https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zuzana-benesova-pole-uprostred-lanu-jak-se-k-nemu-dostat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zuzana Benešová: Pole uprostřed lánu: jak se k němu dostat?

20.4.2023
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | pxhere
Máte pole uprostřed lánu a chcete změnit pachtýře nebo sami hospodařit? Jak ale vyřešit přístup k pozemku? Může se stát, že k vašemu pozemku vede polní cesta, ale zemědělec hospodařící na sousedních pozemcích vám ji brání používat. Obáváte se, že nebudete moci pozemek propachtovat nebo prodat někomu jinému? A je rozumné, nedostupné pole kupovat?
 
Volná a dostupná krajina je důležitá nejen pro zvířata hledající si potravu a úkryt, ale i pro lidi. Pro vlastníky půdy to platí dvojnásob, dostat se na své pole totiž může být leckdy oříšek. Stojíte na kraji lánu, váš pozemek je někde uprostřed a historická polní cesta je rozoraná? To je bohužel běžný obrázek české krajiny.

Nedostupnost pozemků a nedostatečná průchodnost krajiny způsobená rozoráním bezpočtu polních cest znemožňuje vlastníkům pozemky řádně užívat. Současně snižuje jejich hodnotu a ztěžuje jejich propachtování nebo prodej. Vlastníkovi často nezbývá, než propachtovat pole tomu pachtýři, který má zajištěný přístup přes okolní pozemky, aniž by podmínky pachtu byly pro vlastníka výhodné. Co s tím? Podíváme se na dvě varianty: k pozemku vede cesta, ale nevíte, jestli ji můžete užívat, nebo k pozemku žádná cesta nevede.

Polní cesta.
Polní cesta.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

K vašemu poli vede cesta

Ještě se neradujte. Důležité je zjistit, zda je cesta veřejná nebo soukromá. A to bohužel není úplně jednoduché. Veřejné cesty jsou komunikace, které může používat kdokoliv. V případě polních cest jsou to nejčastěji veřejně přístupné účelové komunikace. Na rozdíl od ostatních veřejných cest jako jsou dálnice, silnice a místní komunikace vznikají veřejně přístupné účelové komunikace často živelně. Tedy tak, že se po nich chodí nebo jezdí, aniž by tomu vlastník pozemku bránil. K jejich vzniku není třeba rozhodnutí úřadu, cesty mohou být na obecních i soukromých pozemcích. Mohou to být nezpevněné pěšiny, ale i cesty s pevným povrchem, které může používat kdokoliv k obvyklým dopravním účelům a jejich vlastníci takovému užívání nemohou bránit.

Veřejně přístupná účelová komunikace musí ze zákona splňovat 4 definiční znaky:

  • je stálá a patrná v terénu
  • dopravně spojuje různé nemovitosti
  • alespoň pro jednu nemovitost je jedinou přístupovou cestou
  • vlastník souhlasí s obecným užíváním cesty, tj. cestu může užívat přesně nevymezený počet lidí a vlastník tomu nijak aktivně nebrání

V případě sporů týkajících se veřejně přístupné účelové komunikace se více dozvíte zde.

Pokud k vašemu pozemku vede soukromá cesta, domluvte se s vlastníkem cesty na podmínkách jejího užívání (výprosou, smlouvou, zřízením služebnosti cesty). Nedohodnete-li se, můžete se obrátit na soud s žalobou na zřízení nezbytné cesty. Soud ji povolí, pokud k vašemu pozemku nevede veřejná cesta a dohoda s majitelem pozemku nebyla možná. Podání žaloby konzultujte s advokátem či advokátkou.

Travnatá polní cesta a cyklostezka.
Travnatá polní cesta a cyklostezka.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz

Nedostupné pole

K vašemu poli cesta nevede, což vám může způsobovat nemalé problémy při jeho propachtování nebo prodeji. Pokud se rozhodnete si přístup zajistit, připravte se na delší, mnohdy náročný proces, který ovšem s ohledem na hodnotu vaší půdy a možnost ji správně obhospodařovat stojí za to. Nabízí se několik možností.

Pozemkové úpravy

V pozemkových úpravách dochází k uspořádání, scelení nebo naopak dělení pozemků různých vlastníků půdy tak, aby vznikly vhodné podmínky pro hospodaření a současně byla zajištěna ochrana okolní přírody. Součástí pozemkových úprav je i plán společných zařízení, v němž se řeší i účelové komunikace se všemi doprovodnými stavbami jako jsou propustky, mosty, brody nebo železniční přejezdy. Pozemkový úřad je povinen zahájit pozemkové úpravy pouze pokud se pro to vysloví vlastníci nadpoloviční výměry zemědělské půdy v daném katastrálním území.

Pokuste se přesvědčit vlastníky ostatních pozemků včetně obce a podejte společnou žádost o provedení pozemkových úprav v dané lokalitě. Po provedení pozemkových úprav se postupně realizují jednotlivá společná zařízení (staví se cesty, protierozní a protipovodňová opatření apod.). Je pochopitelné, že okamžitá výstavba všech cest není s ohledem na finanční limity možná. Bohužel se tak stává, že některé pozemky nejsou přístupné ani mnoho let po pozemkových úpravách. Přestože byla cesta schválena v plánu společných zařízení a v katastru je vyznačena, fakticky neexistuje. Problémem se zabýval ombudsman a dospěl k závěru, že na přednostní stavbu cesty neexistuje právní nárok. Avšak polní cestu, která byla jakožto společné zařízení schválená v pozemkové úpravě, je možné používat k chůzi a jízdě před její faktickou stavební realizací.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Výprosa

Vlastník pozemku z dobré vůle a bez nároku na protihodnotu celou nebo jen část cesty přenechává k užívání konkrétní osobě. Jedná se o jakousi sousedskou laskavost, která vlastníka pozemku užívaného jako přístupová cesta k ničemu nezavazuje a může výprosu kdykoliv odvolat. Výhodou je bezplatné užívání pozemku jako přístupu na váš pozemek, nevýhodou nejistota takového ujednání.

Služebnost cesty

Při zřízení služebnosti vlastník souhlasí, že jeho pozemek bude sloužit i někomu jinému jako přístup k jeho nemovitosti. V takovém případě rozlišujeme služebnosti:
  • stezky - po stezce můžete chodit, nikoliv na ni vjíždět motorovými prostředky
  • průhonu - umožňuje hnát přes služebný pozemek zvířata a vjezd nemotorových prostředků
  • cesty - umožňuje vjezd a jízdu motorových prostředků, stejně jako chůzi, ale nikoliv hnaní zvířat
Služebnosti se zřizují smlouvou, ve které si stanovíte i podmínky služebnosti. Ten, komu slouží, za jejich zřízení většinou musí zaplatit. Nezapomeňte na zapsání služebnosti do katastru nemovitostí.

Právo nezbytné cesty

Pokud se s vlastníkem pozemku, přes který byste se potřebovali dostat, nedohodnete (na výprose, služebnosti, prodeji části pozemku apod.) a současně platí, že váš pozemek není spojen s žádnou veřejnou komunikací, můžete požádat soud o zřízení nezbytné cesty. Pozor i nezbytná cesta je zřízena za úplatu.


reklama

 
Další informace |

Text je převzatý z blogu Živěna projektu Živá půda.

foto - Benešová Zuzana
Zuzana Benešová
Autorka je vedoucí projektu Živé půdy, pracuje pro Nadaci Partnerství.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (1)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RP

Radim Polášek

26.4.2023 10:04
JJ, občas to mohou být potřebné znalosti.
A občas je investice do pozemku uprostřed pole bez přístupu pouze investice do vzdálenější budoucnosti. Až někdy dojde třeba bytová výstavba až k tomuto pozemku nebo až se bude dělit pole a vytvářet cesta i pro majitele nějakého okolního pozemku.
V praxi, když je třeba se na pozemek dostat jen občas, třeba když to je les, ze kterého je občas třeba dovézt dřevo na topení atd nebo tam třeba na vozíku dopravit sazenice na výsadbu atd je možné v některých obdobích přejet přes pole aniž se nějak viditelně poškodí polní kultura a omezí uživatel pole.
Třeba ihned po sklizni kultury nebo ihned po vysetí třeba obilnin. Nebo v době, kdy je na poli ještě nízké osení. A současě když je sucho a nedělají se tak v půdě koleje atd. A obvykle s vědomím nebo s vědomým trpěním uživatele toho pole.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist