https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/dnes-je-evropsky-den-chranenych-uzemi.v-cesku-se-pripravuji-dva-nove-narodni-parky-a-jedna-chranena-oblast
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dnes je Evropský den chráněných území. V Česku se připravují tři velkoplošná

24.5.2023 05:30 | PRAHA (Ekolist.cz)
Mohutné staroduby - symbol oblasti Soutok.
Mohutné staroduby - symbol oblasti Soutok.
Foto | Jan Miklín / AOPK ČR
Evropský den chráněných území, který připadá na dnešek, má připomenout, co, jak a proč chráníme. Velkoplošných chráněných území je v České republice nyní přesně 30 – čtyři národní parky, 26 chráněných krajinných oblastí. Po dlouhé době – poslední chráněná krajinná oblast byla vyhlášena v roce 2016 - je šance, že se tento výčet výrazně rozšíří. Programové prohlášení vlády totiž zmiňuje vyhlášení národního parku na části CHKO Křivoklátsko, přípravu podkladů k vyhlášení národního parku Soutok a chráněné krajinné oblasti Krušné hory.
 

„Je to po dlouhé době, kdy se opravdu reálně diskutuje o vyhlášení hned tří velkých chráněných území. Odborně to není žádná novinka – všechna tři se už dlouho objevují v nejrůznějších strategických dokumentech z oblasti ochrany přírody. Poprvé se ale dostala do programového prohlášení vlády. Děje se tak v době, kdy téma důslednější ochrany a obnovy přírody rezonuje celou Evropou – do roku 2030 se počítá mimo jiné s ochranou 30 % rozlohy pevniny,“ konstatuje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Právě ta připravuje odborné podklady pro vyhlášení všech těchto tří území.

Jsou to především lesy, pro které se navrhuje vyhlásit na pětině chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko národní park. Strmé, stinné a obtížně přístupné svahy, osluněné stráně se skalami a náhorní plošiny. Poměrně malé území obývá řada druhů rostlin, živočichů a hub s odlišnými životními nároky a lesy si tu díky obtížné přístupnosti zachovaly přírodě blízký charakter. To je u nás v těchto nadmořských výškách výjimečné. Více na https://www.mzp.cz/cz/zamer_vyhladn%C3%AD_narodni_park_krivoklatsko

Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Programové prohlášení vlády počítá s velkoplošnou ochranou této jedinečné krajiny se sítí slepých říčních ramen, meandrů, mokřadů, tůní a vlhkých luk se soliterními prastarými duby a lesy s bohatou biodiverzitou. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nyní z pověření MŽP seznamuje obce, významné hospodářské subjekty, místní instituce a organizace s návrhem vymezení chráněné krajinné oblasti Soutok, její zonace a bližších ochranných podmínek. Více na https://soutok.nature.cz/

Krušné hory jsou naše jediné velké pohoří, které dosud nemá zajištěnou velkoplošnou ochranu. Jsou tu rozsáhlé bukové lesy, smrčiny, náhorní plošina s pestrými loukami. Zdejší rašeliniště, které u nás patří k těm neohroženějším místům, zaujímají více než 5,5 tisíce hektarů a řadí tak Krušné hory na druhé místo za Šumavu. Náhorní plošina hostí početnou populaci vzácného tetřívka obecného, kterého u nás žije několik posledních stovek kusů. Ta nejcennější místa jsou dnes chráněna jako národní přírodní rezervace. V současné době se připravují odborné podklady pro diskusi s partnery v regionu, zejména obcemi.

V České republice jsou nyní 4 národní parky, 26 chráněných krajinných oblastí, 126 národních přírodních památek, 120 národních přírodních rezervací, 1603 přírodních památek a 818 přírodních rezervací, některé z nich jsou součástí 41 ptačích oblastí či 1112 evropsky významných lokalit. Mnohá území potřebují péči, některým prospěje, když zůstanou zcela bez zásahů člověka. Chráněná území jsou důležitá nejen pro ochranu biodiverzity, ale i pro regionální rozvoj. Přehled našich chráněných území zde: https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/sumarizace/

K 15. 7. 2022 na Zemi existovalo celkem 271 140 ploch, které splňují nejuznávanější pojetí chráněného území a jsou současně zaneseny do Světové databanky chráněných území (WDPA) spravované společně Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a IUCN. Z nich 253 359 chrání vybrané výseky souše a vnitrozemských vod. Jejich celková rozloha představuje úctyhodných 21 295 950 km2, což odpovídá 15,78 % globální souše: je tedy srovnatelná s plochou celé Severní Ameriky. Více zde: https://www.casopis.ochranaprirody.cz/mezinarodni-ochrana-prirody/chranena-uzemi-ve-svete-02/.

„Země nám byla svěřena do péče, jinou nemáme a musíme ji v pořádku předat i budoucím generacím. Vyhlášení hned tří velkoplošných chráněných území je ambiciózním plánem, který jsme vetkli do aktualizovaného programového prohlášení vlády. Do konce volebního období bychom v ČR měli mít národní park Křivoklátsko a minimálně na dohled CHKO Krušné hory a CHKO Soutok. Toto bohaté území si svou lepší ochranu zaslouží,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).


reklama

 
foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (10)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

24.5.2023 07:26
Asi by bylo zajímavé zřídit NP Jizerské hory 27 km2 oblasti UNESCO a oblast podél hranice s Polskem Smrk až k soutoku Jizery s Jizerkou
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

24.5.2023 07:42
To je správný směr. No jen houšť a větší kapky. Soutok Křivoklátsko, Krušné hory. I Jizeky a Jeseník si NP zaslouží. Jenom je třeba skončit s ideou nicnedělání, bezzásahovosti, která působí svými pozorovanými důsledky odpor lidí. NP musí být pestrý. Pestrou mozaiku mohou vytvořit velcí spásači, tvůrci různověkého smíšeného lesa. Tam kde nejdou použít, tak je může nakonec nahradit i člověk technikou, jako ve vojenských prostorech.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.5.2023 08:24 Reaguje na Slavomil Vinkler
Tam je to leda na pokutu, jak se dozvíte zítra.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.5.2023 10:13 Reaguje na Slavomil Vinkler
JO, pestrý tak,
že je z něho lunapark, že !
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

24.5.2023 10:36 Reaguje na smějící se bestie
Lunapark? spíše safari v buši.
Odpovědět
PB

Petr Brok

24.5.2023 09:25
Žít v CHKO je utrpení.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.5.2023 10:13 Reaguje na Petr Brok
?
Odpovědět
PB

Petr Brok

24.5.2023 13:24 Reaguje na smějící se bestie
Např. před 30ti lety jsem chtěl dát na střechu kolektory na ohřev vody. CHKO nepovolilo, že by to narušovalo krajinný ráz z vyhlídkového letadla. Dnes si tam můžu dát fotovoltaiku, ale vejde se mi tam jen polovina, druhou bych chtěl dát na střechu skloněnou do návsi a to nesmím. Nebo ohradní rozpadlá zeď potřebuje opravit a instalovat vrata. CHKO chce, aby to byla suchá kamenná zídka. V cestě jí roste stará lípa ( obvod kmene 3 metry). Z jedné strany lípy je obecní cesta, z druhé moje vjezdová cesta. Řešení je jen jiné oplocení. CHKO nechce povolit.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

24.5.2023 13:52 Reaguje na Petr Brok
Všechno jde, jen malé děti se musí učit chodit, jen chtít. A co teprve, kdybyste měl chráněný zámek.
Odpovědět
PB

Petr Brok

24.5.2023 19:39 Reaguje na Slavomil Vinkler
Řekl jsem si, že když mám udržovat dům pro kochání turistů, tak na tom aspoň vydělám a rozhodl jsem se zřídit kemp. Přijel chlápek z CHKO a řekl" jestli tady bude víc než pět stanů, tak vám to zavřu". Kemp potřebuje hygienické zázemí a to vybudovat pro pár lidí je špatná investice.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist