https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cyklostezky-po-cesku-koncepce-se-nenaplnuji-a-efektivnost-nehlida
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Cyklostezky po Česku: Koncepce se nenaplňují a efektivnost nehlídá

13.3.2012 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
V roce 2010 mělo být o 50 % víc cyklostezek než v roce 2005. Z podkladů ministerstva dopravy ale NKÚ nezjistil, zda se podařilo cíl splnit. Na snímku cyklostezka v Karviné.
V roce 2010 mělo být o 50 % víc cyklostezek než v roce 2005. Z podkladů ministerstva dopravy ale NKÚ nezjistil, zda se podařilo cíl splnit. Na snímku cyklostezka v Karviné.
Foto | Hugo Charvát / Ekolist.cz
Jak se v Česku staví cyklostezky? Nekoordinovaně. Efektivitu vynaložených prostředků stát zpravidla nehlídá a ani nezjišťuje, jaké byly skutečné přínosy jednotlivých projektů. Jak se plní vytčený cíl se zjistit nedá, protože se tím kompetentní úřady nezabývají. Koncepce se nenaplňují a neaktualizují, úkoly neplní. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který si posvítil na to, jak se v České republice staví cyklostezky.
 

Oblast cyklisticky spadá pod důležitý koncepční materiál Dopravní politiku pro roky 2005 – 2013. V ní byl stanoven jediný indikátor týkající se přímo cyklistické dopravy – délka cyklostezek v jednotlivých letech. Oproti roku 2005 mělo být v roce 2010 o 50 % víc cyklostezek a do roku 2013 by se mělo postavit o 100 % víc. NKÚ ve svém nálezu konstatoval, že z podkladů ministerstva dopravy nelze naplňování tohoto cíle vyhodnotit.

Ze závěrů NKÚ se zdá, že ministerstvo dopravy nebralo Dopravní politiku na roky 2005 – 2013 příliš vážně. Vláda v roce 2005 ministerstvu uložila, aby ke konci prosince v letech 2007, 2009 a 2011 předložilo aktualizaci dokumentu. První aktualizaci dostala vláda na stůl ale až loni.

Aby toho nebylo málo, ministerstvo dopravy mělo vždy ke konci září v letech 2007, 2009 a 2011 předložit také vyhodnocení toho, jak se Dopravní politika naplňuje. Ani v jednom případě se hodnotící materiál cyklistickou dopravou nezabýval. To, jak je jediný indikátor cyklistické dopravy naplňován, se má podle ministerstva zhodnotit ve zprávě podané v roce 2011. Do ukončení kontroly (listopad 2011) ale tento indikátor vyhodnocen nebyl.

NKÚ zkritizoval i hlavní koncepční dokument pro oblast rozvoje cyklistické dopravy, tzv. Národní cyklostrategii (o Národní cyklostrategii více ve zprávě Co změní Cyklostrategie? a Cyklostrategie po roce). Ta sice jasně identifikuje problémy, stanoví obecné priority, cíle a opatření, ale neobsahuje kvantifikaci potřebných nákladů a očekávaných přínosů, ani nenabízí systém ukazatelů, na základě kterých by bylo možné vyhodnotit účinnost její realizace.

I aktualizaci tohoto dokumentu mělo ministerstvo dopravy předložit do konce roku 2008. Ve stanoveném termínu se tak však nestalo. V lednu 2009 ministerstvo dopravy vládě předložilo jen Informaci o realizaci Národní cyklostrategie, kde slíbilo, že aktualizace dokumentu bude předložena do konce roku 2010. NKÚ konstatuje, že ani to se nezdařilo.

Údaje nebo informace, na jejichž základě by bylo možné vyhodnotit naplňování Národní cyklostrategie, nebyly NKÚ předloženy. Zjistit, zda byly státní peníze na cyklodopravu vynaložené účelně a efektivně, se nepodařilo. Informace o jednotlivých projektech jsou buď jen formální nebo žádné, zjistil NKÚ. Posouzením potřebnosti jednotlivých projektů se také nikdo nezdržoval, zdůvodněním potřebnosti jsou zpravidla společensko-ekonomickými přínosy, které však nejsou věrohodně doloženy. To, jak jednotlivé akce pomohly k naplňování Národní cyklostrategie, jak byly hospodárné a efektivní při vynakládání veřejných prostředků, nebylo podle NKÚ dostatečně sledováno.

NKÚ dále konstatuje, že podpora rozvoje cyklistické dopravy není dostatečně koordinována. Na snímku cyklisté na pražském Smetanově nábřeží
NKÚ dále konstatuje, že podpora rozvoje cyklistické dopravy není dostatečně koordinována. Na snímku cyklisté na pražském Smetanově nábřeží
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Tomáš Cach

NKÚ dále konstatuje, že podpora rozvoje cyklistické dopravy není dostatečně koordinována. Ministerstvo dopravy nepředložilo žádný dokument, který by se systémově zabýval spoluprací různých ministerstev, Státního fondu dopravní infrastruktury, orgánů veřejné správy a dalších subjektů, které mají co do činění s cyklistickou dopravou.

Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že od roku 2007 do listopadu 2011 bylo na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury ze státního rozpočtu vynaloženo 845 milionů korun. Cyklostezky vznikaly i za peníze eurofondů, ale přesná suma se vyčíslit nedá, protože cyklostestezky v těchto projektech nebyly samostatně sledované.

U 23 kontrolovaných akcí podpořených příspěvkem z rozpočtu Státní fondu dopravní infrastruktury se jednotkové ceny pohybovaly v rozpětí od 496 Kč/m2 bez DPH (v případě výstavby cyklostezky na zemědělské půdě s povrchem ze štěrku a penetrovaného makadamu) až do 81 549 Kč/m2 (v případě výstavby cyklostezky vedené po ocelové lávce). Po vyloučení pěti akcí s náklady výrazně ovlivněnými investičně náročnými technickými řešeními (mostní konstrukce, rozsáhlé opěrné zdi, cyklostezka vedená zrušeným železničním tunelem) dosáhla maximální jednotková cena cyklostezky výše 3 956 Kč/m2. Průměrná jednotková cena cyklostezek bez uvedených extrémů dosáhla výše 1 753 Kč/m2.

Nejvýznamnější vliv na nákladovost cyklostezek mělo zvolené stavebně technické řešení, jeho oprávněnost však nebylo možné ve většině případů z dokladů předložených ke kontrole vyhodnotit.

Kontrola NKÚ proběhla od června 2011 do prosince 2011 a zaměřila se na období od roku 2007 do listopadu 2011. Celý nález NKÚ je dostupný na webu úřadu. V kontrolovaném období řídili ministerstvo dopravy postupně Aleš Řebíček (ODS, 9/2006 - 1/2009), Petr Bendl (ODS, 1/2009 - 5/2009), Gustav Slamečka (nestraník, 5/2009 - 7/2010), Vít Bárta (VV, 7/2010 - 4/2011), Radek Šmerda (nestraník, 4/2011 - 7/2011) a Pavel Dobeš (VV, 7/2011 - dosud).


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist