https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/deset-zlatych-pravidel-pro-obnovu-lesu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Deset zlatých pravidel pro obnovu lesů

1.2.2021 06:51 | PRAHA (Ekolist.cz)
Sázíte stromy? Pozor, ať neuděláte víc škody než užitku. Ilustrační snímek.
Sázíte stromy? Pozor, ať neuděláte víc škody než užitku. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | vls.cz
Jednou z nejviditelnějších činností, se kterými se v posledních letech v české krajině setkáváme, je sázení stromů a znovyvysazování lesů. Do akcí na jejich podporu se zapojili nejen dobrovolníci, ale i obce a nejrůznější organizace. Díky nim se objevují stromořadí na místech, kde bývala v minulosti, obnovují se remízky a meze. Tento trend se objevil nejen v České republice, můžeme ho sledovat po celém světě.
 

Protože ale na řadě míst dochází k zalesňování i tam, kde taková činnost není přínosem, zveřejnili odborníci z Royal Botanic Gardens, Kew a Botanic Garden Conservation International deset zlatých pravidel pro (znovu)zalesňování tak, aby byly omezeny negativní dopady na biodiverzitu a krajinu. Pravidla sestavili poté, co se nejen v Británii objevily projekty, které mohou způsobit více škody než užitku.

1. Nejprve chraňme existující lesy

Než začneme sázet hektary nových lesů, zasaďme se o ochranu stávajících lesů. Vždy je lepší zachovat původní lesy, než je vykácet a pak vysázet nový les na jiném místě. Novému lesu bude trvat dlouhá desetiletí, než dosáhne stejného vzrůstu jako původní les, obnovení biodiverzity v plném rozsahu je pak spíše otázkou staletí, je-li vůbec možné.

2. Do zalesňovacích projektů zapojme místní obyvatele

Zapojení místních obyvatel je pro znovuzalesnění klíčové. Nejen při vysazování lesů, ale posléze i v péči o ně. U rozsáhlých projektů to může přinést nejen výhody pro životní prostředí, ale také pro místní obyvatele, například díky vzniku nových pracovních míst. To podpoří lokální ekonomiku a také chuť se do podobných projektů dále zapojovat.

3. Podporujme co nejrozsáhlejší obnovu biodiverzity, abychom dosáhli více cílů najednou

Znovuzalesnění nesmí být samoúčelné, ale musí být prostředkem k dosažení více důležitých cílů.

Klíčová je podpora biodiverzity, která zajistí maximalizaci zachycování vzdušného uhlíku. Nelze ale opomenout pozitivní vliv na ochranu přírodních druhů, zlepšení životních podmínek místních komunit, potravinovou bezpečnost, zdraví a stabilitu půdy a vodních cyklů.

4. Pro zalesnění vyberme tu správnou oblast

Nejlepším místem, kde můžeme vysázet nový les, je to, kde předtím už les stál. Mnoho nelesních ekosystémů/biotopů je ohrožených stejně jako ty lesní a jsou domovem ohrožených přírodních druhů. Z české krajiny mizí rychleji než lesy. Nezalesňujme proto místa, kam les nepatří – louky, stepi, mokřady nebo bažiny. Tam by vysazení lesa nadělalo více škody než užitku.

5. Využívejme přirozenou obnovu lesa, kdekoli je to možné

Samovolná obnova je přirozený proces a započíná okamžitě po odlesnění. Může být také levnější a účinnější než vysazování stromů, pokud to dovolují místní podmínky. Zachycení uhlíku je u přirozeně se vyvíjejících lesů až čtyřicetkrát vyšší než u uměle vysazených plantáží a monokultur, dalším přínosem je i pestrost zastoupených druhů.

6. Vyberme ty správné druhy stromů, které pomohou obnovit biodiverzitu

Pokud je potřeba les znovu vysadit, je extrémně důležité vybrat ty správné druhy stromů. Odborníci doporučují využít ty druhy, které se v oblasti přirozeně nacházejí, sázet smíšené porosty, a to včetně vzácných a ohrožených druhů, aby nový les vytvořil pestrý ekosystém. Zároveň považují za nutné vyhnout se exotickým, často invazivním dřevinám, které ohrožují biodiverzitu.

7. Ujistěme se, že jsou stromy schopné se přizpůsobit změně klimatu

Aby byl les zdravý a odolný, je potřeba využít semena a sazenice s pestrou genetickou skladbou, vhodné pro místní podnebí (včetně potenciálních změn). Využití sazenic s malou genetickou pestrostí snižuje odolnost vysázeného lesa, což může snižovat jeho schopnost se přizpůsobit změně klimatu a zvyšovat náchylnost k nejrůznějším onemocněním nebo napadením hmyzem.

8. Plánujme dopředu

Pro výsadbu nového lesa je nezbytné zajištění sazenic nebo semen, proto je potřeba dostatečně dlouho před výsadbou plánovat, kde je zajistit. Pokud se jedná o rozsáhlé projekty, mělo by být jejich součástí zajištění vlastních semen do budoucna. Opět je zde nezbytná spolupráce s místními lidmi a komunitami.

9. Učme se tím, co děláme

Nejlepších výsledků při plánování výsadeb dosáhneme tehdy, pokud zkombinujeme odborné a místní znalosti. Při velkoplošném zalesnění je přitom nejlepší nejprve osadit menší pokusné plochy, aby byl zajištěn výběr správných stromů pro dané území.

10. Ať se to vyplatí

Mimoprodukční funkce lesa (zajištění ekologické stability, ochrana (mikro) klimatu, stabilizace vodního režimu) jsou extrémně důležité, nejsou ale obecně zřejmé a obtížně se na ně dává cenovka. Udržitelné lesní hospodaření závisí na tom, aby příjmy a výhody z takové péče byly vyšší, než kdyby byl les používán výhradně jako zdroj dřeva, a byly férově rozděleny mezi všechny zúčastněné strany.

Některá z těchto pravidel je možné uplatnit jen u velkoplošných zalesňovacích projektů v afrických nebo jihoamerických zemích, ovšem řada z nich je použitelná i na našem území, kde dochází k výsadbám na podstatně menších rozlohách.

Například zapojení dobrovolníků je v našem prostředí běžnou součástí sázení stromů i lesů. Ovšem v případě lesních porostů jsou pak málokdy zapojeni do systematické péče o les. Nicméně u nás můžeme jako bonus vnímat skutečnost, že zdravé lesy poskytují příležitost k rekreaci, ke sběru lesních plodů apod.

Problémem může být i zajištění sazenic vhodných pro místní podnebí. Vždy platí, že jsou odolnější ty sazenice, které vyrostly v oblasti, kde je nový les vysazován. Stromky, vypěstované v nížinách, mají často problém se dobře uchytit ve vyšších nadmořských výškách – a naopak.

Extrémně důležitá je v českých podmínkách volba vhodných ploch a stanovišť k výsadbě. Biologicky a krajinářsky cenná a ohrožená bezlesí (stepi, vřesoviště, louky a mokřady) leží často mimo zájem obcí i soukromých vlastníků. Péče o ně je nákladná, je často zanedbávána, a tak se tyto plochy k zalesňování samy„nabízí“. Zalesňování takových ploch je ale nepřípustné, ohrožuje biodiverzitu a stabilitu krajiny. Konzultace zalesňování i výsadeb krajinné zeleně (aleje, sady) je proto vždy vhodné konzultovat s odborníky – ekology a krajináři.

Ve dnech 24. až 26. února 2021 se uskuteční online konference Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods. Na této konferenci proběhne řada přednášek a debat na téma zalesňování, ochrany a obnovy lesů apod. Účast na konferenci je zdarma, registrovat se můžete na stránkách RBG Kew.


reklama

 
foto - Lednická Blanka
Blanka Lednická
Autorka je předsedkyně komise pro životní prostředí v kraji Vysočina.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (21)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

LK

Lukáš Kašpárek

1.2.2021 07:19
Zásadní problém v ČR je dle osobních zkušeností s tím co je popsáno v bodě 5.

Umělá výsadba se upřednostňuje všude kde je to možné, místo, toho, aby se tam upřednostňovala spíše ta přirozená..... a zase jde jen o neschopnost změny myšlení a business...

Šmejdi jako Babiš (vlastník největšího těžařského a zalesňovacího závodu v ČR) lidem implantují do hlavy, že sázet stromy je to nelepší co mohou lidé udělat, ale ve skutečnosti tím jen vydělávají právě Babišovi a podobným nenažrancům a lesu tím nepomohou, protože takto se les neobnovuje.....

Miliardy tečou a svět podporující život díky nenažranosti pár vyvolených zaniká.... a společnosti jako celku to zatím nevadí...
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

1.2.2021 17:14 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Už jste byl někdy v lese?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

1.2.2021 07:43
By ma tak zaujímalo, načo sú vlastne tie lesnícke školy? Načo sú vlastne lesníci? Nebolo by jednoduchšie zadať požiadavku lesákom patrične zaplatenú a oni vypestujú taký les ako sme si vymysleli. Namiesto toho sa vytvára alternatívna skupina sadičov a zakladateľov lesa, čo sa idú učiť na vlastných chybách. Lesáci sú tlační produkovať zisk, to je dôvod zakladania monokultúr a intenzívna ťažba.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

1.2.2021 08:01
Hlavně by se měli při této práci předvést zelený a to zadarmo. Aby člověk viděl konečně, že dělají něco pro přírodu, hlavně bez tv kamer ! Problém při této výsadbě je i zavlažování sazenic.
Odpovědět
DA

DAG

1.2.2021 08:32
No nic proti. V podstatě se tomu nedá moc vytknout. Kromě bodu 2. TY lidi prostě neseženete a 9.
Jinak mi to opět a znova připomíná: V lese jsme v životě nic nedělali, ale ti lesníci to dělají špatně, tak teď jim řekneme jak to budou dělat a vše se podaří.
Myslím, že tito lidé by ani nedokázali dopravit stromky ze školky na paseku, aby je nezničili.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

1.2.2021 10:26 Reaguje na DAG
Přesně. Náhle se vyrojilo neskutečné množství lesních teoretiků.
Mnohé musíte ale naučit držet motyku a vysvětlit polopaticky jak
strom zasadit. Po stovce stromků je bolí záda, ruce, či celé tělo.
Přijdou domu k PC, přečtou si článek o samovýsevu a bezzásahu a už
jsou zastánci těchto bezpracných metod s odůvodněním, že to tak
bývalo i před příchodem člověka -lesníka. Bezpracnost je ideál
dnešních vlastníků i aktivistů a taky tvrzení, že ten les není
na produkci řeziva a paliva, ale pouze na vázání uhlíku a jako
krajinný prvek. V zemědělství je to to samé, kde než manuálně
pracovat, tak to raději dovézt odněkud, kde ještě takoví líní
lidé nejsou. Hlavně to "vědecky" zdůvodnit a zpropagovat. V
tom pomohou jim podobní, kteří se živí žvaněním a výsledek je
takový, jako je. Lesník je zločinec, zemědělec taky, myslivec
a rybář vrah a jediným dobrým člověkem je ekologický aktivista.
Příroda si prý vše vyřeší sama, ano a doufám, že i s lidstvem,
které v ní nežije, ale pouze do ní chodí na návštěvu. Kdo v ní
žije, tak ale uvažuje, mluví a koná zcela jinak a jen díky jim
tu zatím něco přežívá. V budoucnu to tu bude pouze ode zdi ke zdi.
Je to ale jejich volba a jejich budoucnost a je mi to už lautr
putna, když jsem viděl včera dopady sobotního mejdanu "zlaté"
mládeže u nás v areálu s dobře míněným ohništěm a altánkem. Tam
vidím, kam to vede školství, výchova v rodinách a sociální sítě.
Flašky záměrně vybrané z koše a rozházené po ledě, utržený okap
a kovová konstrukce koše na ledě pískovny rovněž. V minulosti
lidé altánek a odpadkový koš nikdy nepotřebovali a byl tam vždy
pořádek. Se "zkvalitněním" vybavení přišli pitomci a ti vyhnali
svou přítomností ty slušné. Podobně to je se zlepšením služeb
v NP, CHKO a rezervacích. Kdysi klid, pořádek a zachovalá
příroda. Dnes Disnyland, hotely, parkoviště a všelijaké atrakce.
Výsledek? Milovníci přírody a zvířata utíkají pryč, ale byznys
i tak narůstá. A kdo se na tom podepisuje? To si domyslete sami.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

1.2.2021 10:34 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak jest !
Odpovědět
MG

Milan G

1.2.2021 16:41 Reaguje na DAG
Souhlas.
Odpovědět

Jan Škrdla

1.2.2021 20:39 Reaguje na DAG
K bodu č. 2 - pokud se jedná o výsadbu v lese, jako každodenní chléb, lidi se shání opravdu těžko. Je to těžká a ne zrovna nejlépe placená práce. Pokud jde naopak o výsadbu aleje nebo biokoridoru, tak 1 nebo 2x za rok, tak se zájemci jen hrnou. Jen s tou následnou péčí je lepší, když se o ní postará obec, a se zalíváním můžou pomoc hasiči.
Odpovědět
Hu

Hunter

1.2.2021 10:45
By mě zajímalo, z čeho bude mít soukromý vlastník lesa nějaký zisk při dodržování těchto zásad, páč za mimoprodukční funkce lesa vám nikdo nic nedá.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

1.2.2021 10:56 Reaguje na Hunter
Dá ! Občas bu ze ra ci téměř od kdekoho.
Odpovědět
JS

Josef Střítecký

1.2.2021 11:15
Autorka článku, paní Lednická, přináší překlad článku ze zahraničí a odvozuje v něm popsaná pravidla i pro českou krajinu. Souhlasím se vším co je v článku uvedeno, ale české lesní hospodářství je přece na mnohem vyšší profesionální úrovni. Nejen že plánujeme náklady na sazenice, ale hospodaříme podle konceptu který se zde vyvíjel od vlády Marie Terezie přes První republiku, druhou světovou válku, vládu komunistů, - do dnešní tržně orientované společnosti. Pracujeme se stoletou perspektivou, a té je přizpůsobeno vše ostatní. Je pro nás důležitá kvalita stanoviště, geneze vzniku půd, přirozená biocenóza, bonita a genetická kvalita jednotlivých dřevin, a hektarový přírůst hmoty, abychom podle toho definovali etát, což je stanovení maximální přípustné výše těžeb. Porosty vychováváme, ale také obnovujeme. A to na malých plochách, případně clonnými sečemi. Pracujeme s dlouhodobými lesními hospodářskými plány. Jde o to, abychom zvelebovali základ lesa a těžili jenom to, co se stejně musí obnovovat. Les je totiž organismus, a je dobré ho udržovat v dobré kondici. Staré porosty, stejně jako lidé, chřadne a rozvrací se. Určitě také nezanedbáváme důležitost biodiverzity. Pracujeme se základními hospodářskými dřevinami v optimalizovaných směsích, a jejich přítomnost doplňujeme dřevinami melioračními. Rozmanité dřevinné struktuře ale ubližuje přemnožená zvěř. Výsadby většiny listnáčů bývají decimovány, takže taková snaha ve starších porostech není později patrná. A ochránit výsadby před škůdci a konkurencí trav (buřeně) je záležitost obrovských nákladů. A to je bod, který autorka nezmiňuje. Dokonce v uvedených pravidlech zcela chybí péče o založené kultury. Vysadit stromek, a pak se o něj už nestarat, to nemá význam. A pokud někdo ve veřejnosti vytváří dojem, že se na lese jen vydělává (viz názor pana Kašpárka), tak netuší že to je jinak. Nehájím premiéra Babiše ani Lesy ČR. Jsem již v důchodu. Hájím ale úroveň českého lesního hospodářství a práci lesníků. Bohužel se naše dlouhodobé plány nedokážou vyrovnávat s krátkodobými kritickými klimatickými epizodami. V takovém momentě se dlouhodobý koncept jeví jako "nevhodný až škodlivý". Jak ale jinak zajistit dlouhodobý udržitelný rozvoj? Z literatury posbírané "nápady" považuji jen za velice tendenční matení lidí. Pokud máte o les opravdu zájem, tak si nastudujte naše zákonné normy, a pokud tématu nemíníte věnovat potřebná čas, tak aspoň mlčte.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

1.2.2021 11:30 Reaguje na Josef Střítecký
Nevyrovnají se ani s přebujelou byrokracií všeho druhu a směrů, s těmi, co si myslí že na lese se dá zbohatnout za 2odpoledne. O škodlivosti zelených raději ani nemluvit.
Odpovědět
MG

Milan G

1.2.2021 16:43
1. Nejprve chraňme existující lesy, zcela zásadní, jednoznačný bod.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

2.2.2021 10:48 Reaguje na Milan G
A teď napište co si pod tou záchranou stávajících lesů představujete?

Obávám se, že se budeme válet smíchy.
Odpovědět
MG

Milan G

2.2.2021 13:39 Reaguje na Pavel Jeřábek
No v tom bodu č.1 je to napsáno, to, že vy nerozumíte a nechápete psaný text je už věc jiná.

Vaše obavy se naplnily, nad svojí hloupostí se tedy můžete válet smíchy
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

4.2.2021 22:42 Reaguje na Milan G
V bodě č.1 se píše o původních lesích. Potom o vykácení současných lesů a o jejich výsadbě na jiném místě.
Můžete mi říci, kde v ČR jsou původní lesy, které jsou skutečně původními lesy?
A můžete mi říci, kde se v ČR kácí lesy a vysazují na jiném místě?
Obávám se, že hloupost jste předvedl sám.
O vykácení lesů a výsadbě na jiném místě vím jen v případech liniových staveb, kde přes les je nová trasa třeba dálnice, jiné silnice a investor má uloženou nové zalesnění.

Jinak v Českých zemích snad od Karla IV je povinnost zalesnit vykácenou plochu. Jedno zda přirozenou obnovou, či umělou. Ale u nás je přímo povinnost zalesnit do několika roků.
Nezalesňují jen někteří majitelé, kteří naivně prodali za levnou cenu dřevo na stojato.
První bod patří někam do tropů, Polska, na Sibiř, některých lokalit Kanady, USA, ale ne do Čech, respektive do zemí s lesnickou tradicí minimálně hluboko z dob Rakouska-Uherska.
Odpovědět
MG

Milan G

5.2.2021 12:42 Reaguje na Pavel Jeřábek
Je mi líto, ale musím vám to říci na tvrdo, jste hlupák který opravdu nechápe psaný text.

Z dikce toho prvního bodu nad slunce jasněji vyplývá, že autorka pod pojmem stávající a původní lesy má na mysli lesy, které jsou stávající, které stojí nyní, teď, v těchto letech, měsících a dnech a hodinách a minutách. Třeba ten les, který máte za vsí, městem atd.
Snažím se to polopaticky vysvětlit, ale vzhledem k výši nebo spíš níži vašeho IQ to stejně nepochopíte a je to marný.
Odpovědět
MM

Milan Milan

1.2.2021 19:08
Obecné zásady fajn,vhodné do script. S něčím bych si možná dovolil polemizovat, ale budiž. Spíše by mně zajímalo, kdo by se měl popsaného chopit?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

1.2.2021 21:06
Mne tam zaujala ta první osoba množného čísla. Ono už zase všechno patří všem?
Snad mají lesy své vlastníky, hospodáře, a ti snad někdy o tom jak v tom lese hospodařit slyšeli, ne? Což samozřejmě nevylučuje polemiku na konkrétní formou toho hospodaření. Mně ten článek přijde jako kdyby nějakým "nám"??? spadlo z nebe x ha lesa, který jsme v životě neviděli ani o něm neslyšeli, a my se s tím bez něčí pomoci museli nějak popasovat.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

7.2.2021 19:13
Nejdůležitější zásada obnovy lesů pro laiky je tato: Nestačí sázet, mnohem důležitější je získat rozsáhlé znalosti a o vysazené dlouhodobě pečovat. Sázet buky, jedle, javory, jeřáby, jilmy a další stromy bez ochrany a dlouhodobé péče je jen utrácení peněz za předražené krmivo pro lesní zvěř. Pokud máte vlastní les a potřebujete přesazovat nebo sázet (občas pokud se pozorně podíváte ani není potřeba) myslete na to jak budete výsadbu chránit a kolik toho zvládnete udržet naživu po následujících 7-10let. Umělá obnova je drahá a jde v podstatě o neúspěch lesníka (nebo jeho předchůdců). Většinou se jí všichni snaží vyhnout, pokud to jen trochu jde. Někdy to nejde, třeba proto, že původní les je pro přirozenou obnovu nevhodný nebo dojde k jeho předčasnému rozvratu. Je také dobré si uvědomit, že nikdo nekácí les, který by sám sázel. Dnešní mýtní porosty sázeli naši předchůdci před 80-120lety a lesy, o které se staráme budou kácet naši potomci. Článek je obecně více méně správný ale z českého a evropského pohledu "primitivně" triviální. Naše lesnictví je (alespoň na větších majetcích) na mnohem lepší a propracovanější úrovni.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist