https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/zahradnici-vysadili-strom-do-kameni
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zahradníci vysadili strom do kamení

20.3.2023 06:43 | PRAHA (Ekolist.cz)
"Ti zahradníci se už úplně zbláznili! Vysadili stromy do kamení! Tak jsem těm chudákům stromům přilepšil tím, co zbylo v truhlíku po petúniích. A představte si, zahradníci to pak všechno vyluxovali!"
 
Popsaná scénka byla k vidění před domovem důchodců v pražské Branické ulici. V předloňském roce se tu realizovala nová výsadba stromů.

Celý příběh místa je velkým dílem Ing. arch. Michaely Sinkulové a Ing. Ondřeje Fouse. Bez jejich vytrvalosti a úsilí by se zde realizovala výsadba stromů do vybetonovaných jam podle 15 roků starého projektu. Místo toho se díky ochotě investora (TSK) povedlo vysadit stromy úplně jinak, úplně nově, podle principů modrozelené infrastruktury (MZI).

Stromy se tu vysadili do strukturálního substrátu. Do kamení.

Dobře, ale proč je potřeba pod stromem vysávat?

Protože nechceme v prostoru kořenů žádnou příměs s velikostí částice nula. Substrát by přestal plnit svou funkci.

Tímto chci apelovat na občany, kteří v dobré víře sypou zbytky zeminy ke stromům, tak ke stromům prosím ne. Ideálně třeba pod keře nebo do trávníku. A truhlíkový „ingot“ zkuste rozdrobit a rozházet do slabé vrstvy. Další možnost je bio popelnice. Tedy přeskočila jsem kompost, ten měl být uveden první.

Pod stromy v Branické, ale už i na jiných místech (Václavské náměstí, Čelakovského sady, Smetanovo nábřeží, Na Hutích aj.) je u stromů tzv. strukturální substrát a případně i opatření pro hospodaření s dešťovou vodou.

Na zmíněných výsadbách se musí v celém profilu zamezit výskytu prachových částic, aby nedošlo k zanesení – kolmataci spodních vrstev. Bohatě stačí obyčejný prach, aby poškodil dobré a dlouholeté fungování vodních poměrů v jámě.

Vysypat květník ke stromu není dobrý nápad.
Vysypat květník ke stromu není dobrý nápad.

Co je to ta jáma?

Prostor, kde je místo pro kořeny stromu. Čím větší, tím lepší. Místo, které předem počítá pouze se stromem, ne se sítěmi, kanalizací, plynem, vodou… To je v ulici těžce dobyté území.

Kubíky ven a kubíky dovnitř, čím víc, tím líp. Nejmíň 5, lépe 10 a nejlíp 50 m3.

Strom nerad zhutněnou antropogenní zem. To je ten letitý nános, co se dává do ulic, s názvy až hanlivými: zásypák, recyklát, podorničí a stavební odpad i čurbes, co láká archeology. Všechno pryč. Strom rád pro kořeny prostupný materiál, vlhko (ne mokro), půdní vzduch a spíš chladno, nějaké živiny (draslík, fosfor, …) a vlastně málo dusíku.

Co je tedy pod dlažbou u nových výsadeb s principy MZI?

Překvapivě, ostrohranný lomový kámen nejlépe frakce 32/64, dovoluje nám obvyklou skladbu chodníku, kámen je zlehka obalený. Čím, to je složité definovat, protože materiály pro substrát musejí korespondovat s místními půdními podmínkami.

Nejlepší variantou je místní zemina, nebo hlinitopísčitá půda, trocha kompostu a materiál s ohromnou schopností poutat živiny, biouhel, který vzniká pyrolýzou bez přístupu vzduchu při t 300-600 °C. V zrnité konzistenci produktu přitom zůstává zachován původní obsah živin a uhlík. Substrát se míchá za mokra, aby došlo k obalení kameniva. Kameniva jsou přitom zhruba 4 díly na 0,5 až 1 díl ostatních přísad.

V případě, že se dlažba v zimním období solí, nesmí složení substrátu obsahovat příměs zemin respektive jílovitých částic, na ty se sůl „navazuje“ a nelze ji odstranit ani větším množstvím vody. Substrát pak obsahuje např. kámen, biouhel a lávu. Skladba materiálů musí být i zde přizpůsobena místním podmínkám, takže nelze použít univerzální recept.

Stromu vysazenému ve strukturálním substrátu to neudělá dobře.
Stromu vysazenému ve strukturálním substrátu to neudělá dobře.

„Šutr“ má pro strom v ulici mnoho výhod. Kromě mezer, které vzniknou při jeho uložení do jámy a poskytují dostatek půdního vzduchu, se lomový kámen sváže a pevně drží, při ukládání se ve vrstvách snadno hutní dle požadavků vrchní vrstvy, která může být i pojížděná auty.

Co se to vlastně řeší, vždyť strom má kořeny dolů. Nejen dolů.

Kořeny mají různé funkce, některé kotví, postupně tloustnou. Vlivem proudícího větru, případně sklonu si strom umí se statikou poradit sám, tyto kořeny jdou dolů a do stran, jsou dobře viditelné.

Největší objem má kořenové vlášení, které se nachází v hloubce max 30 cm a dosahuje ve volném prostoru i několik metrů za okapovou linii koruny. Pevnost vlášení je žádná, úkolem je příjem živin, vzduchu a vody.

V přirozeném prostředí se stromy nepotřebují vyrovnávat s vibracemi. Nějaké zemětřesení občas nastane, ale pravděpodobnost je nízká, proti tomu strom nemá žádný obranný mechanismus. Byť je obnovovací schopnost vlášení ohromná, cca 3 dny a je zpět, pravidelným narušováním dochází k oslabení stromu. Drobné vibrace vlášení trhají, strom „opravuje“, ale po tu dobu nepřijímá živiny, půdní vzduch ani vodu, oslabuje se. Ve výjimečných případech (těžká doprava, blízkost tramvajového tělesa, …), se využívají půdní buňky, které ochrání kořenový prostor a zamezí přenosu vibrací do substrátu.

Ještě jednu skvělou vlastnost má kámen: na podchlazeném povrchu vzniká kondenzát z půdní vlhkosti. Tedy dostatek vody i za poměrně velkého sucha.

Další prvek, co má dnešní „moderní“ strom ve městě, je opatření HDV – hospodaření s dešťovou vodou. Jáma stromu je vybudovaná jako retenční nádrž sloužící k dočasnému zadržení srážek. Voda postupně zasakuje, v jámě se nesmí dlouho zdržet. Co nezasákne, musí přepadnout do kanalizace, nicméně už je zalito a voda zpomalena, takže nezatěžuje čistírnu, což je zásadní při přívalovém dešti.

Voda se do jam dostává buď zasakováním, přes propustnou dlažbu, nebo uličním vtokem. Tady je nutné kontrolovat a pravidelně čistit technické prvky.

V místech, kde se v zimě solí, se na jaře propustná dlažba propláchne velkým množstvím vody (min 150 l / m2). Dlažba má širší spáry a je uložena ve štěrku. Opět bez nulové frakce a betonu. Vrstvením kameniva se dá dosáhnout parametrů pro pojezd těžké techniky.

A musí se to vysát.
A musí se to vysát.

Vrátím se na začátek. Žádné stromy, žádné kořeny nemají rády nové vrstvy materiálu u báze kmene, ani v celé šířce koruny. Materiálem myslím třeba i parkující auto (ještě hůř pravidelně), dočasně složený stavební materiál, navezenou zeminu, ale i nově zřízený guerilla záhonek plný květinek v už tak stísněném rabátku uličního stromu.

To všechno hutní – snižuje propustnost, zamezuje přístupu vzduchu do vrchních vrstev půdy. Strom nemá rád nic nového, nesnáší vašeho psa, přesněji jeho moč, ani tu vaši.

Vysypat ke stromu truhlík od petúnií je sice dobrý úmysl, který ale škodí.

Pokud chcete stromu ve svém okolí aktivně pomoci, pak mu v letním období 1 x týdně nanoste 10 kýblů vody (ano, 100 litrů). Nelijte je ke kmeni, ale pěkně po zemi v celé šířce koruny.

Strom nás nepotřebuje, my potřebujeme strom.


reklama

 
foto - Pollertová Hana
Hana Pollertová
Autorka se zabývá údržbou zahrad a péčí o intenzivní venkovní zeleň. Je členkou Společnosti pro zahradní a krajinnou architekturu.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (65)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.3.2023 07:39
Hora porodila myš. Čtyři záběry na bíle natřený kůl v tuně kamení a uměleckém kování. Příklad hodný následování.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.3.2023 07:48 Reaguje na Karel Zvářal
V zásadě má pravdu.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

20.3.2023 23:51 Reaguje na Karel Zvářal
Důležité je to co není vidět, a o tom ten článek je.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.3.2023 07:58
A ještě jaký strom, že.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.3.2023 09:15
Pásla koně na betoně, krmila je cementem ...! Budiž, ale pak se je třeba zamyslet, zda v takové kamenné a betonové džungli vůbec stromy sázet.
Mnohde by asi byly vhodnější popínavé rostliny, jako břečťan na pevné
konstrukci. Pokud konstrukci vytvaruji do podoby "stromu", tak taky
tak bude vypadat a mohou to být i různé kvetoucí popínavky, jako
plaménky atd. Popínavky jsou většinou méně náročné na vodu i půdu
a lépe snášejí ořez a jiné úpravy. Za mne ty stromy ve městech
většinou lituji, protože mnohé doslova trpí a živoří.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

20.3.2023 09:41 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak. Než nějaký nepůvodní zázrak s průměrem koruny tři metry, tak raději přístřešek s lavičkou a fontánkou pro osvěžení. Ušetřený peníz investovat do výsadby stromů tam, kde to má význam a násobně větší efekt - do volné krajiny.
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

21.3.2023 11:35 Reaguje na Karel Zvářal
Tvrdíte, že stromy ve městě nemají význam? Jako součást městské zeleně mají nenahraditelnou roli. Víte kolik stojí pořízení vámi popisovaného mobiliáře a jeho následná údržba? Jaká je jeho životnost? Jaká je jeho efektivita v "boji" s neduhami městského prostředí? Evidentně ne, jinak byste něco takového ani nenapsal.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.3.2023 16:54 Reaguje na Lucie Rosická
Paninka spadla z oblakov, však?-) Kdo "TVRDÍ, že stromy ve městě nemají význam"? Dobře sleduji dnešní dění, a to nejen v zahradnictví: Čím ulítlejší, tím lepší a čím dražší, tím slavnější.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-zvaral-jak-dal-v-mestske-cerveni-aneb-diverzitu-nicime-vedome
Odpovědět
JV

Jitka Vágnerová

22.3.2023 18:06 Reaguje na Karel Zvářal
No, právě že jste úplně mimo. O čemž vypovídá i váš článek. Červenolisté stromy byly hitem devadesátek a přelomu století. Ve městě se moc neosvědčily (pálí se, trpí nemocemi). Už před 20 lety nám profesor na škole říkal, že jsou nevhodné. Obecně je trendem posledních let ekologizace oboru, práce s domácími druhy (i v trvalkách) a hledání druhů stromů, které jsou perspektivní z pohledu klimatické změny. Cílem je především vytvořit takové podmínky pro stromy, aby mohl ve městě prosperovat a vyrůst. Nemůžete posuzovat zahradničinu podle katalogu Hornbachu. Chcete li si přečíst něco o tom, co řeší zahradníci ve městech, stáhněte si zdarma starší číslo časopisu Zahrada Park Krajina, třeba tohle https://szkt.cz/vyrobek/zahrada-park-krajina-mesta-v-dobe-sucha-2-2020
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.3.2023 18:14 Reaguje na Jitka Vágnerová
Neříkejte! Píši o tom co vidím, ten hit je stále hitem a k tomu přibyly nové, např platanové aleje a háje. Stahovat si nic nebudu, to je Vaše trendy-učebnice, já zůstanu u svého konzervativního pohledu.
Odpovědět
JV

Jitka Vágnerová

23.3.2023 18:40 Reaguje na Karel Zvářal
No, a to je právě to. Třeba zrovna v tom čísle je skvělý článek od entomologa ohledně podpory hmyzu v městské zeleni. Určitě by vás to zaujalo. Výsadby platanů se teď už také omezují, protože se v souvislosti s globálním oteplováním stále více šíří antraknóza platanu.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.3.2023 18:22 Reaguje na Jitka Vágnerová
Můj "problém" je v tom, že se na strom/keř dívám očima ptáčka zpěváčka. Ten nepotřebuje sterilní ("škůdcům odolné"), dekorativní, "moderní" dřeviny. Jeho zájímá úživnost (množství hmyzu a jedlých plodů), nikoliv nějaká pofiderní architektonická kriteria.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.3.2023 18:43 Reaguje na Jitka Vágnerová
A děkuji za potvzení opodstaněnosti článku, neb jste se neposunula ani o píď. Je-li podpora diverzity považována za "ulítlost" a na Ekolistu jsou obhajovány "moderní postupy", kdy majitelům takových zahrad nelítají na krmítko ptáčci, to vypovídá o všem. Ono těch ropáků roku by bylo potřeba mnohem víc, za každý obor jeden. Vám bych ho za sterilní městskou zeleň s radostí udělil!-)
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

23.3.2023 10:57 Reaguje na Karel Zvářal
Jeden z problémů zahradnického oboru tkví v neodbornosti jisté části firem, neboť vysazovat stromy na zahrady může i firma stavební - zahradničina není vázaná živnost. Druhá píseň by mohla být o poplatnosti firem opravdu zahradnických (záměrně nezmiňuju jejich odbornost), které vysadí, co zákazník žádá, protože je to třeba jednodušší, než se s ním hádat o vhodnosti jeho výběru na základě aktuálního letáku z hobbymarketu. To stejné platí o odbornosti "technických služeb" a samospráv úřadů. Čest výjímkám.
Ve městě, zvlášť v místech, kde je vysoká frekvence pohybu lidí, potřebujeme především stromy zdravé. Začíná to výběrem správného taxonu, pokračuje kvalitní výsadbou a odbornou péčí to končí. I zdravý strom ustojí menší množství škůdců, určitý tlak chorob a může na stanovišti fugovat i pro nás lidi desítky i stovky let - stejně tak i pro vešketou faunu a floru, která se na něj v městském prostředí váže.
Odpovědět
Pe

Petr

25.3.2023 14:17 Reaguje na Karel Zvářal
Někomu vadí ptáčci, jiný (ano, vy) zase navrhuje vystřílet jezevce, když z nouze hrabou železniční náspy.
Ropáka si pověste na zrcadlo.
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

23.3.2023 11:00 Reaguje na Karel Zvářal
Já se jen ptala. Z vaší reakce vyplývá, že než strom (kulovité jako stromy taky nemám v lásce), je lepší do města dát přístřešek s fontánou. Tvrdím, že než přístřešek s fontáno, je lepší kvalitně vysadit malokorunný strom.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.3.2023 11:24 Reaguje na Lucie Rosická
Ten problém je mnohem širší, nezačíná u zahradníků, ale celková koncepce urbanizace (u nás) se mi nelíbí, zeleni se nechává velmi málo místa. Je mi jasné, že budete zuby nehty bránit svůj projekt na Branické, jen jsem chtěl naznačit, že to je "málo muziky za hodně peněz". Zeleň do města určitě patří, ale stromy, které stíní, ne takové, které budou značkou v mapě s minimálním klimatizačním efektem.
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

23.3.2023 15:14 Reaguje na Karel Zvářal
Projekt v Branické neznám.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.3.2023 15:20 Reaguje na Lucie Rosická
Já jo, píše se tu o něm.
Odpovědět
JV

Jitka Vágnerová

23.3.2023 18:46 Reaguje na Karel Zvářal
Ptala jsem se Hanky Pollertové, co konkrétně za druhy roste v Branické. Základ tvoří Celtis, který je odolný a zároveň vzrůstný strom, výška i v městském prostředí 15-20 m. Navíc se jedná o významnou medonosnou rostlinu, která pomáhá hmyzu vykrýt období, kdy již nekvetou naše domácí druhy a zároveň je nektaru málo, protože ve městě chybí dostatečné bylinné patro. Dále je tam muchovník - ten je sice menší (cca 6-8 m), ale krom nektaru poskytuje i plody pro ptactvo (a ptáci ho fakt zbožňují, navíc dozrává postupně) a plnokvěté třešně (- výška 8-10 m - opět kultivar s nektarem)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.3.2023 17:59 Reaguje na Břetislav Machaček
Zrovna břečtan bych do betonové džungle necpal. Spíše popínavky jako Lonicera, Campsis, Wistaria, Parthenocisus,.... Odborník by mě určitě ještě doplnil.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.3.2023 18:53 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Nepůvodní druhy - jistým lumenúm praskne žilka...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.3.2023 18:54 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Pokud je místo přistíněno velkými budovami, tak tam
přežije asi pouze břečťan, ale je to celkem jedno,
protože jakákoliv popínavka roste rychleji než stromy
a lze je snadněji stříhat a nahradit po úhynu novými
sazenicemi. Já osobně mám betonový sloup osvětlení
na mé zahradě doslova obalen břečťanem a je to na
slunci. Celoročně je útočištěm vrabců, na podzim při
kvetení hučí včelami a po dozrání plodů je konzumují
kosi. Z hnusného betonového sloupu je kus přírody s úkryty a jako zdroj potravy.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.3.2023 19:25 Reaguje na Břetislav Machaček
To je i o zálivce a pochybuji, že by ten břečtan někdo z radnice chodil zalívat.
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

23.3.2023 11:11 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Je chvályhodné, že si někdo v dnešní době všímá popínavek a vidí je jako alternativu k výsadbám jiných dřevin. Přijde mi, že jsou tak trochu opomíjené. JEn na okraj, myslím si, že v našich podmínkách zatím jediná skutečně funkční podoba zelených fasád.
Co vím, tak mnohde jejich výsadba u domů není ani povolená a druhak se jich lidé bojí kvůli fasádám, statice budov, prorůstání do konstrukcí atd. Jejich použití by určitě nemělo být živelné, ideálně po konzultaci se stavařem, zahradníkem - u nově vznikajících staveb ideálně ve fázi projektu. U straších budov bývá problém vyžadující stavební zásahy, posudky statika atd.
Odpovědět
LB

Lukas B.

23.3.2023 15:02 Reaguje na Lucie Rosická
oblíbený stavařský bonmot říká, že architekt a fasádník stojí spoustu peněz, zasadit břečťan je skoro zadarmo.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.3.2023 18:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Ovšem stínomilný břečťan do městské zástavby... ideál
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.3.2023 19:02 Reaguje na Jakub Graňák
Přečtěte si co píši výše a nemudrujte. Soused naproti
toho sloupu má drátěný plot porostlý břečťanem zcela
osluněn a u hlavní cesty jako živý plot. I tam to na
podzim hučí včelami a jiným hmyzem a kosům chutnají
jeho bobule. Břečťanů jsou navíc různé kultivary a
jsou dlouhověké a nenáročné. Znám skálu porostlou břečťanem u cesty na pražícím slunci a podle pamětníků tam je břečťan nejméně 150 let(podle fotek skály).
Praxe jde stranou, když je nutné si opět kopnout.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

20.3.2023 23:55 Reaguje na Jakub Graňák
Pokud je břečťan stínomilný jak si to zřejmě vykládáte, proč roste po osluněných zdí i mnoho metrů nad zem?

Ono to asi s tím stínem nebude tak jednoznačné, jak se laikům na prvý pohled jeví.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.3.2023 07:12 Reaguje na Pavel Jeřábek
Na Palavě je na jihozápadní skále břečťan odhadovaný na 300 let. Je to liána. Břečťan roste dole i ve stínu, ale kvete jen na nahoře na slunci.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.3.2023 13:52 Reaguje na Slavomil Vinkler
Teď už zbývá jenom říct jak se v průběhu těch tří staletí, měnilo zastínění daného jedince... :-)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.3.2023 08:47 Reaguje na Pavel Jeřábek
Přesně tak. To je odpověď pro pana Graňáka, který
se rád pasuje za odborníka a tvrdí, že je břečťan stínomilný, ale já jako laik praktik tvrdím,
že dobře snáší obojí a pokud je někde ve městě
stín, tak to vydrží asi z popínavek pouze on.
No a jak píši jinde, tak dobře snáší i slunce.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

21.3.2023 13:51 Reaguje na Břetislav Machaček
Břečťan je stínomilný pane neodborníku - i na tom sloupě je vždy minimálně polovinou ve stínu. Že je něco stínomilné neznamená, že to za splnění určitých podmínek nemůže růst i na slunku, i když mnohem méně bujně. Ale jistě, vy to rozhodně víte lépe než všechny historické generace dendrologů, botaniků a zahradníků. Radši běžte monitorovat černé skládky ať jste aspoň trochu k užitku
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

22.3.2023 17:55 Reaguje na Břetislav Machaček
To opisují dendrologové jeden od druhého. Jakožto původní lesní dřevina (parazit stromů) snáší (=miluje?) polostín, ale na slunci prosperuje bez problémů, tj. neuschne. Viz výše pánové Jeřábek a Vinkler. Jeden známý ho má na stodole, zarostl celou střechu a jak začal lézt k sousedovi, tak ořezal asi polovinu, opět bez újmy. Takže světloplachý určitě není:-)
Odpovědět
LB

Lukas B.

23.3.2023 15:05 Reaguje na Karel Zvářal
břečťan snese (skoro) všechno. takových rostlin není mnoho, a břečťan je z nich zdaleka nejmilejší a nejméně otravný (porovnáme-li s pajasanem, akátem, mahonií a dalšími městskými ruderály)
Odpovědět
JV

Jitka Vágnerová

23.3.2023 19:12 Reaguje na Pavel Jeřábek
Břečtan snáší stín i slunce. Třeba ve stínu nekvete. Podle stanoviště se trochu mění i jeho morfologie. A dendrologové to vědí. Doporučuji hledat odborné informace přímo u nich ;) http://databaze.dendrologie.cz/index.php?menu=5&id=578
Odpovědět
va

vaber

20.3.2023 09:16
to má být cesta ke zdravé přírodě?
mě to připomíná něco umělého samostatně neživotaschopného, ovšem taková je asi budoucnost
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

21.3.2023 11:51 Reaguje na vaber
Je to jedna z cest ke zdravé městské přírodě. Zeleň ve městech se bez lidské péče neobejde právě kvůli lidem.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.3.2023 13:39
JJ, proč něco dělat jednoduše, když to jde složitě. A spřátelené zahradnictví či odkud ty stromy vzali má za každý strom slušný vývar. Akorát daňový poplatník pláče, protože za cenu jednoho takového pražského stromu by se určitě mohla pořídit stovka běžných stromů a zalesnit tak hektar nebo kolik plochy.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

20.3.2023 18:56 Reaguje na Radim Polášek
Vy jste to nepochopil - oni mají peněz jak sraček, právě proto s něma plýtvají na tyhle cypárny - jedinou cestou ven je změna rozpočtového určení daní v neprospěch měst.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.3.2023 08:15 Reaguje na Jakub Graňák
No vždyť píšu, za cenu 100 nebo 500 stromů se pořídil jeden. Který stejně budou muset trvale "přikrmovat", protože jak je sázený takhle vzrostlý, už nikdy nbude mít plnohodnotné kořeny. Hlavně že je ten strom vidět hned a ne až za 5 let, jak by to bylo, kdyby ten strom vyrostl na místě třeba až se semene.
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

21.3.2023 12:06 Reaguje na Radim Polášek
Kam byste ty stovky stromů dal? Výsadba stromů do zpevněných ploch je mnohde jediná možnost, jak do městské ulice dostat funkční prvek městské zeleně. Semenáče (ty vaše stovky kusů) do takových míst kvůli ekonomické náročnosti takový stromeček v dopěstovat do dospělosti vysazovat bohužel nelze. Problém výsadeb ve městě je především v tom, že o vysazované stromy se dost často nikdo nestará. Ochcávají je psi, likvidují pracovníci se strunovkami, vandalové, nepříznivé klima. Další problém je v "půdních" podmínkách. Uvozovky používám záměrně, protože o půdě se v ulicích v podstatě mluvit nedá. Zhutnění (absence půdního vzduchu), malý až nulový prokořenitelný prostor, nevyrovnané rozdělení strážek v průběhu roku = velká sucha + přívalové deště, které se nemají kudy a kam vsáknout, všude pod zemí kabely a roury atd. atd. Na tomto místě neexistovalo jednoduché řešení, výsadbě předcházelo hodně vyjednávání, odstraňování překážek, hledání nejschůdnějšího řešení..
Odpovědět
Anyr

Anyr

20.3.2023 13:58
No, autoři té výsadby se pyšní titulem Ing.
K tomu není co dodat, mluví to za vše :)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.3.2023 07:16 Reaguje na Anyr
Rčení: rozumíte tomu jako koza petrželi. Strom v betonu = udusané hlušině zahyne za 10-20 let. Potřebuje vzduch na kořeny, jinak se udusí. Běžně rostou stromy na suťovištích.
Odpovědět
ZH

Zbyněk Hoták

20.3.2023 14:32
Zajímalo by mě, jaká je životnost takového stromu a jak často je nutné nahrazovat novým stromem.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.3.2023 18:46 Reaguje na Zbyněk Hoták
Nejen to, ale každý nový starosta se chce zapsat do historie
přestavbou náměstí a ulic. Koukněte pouze na pražský Václavák
za posledních sto let a opět se chystá jeho rekonstrukce včetně
zeleně. Jednou jsou stromy uprostřed, pak po okrajích, pak zase
uprostřed atd. Vždy se to nějak zdůvodní nevhodností dřeviny,
návratu tramvají na náměstí atd. Stromy se sázejí, kácejí a
hlavně trpí lidskou blbostí!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.3.2023 19:11 Reaguje na Břetislav Machaček
1**
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.3.2023 08:18 Reaguje na Břetislav Machaček
Přesně tak, mohli by tam klidně inastalovat plastové stromy, s těmi by mohli šibovat každý rok, aby občané viděli, že ti nahoře něco dělají a zaslouží si své statisícové platy (ironie)
A nemusely by na to doplácet živé stromy.
Odpovědět
JV

Jitka Vágnerová

20.3.2023 20:54 Reaguje na Zbyněk Hoták
Asi 100 - 300 let. Dle druhu. Tahle opatření se dělají v extrémních podmínkách městských ulic právě proto, aby stromy vydržely dlouho a mohly vyrůst. Po letech, kdy se stromy často využívaly skoro jako krátkodobá dekorace (dočasná na 20 let) je tohle jednou z cest, jak udržet stromy dlouho i v extrémních městských podmínkách.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.3.2023 07:17 Reaguje na Jitka Vágnerová
Nó, konečně někdo znalý.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

21.3.2023 07:25 Reaguje na Jitka Vágnerová
Kritériem pravdy je praxe.
Tož časem uvidíme :-)
Odpovědět
RP

Radim Polášek

21.3.2023 08:24 Reaguje na Jitka Vágnerová
To by platilo, kdyby na tom místě nechali ten strom vyrůst od semene, aby si na stanovišti zvykl a vytvořil stanovišti odpovídající a optimální kořenovou soustavu. Ne stromy vyrostlé 10 let kdovíkde a potom přesazené. Takové stromy budou živořit a do 30 let uhynou na nějakou houbovou chorobu a podobně, protože jsou tím přesazením trvale oslabené. A to jen za předpokladu, že všechny složky toho zemního prostředí, kamenivo, dřevěné uhlí a další má optimální složení. Pokud ne, ty stromy uhynou ještě dříve.
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

21.3.2023 12:16 Reaguje na Radim Polášek
Pokud stromy 10 let rostou kdovíkde a pak je někdo přesadí, tak moc šancí většinou nemají. Pěstování alejových apod. stromů je časově i energeticky velmi náročná disciplína. Ano, sazenice je drahá, ale troufám si říct, že vypěstování ze semenáče nebo ze semínka by na takové lokalitě bylo ještě dražší. Estetika sice je jedním z kritérií, ale zdaleka ne jediná a nejdůležitější. (Tady se jedná o reprezentativní plochu v jádru hisorického centra města, lze tedy pochopit i tuto stránku věci.)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.3.2023 09:05 Reaguje na Jitka Vágnerová
Záleží na druhu stromu a jeho přírůstcích. Pokud bude
živořit a přirůstat ročně centimetr, tak nebude vadit
dopravě větvemi, stíněním oken okolních domů a tak tam
vydrží sto let. Pokud bude například lípa prosperovat,
tak už bude někomu vadit za let dvacet. Mnou navrhované "stromy" z popínavek neopustí předem danou konstrukci
a když, tak je lze bez újmy na jejich zdraví ořezat.
Mohou být dokonce kvetoucí i stálezelené a jejich
oporou může být i sloup veřejného osvětlení, jako ten
v mojí zahradě. Budete tak mít tři v jednom a to jak
osvětlení, tak zeleň a bez náročné údržby, protože
takový břečťan vydrží doslova nemožné. I radikálně
zmlazený rychle obrazí a je teoreticky ZADARMO, ale
to by zahradnické firmy asi moc nevydělaly, jako
nyní za ty předražené kultivary vypadající jako
koule na tyči.
Odpovědět
JV

Jitka Vágnerová

23.3.2023 19:02 Reaguje na Břetislav Machaček
Právě naopak. Koule na tyči, které nejde dodatečně vyvětvit na patřičnou výšku jsou velkým problémem. Buď se jde cestou klasických alejových stromů, které se postupně vyvětví klidně na 4 m, takže nevadí ani kamionům, nebo pak úzkokorunnými formami stromů (tam, kde by to vadilo domům). Popínavky se ve veřejné zeleni také používají, avšak není to úplně jednoduché. Zmiňme jako příklad třeba systém firmy Asio, který momentálně můžete vidět na Praze 6 - https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/chytre-stromy-zlepsi-klima-i-v-mistech-kde-zive-stromy-nepreziji.poslouzi-i-jako-lampa-nebo-nabijecka
Odpovědět
BV

Bořek Vorlíček

22.3.2023 17:45
Nemyslím, že je nutné za vším vidět snadný výdělek pro zahradnické firmy. Samozřejmě je nezbytné vše dobře smluvně ošetřit a pak vyžadovat příslušné plnění i v dalších letech. Při návštěvě Vídně před pár dny jsme viděli, že ve všech ulicích, kde nejsou zelené plochy s trávníky, jsou stromy "rostoucí z dlažby". Evidentně to tam funguje, tak proč by nemělo i u nás?
Odpovědět
JV

Jitka Vágnerová

22.3.2023 18:16 Reaguje na Bořek Vorlíček
Vídeň má městskou klimatickou strategii " město jako houba" a pod ulicemi má systém právě strukturálních substrátů a také dešťových záhonů. Dělají i vědecký monitoring toho, jak a v čem stromy rychle přirůstají atd. Loni jsme tam byli na odborné exkurzi. Podobné systémy používají i další města. Mimochodem ani v Praze tohle není jediná realizace. Stromy tu už roky ve strukturâlním substrátu rostou na mnoha místech, jen tady je to ještě v kombinaci s vodozádržnými opatřeními, tedy zadrží a využije to vodu, aby neodtékala do kanalizace.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

23.3.2023 06:21
Duby. Všude. Já bych sázela jenom duby.
Z žaludů se dá v době nouze dělat mouka, a až bude po válce, stromy pokácíme a dáme do nich zrát nějaký dobrý alkohol.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.3.2023 06:49 Reaguje na Katka Pazderů
1* Kdyby v článku byla řeč o (našich) dubech, nikoliv tajemném stromu, vesele tomu zapleskám. Stařečci by na podzim pozametali žaludy a zavezli panu Bobkovi. A dub by nepotřeboval takový čarodějný postup údržby, a těch několika set let by se dožil taky. Jen by se obešel bez toho krásného kování, neb roste a roste...
Odpovědět
LR

Lucie Rosická

23.3.2023 11:28 Reaguje na Karel Zvářal
Můžu vás poprosit o vyjmenování našich důbů? Zajímalo by mě, kolik jich znáte. My všichny (tedy i vy) bychom se měli smířit s tím, že nám v dnešní době klimatických změn naše druhy zkrátka stačit nebudou. Viz problém s lípami a například břízami ve městech atd. Není třeba sahat po velké exotice, stačí se podívat, co roste o 100 km jižněji od nás - tam směřují pohledy odborníků + selektují se z našich druhů jedinci, kteří dané prostředí zvládají (občas dostanou i punc kultivaru). V důsledku se jedná o napodobování přirozeného přírodního procesu, kdy je původní populace postupně vytlačována populací lépe přizpůsobenou na změněné podmínky prostředí.
A mimochodem, sdělovací hodnota článku netkví v tom, jaký taxon je zde vysazen, ale o tom, že město chce sázet do ulic stromy tak, aby zde mohly růst po dobu podmíněnou jejich genetikou. Zeleň ve městě se bez péče člověka neobejde a zaplaťpánbu její úroveň se zvedá.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.3.2023 11:35 Reaguje na Lucie Rosická
D. zimní a letní (nejčastější). V připojeném článku je hodnotím vysoce kladně, jen bych volil jiná místa výsadby, dále od komunikací (byť rozšmelcované žaludy uklidí kachny). Jinak městské klima jim nečiní problém, nepotřebují ani zálivku.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

23.3.2023 16:05 Reaguje na Lucie Rosická
Dubů u nás je asi 5-7 a asi dalších 9 amerických. https://botany.cz/cs/quercus-dalechampii/
Odpovědět
JV

Jitka Vágnerová

23.3.2023 19:06 Reaguje na Karel Zvářal
Duby jsou momentálně ve stejném systému rostou na Mendlově náměstí v Brně. A třeba lípy a javory se do podobného busou sázet v Letocicích (tam se zrovna potvrdila jeho nutnost, protože stromy vysazené v nedávné minulosti živořily a ty, kterým se podařilo vyrůst měly tak mělký kořenový systém, že je to ohrožovalo na statice.)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.3.2023 05:46 Reaguje na Jitka Vágnerová
V tom článku mi šlo především o "rehabilitaci" domácích dřevin, tj nepošihávat neustále po světových trendech, ale upřednostńovat ekologické stromy (ovocnáče, lípy, duby, habry, jeřabiny), ale stejně tak keře, které se mnohde nabízejí zadarmo (bez, hloh, šípek) z náletu, jsou však z nepochopitelných důvodů odstraňovány. Asi nějaký národní či zahradnický komplex, že to není "trendy", či co. Přitom nenáročné na údržbu, potrava ptáků (viz fialové skvrny po bezu), hostitelé mšic aj hmyzu. Neustále vzýváme diverzitu, ale děláme vše pro to, aby zmizela. Nepůvodní dřeviny jsou většinou ekologicky nevhodné (popsáno proč), jenže 99% populace je to šumák, hlavně že tam něco roste...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.3.2023 08:12 Reaguje na Karel Zvářal
Oprava: 99,99% je to šumák.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist