https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/velke-selmy-nejsou-domaci-mazlicci.a-nelze-je-chovat-nelegalne-vysvetluje-mzp
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Velké šelmy nejsou domácí mazlíčci. A nelze je chovat nelegálně, vysvětluje MŽP

7.12.2023 09:50 | PRAHA (Ekolist.cz)
Tygřice Charlota v dočasném chovu v zoo.
Tygřice Charlota v dočasném chovu v zoo.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Four Paws
Ministerstvo životního prostředí v úterý 5. 12. odebralo nelegálně chované mládě tygra ze soukromého chovu Karla Vémoly. Ten nebyl schopen prokázat původ a legální způsob nabytí zvířete chráněného podle úmluvy CITES, která upravuje mezinárodní obchod s ohroženými druhy. Tygřice Antonie Ramba najde svůj nový domov v záchranném centru TIERART v Německu, kde je již umístěna rovněž nelegálně chovaná tygřice Charlota zabavená na jaře letošního roku (video zde). Ministerstvo již dříve v odvolacím řízení potvrdilo rozhodnutí České inspekce životního prostředí o zabavení mláděte. Informuje o tom Ministerstvo životního prostředí.
 
Karel Vémola při registraci tygřice deklaroval falešné údaje o rodičích zvířete a okolnostech jeho nabytí. V souvislosti s tím přistoupil na dohodu o vině a trestu, která podmíněně zastavila jeho trestní stíhání ve věci neoprávněného nakládání s mládětem tygra.

„Pokud u zvířete chráněného Úmluvou CITES není prokázán původ a způsob nabytí, musí být zvíře odebráno,“ vysvětluje Petr Bejček, ředitel České inspekce životního prostředí.

„Chovatel nebyl schopen doložit legální původ zvířete ani okolnosti jeho nabytí, tím porušil zákon o obchodování s ohroženými druhy. Navíc předložil falešné dokumenty o tom, kdo jsou rodiče tygra. Pro chov tygrů je zároveň nutné mít i veterinární povolení. Ani jedna z těchto podmínek nebyla splněna,“ říká dále Bejček.

Kontaktní chov velkých koček má navíc na chovaná zvířata negativní dopad. Mláďata jsou časně odstavována od matek s cílem vytvořit vazbu na člověka. Po dosažení určitého věku se ovšem i tato zvířata stávají neovladatelná a nebezpečná. „To generuje neustálou poptávku po mladých jedincích vhodných pro další krátkodobé ochočení. Tygr není mazlíček a jakýkoli bližší vztah mezi chovatelem a zvířetem není žádoucí a zvířeti ubližuje,“ objasňuje Petr Bejček.

Tygři patří v přírodě mezi druhy ohrožené vyhynutím, jakýkoli obchod s nimi představuje hrozbu pro jejich přežití ve volné přírodě. K obchodování s tygry (nebo jejich částmi) je proto potřeba prokázat jejich legální původ a získat příslušné výjimky.

Rozhodnutí o zabavení nabylo právní moci dne 2. listopadu 2023. Od tohoto data se tygřice Antonie Ramba stala majetkem státu. Mládě najde nový domov v záchranném centru TIERART v Německu, které se specializuje na velké kočkovité šelmy odebrané z nelegálních chovů nebo nevyhovujících podmínek. TIERART je jedním ze zařízení celosvětově působící organizace na ochranu zvířat Four Paws.

Co je Úmluva CITES?

Nekontrolovaný obchod s ohroženými druhy zvířat a rostlin může přispět k vyhubení těchto druhů v přírodě. Účelem mezinárodní Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úmluvy CITES) je proto ochrana ohrožených druhů pomocí regulace obchodu s nimi. Zvířata a rostliny chráněné Úmluvou CITES nemohou být převáženy přes hranice bez speciálního povolení.

CITES se vztahuje na více než 40 000 druhů živočichů a rostlin, chrání nejen živé organismy, ale i jejich části a výrobky z nich. Exemplářem CITES tedy může být i kabelka z krokodýla, boty z krajtí kůže, vycpanina, soška ze slonoviny či vzácného dřeva, úlomek korálu nebo také tradiční čínská medicína s obsahem chráněných zvířat, jako jsou např. tygři, či rostlin apod.

Více informací o Úmluvě CITES naleznete na stránkách MŽP nebo ČIŽP.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist