https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vojenske-lesy-a-statky-vratily-do-sumavskych-lesu-splavovaci-nadrz-bude-zadrzovat-vodu-v-krajine
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vojenské lesy a statky vrátily do šumavských lesů splavovací nádrž, bude zadržovat vodu v krajině

20.10.2019 01:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Obnovu Puchárenský rybníka v minulých dnech dokončily Vojenské lesy a statky a v těchto dnech historické vodní dílo, které se vrátilo do šumavské krajiny, začínají napouštět.
Obnovu Puchárenský rybníka v minulých dnech dokončily Vojenské lesy a statky a v těchto dnech historické vodní dílo, které se vrátilo do šumavské krajiny, začínají napouštět.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Puchárenský / Vojenské lesy a statky
Před sto lety sloužil jako zásobník vody pro plavení dříví na řece Blanici, nyní bude obnovený rybník na Pucheřském potoce na Šumavě především zadržovat vodu pro okolní lesy a zvěř. A také by měl zlepšit podmínky pro největší populaci kriticky ohrožené perlorodky říční ve střední Evropě, která v jeho povodí žije. Obnovu Puchárenský rybníka v minulých dnech dokončily Vojenské lesy a statky a v těchto dnech historické vodní dílo, které se vrátilo do šumavské krajiny, začínají napouštět.
 
Obnova Puchárenského rybníka.
Obnova Puchárenského rybníka.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Puchárenský / Vojenské lesy a statky

Obnova Puchárenského rybníka na Puchéřském potoce v povodí „perlorodné“ řeky Blanice asi 3,5 kilometru nad Arnoštovem v lesích vojenského újezdu Boletice vrátila do této části Šumavy objekt, který byl historicky funkčním prvkem pro plavení dříví na řece Blanici. Šlo o tzv. splavovací nádrž, slangově nazývanou klauza či klauzura, jejímž vypuštěním se kdysi zvedala hladina toku, aby lesníci mohli plavit dřevo i za nízkého stavu vody. K tomuto historickému účelu již rybník používán nebude, jeho obnova však výrazně zvýší biodiverzitu území a také zlepší jeho ekologickou stabilitu.

Vodní dílo se totiž nachází na území Národní přírodní památky Blanice, kde je předmětem ochrany kriticky ohrožená perlorodka říční. V povodí žije nejrozsáhlejší populace tohoto dlouhověkého mlže ve střední Evropě a jeho životní cyklus je zde vázán na čisté oligotrofní vody rozvětveného prameniště, jehož součástí je také tok Puchéřského potoka.

Obnova Puchárenského rybníka.
Obnova Puchárenského rybníka.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Puchárenský / Vojenské lesy a statky

„Investice se proto soustředila na podporu tohoto kriticky ohroženého druhu v souladu s plánem péče o národní přírodní památku i podmínkami záchranného programu perlorodky říční. Obnovou Puchárenského rybníka dojde ke vhodnému navýšení potravní atraktivity této vodoteče pro perlorodku. Vedle toho bude také plnit retenční a krajinotvorné funkce,“ vysvětlil ředitel divize VLS Horní Planá Michal Frnoch.

Investice do Puchárenského rybníka je součástí programu Živá voda VLS, který státní lesnický podnik spravující současné i bývalé vojenské újezdy spustil v roce 2015. Výstavbou a obnovou malých rybníčků, lesních nádrží, tůní i studánek chce zvýšit v době klimatických změn objem vody zadržované v krajině, a také podpořit druhovou rozmanitost přírody v daném místě. Do roku 2019 tak v šesti lokalitách VLS v Česku i na Moravě vyrostly s využitím peněz ze strukturálních fondů Evropské unie tři desítky malých vodních děl, dalších dvacet chce státní podnik postavit v nejbližší době.

„Na Českokrumlovsku má program Živá voda VLS charakter, který pracovně nazýváme "rehabilitace historické Šumavy." Investice zde totiž míří do obnovy malých rybníčků, které povětšinou byly ve správě zaniklých pohraničních obcí, či do obnovy historických vodních rezervoárů v lesích, které dříve sloužily k plavení dříví jako Puchárenský rybník. Vedle hospodářských funkcí však i v historii plnily také velmi významnou vodo-ochrannou funkci pro okolní přírodu,“ vysvětlil ředitel VLS Petr Král.

Na mapu Šumavy tak Vojenské lesy již v minulých letech vrátily zaniklý rybník u zaniklé obce Skelná huť pod boletickým Špičákem, a také rybník Za vodárnou u zaniklé německé osady Otice. Napřesrok lesníci VLS z Horní Plané plánují také rekonstrukci lesní nádrže Černý potok.

Perlorodka říční je podle červeného seznamu IUCN celosvětové ohroženým druhem. V Česku, Německu a Rakousku je kriticky ohrožena, v Lotyšsku, Nizozemsku a Polsku již byla vyhubena. Nejsilnější středoevropská populace perlorodky žije na území ve správě VLS v NPP Prameniště Blanice, do jejíhož povodí patří také Puchéřský potok.


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

VS

Vilda Smakal

21.10.2019 21:13
Tohle jsou dobré projekty. To má význam a smysl. Vypadá to i dobře. Tady dávám palec nahoru.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

23.10.2019 07:18 Reaguje na Vilda Smakal
Jak moc víte o tomto tématu? Tipnu si... skoro nic?
Odpovědět
Marek Miklovič

Marek Miklovič

23.10.2019 21:05 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Zdravím...můžete to trochu rozvést? Osvětlit? Děkuji. (Není myšleno ironicky...jde o čistý úmysl...čili zájem o pochopení problematiky)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.10.2019 18:37 Reaguje na Marek Miklovič
Samozřejmě.. jde o to, že voda je potřeba v půdě a přímo v porostu a ne v nějakém jezírku. Tam je úplně k ničemu..

Jednak je potřeba změnit přístup k hospodaření v lesích a zadržovat tak vodu například v mrtvém dřevu a pomocí melioračních dřevin, které jsou dnes stále ještě prořezávány (to se snad brzy změní po zavedení nové legislativy) ale také hlavně aktivně neodvádět vodu z lesů pomocí nevhodně udělané a neustálé rozšiřované sítě svážnic a lesních cest, které vyloženě drenážují celá polesí.

Nejsou řešeny příčiny, ale dělají se populistické kroky.... navíc se v těchto aktivitách točí velké peníze, a tak je to akorát semeniště korupce a klientelismu....
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist