https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/mechorosty-vytvareji-na-holinach-priznive-prostredi-pro-rozvoj-klikoroha-boroveho-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mechorosty vytvářejí na holinách příznivé prostředí pro rozvoj klikoroha borového

5.11.2022 06:51 | PRAHA (Ekolist.cz)
Klikoroh borový.
Klikoroh borový.
Hospodářské borové lesy čelí v poslední době silnému tlaku podkorního hmyzu. Pěstování jejich monokultur je proto rizikové z ekonomického i ekologického hlediska. Přesto se však vzhledem k růstovým vlastnostem a širokým možnostem využití do budoucna počítá s poměrně vysokým zastoupením borovice lesní v našich lesích. Vědci a lesníci proto hledají možnosti jejich ochrany proti škodlivým činitelům.
 
Výsadby borových stromků na holinách nejvíce poškozuje klikoroh borový, který dlouhodobě patří mezi hlavní hospodářsky nežádoucí druhy jehličnatých lesů. V souvislosti se zalesňováním kalamitních holin a změnou klimatu se očekává, že škody jím způsobené budou narůstat.

Proto vědci z VÚLHM, v. v. i. zkoumají, jak snížit početnost klikoroha borového na pasekách. Své výsledky publikovali v článku Vliv mechorostů na abundanci klikoroha borového, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 3/2022.

K omezení škod působených klikorohy lze s větší či menší úspěšností využívat mnoho metod například: chemickou (insekticidy, repelenty) a mechanickou (voskování, ochranné límce) ochranu sazenic, přímé snižování velikosti populace (odchytávání brouků do pastí), biologickou a biotechnickou ochranu (skarifikace půdy, tj. rozřezávání travního drnu za účelem provzdušnění půdy, odstraňování pařezů, entomopatogenní houby a hlístice).

Podle pravidel integrované ochrany rostlin se mají přednostně využívat preventivní metody, např. omezení růstu populace úpravou environmentálních podmínek. V případě klikoroha borového se jedná o pařezy a jejich okolí. Z tohoto důvodu vědci studovali počty klikorohů líhnoucích se z pařezů v závislosti na vybraných parametrech prostředí.

Klikoroh borový patří mezi velmi dobře prozkoumané druhy. Samice klikorohů kladou vajíčka do půdy a na kořeny čerstvých pařezů, kde larvy žijí pod kůrou. Dospělci se líhnou ve dvou vlnách v květenu až červnu a srpnu až září. Hospodářské škody způsobují svým následným úživným žírem, při němž okusují kůru a lýko.

K nárůstu populace klikorohů a následnému poškození sazenic dochází především při holosečném hospodaření, jež broukům zajišťuje dostatek potravy i zdrojů pro rozmnožování. Díky své schopnosti migrace a citlivé detekce volatilních látek jsou schopni nalézt i vzdálené pro rozmnožování vhodné paseky.

Vědci svůj výzkum prováděli v borových porostech poblíž Lipníku (okres Mladá Boleslav) a Třebechovic pod Orebem (okres Hradec Králové).

Počátkem jara 2019 vybrali 36 borových pařezů vzniklých nahodilou těžbou v předchozím roce. K odchytu brouků použili na pařezy instalované fotoeklektorové pasti složené ze světlu nepropustné textilie (při zemi obsypané zeminou) a průhledné odchytové nádobky. Pasti byly instalovány od března do října 2019 a 2020.

Z parametrů prostředí zaznamenávali tloušťku pařezu, korunový zápoj a pokryvnost cévnatých rostlin a mechorostů v okruhu pět metrů od pařezu. Celkem odchytili 300 jedinců (9,4 ± 2,0/pařez). V sedmi případech nebyl z pařezu odchycen žádný jedinec, nejvíce bylo odchyceno 43 jedinců. Většina brouků se vylíhla již v následujícím roce po těžbě.

Z výsledků jejich analýzy je zřejmé, že pouze pokryvnost povrchu mechorosty měla signifikantní (pozitivní) vliv na počet odchycených klikorohů.

Za jednoznačně pozitivní metodu při snižování škod vědci považují skarifikaci půdy v okolí sazenic, jež s odstraněním mechorostů (stejně jako dalších rostlin) souvisí.

Na minerálních, humusu zbavených půdách se brouci zdržují kratší dobu, čímž se pravděpodobně snaží vyhnout přímému slunečnímu záření a vysokému riziku napadení přirozenými nepřáteli.

Mechorosty v důsledku své vysoké evapotranspirace vytvářejí pro brouky přívětivější mikroklima, což se projevuje ve výběru ploch pro kladení vajíček.

Mikroklima s nižším rozsahem teplotních extrémů a vyššími teplotami půdy v chladných měsících může pozitivně ovlivňovat také přežívání a rychlost vývoje larev.

Obdobný vliv by bylo možné očekávat i u vysoké pokryvnosti cévnatých rostlin, který se však neprokázal. Vysvětlení lze hledat ve skutečnosti, že cévnaté rostliny ovlivňují mikroklima půdy méně než mechorosty a výskyt nektarodárných rostlin navyšuje početnost parazitoidů, čímž se snižuje počet vylíhnuvších se brouků.

Odstraňování mechorostů v okolí pařezu se jeví jako vhodné opatření, omezující počet líhnoucích se klikorohů, mající ve srovnání např. s odstraňováním pařezů či chemickou ochranou sazenic nižší nežádoucí dopady na okolní ekosystém.

Při použití metody nelze opomíjet skutečnost, že i mechorosty jsou důležitou složkou lesních ekosystémů. Za nejvhodnější opatření omezující škody způsobené žírem klikorohů lze proto i nadále považovat vysoký podíl listnatých sazenic.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JV

Jaroslav Vozáb

7.11.2022 10:04
Mám dotaz na autora. Žiji v představě, že klikoroh potřebuje čerstvé pařezy. V pařezech po souších se množí? Zatím jsem toto v lese nezaznamenal. jsem drobný vlastník borových lesů v Polabí.
Odpovědět
me

meluzína

7.11.2022 10:57
Vždycky jsem žila v představě že lesáci jsou lidé, kteří se starají o les, aby rostl rovný a zdravý a když vyroste tak ho pokácí a zasadí nový. Vědí co kde roste a neroste. Ale je to jinak: musí vytěžit les do posledního klacíku, do pouštní holiny, na které se v létě usuší všechno co tam vysadí nebo samo vyroste (ale to je nálet a ten je nežádoucí) a v zimě to vymrzne a co přežije, to se na jaře utopí, nebo to odnese voda při prvním přívaláku. Zrovna na té holině chtějí sázet stromy, které vůbec nemají šanci podmínky na pouštní holině přežít... Když zjistí, že na té holině nic neroste, najdou nějakého brouka, třeba klikoroha, a prohlásí, že tam nic neroste, protože všechno sežral brouk. Tak se ta holina musí prolít chemií, aby tam nic škodlivého nežilo a nerostlo (přeci tam má být monokultura) Je jedno, že chemie otráví i jiné druhy hmyzu, které náhodou na té holině dokáží přežít (ani není důležité, že klikoroh se tam za 1-2 roky zase objeví). A nakonec lesník vyhodnotí, že nejlepší kombinace aby na té pustině něco vyrostlo, bude prolít to pesticidy, insekticidy, a celé to vyfrézovat vyfrézovat. Že by se třeba mohl použít šetrnější způsob těžby a použitím znalostí o lese vymyslet co je reálné aby na vytěženém místě vyrostlo a prospívalo, natož respekt k lesnímu společenství, to dnešní lesáky - těžaře nezajímá. Prostě chtějí jahody v zimě a les se tomu musí přizpůsobit.
Odpovědět
Anyr

Anyr

11.11.2022 15:01 Reaguje na meluzína
Tak tak.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

9.11.2022 15:57
Neměla by se larvami živit černá zvěř ? Njn , ale tu chceme omezit vlkem. Tak jedině přímo - vlka nasytit larvami ?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

10.11.2022 11:38 Reaguje na Petr Pekařík
tak nejspíš jsou ty larvy na prase příliš malé a ve spleti kořenů pro prasata nedosažitelné.
Kromě toho jsou prasata v lese většinou kočující druh, mimo zimu jednou nebo víckrát projdou lesem a vyryjou a sežerou to, co je pro ně atraktivní a jinak v tom lese nejsou. Takže se nemusí trefit do doby, kdy v pařezu ty larvy jsou.
Odpovědět
Anyr

Anyr

11.11.2022 15:05 Reaguje na Petr Pekařík
Ty chceš nechat divoká prasata, aby ryla mezi sazenicemi stromků, s předpokladem, že půjdou po larvách hmyzu, a tím sazenice ochrání? A ještě do toho nacpeš antivlčí reklamu?

Hlasuju pro omezení či zrušení volebního práva pro určité skupiny občanů. (-_-)
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

11.11.2022 15:22 Reaguje na Anyr
Díky , že jsi se odhlásil z voleb.
Ty nechceš , aby vlci lovili divočáky a sem tam se při tom nechali zabít ? Jsi ostudou ekotlupy!
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

10.11.2022 18:00
Moc tomu nerozumím, ale asi černá nejvíce hledá larvy ploskohřebek a chroustů. Aspoň u nás.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist