https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/lze-jeste-vyuzit-potencial-smrkovych-mlazin-zalozenych-v-minulosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lze ještě využít potenciál smrkových mlazin založených v minulosti?

28.1.2023 06:07 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek: letorost smrku.
Ilustrační snímek: letorost smrku.
Licence | Volné dílo (public domain)
Smrk ztepilý je v poslední době na ústupu vzhledem k rozsáhlým kalamitám ve smrkových monokulturách. Jeho další pěstování v nižších polohách do 500 m n. m. se považuje za vysoce rizikové i vzhledem k probíhající změně klimatu, která má a bude mít dopad na pěstování lesů. U nás však stále existuje významný podíl nesmíšených smrkových mlazin založených v minulosti, o něž se vyplatí pečovat a využít jejich produkční potenciál.
 
Tyto mlaziny z umělé obnovy představují nestabilní ekosystém, který není schopen zdárného vývoje bez aktivní porostní výchovy, jejímž cílem by mělo být zachování určitého podílu stabilních jedinců smrku v budoucí druhové skladbě.

V současné době se v České republice uplatňuje zřetelný trend pěstování lesů s bohatší druhovou skladbou, od nichž se očekává větší odolnost vůči klimatickým změnám. Podíl smrku na umělé obnově klesl ze 43 % v roce 2000 na 31 % v roce 2020.

Pro dosažení individuální stability smrk potřebuje dostatek růstového prostoru, zejména v mládí, kdy lze výchovou nejsnadněji pozitivně ovlivnit vývoj spádných kmenů a zpomalit nežádoucí zkracování korun. Absence výchovných zásahů v mladých smrkových porostech vede ke vzniku nestabilních porostů s přeštíhlenými jedinci v porostní úrovni a jejich následnému rozvratu v důsledku negativního působení sněhu a větru.

Ke kulminaci tloušťkového přírůstu dochází v uměle založených porostech smrku již ve věku 10–15 let, výškový přírůst kulminuje ve věku 20–30 let. Po dosažení horní porostní výšky asi 10 m již není možné stabilitu jednotlivých stromů pomocí výchovných zásahů výrazněji zlepšit a je nutno se spolehnout na vzájemné krytí jedinců v plně zapojeném porostu.

Šumavské smrky, ilustrační snímek
Šumavské smrky, ilustrační snímek

Porostní výchova dále hraje významnou roli při úpravě druhového složení lesních porostů a nesporný je její vliv na změnu porostního prostředí úpravou radiačního, tepelného a vodního režimu porostů a vliv na zrychlení koloběhu živin změnou množství opadu a rychlosti dekompozice organických půdních horizontů.

Pozitivní je vliv porostní výchovy smrku na zmírnění nepříznivých dopadů sucha. To je zvláště důležité pro smrkové porosty rostoucí v nižších nadmořských výškách, kde se nepříznivý vliv sucha projevuje nejvýrazněji.

Přestože experimenty s výchovou smrkových porostů mají v ČR bohatou tradici, jsou poznatky o jejím vlivu na vývoj smrkových mlazin stále nedostatečné. Touto problematikou se dlouhodobé zabývají vědci z Výzkumné stanice Opočno, VÚLHM, v. v. i.. Poslední výsledky svého výzkumu zveřejnili v článku Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 4/2022.

Cílem jejich práce bylo vyhodnotit růstovou reakci smrku na provedené výchovné zásahy z hlediska tloušťkového přírůstu, štíhlostního kvocientu a korunového poměru po čtyřech růstových sezónách od prvního výchovného zásahu. Předpokladem bylo dosažení zpomalení nárůstu štíhlostního kvocientu a zkracování korun cílových stromů vlivem prvního výchovného zásahu.

Vědci dospěli k těmto závěrům:

  • Experimentální výchovné zásahy vedly k průkazné akceleraci tloušťkového přírůstu cílových stromů smrku.
  • Zásahy pozitivně ovlivnily (zpomalily) vývoj štíhlostního kvocientu v porovnání s kontrolou.
  • Zásahy také měly pozitivní vliv na zpomalení zkracování korun cílových stromů.

Na základě výsledků experimentu a zhodnocení poznatků z dalších literárních zdrojů vědci doporučují pro výchovu smrku v nižších vegetačních stupních následující:

  • Výchovné zásahy v nižších vegetačních stupních je nutné u smrku započít včas, nejlépe při horní porostní výšce 5 m.
  • Odsunutí výchovy do stadia porostu přesahující horní výšku 7 m zvyšuje riziko snížení porostní stability a po překonání horní výšky 10 m je již toto riziko velmi vysoké.
  • Vzhledem k rizikovosti pěstování smrku v nižších nadmořských výškách mimo jeho ekologické optimum doporučujeme při výchovných zásazích preferovat příměs všech stanovištně vhodných dřevin.
  • Výchova smrku zde má vést pouze k zachování jeho určitého podílu v budoucí porostní směsi.
  • Pěstování smrku v řídkém sponu je také možným východiskem pro vnášení dalších, především listnatých dřevin v případě individuální mortality cílových smrků.

Článek vznikl během řešení projektu NAZV QK1810443: „Postupy pro minimalizaci škod způsobených větrem a sněhem na lesních porostech v návaznosti na klimatickou změnu.”

Článek Růstová reakce smrkových mlazin nižších poloh na výchovný zásah je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (26)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

28.1.2023 08:48
No na Vysočině sežral kůrovec ve velkém i mlaziny a tyčkoviny, ne jen porosty v mýtném věku. (Jiný druh brouka?)
Odpovědět
Pe

Petr

28.1.2023 09:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
V tomto případě je kůrovec jen ukvapený závěr. Prostě uschly. Sešly se negativní vlivy a tam, kde už to bylo nad síly těch smrků, tam uschly.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

28.1.2023 10:27 Reaguje na Petr
Ale asi ne. Já to typuji na lýkožrouta lesklého.
Odpovědět
Pe

Petr

28.1.2023 11:50 Reaguje na Slavomil Vinkler
Nějaký hmyz najdete samozřejmě vždy a všude, v přírodě nic nezůstane ladem.
Odpovědět
Pe

Petr

28.1.2023 12:30 Reaguje na Petr
Přítomnost hmyzu neznamená automaticky, že ten hmyz je příčinou. V tomto případě nebyl hmyz ani prvotním, ani druhotným činitelem, ale prostě byl přítomen. Ty mlaziny uschly. Často jen pomístně, nebo kotlíkovitě, podle podmínek na daném místě.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

29.1.2023 23:13 Reaguje na Slavomil Vinkler
Chtěl bych to trochu upřesnit. Takže les je hospodářský, proto monokultury, smrk má velké uplatnění. Měli jsme velkou zásobu dřeva. Jenže někomu to překáželo. Před r.89 byl problém na Šumavě tehdy polesí prášili, kůrovec namnožený v Německu. Již v 90letech kůrovce ubývá, jenže přišla ochrana přírody a z hospodářského lesa se stává rezervace, vzniká problém. Tento hospodářský les bez včasného zásahu hospodáře nemá šanci a tak se taky stalo. Nechá se to přirovnat ke kalamitě na Šumavě koncem 19 století a mnišky ve 20 až 30 letech min století. Jenže tehdy nebyla technika a nejvíc práce v lese zajišťovali sedláci a ti neměli čas na jaře a během léta. Tento kůrovec ze Šumavy se postupně utlumil, ale stát jaksi zásluhou výběrového řízení porušil vlastní zákony a touto nedbalostí zničil i soukromé lesy, svádí se to na změnu klimatu, to je totální hloupost.
Příklad. Jezdil jsem na výpomoc na Opavsko, kde někdy 2006 padli kalamity. LČR dá výpověď organizaci, která zajišťuje práce v lese. Vyhlásí nové výběrové řízení, to se zdržuje a zatím se brouk namnoží. Pak se to již nestíhá, mi jsme přišli na výpomoc a ono to je jinak. Záměr je dále brouka množit, takže nesmíme napadené a loupající se stromy kácet, pokud měl zelené větve tak se nekácelo až souše. Tehdy jsem to vytkl onomu člověku co nám předával porosty k těžbě a nesměl jsem do lesa. To bylo v červnu. Tam kde bylo čtyřicet stromů bylo koncem srpna a začátkem září již snad tisíc kubíků. Naše firma měla smlouvy na Ledečsku a v r. 2008 padla v červnu kalamita, tehdy firma dostala výpověď a bylo zahájené výb. řízení. Proč to nebylo řešeno ve smlouvách a mohla firma podle zákona hned rozjet práce a ne až v říjnu. Otázka je, byl to záměr zničit les. Lesodohlédací orgán mlčí, všechny výskumáky mlčí, proč? Byl to snad záměr ničit naší krásnou zem, ano byl. Vše se ovšem svede na změnu klimatu.
Na Ledečsku se to tehdy povedlo a pomohlo i počasí a do dvou let byl klid. Ovšem na pěti lesních správách za to, že se podařilo zastavit tuto skázu, byli propuštěni lesní správci.
Přišel ovšem onen problém a brouk se z již ze zničeného Opavska šíří po Moravě. Když ničil lesy na Třebíčsku tak jsem doufal, že se stát probere, chyba neudělali nic. 2017 padly asi tři kalamity během zimy. Proběhlo výběrové řízení a začal se brouk silně množit. U nás jsem jen koukal jak se během dvou let zvětšovali kůrovcové koala u LČR ptal jsem se revírníka proč se nic neděje, přes dolík jsme dostali perfektní zásah a rok 2018 a 2019 byl decimující. Takže nikoli změna klimatu, ale záměrná likvidace nebo jen neznalost věci.
Budu citovat z dopisu profesora Ing.Dr h c Jos. Opletala ze dne 21.ledna 1945: ...Byl jsem celá desetiletí vedoucím lesníkem a tu mohu říci, že podklady pro všechna hospodářská opatření, která ode mne vyšla, prýštila z popudu získaných pochůzkami lesem, pozorováním práce v lese, z rozhovorů s doprovázejícím personálem a s lesními dělníky. V mých nařízeních a návodech lesním správám si tady les diktoval sám opatření, po kterých volal, a myslím, že mu to bývalo ku prospěchu.
Běda lesům, které ovládá pero od zeleného stolu, vedené lesnickým věděním, získaných pouze z knih.....
Ano a tak to je. Oddělená věda, výroba od správy lesa. Největší chyba co byla a dnes máme lesy zničené. Mě osobně to dostalo do obrovské deprese, když přijdete a je tu jen poušť, ten nádherný chrám les je pryč a proč? Ne změna klimatu, ale nedbalost státu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

30.1.2023 16:53 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
To co píšete platí pro mýtný les. Dovedu si představit prohlídku, označení napadených kotlíků a těžbu včas. Já ale psal o tyčkovině, co padla na Třebíčsku na velkých plochách. Prohlídku husté tyčkoviny a následnou těžbu si představit nedovedu.
Odpovědět
MM

Milan Milan

28.1.2023 11:18
Průmyslovo hospodářeský význam smrkového dřeva nelze nahradit "listnáčemi". Pokud si chceme zlikvidovat další letitou hospodářskou oblast, tak jen pokračujme. Pak budeme průmyslové dřevo vozit z druhého konce světa, podobně jako např. brambory, jablka, cibuli, nebo sójové boby aktuálně z Kanady??
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

28.1.2023 12:43 Reaguje na Milan Milan
Sú aj iné konifery, ktoré môžete sadiť vo veľkom.
Smreky hlavne monokultúry na nížinách a pahorkatonách sú minulosť, konečne to pochopte.
Keď vám to nedôjde teraz, tak sa tak stane pri najbližšom dlhom suchu. A to môže trvať dlhšie ako to posledné.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

29.1.2023 10:42 Reaguje na Milan Milan
Stačí se podívat v Rakousku. Schwarzenbergové tam pořádají exkurze a přednášky. Kdysi jsem něco četl.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

30.1.2023 07:15 Reaguje na Michal Ukropec
Ano zde jste narazil na zajímavou věc. V ČR obrovské rozšíření kůrovce a Němci a Rakušané, ač jim dovážíme miliony brouků dokáží svoje lesy uchránit a přitom to dříve tak nebylo. V devadesátých letech začali naši těžaři pracovat v Německu. Když se vrátili domu tak jsem s nimi mluvil. Protože práce Němců je drahá, takže stromů chtěli vytěžit jen to nejcennější a to kulatinu na pily. Jenže z vrchů, které zde leželi se začal množit brouk. Přijeli těžaři od nás a tyto vrchy ořezávali a rozřezali na malé špalky. Po několika letech se jim tam podařilo kůrovce zažehnat. Mezitím u nás ho začali množit a kdo asi? LČR ano.
Dnes nařizuje stát kácet již mrtvé stromy pod pokutou, ale ti lidé co tyto lesy vlastní naříkají, doufali, že zde budou moci několik let mít zdroj na topení. Takže bude bída. Nebudou krovy, čím topit, obyčejné prkno na králíkárnu. To jsme to dopracovali. Pak někdo řekne co se smrkem, který tu je od mlazin? Nechat růst a mimochodem, kam měl ten namnožený brouk a byli ho miliony jít než do mlazin. Taky jsem zažil dobrou mstu a to feromony roznošené po lese, y najdete náhodou a to je již pozdě. Taky jsem koukal co LČR provádí s feromony po stromech. To je další šíření brouka. Ten není jen v okolí a na stromech co to visí, ale mnohem dál. Takže destrukce dál pokračuje, není zájem to zastavit. Prostě v ČR dochází ke změně klimatu.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.1.2023 12:05
Když přemnožený kůrovec sežere poslední strom v mýtním věku, tak se pustí
i do desetiletých smrků. Jó namnožit problém nebyl, ale udržet ho na
přijatelném množství je umění, které jsme prostě po restitucích a po privatizaci veškerých lesních prací nezvládli. Tu chybu je třeba přiznat
a napravit, ale ne se zbavit smrků, protože vyžadují prevenci a práci.
Nezapomeňme, že každý strom má svého škůdce a pokud se přemnoží, tak
to bude totéž. Bez prevence to bude kalamita za kalamitou, jen se budou
střídat ty ohrožené dřeviny. Zeptejte se lesáků na Jižní Moravě jak
jim sazenice dubů likvidují chrousti a klíněnka jírovce.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

30.1.2023 07:26 Reaguje na Břetislav Machaček
Děkuji, máte obrovskou pravdu. Proč se nemohli použít zákony první republiky, o les by se starali lesáci ne úředníci. Tehdejší státní lesy zajišťovali veškerou správu, ale i výrobu, zisk šel státu. Pokud se nebude hospodařit v hospodářském lese, tak to nechte svému vývoji, bude tu les přírodní. Jen se budem muset nastěhovat do betonových domů, nebo do jeskyní. Min. 30 let tu les nebude pro nás.
Problém měl les smrkový a borový v 20 až 30 letech, kdy byla mniška. Někde jsem již řekl, tehdy bylo lesnictví závislé na zemědělcích, v zimě měli méně práce tak dělali v lese a dřevařů s ručními pilami bylo málo na kalamitu, která se rozjela. Dnes máme vše, ale nechalo se to být, snad aby měly firmy víc kšeftů.
Tady ty komentáře nemají cenu přečte si to pár lidí a tím to zvadlo, je mi z toho moc smutno.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

28.1.2023 12:41
Na nížinách nemá zmysel so smrekmi absolútne počítať, ich doba tam skončila.0
Budú hospodári umelo zavodňovať smrekové lesy alebo k nim dávať mechy s vodou ako v parkoch ? A to len preto, aby sa o niekoľko desiatok rokov oddialilo nevyhnutné.
Na slovensku končia aj umelo vysadené borovice na nížinách a so smrekmi tam nikto príčetný nepočíta. Aj v podhoriach sa lesníci zbavujú, prípadne vymierajú sami.
Odpovědět
MM

Milan Milan

28.1.2023 15:15 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Tím chcete říct, že naši předkové se chavali nerozumně?? Podle této filozofie asi ano. Ale zanechali nám v lesích nejen obrovské materiální bohatství, ale i obrovskou sílu lesů na ŽP.... a my jsme lesy přestali udrřovat a ošetřovat..... a prostě řekneme že na to nemáme, a dokonce že nejsme schopni nějakou nutnou dobu pečovat o ty nové mladé stromečky?? Co teda zanecháme budoucím generacím po sobě my?
Odpovědět
Pe

Petr

28.1.2023 15:38 Reaguje na Milan Milan
Peníze :-)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

28.1.2023 16:04 Reaguje na Milan Milan
Naši předci nám po sobě zanechali výsledky své práce. My jim většinou zanecháme výsledky svého žvanění, ale týká se to hlavně lidí do 30 let. Předpokládám, že se jich to silně dotkne, ale to je účelem.
Odpovědět
MM

Milan Milan

28.1.2023 16:33 Reaguje na pavel peregrin
Bohužel. Ironií je, že spousta lidí s platebními kartami v kapsách!!!! se vypravuje čím dál častěji do přírody a hledá hezký kousek zeleně, příjemna a klidu, či jen obdivovat dokonalost a "majestát" přírody.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

29.1.2023 10:45 Reaguje na Milan Milan
Naši předkové reagovali na změnu klimatu. Tehdy to byla malá doba ledová, a nyní se klima vrací do normálu.
Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

19.2.2023 17:57 Reaguje na Milan Milan
Rýchla náhrada lesov ktoré padli do 18etho storočia hutám a sklárňam za veľkoplošné smrečiny, bola skôr znúdze cnosť.
Nebolo to ktovieaké skvelé riešenie.
Vtedy to celkom šlo, pretože bolo chladnno a daždivejšie.
Od rannej doby bronzovej bolo v Europe niekoľko takých teplých a suchších období (trvajúcich niekoľko storočí), keby smreky vtedy sadili do nížin v nízkych polohách, vymreli by takisto.
V dnešnom horúcom a suchom letnom období jednoducho smreky vyschnú a nikto s tým nič nespraví.
Hnutí Duha tuším varovalo už začiatkom 90tych rokov, že sa mení klíma a aký to bude mať dopad na lesy.
Keby vaše lesopodniky viac rozmýšľali, už dávno ste mohli mať nahradené smrečiny aspoň v nízkych polohách a na pahorkatinách zmiešanými lesmi.


Odpovědět
JP

Jaroslav Pobeha

19.2.2023 18:03 Reaguje na Milan Milan
Doplním - ja nepíšem, že nemáte sadiť žiadne lesy , ale že nemáte sadiť smrekové lesy.
Do 30-40 rokov bude pre ne vhodná klíma len na niekoľkých % vášho územia.
Krútim hlavou nad kňúraním, čo tu predvádza p.Machaček . Jemu doteraz nedošlo alebo to schválne zanedbáva, že to nie je len kôrovec ktorý zabíja smreky. Stačí že poklesne spodná voda a bude silnejší výpar + teplota.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.1.2023 10:00 Reaguje na Jaroslav Pobeha
Žiji v nadmořské výšce 203 metrů a v mém okolí byly kdysi v selských
lesích vysazovány smrky a víte proč? Potřebovali rovnou tyčovinu na
ohrady, drobné stavby, sušáky sena, pláňky na ploty atd. Nemuseli
to dovážet z hor a rostlo jim to za humny. Mezi smrky rostly i zde
borůvky a jako dítě jsem je sbíral i v tak nízké nadmořské výšce.
Pak opadl zájem o tyčovinu nahrazenou kovy a levným řezivem z hor.
Tyčovinu nechali přerůst, chřadnout a usychat. I nyní si je lidé
v okolí sadí na zahradách (i já) z nostalgie a taky užitku. Já
třeba jejich hrabankou a zetlelou drtí z větví nahrazuji rašelinu
a nepohrdnu ani hřiby smrkovými a suchohřiby, které pod nimi
občas najdu. Kompost přikrytý chvojím slouží jako hadník a druhá
hromada jako zimoviště ježků. Soused z nich má krásný živý plot
a pod ním má těch hub opravdu hojně. Je to o tom, že předci měli jiné preference pokud jde o složení lesů, které měli k užitku a nikoliv jako lidé z měst pro potěchu oka. Topili dřevem, používali ho na stavby a co lidé z dnešních měst? Dřevo už na nic přímo nepotřebují a tak bojují i proti hospodářským lesům a smrk je nyní vděčným cílem útoku proti monokulturám v hospodářských lesích. Přitom stačí monokultury omezit na ostrůvky, které se budou střídat zase s jinými monokulturními ostrůvky, ale to není nic nového, když
se podíváte na letecké snímky starých hospodářských lesů, které
byly šachovnicí monokulturních dřevin kácených sice pasečně, ale
pouze jako sedmdesátina lesa ročně a zbytek zůstal v klidu. Při
výběrové těžbě bude v lese řádit technika rok co rok podle toho,
jak budou stromy dorůstat mýtní zralosti. Hlavním důvodem je ale
odklon od manuální práce, která je podceňována a považována za
něco, co mají vykonávat třeba migranti, protože "vzdělanci" tu
jsou pouze od rozumováni a k rekreováni v takových lesích. To
si naši předci nemysleli a uměli využít i to, co dnes tlí v
lese se zdůvodněním, že to tak má být, protože oni to už přece
na nic nepotřebují!
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.1.2023 12:27 Reaguje na Břetislav Machaček
Různověký les po kůrovci nebo požáru nebo vichřici je účelová fikce. On je různověký tak v mládí do 20 let. Jako dospělý je dost jedno, jestli má strom 60 nebo 80 let.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.1.2023 08:59 Reaguje na Slavomil Vinkler
Navíc, když padá vichřicí velikán, tak doláme vše
v okolí a to začíná od nova, tudíž stejnověce a
podle náletů z okolí i jednodruhově. To není poučka
z knih, ale praxe z lesů, které byly ponechány
přírodě napospas. Ano, cílem jsou zřejmě pralesy,
protože výběrově těžit v lese znamená větší podíl
ruční práce a poptávka po koních na přibližování
dřeva. Ukažte mi dnes mezi mládeží, kdo touží v
mraze, horku, dešti a sněhu toto dělat? Až vymře
generace ochotna to dělat, tak se z toho proberou
i ti propagátoři výběrové těžby, protože o drahé
místní dříví nebudou mít pily zájem. Válka na
Ukrajině nebude věčně a i s Ruskem se časem bude
zase obchodovat. Levnější dříví dovezeme a naše
zetlí v lese. Budeme kopírovat dovozy třeba
z Brazílie, která dřívím zásobuje i OZE v EU.
Prostě globalizovaná prasárna a lep, na který
skočili pomatení ekoaktivisté.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

30.1.2023 07:32 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano máte hroznou pravdu, Na to již upozorňovali mnozí lesníci, není to problém jen dnešní doby, Mimochodem, za komunistů bylo dělníkům co nabídnout, práce, měli záruky, že budou mít práci a byty, jak v bytovkách tak i na hájenkách a vesnických domech, tehdy skoro zadarmo. Vše se zhroutilo privatizací a odchodem mnoha lidí do Německa.
Budu citovat z dopisu profesora Ing.Dr h c Jos. Opletala ze dne 21.ledna 1945: ...Byl jsem celá desetiletí vedoucím lesníkem a tu mohu říci, že podklady pro všechna hospodářská opatření, která ode mne vyšla, prýštila z popudu získaných pochůzkami lesem, pozorováním práce v lese, z rozhovorů s doprovázejícím personálem a s lesními dělníky. V mých nařízeních a návodech lesním správám si tady les diktoval sám opatření, po kterých volal, a myslím, že mu to bývalo ku prospěchu.
Běda lesům, které ovládá pero od zeleného stolu, vedené lesnickým věděním, získaných pouze z knih.....
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.1.2023 09:17 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Kdysi byl systém vytvářet práci lidem v místě a zabránit vylidnění venkova a hlavně pohraničí. Dnes je trend zcela opačný a to centralizovat dobře placenou práci s dojížděním zaměstnanců a výstavbou bydlení v okolí montoven. Jsem zvědav na ty chudáky lidi s hypotékami na nové domy, až zavřou montovny.
Do lesů za špatně placenou prací dojíždět nebudou
a kdo koupí dům tam, kde není práce?
Praktiků se nikdo už na nic neptá a nejhlasitější
jsou ti, co jsou buď pomatení a nebo velmi dobře
vědí o co tu jde. Les bez dřeva vhodného k těžbě
bude za babku stejně, jako zamokřená louka, či pole.
Kouknu do katastru a za mokřad nabídnu maximálně
5 Kč/m2, ale před zamokřením bych za to pole dal
50 a více. U lesa v těžební zralosti proti lesu
různověkému se spoustou méněcenných dřevin je ten
rozdíl ještě větší. Dnes má les po vytěžení takřka
zápornou hodnotu, protože s návratností to nebude
růžové. Spekulantům s pozemky to ale nevadí a jde
jim pouze o uložení inflačních peněz do pozemků.
Toto ale nejsou hospodáři, ale pouze spekulanti.
Ti se o les nechtějí starat a tak prosazují
samovýsev, bezúdržbu a výběrovou těžbu zbytku,
co tam zůstal z minula. Odtud ten vítr věje,
který doblbnul i ekologisty!
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist