https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/mladi-sycci-hynou-utopenim-v-sudu-i-pri-srazce-s-autem.presto-jich-v-cesku-mirne-pribylo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Mladí sýčci hynou utopením v sudu i při srážce s autem. Přesto jich v Česku mírně přibylo

1.9.2023 13:45 | PRAHA (Ekolist.cz)
Jedno ze 74 mláďat sýčků, které letos ornitologové zaznamenali v severozápadních Čechách.
Jedno ze 74 mláďat sýčků, které letos ornitologové zaznamenali v severozápadních Čechách.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zuzana Holubová / ČSO
Ornitologové letos spočítali 74 mláďat sýčků obecných u 32 párů v jejich jádrové populaci severozápadních Čech. Oproti loňskému roku jde jen o mírné navýšení. Českou populaci kriticky ohrožených sov se stále nedaří výrazně navýšit a hrozí, že sýček úplně vymizí.
 

Hlavním důvodem úbytku je intenzivní zemědělství vedoucí ke ztrátě pestrosti krajiny a k velkým lánům, kde sýček nemá kde hnízdit ani co lovit. Navíc, jen málo mláďat sýčků se dožije dospělosti kvůli tomu, že hynou v sudech, komínech, rourách a dalších technických pastech. Veřejnost je přitom může snadno zabezpečit a zapojit se tak do ochrany sýčků i dalších živočichů.

Celkem 59 houkajících samečků sýčka obecného zaznamenali ornitologové v severozápadních Čechách, kde žije většina české populace této kriticky ohrožené sovy.

Mladý sýček utonulý v napaječce.
Mladý sýček utonulý v napaječce.
Foto | Ronald van Haxen / Česká společnost ornitologická

„Počet samečků obhajujících teritoria byl letos stejný jako loni. Navýšení jsme ale zaznamenali u počtu hnízdních párů a více bylo letos také mláďat - celkem 32 párů vyvedlo 74 mláďat. Loni to bylo 26 párů s 62 mláďaty. Roli pravděpodobně hrála gradace hrabošů, která ale nebyla tak významná jako v roce 2020, aby počet mláďat ovlivnila výrazně. Tenkrát měli sýčci rekordní rok s 95 mláďaty,” vysvětluje Martin Šálek, koordinátor ochrany sýčků z Ústavu biologie obratlovců AV ČR (ÚBO AV ČR) a České společnosti ornitologické (ČSO).

Z nadbytku hrabošů v severozápadních Čechách těžily také další druhy sov, které vyhnízdily v rekordních počtech. „Zaznamenali jsme celkem 26 jedinců sov pálených, 107 kalousů ušatých, 15 puštíků obecných a také 3 kalouse pustovky, kteří v Česku hnízdí pouze nepravidelně, a to když je dobrý hraboší rok,” sděluje Šálek.

Populace sýčků v severozápadních Čechách je v Česku největší. Kromě toho tyto sovy žijí v malých počtech také v jiných regionech. „V Plzeňském kraji letos bylo 16 mláďat, v Jihomoravském kraji 12 mláďat, v Královéhradeckém kraji se sýčka pozorovat nepodařilo a v Libereckém kraji byl zaznamenán pouze jeden samec,” říká Zuzana Holubová, terénní pracovnice programu „Zachraňme sýčka“ z ČSO.

Počet vyvedených mláďat sýčků v severozápadních Čechách byl mírně vyšší oproti posledním dvěma sezónám, ornitologové ale upozorňují, že jen malá část z nich se dožije dospělosti.

Dvě již starší mláďata sýčků vyhlížejí z budky – právě v nich hnízdí většina párů. V severozápadních Čechách to letos bylo 24 párů ze 32.
Dvě již starší mláďata sýčků vyhlížejí z budky – právě v nich hnízdí většina párů. V severozápadních Čechách to letos bylo 24 párů ze 32.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zuzana Holubová / ČSO

„V prvních týdnech po opuštění hnízda jsou malí sýčci velmi zranitelní. Číhá na ně spoustu nebezpečí a mnohá z nich jim bohužel nevědomky připravuje člověk. Letos jsme zaznamenali dva sýčky sražené na silnici, mládě zapadlé do komína, zamotané do hromady provázků či sýčka, který narazil do prosklené plochy. Takové ztráty mají velký vliv na malou sýččí populaci. Apelujeme proto na veřejnost, aby pomohla s odstraňováním technických pastí, které se v našem okolí hojně vyskytují a sovy tu zbytečně hynou. Kromě výše zmíněného jde i o sudy, roury, bazény a další,” sděluje Šálek.

Odstraňování technických pastí patří k pravidelným činnostem ochránců sýčků.

„V nových i stávajících teritoriích jsme letos odstranili stovky nebezpečných pastí. Také jsme rozvezli bezpečné napáječky do lokalit s chovem koní, aby se tu sýčci netopili. Úzká spolupráce s farmáři je pro ochranu sýčků naprosto nezbytná a jsme rádi, že nám mnohdy vycházejí vstříc a mají zájem tento kriticky ohrožený druh na své farmě podporovat a mají radost z vyvedených mláďat,” říká Šálek.

Aby ornitologové podpořili sýčky, v místech jejich výskytu vyvěšují bezpečné hnízdní budky, do kterých se nedostanou kuny ani kočky, hlavní predátoři sýčků. Bývá to již téměř výhradně na farmách, kam se sýček přesunul z volné zemědělské krajiny, kde již není pro jeho hnízdění místo kvůli intenzivnímu zemědělství, tedy velkým lánům polí a absenci starých doupných stromů, kde sýček dříve hnízdil. „Většina sýčků hnízdí v námi instalovaných budkách - letos 24 párů. Zbylých 8 párů využilo k hnízdění jiných dutin a úkrytů, jako jsou staré trámy, větrací šachty a podobně. S farmáři jsme navíc domluvili také instalaci dalších budek, které budeme umisťovat na podzim,” vysvětluje Šálek.

Mládě u speciální sýččí budky. Ochránci je vyvěšují na vhodná místa v sýččích teritoriích, aby podpořili sýčky v hnízdění. V severozápadních Čechách letos proběhlo 23 hnízdění z 26 právě v budkách.
Mládě u speciální sýččí budky. Ochránci je vyvěšují na vhodná místa v sýččích teritoriích, aby podpořili sýčky v hnízdění. V severozápadních Čechách letos proběhlo 23 hnízdění z 26 právě v budkách.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Hornek / ČSO

Ochránci sýčků v letošní sezóně poprvé přistoupili i k přikrmování sýčků. „V některých lokalitách jsme zaznamenali méně potravy, takže jsme chtěli sýčky podpořit, aby měli větší šanci vyvést mláďata. Na osmi místech jsme sýčkům jednou za dva až tři dny v období hnízdění nabízeli na podložce v blízkosti budky mrtvé myši," říká Holubová. Smyslem přikrmování je podpořit dospělé sýčky, kteří často loví až do úplného vyčerpání. A také zvýšit kondici mláďat, aby měli větší šanci dožít se dospělosti. „Samozřejmě přikrmování je pouze podpůrný prostředek a zásadní je pokusit se zajistit, aby sýčci měli v krajině dostatek vhodné potravy. To je ale aktuálně nereálné kvůli tomu, že v Česku se většinově hospodaří intenzivně s velkým množstvím chemie a prostředků na ochranu rostlin. Jsme proto velmi rádi, že spřátelení zemědělci podporují sýčky vytvářením krajinných prvků, úpravou hospodaření například pásovou sečí či umisťováním berliček,” říká Holubová.

Klíčová je spolupráce se Správou a údržbou silnic. „Mnoho sýčků každý rok zbytečně zahyne po střetu s autem, když loví na travnatých plochách podél silnic, které jsou často jediným vhodným prostředím kvůli příliš zarostlým a hustým polím a loukám. Se správci komunikací jsme proto dojednali, aby v blízkosti hnízdišť sýčků pozdrželi sekání silničních okrajů a příkopů,” sděluje Holubová.

Sýček na berličce.
Sýček na berličce.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Jiří Hornek / ČSO

„Ucelená data o výskytu a hnízdní biologii sýčků napříč celou republikou je možné získat jen díky spolupráci celé řady kolegů a dobrovolníků. Za jejich terénní nasazení jim patří velký dík,” zdůrazňuje Šálek.

Sýček obecný patří v Česku mezi kriticky ohrožené druhy a s počtem posledních sto párů je na pokraji vyhynutí. Dlouhodobým hlavním důvodem, proč sýček ubývá z české krajiny, je velkoplošné intenzivní zemědělství vedoucí ke ztrátě pestrosti krajiny, velkým lánům a úbytku krajinných prvků, které jsou pro sýčky i další obyvatele krajiny zcela zásadní. Z naší dříve nejpočetnější sovy čítající desítky tisíc párů je nyní sova nejohroženější, jejíž páry se počítají už jen na desítky.

I z tohoto důvodu byl pro sýčka - jako jediný ptačí druh - v roce 2020 vypsán záchranný program pod záštitou Ministerstva životního prostředí s cílem stabilizovat populaci na alespoň tisíc párů, zajistit její životaschopnost a plošné rozšíření.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (13)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.9.2023 14:46
Dosažené výsledky nejsou špatné, důležité je, že se podařilo zastavit pokles. Je možné, že letos je na řadě míst jen progradace a gradační stav bude přístí rok. "Přelévání" gradací využívají zejména toulaví až tažní kalousi ušatí a pustovky, kteří vysokými počty mláďat (4-7) kompenzují citelné ztráty vzniklé predací či způsobené umístěním hnízda na zemi a na vachrlatých, polorozpadlých hnízdech strak, vran a kání.

Bezpečně umístěné budky pro sýčka jsou základem úspěšnosti hnízdění, neb synantropní kuny jsou schopny nechráněná hnízda vyplenit na nulu, neušetří ani jedno, byť sebezdravější, mládě! Je lepší instalovat budku na východní či severní stranu budovy, aby mláďata nebyla vystavena dlouho přímému slunci. Zejména tmavé, nevětrané budky na sloupech se při teplotách nad 30-35°C nahřejí tak, že mláďata hynou na přehřátí (budka typ "mikrovlnka"). Částečně pomůže dvojitá stěna, větrací otvory či škvíry kolem víka a otočení na severní stranu sloupu. Pokud to situace dovolí, je lepší i tuto budku umístit na budovu, neb v (zastíněné) koruně stromu je velmi pravděpodobná predace kunou. Ta zapříčinila vymizení stromové populace sýčka, ale např i halasné kavky.

Přikrmování krmících sýčků je jednou z cest, jak snižovat ztráty při hnízdění, a to nejen u mláďat. Dnešní krajina je hladová, sterilní, nepřátelská diverzitě. Snad jen dostatek hlodavců a přístup k žížalám usnadňuje posledním sýčkům přežití. Někdejší významná ptačí složka potravy je díky vymizení zejména vrabců, ale i jiných drobných pěvců, dnes spíše symbolická.

Propad početnosti sýčka je srovnatelný např. s koroptví, jejíž početnost se dříve udávala v milionech kusů. Dnes jsme rádi za několik málo desítek tisíc, a to i navzdory vysokým snůškám tohoto menšího kura. Mimo chemizace polí je významnou příčinou nízkých stavů koroptve predace dravci, kteří v krajině s minimem krytiny mají koroptví hejnko jak na dlani. I zde je vidět, jak v průběhu několika málo desetiletí se situace zcela otočila, a z hojného, všeobecně známého druhu, je rarita. A že v těchto dramatických změnách početnosti sehrává rozhodující úlohu lidský faktor, o tom asi nebude sporu.
Odpovědět
pa

pavel

1.9.2023 16:24 Reaguje na Karel Zvářal
velmi solidní příspěvek jen bych doplnil že ke zvýšení počtu drobné pernaté i srstnaté zvěře vyvádějící mládata na zemi by bylo nutno vystřílet černou zvěř cca z 80 % osobně si myslím že dravci nejsou takový problém
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.9.2023 17:57 Reaguje na pavel
Oni ti sýčkové zmizeli i z měst, kde prasata nejsou, resp. zatím ojediněle. A ano, v přírodě je to biovysač, jak jsem je kdysi pojmenoval a název se ujal:-) Ve městech mají i žížaly na nízko střižených trávnících, i budky, ale snadno dostupné ("zimní") hraboše jim prakticky vyloví synantropní poštolky, kuny a kočky. Také pěvců je jen zlomeček, takže potravní nabídka je velmi omezená. Krmím na okně celoročně (slunečnice, vločky) a větší návštěvnost (cca 100 ks) je v létě a na podzim, jak lidé (v listopadu) umístí krmítka, lítá tak desetina původních strávníků.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

1.9.2023 17:34
Sýčkům fandím, taky vrabcům a třeba zvonkům ... Ať si zobnou ... Už je pryč doba kdy se stříleli vzduchovkou aby neužírali slepicím pšenici... Ono je i těch chovů také méně...
Osobně si myslím, že max. odstřely černé zvěře už máme za sebou .. dnešní myslivci mají neporovnatelnou výbavu (termovize, NV , tlumiče, čtyřkolky atd..) a loví celoročně... (kdo nemá dnes chladící box ? )
Kam zmizeli kuny lesní (neplést se skalní) a tchoři ( s tátou jsme je lovili jako škodnou)? Ty černá nežere... je to asi i o krajině a její úživnosti. Honba za ha na dotace také udělá své. Myslím si, že své udělal pokles živočišné výroby .. zbyla jen ta co možná největší, která svou velikosti dokáží konkurovat.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.9.2023 18:09 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Copak lesačky, ty ještě jsou, ale lasičky, hranostajové, tchoři - to jsou konkurenti skalačky, která je při setkání určitě nešetří. Také několikanásobný nárůst počtu káně a výra udělal své - nemají problém menší lasici ulovit. A ano, zemědělské objekty sýček s oblibou obýval, lovil na přilehlých pícninách, na farmě měl i stovky vrabců. Se změnou zemědělské politiky přišel i pokles sýčka, a to nejen v zástavbě, ale především ve volné krajině - dříve hnízdilo v dutinách okolo 85% sýčků, dnes prakticky nula. A to zásluhou kuny, která spolehlivě kontroluje každý dutý strom. Pokud se tato otázka nebude řešit se vší vážností, je cílový stav tisíc párů sýčka jen iluzí. Bude úspěch, když se dostaneme na 300 párů. Prostě ta "změna hospodaření" se týká i věcí, o kterých se téměř (vůbec) nemluví.
Odpovědět
Pe

Petr

1.9.2023 18:55 Reaguje na Karel Zvářal
Dutý strom v lese je dnes skoro rarita. Zdejší diskuze se jen hemží příspěvky o tom jak je v lese nutné uklízet, že souše do lesa nepatří, a že stromy potřebují pravidelnou péči, aby nikde žádný starý nemohl na někoho spadnout. I vy sám tu nabádáte k větší těžbě zralých stromů (co kdyby nějaký uschnul a v lese hořelo). Uklizená a sterilní krajina nedělá dobře nikomu. Jedno k druhému a výsledek se dostavil.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.9.2023 19:01 Reaguje na Petr
Napsal jsem toho mnohem víc, a když nebudete vyzobávat a překrucovat, dopátráte se.
Odpovědět
Pe

Petr

1.9.2023 19:04 Reaguje na Karel Zvářal
Nepřekrucuju, jen jsou některé zdejší názory lidí jako pláště ve větru. Mění se podle toho jaký článek a o čem ten den zrovna vyjde.
Odpovědět
Pe

Petr

1.9.2023 19:15 Reaguje na Karel Zvářal
A ani na tom nic překroutit a vyzobnout nejde. Větší těžba "zralých" stromů znamená méně stromů s dutinami.
Odpovědět
Pe

Petr

1.9.2023 19:27 Reaguje na Karel Zvářal
Dnes jste jinde napsal, že v přírodě vše souvisí se vším. A přesně o tom to vše je. Cokoliv dnes uděláme, to se zítra projeví někde jinde.
A tak můžeme říct například: Víc protipožární prevence = méně sýčka.
Odpovědět
Pe

Petr

1.9.2023 19:02 Reaguje na Petr
A jestli v lese se štěstím najdeme dutý strom, tak mimo les ani náhodou. Staré sady jsme pečlivě zlikvidovali, staré aleje hned po nich, a staleté solitery v polích, remízcích, nebo třeba podél vodních toků také.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

3.9.2023 11:41 Reaguje na Petr
Nevím po jakých lesích a parcích chodíte, ale po
lesích je plno dutých stromů, které uvidíte, až ho
zlomí v dutině vítr. V lese u mého včelína žije
cca 15 let v duté lípě puštík. Nikdo lípu nekácel,
až to minulý týden udělal vítr. Napůl ulomená
koruna je zaklíněná do 200 letého dubu a bude na
dalším větru a sněhu, zda dokonají dílo zkázy.
Představte si ale totéž v parku, či u cesty, kde
nikdo nebude čekat na vítr, ale bude muset tu
zkázu dokonat. Na prvý laický pohled jsou často
stromy zcela zdravé a bez dutin do doby, než je
zlomí v dutině vítr. No a pak je takový strom
už uklizen, aby byla dána šance stromu novému.
Povím vím tajemství! Lesník už dutý strom jako
cennou kulatinu odepsal a nemá důvod ho kácet,
pokud neohrožuje bezpečnost u cesty, nebo stavby.
On počká jako u té lípy na vítr a pak ho nabídne
jako palivové dříví stejně, jak by ho nabídl před
pokácením větrem. No a souška a souška je rozdíl,
zda má průměr vhodný pro doupné ptáky a zda už
není houbou v takovém stavu, že brzy spadne sama.
Kecy o kácení doupných stromů mají nejvíce ti,
co zjistili, že byl doupný až po pokácení. Dutá
torza v alejích kolem cest je zločin za které
by měli převzít odpovědnost jejich ochránci a
nikoliv správci komunikací, kterým pokácení
ochránci zakázali. Za kolikpak takových stromů
jste převzal zodpovědnost a uhradíte případné
škody?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

4.9.2023 16:33
V roce 1967 bylo uloveno 2.795 skalaček, ale ! 20.440 tchořů, 21.692 hranostajů, 59.440 kolčav. V r. 1999 se ulovilo 16.194 skalaček, ale jen 1.731 tchořů, 125 hranostajů, 139 kolčav. Zatímco v 60.-70. letech byly stavy menších lasicovitých šelem v řádech vyšších desítek tisíc, po vakcinaci a nárůstu stavů lišek, skalaček i lesních kun, ale i prasat, lišek, kání, výrů, pochopů... šly stavy menších lasicovitých šelem v důsledku predace strmě dolů. Podobně dopadl i sýček, který se odhadoval na nízké desítky tisíc v 60. letech, zatímco dnes je jich asi okolo sta párů. Takže nejen “změna hospodaření”, jak zní profláknutá sluníčkářská fráze, ale i počty konkurenčních silnějších predátorů zapříčinily rapidní pokles dříve hojných myšilovných druhů. Jak s těmito fakty naloží (vlastně už nakládají) pomazaní, to vidíme v přímém přenosu… Přitom kuna skalní je hojná zejména v intravilánech, kde ji loví pouze poslední chovatelé, ale hlavně doprava. I tak jich je dost na to, aby "pohlídaly" vzestup dříve hojných menších myšilovných druhů. Prostě konkurenci nebrat!
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist