https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/setrne-na-toalete-i-v-kancelari
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Šetrně na toaletě i v kanceláři

7.6.2004 12:39 | PRAHA (EkoList)
Informační letáky a reklamy na všelijaké zboží nebo služby na nás téměř denně čekají v dopisních schránkách. Někomu nevadí, někoho přeplněná schránka přivádí k šílenství. Dá se tomu bránit? A jak vůbec hospodařit s papírem?
 

Sdružení Arnika v rámci své kampaně Šetrné papírování provedlo malý průzkum, aby zjistilo, kolik papíru se takto do našich schránek dostane. Průzkumu se zúčastnilo 63 lidí z 12 krajů České republiky, kteří po dobu jednoho měsíce evidovali všechny reklamní materiály ze své schránky. Z průzkumu vyplynulo, že ve schránce skončily v průměru 2-3 letáky denně, což je přes 1,3 kg reklamy za měsíc do každé domácnosti. Pokud měl respondent schránku označenou nápisem, který zakazoval vkládání reklamních materiálů, zmenšilo se množství vložené reklamy zhruba na jednu třetinu až polovinu.

Proti reklamě, která vás obtěžuje, se můžete bránit. Zákon 138/2002 Sb. zakazuje šíření nevyžádané reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje. Prvním krokem je dát jasně najevo nezájem o reklamní letáky, nejlépe tím, že na schránku napíšete, že si nepřejete dostávat reklamní materiály. Sdružení Arnika s podporou Městské části Prahy 5 vydalo pro tento účel speciální nálepky, které na adrese sdružení můžete získat. Pokud i nadále budete dostávat reklamní materiály, napište zadavateli reklamy a pošlete stížnost na Krajský živnostenský úřad, pod který spadá firma odpovědná za šíření reklamy. Vzorový dopis stížnosti se všemi náležitostmi můžete nalézt na internetové stránce Sdružení obrany spotřebitelů ČR www.spotrebitele.cz/priloha/vzorspam. Podobně se lze bránit proti jiným druhům reklamy, například e-mailovým nebo faxovým spamům, u nichž lze argumentovat výdaji, které s touto reklamou máte (např. za připojení na internet, faxový papír atd.).

Vytříděný novinový papír.
Foto: Martin Mach/EkoList

Automatické drobnosti
Arnika se v kampani Šetrné papírování nezaměřuje jen na reklamu vkládanou do poštovních schránek. "Šetrné papírování bylo myšlené jako osvětová kampaň na prosazování recyklovaných výrobků a ekologicky šetrných výrobků, jako tlak na třídění odpadů, na prosazování recyklace místo spalování a skládkování," říká Milan Návoj z Arniky. "Papír jsme zvolili jako téma a příklad lidem blízký. Tím, že jsme kampaň zaměřili na úřady, došlo, i když to tak nebylo myšlené, na zúžení vnímání hlavně na papíry do kopírek a tiskáren."

Úspěch Milan Návoj vidí v tom, že se o dopadech konkrétních výrobků na životní prostředí víc hovoří a objevuje se to i jako téma v médiích. To se pak promítá do chování úřadů a ministerstev. "Snaha podnítit uvažování o ,drobnostech', jako je používání recyklovaného papíru, podle mě marná není," vysvětluje myšlenku projektu Návoj. "Chceme, aby úředník odboru životního prostředí, který píše zprávu o stavu přírody, na ekologický papír také psal, aby zastupitelé zcela samozřejmě třídili odpad, aby senátoři a poslanci šetřili papír."

Používání recyklovaného papíru není zcela bez problémů, alespoň co se týče papírů do tiskáren a kopírek. Recyklovaný papír má vyšší prašnost a nižší kluznost, dochází tak k vyššímu zanášení strojů a zasekávání papíru. Podle našeho malého průzkumu, ve kterém jsme oslovili krajské úřady, ministerstvo životního prostředí (MŽP) a kancelář ombudsmana, je přístup k těmto vlastnostem různý. Velký vliv má zřejmě obecný přístup k ekologicky šetrnému provozu úřadu. Ministerstvo, které používá recyklovaný papír i pro tisk svých publikací, s vyšší prašností počítalo a konzultovalo přechod na recyklovaný papír i vhodnost konkrétního druhu papíru s dodavateli kopírek a tiskáren. Ti ministerstvu doporučili vhodnou údržbu, která spočívá zejména ve zvýšené frekvenci a pečlivosti při úklidu v bezprostředním okolí přístrojů. MŽP nicméně nezakrývá, že se zvýšil počet drobných zásahů u techniky zhruba o jednu pětinu.

Na úřadě veřejného obhájce práv nevnímají potíže s vlastnostmi recyklovaného papíru jako příliš velkou překážku. Recyklovaný papír do tiskáren používají přibližně rok a zatím nezaznamenali potřebu mimořádné opravy kopírky z důvodu jejího zanášení. "Občas podavač papír buď nevezme, nebo naopak vezme víc papírů a dojde k ucpání kopírky, kterou je pak třeba ručně uvolnit," říká vedoucí kanceláře Jaroslav Kupka a dodává, že tyto poruchy vedou jen k drobným ztrátám času.

Podle informací MŽP používá recyklovaný papír i kancelář Senátu PČR, poslanecký klub KDU-ČSL, ve velké míře jej prý využívá i ministerstvo vnitra nebo Policie ČR. Milan Návoj výčet doplňuje o správy národních parků, senátory Jana Rumla a Martina Mejstříka, liberecký a pardubický krajský úřad. Na recyklovaném papíře jsou i formuláře Všeobecné zdravotní pojišťovny, stejně tak obálky České spořitelny nebo ČSOB.

Jak jsou na tom kraje?
Některé kraje do svých tiskáren a kopírek recyklovaný papír používají, například Liberecký kraj ho používá do tiskáren a kopírek, které jsou vybrány na základě vyjádření servisní firmy. Kladnou odpověď jsme dostali i od Plzeňského kraje, kde recyklovaný papír tvoří asi 15 % veškerého spotřebovaného papíru do tiskáren. Ústecký kraj začal recyklovaný papír používat na podnět ministra Ambrozka ze září 2003. Letos však na doporučení svého odboru informatiky od recyklu odstoupili - začala se prý projevovat vyšší prašnost papíru a hlavně kvůli převedení recyklovaného papíru ze zvýhodněné 5% sazby DPH do vyšší zanikly cenové výhody. Stejně na tom je i úřad Moravskoslezského kraje. Z ostatních krajů nám odpověděli již jen kraje Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký a Vysočina, kde recyklovaný papír do tiskáren a kopírek nepoužívají.

Recyklovaný papír byl do nižší sazby DPH zařazen jako ekologický šetrný druh výrobku. Se vstupem do EU byl recyklovaný papír spolu s celou řadou jiných výrobků přesunut do základní 19% sazby. Podle MŽP bylo teoreticky možné uvažovat o přechodném období, o to však minulá vláda ani nepožádala. Pro firmy, které jsou plátci DPH, zůstává recyklovaný papír stejně drahý, ale pro neplátce, kterým je například celá státní správa a která byla hlavním spotřebitelem recyklovaného papíru, se výrobky o 14 % podraží. Nicméně podle vyjádření MŽP je pro ministerstvo i po změně sazby DPH používání recyklovaného papíru stále cenově výhodnější.

Třídění papíru na lince Pražských služeb.
Foto: Martin Mach/EkoList

Jednou z možností, jak podpořit ekologicky šetrnější technologie a výrobky, je podle MŽP právě osvěta a preference ze strany veřejné správy. Zvýhodnění by měla přinést připravovaná ekologická daňová reforma, výrobci mohou marketingově využít ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek (EŠV), kterou garantuje MŽP. EŠV u nás pro papír do tiskáren získaly zatím jen Krkonošské papírny. Jejich papír se v určitém množství používá například na MŽP nebo na úřadě Libereckého kraje, používal jej i Moravskoslezský kraj. Tento papír používá pro své potřeby také redakce EkoListu.

Kromě papíru s certifikátem EŠV lze používat papír, který je vyroben ze dřeva z ekologicky obhospodařovaného lesa. U nás lze za takový považovat Forest Stewardship Council (FSC), druhý z našich lesních certifikátů, Paneuropean Forest Council (PEFC), požaduje po lesnících víceméně pouhé dodržování lesního zákona. FSC papír smí obsahovat maximálně 82,5 % recyklovaného papíru, ale testují se možnosti certifikace stoprocentně recyklovaného papíru. V Česku se dá v současnosti koupit FSC papír od rakouské firmy Neusiedler AG. O lesních certifikátech víz viz článek Dřevaři značkují. Nejde ale jen o papír do tiskáren, některé úřady a MŽP nám sdělily, že recyklovaný papír používají i v podobě ručníků, toaletního papíru, poznámkových bloků, šanonů a dalších kancelářských potřeb. Mnohé z těchto papírových výrobků mají také certifikát EŠV (viz rámeček).

Oboustranná šetrnost
Kromě používání recyklovaného papíru je možné také šetřit jeho spotřebou. Papír lze použít pro tisk oboustranně, popřípadě použít jednostranně potištěný papír pro poznámky a vzkazy. Veškerý papír, který už nemá žádné jiné využití, je vhodné důsledně vytřídit do papírového odpadu, jak to dělají všechny námi oslovené instituce. Ostatně bez vytříděného odpadního papíru by se nemohl vyrábět ten recyklovaný.

Adresy distributorů recyklovaných papírů po celé ČR můžete nalézt na http://papir.arnika.org/distributori.shtml.

Papírové výrobky s certifikátem Ekologicky šetrný výrobek:

Hygienický papír
Toaletní papír Timi, papírové ubrousky Timi, papírové kapesníčky Timi, papírové kuchyňské role Timi. Vyrábí: JIP - Papírny, tel.: 380 748 165, www.timi.cz
Toaletní papír Zewa. Vyrábí: SCA Hygiene Products, s.r.o., tel.: 221 706 111, www.tena.com/cz
Papírové ručníky. Vyrábí: MERIDA Hradec Králové s.r.o., tel.: 495 545 924, www.merida.cz

Grafický papír
Papír do tiskáren a kopírek, pokladní kotoučky, dopisní obálky a tašky, obchodní tiskopisy a formuláře, školní a kancelářské potřeby. Vyrábí: Krkonošské papírny a.s., tel.: 499 501 200, www.krpa.cz
Poštovní obálky s okénkem i bez okénka. Vyrábí: Firma: LINCO s.r.o., tel.: 387 225 007, 602 409 059, www.schneidersoehne.de

Papírové odnosné tašky a nákupní pytle
Papírové tašky a papírové nákupní pytle. Vyrábí:: Frantschach Consumer Bags a.s., tel.: 415 712 845-7, www.papirove-tasky.cz

Lepenka a karton ze sběrového papíru a výrobky z nich
Hladká lepenka (nad 225 g/m2) a lepenkové archivní systémy, krabice a pořadače. Vyrábí: EMBA s.r.o., tel.: 481 553 116, 481 553 129, www.emba.cz
Zdroj: www.ekoznacka.cz

Článek je převzat z tištěného EkoListu červen 2004.


reklama

 
Martin Mach

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist