https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milan-rybka-pri-upravach-krajiny-je-treba-mit-na-pameti-vlastnicke-vztahy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Rybka: Při úpravách krajiny je třeba mít na paměti vlastnické vztahy

13.8.2020 | PRAHA
Meliorační šachtice.
Meliorační šachtice.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Studie proveditelnosti Zádrž vody v celé ploše povodí Zdoňovsko je komplexním podkladovým materiálem pro projednání navrhovaných opatření s vlastníky pozemků, zastupitelstvy dotčených obcí a státními subjekty. Zároveň je podkladem pro zpracování navazující projektové dokumentace.
 

Redakce Ekolistu.cz oslovila několik odborníků, akademiků a politiků působících v ochraně krajiny a životního prostředí s otázkou Co si myslíte o Modelu Zdoňov?

Model Zdoňov

Model Zdoňov je projekt, který navrací vodu do krajiny v okolí obce Zdoňov na Broumovsku. Jeho cílem je hydrologický režim krajiny pomocí všech dostupných opatření – obnovy vodních toků a mokřadů, obnovy či zhotovení rybníčků, tůní, zvýšení podílu stromů a keřů ve volné krajině včetně návrhu nových lesů. Jeho autorem je spolek Živá voda vedený Jiřím Malíkem. Model Zdoňov se dostal mezi šest nejlepších projektů, z nichž se vybírala takzvaná vodní Nobelova cenu – Stockholm Water Prize, která oceňuje projekty přispívající k ochraně světových vodních zdrojů. Zajímalo nás, jak projekt vnímá česká odborná veřejnost a jaký potenciál v něm vidí.

Z pohledu eliminace účinku odvodnění zpracovatel navrhuje pomocí technických opatření přerušení stávajících odvodňovacích kanálů. Z materiálu není zcela zřejmé, co je myšleno těmito technickými opatřeními. V případě eliminace odvodňovacích soustav je třeba mít na zřeteli, že se jedná o stavbu, vodní dílo. V případě zrušení takovéto stavby (případně její funkčnosti) je nutné postupovat v souladu s příslušnou legislativou.

Zároveň je třeba říci, že podrobné odvodňovací zařízení (meliorační detail) je v souvislosti s účinností zákona o půdě součástí pozemků a hlavní odvodňovací zařízení vlastní stát prostřednictvím Státního pozemkového úřadu (SPÚ). Případné rušení či omezení funkčnosti je tak nutné projednat s vlastníky dotčených pozemků, případně s SPÚ.

Z pohledu dotčení vlastníků je nutné identifikovat rozsah dotčené odvodňovací soustavy dohledáním technické dokumentace, archivních snímků, případně pomocí dálkového průzkumu země. Vhodným opatřením k zadržení vody v krajině z pohledu odvodnění je regulace drenážního odtoku. Odvodňovací systémy je možné také doplnit o retenční nádrže či mokřady (např. pod drenážní výustí), s možností dočištění drenážních vod a následným znovuvyužitím např. pro závlahu či vsak do hlubších vrstev.

Další názory na zdoňovský projekt

Dana Balcarová, předsedkyně sněmovního Výboru pro životní prostředí, se nám vyjádřila v článku Model Zdoňov? Malý zázrak, že se ho podařilo realizovat.

Krajinářská architektka Klára Salzmann se pro nás vyjádřila, že Jiří Malík je se svým modelem Zdoňov rychlejší než stát.

Hydrobiolog Jindřich Duras popsal projekt z týmu Jiřího Malíka v článku Model Zdoňov - projekt malý rozsahem a velký významem.

Kateřina Černý Pixová z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze do debaty přispěla komentářem Zadržet vodu v krajině? Cíl, který se bude potýkat s mnoha úskalími na Zdoňovsku i jinde.

Ministr životního prostředí Richard Brabec ve svém komentáři reagoval kromě samotného projektu i na předchozí komentář Dany Balcarové: Reakce na vyjádření paní poslankyně Balcarové k modelu Zdoňov .


reklama

 
foto - Rybka Milan
Milan Rybka
Autor je ředitelem odboru vodohospodářských staveb a a činností Státního pozemkového úřadu.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

13.8.2020 07:25
Vlastnictví hlavních odvodňovacích zařízení státem jen blokuje nápravu naší krajiny, ale státu to tak vyhovuje..... stát totiž dělá maximum pro to, aby se situace s vodou v ČR nezlepšila....

A pan Rybka ještě vztyčuje prst a říká... pozor občané! Né, že budete napravovat naši krajinu! Tato zařízení jsou státu a stát vám to zakazuje! TO JE NA FACKU!

Odpovědět
pp

pavel peregrin

13.8.2020 10:28 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pan Rybka pouze upozorňuje, že v případě svévolného přerušení meliorace by se dotyčný mohl dostat do střetu se zákonem. Jaký ten zákon je, je vedlejší.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

13.8.2020 10:44 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pletete si dojmy s pojmy. Stát neblokuje nic, co by zlepšovalo situaci s vodou, máte-li důkaz, obraťte se na příslušné orgány.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.8.2020 12:06 Reaguje na Jiří Daneš
Mám upozornit státní orgány na to, že stát nedělá co má? :D

Pane jste v ČR... tady státní složky kryjí jedna druhou a občan se tu domůže čehokoliv tak maximálně soudní cestou...

Téma meliorací je ze strany státu 30 let přehlíženo a nikdo se tomu nevěnoval....

Máte tak na svém pozemku něco, co není vaše, nefunguje, nechcete to, odvádí vám to vodu z pozemku, ale musí to tam být, protože státu se toto téma nechce řešit.....

Toto není blokace?????

A toto není zdaleka jediné téma týkající se vody, které je díky nečinnosti státu v podstatě neřešitelné....
Odpovědět
MG

Milan G

13.8.2020 15:28 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Samozřejmě, že máte upozornit státní orgány na to, že stát nedělá co má. Vy to nevíte? Pokud tak neučiníte stáváte se spolupachatelem.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

14.8.2020 07:18 Reaguje na Milan G
Tak to jste mě pobavil.... :D :D :D :D :D :D :D

Vy jste ale naivka....
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

13.8.2020 11:19 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Otázka je jak stát blokuje ?? Stát jsou i regionální zastupitelstva a posranci různých uskupení a regionálních svazků. Neschovávejme se za státem když za většinu jsou odpovědní místní. Meliorační sítě podobně jako provozně budované komunikace pro zemědělskou a stavební techniku jež vznikaly za socialismu a po komunistickém pádu od devadesátých let jsou většinou bezprizorními a bez údržby ponechány svému osudu není ani tolik věcí státu a politiků jako spíše .......!
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

13.8.2020 12:12 Reaguje na Krejcar Stanislav
Toto je ale věc, která je ošetřená zákonem... a pokud je ošetřená zákonem, ale nikdo ty zákony nechce změnit, protože ho k tomu nikdo netlačil a nikoho to 30 let nezajímalo (i proto, že pršelo rovnoměrněji, atd.), tak kdo jiný než politici (vláda) to může změnit???

Mě se "líbí" jak tu pořád čtu reakce, které brání politiky a dělá z jakéhokoliv tématu téma "on za to nikdo nemůže" nebo "to samo".... nic není samo sebou a všechno má svůj důvod....
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

13.8.2020 12:46
Melirace nejsou výplodem komunismu,ale v různé podobě fungovaly už v době
Starého Egypta,Sumerů a Asii,neboť i ta rýžová pole jsou druhem meliorace. Dobře fungující meliorace stabilizuje spodní vodu na určité úrovni a ani
tu půdu nevysušuje a ani nepodmáčí.V době před kolektivizací tak konal
každý podle svých možností na svém políčku.Po kolektivizaci se to provádělo podle profilu a vodních poměrů napříč těmi pozemky.Nyní po rozdrobení se
tímto nikdo nezabývá a tak neplní původní funkci.V době sucha pole odvodňuje a jinde po povodních stojí laguny ještě po měsících od nich.
Špatné hospodaření vlastníků + nájemců rozpoutalo novou diskusi,zda ano
a nebo ne.Tam kde mají opodstatnění,tak ano,kde ne,tak ne.Šmahem zrušit
je hloupost hodná blba a ne řádného hospodáře.Takzvané narovnání vlastnických vztahů napáchalo nová příkoří a mnohdy přispělo pouze k další
devastaci půdního fondu.Rozprodáním na sklady a satelitní městečka přišla
vniveč mnohdy nejlepší půda v regionu a zbytek se stal předmětem zisku
bez řádné péče o tu půdu.Naši předci půdu kultivovali a my ji ničíme
jako něco zcela běžného,ale ona je nenahraditelná a jakékoliv plýtvání
je zločin pro budoucnost.Autor správně upozornil na aspekty zásahů do
meliorací bez souhlasu všech vlastníků.Jednomu nevadí její likvidace
a jiný ji nedovolí,protože by došlo ke znehodnocení jeho pozemku.
Z hlediska ochranáře je mokřad cennější než orná půda a z hlediska
majitele klesá se zamokřením její hodnota.Na svém,si prosím budujte
co chcete,pokud neohrozíte své okolí,ale nedělejte nic ilegálně nebo
násilím.Pamatujte vždy na to,že i mokřad hned za prvým domem vesnice nebývá místními tolerován.Vy přijedete obdivovat mokřad a jedete domů,ale oni žijí celé léto mezi komáry,zvířata z nich mnohde šílí a zvěř se z lesů a remízků stěhuje doprostřed polí,kde ji likviduje zemědělská technika a kde páchá škody na úrodě.Všeho prosím s mírou,rozmyslem a ne pouze rozkazem bez diskuse a demokratického rozhodnutí.Chemie nyní používaná v různých lužních
oblastech proti komárům je zatím asi neškodná,ale to bylo i to DDT,kterým spojenci práškovali vězně z koncentračních táborů,zajatce a jiné lidi,aby je preventivně odvšivili a odblešili.Dnes je DDT stále zjistitelná v půdě
a je neustálou hrozbou pro zdravý život.Nejlepší chemie je bez chemie
a když tak pouze tam,kde už jiná možnost není.Takže zase opakuji,vše
s rozumem a hlavně neobcházet při rozhodování místní a vlastníky.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.8.2020 06:33
Pan Rybka poněkud mystifikuje. Když v 90. letech procházelo transformací zemědělství existovala dokumentace nikoli ke všem melioracím.
Zcela jednoznačně platí, že pokud dokumentace nebyla zaevidována u příslušného orgánu státní správy (dnes Státní pozemkový úřad), potom nabytím účinnosti nového občanského zákoníku 1.1.2014 vlastnictví přešlo do vlastnictví majitele pozemku.
Česky řečeno, stát se o svůj majetek nepostaral, dnes je mu to líto a "nějak" by ho chtěl získat zpět.

Zákony platí pro všechny - jednotlivce, právnické osoby i stát. Otázka zní pouze takto - je zařízení vedeno pod SPÚ nebo není ?
Pokud není ,pak je vlastník pozemku oprávněn nakládat s touto věcí podle sebe a nikdo nemá právo mu do toho mluvit.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist