https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/uhlikove-kalkulacky-vam-to-spocitaji-ale-kazda-jinak
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Uhlíkové kalkulačky vám to spočítají - ale každá jinak

18.3.2010 12:58 | PRAHA (Ekolist.cz)
Každý z nás nějakou měrou zatěžuje klimatický systém Země. Někdo více, někdo méně. Pokud si někdo chce udělat alespoň rámcovou představu o tom, jak moc zatěžuje životní prostředí, může využít některou z „kalkulaček“, které jsou dostupné na internetu. Kalkulačky se liší tím, jaká data musí uživatel zadat, i tím, jaký výsledek pak dostane.
 

Topení
Na uhlíkovou stopu má významný vliv způsob vytápění domácnosti...
Foto: Zdeňka Vítková/Ekolist.cz

Nejnovější uhlíkovou kalkulačkou na českých serverech je projekt sdružení Calla „Kalkulačka uhlíkové stopy“ pro české domácnosti, která byla zprovozněna v lednu letošního roku.

Kalkulačka se snaží postihnout všechny hlavní zdroje emisí skleníkových plynů v běžném životě. To znamená zejména energii potřebnou na vytápění a ohřev vody, dopravu a provoz běžných domácích spotřebičů. Nezapomíná ale brát v potaz ani stravovací návyky nebo nakládání s odpadem.

Vyplnit dotazník na webových stránkách tak, aby vyšel alespoň orientační počet emisí skleníkových plynů produkovaných vlastní domácností, zvládne i technický méně zdatný člověk. Svůj počet ekvivalentních tun oxidu uhličitého potom může srovnat s průměrnou uhlíkovou stopou obyvatele České republiky, která se pohybuje kolem 14 tun CO2. Server uvádí i průměrnou stopu, jež za sebou zanechává obyvatel Evropské unie. Její hodnota je rovna asi 10,5 t CO2. Toto číslo je pak dvakrát vyšší, než celosvětový průměr.

Kromě výpočtu uhlíkové stopy webové stránky nabízí i praktické rady, jak stopu snížit a chovat se hospodárněji a ohleduplněji. A to nejen vzhledem ke světovému klimatu, ale i své peněžence.

Podobný výpočet je dostupný i na stránkách společnosti ČEZ. Specifikem tohoto portálu je zadávání údajů o spotřebě energie v domácnosti nikoli ve fyzikálních jednotkách, ale pro mnohého uživatele srozumitelnější formou, totiž údajem o měsíčních zálohách za elektřinu, zemní plyn a teplo či náklady na roční spotřebu uhlí. V druhé části formuláře se lze poučit, jak emise uhlíku různými jednoduchými opatřeními snížit.

Na podobném principu je založena i uhlíková kalkulačka spravovaná v rámci kampaně Evropské komise "Jak můžete vy sami odvrátit změnu klimatu". Pokud by se člověk řídil všemi doporučeními a provedl změny ve své spotřebě tepla, elektrické energie, začal by poctivě třídit odpad a při dopravě dával přednost hromadným prostředkům a své vlastní síle, ušetřil by podle uvedených informací až 10 tun CO2 za rok.

Obdobné služby nabízí i řada zahraničních serverů, v českém jazyce je dostupný výpočet uhlíkové stopy na webových stránkách carbonfootprint.com, který se soustředí zejména na množství uhlíku produkovaného dopravou a cestováním.

Kalkulačka uhlíkové stopy je v podstatě variací na tzv. stopu ekologickou, nebo-li "ekostopu". Ta se uvádí buď v globálních hektarech na osobu (tj. plocha Země, kterou osoba potřebuje pro svůj životní styl), nebo pro představu možná srozumitelnějším počtem planet, které by byly třeba, aby podobným způsobem života žil každý obyvatel Země. Ekostopu si můžete spočítat na české stránce Hra o Zemi (více informací zde) nebo v angličtině na myfootprint.org (MF) (pozn. redakce: adresa již není funčkní a footprint.wwf.org.uk (WWF).

Co se z kalkulaček (ne)dozvíte?

Redakce Ekolistu.cz se pokusila na příkladech dvou imaginárních českých domácností kalkulačky a jejich výsledky porovnat. První z fiktivních domácností – nazvěme ji rodina Novákových - obývá větší rodinný dům na severu Čech vytápěný plynem. Tři z čtyř členů domácnosti pravidelně dojíždí do zaměstnání a škol vzdálených zhruba 10 kilometrů od bydliště. K dopravě používají vlak, autobus i starší automobil poháněný benzínem. Leteckou dopravu nevyužívají, dovolenou trávili turistikou v Čechách. V domácnosti převládají starší energeticky náročnější spotřebiče, členové jí skoro každý den maso, třídí pouze základní plasty a sklo a o environmentálně šetrné zboží se příliš nezajímají.

Druhá domácnost – nazvěme ji rodina Dvořákových - patří dvojici z Prahy. Pár žije v malém zatepleném bytě vytápěném dálkově. K dopravě do zaměstnání používají svůj několik let starý dieselový automobil a MHD. K jejich práci patří i cesty letadlem do zahraničí uskutečňované asi 4krát do roka, avšak pouze po Evropě. Také na dovolenou do Paříže se dopravovali letecky. V bytě mají vesměs moderní spotřebiče, odpad třídí svědomitě, ale jiné environmentální aktivity dělají pouze sporadicky. Maso jedí. Jejich příjem jim umožňuje navštěvovat restaurace, chodit za kulturou i častěji nakupovat oblečení a elektrotechniku.

Autobusová zastávka
... dalším ze stěžejních bodů výpočtů uhlíkové, respektive ekologické, stopy je doprava.
Foto: Martin Mach/Ekolist.cz
Při srovnávání uhlíkových kalkulaček se zejména v případě domácnosti rodiny Novákových objevily velké rozdíly ve výsledcích. Zahraniční kalkulačka rodině Novákových přiřkla emise CO2 ve výši 7,3 tun za rok. Kalkulačka Cally vyčíslila té samé rodině roční emise bez mála dvojnásobné, 14 tun CO2 za rok. V případě Dvořákových byly rozdíly menší, výsledky se pohybovaly mezi 6,3 až 8,9 tunami CO2 za rok. U výpočtů ekostop už nebyly rozdíly tak markantní. Rodina Novákových by potřebovala od 2,8 planety (podle kalkulačky WWF) až 3,9 planet (kalkulačka MF). Domácnost Dvořákových měla rozptyl podobný, tj. 3 planety (WWF) až 4 planety (MF).

Toto porovnání je však jen ilustrační, protože kalkulačky se v mnohém liší. Porovnávání komplikoval především jejich různý rozsah, zaměření i znění otázek. Například kalkulačka ČEZ zohledňuje pouze spotřebu energií, automobilovou dopravu a třídění odpadu. Další z nich už ale berou v úvahu i leteckou a motocyklovou dopravu, cestování MHD a stravovací návyky. Obecně se dá říci, že české servery kladou větší důraz na spotřebu energií, zahraniční se více soustřeďují na životní styl.

Další zádrhel představovala různá formulace otázek. Zatímco některé testy nabízely pouze možnosti ano-ne (ČEZ, WWF), jiné zaznamenávaly četnost (Hra o Zemi) nebo podíl (Calla, Hra o Zemi) ukázkových environmentálně příznivých činností ve všedním životě. Na zahraničních serverech se často objevovaly i nejednoznačně formulované odpovědi typu „někdy“, „často“, „většinou“. Otázkou také je, do jaké míry mohou položené otázky člověka svádět k tomu dělat se lepším a volit příznivější odpovědi.

Sami autoři kalkulaček jsou si vědomi toho, že výsledné hodnoty jsou pouze orientační a závislé na vstupních datech. Například při tvorbě české kalkulačky uhlíkové stopy Calla byly podle slov Viktora Třebického použity emisní faktory (např. průměrné emise CO2 vzniklé spálením 1 litru benzinu nebo průměrné množství CO2 uvolněné při výrobě 1 kWh elektrické energie) udávané ČHMÚ. Jiné kalkulačky jsou založeny na jiných podkladech, a proto není překvapivé, že se jednotlivé výsledky liší. Smyslem kalkulaček ale není vygenerovat přesné číslo. Uživateli však mohou dát představu o tom, jak by se případná změna jeho spotřebitelského chování a životního stylu promítla do jeho uhlíkové stopy či ekostopy.


reklama

 
Další informace |
Chcete uštěřit? Můžete zkusit kalkulačku cen elektřiny serveru SFinance.cz
Zdeňka Vítková
Tento text vznikl v rámci projektu Environmentální občanské poradenství, který je realizován díky finanční podpoře SFŽP a MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist