https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/berou-si-teplarny-misto-inovaci-ctyri-miliony-spotrebitelu-jako-rukojmi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Berou si teplárny místo inovací čtyři miliony spotřebitelů jako rukojmí?

18.2.2022 06:22 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Jednou z oblastí, která bude brzy dělat těžkou hlavu obyčejným lidem i politikům, bude teplárenství. Odvětví, které je naučené na fosilní paliva, se nesnaží hledat cestu do budoucnosti a vsází na to, že politici nenechají lidi doma mrznout. O teplárenství jsme v krátkém rozhovoru mluvili s Jiřím Beranovským a Janem Truxou z energetické poradenské společnosti EkoWATT.
 
Jak byste v krátkosti popsali stav teplárenství v roce 2022 v Česku?

V podstatě se toho za posledních 15 let moc nezměnilo.

Například v roce 2008-2010 jsme s kolegy zpracovávali velký výzkumný projekt na téma Rekonstrukce panelových domů do nízkoenergetického a pasivního standardu pro MŽP. V rámci projektu jsme prokázali, že téměř 80 % panelových domů lze dostat až do pasivního standardu a zároveň jsme narazili právě na problematiku snižování spotřeby v teplárenských sítích.

Snižování spotřeby vede logicky k růstu tepelných ztrát v potrubí, k růstu měrných nákladů a ke zdražování tepla. Snažili jsme se již tehdy zapojit Teplárenské sdružení do podobné problematiky, ale setkali jsme se pouze s nezájmem.

Kolega František Macholda se následně zabýval touto problematikou i ve své disertační práci, ale se stejným výsledkem.

Proč tomu tak je?

Teplárníci se na jednu stranu chovají logicky, jako podnikatelé, kteří zainvestovali a sklízí plody své investice.

Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA, energetický a ekonomický analytik, zakladatel a řídící partner EkoWATT CZ s. r. o. Odborný asistent na FEL na ČVUT (Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd).
ISO 50001 certifikátor České společnosti pro jakost, energetický specialista (0072) a poradce EKIS MPO. Člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a dopravu ČR. Člen rozkladové komise ERÚ pro OZE.
Jiří Beranovský, MSc., Ph.D., MBA, energetický a ekonomický analytik, zakladatel a řídící partner EkoWATT CZ s. r. o. Odborný asistent na FEL na ČVUT (Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd). ISO 50001 certifikátor České společnosti pro jakost, energetický specialista (0072) a poradce EKIS MPO. Člen Výboru pro udržitelnou energetiku při Radě vlády pro udržitelný rozvoj a dopravu ČR. Člen rozkladové komise ERÚ pro OZE.
Zdroj | EkoWATT

Na druhou stranu se chovají velmi krátkozrace, protože nereagují na aktuální stav trhu a neobjevují nové možnosti, které jim jejich podnikání skýtá, nehledě na povinnosti, které jsou s jejich podnikáním spojené.

Masivně se zatepluje již od začátku milénia a spotřeby tepla se tak logicky snižují. O nutnosti snižovat emise CO2 se ví několik desítek let a každý podnikatel v energetice, který chápe souvislosti, by měl být logicky na tuto situaci připraven. Je to podobné, jako kdybychom telefonovali stále na úrovni sítí NMT nebo 3G.

Pane Beranovský, vy jste na Twitteru zmínil, že Teplárenské sdružení má téměř nulovou vůli k inovacím. Jaké inovace se v teplárenství nabízí?

Na první pohled to vypadá, že teplárenství nemá moc možností, jak inovovat. Máte nějaký zdroj a trubky zahrabané do země a musíte se o to starat. Nicméně pokud se podíváte podrobněji, oblasti inovací existují na úrovni technických řešení nebo třeba i na úrovni finančních služeb.

V oblasti technických řešení existují možnosti, jak neproduktivní části systému nahradit lokálními jednotkami. V rámci naší praxe se na nás obrací celá řada klientů, pro které je levnější se odpojit od soustavy zásobování tepelnou energií a pořídit samostatnou kotelnu na zemní plyn. Nic nebrání teplárenským firmám nabízet v podstatě totéž, tedy pořízení kotelny a její postupné splácení. Na trhu existují firmy, které nabízejí tyto služby zcela běžně.

Podobné je to s tepelnými čerpadly na vytápění nebo na přípravu teplé vody. Řada domů si již instalovala na letní provoz tepelné čerpadlo na přípravu teplé vody, protože je pro ně investice a provoz levnější, než letní provoz výměníku pouze na teplou vodu. V rámci teplárenství se bohužel v ČR setkáme s minimem pilotních projektů. Opět nikdo teplárenským firmám nebrání instalovat tato zařízení místo výměníků na teplou vodu.

Další samostatnou kapitolou jsou kogenerační jednotky se zásobníkem tepla, které lze snadno instalovat do soustavy zásobování tepelnou energií a výhodně koordinovat výrobu elektřiny v době, kdy je drahá, s výrobou tepla. Takových projektů je velmi málo. Podobné možnosti jsou v oblasti trigenerace.

Teplárenské firmy mohou s výhodou využívat svoji významnou roli na trhu a vhodně kombinovat dodávky tepla a elektřiny s velkoodběrateli. Mohou ušetřit i náklady na investice a provoz společným nákupem komodit nebo technologií na trhu. Dotačních titulů je v současné době nepřeberné množství a možností inovovat je celá řada.

Dana Drábová v nedávném rozhovoru pro Ekolist.cz zmínila, že teplárny by se od uhlí mohly osvobodit pomocí jádra. Je to podle vás cesta?

V oblasti malých jaderných zdrojů se necítíme být kompetentní, ale o malých bezpečných reaktorech v energetice slyšíme minimálně 20 let. V praxi se zatím žádný nepoužívá.

Obecně platí, že používání reaktorů není pro teplárenství příliš výhodné, protože jaderné reaktory se špatně regulují. V praxi je největší spotřeba tepla v zimním období, v létě se spotřeba tepla týká pouze spotřeby teplé vody.

Důvodem, proč ještě komerční malé reaktory nejsou, je pravděpodobně NIMBY efekt a jejich zatím vysoká cena, která vyplývá z jejich nutnosti vysokého zabezpečení a následnými problémy s odpadem.

Senior konzultant, energetický a ekonomický analytik, spoluzakladatel a partner EkoWATT CZ s. r. o., zástupce ředitele společnosti. V EkoWATTu působí od roku 1992.
Senior konzultant, energetický a ekonomický analytik, spoluzakladatel a partner EkoWATT CZ s. r. o., zástupce ředitele společnosti. V EkoWATTu působí od roku 1992.
Zdroj | EkoWATT

Možná, že je situace na trhu podobná, jako v oblasti akumulace přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů do vodíku, metanu nebo čpavku.

Technologie existují, lze je postavit již na komerční úrovni, a pokud se dopustíme té nekorektnosti a popustíme uzdu fantazii, lze čistě teoreticky převést celou spotřebu elektřiny v ČR na elektřinu z fotovoltaiky. Stačí nám k tomu vytvořit podmínky pro instalaci fotovoltaiky na přibližně 400 000 ha a zvolit vhodnou formu akumulace i s tou bídnou účinností celé transformace. Pro srovnání lze uvést, že na 350 000 ha pěstujeme v současné době řepku.

Tyto nové akumulační technologie jsou zajímavé třeba i pro oblast teplárenství, které může podobná zařízení s výhodou využívat pro kogeneraci a opět vhodně kombinovat výrobu elektřiny a tepla.

Když by dnes začaly teplárny aktivně řešit odchod od fosilních paliv, mají vůbec šanci ten závod s časem stihnout? Cena povolenek stoupá…

Nevíme, obáváme se, že je docela pozdě.

Samozřejmě, že jsou na trhu teplárenských firem světlé výjimky, které alespoň plynofikují a instalují třeba kogenerační jednotky, případně kombinují teplárenské a elektrárenské služby, zvyšují účinnost a snižují emise.

Zatím se však situace jeví tak, že si teplárny místo inovací berou čtyři miliony spotřebitelů jako rukojmí a začínají opatrně naznačovat, že bude zima, bude mráz. To ale dělají v podstatě neustále.

Novým šéfem Teplárenského sdružení je Miroslav Topolánek, který byl v jeho vedení už mezi lety 2011 a 2018. Co to znamená? Jak se to dá interpretovat?

Bohužel, zatím lze z rétoriky Miroslava Topolánka cítit jistou snahu pokračovat v současném trendu. Tedy pravděpodobně budou vyjednávat s vládou o jakési formě „generálního pardonu“.

Teplárny se bohužel místo inovací vydaly cestou lobbingu a cestou nařízení a vyhlášek. Místo, aby nabízely klientům služby, které jsou pro ně výhodné a zajímavé, musí zájemci o odpojení prokázat, že nabídka na odpojení je pro ně ekonomicky výhodná.

Do nákladů se přitom započítávají i náklady na odpojení, včetně odstranění přípojky, související projektové dokumentace, fyzického odpojení a odpojení zbytného rozvodu, nutné výkopové a zemní práce, vlastní demontáž tepelné přípojky a zaslepení potrubí, demontáž armatur a měřícího zařízení, demontáž předávací stanice, doplnění teplonosné látky, vyregulování hydrodynamiky rozvodu, inženýrské a správní činnosti spojené s realizací, zábory, skládkovné apod.

Zmínili jste, že tu jsou 4 miliony lidí, kteří jsou de facto rukojmími tepláren, popisujete, jaké jsou náklady na jejich odpojení od teplárny. Jsou nějaké cesty, jak se mohou osvobodit?

Ta otázka nestojí úplně takto. V řadě případů může být soustava zásobování tepelnou energií energeticky i ekonomicky výhodnější, než decentralizované vytápění. Není důležité odpojit se, ale mít výhodné podmínky a zároveň snižovat emise.


reklama

 
foto - Mach Ondřej Martin
Martin Mach Ondřej
Autor je šéfredaktorem serveru Ekolist.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (19)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

18.2.2022 07:14
Máme snad schopné politiky a ti nám zajisté zajistili dostatek levné energie.
Máme tady dalších 5 jaderných bloků, které dávají dostatek elektrické a tepelné energie, takže se cenovému šílenství v našem okolí můžeme jen smát.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.2.2022 09:29 Reaguje na Richard Vacek
ono by bylo daleko lépe, kdyby jsme se neproducírovali na energetické burze a zrušili emisní povolenky...to by bylo nejlepší a od toho se odráží eurostupidita ale všeho do času.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

18.2.2022 10:12
záleží na to, jestli dokážou decentralizovat do blokových kotelen a nebo si to centralizují. Je jasné, že čím dále od zdroje, tím větší tepelné ztráty...
Odpovědět
PE

Petr Eko

18.2.2022 10:47
Cituji:
lze čistě teoreticky převést celou spotřebu elektřiny v ČR na elektřinu z fotovoltaiky. Stačí nám k tomu vytvořit podmínky pro instalaci fotovoltaiky na přibližně 400 000 ha ..

Pánové jsou opravdu TEORETICI a asi placení nějakou neziskovkou, podporující Green Dead..

Nezbývá než zvolat "jsou to ...., hodte na ně síť" a urychleně odejít z EU. Oni totiž stále nechápou, že GD je nástroj ke zničení Evropy jako hospodářské konkurence !!
Chlapi sakra, probudte se už konečně !!!
Odpovědět
RV

Richard Vacek

18.2.2022 12:33 Reaguje na Petr Eko
Prostě budeme topit v létě a je to.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.2.2022 15:02 Reaguje na Petr Eko
hektar je 10 000 metrů čtverečních... budeme li násobit je to cca 4 miliardy metrů čtverečních... to není moc.

odpovídá to cca 1TW špičkového výkonu těch panelů... :D :D :D

což ale dává smysl- panely běží nominálem cca 20 procent času - to samo nás stáhne na 200GW.

pokud uvážíme že třeba elektrolýza má účinnost 80 procent, skladování vodíku 10 procent, a spálení 40/palivový článek 60...

tak rovnou při této ekumulaci spadneme na nějakých 80GW efektivních.

To je pořád 2x tolik než je naše spotřeba elektřiny a tepla dohromady.

Samozřejmě musíme přidat nějakou rezervu, a přidáme li fakt bude třeba provozovat víc sítí, víc řízení, a patrně i spotřeba reálně vzroste (nikdy neklesla...)

tak je to takový pěkný konzervativní odhad.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.2.2022 15:07 Reaguje na Vaclav Sobr
odpovídá to cca čverci 64x64 km.

akorát samozřejmě - je třeba i zachovat místo mezi panely na údržbu, čištění, výměny, opravy...

u ploch střech se kupříkladu vůbec nehodí střechy mířící severním směrem...


jako příklad- užití veškeré střešní plochy prahy by s ideálním osvitem každého cm2 (plocha střech prahy je nějakých 40km2) dalo 10GW špičkového výkonu...

i s ideální akumulací (/5) by to dalo dohromady max temelín.
Ovšem většina střech není ideálně osvícená. A produkci bude mít hlavně v létě.

plus by vyžadovala kompletní přebudování všech sítí ve všech domech... a akumulací co komplet zabere všechny sklepy pokud je domy vůbec mají.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.2.2022 15:11 Reaguje na Vaclav Sobr
většina solárních elektráren má užitnou neužitnou plochu cca 1 : 3 není li to nějaká malá hračka na jedné malé střeše.

budu li hodný a budu počítat 1:2 jako kompenzaci těch malých elektráren které jsou efektivnější na místo. tak to bude

nějakých 8000km2 solárních panelů...

tahle republika má cca 78 000km2 rozlohy... to je cca 10 procent plochy našeho území :D

k tomu ještě všechny dráty a distribuční sítě a akumulační prostředky...

tolik místa tu nemáme pokud se zároveň s tím máme najíst a někam ještě nacpat bydlení, silnice, lesy, řeky...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

18.2.2022 15:14 Reaguje na Vaclav Sobr
Zajímalo by mne kde tenhle "teoretik" studoval základní školu ohledně násobení a dělení...

a možná asi chyběl při rozloze území ČR na zeměpise...

Odpovědět
GP

Galipoli Petr

19.2.2022 13:46 Reaguje na Vaclav Sobr
Zapomněl jste na stlačení vodíku na 300 atm (30 %). Kolik sebere vysušení a vyčištění vodíku nevím. Stejně tak pohon čerpadel, kterými ten vodím budete posouvat v potrubí od výroby k spotřebiteli.
Zároveň nastává problém jak zabezpečit vodíkové potrubí proti sebemenšímu úniku, protože kvůli vysoké inverzní teplotě hrozí při úniku vodíku jeho vznícení (na rozdíl od zemního plynu).
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

19.2.2022 13:42 Reaguje na Petr Eko
A když budeme mít dost světlometů, tak budou vyrábět elektřinu i v noci. No není to skvělé? Pravda... má to malý háček... ty světlomety nejspíš pojedou na ee z dieselagregátů. Ale to nebude vidět... ve tmě, že? A když to není vidět, tak to zas tak nebude vadit. (pro alternativně inteligentní bytosti (PH).. to je ironie, ne návod.)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

19.2.2022 20:23
Na článku je zajímavé, že experti z EkoWATTu k teplárenství nic rozumného neřekli. Pak je, pane Martine Machu Ondřeji otázka, k čemu takový článek a vlastně i EkoWATT je?
Odpovědět
Martin  Mach Ondřej

Martin Mach Ondřej

21.2.2022 11:04 Reaguje na Jiří Svoboda
Dobrý den, pane Svobodo,
je mi líto, že Vás rozhovor neoslovil. Pokud máte dojem, že teplárenství rozumíte a máte co rozumného k tématu říci, zkuste to shrnout do nějaké článku. Když bude mít text hlavu a patu, můžeme jej vydat.
Hezký den
Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

21.2.2022 11:46 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Článek kupříkladu ani neřeší ani absenci lidské pracovní síly která by měla ty cíle které zmiňujete vykonávat.

valná většina tepláren po republice má problém sehnat zámečníky, topenáře, elektrikáře k údržbě technologií současných (jsou to většinou firmy s velkou účastní měst) a rozpočty které mají zrovna většinu lidí nějak nepřeplácí.

decentralizovaná výroba je na lidi náročnější protože mít centralizovanou údržbu zdroje zlevňuje ježdění všemi směry.

takže - jak mají vlastně teplárny nabízet výše zmíněné služby když reálně nemají lidi kteří by to byly schopní udělat?

a ve velkém je nemají ani firmy.Připomíná to kupříklade nedávný britský článek jak chtěl Boris Johnson elektrifikovat vytápění británie tepelnými čerpadly do roku 2028.

Konzervativních odhad říká že jen kvalifikovaných topenářů by to vyžadovalo 60000. Británie jich má 1800.
A vůbec to neřešilo značnou potřebu elektrikářů navíc... ti jsou nedostatkoví všude po Evropě.

a nikdo tu celkem špinavou, fyzickou, a ovšem dost kvalifikovanou (nechcete li vyhořet) práci dělat za ty peníze co se za to nabízí.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

21.2.2022 11:48 Reaguje na Vaclav Sobr
Celý problém je více méně v tom že nejvíc peněz se ztratí na nejvyšších místech jejich přerozdělení.

příliš mnoho peněz se dává do technologií a málo do lidí. Příliš mnoho peněz dostávají akcionáři firem vyvíjejíchch technologie, a málo jde k těm kdo by je měli skutečně implementovat.

Podobně též hodně peněz končí u těch co sami peníze na cokoliv přerozdělují protože to můžou zdůvodnit "já mám odpovědnost tak musím dostat největší odměnu"...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

21.2.2022 11:52 Reaguje na Vaclav Sobr
Valná většina tepláren nemá a nebude mít lidi tyhle technologie realizovat, je s tím nesmyslně zbytečná práce, je s tím zbytečné dohadování s majiteli baráku...

provozovat ty technologie se reálně prakticky nikomu nevyplácí - ostatně i druhá největší firma je teď v likvidaci...

prostě proto že zákoné platby třeba za pronájem prostor v baráku jsou moc nízké.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.2.2022 16:04 Reaguje na Martin Mach Ondřej
Dobrý den Martine Machu Ondřeji
Právě takový článek jste mi velmi nedávno vydali.

https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-svoboda-quo-vadis-teplarenstvi

A vám se velmi líbil.

Možná by stálo za to udělat na téma teplárenství nějakou širší diskusi. Je to opravdu hodně tvrdý ořech. Jakoby ty podstatné (principiální) problémy teplárenství nikdo nechtěl vidět. Každý zúčastněný je hlavně natěšen, jak schramstne peníze z EU. Zda to k něčemu bude, to se neřeší.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.2.2022 18:03
Tak trochu si zavěštím. Teplárny budou cenou tepla kopírovat náklady na
palivo a zákaznici ty ceny platit, dokud na ně budou mít. Pak se odpojí
sami a nebo je teplárna odpojí jako neplatiče. To bude pokračovat do
doby, dokud budou akceptovat zvyšující ceny i ti zbývající zákaznici.
Teplárna s rozvody dimenzovaná pro 1 000 domácností a vybudovaná před 50 léty při pouhých 300 odběratelích nebude mít na údržbu zařízení a natož ještě inovovat. Kotly zruší, sešrotuje a pozemek prodá developerům na lukrativní zástavbu. Těch zbývajících 300 domácností se budou muset přeorientovat na jiné zdroje, což může být při náhlém odpojení v zimě
asi velký problém. Provozovatel zjistí, že kotel zimu nevydrží, nový
se pro 300 domácností nevyplatí a tak to raději zavře a zruší.
Postupné odpojování odběratelů od teplárny spustí dominový efekt,
systém se zhroutí a ti poslední mohou náhle zůstat bez tepla. Jsou
rukojmí, ale systému energetiky, který od předvídatelnosti přešel
na spotové ceny a díky spekulacím mohou být výkyvy cen energií
ve stovkách procent. To neustojí nikdo a zde musí zasáhnout stát. Musí zakázat dodavatelům spekulativní nákupy energie a jejich následný
prodej kopírující nákupy. Buď budou mít provozní rezervy na celou
sezónu na vykrytí navýšení cen a nebo jim musí odebrat licenci. Toto
jsou neblahé dopady privatizace všech nezbytných a nenahraditelných lidských potřeb, kdy nemá zákazník na výběr. Zaplatit musí a nebo
to nemít! Trh bez regulací je aréna pro dravce a nikoliv pro naivky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

5.3.2022 15:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Vy zase zcela kouzelně netušíte, jak se obchoduje s energií.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist