https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/co-je-to-european-green-deal-zeleny-udel-a-co-nam-prinese
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Co je to European Green Deal a co nám přinese?

7.2.2020
Člověk v polární krajině
Člověk v polární krajině
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Všechny nejvyšší orgány EU (komise, parlament a Evropská Rada) tento dokument schválily. Zkusme se blíže podívat, co bude znamenat pro život lidí v Česku.
 

Nejdříve se v dokumentu Zelený úděl prokazuje, že:

- více než 75 % skleníkových plynů je svázáno s energetikou a užíváním energií,

- 40 % spotřeby energie je spjato s budovami,

- průmysl recykluje pouze 12% materiálů,

- doprava reprezentuje 25% emisí.

Což se musí pod kuratelou Evropské komise rychle změnit.

Poté se přebrodíme močálem frází:

- cesta pro spravedlivý a společenský přechod,

- navržen tak, aby nezůstal pozadu žádný jednotlivec ani region,

- cílem je stát se prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě do roku 2050.

Abychom se dostali k jádru pudla, co se vlastně navrhuje.

Abychom se dostali k jádru pudla, co se vlastně navrhuje. Scénář je následující: komise předloží návrh evropského klimatického zákona, tj. nařízení – právní normy nejvyšší síly, kterým bude uloženo národním státům, co budou muset dělat. Doslova se zde praví: „Politický závazek se změní na právní (tedy vymahatelný) závazek.

Toto poselství je skutečným jádrem Zeleného údělu. V roce 2020–2021 pak má následovat smršť legislativních opatření, která se promítnou jako závazná opatření i do života jednotlivých zemí EU.

Poté se namalovaly straky na vrbě pro občany EU / What’s in it for me?/ o přínosech Údělu:

- čistý vzduch, voda a půda,

- čistá energie,

- recyklace, méně odpadů,

- lepší veřejná komunikace,

- zdravější potraviny,

- méně pesticidů,

- více dobíječek pro elektroauta,

- více ekologických produktů v obchodech,

„Cílem je transformovat EU na spravedlivou a prosperující společnost s moderní a konkurenceschopnou ekonomikou efektivně využívající zdroje, která v roce 2050 nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů a ve které bude hospodářský růst oddělen od využívání zdrojů. EU má kolektivní povinnost transformovat svou ekonomiku a společnost, aby se dostaly na udržitelnější dráhu. Toto sdělení představuje počáteční plán klíčových politik a opatření nezbytných k realizaci Zelené dohody pro Evropu…“

Závěrem se deklaruje, že EU bude globálním lídrem pro dosažení cílů Pařížské dohody o klimatu a bude je vymáhat (jak?) i po ostatních. Bude spolupracovat s Afrikou, zeměmi G20, rozšíří se na Západní Balkán, bude kamarád s východními a jižními sousedy a partnery, vytvoří Zelenou alianci s Latinskou Amerikou, Asií a Pacifikem.

Končí hrdým poselstvím, že 40 % financí na světě proti klimatické změně pochází z EU. Úplně na konci textu nás Frans Timmermans, místopředseda EK, plat cca 23 tis. €/měsíc, poučí, že Green Deal má plnou podporu a stane se realitou.

A jak se to bude všechno financovat?

Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou se vytvoří Fond o objemu 100 miliard eur. Budou vytvořeny příznivé podmínky pro soukromé i veřejné investory.

Cílem je podpořit uhelné regiony, aby neměly problémy při přechodu na jiné formy hospodaření. Další podprogram se jmenuje snížení zranitelnosti dopadů Zeleného údělu na sociálně citlivé vrstvy a to tím, že se nabídnou možnosti rekvalifikace, energeticky úspornějšího bydlení, investice na boj proti energetické chudobě, přístup k cenově dosažitelnému bydlení s čistými energiemi.

Uhlíkově náročná odvětví průmyslu obdrží podporu při přechodu na nízko-uhlíkové činnosti. Investoři obdrží atraktivní podmínky, budou dosažitelné půjčky, slibuje se pomoc při zakládání malých firem s předmětem výzkumu a inovace.

Budou vytvořena nová pracovní místa v zelené ekonomice, nastoupí další digitalizace, vzniknou výhodné půjčky pro samosprávy na zlepšení energetické infrastruktury a centrálního vytápění.

Ostatně, celé poselství si můžete přečíst sami.

Zažil jsem už pět prezidentů, dva protikladné režimy, ale toto je pro mě silná káva.

Za prvé to není technicky možné, za druhé to není možné ani finančně, to byste potřebovali ne 100 miliard, ale nejméně 100 biliónů euro, tedy tisícinásobně více. Za třetí to popírá samotné fyzikální zákony – zde odkazuji zejména na termíny energetická hustota paliv a hustota energetických toků. EU je v oblasti OZE jako jed, v malých dávkách prospívá, ve velkých usmrcuje.

Plně souhlasím s hodnocením o vysokých rizicích změny klimatu a vlivu antropogenního znečištění vody, půdy, atmosféry na globální ekologickou rovnováhu. Stav je skutečně alarmující a musí se rychle jednat. Tato cesta, výslovně míněna role OZE, je však cestou do pekla.

Profesor Václav Smil, kanadský vědec, jehož díla si považuje i Bill Gates, považovaný oprávněně za typ renesančního člověka naší doby, se hluboce zabýval i těmito otázkami. Analýzou dosažitelných dat došel k poznání, že:

„Jestliže se ročně vyprodukuje 40 miliard tun uhlíku, jestliže po světě jezdí více než miliarda aut se spalovacími motory, jestliže po mořích plují tisíce obřích lodí a ve vzduchu létají desetitisíce letadel, jestliže jsou po zemi rozvedené čtyři miliony kilometrů potrubí na rozvod ropy a plynu, to vše v ceně trilionů dolarů, dá nám to obrázek fosilní civilizace. A to jsme my. Jsme fosilní civilizace a ještě dlouho jí zůstaneme, rychlé zastavení nebo radikální změna tohoto současného koloběhu jsou nemožné, vše je globálně provázané. Posuny v energetických systémech byly historicky pomalým procesem, zejména ve spojení s dlouhodobou infrastrukturou. To vysvětluje pomalý a nevýznamný pokrok, kterého jsme dosáhli při přechodu na moderní obnovitelné zdroje.“

Nerespektování přírodních, ale i společenských zákonů bude znamenat v ČR drastické navýšení cen energií, které se promítnou i do cen služeb, potravin, dopravy, bydlení a citelného zhoršení sociálního postavení většiny populace.

Úplné pochybnosti vzbuzuje i doslova ďábelské tempo při přijímání Zeleného údělu. Po volbách do europarlamentu (květen) a handrkování o tom, kdo bude předsedou EK, prezentovala poslední kandidátka na předsedu Ursula von der Leyen (červenec) Zelený úděl jako „number one“ ve svém spisku: Politické směry pro příští Evropskou komisi (2019–2024) – „Unie, která si klade vyšší cíle: Moje agenda pro Evropu“.

Komisí emitován v říjnu 2019 a již v prosinci protlačen europarlamentem a Evropskou radou.

Aniž bych se dámy chtěl osobně dotknout, sami Němci ji považovali a považují za vůbec nejhoršího ministra obrany v dějinách SRN, její poslední působiště v letech 2013-2019.

Není v silách ani silně inteligentně nadprůměrného člověka, aby během několika týdnů dokázal vypracovat zcela novou zásadní strategii, která bezesporu ovlivní životy stamiliónů Evropanů.

To by nedokázal ani Einstein, který rád a často citoval heslo „ Raffiniert is der Gott, aber boshaft is Er nicht“ /Bůh je rafinovaný, není však zlomyslný/. V tomto případě jsem na pochybách, zda by to řekl i po přečtení European Green Deal.

Podívejte se na graf Globální spotřeba primární energie (1800-2017) v části Kolik energie spotřebuje svět?, a vysvětlete, jak OZE mohou nahradit standardní zdroje, aniž by došlo k narušení trvalého ekonomického růstu založeného na zvyšující se spotřebě energií pro každý další časový úsek.

Jak by podotkl Jára Cimrmann : "Stojíte-li na severním pólu, potom v libovolném směru dalšího pochodu vždy vyrazíte na jih."

Poznámky:

1) Litr nafty vydá stejné množství energie jako šedesátikilová baterie. Do akumulátorů Tesly S vážících 600 kg lze napěchovat 100 kWh elektřiny. To zní docela dobře, ve skutečnosti však tato energie odpovídá deseti litrům nafty. S touto zásobou Tesla ujede maximálně 500 kilometrů, moderní naftové auto na stejnou vzdálenost spotřebuje zhruba 25 litrů paliva, což odpovídá zhruba 20,5 kg hmotnosti zdroje energie - nafty.

2) K zabezpečení plynulé dodávky elektrické energie je třeba plynulé dodávky zdroje energie. Většina obnovitelných zdrojů energie nesplňuje podmínku plynulosti toku energie = nutnost vybudovat záložní zdroje.

3) Hustota energetického toku udává tok energie na jednotku horizontální plochy země nebo vody. Její jednotkou jsou v tomto případě watty na metr čtvereční (W/m2) a její násobky. Jedna z obrovských výhod hustoty energetického toku je, že nám dovolí vyhodnotit a porovnat množství energetických toků z různých zdrojů. V současné době, za rozmachu obnovitelných zdrojů, je to jeden z hlavních faktorů, který dokáže přiblížit potenciální podíl těchto zdrojů v globální energetice.

Koeficient využití. Je to podíl skutečně vyrobené elektrické energie a maximální možné výrobě elektrické energie. Vzorec pro výpočet koeficientu využití je:

Hustota energetických toků/HET/:

Jaderná elektrárna - 1600 W/m2

FVE – cca 5W/m2

Účinnost se pohybuje okolo 10 % až 20 %. HET - hustota energetického toku je u fotovoltaických zařízení nízká, a to zejména pokud bereme celou zastavěnou plochu solární elektrárny. Například Tenggerd Desert solární park má instalovaný výkon 1547 MWp na rozloze 43 km2 s koeficientem využití 18 %. HET je tedy 6,5 W/m2. Americký Topaz solární park má HET 5,6 W/m2 a Německý Waldpolenz solární park má okolo 4 W/m2.

Kam kráčí EU v porovnání se zbytkem světa vystihuje tento graf.
Kam kráčí EU v porovnání se zbytkem světa vystihuje tento graf.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

VE – cca 2,5 W/m2

Podle EIA byl v roce 2017 průměrný koeficient využití větrných parků 36,7 %. Americká Shepherds Flat větrná farma, která má instalovaný výkon 845 MW a rozkládá se na rozloze 78 km2, by při již výše uvedeném koeficientu využití měla HET 4 W/m2. Německá DanTysk offshore farma má hustotu energetického toku 2,2 W/m2 při odhadovaném koeficientu využití 51 %. Rumunská Fântânele-Cogealac větrná farma má HET 1,6 W/m2 (600 MW/110 km2 a koeficient využití je v tomto případě odhadován na 30 %).

4) Například Německo má spotřebu energie více jak 1 W/m2, znamenalo by to, že něco přes 20 % celkové rozlohy Německa by muselo být zastavěno solárními panely k pokrytí spotřeby energie.

Protože 48 % celkové rozlohy Německa je využíváno zemědělstvím, zbývá nám pouze 52 % plochy území. Potom by výsledná zabraná plocha pro FVE byla neuvěřitelných 70 %.


reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (334)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

7.2.2020 05:52
Jó, kdyby Evropa přijala skvělý Green deal už na začátku průmyslové revoluce, tak stále ještě spokojeně lezeme po stromech.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.2.2020 09:20 Reaguje na Richard Vacek
Jo, evropani slezli ze stromů rovnou k pásům v továrnách. Jste komik, stejně jako řada aktivistů z opačné strany spektra.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

7.2.2020 12:31 Reaguje na Jakub Graňák
Evropani začali bezohledně spotřebovávat neobnovitelné zdroje energie, zatímco před tím bezohledně spotřebovávali nadměrně lesy.
Kdyby už tehdy věděli o trvale udržitelném rozvoji, nic z toho by nedělali a průmyslová revoluce by neproběhla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 13:07 Reaguje na Richard Vacek
To je přece úplný nesmysl, všechno má přece svou míru. Je nesmysl kritizovat uhelnou ekonomiku minulého století, která mimochodem umožnila rozvoj OZE, ale je nutno ji už dnes prostě nahradit. To je tak složitý?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2020 13:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Současné OZE jí nejsou schopné nahradit pokud výrazně neklesne spotřeba - a to se v historii povedlo prakticky jen během výrazné ekonomické krize. A nebo hladomoru/moru.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.2.2020 15:51 Reaguje na Vaclav Sobr
Ještě po opravdu velké válce, na způsob 30leté, kdy tu zůstala jen asi 1/3 obyvatel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:49 Reaguje na Vaclav Sobr
Ále jsou,vůbec se nebojte, pokud to uznává i paní Dana Drábová, nemám s tím problém. Pro nás je ale cesta doplnění jádrem, já si myslím, že i Němčouři změknou a přestanou s tím vypínáním JE.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.2.2020 10:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, prosím Vás, nevyslovujte radikální vyhlášení o věcech, o kterých vůbec nic nevíte. Pokud máte rok nebo dva roky před dlouhodobě vyhlašovaným odstavením jaderného bloku, tak se takové rozhodnutí opravdu těžko mění jako korouhvička. Plán údržby, provoz a využití palivových souborů a jejich nákup je přizpůsoben předpokládanému odstavení. Pochopitelně, v principu je možné,aby Němci rozhodnutí změnili, ale vzhledem k tomu, že je to zatím jediný cíl Energiewende, který se jim daří plnit, a hlavní prioritou zelených fanatiků je stále boj proti jaderné energetice, tak to je opravdu velmi nepravděpodobné. O něco níže jsem se Vás ptal, kde Dana tvrdila, že OZE dokáží stoprocentně nahradit fosilní a jadernou výrobu elektřiny. Dal jste tam odkaz na její přednášku, ale tam nic takového není. Vůbec z těch Vašich přednášek se zdá, že Vaše představa je, že politik či zelený aktivista něco vyhlásí a hned se daná věc realizuje. A to, ať už je v souladu s přírodními zákony nebo jim odporují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 12:37 Reaguje na Vladimír Wagner
Netuším, kde hlásám nějaké "radikální názory" a určitě hodně věcí nevím, určitě daleko víc, než vím. Jenom jsem tu napsal názor, že doufám, že Němci přehodnotí odstoupení od Jádra, co je na tom proboha radikálního?
Dal jsem vám odkaz na přednášku paní Dráboevé, ale možná, že to bylo v jiné, nejsem si na sto procent jist. Ale je to asi jen ptákovina, ne? Vy mě kádrujete pořád na marginalitách ale nikdy nekritizujete moje názory, tj systém.
Jakým způsobem je možno zastavit tu klimatickou "změnu", dle vašich názorů.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.2.2020 13:38 Reaguje na Richard Vacek
Hospodaření v lesích bývalo dříve (před průmyslovou revolucí)daleko ohleduplnější a na udržitelnost zaměřenější než dnes(viz výmladkové hospodaření, pollarding...), jinak by tu po nich za těch cca 10 000 let od neolitické revoluce žádné lesy nezbyly. Vy by jste měl začít používat hlavu a vzdělávat se, co přízpěvek, to naprostý blábol. Motáte páte přes deváté.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2020 13:45 Reaguje na Jakub Graňák
Ovšem se začátkem průmyslové revoluce přišla vyšší spotřeba paliv.

Používalo se především dřevěné uhlí (vyrábějící se z čeho...)
výsledek byla ohromná devastace lesů v danou chvíli - těžba uhlí a jeho spalování se pro průmyslu ukázalo jako mnohem efektivnější než použití biomasy, protože té biomasy prostě dost nerostlo. A ani dnes neroste.

(proč si dánsko na své bio- elektrárny musí dovážet dřevo z Kanady...)
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.2.2020 15:31 Reaguje na Vaclav Sobr
Proto se od začátku 18 st. začalo těžit uhlí. Kolega Vacek blábolí něco o lození po stromech v 18. století, což byl důvod mé reakce.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.2.2020 15:56 Reaguje na Jakub Graňák
Kdyby se nepřešlo na to uhlí, tak bychom na stromy lézt nemohli, protože by žádné nebyly (jak je to v některých rozvojových zemích).
Míra odlesnění před 30letou válkou byla obrovská: Naprostá většina současných lesů buď neexistovala vůbec nebo jen jako řídké lesní ostrůvky mezi poli a vesnicemi.
Pak se zhoršilo klima a úroda ve vyšších polohách vesničany neuživila, do toho přišla válka a spousta vesničanů skončila v jamách hromadných hrobů, nicméně tam, kde to mělo smysl, byly vsi obnoveny, ve vyšších polohách byla pole přeměněna na pastviny a posléze zarostla lesem.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.2.2020 16:10 Reaguje na Jan Šimůnek
V době "Josefinského patentu" bylo zalesnění cca poloviční proti dnešku, tehdy byla míra zalesnění historicky nejmenší. Nebylo to až tak černé, jak popisujete.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 09:10 Reaguje na Jakub Graňák
Ještě menší míra zalesnění byla za teplého klimatického výkyvu před "malou dobou ledovou". To byla odlesněná celá Drahanská vysočina i naprostá většina Českomoravské vysočiny a lidská sídla šla výš i v pohraničních pohořích.
Je to prokázáno archeologickými výzkumy, v některých lesích jsou terénní změny, vzniklé při obdělávání půdy, dodnes patrné (alespoň pro výzkumníky, co na to mají vycvičené oči). Pro některé zaniklé osady je stanoveno docela přesně, jak velkou plochu k obdělávání měly přidelenu a kolik z toho mohli mít obyvatelé úrody.
Za Josefa II už řada z těch lokalit byla sekundárně zalesněná.
Jde o to, že první katastr obdělávaných a neobdělávaných půd byl vytvořen (kvůli daním) za jeho matky Marie Terezie. Z dřívějších dob písemné záznamy nejsou, jen ty plužiny v lesích, které existovaly už za toho Josefa II.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

7.2.2020 17:59 Reaguje na Jakub Graňák
Podívejte se jenom na heslo o lesnictví, kde se popisuje, jak se starali předkové o lesy díky sklářství a hutnictví - tak dobře, že hrozilo odlesnění.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lesnictv%C3%AD
Odpovědět
Šs

Šílený sadař

7.2.2020 19:32 Reaguje na Jakub Graňák
Výmladkové hospodaření nemá s udržitelností nic moc společného, spíše naopak. To že je to dobré pro světlomilné druhy hmyzáků nemá nic společného s udržitelností....
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

9.2.2020 15:28 Reaguje na Šílený sadař
Pokud to nemýtíte co tři roky, tak je takový porost asi tak "tisíckrát" udržitelnější než smrková monokultura. Navíc daleko lépe odolává suchu, větru, škůdcům.
Odpovědět
TM

Tomas Moravec

7.2.2020 20:52 Reaguje na Jakub Graňák
No jak kde. Spis bylo hospodareni v lesich omezovano tim, co byli lide schopni vytezit a odtrasportovat. Napriklad v Krusnych horach nebyl ve stredoveku ani strom.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

8.2.2020 21:21 Reaguje na Jakub Graňák
Že dříve bývalo hospodaření v lesích ohleduplnější? To je vtip, ne? Karel IV a jeho zákoník „Maiestas Carolina“ ( kolem roku 1350). Již ten mluvil o potřebě chranit lesy a o tom, že lesy jsou už v některých krajích vytěženy, vyorány a vykopány. Vytěžené lesy a nedostatek dřeva vedl již v roce 1753 k vydání Dvorského dekretu pro Čechy. Ten nařizoval, že ve vykácených lesích musí být zase ihned zajištěna obnova. Polaření, pařeziny atd. To má být to ohleduplnější hospodaření. Prosím už neblbněte.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

9.2.2020 14:21 Reaguje na Jarek Schindler
V této zemi žije několik desítek taxonů pralesních druhů hmyzu. Tyto taxony v současnosti vymírají, z toho jasně vyplývá, že dříve měly kde žít, dnes už ne. Kde by se tu ty pralesní relikty vzaly, kdyby byly dříve lesy obhospodařovány nešetrněji než dnes?
Odpovědět
va

vaber

9.2.2020 15:00 Reaguje na Jarek Schindler
no kdyby Karel IV viděl lesy a krajinu dnes ,asi by použil zcela jiná slova pro stav lesů v jeho době, kdy tady bylo jen několik set tisíc lidí a ti měli jen sekery, ale jak říkáte už naši předkové,v době kdy tady byly hluboké veliké lesy a v nich spousta zvěře ,věděli, že lesy a přírodu je třeba chránit a my na to zapomínáme a utěšujeme se jak je to dnes skvělé ,takže neblbněte
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

9.2.2020 15:16 Reaguje na Jarek Schindler
Asi jsem se nevyjádřil dostatečně přesně, omlouvám se. Šlo mi to, že dříve se lidé nedostali všude, tudíž zůstala řada míst, kde se lesy mohly vyvíjet přirozeným způsobem a tím pádem byly daleko odolnější než dnes
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

9.2.2020 13:48 Reaguje na Jakub Graňák
Ak sa les iba vyťaží kvôli drevu, narastie namiesto neho les nový. Narastie tam aj sám od seba, alebo ho lesníci vysadia. V našich klimatických podmienkach les narastie skoro všade, ak nekosí, alebo neorie, alebo nie je vyasfaltované. Ak nemajú v Dánsku lesy, je to preto, že ich odstránili a nahradili ornou pôdou a lúkami. V dnešnej dobe obnove lesa čiastočne bráni premnožená vysoká zver, ale aj tak sa plocha lesa rozširuje a neobhospodarované lúky a dokonca aj orná pôda prirodzene zarastá lesom.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

7.2.2020 16:12 Reaguje na Richard Vacek
O žádném "kdyby" nemůže být řeč. Neco jako "ekologické hodnoty" tehdy vůbec neexistovalo. Tehdejší lidé chtěli zbohatnout, tím se vůbec neliší od nás.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

9.2.2020 22:32 Reaguje na Richard Vacek
Geolog Václav Cílek v jedné ze svých krásných knih o krajině napsal, že objevení kladenskeho uhlí zachránilo lesy v Českých zemích 19.st. Protože tou dobou byla Česká krajina převážně odlesnena kvůli teprve rozbihajici se průmyslové revoluci. Běžný člověk prý v ten čas netopil dřevem ale hrabankou z jehličí, nebo tím co někde zbylo :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 10:32 Reaguje na Richard Vacek
Evropa si půjčila od přírody jakousi rezervu, která ležela mimo uhlíkový koloběh, říká se tomu fosilní paliva.
A příroda je chce logicky zase zpátky, pokud máme mít stejné klima. Pokud je nevrátíme, nastane klima takové, jako když byl všechen uhlík ve vzduchu. Teplota moří 45°C, na souši daleko více a nulový život.
Odpovědět
ig

7.2.2020 11:49 Reaguje na Pavel Hanzl
A teď ta špatná zpráva: my to nevrátíme, protože to jednoduše není možné :-)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

7.2.2020 12:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Prozradím vám tajemství. Většina uhlíku je vázána v uhličitanech. Toho, který máme dostupný ve fosilních palivech, je zhruba stejně jako je ho v atmosféře a i tam je ho 50x méně, než je rozpuštěno v oceánech.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 12:53 Reaguje na Richard Vacek
Není nutno všechno vracet, příroda je schopna odbourávat škodliviny, ale jen do určité míry. Takže je nutno zarazit další eskalaci skleníkáčů jako bod A) a mezitím vymudrovat bud B).
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.2.2020 15:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Bod B je jasný: Náhrada uhelných elektráren jadernými, protože jiná fungující náhrada neexistuje. Jakmile se to udělá, je tím vyřešen i bod A. Jen je nutné odstavit od moci zelené, kteří tomu brání (asi je za to někdo platí).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 16:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Při rychlosti 10 let intenzívního zasedání všemožných komisí a když výsledkem není ani vypsaný tendr, bude nám to trvat asi 1.500 let. A to žádní Zelení nejsou ani v paramentu, natož ve vládě. Tudy cesta prostě nevede, máte neplatný pokus, zkuste to znovu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 09:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Je třeba zavést "volební totalitu", "znásilňující" všechny, kteří se nedostali do parlamentu (jak to naříkavě pojmenovává soudruh Čulík v Britských Listech, když se kdekoli na světě prosazuje vůle většiny voličů proti řevu pár desítek nikoho nezastupujících aktivistů).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 17:28 Reaguje na Jan Šimůnek
Dobře, takže radíte začít stavět JE "nasílu". Co ale když na to nejsou kačáky, protože je někdo odčerpal? Kdo to postaví a za co?
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 08:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Kačáky zcela jistě jsou.
Jinak by se daly zrušit platby politickým nevládkám, nebránil bych ani zrušení státních dotací pro ČT. A existuje i spousta dalších naprosto nesmyslných výdajů v oblasti ekologie, které by se mohly zrušit a ty peníze přesměrovat tam, kde je to potřebné.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

9.2.2020 20:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Prečo sa nestala taká takáto katastrofa v minulosti, keď bolo v atmosfére 20 x viac CO2 ako je tomu dnes? Najväčšia katastrofa ktorá ľudstvu a prírode hrozí je nová doba ľadová. Katastrofa, keď Zem zamrzla ako snehová guľa sa stala pri vyšších koncetráciach CO2 ako sú dnes. Je zaujímavé, že nikto z diskutujúcich alarmistov nemá strach z toho, že by mohla nastať nová doba ľadová. Napríklad z práce českého geológa, Georga Kuklu (žil dlhý čas v USA) vyplýva, že každej dobe ľadovej predchádzalo pomerne prudké oteplenie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 10:41 Reaguje na Vladimir Mertan
Ta minulost, o které píšete, je vzdálená desítky nebo stovky miliónů let a s náma nemá vůbec nic společného.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.2.2020 21:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Iste, naša minulosť nemá s nami nič spoločného - to znie logicky. Čítam teraz celkom dobrú knihu: https://www.martinus.sk/?uItem=16859 Skúste si ju prečítať(dá sa aj stiahnuť z ulozto)
Odpovědět
VN

Vilém N

7.2.2020 07:13
Například v dopravě mi není jasné následující. Tlačí se na snižování emisí, stále modernejší normy pro spalovací motory a korunu tomu nasazuje elektromobilita. Cena všeho stoupá. Hromadná doprava nedokáže pokrýt kvalitativně ani kvantitativně nároky lidí (pracujících, vychovávajících děti a nebo obecně těch, pro které je čas to nejcenější).
A teď. Ryhle jsme se prokousali k Euro 6d a už tu máme elektromobily. Lidi kupujte elektromobily, musíte zachránit planetu. A už se uvažuje o vodíku v dalekém budoucnu. Ale lidé nestačili všichni ještě přejít na Euro 6, nemají na to peníze. Když se rozhlédnu po sídlišti, tak odhadem polovina jezdí do max Euro 4. Protože moderní auta a natož elektro stojí v základu mega. To je fajn, pro pár procent společnosti. Nebylo by tedy ekologičtější, tu většinu napřed dotáhnout nad Euro 6 a zbavit se starých pekáčů? A pak to hnát výš?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 08:18 Reaguje na Vilém N
Máte pravdu, jenže náš babišistán je už zase 100 let za opicema a se zdaněním pracujícího člověka přes 60% nic nikam táhnout nelze. Tady se hovoří o Evropě.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.2.2020 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak tak
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2020 13:47 Reaguje na Pavel Hanzl
A to si představte že ani přes toto zdanění tady máme problém udržet doktory a podobné protože nějak na jejich platy moc nezbývá...

aby mohli platy těmto lidem vzrůst má stát prakticky jedinou možnost- zvýšit daně a odvody, jiná cesta není.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

7.2.2020 16:02 Reaguje na Vaclav Sobr
Cesta je, a to dokonce nabíledni: Začít už konečně hospodařit s péčí řádného hospodáře a neprožírat veřejné prostředky na naprosto nehorázně předražené státní zakázky.

pro ilustraci příklad: jedna nejmenovaná instituce v níž jsem dříve působil obměňovala telefony zaměstnanců, cca 1000 přístrojů po 6000 Kč. S kolegy jsme se podívali kde se dá takový model a za kolik pořídit a ejhle volně byl k mání za 3500 Kč. Samozřejmě instituce zaplatila i s "množstevní slevou" těch 6000 Kč. Tudy a podobnými kanály fučí naše daně do oblak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 18:25 Reaguje na Jakub Graňák
Přesně tak státní sektor je těžce přefinancovaný a tunelářské hospodářství nastavilo tak děsivé obrátky, že dnes se utrácí asi o 600 miliard více, než před Babišem. A kde je to vidět? Silnice za 110 miliard jsou v děsivém stavu a D1 je tragédie od začátku do konce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 08:28
Mám takový pocit, že je to celé zase trochu manipulace.
Fve se normálně počítá s hustotou 20 W/m2 jako celoroční průměr (1000 Wp sluneční výkon x 0,16 účinnost panelů děleno 8 celoroční průměr oslunění). Jenže je zcela nesmyslné až demagogické tvrdit, že celý výkon Německa se má vytvářet ve fve panelech, když už dnes je většina OZE v Německu tvořena větrnými parky v Severním moři. A tam je prostoru skutečně dost.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.2.2020 08:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je v tom, že i pobřežní zóny Severního moře jsou ekologicky citlivé. Netrpte představou, že když VE postavím mimo váš dohled (tedy v moři) neovlivňují negativně životní prostředí.
Za posledních deset let bylo Naturschutzbund Deutschland-eV.(obdoba našeho ČSOP) zahájeno 44 soudních sporů kvůli špatnému umístění FVE a v současné době v Německu existuje více než 1000 občanských iniciativ , které se negativně vymezují vůči FVE.
Řečeno drsně - lidi už mají dost těch krámů, které jim zohyzďují okolí a negativně ovlivňují ŽP.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 10:13 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nikdy nic není zadarmo. Pokud ale máme něco porovnávat, tak jen porovnatelné veličiny.
Porovnávat OZE se zelenou loukou nelze.
Ty můžeme porovnávat pouze s uhelnou (paroplynovou, mazutovou, jadernou) elektrárnou. A to potom přece vychází úplně jinak.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

7.2.2020 12:36 Reaguje na Pavel Hanzl
??? A jak vám vychází porovnání pětiny území pokrytého FV panely oproti 1 km2 několika jaderných elektráren?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 13:09 Reaguje na Richard Vacek
Kde jste zase viděl pětinu území pokryté panely?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2020 13:51 Reaguje na Pavel Hanzl
tak při 250W/m2 za letního poledne potřebujete na to aby jste nahradil 1GW jaderného výkonu - vykrýt cca 16km2 čistíé plochy solárních panelů + akumulace (3GW akumulační schopnost plus kapacita nějakých 20-30GWh)

uvážíme li že v kombinované výrobě tepla a elektřiny celkově v ČR máme spotřebu nějakých 40GW, potřebujeme realizovat mnohem víc.

bez akumulace (na kterou se pokud se budou elektrifikovat auta na světě stejně nevytěží dost materiálu pro baterie) by to bylo ještě násobně víc.

Nu a vezmeme li běžný 3MW větrník pro vnitrozemí... tak jich je třeba cca 1500 na to aby nahradili jeden Temelín - plus identická akumulace jako u té fotovoltaiky.

a na těch 1500 krámů se spotřebuje víc betonu a oceli než na 1 jadernou elektrárnu... a zaberou výrazně více místa.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2020 13:57 Reaguje na Vaclav Sobr
Řečeno krátce - celá čistá střešní plocha prahy v soláru nenahradí ani jeden Temelín a to i za předpokladu že do všech sklepů přijdou baterie aby to stabilizovali.

(a i tak z léta do zimní inverze si výkon stejně neuložíme)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:51 Reaguje na Vaclav Sobr
Celoroční výkon jednoho bloku Temelína (1060 MW) by nahradily fve panely o ploše 10 x 10 km.
Odpovědět
sv

7.2.2020 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Zase fantasmagorie. Ostatně není se čemu divit s ohledem na ten nesmyslný údaj o "celoročním výkonu". Realitou je, že s ohledem na mizernou využitelnost fve by plochu střech Prahy bylo nutno ještě znásobit. nutno násobit
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 16:51 Reaguje na
Ne. Velmi jednoduchý výpočet, uváděl jsem ho tady vícekrát. Samozřejmě v něm není zahrnuta struktura energie (časová).
Odpovědět
ig

9.2.2020 01:34 Reaguje na Pavel Hanzl
"není zahrnuta struktura energie (časová)" ... a to je ten drobný detail, na kterém celá ta myšlenka selhává.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 08:24 Reaguje na
Nic nesalhává. Zkuste to pochopit bez domýšlení a různých dalších návazností jen ten samotný fakt:
"roční výkon jednoho bloku Temelína by vytvořily fve panely s plochou 10x10 km."
Nic víc nic míň, nikdo to nechce stavět natož "nahrazovat".
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 09:22 Reaguje na Pavel Hanzl
To, že ty panely mají na sobě cedulky s výkonem, který tomu odpovídá, ještě neznamená, že jsou s to tento výkon do sítě skutečně dodat. Nejsou, protože nedodávají v noci, za mraků (a jejich výkon je obecně na nominálním jen několik hodin kolem poledne).

No, a pak stačí tu plochu násobit příslušnými koeficienty (aby elektřina byla od svítání do soumraku, aby byla i za pošmourného dne, aby pokryla ztráty při akumulaci, aby byla zásoba energie pro delší období se sníženým slunečním svitem atd.) a jste na ploše mnohonásobně vyšší.
Jistěže jsou to vše jen odhady, ale řádově správné jednoznačně jsou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 17:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Vše ja tam už započítané.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 08:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Není.
Odpovědět
ig

9.2.2020 10:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale jo, já to chápu, já jen pořád nechápu, proč to pořád opakujete když to nic neznamená. Možná že pozemšťané jsou k takovému opakování očividných věcí něčím puzeni - "ty jsi ale dlouhán", "když vynásobíme údaj na typovém štítku miliónem, bude to vypadat lépe" a podobně.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 19:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Dovolím si upozornit, že neexistuje nic takového jako "roční výkon". Roční produkci elektrárny lze udávat jedině v násobcích Wh nebo chcete-li, v násobcích Joulů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 08:53 Reaguje na Karel Ploranský
Roční výkon fve se počítá právě z toho důvodu, že ten zdroj není stabilní a má velké výkyvy den - noc, léto - zima. Jako hrubý odhad se instalovaný 1kWp dělí osmi, panel dá za průměrný den jen 3kWh, kdežto stabilní zdroj dává 24 kWh.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 10:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím že dobré je počítat 1kWp=1MWh za rok. To je to, co říkáte. Hodnota takové elektřiny je zhruba poloviční jako u stabilních zdrojů a bude s navyšováním podílu OZE klesat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 19:23 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud to počítám, ta hodnota je osmkrát nižší, počítá se denně jen3kWh z instalovaného 1kWp denně.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

9.2.2020 22:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Trošku více plochy, Cca 220km2, 23 milionů panelů a 1700-7000 centrálních střídačů.
1blok Temelína má roční produkci 7000GWh
100MW FVE potřebuje 800 akrů. To znamená, potřebujete 70 takových elektráren
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 09:00 Reaguje na Filip Kondapaneni
Můj odhad čistě teoretický byl na 100km2, ovšem nepočítal jsem ztráty měničů atd. atd.
Ale pořád se po hybujeme v nějakém rozmezí.
Ten podstatný rozdíl je ale v tom, že nikdo nebude pokrývat u nás plochu 220 km2 panely, ale bude tisíce malých fve na střechách a zpevněných plochách po celé zemi. Jak v Německu. Má to taky výhodu, že se silně odlehčí přenosová soustava.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 08:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Ta se, pochopitelně, nijak neodlehčí, naopak bude muset být posílena, aby zvládla neustálé výkyvy výkonu těchto monster.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.2.2020 16:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevychází, a to kvůli naprosto šílené ploše, kterou větrná a fotovoltaická monstra zabírají. Navíc i při stejném instalovaném výkonu v reálu produkují jen zlomek (závislost na počasí a denní době). A baterky (jaké reálně existují) tu plochu nutí svou mizernou účinností ještě dál násobit. Výsledkem takového elementárního výpočtu nakonec je, že by nám nestačila ani celá plocha státu pokrytí FV panely nebo posázená větrníky jak červy na mršině.

Další věcí je, že FV panely jsou černé, drasticky se na slunci ohřívají a zcela jistě to teplo ovlivňuje klima (a zcela jistě směrem k vyšším teplotám). Obávám se, že je to významnější záležitost než ten proklínaný CO2.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 10:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
"pobřežní zóny Severního moře jsou ekologicky citlivé".
Především na kontaminaci ropou, nohy od větrníků jim skutečně nevadí. Ale zkusme popsat jen to, co funguje dnes:
Vypumpovat někde ropu, načerpat do cisterny, dosmykat k tankeru, přetahat přes půl světa, zase do cisterny, dovézt do fabriky, krakovat, zase cisterna k pumpě a tam jedu s motorem 30% účinnosti, který ještě fučí co2.
Vše za obrovského dýmání dýzlových agregátů, úniky metanu, rizik ropných katastrof, milióny tun oceli a betonu, gigantická uhlíková stopa.
Kolik procent energie půjde do kol a kolik smradu tím vytvoříme?
Jakou stopu má pak lihtiová beterie,jejíž výroba není taky suprčistá, ale vydrží tisíc nabíjecích cyklů? A ideální je ji nabíjet z fve, která s minimální údržbou vydrží 30 let?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2020 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
tak rozhodně takový offshore větrník (pokud není přímo v cestě tažným ptákům) nadělá méně škody než větrník uprostřed lesa.
(fauna nesnáší vibrace přenesené do půdy - ikdyž přímo ptáky neposeká (či spíše lépe - změnou tlaku vzduchu jim neroztrhá plíce - lopatce se většinou vyhnou)) tak je to smrťák likvidující hnizdiště v řádu kilometrů.¨

Tak jako tak - na německou elektřinu tady s českými platy mít nebudeme (co na tom že ta elektřina je skoro zadarmo když náklady na síťové služby - letí nahoru výrazně rychleji než tzv "klesá" cena elektřiny.)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:59 Reaguje na Vaclav Sobr
Kolik gigantických škod udělá velkolom na hnědé uhlí, který zničí totálně a nevratně celou krajinu, zničí lidská obydlí a široký kraj zamoří prachem , hlukem a dýzlovými čmoudy? A to píšu jen o těžbě energie do elektrárny, kterou fve a větráky VŮBEC NEPOTŘEBUJÍ!!!!
Kolik se propálí nafty při přepravě uhlí a kolik splodin vyfučí samotný komín!!!
Co tady proboha chcete srovnávat!!! Jedna k miliardě?
Odpovědět
sv

7.2.2020 20:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, třeba když se v Německu kvůli energiewende rozšiřovaly uhelné doly a bouraly historické kostely.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 18:57 Reaguje na
Úplná blbost.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 16:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Bylo to opakovaně, i tu na stránkách Ekolistu, prokázáno a doloženo.
Odpovědět
sv

9.2.2020 20:26 Reaguje na
Jinými slovy, víte kulové a žvaníte z cesty.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 10:44 Reaguje na
Než bych používal urážky a blbé kecy, tak bych si, být váma, přečetl jen tohle:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukasn-hrabek-proc-je-pro-nas-v-cesku-tak-tezke-pochopit-o-cem-je-nemecka-energiewende#dis-id-
Odpovědět
va

vaber

9.2.2020 15:05 Reaguje na Pavel Hanzl
už jste někdy doje do Mostu a podíval se na bývalé doly?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 17:57 Reaguje na vaber
Když pan Hanzl píše "velkolom na hnědé uhlí, který zničí totálně a nevratně celou krajinu, zničí lidská obydlí a široký kraj zamoří prachem , hlukem a dýzlovými čmoudy" tak je zřejmé, že ne. A pokud tam byl, tak se koukal jen do díry, ve které se právě těží, a myslel si že to je konečný stav. Holt by si měl zjistit, kde všude se už dolovalo, a podívat se také tam.
Aby nevznikla mýlka, já NEJSEM příznivcem těžby hnědého uhlí a nechci velkolomy hájit. Ale jsem příznivcem OBJEKTIVITY při posuzování čehokoliv.
Jo, a prosím pana Hanzla, aby mi vysvětlil, jak to velkolom udělá, že "zamoří kraj dýzlovými čmoudy".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 10:46 Reaguje na Karel Ploranský
A na co jedou všechna rypadla, dopravníky, náklaďáky a vlaky přepravující uhlí do elktrárny? A OZE? Fakt??
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 22:50 Reaguje na Karel Ploranský
Několik velkolomů jsem i ze své profese viděl, i povrchový důl na železnou rudu na Krivom Rogu na Ukrajině.
Jestli vy tahle území považujete za rajskou zahradu, tak já rozhodně ne. Totálněji zdevastované území se těžko hledá, odkaliště po uhelné těžbě na Ostravsku je zase malé území, ropné laguny po havárii ropovodu u Střelic taky byla síla, ale malého rozsahu. Ovšem to, co se děje na Sibiři musí být mimo představu normálního člověka (to jsem viděl jen na fotkách).
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

9.2.2020 23:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemáte někdo náhodou k dispozici Link, kde by bylo jasné kolik komponent se v OZE muselo dovézt z Číny, tj. Bylo potřeba el. Energie z uhlí a transportovat je loděmi spalující mazut?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 09:08 Reaguje na Filip Kondapaneni
Pokud stojí uhlíkovou stopu dovézt z Číny panely i lion baterie, pak daleko horší stopu má těžba ropy a přetahání přes půl světa a krakování a doprava k benzínce.
Jenže nádrž benzínu vyjdete za 500 km a potřebujete novou se stejným svinstem za sebou.
Lionka má životnost asi 1000 nabíjecích cyklů a panel se počítá zase na 30 let životnosti.
Tohle jsou srovnávací veličiny.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

11.2.2020 21:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenomže, vy se té ropy nezbavite :) nákladní doprava, stavebnictví, chemické provozy. A když například snížíte spotřebu benzínu, tudíž snížíte o něco spotřebu surové ropy, tak budete muset o to více krakovat to co budete potřebovat pro zbylé části průmyslu. Protože, když něco vytezite, tak rafinerie na základě složení ropy, něco použije pro motorovou naftu, něco pro benziny, něco pro těžké topné oleje, asfalt, atd, atd. Ale když se nějaká složka ropy hodí méně, vlastně přebývá, tak ji musíte zpracovat za použití velkého množství energie na to, čeho se vám nedostává. Takže se možná zpracuje o trochu méně ropy, ale o to více energie na zpracování na potřebné složky, které OZE neumí vyřešit. Proto je vaše úvaha směšná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2020 09:34 Reaguje na Filip Kondapaneni
Cílem není zdůvodňovat, proč to nejde. Cílem je postupně převést převážnou část spotřeby energie z uhlíku na bezuhlík. Elektřna z uhlí na OZE a jádro, doprava na elektro, vodík u velkých lodí jádro, průmysl na OZE a jádro, uhlíkové provozy (železo cement) na odpadky a vodík nebo jádro. To je běh na dlouhou trať a já jmenuji jen technologie, které jsou dnes známé.
Amíci mají nějaký vynález, kde se fotosyntézou odbourává vzdušný CO2, (píše to Microsoft).
Jenže to není všechno. Je potřeba zablokovat přemnnožování obyvatel, celkově snížit spotřebu všeho (především plastů) a celkově se chovat jako lidi a ne jako hovada.
To vidím jako nejtěžší, tygr si teprv protahuje tlapy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 22:52 Reaguje na Filip Kondapaneni
Lionky většinou nevozí ropné tankery, které při haváriích vytváří nejhorší katastrofy, srovnatelné pouze s jadernými.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 21:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli jste někomu uvěřil, že FVE vydrží 30 let, a to dokonce s minimální údržbou, tak jste opravdu čistá duše. Naprosto nedotčená jakýmikoliv informacemi o praktických zkušenostech s provozem FVE.
Takovým se ty Zelené úděly, případně jiné fantasmagorie, vnucují opravdu snadno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 09:12 Reaguje na Karel Ploranský
Bohužel, Američani mají spočítaný kWh ze solárů za asi 63 halířů, a ví velmi dobře, kolik stojí údržba i investice s návratností. Včetně zisku a režije.
Takže si ty čisté duše nechte pro jiné ropáky.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukasn-hrabek-proc-je-pro-nas-v-cesku-tak-tezke-pochopit-o-cem-je-nemecka-energiewende#dis-id-
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 22:22 Reaguje na Pavel Hanzl
To je směšné. 30 let vydrží panely. Kabely, sotva. Střídače, zapomeňte. Vše je super když je to nové, ale už po 3-5-6 letech problémy začnou. Začne se sypat střídač, instalace, atd, atd. Bude muset přijít elektrikář, specializující se na FVE, ochotný lézt na střechu, kontrolovat panely, resp. Jejich konektory, rozvaděče, chod střídače. A to zadarmo nebude. A teď těch instalaci budou statisíce, a teď se to začne ve velkém s**t. A teď desetitisíce lidi zjistí, že, sice to trochu ušetřilo, ale ten elektrikář si řekne bůra jen za to, že se přijel podívat a co teprve když něco odejde. Instalační firmy to zatím dávají jen proto, že je těch malých instalací v CZ málo. Až to začne stoupat, tak cena práce a záruk poroste prudce nahoru. A pak bude záležet na tom, co bude pro elektrikáře finančně atraktivnější, zda FVE nebo občanské či průmyslové instalace. Každopádně to seredne odskacou ti co nebudou mít dost peněz. Proč myslíte, že se původně decentralizovana energetika napříč světem centralizovat?!? Na vsetko je treba odbornikov :))))
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 08:51 Reaguje na Filip Kondapaneni
Panely nevydrží. Stárnou a jejich výkon postupně klesá. Řádově po několika letech už FVE nedá svůj nominální výkon ani v pravé poledne v létě za bezmračné oblohy.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

11.2.2020 12:33 Reaguje na Jan Šimůnek
To je pravda, ale ještě před pár lety odchazely zcela, prostě nula. To už je dnes celkem v cajku, ale střídače, škoda mluvit
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

7.2.2020 11:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Kampak se poděly ty dešťové mraky, letní bouřky z tepla, podzimní deště, zimní sněhové vánice a podobné jevy, které znám z mládí a které se už v"srdci" Evropy (ČR) najednou už nevyskytují?
Co se stane s proudem vzduchu, když předá část své energie větrníkům. Cose stane, když těch větrníků bude v tom moři, kde je místa dost (zatím, podle Pavla Hanzla), tolik za sebou v řadách až ten vzdušný proud předá větrníkům celou svou pohybovou energii? Víte to? Víte vůbec, že energii ani hmotu, nejde vyrobit, ani nechat zmizet, jen měnit z jedné formy na druhou? A také, že pocity, nejen Vaše, jsou jen pocity a z realitou zpravidla mají společného jen to, že je mnozí za realitu zaměňují a stejné je to i s tím normálním počítáním u FVE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 13:20 Reaguje na Jiří Daneš
Naše sucho je způsobeno globální zvýšenou teplotou a tím změnou proudění vzduchových mas ve stratoseféře. Pan Pokorný ale říká, že tím to asi není a že se normální proudění po 11 letech může vrátit. Leda, že by se nevrátilo, ale to se neví.
Větrníky zasahují pouze pozemní proudění, tj. můžou mít vliv leda na výšku příboje, kdyby moc. Kdyby u pobřežní byly větrolamy nebo vzrostlý les, ten odpor bude asi stejný. Na naši klima to má vliv absolutní nula. Ovšem jeden stupň sluneční energie navíc v celkovém klimatu tvoří giga mega terra energie navíc, proto se tvoří daleko horší hurikány, tornáda a vůbec děsivé klimatické jevy, protože ta energie se musí někde vybít.
Kdybychom dokázali jenom to navýšení využít na výrobu elektřiny, jsme zcela za vodou.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

7.2.2020 14:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzal jste v úvahu, že : 1)skleníkové plyny brání infračevenému záření bez ohledu zda jde o vyzařování ze země do vesmíru, nebo naopak (ze Slunce na povrh Země);
2)že tu "giga mega terra energii navíc" člověk rozhodně neprodukuje, ani v součtu všech zdrojů, které v téhle chvíli jsou v provozu.
3) Na to vyžití toho Vámi inzerovaného navýšení měli využít solárními panely, museli bychom se ze Země odstěhovat jinam. Při energetické účinnosti solárů, by pro lidi nebylo nejspíš na Zemi místo."
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2020 14:53 Reaguje na Jiří Daneš
tak situace není tak katastrofální...

ale kupříkladu solární energie už nám nijak nepomůže na Marsu, (je od Slunce tak daleko že tam je jen polovina světla) a větrníky v tamní řídké atmosféře taky budou k ničemu.

celkově řečeno... v dlouhodobém měřítku nemůže s obnovitelnými zdroji přežít prakticky nic.
(slunce tuhle planetu za 2-3 miliardy let upeče na trout tak jako tak až bude pálit víc a víc hélia)
za 5-6 miliard let slunce vybuchne a možná uran a neptun si udrží svou atmosféru... Jupiter a Saturn určitě ne.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

7.2.2020 14:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzal jste v úvahu, že : 1)skleníkové plyny brání infračevenému záření bez ohledu na to, zda jde o vyzařování ze země do vesmíru, nebo naopak (ze Slunce na povrh Země);
2)že tu "giga mega terra energii navíc" člověk rozhodně neprodukuje, ani v součtu všech zdrojů, které v téhle chvíli jsou v provozu.
3)Na to vyžití toho Vámi inzerovaného navýšení využítí solárními panely - to bychom se museli ze Země odstěhovat jinam. Při energetické účinnosti solárů, by pro lidi nebylo nejspíš na Zemi místo
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:43 Reaguje na Jiří Daneš
ad 1) skleníkové plyny brání ve vyzařování energie ze Země do vesmíru a tím se klima ohřívá (zůstává v atmosféře).
ad 2) ten příměr "terea giga" je ta energie, která zůstává ve skleníku, tj. nevyzáří se do vesmíru.
ad 3) Vůbec jsem nepmyslel žádné panely, ale "nějak" tuhle energii využít. Vím, že to nejde. Ale potřebu elektřiny celého lidstva by zvládla fv elektrárna na Sahaře o velikosti 200 x 200 km. Zase jen teorie.
Odpovědět
ig

8.2.2020 00:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezvládla, není vyřešená akumulace. Ale jestli chcete dál snít, můžete začít zkoumat další světové pouště, možnou oblačnost nad nimi a trasy kudy povedou kabely křížem kolem celé zeměkoule :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 16:58 Reaguje na
Dobře, napíšu to polopatisticky: Taková fve elektrárna se současnými panely vyrobí tolik energie, kolik spotřebuje celé lidstvo. Je to samozřejmě nějaký článek, jehož pravdivost jsem nezkoumal a vím, že právě ropáky to těžce irituje.
Odpovědět
ig

8.2.2020 20:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdybyste se zeptal, potvrdil bych vám to, je to jednoduchý výpočet. Jenom to naráží na možnosti praktické realizace, jinak nic jiného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 20:25 Reaguje na
NIKDO TO NECHCE NIKDY REALIZOVAT.
Protože je to blbost, existují tisíckrát lepší systémy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevyrobí, protože střídání dne a noci, případně počasí. A kumulaci elektřiny v tak velkých kvantech prostě nemáme a v dohledné době ani mít nebudeme.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.2.2020 21:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Naše či vaše české sucho sa začína po daždivej zime vytrácať https://www.intersucho.cz/cz/?from=2020-01-13&to=2020-02-10&current=2020-02-09
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 09:51
Pro mne je ten článek úžasné počtení. Ještě 10 minut po přečtení mne mrazí v zádech!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.2.2020 09:58 Reaguje na Jiří Svoboda
A to ještě nevíte všechno ! Zelený úděl je pouze synonymem Zeleného otroctví pro obyčejného občana, kterého politici a finanční oligarchie hodlají vyždímat jako houbu. Pod zástupným heslem o ochraně životního prostředí, což je největší bruselská lež.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 10:11 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pro mne je hlavně úžasné, jak jste ten článek kriticky, stručně, výstižně + další chvály sepsal. Myslíte, že by něco takového otiskly i masmedia, nebo je Ekolist jen zářnou výjimkou? Asi by to stálo za to zkusit v Listech, ale tam je čtenost malá.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.2.2020 18:14 Reaguje na Jiří Svoboda
Neotiskly, není tzv. společenská objednávka.
Abych byl upřimný, myslel jsem , že i u Ekolistu to neprojde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 10:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kritizovat umí každý, ale navrhnout reálné řešení je přece jen těžší.
Pokud vyjdu z axiomu, že oteplování planety způsobuje hlavně antropogenní CO2, tak jaké řešení navrhujete vy?
Nechumelismus a eskalace produkce skleníkáčů vede zcela zákonitě k tragickým koncům.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 10:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste si přečíst

http://amper.ped.muni.cz/~msvob/CLIMA/WEB/HANDOUT/CZ_jednotna_globalni_uhlikova_dan.pdf

Zajímal by mne váš názor.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

7.2.2020 11:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Je to zajímavé a mnohem chytřejší, než Green Deal, ale Saudi Vás za to nechají možná rozčtvrtit, jako toho novináře.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 14:14 Reaguje na Jiří Daneš
Jsem ochoten se před nimi schovat v opuštěném uranovém dole.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Celosvětovou uhlíkovou daň považuji za jednoznačně nejlepší řešení klimatické krize, v článku je to popsáno velmi dobře.
Ovšem problém jeden jediný, ale zcela zásadní je v tom, že je to zcela nereálné. Nikdy to neprojde přes hlavní producenty ropy, tj. především přes Rusko. Arabové atd. by možná k něčemu přistoupili, protože jim se začne připalovat krupon velmi brzo. Ale Rusko má v OSN právo veta a vytváří propáckou demagogii, jich se ta tragédie bude týkat až jako posledních.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 21:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale "zcela nereálné" přece nemůže bránit tomu, pokoušet se to prosazovat. Předně je to třeba začít prezentovat, získávat příznivce i naslouchat kritice a koncept neustále vylepšovat či hledat protiargumenty na neoprávněnou kritiku.

Pokud koncept postavíme tak, že je to metoda, jak postupně, optimálně a "přirozeně" opustit uhlíkovou ekonomiku při zachování lidských svobod i svobody podnikání, mohlo by to ve srovnání s jinými, mnohem brutálnějšími a neefektivnějšími metodami přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku, uspět. Koneckonců pád SSSR byl velmi rychlý a i v Rusku se může odehrát cokoli velmi rychle.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 12:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Jistě, máte naprosto pravdu, taky na světě sílí hlasy pro zavedení uhlíkové daně a je potřeba je podporovat. Já osobně jiné smysluplné řešení nevidím (ale netvrdím, že neexistuje).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.2.2020 14:58 Reaguje na Pavel Hanzl
A teď mně vysvětlete, proč environmentální organizace a klimaaktivisté nechtějí koncept globální uhlíková daně podpořit?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.2.2020 14:58 Reaguje na Pavel Hanzl
A teď mně vysvětlete, proč environmentální organizace a klimaaktivisté nechtějí koncept globální uhlíková daně podpořit?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 17:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Netuším. Já vždycky myslel, že to celé vymysleli.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

9.2.2020 23:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Vypadá to sice s tou daní skvěle, ale je vidět že tvůrci z technického hlediska nemají přehled a vše staví na CO2. Přitom existují, a to ve velkém množství chemické látky, jejichž dopad na sklenikovy jev je o tři až čtyři řády vyšší než CO2 a to tam podchycene není. Uvedu příklad :
Do roku 2018 bylo možné v EU používat v klimatizacim systému automobilů chladivo R410a. 1kg chladiva je ekvivalent cca 2000kg CO2. V autech byla průměrná náplň 2-3kg s tím, že po pár letech vše uteče a pak se to zase doplní. Bez jakékoliv evidence. Evropa přešla na náhradu od r. 2018, která je z tohoto hlediska 3x lepší, ale zbytek světa nikoliv. Stejné chladivo, nebo mnohem horší je i v klimatizacich pro budovy. V Evropě se eviduje jen od množství 3 kg a výše, a úniky jsou zcela běžné. Máte nemocnici, v ní chladící stroj, havárie, z okruhu uteče 60kg chladivá R410 čili 120tun ekvivalent CO2. Kolik to je vyrobené el. Energie z uhlí?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 09:33 Reaguje na Filip Kondapaneni
Tohle samozřejmě není otázka na mě, ale na úplně jiné lidi, já jen vím, že dohodou mezi výrobců freonů se parakticky zablokovalo rozšiřování ozónové díry.
Samozřejmě se nepodchycuje metan, který uniká hlavně při těžbě ropy a plynu a je taky horší skleníkáč než CO.
Ale ty objemy asi hovoří pravdu a bojovat by bylo potřeba na všech frontách. Zdanit všechny skleníkáče.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Metan uniká taky při těžbě uhlí. Důlní plyn je skoro stoprocentní metan.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 10:23 Reaguje na Filip Kondapaneni
Jistě, ale emise takových látek jsou třeba o 8 řádů nižší.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 22:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Nojo, jenže vy třeba u osobních aut řešíte jestli vyprodukuji nebo nevyprodukuji 100-200g /100km a tady vám během relativně krátké doby vyfici ze systému klimatizace auta ekvivalent desítek až stovek tisíc km. Bez ohledu na to, zda se auto pohybuje nebo ne. Cítíte jaký je to nepoměr? Nová chladiva jsou šetrná z hlediska ozonu ve vyšších vrstvách atmosféry, ale nikdo neřešil jejich sklenikovy efekt.:)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.2.2020 10:01 Reaguje na Filip Kondapaneni
Ideální je mít auto bez klimatizace. :) Mám feldu: spotřeba 6,5 l/100 km takže na 100 km vyprodukuji cca 15 kg CO2. :/
Odpovědět
RV

Richard Vacek

8.2.2020 01:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Uhlíková daň ochudí lidstvo. Bohaté státy to přežijí, ty chudé se z chudoby nevybabrají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 12:11 Reaguje na Richard Vacek
Do jisté míry určitě, vypumpovat černou hmotu a prohnat výfukem za obrovského smradu je zatím skutečně nejlevnější.
Otázka ale zní, jak bude drahé sanovat miliardy lidí v krajině, která bude kvůli vedru neobyvatelná. Myslím si, že tohkle se srovnat vůbec nedá.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.2.2020 15:06 Reaguje na Richard Vacek
Pokud posuzujeme možné varianty NUTNÉHO přechdu na bezuhlíkovou globální ekonomiku, tak je zřejmě tento koncept uhlíkové daně nejefektivnější i nejvstřícnější vůči chudým.

Pokud zastáváte názor, že spalování fosilního uhlíku klima neovlivňuje, pak jde o jiné zadání problému a uhlíková daň je blbost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 19:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Naši nechumelisti používají jednoduchou demagogii. Porovnávají neporovnatelné.
Srovnávají fv elektrárnu se zelenou loukou a vyjde jim, že je horší a má daleko horší uhlíkovou stopu. To je samozřejmě nesmysl, protože louka nevyrábí elektřinu.
Museli by fve porovnat s velkolomem na uhlí a celou uhelnou elektrárnou s giga emisemi. To pak vychází úplně jinak.
Dnes porovnávají, kolik by stálo přejít na OZE a srovnávají to se stavem, že bude vše jako dnes a nějaké oteplování není. Zase to samé.
Ty výdaje musí porovnat s tím, co nastane, když nic neuděláme a to je zase úplně někde jinde, už dnes platíme miliardy za poškozené lesy a celé zemědělství. A to je teprv začátek.
Odpovědět
sv

9.2.2020 20:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, velkolom na uhlí a fv parodii na elektrárnu srovnat lze. Už jen proto, že příklad německa jasně dokazuje, že čím víc tzv. oze tím víc velkolomů na uhlí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 10:48 Reaguje na
Tady je to pěkně vysvětlené:
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukasn-hrabek-proc-je-pro-nas-v-cesku-tak-tezke-pochopit-o-cem-je-nemecka-energiewende#dis-id-
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 21:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak vyčíslíte uhlíkovou daň pro černocha, který vyporážel stromy v okruhu 10 km, aby z nich vyrobil dřevěné uhlí, které se v afrických městech tuze dobře prodává?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 10:32 Reaguje na Karel Ploranský
Toto je daň na fosilní uhlík. Problém akumulace a zpoplatnění uhlíku ve dřevě lze řešit nezávisle. Jenomže co chcete dělat v naší "ekospolečnosti", kde se pralesy považují za plíce planety a kde se masivně brojí proti hospodářským lesům a dřevařskému průmyslu, které představují dominantní nástroj, jak lze uhlík z atmosféry vytahovat a jak nahrazovat uhlíkově náročné konstrukční materiály.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 11:18 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud to nebudete řešit globálně a do všech důsledků, tak se vám to sesype pod rukama stylem: Uhelné elektrárny pojedou na dřevěné pelety, na které se vykácejí lesy na celém světě.
Ekonomika je prostě jako povodeň, která si vždy najde cestu, bez ohledu na to, že napáchá ještě větší škody, než by napáchala v korytě, které jí "géniové" zablokovali.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

7.2.2020 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
A jaké řešení navrhujute vy? Jak se bude vyrábět ocel a cement do betonu, bez nichž nelze větrníky vybudovat? a z čeho budou rámy na fotovolaické panely a kde vezmete energii na výrobu křemíku (prvku, neplést s křemenem, ten je oxidem křemíku).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 11:20 Reaguje na Jiří Daneš
Ale na toto musejí ještě vzniknout výrobní kapacity a spousta firem, které to vše budou instalovat a spousta úřadů, které budou vydávat povolení....
Odpovědět
ig

7.2.2020 11:53 Reaguje na Jiří Svoboda
A další spousta úřadů která ta povolení budou zamítat...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

7.2.2020 13:53 Reaguje na Jiří Svoboda
Přihodte ještě spoustu lidí s vyhláškou 50 co by to měli postavit ve chvíli kdy 99 procent středoškoláků není schopno vzít do ruky páječku...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:22 Reaguje na Jiří Daneš
Pokud bych si mohl trochu zafantazírovat, těžba lithie se může energeticky pokrýt z fve stojící vedle dolu. V Africe je slunce dost.
Převážet to může giga obchodní loď na jederný pohon.
Tavit lithium (i sklo na fve panely) může vodíkový plamen, má vyšší teplotu i výhřevnost než uhlí nebo ropa. Vyrábět se může přímo ve fabrice z fve elektrolýzou vody. Je to prakticky technicky zvládnuté (jen skladování vodíku má problém). Potom to celé skutečně nemá žádnou uhlíkovou stopu.
Výroba želaza i cementu potřebuje přímo uhlík jako chemický prvek, je možno ho dotávat v nejen plastovém, ale prakticky jakémkoli odpadu, dodatečné teplo dodávat vodíkem nebo z jádra. Já vím............fantazie.......Prunéřov, Chvaletice atd. budou fučet jedy na věky věkův ámen.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

7.2.2020 16:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Už máte ty technologie vyvinuté? Myslíte, že se to stihne do roku 2050 postavit? Kdo to zaplatí? Kde vezmete to Li, už máte vytipovaná ložiska? Kolik těch lodí bude potřeba, už jsou ve výrobě? Kolik CO2 vyprodukuje Vaše giga transformace?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 17:03 Reaguje na Miloš Večeřa
Člověče, co po mě chcete? Technologie jsou dávno hotové, tohle by se zaplatilo z uhlíkové daně, jenže především přes Rusko se to neprosadí.
Odpovědět
sv

7.2.2020 20:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Prd je hotové a ne technologie. Neexistuje technologie, která by za smysluplnou cenu dokázala naakumulovat dostatek elektřiny třeba pro týdenní inverzi nad polovinou střední Evropy.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 21:49 Reaguje na
Myslím, že je podružné diskutovat o možnostech technologií. Přední je nalézt férový systém, který umožní těm nejvhodnějším řešením se realizovat, aniž by do toho mluvili politici či ideologové.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 09:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Ne napřed je nutné mít ty technologie. Nemá cenu vymýšlet "férový systém" pro neexistující technologie a pak se je snažit naroubovat na cosi polofunkčního.

Nehledě k tomu, že "férový systém" je pojem politický a nikoli technický. A je silně závislý na politických preferencích toho, kdo ho bude hodnotit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.2.2020 15:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Mnohé technologie již jsou a je možné je v rámci férového systému nechat spontánně zapojovat. Další se budou jistě objevovat/zdokonalovat postupně.

Za férový systém považuji rovnou příležitost uplatnění se na dotacemi nezdeformovaném trhu pokrývajícím co nejširší spektrum výrobků, opatření, technologií....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 17:09 Reaguje na Jiří Svoboda
Přesně tak. Obávám se ale, že se bude muset trochu přenastavit úplně celý systém vnímání energie i spotřeby, konzumu a materiálního rozvoje.
Prostě dnešní nesmyslný hon za produktivitou a každoročně rostoucího HDP, tvořené především výrobou předmětů, které jsou někdy odpadem okamžitě (jednorázové plasty) nebo se jím stávají velmi rychle, se musí změnit.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.2.2020 10:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím, že to přenastavení vnímání by se víceméně samo automaticky provedlo zavedením globální uhlíkové daně a 100% divedendy. Co by mne též moc potěšilo je, že by se mnohé "ekoorganizace" staly, alespoň co se týče energetiky, zbytečné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 17:37 Reaguje na Jiří Svoboda
Do určité míra ano, ale jen u chudších obyvatel, ti bohatí na to budou mít vždy a chovat se jako dobytek zbohatlíci skutečně umí.
Chtělo by to vytvořit módu (ještě lepší nánboženství), kde by se za nemorální považovalo používat špinavé věci. V určitých komunitách to už funguje, ale je to spíš jen exhibice.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 10:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Věřím, že většina bohatých sáhne po nízkouhlíkových variantách, budou-li k dispozici, aby byli IN. Já bych nepředjímal.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 16:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Proto prosazujete uhlíkovou daň která křiví trh naprosto stejně jako dotace...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 17:38 Reaguje na Jan Šimůnek
Omyl. Uhlíková daň vybíraná přímo při těžbě by byla naprosto spravedlivá a platili by ji všichni.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Vzpomínám na skandál s "lehkými topnými oleji". Vaše představy jsou prostě mimo realitu.
Odpovědět
sv

9.2.2020 20:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak proč tady o těch dosud neexistujících technologiích stále žvaníte?
Ten systém je jasný. Říká se mu trh. Stačí v rámci celé EU přestat masivně dotovat a legislativně zvýhodňovat oze parodie na elektrárny. Nejvhodnější řešení, tedy JE se pak prosadí samo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 21:11 Reaguje na
Souhlasím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 18:29 Reaguje na Miloš Večeřa
Lithium se těží hlavně v Číně a v Africe, kde to těží Číňani.
Odpovědět
sv

7.2.2020 20:50 Reaguje na Pavel Hanzl
… a při tom totálně devastují nejen svoje životní prostředí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 17:10
To je ale problém komunismu, tj. politiky a ne ekologie nebo klimatu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 13:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže ekologická politika, prosazující nákupy lithia od Číňanů tamní režim podporuje a činí tamní pracovní lágry vysoce efektivním, tak se ta ekologie stává politikou (nehledě k tomu, že i v jiných oblastech je to víc politika než věda).

Švýcaři mají dodnes malér z toho, že podporovali Hitlera tím, že od něj kupovali drahé kovy "těžené" z úst zplynovaných Židů (dokonce válečné a krátce poválečné švýcarské mince z drahých kovů mají příměs rtuti z doby, kdy byly tyto kovy současně s amalgámovými plombami v zubech obětí nacismu).

Přitom se obávám, že ta ekologická podpora Číny a jejích gulagů je daleko horší, protože o těch gulazích se obecně ví, zatímco na koncentráky a plynové komory až do osvobození těch prvních v roce 1944 prakticky nikdo nevěřil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 17:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Nakupopvánám ropy a plynu z Ruska taky držíme a vyzbrojujeme nejterotističtější stát světa a vadí to někomu?
Odpovědět
sv

9.2.2020 20:38 Reaguje na Pavel Hanzl
A kdopak je největší dovoze ropy a plynu z nejterorističtějšího státu, no ten nejvíc oze, tedy německo. Při současné úrovni technologií stále platí, čím víc dotací do oze, tím víc spáleného uhlíku a zdevastovaného životního prostředí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 10:51 Reaguje na
Úplná blbost, dejte link.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 08:54 Reaguje na Pavel Hanzl
My ne, dovážejí to hlavně Němci a chtějí to vnutit celé EU, jako správní ruští agenti.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

7.2.2020 16:28 Reaguje na Jiří Daneš
Použitelné carbon free alternativy v případě těchto výrob neexistují, pokud se cena nemá řádově zvednout. Bez koksu a vápence to jde těžko. Řešení existuje. Nakoupit v Asii, uvalit velká ekologická cla a pak se tvářit jako klimaticky neutrální kontinent.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 17:04 Reaguje na Miloš Večeřa
Ne. Celosvětovou uhlíkovou daň.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

8.2.2020 01:00 Reaguje na Pavel Hanzl
To znamená! Zdražit potraviny těm nejchudším a ožebračit střední třídu. To se máme na co těšit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 12:13 Reaguje na Miloš Večeřa
Navrhněte lepší systém.
Odpovědět
ig

8.2.2020 12:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Přestat dělat kraviny a nechat věci přirozenému vývoji.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.2.2020 15:21 Reaguje na
Myslím, že model obecní pastviny jasně ukázal, že jsou situace, že nechat věci přirozenému vývoji není to nejvhodnější řešení.
Odpovědět
ig

9.2.2020 10:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Ano, ale přirozené řešení problému obecní pastviny je to, že lidi vypozorujují jaká jsou pravidla a tomu, kdo tam opakovaně žene přespočet ovcí, dají přes hubu. Pravidla navrhovaná klimateroristy jsou taková, že všechny ovce budou zabity, ekologicky zlikvidovány a lidem se doporučí aby se pásli sami, protože jsou přece býložravci.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.2.2020 17:04 Reaguje na
Ale ta obecná pastvina nejsou zásoby fosilních paliv, ale produkty jejich spalování v biosféře. Podle vaší metody by ten, kdo vypouští moc emisí, měl dostat přes hubu. Já navrhuji něco podobného - zaplatí dostatečně vysokou uhlíkovou daň.

Ale oba se shodujeme, že jen tak to nechat být a nevšímat si nelze.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 17:18 Reaguje na
Bohužel, ten vývoj je pak přímo tragický.
Při současné eskalaci skleníkáčů se za pár desetiletí přímo upečeme. U nás nepřežije žádný strom tepotu 50°C a už dnes je měřena občas přes čtyčicet. při současné eskalaci teplot to vidím už v tomhle desetiletí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 14:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Blábol. Byla období, kdy v atmosféře byl několikanásobek CO2 oproti současnému stavu a nikdo se neupekl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 17:41 Reaguje na Jan Šimůnek
Nikdo tady nežil.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 08:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Žily tu organismy podobné těm dnešním natolik, že se přes proxydata z jejich zkamenělin dají ty hodnoty CO2 vypočítat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2020 09:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Už se těším, jak se pan Šimůnek transformuje do "organismu podobného dnešnímu".
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

8.2.2020 19:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemyslím si, že je třeba tak tlačit na pilu (tzn. CO2 neutralita 2050) . Pravděpodobnost, že se naplní ty nejčernější scénáře, se uskutenční pouze, když neuděláme vůbec nic. Bez vůle Asie a USA se může Evropa pominout a bude to stejně k ničemu.
Zkusil jste se někdy zamyslet, proč všechny ty pseudokonference o klimatu nikdy nedopadly. Jsou věci, které v demokracii jen těžko prosadíte. Já jsem se narodil těsně po revoluci a žádnou novou totalitu nebudu podporovat. Nehledě k tomu, že tolik oblíbené tvrzení, že je třeba myslet na budoucí generace, je pouhé klišé a jen málokdo v historii to myslel skutečně vážně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 22:26 Reaguje na Miloš Večeřa
Trochu problémem je, jak u nás novináři o těch summitech referují. Většinou dost negativně a hlavně o tom, kolik zemí to nepodepsalo a kolik to neplní. To, že se třeba uzákonily emisní povolenky a obchod s nimi se zase podává jako mínus, ovšem plus je pravdou.
USA snižuje emise výrazněji než Evropa , ovšeem nic nechce podepisovat, Čína je největší nejen výrobce, ale i uživatel solárních panelů. Obávám se, že nejzaprděnější je v tomhle samozřejme Rusko a hned pak my.
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/bnef-globalni-investice-oze-presahly-loni-280-mld-usd-dominovala-opet-cina
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.2.2020 11:07 Reaguje na Pavel Hanzl
ETS byl ale v podstatě tragický omyl, protože v rámci reálného světa nefungoval, ztratilo se díky němu 20 let a možná se bude ještě 20 let resusticitovat (dalších 20 let bude promrháno!).

Na sumitu v Madridu jsem 4 dny byl soukromě propagovat globální uhlíkovou daň. Byla to monstrakce, která evidentně nemohla k něčemu být. Ale jako snaha se to dát jistě výborně vykázat!
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 14:06 Reaguje na Pavel Hanzl
USA snížily emise právě svou "neekologickou" politikou: Těžba ropy a břidličného plynu (obojí bychom mohli taky), nenechají si kecat do jaderné energetiky apod.
Tím snížili produkci CO2 daleko víc než naziland. A tohle je taky cesta.

Bude-li se to lidem násilím vnucovat za cenu strašlivého zbídačení mas (což je cesta, kterou prosazuje EU v čele s Německem), tak se snadno může stát, že ty masy povstanou a ekology zlikvidují, jak povstalci za Francouzské revoluce šlechtu.

A, mimochodem, ekologové krátce po revoluci zmařili průzkum geotermální energie na našem území, přitom by v oblasti severozápadního výběžku Čech mohla klidně stát geotermální elektrárna o výkonu Temelína.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 21:25 Reaguje na Miloš Večeřa
Já Vás poopravím.
V historii to skutečně vážně nemyslel vůbec nikdo.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

8.2.2020 19:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Utraceno již bylo hodně, v ČR stovky miliard a výsledek je, že fosilní společností nadále zůstáváme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 22:19 Reaguje na Miloš Večeřa
Protože čecháček prošvejkuje a zkorumpuje naprosto vše.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 17:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, prostě proto, že se u nás všechno rozkecá, tak se nedají tyhle "vznešené cíle" plnit pomocí kreativního výkaznictví, jako u sousedních, v tomto ohledu velice ukázněných, Němců.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

9.2.2020 14:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejúčinnější řešení by bylo sesadit spotřebu z nejvyššího hodnotového piedestalu. Toho se dá lépe dosáhnout kvalitním vzděláním a ne represemi. Jelikož ceny fosilních paliv a komodit dlouhodobě stagnují či klesají (po započtení inflace), máme stále více možností spotřeby, které ani mnohdy nepotřebujeme. Když nenapadne sníh tak zasněžíme. Když přide horká vlna, tak si koupíme klimatizaci. Když si lehce poškodíme oděv, hned míří do koše. Jakmile se na ty to činnosti navážou trvalá pracovní místa, stanou se normální a přirozená.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 10:55 Reaguje na Miloš Večeřa
Tohle je o změně myšlení a ta je možné velmi těžko. Buď hlubokou krizí, která nás čeká když nic dělat nebudeme, nabo rozšíření náboženství, které bud považovat konzum za hřích.
Schválně, která má větší pravděpodobnost že nastane.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 17:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Já žádné náboženství nepropaguji, stačí vzít rozum do hrsti. Tím se lišíme od jiných druhů. Víme, jaké máme zdroje, a jak jsme omezeni (energie, suroviny, prostor - Země). Víme, jaké bioséra poskytuje ekosystémové služby. Bohužel vždy byli, jsou a budou lidé, kterým je to jedno, touha po snadném zbohatnutí je silnější. Nejsem sice pesimista ale může se stát:
1) Neuděláme nic a usmažíme se, jak nám mnohdy líčite.
2) Použime-li drastická navrhovaná opatření:
a) Může se ukázat jako nemožné. Produkce potravin pro 8mld. lidí je čistě závislá na ropě.
b) Demokraticky budou odmítnuta - konec viz. 1)
c) Dojde k nastolení nové totality, která si to vymůže represemi.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 17:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Spotřeba je paradigmatem naší společnosti. V důsledku zfektivnění všech lidských činností jsou na ni navázána pracovní místa viz. vznik dalších a dalších obchodních center. Práce je dalším paradigamtem či spíše fetišem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 19:36 Reaguje na Miloš Večeřa
Práce, spíš ale konzum je naším náboženstvím a prosperita a produktivita jsou vírou.
A všechny obchodňáky, fabriky, megacentra atd. atd, jsou katedrály konzumu budované k větší Slávě Boží úplně stejně, jak ve středověku.
Jen ten Bůh by mohl být už někdo jiný, tžeba Země nebo Příroda.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.2.2020 15:19 Reaguje na Miloš Večeřa
Ale ta dividenda z daně by jim naopak v sumě přilepšila!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 11:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zelený úděl je podepsaný bianco šek evropským politikům na rozhacování peněz z veřejných rozpočtů na jakkoliv málo účinná opatření na ochranu klimatu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.2.2020 16:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Spíš na opatření, která budou v důsledku klima zhoršovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:23 Reaguje na Jiří Svoboda
EU není totálně zkorumpovaný babišistán.
Odpovědět
LB

Lukas B.

7.2.2020 18:27 Reaguje na Pavel Hanzl
ale samozřejmě je. Vaše iluze pramení z toho, že jejich stůl je daleko a vysoko a nevidíte do karet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 18:32 Reaguje na Lukas B.
To se nám chtějí nakecat Rusi. Proč by teda fungoval Bába jako etalon zkorumpovanosti a největší EU tunelář dotací, kdyby to tam bylo běžné?
Zkorumpované systémy nikdy nefungují (jak vidíme v Africe, v různých JM despociích, na Středním východě nebo v Rusku). Jenže EU funguje velmi dobře.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 09:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Nefunguje. Jen pořád ještě vyžírá to, co se nashromáždilo v dobách EHS. "Reálný EUrouniismus" pořád ještě nemáme. EU připomíná ČT, jejíž současné vedení "prožírá" miliardy, nahromaděné svými předchůdci, a na základě toho prožírání předstírá vyrovnaný rozpočet.

Ten pojem jsem ukradl soudruhovi Husákovi, který mluvil o "reálném socialismu" coby socialismu, který už není vázán na zásoby, nakřečkované z dob kapitalismu.
Ten jsme v podstatě nikdy neměli; v řadě oblastí jsme žili z toho, co bylo vyrobeno/postaveno za první republiky, nebo po válce před únorovým pučem (včetně lidských sil). Ještě krátce před rokem 1989 byla např. na chemickém ústavu naší fakulty nejkvalitnější analytická váha ta, která byla dodána někdy v roce 1947 v rámci UNRA.
A když jsme se téhle definici začali blížit, tak se to celé ekonomicky podělalo a přišel rok 1989.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.2.2020 21:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Zaprvé to nemůžeme posoudit a zadruhé když budou ve hře biliony eur, situace se může velmi rychle změnit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 09:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte pravdu. Je ještě daleko zkorumpovanější.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

8.2.2020 15:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslíte, že Babiš nadělal více škody než třeba Bursík?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 17:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Jeké škody proboha provedl zrovna Bursík??
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

8.2.2020 23:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Hlavně Bursík může za to, že jsou v Temelíně jen dva bloky a kdyby se mu to povedlo (bylo to jen o jeden hlas ve vládě), tak by nebyl žádný. Zároveň je to hlavní člověk, který je zodpovědný za český fotovoltaický průšvih (on je reálný tvůrce toho zákona, který jej zapřičinil).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 08:33 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, rád bych si přečetl, jak Bursík způsobil, že v Temelíně stojí jen dva bloky (celá elektrárna se začala stavět dávno za komára) a hlavně, jak způsobil solární tunel.
Odhlasovali to přece socani s komunisty a US, i nějaký hlas dodali KDU a žádní zelení vůbec v parlamentu nebyli, Bursík nebyl ani řadový poslanec. Zodpovědnost v demokracii je přece na těch, kteří mají právo něco uzákonit a ne na tom, kdo text připraví.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

9.2.2020 13:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte pane Hanzle, až na to, že poradcem ministra Ambrozka (za lidovce) v té době byl právě Bursík a ten pro něj ten průšvihový zákon připravil. Pochopitelně nebyl za tím sám, ale jeho stopa je dominantní. Byl to on, který spolu s dalšími ekologistickými aktivisty také neustálým vyhlašováním, že fotovoltaika lehce nahradí Temelín i Dukovany poslance k podpoře daného zákona přivedl. Podrobněji třeba v článku z té doby: https://ekonom.ihned.cz/c1-46754920-kdo-muze-za-solarni-prusvih-my-nic-my-muzikanti-vzkazuji-ministri-i-poslanci . A pokud jde o jeho roli a roli zelených aktivistů v prosazován nedostavby Temelína, kdy se jim málem povedlo jej zastavit úplně, tak zde je článek, kde se tím tito (včetně popisu role Bursíka) chlubí a litují, že se to nepovedlo úplně: http://denikreferendum.cz/clanek/30168-bylo-spravne-byt-radikalni-pred-triceti-lety-a-je-to-spravne-i-dnes . S Vámi je strašný problém, že Vy opravdu nevíte nic nejen z přírodních věd, ale ani z historie své země. A nijak Vás to nevede k tomu, abyste se snažil znalosti získat a nevyhlašovat nesmysly z neznalosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 17:49 Reaguje na Vladimír Wagner
Jinými slovy tvrdíte, že o zákoně rozhoduje u nás poradce ministra. To stačí.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 21:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestli o tom nevíte, tak zákony nepřipravují poslanci, nýbrž úředníci.
Poslanci pro ně pak buď zvednou ruku nebo ne, a to podle toho, jak dobře je zpracovali lobbisté. A do jaké míry jim ty zákony získají popularitu o lidu obecného, čili kolik z toho kouká hlasů při příštích volbách.
Bohužel, lid obecný vnímavě absorbuje nápady, které nabízejí líbivé vize. A nezkoumá, do jaké míry jsou reálné a skutečně přínosné.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 21:20 Reaguje na Karel Ploranský
Ale ten zákon dával podporu velmi přiměřenou odpovídající asi 33% celkového zisku z investice. ERÚ ale z toho svou vyhláškou udělal úplně jiný zisk. To, že předělávat zákon vyhláškou je protiústavní zjevně nikoho nezajímá stejně jako že se tu má na podpoře OZE ukrást 300 miliard Kč.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 08:57 Reaguje na Pavel Hanzl
V demokracii ne, v demokratuře, jakou prosazují různí političtí aktivisté, ano.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 08:35 Reaguje na Vladimír Wagner
Pna Wagnere, vy jste nepochybně v klimatologii autorita, proto bych se zrovna vás zeptal: jakým způsobem byste řešil problém s oteplováním planety vy?
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

9.2.2020 14:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Já myslím, že už jsem o tom napsal dost. Zásadním krokem je podpora efektivního postupného přechodu k nízkoemisní energetice, kde by se mix vytvářel podle daných podmínek. Takže třeba v případě Česka je to současná aktualizace státní energetické koncepce. Kombinace jaderných a obnovitelných zdrojů dokáže postupně nahrazovat zdroje fosilní. Hlavně by se měly dát prostředky do výzkumu a poznání jednak vývoje klimatu a také zdrojů, které je ovlivňují, a zároveň technologií produkce energie, jejího ukládání a nízkoemisních technologií v dopravě a průmyslu.
V politické a ekonomické rovině by přechod neměl být tlačen zákazy a příkazy, ale stimulován ekonomickými nástroji, například daňovými. Uhlíková daň určitě může být dobrou cestou.
Co je však ještě důležitější, je podpořit šetrné a ekologické chování ke krajině, její odolnost vůči změnám klimatu, ať už jsou přírodního nebo antropogenního původu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 17:56 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, vždyť přesně tohle EU dělá!!!
Když odmažete ideologické kdákance ropáků o "diktátu z Bruseli", o "zvýšení uhlíkové stopě celé OZE" atd. atd. takvýmnm vyjde prakticjky to, co píšete. Samozřejmě při praktickém provedení se tam dělají chyby, ale EU je schopna je napravovat (povinnost přimíchávat biopaliva).
Samozřejmě tam působí velké nložství parciálních zájmů, takže to nidy nebude ideální, navíc bezhlavá kritika všechno vždy (třeba taky od vás) tomu taky nepřidává.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

9.2.2020 23:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedělá, z hlediska získání veřejných financí z rozpočtu EU či MMF na nizkouhlikove technologie, jsou jaderné zdroje nepruchodne. Můžete si je postavit, ale jen v rámci rozpočtu své země. To znamená, že sice do rozpočtu EU, přispěje ČR na nízkouhl. Technologie, ale podporu dostane jen na OZE. Je to takzvané narušení technologické neutrality.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.2.2020 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Minimálně Bursík účinně blokoval v Topolánkově vládě novelu zákona o OZE a FVE na polích postavené v roce 2010 jdou jistě na jeho vrub. Srovnejte si prachy na tento tunel s dotacemi na Agrofert.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:02 Reaguje na Jiří Svoboda
O tom pochybuji. Dejte mi nějaký odkaz. Co jsem tehdy sledoval, Topolánkova vláda neměla ani jeden hlas navíc a ČSSD s komunisty vše blokovala. Nějaký Bursík tam byl jen velmi malý páneček. Každopádně ten první zákon z r. 2005 už byl udělaný blbě.
Odpovědět
ig

7.2.2020 12:02
Skvělý komentář :-) Jen trochu děsivý...
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

7.2.2020 15:53
Velice pěkně popsáno. Myslím si, že si čistě ideologickým přístupem bez respektování vědeckých faktů Evropská unie koleduje o velký průšvih. Pro pana Pavla Hanzla. Hurá akce vyvolané vypjatým ideologickým aktivismem mohou přírodě a životnímu prostředí nakonec dokonce ještě více uškodit než prostá nečinnost. To už jsme několikrát zažili. Naopak zlepšení životního prostředí (například snížení emisí škodlivin i zlepšení čistoty vod) přináší racionálně a promyšlené koncepce a program.
Pokud hrozí klimatické změny (ať už přírodními nebo antropogenními vlivy), tak nejhorší, co můžeme udělat, je zaříznutí schopností civilizace a společnosti jim čelit. Pochopitelně je rozumné realizovat přechod k nízkoemisní energetice, ale efektivním a racionálním způsobem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.2.2020 16:12 Reaguje na Vladimír Wagner
Ale tohle je přece cíl levičáků, kteří jsou ve vedení EU: Provést totální destrukci evropského průmyslu, vybít evropské autochtonní obyvatelstvo (které je příliš inteligentní na to, aby podporovalo levičácké magořiny) a nastolit "krásné chvíle, jež popsal Marx ve svém díle".
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 21:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, přesně tak to je.
Skoro jsem rád, že jsem už senior. Ale mrzí mne, že v tom úžasném světě, kde se bude rozlišovat nejméně 16 různých pohlaví, budou jezdit jen samá elektroauta (na která ale budou mít jen ti nejbohatší), bude zakázáno říci o čemkoliv na plnou hubu pravdu, místo polí a luk budou záhony fotovoltaických panelů (proč ne, potraviny není třeba pěstovat, když je lze dovážet) a místo stromů větrníky (protože když se nevykácí lesy, tak se už nikam nevejdou), budou muset žít moji potomci.
Ale nebudou tady sami, naše řídnoucí degenerované obyvatelstvo doplní nová krev z poledních krajin. I na tom se už pilně pracuje.
Trochu přeháním - ale obávám se, že ne až tak moc....
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.2.2020 19:53 Reaguje na Karel Ploranský
Pan Šimůnek a pan Ploranský mě vždy velmi pobaví. :) Nikdo tu ze sebe nedělá takového blbce jako oni dva. Nevím jestli úmyslně nebo ne, ale je to sranda. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:07 Reaguje na Petr Eliáš
Nějaké věcné argumenty by nebyly?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.2.2020 17:01 Reaguje na Jan Šimůnek
K těm vašim blábolům ... ani ne. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 11:22 Reaguje na Petr Eliáš
Jistě, protože argumentace na úrovni faktů prostě nejste schopen.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.2.2020 10:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, dávám vám za pravdu. Protože na ty vaše bláboly se nedá argumentovat. Je možné se jim jen zasmát. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.2.2020 08:58 Reaguje na Petr Eliáš
Prostě diskuse na úrovni jasně definovaných fakt nejste schopen. Jen blábolíte propagandistické nesmysly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:34 Reaguje na Vladimír Wagner
Tohle se přece děje už dlouhá desetiletí, hledá se rozumný postup jak se zbavit uhlíku, jenže se pořád jen žvanilo a skutek utek.
A dnes je 5 minut po dvanácté a je potřeba něco skutečně udělat. Vůbec si nemyslím, že Němci se vrhají do něčeho po hlavě a bez rozmyslu, vůbec si nemyslím, že ten "zelený úděl" znamená nějakou destrukci demokracie a ekonomiky atd. atd. atd. Spíš je to příležitost pro technologické firmy a tohle vždy v historii vedlo ke konjunktuře.
Zato v tom vidím velmi jasnou stopu ruských demagogů, kteří bez fosilních paliv zemřou hlady a proto nám tlučou nesmysly do hlav.
Už za komára se přece tvrdilo, že "imperialisté z Volstrítu jsou na hraně bankrotu", jak "USA se do roka ekonomicky zřítí", jak "SSSR bude mít v roce 1964 8x větší HDP než USA" a podobné kecy. Tohle je přece ze stejné dílny!
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

7.2.2020 18:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, Vámi obdivovaní Němci a jejich Energiewende vede k tomu, že Německo teprve v roce 2038 zruší uhlí a přejde k plynu, tedy od jednoho fosilního paliva k druhému. A v případě, že se započítají i emise skleníkových plynů produkovaných při jeho těžbě, tak ty emise nebudou zase o tolik nižší. A pro klima je podstatná celosvětové emise. A je úplně jedno, že si Němci budou za sebe připočítávat jen emise ze spálení plynu u sebe, ne ty, které vznikly při jeho těžbě v Rusku. Německo buduje Nordstream II a plánuje dovážet stále více plynu z Ruska, takže opravdu nevím, za kým stojí ta Vaše stopa ruských demagogů. Německo je a bude jedním z největších emitentů CO2 v Evropě.
Francie má už dávno nízkoemisní elektroenergetiku. A nebýt Vám podobní zelení fanatici, tak ji mohla mít celá Evropa. Takže opravdu neplatí, že skutek utek. Jen někde tomu zelení fanatici zabránili. Pokud někdo likviduje životní prostředí a dlouhodobě brání snižování emisí CO2, tak jsou to právě zelení fanatici s nulovými znalostmi problematiky, kteří veškerý čas věnují ideologické kampani a prosadí absolutně nesmyslné koncepce biopaliv a spalování lesů pro masivní výrobu elektřiny. Na rozdíl od těch, kteří se snaží problematiku poznat a najít reálné a efektivní cesty k ochraně životního prostředí a snížení emisí v energetice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 19:03 Reaguje na Vladimír Wagner
Německo musíte vidět v delší perspektivě. Začalo bojovat proti jádru už dávno před Černobylem, ten jim jen dodal munici a tehdy se občané rozhodli, že se bude jádro postupně rušit. A demokracie tam funguje a politici plní co slíbili, takže začali vypínat už někdy po začátku století a nahrazovali to především větrníky a částečně fve, postavili Nordstream I a začali plánovat dvojku. Jenže klimatický průšvih se provalil na veřejnost až loni a Němci vymysleli, že to celé zvládnou pomocí OZE a paroplyn bude jen jako záloha. Samozřejmě žádný přechod na plyn neplánují (to by nepodepsali green deal), ale já si osobně myslím, že přehodnotí JE a aspoň je přestanou vypínat, čort znajet. Ale když paní Drábová říkala, že silná ekonomika Německa je schoná to zvládnout jen na OZE, tak já jí věřím. Ale s jádrem by mohli zrušit uhlí daleko dřív (možná hned??) a ještě pomoci sousedním zemím, ale uvidíme, je to ve vývoji.
Považovat Němčoury za blbce nám nakecávají Rusi, a to hlavně v politice všeobecně a green deal je jen dalším klackem ropáků.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

7.2.2020 20:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak tohle už nemá cenu komentovat. To je opravdu pohled velkého ducha v dlouhé perspektivě. Jen by mě zajímalo, kde jste slyšel Danu Drábovou, že by řekla, že Němci dokážou postavit svou energetiku pouze na OZE.
Odpovědět
TM

Tomas Moravec

7.2.2020 21:08 Reaguje na Vladimír Wagner
Tak Nemci to v pohode zvladnou jen na OZE...a na Francouzsky reaktory. :) Problem bude, az se takto budou chtit zaridit i ostatni, to uz Francie neutahne.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 21:35 Reaguje na Vladimír Wagner
Tohle je článek o jaderných mikrozrojích (já osobně v tom vidím budoucnost) a dole je přednáška paní Drábové.
http://www.osel.cz/10930-jadro-vraci-uder-startup-nuscale-vyviji-prevratny-maly-reaktor.html
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

7.2.2020 23:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, tady se zase ukazuje, jak zacházíte s informacemi. Přednášku Dany znám a teď jsem se na ni znovu podíval. Nikde tam není, že by mohlo Německo zajistit své energetické požadavky z OZE.
Naopak je tam velice a kriticky okomentována značně problematická situace Německa s jeho vysokými emisemi (využívá moji oblíbenou mapu emisí elektroenergetiky různých států).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 12:17 Reaguje na Vladimír Wagner
Někde je tam věta, zkusím citovat coslova: "Energetiku celé země postavit na OZE může jen velmi silná ekonomika, ale to Německá je, naše cesta se bez jádra neobejde."
Nevím, jestli je tom přesné anevím ani ve které minutě to řekla a hlavně nevím, proč mě chytáte za slovo, tohle je přece jen volná diskuse a ne disertační komise.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

9.2.2020 00:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Není to přesné ani trochu. To není chytání za slovo. To je principiální. Jestliže hlásáte, že lze nyní přejít čistě na OZE a Německo to dokáže, tak to nelze přejít mlčením. A ještě přisuzujete takový názor Daně a skrýváte se za ní. Problém s Vámi je, že Vy hlásáte nesmysly a ještě je přisuzujete jiným.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 18:00 Reaguje na Vladimír Wagner
Já si vůbec nemyslím, že můžeme dnes přejít kompletně na OZE, stále píšu, že pro nás je nutná JE. Ani nevím, jestli si to myslí Němci. Ale vím, že to řekla v nějaké přednášce paní Drábová. Zkusím to najít.
Prostě mě zase obviňujete z toho, co jsem nikdy nenapsal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 21:52 Reaguje na Vladimír Wagner
Nevím, jak jsem si vysloužil tu ironii, ale snažím se používat selský rozum a logiku v nějakém časovém kontextu. A z toho mi vychází, že považovat nejlépe zorganizovanou ekonomiku a asi i politiku v Německu za produkt nějakých hlupáků zblblých klimaalarmismem, je asi fakt nesmysl.
Když vidím, kolik nesmyslů a vyložených lží nám nakecali "špinavci" (třeba jak Merkelová tahá do Evropy imigranty) atd. atd. atd. atd. tak vidím jasně která bije.
Samozřejmě vím, že v tom zeleném nadšení se dělají chyby (biopaliva). Ale nejsem si jist, že se vozí dřevo z Kanady do bioplynky v Anglii (není to fake news??), ale my vyvážíme dřevo do Číny jasně. Ale proti stovkám giga tankerů s ropou (a dnes i s uhlím)je to přece zase jen ptákovina, ne?
Odpovědět

7.2.2020 23:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Dřevo z Ameriky se nevozí do bioplynky ale do bývalých uhelných předělaných na spalování biomasy. To opravdu není fake news. Jen to zase ukazuje, že o problematice energetiky opravdu nic nevíte. Zde to máte popsáno podrobněji: https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-drevni-hmota-nahrazuje-uhli-schyluje-se-k-dalsimu-zelenemu-prusvihu
Odpovědět
RV

Richard Vacek

8.2.2020 01:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejlépe zorganizovanou ekonomiku v Německu ale vytvořila jiná (poválečná) generace. Ta současná realizuje Green deal ještě dříve, než nám to naordinuje celovropsky. A hned mají nejdražší elektřinu v Evropě. A likvidaci autoprůmyslu. Zavírání funkčních jaderek, které jim ty předchozí šikovné generace vybudovaly.
Prostě to, že otec naakumuloval bohatství, není zárukou, že to syn nerozhází.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 17:24 Reaguje na Richard Vacek
Když vidím, co dokážou vyrobit a vymyslet dnes, tak rozhodně tento pocit nemám. A elektřina je v Německu pro občana daleko levnější, než u nás, samozřejmě v paritě kupní síly.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 17:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Dokázali vymyslet a postavit i koncentráky s plynovými komorami. Proč by tedy nezvládli i Green Deal, který je ze stejného soudku?
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 00:05 Reaguje na Pavel Hanzl
To je mimo, el. Energie je pro Němce natolik drahá, že ti chudší zazivaji opravdu energetickou chudobu, zejména v bývalé DDR, když se k tomu přidá drahé bydlení, ubývající pracovní příležitosti v průmyslu, beznaděj tak proto volí AFD. Stačí dostatek n******ch lidí a nejenže je nebude zajímat "Green deal" ale hlavně je přestane zajímat "Society deal". V tu chvíli se vám to zvrhne v anarchii plnou násilí a bezpráví. Viz ty mateřské země ze kterých se hrnou miliony migrantů do EU. Tohle v minulost vedlo k revolucim a vzniku stran a vůdců kteří zavedli diktaturu....
Mám spousty bývalých kolegů z východních zemí Německa a to by jste koukal co mi všechno říkají ale sousedovi by to neřekli aby neztratili práci nebo bydlení. V kruhu se vrátili tam, kde v 89 skončili.
Dostatek levné energie, potravin, bydlení a pořádku je zárukou sociálního smíru. Současní vůdci dělají ve své nadutosti nevědomky sociální experiment který skončí možná dost krvavě a možná že řada těch co hlásí zelené zítřky, skončí hodně špatně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 11:24 Reaguje na Filip Kondapaneni
Souhlas.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

9.2.2020 13:11 Reaguje na Pavel Hanzl
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/irsko-uz-nebude-spalovat-raselinu-ale-drevo-z-australie?fbclid=IwAR0bnFqbkXbxPlF8rG_Tw9YN-E_MVTfubOidXWmSS4h6ItR8Z3mPd1PqBaU Aj z Austrálie sa bude voziť.
Odpovědět
sv

7.2.2020 20:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Pak jste s probudil s rukou v nočníku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 09:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Demokracie tam nefunguje, to jsme viděli před pár dny v Durynsku.
Odpovědět
ig

8.2.2020 00:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci se vrhají po hlavě bez rozmyslu už dlouho, viz třeba obě světové války...
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 09:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Prostě provést výrazné zhoršení s tím, že "někdy v budoucnu" nastane zlepšení, to je typický MODUS OPERANDI podvodníků a šarlatánů. A ekologové nic jiného nejsou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 17:27 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevidím tam žádné výrazné zhoršení, vidím tam výrazný technologický rozvoj a dost nepochopitelné buzerační postupy, ovšem daleko menší než u nás.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 17:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Nárůst spalování uhlí v Německu tu pan Wagner opakovaně a ve více článcích, s odkazem na oficiální zdroje, doložil.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:06 Reaguje na Jan Šimůnek
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukasn-hrabek-proc-je-pro-nas-v-cesku-tak-tezke-pochopit-o-cem-je-nemecka-energiewende#dis-id-
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Snůška bezcenných žvástů mluvčího zločinecké organizace.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.2.2020 10:13 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale copak drahý pane Šimůnku? Nějaké věcné argumenty by nebyly? :D :D
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.2.2020 09:01 Reaguje na Petr Eliáš
A dotyčný pán snad nějaká fakta uvádí? Ano, cosi, co je vytržené z kontextu a překroucené (jak je v propagandě zvykem) a tudíž jiní nad stejnými fakty dospívají ke zcela opačným závěrům.
Faktem ovšem je, že Greenpeace je v některých zemích (u nás, bohužel, ještě ne) brána jako extrémistická či teroristická organizace.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.2.2020 16:14
Obávám se, že jediná racionální reakce na Green Deal je co nejsilnější tlak na co nejrychlejší a nejkompletnější (ideálně "tvrdý") odchod z EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 16:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Doporučuji vám osobní tvrdý odchod z EU někam za Ural, tam je místa i ropy dost.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Obávám se, že pokud by bylo referendum o odchodu z EU, tak dopadne jasněji než v té Velké Británii před dvěma lety.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

7.2.2020 17:13
Lidí se mi formulace "fosilní civilizace". Mnoho lidí si vůbec neuvědomuje, že ty velké bloky zemské kůry (komodity, zboží) naše civilizace přesouvá po Zemi za pomoci technicky více jak sto let starých tepelných strojů. Vůbec nám nevadí, že mají malou účinnost, protože nic jiného se neukázalo tak efektivní. Fyzikální zákony jsou prostě limitní.
Pro spoustu lidí je normální si nasednout do letadla a za několik hodin být na druhém konci světa bez úžasu a bez vydaní jediné kalorie. Pod tíhou této zdánlivé všemocnosti je poté snadné pro někoho říct, že zasypeme naleziště fosilních paliv, ikdyž tím podříznou pílíř naší civilizace.
Osobně se neobávám budoucnosti jako pan Vinkler. Politici nakonec couvnou pod tíhou např. nespojených motoristů. Obdobně jako ve Francii se zalekl prezident Macron před žlutými vestami. Ti co necouvnou, nebudou zvoleni v příštích volbách. To je jednoduchá logika.
Odpovědět
LB

Lukas B.

7.2.2020 18:31 Reaguje na Miloš Večeřa
ehm, neměli bychom třeba zakázat použít archimédův zákon, páč je starý už něco přes dva tisíce let, a nahradit ho nějakým moderním zákonem? akorát ty kánoe nebudou moc fungovat, ale hurá hurá, vzhůru ke světlým zítřkům.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

7.2.2020 19:43 Reaguje na Lukas B.
Nevím,proč by se měly fyzikální zákony, já je plně respektuji. Jen bych poukázal na ty, co sice radostí využívají vymoženosti a výhody dnešního světa. Nicméně bez znalosti věcí chodí po náměstích a požadují nemožné.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

7.2.2020 19:49 Reaguje na Lukas B.
Nejsem zpátečník. Nezdá se mi však, že by byla během několika let k dispozici nějaká použitelná alternativa k dieselovému motoru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

7.2.2020 21:57 Reaguje na Miloš Večeřa
Samozřejmě je k dispozici víc jak století, používá se daleko více než dýzlový rumplovák, žene všechny stroje ve fabrikách i lokomotivy i troljebusy. Jenom nemá ještě baterii tak vydatnou, jako nádrž s naftou. Ale maká se na tom dost intenzívně.
Odpovědět
ig

8.2.2020 00:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Náhrada existuje, jenom je nepoužitelná :-) Ale jinak všechno ok.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

8.2.2020 01:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě lepší je perpetum mobile. Lidoví vynálezci na tom pracují. Chybí dodělat jen kousek, a máme energie dostatek.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 09:33 Reaguje na Richard Vacek
Já nehrám. Vzal jste mi to z klávesnice!
Odpovědět
ČM

Čech M.

8.2.2020 11:57 Reaguje na Richard Vacek
To znám, to se jmenuje jaderná fúze :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 18:02 Reaguje na Richard Vacek
používá se daleko více než dýzlový rumplovák, žene všechny stroje ve fabrikách i lokomotivy i troljebusy.

to je fakt perpetuum mobile?
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 14:13 Reaguje na Miloš Večeřa
Tohle si mysleli i demokratičtí politici před únorem 1948: Komunisté v průzkumech pro blížící se volby stáli na porážku, takže se vše samo vyřeší. Někteří dokonce odjeli s rodinami na hory lyžovat. Jak to dopadlo, je dostatečně známo.

Právě totalitní EU, která je řízena nikomu neodpovědnými a nikým nevolenými aktivisty a úředníky, vytváří skvělé prostředí pro násilné zavádění věcí, s nimiž nesouhlasí naprostá většina populace. Soudruzi si to navíc už vyzkoušeli na zrůdnostech typu zákazu normálních žárovek.
Takže přesně zde může vzniknout nějaká ekologická obdoba toho únorového komunistického puče z roku 1948.
Odpovědět
ČM

Čech M.

8.2.2020 00:18
Čistě teoreticky by šlo vystavět obrovský FVE park na Sahaře, přes den část posílat do Evropy a z části vyrábět vodík, který by přes noc pomocí paliv. článků vyráběl zase elektřinu. Ztráty přenosem velké, zato výroba relativně levná.
Ale který dobrodruh bude investovat mld eur v takových státech jako je Alžírsko, nebo Libye?
Odpovědět
ig

8.2.2020 00:33 Reaguje na Čech M.
Dokonce už bylo v roce 2009 dáno dohromady konsorcium, které takovou fve chtělo stavět (Desertec Industrial), ale pak to utnuli - asi to opravdu bylo moc dobrodružné :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 12:24 Reaguje na Čech M.
Tohle je prostě nesmysl, tohle je nepochopení systému fve. ten je výhodný pro diverfikované zdroje, to znamená že elektrárnu máte na střeše baráku, živíte tím kromě domácnosti ještě živnost nebo malou firmu a elektroauto. V tomhle provedení je to nejvýhodnější. Gigamega výkony dělají jen Amíci, protože mají posté poštní oblasti prakticky bez oblačnosti.
Odpovědět
ig

8.2.2020 12:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Aby byl výhodný, musel by se tak do dvou let zaplatit. Dával jsem sem nedávno odkaz na článek nějakého nadšence, který si to doma opravdu postavil a vyšla mu návratnost 15 let - po dotaci. Prodejte mi fve na klíč s dvouletou návratností investice (a bez režimových opatření, jako svítit jen ve dne a myčku pouštět v sobotu) a já obrátím a budu tady s Vámi ve všem souhlasit :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

8.2.2020 17:35 Reaguje na
Do dvou let se vám nezaplatí ani akušroubovák.
Ale spočítejte si 25.000,- kč za instalovaný 1kWp na svoji spotřebu a hlavně strukturu spotřeby (jestli jste třeba přes den v práci a autem jezdíte jen na chytu) protože někdy vám to fakt nevyjde.
Fve má obrovské výhody i nevýhody a to vám tu melduju pořád dokola.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 20:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Já se, pane Hanzle, klidně spokojím s návratností 10 let, ale GARANTOVANOU, plus desetiletou ZÁRUKOU NA PORUCHY.
Pokud znáte dodavatele, který mi FVE za takových podmínek dodá a namontuje (a bude u něho i reálná naděje, že ta firma vůbec bude po celou dobu záruky existovat, aby bylo ty garance u koho vymáhat), SEM S NÍM !!!

Víte - já totiž FVE na svůj dům už půl roku poptávám. Mám už i nějaké ty nabídky pro srovnání. A věřte, ono to není tak růžové, jak si myslíte…

Máte alespoň minimální potuchu o tom, jaká je podle zkušeností z reálné praxe poruchovost solární elektrárny, zejména jejích elektronických prvků, a s ní související nároky na údržbu? A co vás může potkat, když udeří blesk (stačí v blízkosti)?
Odpovědět
ČM

Čech M.

8.2.2020 21:37 Reaguje na
O něco by se to mohlo zlepšit, až vlastníci domácích fve nebudou dodávat zdarma do sítě přebytky svojí výroby, jako je to dnes, ale dostanou to zaplacené.
Odpovědět
ig

8.2.2020 22:31 Reaguje na Čech M.
Což není úplně jisté kdy se stane, protože domácí fve mají přebytky zrovna jako na potvoru právě v okamžiku, kdy je nikdo nepotřebuje. A pokud jich časem bude víc, bude tohle ještě zřetelnější :-)
Odpovědět
ČM

Čech M.

8.2.2020 21:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě , že v té Nevadě to funguje dobře. Mají tam oba typy solárů, klas. fve a pak tu ,co píše p. Šimůnek, která spaluje ptáky v letu :(
Jenže Nevada je v USA a tam žijí normální lidé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 08:41 Reaguje na Čech M.
Nevím, tepelné soláry tam mají asi trochu problém. S cenou.
https://www.euro.cz/byznys/zastarala-solarni-elektrarna-zbankrotovala-penize-dal-obama-1479201
Dole je poznámka, že z klasické fve už Amíci umí udělat 1MWh za 30 doláčů, což v Německu je na 57 eurech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 13:20 Reaguje na Čech M.
Dal by se oprášit i starý (konec 19. století) projekt, který J. Verne popisuje v románu "Zatopená Sahara". Prostě vodu ze Středozemního moře pustit tunelem skrz Atlas do těch oblastí Sahary, které jsou pod hladinou světového oceánu. Už tehdy ovšem predikoval problémy s muslimy.

Jinak FV elektrárna na Sahaře je naprostý nesmysl. Tam by se uživila elektrárna, soustřeďující světlo zrcadly na kotel. Ta by navíc mohla teplo kumulovat (hnát ho do nějakých tepelných zásobníků) a tím by mohla fungovat i v noci (obrovská výhoda oproti FV elektrárně).
Odpovědět
ig

8.2.2020 17:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Ještě že jste to připomněl. Doporučuji k přečtení na wikipedii Qattara Depression Project, skvělé čtivo zejména pro útlocitné ochránce přírody :-) Stejně dobré jako ten Verne, akorát že to pochází z reality.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 11:25 Reaguje na
On Verne z podobných projektů vycházel.
Odpovědět
ČM

Čech M.

8.2.2020 21:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Před pár lety se na Sahaře uvažovalo o horkovzdušné elektrárně. Velký kužel a na vrcholu umístěná vrtule s generátorem, kterou roztáčí horký vzduch a spodem je nasáván čerstvý. Jednoduchá věc a snad tam i nějakou postavili, nevim.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 08:42 Reaguje na Čech M.
To finančně nevyjde.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 14:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 18:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Musel by být obrovský komín za moc peněz a výkon vrtují nic moc.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemusel. Mohla by to být docela lehká konstrukce. Dokonce i jen z nějaké tkaniny na způsob balonů, která by se v případě očekávání bouře spustila na zem a fixovala.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.2.2020 13:26
Green Deal bude s vysokou pravděpodobností znamenat pro EU to samé, co velká hospodářská krize z přelomu 20. a 30. let minulého století pro Německo: Rozpad ekonomiky, hyperinflaci a masovou nespokojenost obyvatel, podporujících nějaké protestní strany.

Což by jistě na jedné straně bylo dobré (skončila by EU jak se etablovala po Maastrichtu a ještě víc po Lisabonu), na straně druhé by se snadno mohlo stát, že by z té krize vylezl vítězně a s politickou mocí v rukou nějaký neoHitler, proti kterému by ten klasický, z historie známý, mohl být jen slabý čajíček. Čehož se děsím, a proto ND zrovna nevítám.

Nicméně pokud to má přijít, ať to přijde co nejdřív, dokud ten dědek, co se na mě dívá ze zrcadla, ještě udrží v rukách kvér.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

9.2.2020 08:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Spíš vidím podobu s Velkým Skokem Vpřed v Číně - jen zasazeným do současných kulis. Tehdy každá vesnice stavěla svou vysokou pec a tavila železo, nyní každá vesnice bude mít svou OZE elektřinu a vesničani budou OZE udržovat v chodu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 08:46 Reaguje na Richard Vacek
Vysoká pec a fve na střeše jsou zcela nesrovnatelné pojmy. Neplatný pokus, zkuste to znovu.

Dalo by se to srovnávat pouze v tom případě, až budou občané EU mít povinnost alobalovými plachtami nahánět fotony na panely, to snad. Dejte mi vědět, až se to uzákoní.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 09:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Společné to má skutečnost, že jak výroba železa, tak i výroba elektřiny, se na veliko a odpovídajícími technologiemi dělají daleko efektivněji, než na koleně. A výsledkem je v obou případech technologický propad do totálního primitivizmu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 09:12 Reaguje na Richard Vacek
Zkuste nějak přiblížit, jak budou vesničani "udržovat v chodu fve"!!! To jako budou běhat kolem s mazničkami, klikou to celé ráno nahazovat, tlačit maznicemi vazelínu do kloubů nebo stříkat panely šampónem a leštit voskem?
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 09:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Budou to pravidelně umývat, když bude hrozit krupobití, tak zakrývat, budou kosit rostliny kolem atd.
Odpovědět
ig

9.2.2020 11:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Ona i údržba vypadá jinak. Když máte velký technologický celek, kde dochází průměrně třeba k pěti závadám denně, tak se to udržuje úplně jinak, než když vám chodí hlášení "teď se to porouchalo v Řitce, teď v Pičíně, teď v Kozodírkách, ..."
Odpovědět
RV

Richard Vacek

9.2.2020 13:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Doporučuji podívat se na statistiky, jak to vypadá třeba ve fotovoltaice a v jaderných elektrárnách. Dle ročenky energetiky v USA "USEER+2019+US+Energy+Employment+Report.pdf", https://www.usenergyjobs.org/
pracuje v JE 5x méně lidí a ti vyrobí 7x více elektřiny, než ti ve fotovoltaice. Tedy produktivita FV je 5x7=35x nižší. Výsledek je asi lepší, protože ve FV je více částečných zaměstnání, ale i tak je zřejmé, proč bude celá vesnice opečovávat OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:18 Reaguje na Richard Vacek
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukasn-hrabek-proc-je-pro-nas-v-cesku-tak-tezke-pochopit-o-cem-je-nemecka-energiewende#dis-id-
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 21:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Ironie tady vůbec není na místě, jde o dost vážný problém.
Mazničky potřebovat nebudou, točit klikou taky ne. Ale budou muset získat velmi hluboké znalosti z oboru elektroniky. Nebo platit za servis odborníkům. Kterých je ale (zatím asi jen v Německu) už dnes kritický nedostatek.

Jestli si fakt myslíte, že FVE nevyžadují údržbu, tak o nich nic, ale opravdu NIC nevíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:22 Reaguje na Karel Ploranský
Tak, jak máme milión osobních automobilů a každý potřebuje servis, tak se vyvine servisní infrastruktura pro fve. A zaměstná statisíce lidí, především mladých. Místo dobývání uhlí a ničení celého životního prostředí budou opravovat fve. Já to vidím pozitivně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 09:30 Reaguje na Richard Vacek
Konec konců, v EK byli a jsou komunisté i maoisté, takže se není čemu divit.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.2.2020 19:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, pokud vy tvrdíte že se stane něco s vysokou pravděpodobností, tak nastane pravý opak. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:16 Reaguje na Petr Eliáš
Rád bych se mýlil, ale reálně očekávám spíš ještě pesimističtější vývoj, než jaký jsem uvedl.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

9.2.2020 11:52
Je skvělé, pane Winklere, nám všem vysvětlit, proč to nejde.
Cituji: "A to jsme my. Jsme fosilní civilizace a ještě dlouho jí zůstaneme, rychlé zastavení nebo radikální změna tohoto současného koloběhu jsou nemožné, vše je globálně provázané."

Máte pravdu, při současné výši kořistění člověka na planetě, je to opravdu nemožné. Ale pracujeme na snížení populace. Tím, že pokračujeme v našem růstu.
Je škoda, že se neumíme omezit sami. Bude nás muset omezit planeta.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

9.2.2020 13:45 Reaguje na Katka Pazderů
Kořistění člověka na planetě? To je nějaké politické školení mužstva? Živé organismy odjakživa hleděly na sebe a svůj prospěch. Seznamte se třeba s "velkou kyslíkovou událostí" https://www.stoplusjednicka.cz/evoluce-diktovana-kyslikem-bourlive-promeny-atmosfery-modre-planety kdy jedny organismy otrávily atmosféru Země kyslíkem a vyhubily téměř vše živé. Teprve s člověkem přichází ohled na okolní přírodu. Pokud je člověk zajištěn, neuloví vzácného nosorožce, ale snaží se ho chránit. Chudý domorodec ho ale klidně sní. Proto řešením není současná snaha o ochuzování všech obyvatel zelenými nesmysly, ale růst bohatství, který umožní více prostředků věnovat na ochranu přírody.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 14:17 Reaguje na Katka Pazderů
Problém je, že jakékoli podobné snahy v historii nekončívaly megaprůserem jen tehdy, když ten průser byl ještě větší.

Vnímání této skutečnosti ovšem vyžaduje gramotnou populaci, která zná historii a umí se z ní poučit, což pro ekoaktivisty a blbečky, co jim zobou z ruky, rozhodně neplatí.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

10.2.2020 20:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, proč ze sebe děláte takového tupce a každého, kdo nemá stejný názor jako Vy nazýváte ekoaktivistou a blbečkem? Proč sem vůbec chodíte? Skoro u každého článku je nějaký váš ,,moudrý,, komentář. Když si ty vaše komentáře čtu, tak mám pocit, že i Vy sám jste starý zapšklý blbeček.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:17 Reaguje na Petr Eliáš
Je mi líto, ekoaktivisty nemusím nazývat "blbečky", protože tento pojem je součástí definice toho prvního slova.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

9.2.2020 14:52 Reaguje na Katka Pazderů
Omlouvám se atorce, ale mě vždy pobaví tyto teologické pseudofilozofie, kdy je planeta nebo cokoli podobného zbožšťována a ověnčována živými atributy. Pro všechny živé organismy je zcela přirozené se množit do nekonečného počtu. To je přeci jeden z atributů života! Člověk je přeci součástí planety, stal se významným mnohobuněčným geohybatelem zcela přirozeně. Uškodit může jen sám sobě tím "kořistěním". Rozdíl je jen v tom, že si to uvědomuje např. už jen touto diskuzí. Otázka na autorku je, proč tedy planeta vůbec dovolila vznik rodu Homo sapines?
Odpovědět
va

vaber

9.2.2020 15:20 Reaguje na Miloš Večeřa
taky zkusím odpovědět, planeta nic dovolovat nemusí, příroda je krutá, dává volnost všem ,buď přežiješ nebo ne ,planetě je to jedno, mrtvých planet je většina, to by tady musel být tvůrce, někdo jako Bůh kterého by zajímalo zda výtvor který udělal, přežije nebo ne a třeba by nás i ochránil, kdo chce může tomu věřit a potom se takový jedinec ničeho nebojí
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

9.2.2020 15:39 Reaguje na vaber
Já jsem křtěný a biřmovaný katolík. Nicméně zásadně odlišuji otázky víry od vědy, která je materialistická, racionální a musí být především objektivní. Učit např. děti o matce Přírodě je úplná hloupost, protože taková vůbec není. I přesto, že jsem věřící, o zásazích z hůry do "hotového" mám pochybnosti.
Odpovědět
va

vaber

10.2.2020 09:26 Reaguje na Miloš Večeřa
myslím že hotové tady není ještě nic ,tahle civilizace je na samém začátku vývoje a základ víry jak já, nevěřící, to chápu, je víra a modlení se k Bohu a někdy nějaké setkání po smrti s Bohem. Ale už ve středověku osvícenci řekli, že Bůh Zemi stvořil a pak ji opustil. Materialistické ,racionální a slepá víra nejde k sobě,podle mne.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 17:51 Reaguje na vaber
Pod tím hotovým si předtavuji něoo jako velký třesk, či oddělení 4 interakcí. Na mimozemské civilizace moc něvěřívím. Život na Zemi beru jako nepravděpodobnou souhru málo pravděpodobných údálostí.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 18:03 Reaguje na vaber
Věda je také sebekrická a nedává absolutní odpovědi, čimž se liší od pseudovědym, která dává vždy absolutní odpovědi. Pro mě je víra spíše touha po absolutnu, proto mohu v klidu žít s materialistickou vědou. Mše či různá procesí jsou kulturními akcemi, relikt po Římské říši v kombinaci lidovými či pohanskými tradicemi.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:15 Reaguje na Miloš Večeřa
"Záměry Boží neznáme", ale pokud život a jeho vývoj způsobila vyšší inteligence (což je velmi pravděpodobné) tak člověk nemůže nikdy pochopit, proč to udělal.
Váš pes pochopí, že ve skříni jsou granule a taky třeba pochopí, že pro ně chodíte do obchodu, ale nikdy nemůže pochopit, co děláte třeba u počítače.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 18:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Také bysme se mohli ptát, kdo stvořil stvořitele,...do nekonečna.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 10:22 Reaguje na Miloš Večeřa
Proč? Stačí pochopit první level, ne?
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 14:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Nestačí.
MMCH, vznik života z neživého je natolik dobře prozkoumán (a existuje i více možností, zcela schůdných), že nějakého stvořitele opravdu není třeba.
Odpovědět
ig

9.2.2020 16:04 Reaguje na Katka Pazderů
Gaia cítila, že je vyčerpaná. Karbonátový cyklus ukradl většinu disponiblních zásob uhlíku a uložil jej do neužitečných hornin. Obsah uhlíku v atmosféře klesal a flóra chřadla. Gaia proto stvořila lidské plémě, aby vyrvalo zbytky uhlíku ze země, uvolnilo je do atmosféry a nakrmilo hladovějící rostlinstvo. Tím bude úkol lidstva završen a Gaia tak získá další milióny let klidného života.

Tak to bylo, tak to je.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.2.2020 17:10 Reaguje na
:-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.2.2020 17:22 Reaguje na
Oceňuji básníkovo střevo!

Rostlinsvo si za statisíciletí zvyklo na jistý příděl potravy a pití. Teď je mu náhle díky pléměti dáváno mnohem více jídla a méně napít. Nevím, jestli je spokojeno?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

10.2.2020 21:47 Reaguje na Jiří Svoboda
https://neviditelnypes.lidovky.cz/veda/rozhovor-ekologicke-hnuti-zavrhlo-vedu-i-logiku-2.A180326_223637_p_veda_wag
Ale když se posuzují naše znalosti o historii podílu oxidu uhličitého v globální atmosféře během posledních 500 milionů let, tam skoro neexistují reálná čísla, ale my máme proxys a sedimenty, které podávají informace o koncentracích CO2 v atmosféře a které sahají půl miliardy let nazpět. Co lze z toho vyvodit, je sice nepravidelný, ale stoupající úbytek CO2 z minimálně 5 000 ppm nebo 0,5 % před 500 milony let až po nejnižší úroveň někdy během posledního zalednění před 20 000 lety, když podíl CO2 činil pohých 180 ppm. Tento podíl leží pouhých 30 ppm nad úrovní, pod kterou většina rostlin uhyne.

Rostliny nepotřebují oxid uhličitý pouze k přežití, ony ho potřebují i na určité úrovni, zrovna tak jako my k přežití potřebujeme kyslík. Ale pětiprocentní podíl kyslíku v atmosféře by nestačil k našemu přežití, my potřebujeme současnou úroveň, tedy něco kolem 20 %. U rostlin a CO2 je to to samé a CO2 se vždy přibližoval úrovni, pod kterou rostliny zhynou. Tím si Země prošla doby ledovými pleistocénu, jedním zaledněním za druhým – minimálně 22 z toho během tohoto časového úseku 2,5 milionů let.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.2.2020 18:12 Reaguje na
Lidské plémě bylo stvořeno možná milión let před tím, než začalo těžit fosilní uhlík.
Celou tu dobu nikdo nechřadl, na Zeměkouli žily tisíce druhů živočichů a rostlin, které jsme už zničili. Pouště byly daleko menší a moře bylo plné ryb i korálů v pralesích žili tvorové, které jsme už vyhubili. Gaia zjistila, že se jí tento tah nepovedl, tak zahřála Zemi tak, že to plémě zase vyhubila a zkusila další pokus.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

9.2.2020 18:17 Reaguje na
Možná si sama Gaia nedovedla s některými odpady poradit a začala je tedy skládkovat. A jak víme, skládkování není správné - lepší je recyklace. No a tak přišel člověk a ty skládky uhlí, ropy a plynu začal recyklovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:10 Reaguje na Richard Vacek
Nezačal nic recyklovat, jen ten jed ve stejném složení vrátil do organismu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

9.2.2020 18:26 Reaguje na Katka Pazderů
Pan Vinkler neříká, že to nejde! Jen je osypán z Uršuliných řešení. Já také.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 20:54 Reaguje na Katka Pazderů
Katko Pazderů, obvykle s Vámi nesouhlasím, ale teď jste mne příjemně překvapila.

Produkce CO2 ze spalování fosilních paliv je úplně marginální problém vedle důsledků, které (nejen na klima) vyvolává populační exploze.
Naprostá většina jedinců druhu Homo sapiens sapiens na nějaké problémy s klimatem zvysoka kálí. Evropan není typický obyvatel planety! Tím je člověk, který je vcelku v pohodě, když se DNES nají, DNES si to jídlo na něčem uvaří a DNES si zatopí - a pak si spokojeně zašuká (samozřejmě bez kondomu či jiné formy antikoncepce).

Pocit odpovědnosti za klima mají jen obyvatelé civilizovaných zemí (výrazně menšinoví!) v čele s Evropou, ale jejich snahy jsou marné, až skoro směšné, protože na ně jsou a zůstanou SAMI...

V naivní víře, že sebeobětování nás Evropanů stačí, aby svět spasilo, nám naši bruselští věrozvěstové vnucují ekonomickou sebevraždu, aniž by jakkoliv řešili tu ZÁKLADNÍ A HLAVNÍ příčinu průšvihu. A tou je, že v podstatě jen my Evropané se při plození potomstva řídíme pocitem odpovědnosti, tj. plodíme jen tolik dětí, o kolik se dokážeme dobře postarat.
Navíc nám zacpali hubu "politickou korektností", která brání o tomhle problému dokonce i jen mluvit nahlas.
Odpovědět
va

vaber

10.2.2020 09:45 Reaguje na Karel Ploranský
souhlas s tím že největší problém je populační exploze. Ale množství lidí, produkce CO2 a stav přírody na planetě, jsou spojené nádoby. Že by Evropané při plození potomstva byli zodpovědní je nesmysl,Evropné osídlili ostatní kontinenty, stovky milionů migrovaly do všech kontinentů a značně přispěli k populačnímu růstu. Dětí plodí Evropané jen tolik aby je to moc neomezovalo v životě, ale bohatí se chlubí tím že mají hodně dětí a statečné mámy co produkují hodně dětí jsou stále oslavovány jako supermámy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2020 10:30 Reaguje na vaber
Děkuji, a proto se podívejte na můj diskuzní příspěvek Orkán Sabine výrazně zvýšil výrobu větrné energie v Německu z 11.2.2020, Ekolist.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

9.2.2020 21:35
Pane Vinklere, Vaše články mají jednu zcela zásadní vadu.
Píšete v nich pravdu.
Jenže pravdu dnes nikdo nechce slyšet, dokonce už je (skoro) zakázaná, protože není politicky korektní.
Proto jsou Vaše články nežádoucí. A protože jsou nežádoucí, dostanou se jen k velmi malému okruhu čtenářů.
Ale moc Vás prosím, nenechte se odradit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2020 10:30 Reaguje na Karel Ploranský
Děkuji, a proto se podívejte na můj diskuzní příspěvek Orkán Sabine výrazně zvýšil výrobu větrné energie v Německu z 11.2.2020, Ekolist.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 00:35

Tady jsou důvody, proč jsem ohledně energetiky založené na obrovském množství decentralnich zdrojů pesimista, .

Poruchovost invertoru

https://pv-magazine-usa.com/2019/05/16/pvel-looks-at-the-risky-business-of-inverters/

Výkon a spolehlivost střídačů :role vstupního kapacitoru

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://energy.sandia.gov/wp-content/gallery/uploads/Flicker-PVSC-Cap-Paper-Final.pdf&ved=2ahUKEwiM5JbM2KnnAhVL5eAKHb9kDkQQFjAHegQIBhAD&usg=AOvVaw0WEaStnp7nb5EFJiAUXtrZ&cshid=158033752707

6

Tady velmi velmi optimisticky pohled

https://thosesolarguys.com/how-long-do-solar-inverters-last/

Velmi pěkný a optimistický průvodce o plánování, budování a provozování velkých FVE. Doporučuji jak pro příznivce tak odpůrce FVE

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a1b3dbd3-983e-4ee3-a67b-cdc29ef900cb/IFC%2BSolar%2BReport_Web%2B_08%2B05.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CVID%3DkZePDPG&ved=2ahUKEwiE4NCw96nnAhUBYVAKHQqoD2w4HhAWMAl6BAgEEAI&usg=AOvVaw3LlRKZDUsZaP_kfpa2yHej

Vliv závad FVE na ztráty výroby

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&u
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:26 Reaguje na Filip Kondapaneni
Kolik najela kilomerů Škoda Popular na servisní hodinu a kolik ujede jakékoliv dnešní auto?
To se jmenuje vývoj a my jsme dnes ve fázi Aerovky Cililink.
Odpovědět
ig

10.2.2020 12:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Když jsme u toho přirovnání k Aerovce, akumulátor je stejně starý vynález jako spalovací motor, tak za tu dobu to už mohlo být v cajku?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 12:52 Reaguje na
Šak je. Lionka je někde úplně jinde naž stará olověná, ale mohla by být lepší, to je fakt.
Odpovědět
ig

11.2.2020 16:57 Reaguje na Pavel Hanzl
To se neví, jestli by mohla :-) Každé technické řešení má své meze. Vývoj spalovacích motorů byl v podstatě ukončen v 80. letech, od té doby se přidávají už jen drobná vylepšení nebo úpravy, protože motory byly už tehdy dotaženy téměř k dokonalosti.

Podobně lithiové baterie. Jednoho krásného dne nám začne klepat na rameno Faradayova konstanta (26.8 Ah/mol). Už teď používáme nejlehčí kov, další lehčí už není a teoretický limit začíná být na dohled, nehledě na čistě chemické problémy s příliš velkou objemovou hustotou (hořlavost).

Co se týká těch měničů, které "jednou budou dokonalé", tohle jsem slyšel už v 80. letech od vývojáře tyristorových střídačů v ČKD Elektrotechnika v Praze na Pankráci, když si stěžoval, jak to sice krásně funguje, ale jednou do roka lup - a odejde výkonový prvek :-) Od té doby taky uplynulo dost času, máme FETy o jakých se nám nesnilo, nicméně čas od času lup - a střídač je v elektronickém nebi :-)
Odpovědět
ig

11.2.2020 20:16 Reaguje na
pardon, ČKD Polovodiče, už mi taky ta paměť blbne...
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

11.2.2020 22:10 Reaguje na
Jojo, pro ně jsem dělal ve vývoji když se pak po rozšrejbrování přemístili do bývalého a. S. Popova na Novodvorskou pod názvem Polovodice a. s, pak je koupili asi před deseti lety, dnes ABB Semiconductors. Strávil jsem tam asi 8 let, krásné časy. Ale jinak s těmi vykonovymi prvky to holt tak je. Z hlediska spolehlivosti jsou nejlepší GTO respektive IGCT tyristory, ale nedostanete se přes 1kHz, takže to prevalcovali IGBT tranzistory. Ty už jsou docela spolehlive, jenže jak se jde do velkých výkonů, vysokých napětí tak se musí dávat do série a paralelně čím dál více výkonových součástek, no a pak stačí málo.... K tomu je řídící elektronika, hromady komponent které mají další elektroniku v sobě (AC kontaktory, DC switche, měřiče svodovych proudů, string monitory) a máte pro servis vystaráno :) ale to někteří eko-psychopate s genderovymi studiemi nedokáží pochopit:)
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 22:28 Reaguje na Pavel Hanzl
To je mi úplně jedno, ten váš příměr je mimo. To ale pochopíte, až ta vaše zatím nová střešní instalace se začne po pár letech kazit, firma co to instalovala už nebude, elektrikar co přijede instalaci jen omrknout si řekne klidně bůra, protože vzhledem k poptávce bude moct, a pak budete řešit co s tím rozbitym stridacem. Kdyby jste si přečetl ty odkazy, většina je max. 2 roky stará, tak zjistíte, že i ta nejmenší FVE potřebuje údržbu, kontrolu, a střídače odcházejí už po pár letech, záruka nezaruka :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 12:51 Reaguje na Filip Kondapaneni
Vy jste to nepochopil? Kolik km vydržel přední kinetický kloub u "expresa" nebo prvních automobilů s předním náhodem a kolik vydrží dnes? O tom to přece je.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

11.2.2020 21:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Pochopil, dělal jsem v tom dost dlouho, a stále jsem v kontaktu s bývalými kolegy z SMA. Němci vše zvládají jen díky neskutečným dotacím a drahým poplatkům v ceně elektřiny. Náklady na síť v DE rostou, ale tím, že se stále více lidí kvůli rostoucím cenám elektřiny pro malého zákazníka musí preorientovavat na instalaci FVE s baterií, tak klesá počet spotrebovanych kWh z veřejné sítě malými zákazníky a tím ještě strmeji rostou náklady na zabezpečení té "stabilní" kWh. Pak v zimě nevyrobi FVE nic a najednou je vlastník FVE rád, že tu síť má. Cena kWh a poplatků má rok od roku drastictejsi, ale on je šťastný jak na to vyzral. Jenže pak tu máte miliony lidí, co žijí v nájmu v bytovém domě, a mají z toho jen velmi vysoké náklady na energie. Zejména v bývalé DDR, kde jsou platy o třetinu nižší a pracovních příležitostí je výrazně méně. Pak už chápete, proč tam tak rostou ty preference AFD. Jednou zvítězí někdo, kdo těm nespokojeným milionům slíbí, že z nich zase udělá hrdé Němce. A jak to asi bude pokračovat už víme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 10:28 Reaguje na Filip Kondapaneni
"Svět už není mladý a dva tisíce let uplynulo od stavby jehlacových hrobek, vše tu už bylo a nikdo už nic nového nevymyslí".
Egypťan Sinuhet - Vatari
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 11:58
Proč je celosvětová uhlíková daň pitomost:

Je třeba si uvědomit, že Evropa se stala ekonomickým a vojenským dominantem světa nikoli kvůli nějakému rasismu nebo něčemu podobnému. Stala se tak proto, že zde byla mozaika států a státečků, které mezi sebou velmi nevybíravými způsoby soupeřily a jakákoli inovace, která přinášela výhodu, znamenala úspěch na tomto poli (a často to bylo pole válečné). Snahy to nějak regulovat nikdy neměly úspěch, protože ten, kdo tuto regulaci obešel nebo se na ni vykálel z vysoka, prakticky vždy uspěl nad těmi, kteří se jí podřídili.
O tom byl i papežský zákaz trojnožky pro lučištníky (protože lučištník s podepřenou rukou, v níž držel luk, střílel přesněji) nebo zákazy kuší (které dokázaly probít všechny tehdy dostupná brnění; "kuševzdorná" brnění vznikla v době, kdy už byly k dispozici zbraně na střelný prach a paradoxně vedla k jejich širšímu zavedení do vojenské praxe, tedy k poměrně rychlé likvidaci brnění jako součásti vojenské výstroje) apod. Kdo tyhle zbraně nasadil v bitvě proti "pravověrným", ten vyhrál a soudruh papež se s tím musel smířit.

Mimo Evropu vznikaly naopak megaříše, kde podobné zákazy byly v reálu prosaditelné na velkém území. A výsledkem bylo, že když Evropané připluli do Číny, tak si vojáky země, která střelný prach vynalezla (byť některé prameny naznačují, že ho Evropané mohli vynalézt nezávisle, nebo jen na základě zpráv o existenci něčeho takového) namazali svými podstatně pokročilejšími palnými zbraněmi na chleba a Čínu nakonec deklasovali na megatrh s opiem.
To samé se stalo i při pronikání Portugalců kolem Afriky, kdy proti nim vypluly koráby, reflektující předislámského Sindibáda námořníka, protože islám prakticky stoprocentně zastavil veškerý technický rozvoj na územích, která ovládal. Výsledkem byla jatka, po nichž se místní s desetitisícovými armádami museli podřídit pár stovkám vojáků a námořníků, jejichž výstroj a výzbroj tu jejich převyšovala o několik generací (míněny generace technického vývoje).
V podstatě k tomu samému došlo i v Novém světě, kde např. Inkové zrušili a zakázali písmo (místo něho zavedli quipu, umožňující ukládat alespoň číselné informace), aby zastavili pokrok. A dokonce více tamních civilizací zakázalo kolo (asi by se to líbilo Voskovcovi a Werichovi s jejich písničkou o zlu jménem vynález kola), ačkoli je archeologicky doloženo na dětských hračkách, takže jeho princip znali.

Tedy poslání toho předchozího:
Pokud dojde k zavedení něčeho, jako uhlíková daň, bude představovat obrovskou komparativní výhodu to obcházet nebo nedodržovat, nebo dokonce nezavést. A s touto komparativní výhodou se poté svět rozštěpí na země, které to budou dodržovat a půjdou ekonomicky i politicky do kopru, a země, které na to budou kálet z vysoka a budou ekonomicky prosperovat (z čehož plyne i politická a vojenská moc, tedy i možnost se ubránit silou snahám je nějak "umravnit"). Čili dojde ke stejné situaci, jaká byla opakovaně v dějinách (na něž odkazuji výše), kdy státy inovující převálcovaly ty, které inovace a rozvoj technologií omezovaly. A někdy dokonce s katastrofálním dopadem na jejich populaci.
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

22.4.2020 11:27
Díky za skvělý článek. Napadá mi, že ten Zelený úděl by snad měl být taky výsledek demokratického rozhodování v EU. Nemohly se proti tomu jednotlivé státy ohradit?
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist