https://ekolist.cz/cz8/kultura/prehled-knih-a-filmu?odpady=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přehled knih a filmů

Přehled knih a filmů není internetovým obchodem. Přesto u vybraných položek najdete odkaz, který vám umožní knihu nebo film koupit. Nákupem přes tento odkaz podpoříte Ekolist.cz. Děkujeme.

Kutílek, Miroslav: Racionálně o globálním oteplování

rok vydání: 2008
Racionálně o globálním oteplováníVlivem médií, většiny politiků a některých skupin vědců převládá ve veřejnosti mínění, že současné globální oteplování způsobilo lidstvo svou činností, hlavně spalováním fosilních paliv a s tím souvisejícím únikem oxidu uhličitého CO, do ovzduší. Mnoho významných vědců naopak s hypotézou o dominantním vlivu skleníkových plynů na globální oteplování nesouhlasí. Cílem této knížky je objasnit jednotlivá tvrzení a nakonec i platnost nebo neplatnost skleníkové hypotézy na základě vědeckých důkazů. více

Kalistová, Magdalena: Můj domácí sebezpyt

rok vydání: 2008
Obálka knihyPraktické a vyzkoušené návody pro ekologicky citlivější péči o domácnost a osobní hygienu
Na konci června vydala Společnost pro Revolver Revue ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze (VŠUP) knížku Můj domácí sebezpyt. Její autorkou je grafička tištěného Ekolistu Magdalena Kalistová a bez přehánění je možné říct, že jde o nejhezčí a nejnápaditěji zpracované návody pro šetrné vedení domácnosti a osobní hygienu, jaké zatím v českém jazyce vyšly.
Knížka vznikla jako závěrečná práce studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kterou loni Magdalena Kalistová dokončila. Po celou dobu ji odborně vedli František Štorm, Luboš Drtina a Karel Haloun, konzultantem práce pak byl Jan Rous a oponentem šéfredaktor Ekolistu Jan Stejskal.
„Jde o pokus přiblížit a shrnout mé dobré zkušenosti s alternativní péčí o domácnost a osobní hygienu. Chtěla bych nabourat předsudky spojené s používáním ,obyčejných‘ věcí. Ukázat, že je možné používat kvalitní výrobky, a přitom moc neutrácet. Najdete tu ověřené postupy a své zkušenosti nabízím prostřednictvím návodných ilustrací,“ vysvětluje Magdalena Kalistová, jak práce vznikala. Několik grafických ukázek z knihy přinesl tištěný Ekolist 07/2008 – právě výtvarné zpracování knížky je totiž opravdu povedené. Však byl taky Můj domácí sebezpyt oceněn jako nejlepší absolventská práce VŠUP v roce 2007. více

Envi Group: Příručka podnikového ekologa

rok vydání: 2008
Příručka podnikového ekologaPříručka podnikového ekologa přináší ucelený přehled podnikové ekologie: chemické látky a přípravky - prevence závažných havárií - odpadové hospodářství - využívání a ochrana vod - problematika obalů - ochrana ovzduší - integrovaná prevence - environmentální management EMS. Publikace je pravidelně aktualizována při změnách legislativních předpisů a vyhlášek. Aktualizace probíhá kvartálně (jaro, léto, podzim, zima) formou doplnění listů u tištěné verze a změnou dokumentů v elektronické formě, kde naleznete také všechny novinky barevně označené. Součástí příručky je i elektronická informační služba EKOnoviny, která Vás bude informovat o aktuálních změnách zákonů a novinkách z oblasti podnikové ekologie. EKOnoviny jsou zasílány odběratelům formou emailu Publikace obsahuje dále EKOAUDIT - vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností bez nutnosti hlubších znalostí legislativy životního prostředí. Nabízí kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost a databázi 5.000 nebezpečných chemických látek TOXI doplněnou kompletní chemickou legislativu. více

Cykloprůvodce Šumava

rok vydání: 2008
Cykloprůvodce ŠumavaNa Šumavě je projeto a popsáno 34 tras, trasy jsou doplněny přehlednou mapou, výškovým profilem trati a popisem zajímavostí. Trasy nevedou jen po vyznačených cestách, ale i po doporučených. Všechny trasy mají klasifikován povrch podle sjízdnosti. Jednotlivé mapy v cykloprůvodci jsou zpracovány ve zcela novém přelomovém designu ideálním pro rekreační cyklisty a rodiny s dětmi. Cykloprůvodce má formát pocketu (20x12 cm). více

Brokbals, Willi: Hry a hračky ze dřeva

rok vydání: 2008
Hry a hračky ze dřevaAutor vám v této publikaci předkládá návody na výrobu nejrůznějších her a hraček,. na tyči, které si můžete vyrobit doma ve své vlastní dílně. Vedle domácích kutilů si však přijdou na své i mistři truhláři. Jaké materiály a nástroje budu potřebovat? Které dřevo je vhodné? A jak dlouho bude zhotovení výrobku trvat? Na veškeré tyto otázky vám autor odpoví srozumitelnou formou a poté již následují podrobné návody, které vás provedou krok za krokem výrobou jednotlivých předmětů. Díky tabulkám s rozměry, barevným náčrtům a detailním konstrukčním nákresům získáte dokonalý přehled. K tomu vám autor nabízí i nejrůznější rady a přípravky k usnadnění vaší práce, případně tipy na různé obměny. Polotovary přitom nejsou závazné; autor by jimi chtěl naopak povzbudit vaší tvořivost. Díky tomu se může stát "rallye" kachna či kostkové puzzle naprosto osobitým kouskem, s nímž si jednou budou rádi hrát i vaše vnoučata a pravnoučata! více

Opletal, M.; Pošmourný, K.; Vítek, J.: Orlické hory. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky

rok vydání:
Z úspěšné série populárně pojaté geologie chráněných území tištěné ve formě skládačky. Obsahuje zjednodušenou geologickou mapu, stručný popis tvarů reliéfu, popis geologického vývoje, zachování přírodního prostředí i další přírodovědecké údaje. Řada barevných fotografií přibližuje celkový charakter území i význačné lokality. více

Šmajs, Josef a kol.: Podnikatelská a environmentální etika

rok vydání: 2008
Učební text nabízí jednak evolučně ontologickou reflexi předpokladů podnikatelské a environmentální etiky, a jednak čtenáře seznamuje se stavem vývoje obou těchto "aplikovaných" forem etiky. více

Kuraš, Mečislav: Odpadové hospodářství

rok vydání: 2008
Odpadové hospodářstvíMonografii Odpadové hospodářství, která navazuje na publikaci Odpady, jejich využití a zneškodňování, připravil prof. Kuraš s autorským přispěním prof. Ing. Vojtecha Dirnera, CSc., prof. Ing. Vladimíra Slivky, CSc. a Ing. Milan Březiny, CSc., recenzenty byli prof. Ing. František Kaštánek, DrSc. a Ing. Tomáš Řezníček. Profesor Kuraš při jejím sestavování vyšel nejen z vlastní dlouholeté praxe pracovníka a vedoucího Ústavu chemie prostředí VŠCHT Praha, ale i ze zkušeností svých kolegů a řady lektorů z praxe, státní správy i akademické sféry, kteří přednášeli a přednášejí na kursech pokročilého studia Odpadové hospodářství pořádaných každoročně na VŠCHT v rámci projektu celoživotního vzdělávání od r. 1993. Monografie si klade za cíl ucelené zpracování složité problematiky odpadového hospodářství tak, aby zájemcům poskytla přehled a aktuální informace o všech důležitých oblastech odpadového hospodářství, o technologiích zpracování odpadů, o jejich materiálovém a energetickém využití, o preventivních opatřeních v oblasti odpadového hospodářství atd. Je koncipována tak, aby sloužila všem zájemcům o odpadové hospodářství a zároveň mohla být používána jako zdroj informací vysokoškolskými studenty, zejména technického směru. Pro objednávku publikace se obraťte na Ekomonitor. více

Mikeš, Jan: Elektřina na dlani

rok vydání: 2008
Elektřina na dlaniSbírka elektrotechnických milníků elektrotechnické historie. Pro vyznavače dějin tohoto oboru příležitost se obohatit o další historické příběhy, které daly vznik dnešním supermoderním technologiím. A tak můžeme opět zapátrat jak to kdysi začalo ... více

Winston, Robert: To je pěkný chaos! Ať chemie krásně praská

rok vydání: 2008
Obálka knihyZábavná kniha, která běžné problémy chemie mění v předmět plný zázraků, zábavy a objevů. Objevuje neuvěřitelný svět prvků, od těch, které tvoří hvězdy, až po ty, jež jsou součástí inkoustu na této stránce. To vše úhledně obalené fantastickou grafikou a úžasnými fakty. více
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 25 | »
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist