https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-ustecky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Ústecký kraj

24.9.2012 02:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Pozoruhodné je, že celkem často se ve volebních slibech objevuje podpora pro včelaře, chmelaře a vůbec drobné zemědělce.
Pozoruhodné je, že celkem často se ve volebních slibech objevuje podpora pro včelaře, chmelaře a vůbec drobné zemědělce.
Foto | CarbonNYC / Flickr
V minulých krajských volbách byly tahákem Ústeckého kraje limity těžby hnědého uhlí. Všechny strany tehdy slibovaly jejich zachování. V těchto volbách se konkrétně limity moc nepřetřásají. Těžba uhlí ale krajským tématem je a některé strany už pomýšlejí na to, co bude po zastavení těžby. Tématem je i dostavba dálnice D8. Jezy na Labi, což je další významná ekologická záležitost kraje, zmiňují jen komunisté a Severočeši.cz, obě strany jejich výstavbu podporují. O zájem voličů se v ústeckých volbách uchází cekem 19 politických stran a hnutí.
 

Pozoruhodné je, že celkem často se ve volebních slibech objevuje podpora pro včelaře, chmelaře a vůbec drobné zemědělce (piráti, ČSSD, KSČM, PRO kraj, Severočeši.cz). Piráti, Severočeši.cz a koalice SNK-ED a Strana zdraví, sportu a prosperity svým voličům slibují, že se postaví proti dovozu odpadů do kraje.

Hnědé zlato

Ústecký kraj je neodmyslitelně spjatý s hnědým uhlím. Česká pirátská strana je proti rozšiřování těžby hnědého uhlí. A jedním dechem dodává, že bude kontrolovat, zda se při revitalizaci těžbou zasažených území neplýtvá penězi z veřejného rozpočtu.

Občané městu, město občanům se jako jedna z mála stran k limitům těžby vrací: Kraj prý musí chránit zájmy občanů vůči těžebním společnostem. Těžební společnosti se musí připravit na to, že Občané městu, město občanů po nich bude chtít mnohem větší podíl na obnově krajiny a snížení vlivů těžby uhlí na život občanů.

Ústecký kraj je neodmyslitelně spjatý s hnědým uhlím. Na snímku hnědouhelný důl Nástup Tušimice
Ústecký kraj je neodmyslitelně spjatý s hnědým uhlím. Na snímku hnědouhelný důl Nástup Tušimice
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz

Koalice SNK-ED a Strana zdraví, sportu a prosperity slibuje, že se tvrdě pustí do ukončení těžby hnědého uhlí v kraji, získá prostředky z unijních zdrojů na nápravu důlní činností zdevastované krajiny a donutí těžební společnosti k rekultivacím. Zde je dobré připomenout, že těžební společnosti mají rekultivaci předepsanou zákonem již nyní.

PRO kraj, koalice Strany zelených, KDU-ČSL a Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, tvrdí, že „stát uhlí za limity nepotřebuje. Nepotřebuje ho ani tento kraj“. Koalice říká, že příklady z jiných regionů ukazují, že je možný postupný útlum těžby, aniž by došlo k nárůstu nezaměstnanosti.

ČSSD si nechce zabouchnout dveře a k tématu se vyjadřuje velmi obezřetně. Sociální demokraté jsou pro „ekologicky přijatelné využití surovinových zdrojů v kraji včetně těch energetických za podmínky vyřešení všech sporných otázek“. Na první pohled z toho není jasné, jestli je ČSSD proti, nebo pro prolomení limitů. ODS voličům nabízí jen obecný program pro všechny kraje a v něm se o limitech a těžbě uhlí nezmiňuje. V minulých volbách ODS i ČSSD slibovaly zachování limitů těžby.

Severočeši.cz chtějí, aby stát vracel víc peněz do kraje, ve kterém se těží suroviny a vyrábí energie pro celou republiku. O prolomení limitů či o ukončení těžby uhlí se ale jejich programu nepíše.

Koalice stran TOP 09 a Starostové a nezávislí přímo ukončení těžby neslibují, ale až k němu dojde, chtějí rekultivovanou krajinu využít k výsadbě nízkých lesů jako zdroje biomasy, což by podle nich mělo přinést nová pracovní místa. Koalice je pro zachování limitů těžby hnědého uhlí. KSČM má ve svém programu větu „Důraz na rekultivace po důlní činnosti“.

Dálnice D8 u Lovosic. V pozadí vrch Lovoš s městem Lovosice při úpatí, nalevo od něj v dáli Milešovka.
Dálnice D8 u Lovosic. V pozadí vrch Lovoš s městem Lovosice při úpatí, nalevo od něj v dáli Milešovka.
Foto | Miraceti / Wikimedia Commons

Dálnice D8

Zejména v posledních letech byla pro Ústecký kraj silným tématem dostavba dálnice D8, která se protahuje i kvůli neschopnosti úřadů, na kterou aktivisté poukazují úspěšnými žalobami. Bezpočet lidí tak musí pod svými okny snášet hluk a spaliny z dopravy. Jak se k dálnici staví politické strany?

Piráti prohlašují, že dálnici D8 je potřeba dokončit. Podle nich je však potřeba maximalizovat ochranná opatření, aby se minimalizovaly dopady na chráněnou krajinnou oblast jak za budoucího provozu, tak i při výstavbě. Z dlouhodobějšího pohledu se jim jeví jako důležité rychlé a kvalitní silniční spojení Chomutov – Most – Bílina – Teplice – Ústí nad Labem – Děčín s návazností na D8. A zároveň dodávají, že přednost má mít nákladní doprava na železnici.

Koalice PRO kraj slibuje, že zruší tzv. salámovou metodu, kdy se postupně odhalují další kroky a tyto se obhajují kroky předchozími. Od začátku do konce projektu musí být jasné, o co kraji jde a zda je to v souladu s cíli udržitelného rozvoje. Pak prý nebude docházet k průtahům při dokončování velkých projektů, jako se to děje u dálnice D8.

Severočeši.cz mají dostavbu D8 jako svou prioritu, společně s dostavbou R7, rozšíření silnice Most – Litvínov na čtyřpruh a přemostěním u Velemyšlevsi. Koalice SNK-ED a Strana zdraví, sportu a prosperity dálnici D8 zmiňuje jen v souvislosti s kritikou dosavadního neodborného řízení kraje.

Koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí na dostavbě bez administrativních průtahů D8 „staví“. Těžko říci, co tím mají na mysli, většina správních pochybení, kvůli kterým se stavba dnes protahuje, byla přijata už v minulosti.

KSČM má ve svém klopotně psaném programu přesně tuto větu: „Dokončení dálnice D8 v úseku Bílinka – Řehlovice, kterému jsme věnovali velké úsilí.“ ODS se ve svém programu k dálnici D8 nevyjadřuje, stejně jako ČSSD.

Co dále slibují jednotlivé strany?

Piráti chtějí podporovat carsharing a carpooling, tedy sdílení aut a spolujízdu.
Piráti chtějí podporovat carsharing a carpooling, tedy sdílení aut a spolujízdu.

Česká pirátská strana

Česká pirátská strana má, co se týče oblasti životního prostředí, poměrně obsáhlý a podrobný volební program. Kromě již zmíněné dostavby D8 a dalších silnic chtějí piráti zastavit trend rozmachu osobní automobilové dopravy, který se děje na úkor dopravy hromadné. Chtějí například podporovat carsharing (sdílení aut) a carpooling (spolujízda), na méně vytížené trasy chtějí nasazovat mikrobusy. Piráti jsou proti rušení vlakových spojů a tratí. Chtějí iniciovat debatu o zavedení převozu tranzitujících kamionů přes celé území ČR po železnici.

Ve svém programu piráti rovněž vyzdvihují přírodní krásy kraje a význam jeho chráněných oblastí. V této souvislosti jsou proti výjimkám ve stavebních řízeních týkajících se chráněných území. Strana nechce, aby se v kraji likvidoval jakýkoliv odpad dovezený z jiných částí země. Podpora obnovitelných zdrojů má podle pirátů své místo, nesmí ale dojít k tomu, že budou pole plná slunečních kolektorů. Piráti by veřejnost rádi informovali o tzv. světelném smogu a jeho řešeních a jsou pro zpřísnění pokut za nedodržování obecně závazných předpisů.

Česká pirátská strana dále prosazuje, aby se na zemědělské půdě pěstovaly rostliny pro produkci potravin a ne pro energetické potřeby. Venkov má být atraktivním místem i pro mladé lidi. Je potřeba podporovat lokální drobné zemědělce. Piráti chtějí podporovat pěstování chmele.

Sociální demokraté chtějí zakázat využívání zemědělské půdy k zástavbě.
Sociální demokraté chtějí zakázat využívání zemědělské půdy k zástavbě.
Zdroj | Image*After

ČSSD

Sociální demokraté ve svém stručném programu pro Ústecký kraj mluví o lepším využívání brownfieldů a zákazu využívání zemědělské půdy k zástavbě. ČSSD chce podporovat činnost spolků starajících se o přírodu, činnost včelařů a drobných zemědělců, vinařů a stejně jako piráti a další strany chtějí podporovat chmelařství. Strana chce aktivně řešit hlučnost ve městech, neuvádí však ani náznakem jak. Strana bude pokračovat v projektech na obnovu lesů, rašelinišť a dalších přírodních složek.

KSČM

Komunisté voličům slibují celu řadu konkrétních věcí v oblasti dopravy. Například zajištění hromadné autobusové dopravy po celém území kraje včetně málo obydlených oblastí a podporu železniční dopravy včetně Švestkové a Kozí dráhy, Krušnohorské železnice a trati Rumburk – Panský – Mikulášovice. Dále modernizaci železniční trati Děčín východní nádraží – Ústí nad Labem Střekov – Mělník a obnovu železničního spojení Dolní Poustevna – Sebnitz. Komunisté chtějí pokračovat v rekonstrukcích silnic druhé a třetí třídy. Vyslovují podporu pro výstavbu plavebního stupně Děčín v návaznosti na rozšiřování lodní dopravy po Labi.

KSČM se chce zasadit o obnovu krušnohorských lesů v původní druhové skladbě. Ilustrační foto
KSČM se chce zasadit o obnovu krušnohorských lesů v původní druhové skladbě. Ilustrační foto

Komunisté si přejí zachovat tradiční rostlinnou skladbu zemědělství na Lounsku, Žatecku a Litoměřicku a chtějí podporovat pěstování chmele, ovocnářství a zelinářství. Oslovit chtějí i včelaře a chtějí v tradičních oblastech kraje rozšířit chov skotu masného i mléčného plemene. Důraz budou komunisté klást na zachování tradiční krajinotvorby vesnice v Ústeckém kraji. Zasadit se chtějí i o obnovu krušnohorských lesů v původní druhové skladbě a budou prosazovat a podporovat tříděný sběr komunálního odpadu a hledání alternativ k neekologickému skládkování.

Občané městu, město občanům

Strana chce „intenzivní zapojení občanů kraje do programů posilujících jejich povědomí o kulturní úrovni jejich bydliště a nejbližšího okolí“. Má jít o třídění odpadů, rozvíjení základních návyků spojených s čistotou a udržováním kultury bydlení vlastního i svého okolí. Strana chce organizovat veřejné soutěže například o nejlepší vzhled městské či příměstské části v rámci kraje, sledovat stav zeleně, čistotu a pořádek v místech určených k odpočinku a chce monitorovat chráněné lokality a podpořit péči o ně. U výstavby rodinných domků chce propagovat nízkoenergetické stavby. Dopravní obslužnost bude strana řešit ve spolupráci s městy a obcemi.

ODS

Volební program ODS je psán pro všechny kraje a témata přímo související s Ústeckým krajem v něm zmíněna nejsou. ODS chce využít peníze za prodej emisních povolenek a dát je do programu energetických úspor budov, průmyslu a energetických zdrojů (prý až 55 miliard). Podpora energetických úspor prý přinese až 300 miliard korun.

ODS říká stop neefektivním dotacím pro nové obnovitelné zdroje. ODS bude prosazovat co nejrychlejší zastavení veřejné podpory pro nově budované obnovitelné zdroje kromě těch, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu. Občanští demokraté chtějí urychlit výstavbu liniových staveb v energetice až na tři roky. Chtějí proto centralizovat povolovací procesy, slučovat jednotlivá řízení, stanovovat časové lhůty a urychlovat procesy vyvlastňování v případech veřejného zájmu dle standardní evropské legislativy.

PRO kraj (Strana zelených + KDU-ČSL + Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst)

PRO kraj slibuje zachování pořádání tzv. farmářských trhů a podpoří jejich rozšíření do dalších míst
PRO kraj slibuje zachování pořádání tzv. farmářských trhů a podpoří jejich rozšíření do dalších míst

Koalice PRO kraj chce zbavit Ústecký kraj nálepky špinavého severu. Podle PRO kraj mají mít znečišťování a devastace kraje jasně stanovené limity. Šetrné a zdraví prospěšné způsoby dopravy mají zelenou. PRO kraj bude investovat do lidí a do rozvoje společenského a komunitního života, podpoří místní talenty v různých oborech (umění, podnikání, sociální práce…), jejichž činnost podpoří přerod devastovaného kraje na místo, kde se dobře žije.

PRO kraj slibuje zachování tzv. farmářských trhů a podpoří jejich rozšíření do dalších míst. Místní producenti potravin a dalších produktů budou mít snadnější přístup k prodejním místům (levnější pronájem). PRO kraj podpoří spolkovou činnost drobných chovatelů a pěstitelů a zajistí propagaci zemědělství kraje, marketingově podpoří produkci místně specifických zemědělských komodit.

Severočeši.cz

Severočeši.cz slibují spokojené bydlení občanů, příjemné a zdravé prostředí pro život. Aby tomu tak bylo, budou lidi bránit proti „vyděračským“ monopolním dodavatelům vody, tepla, elektřiny a plynu. Budou vysazovat stromy a za rozumné peníze opravovat stávající parky.

Severočeši.cz slibují kvalitní silnice do každé vesnice a zajištění dopravní obslužnost i do malých obcí. Opravy komunikací budou levné a hospodárné. Stejně jako piráti jsou Severočeši.cz proti dovozu odpadů a kalů. Slibují preventivní a efektivní opatření proti povodním, zachování zemědělské a lesní půdy pro zemědělské a lesní účely. Severočeši.cz také slibují něco, co už existuje. Chtějí prosadit pokuty za poškozování životního prostředí a pokuty za černé skládky.

Koalice SNK-ED + Strana zdraví, sportu a prosperity má jako prioritu rekultivace těžbou zničené krajiny. Na snímku rekultivovaná část dolu Nástup Tušimice
Koalice SNK-ED + Strana zdraví, sportu a prosperity má jako prioritu rekultivace těžbou zničené krajiny. Na snímku rekultivovaná část dolu Nástup Tušimice
Foto | Martin Mach / Ekolist.cz

SNK-ED + Strana zdraví, sportu a prosperity

Koalice SNK-ED a Strana zdraví, sportu a prosperity má v krátkodobém horizontu prioritu zlepšení ovzduší, v dlouhodobém horizontu jsou prioritou rekultivace těžbou zdevastované krajiny. Koalice je proti dovozu odpadů na území kraje a chce zakázat všechny neekologické průmyslové výroby.

Suverenita – Blok Jany Bobošíkové

Volební program strany Suverenita – Blok Jany Bobošíkové nemá vyloženě volební program, ale několik volebních bodů. Ty, které se týkají životního prostředí, citujeme v plném znění: „Masivně zlevníme elektřinu, plyn a telekomunikační  poplatky, zavedeme region pasy. Kamiony ze silnic na dálnici a železnici. Podpoříme rozvoj jaderné energetiky. Na pole patří obilí a brambory, ne solární panely.

TOP 09 + STAN

Koalice TOP 09 a Starostové a nezávislí chtějí zajistit dopravní dostupnost okrajových regionů s ohledem na strategii jejich rozvoje. Zemědělci mohou podle koalice coby správci krajiny a výrobci kvalitních potravin pomoci s ochranou proti povodním i k našemu lepšímu životnímu stylu. Koalice slibuje udržitelné využívání půdy, omezování erozí a ztráty její kvality. Zemědělcům nabídne metodickou pomoc o způsobech hospodaření s cílem omezování záplavových a povodňových stavů. Připraví koncepci obnovy a hospodářského využití lesů v oblasti Krušných hor, od čehož si slibuje vysoký potenciál pracovních míst. Koalice chce udržet vodu v krajině nejen pro zemědělství.

Koalice chce zlepšit kvalitu ovzduší a šetřit naše životní prostředí systematickou recyklací odpadů. Místo záboru kvalitní zemědělské půdy bude koalice usilovat o využití starých továren a průmyslových zón. Koalice podporuje výstavbu cyklostezek a oddělování prostoru pohybu vozidel, cyklistů a chodců. Koalice slibuje výstavbu obchvatů měst a opravy silnic II. a III. třídy. Chce dořešit železniční přeshraniční napojení do Děčína.

  • ČSNS
  • Dělnická strana sociální spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým! , kandidáti
  • Komunistická strana Československa
  • Nespokojení občané!
  • NS-LEV21
  • Volte Pravý Blok
Strany kandidující v Ústeckém jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 14. 9. 2012.


reklama

 
Martin Mach Ondřej

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist