https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/je-mozne-separaci-bioodpadu-zvysit-komfort-a-hygienu-v-domacnostech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Je možné separací bioodpadu zvýšit komfort a hygienu v domácnostech?

21.7.2004 13:56 | PRAHA (Biom)
Tato otázka donedávna nebyla v zorném úhlu odborníků, kteří se zabývají systémy odděleného sběru a zpracování bioodpadů. Prvotním cílem je splnit směrnice EU - snížit množství množství bioodpadů ukládaných na skládky na 65 % celkového objemu odpadu do roku 2020 oproti roku 1995 1), zvýšit podíl recyklovaných odpadů na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 2).
 

Kompostovatelný sáček a role.
Foto: Tomáš Hodek

Hnití bioodpadu na skládkách způsobuje toxické výluhy, do ovzduší se uvolňuje nepříjemný zápach a skleníkové plyny (metan, CO2), skládky jsou celkově nestabilní. Navíc celosvětově každým rokem ubývá organická hmota v půdě a pro ČR to platí rovněž. V roce 1991 činil v ČR roční schodek mezi potřebnou a dodanou organickou hmotou do půdy 28%. Za dalších deset let se tento schodek podařilo snížit cca o 7% 3). Pro vyrovnání bilance je proto vhodné přesměrovat bioodpad ze skládek, kde dělá problémy, do půdy, kde je ho třeba.

Kvalitní separace bioodpadu u zdroje, tedy v domácnosti a na dalších místech, kde bioodpad vzniká, je nezbytná pro zajištění efektivního odděleného sběru bioodpadu. Vývoj a výzkum se proto v poslední době soustředil rovněž na technologii pro sběr odpadu v domácnostech.

Ze začátku byl řešen pouze problém jak bioodpad snadno dostat z odpadkového koše. Kdo si doma dává odpad do kyblíku a nosí ho na kompost, mi dá jistě za pravdu, že je to mnohdy nesnadné a dosti nepříjemné. Navíc je třeba koš vymýt, aby nezapáchal. Pro snadné vynášení biokoše byly proto vyvinuty kompostovací sáčky nejprve z papíru a později ze speciální plastické hmoty, která se v prostředí kompostu do 90ti dnů rozloží. Plasty jsou na bázi kukuřičného a bramborového škrobu4) a proti papíru mají tu výhodu, že se nerozmočí a celková manipulace s odpadem je pohodlnější.

Řez folií z Mater-Bi v prostředí kompostu - Biodegradace.
Foto: Tomáš Hodek

Intenzivní sběr bioodpadu z domácností u našich jižních a západních sousedů vedl ke snaze separaci dále zpříjemnit. Kompostovatelný plast z hmoty Mater-Bi je paropropustný. Přímo se proto nabízelo využít tuto vlastnost ke snížení vlhkosti bioodpadu. Za tímto účelem se začaly vyrábět „odvětrávané“ koše. S úbytkem vlhkosti se snižují hnilobné procesy, tím se snižuje zápach. Dochází rovněž k úbytku hmotnosti, za týden to může být až 40%. Při intenzivním sběru bioodpadu z domácností, u kterého se platí za tunu materiálu předaného ke zpracování, to může mít reálné ekonomické důsledky. V ČR se výrobou kompostovacích sáčků z hmoty Mater-Bi a technologií pro separovaný sběr zabývá firma HBABio, která hojně využívá zkušeností ze zahraničí, zejména z Rakouska a Itálie.

Výzkum porovnávající použití různých nádob pro separaci bioodpadů provedený Mikrobiologickým institutem University v Innsbruku pod vedením Heriberta Insama potvrzuje příznivý vliv „odvětrávaného“ systému na celkovou hygienu prostředí5). Ve výzkumu byly porovnávány 3 různé systémy sběru. První systém používal speciální koše Bio-Mat Combi (BS-COM), které slouží jako držák kompostovacích sáčků z Mater-Bi. Koše jsou opatřeny víkem a je možné je zavěsit na dvířka kuchyňské linky nebo je lze volně postavit podle potřeby tak, aby nezabíraly zbytečný prostor v kuchyni. Další systém používal uzavřené kuchyňské koše (BS-BK) do kterých byly použity kompostovací sáčky vyrobené z kompostovatelného materiálu Mater-Bi. Třetí verze byla realizována s polyethylenovými sáčky, které byly uzavřeny v kuchyňských koších (PE-BK). Bioodpad skládající se převážně z kuchyňského odpadu byl sbírán na sídlišti a distribuován v 15 replikách od každé verze. Po třech, sedmi a 14 dnech se u každého systému sledoval úbytek hmotnosti, vzhled a množství kolonií životaschopných mikroorganismů (cfu – colony forming units). Odpad byl analyzován plotnovou metodou na agarových plotnách se sladovým extraktem a dichloran-glycerinem, které byly umístěny na víka nádob.

Domácí systémy odpadkových košů na bioodpad.
Foto: Tomáš Hodek

Po třech dnech skladování byl zjištěn průměrný úbytek hmotnosti o 15% u systémů BS-COM. Po sedmi dnech byl průměrný úbytek hmotnosti bioodpadu u BS-COM nádob 32% ve srovnání s 3,7% a 3,8% u BS-BK a PE-BK, uvedeno ve stejném pořadí (viz obrázek). U systému BS-COM měl úbytek hmotnosti jednoznačnou souvislost s hodnotami cfu (p<0,01). Průměrná množství vzduchem přenosných plísní byla nižší u BS-COM ve všech třech dnech průzkumu. Významně nižší cfu bylo zjištěno po jednom týdnu (p<0,01), zatímco množství plísní u PE-BK se zvýšilo.

Výzkum tak v podstatě pouze potvrzuje celkově nastavenou koncepci nakládání s bioodpadem. Pokud odpad uzavřeme do skládky nebo doma do odpadkového koše, výsledek je pořád stejný: hnití, zápach, plísně a další nepříjemné průvodní jevy. Je proto třeba umožnit bioodpadu tlení za přístupu vzduchu a to jak doma, tak při dalším zpracování. Cílená separace odpadu do speciálních nádob tak dokáže dát bioodpadu potřebné podmínky, aby v domácnosti neobtěžoval. Vytříděný odpad lze pak snadno uložit do sběrných nádob nebo lépe do domácího kompostu.

Domácí kompostování velmi efektivně přispívá ke snižování obsahu organických hmot v komunálním odpadu. Organický odpad se zpracovává přímo v domácnostech, pro města a obce jsou náklady na jeho vytřídění a zpracování nulové. Podpora domácího kompostování je tak určitě jednou z cest, jak snížit množství bioodpadu ve směsném komunálním odpadu.

Literatura
  1. Zákon 185/2001 Sb., Plán odpadového hospodářství ČR (MŽP 2003) a směrice 99/37/CE
  2. Plán odpadového hospodářství ČR (MŽP 2003)
  3. Antonín Slejška, Význam organické hmoty v půdě (Biom.cz 11.11.2002)
  4. Více informací na www.hbabio.cz
  5. Possible weight reduction and hygienic benefits through the ventilated bioMat® Combi-system and Mater-Bi BioBags? (Mag. Susanne Klammer, May / June 2002)

reklama

 
Tomáš Hodek

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist