https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/pomazlit-jehne-vysekat-krovi.skautsky-institut-propojuje-zazitkovou-pedagogiku-s-peci-o-krajinu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pomazlit jehně, vysekat křoví. Skautský institut propojuje zážitkovou pedagogiku s péčí o krajinu

26.11.2022 06:25 | PRAHA (Ekolist.cz)
Pomazlit jehně.
Pomazlit jehně.
Foto | David Růžička / Skautský institut
Kulturní památka vrch Řivnáč je místo, které pár let pravidelně navštěvují žáci ZŠ Letohradská z Prahy. Od letošního února jejich výpravy nejsou jako dřív. Místní příroda jim byla dosud jen prostředím pro pobyt venku. Do doby, než paní učitelka Zdeňka Bachtjanová měla nápad zapojit žáky 5. třídy do péče o ni. Vždyť jak jinak by mohli trávit smysluplně čas v této lokalitě než tím, že sami zkusí přírodu lépe poznat a pomáhat jí. Není divu, že vrch Řivnáč i díky mladým dobrovolníkům odkryl více ze svých přírodních krás.
 
Paní učitelka Zdeňka se rozhodla obohatit vzdělávací program žáků 5. třídy skrz ekovýchovný projekt Patronáty Skautského institutu. Cílem projektu je smysluplně zapojit školní třídy do aktivní péče o přírodu v České republice tak, aby je to bavilo a zároveň se v rámci pobytu v cenných lokalitách dozvěděly o problémech kulturní krajiny a ekologických souvislostech lidského působení na přírodu.

Metoda tzv. Patronátů je postavená na spolupráci správců přírodních lokalit, školních tříd a průvodců - odborníků, ať již se se jedná o přírodovědce či ochranáře. Projekt je zaměřen na to, aby děti za pomoci odborných průvodců získaly základní znalosti o managementu vytipovaného území (proč je péče potřeba) i praktické dovednosti (jak péči provádět) a pilotně si vyzkoušeli první rok péče a alespoň dvakrát vyrazili do terénu. V programu je aktuálně zapojeno přes 60 dětských skupin na různých lokalitách v ČR. Ze ZŠ Letohradská jsou po Praze a okolí zapojeny celkem tři třídy.

Sekeru a pilu! Je potřeba vysekat úvozovou cestu.
Sekeru a pilu! Je potřeba vysekat úvozovou cestu.
Foto | David Růžička / Skautský institut

V Roztokách u Prahy Skautský institut napomohl vzniku partnerství mezi paní učitelkou Zdeňkou, jejími žáky a průvodcem Tomášem Zděblem z místního spolku Jestřábník, který o lokalitu vrch Řivnáč dlouhodobě pečuje. A také se správcem území, tedy městem Roztoky, zastoupeným Pavlem Flennerem z odboru životního prostředí. Společně byl podán návrh zapojení žáků do péče radě města, ta ho schválila a příběh Patronátů na vrchu Řivnáč mohl začít.

První úspěšná akce proběhla 29. března. Na počátku průvodce krátce seznámil žáky s historií lokality od jejího pravěkého osídlení až po současnost a vysvětlil, že bez lidského hospodaření by zde nevznikla mozaika cenných přírodních prostředí umožňujících život dnes chráněných a ohrožených přírodních druhů, a taky že bez aktivní péče by se tato území postupně proměnila ve fádní plochy křovin.

Důležitou součástí je předat znalosti. Na snímku Tomáš Zděblo.
Důležitou součástí je předat znalosti. Na snímku Tomáš Zděblo.
Foto | David Růžička / Skautský institut

Nebylo těžké žáky přemlouvat, aby se chopili nářadí. Sami měli chuť zprůchodnit úvoz historické stezky. Výřezy zmlazení jsou totiž zábavnou aktivitou. Stříhat, řezat, trhat, tahat větve z jednoho místa na druhé a následně pak ocenit vlastní výsledek provedeného zásahu dokáže každému vykouzlit velký úsměv spokojenosti.

Iniciační zkušenost motivovala děti k návratu na Řivnáč. 3. května jim průvodce představil pastvu za účelem obnovy pestré mozaiky luk, sadů, skalních stepí a vřesoviště. Děti si prakticky vyzkoušely základní pokyny pro orientaci a shánění stáda ovcí.

Už jste někdy zaháněli ovce do ohrady?
Už jste někdy zaháněli ovce do ohrady?
Foto | David Růžička / Skautský institut

Součástí zásahu bylo vyhnání stáda na pastvu, dozor a nakonec opět sehnání do ohrady. Zůstal čas i na pokračování ve výřezech zmlazení v úvozu historické cesty. Ani tato zkušenost plná poznání se neobešla bez velké dávky nadšení. Držet v náruči malé jehňátko, jehož stádo pomáhá obnovit vřesoviště a biotopy dalších cenných rostlin a živočichů, je jednoduše jedinečný zážitek, na který se nezapomíná.

Žáci po návratu z lokality do školy s tématem patronátu dále pracují ve vyučování v různých formách a odráží své poznání do myšlenkových map, slohových cvičení či prezentačních plakátů.

Dětem i pedagogům se zážitkový program zalíbil, výše popsané výpravy tak nebudou poslední a žáci se vrátí i v novém školním roce, aby na Řivnáči opět přiložili ruku k dílu.

Zapojit se může i každý znalec nebo nadšenec pro přírodu se zájmem předat své poznání a zkušenosti mladším generacím.

Je potřeba to vysekat.
Je potřeba to vysekat.
Foto | David Růžička / Skautský institut

V průběhu celého školního roku vstupují do programu nové dětské skupiny. Prakticky ve všech regionech (nejvíce v Praze) Skautský institut poptává odborníky, místní přírodovědce a znalce ochrany přírody schopné zorganizovat, dozorovat a průvodcovat ochranářské zásahy v terénu. Časově se jedná minimálně o dvě několikahodinové akce v přírodě ročně plus čas komunikace v rámci nastavování spolupráce a příprav zásahů.

Pokud by vás takový způsob spojení budování vztahu k přírodě, prožitkového vzdělávání i praktické péče o krajinu zaujal, můžete se přihlásit prostřednictvím webu Skautského institutu.


reklama

 
Další informace |
Projekt je financován z grantů Norských fondů, program Rondane. Projekt podpořil i Magistrát hl. m. Prahy.
foto - a Tomáš Zděblo Lenka Kachlík
Lenka Kachlík a Tomáš Zděblo
Lenka Kachlík pracuje pro Skautský institut, Tomáš Zděblo pro spolek Jestřábník.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist