https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslav-vinkler-cina-sazi-na-adaptaci-emise-co2-ji-nevadi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Vinkler: Čína sází na adaptaci, emise CO2 jí nevadí

29.8.2023
Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie.
Změna klimatu je bytostně spojena s geopolitikou. Změní to, o co národy soutěží, kde a jak, po celém světě. Pokud nepochopíte klimatický obraz, existuje reálná hrozba, že některé státy těžce doplatí na neznalost svých politických elit.
 
Program OSN pro životní prostředí odhaduje , že roční náklady na přizpůsobení se klimatu jen v rozvojových zemích již přesahují 70 miliard dolarů. Ve scénářích s vyššími emisemi by toto číslo mohlo v roce 2030 vzrůst na 300 miliard USD ročně a v roce 2050 na 500 miliard USD.

Čína mobilizuje, aby se přizpůsobila a prosperovala v rychle se oteplujícím světě. Pokud se jí to podaří, geopolitické důsledky budou zvláště závažné pro EU i USA.

Země začala prosazovat novou komunistickou ideologii, která tvrdí, že ekologická civilizace nahradí „průmyslovou civilizaci“ jako další stupeň vývoje v historii lidstva – a Čína se stane lídrem této změny. Vláda začala používat pojem „ekologie“ jako eufemismus pro přizpůsobení se klimatu, přičemž zdůrazňuje schopnost komunistické strany přetvářet přírodu k lepšímu a zároveň bagatelizovat vážná rizika nejhorších klimatických scénářů pocházejících ze Západu.

Čína realizuje tisíce projektů napříč průmyslovými odvětvími a ve všech částech země. Jsou jasně navrženy tak, aby chránily zemi před extrémními změnami klimatu. Národní strategie pro přizpůsobení klimatu zveřejněná Pekingem sice stále usiluje o maximální emise do r. 2030 a dosažení uhlíkové neutrality do roku 2060, ale výslovně uvádí: „Očekává se, že oteplování klimatického systému bude pokračovat až do poloviny tohoto století,“ ne-li déle, a „nepříznivé účinky a rizika změny klimatu se budou nadále zintenzivňovat.“ Tato rizika budou stále narůstat „i poté, co svět dosáhne uhlíkového maxima a uhlíkové neutrality.“

Zdá se, že ani jeden z těchto cílů na snížení emisí ve světě nebude pravděpodobně v dohledné době splněn, protože globální klimatická diplomacie se zastavila, a čínské a indické emise neustále rostou. Celosvětová poptávka po uhlí loni dosáhla rekordu a dostala se nad 8,3 miliardy tun. Více než polovinu z něj spálila Čína, kde spotřeba vzrostla o téměř pět procent. V případě Indie šlo o osmiprocentní růst a v Indonésii poptávka vyskočila dokonce o více než třetinu.

Během letošních letních veder společnost China Energy Investment Corporation, jeden z největších světových producentů elektřiny z uhlí, hlásila výrobní rekord.

Jinými slovy, Čína nevěří na snižování emisí CO2, ví však, že se musí přizpůsobit a najít způsob, jak prosperovat v oteplujícím se světě. Což je zcela odlišný postoj než prosazuje Západ.

Zatímco velká část Západu je odhodlána zmírnit dopady změny klimatu snížením emisí uhlíku, Peking se rozhodl využít své inženýrské schopnosti, aby podpořil adaptaci. Je to proto, že prudké snížení vlastních emisí by mohlo výrazně narušit ekonomický rozvoj a její silné postavení jako světové výrobní velmoci.

Řečeno drsně – Peking nepřipustí rychlou změnu energetické infrastruktury, která by mohla ohrozit jeho hospodářský růst. V myšlení čínského státu o ‚ekologické civilizaci‘ je hluboce zakořeněna myšlenka, že můžete být technokratičtí a připravit si vlastní cestu, což je lepší než kopírovat Západ.

Tyto principy již byly zakotveny v čínské politické doktríně, která se před deseti lety zavázala „začlenit požadavky na přizpůsobení se změně klimatu do celého procesu čínského hospodářského a sociálního rozvoje“. Nejvyšší čínští politici a vědci opakovaně prohlásili, že adaptace je pro Čínu „realističtější a naléhavější prioritou“ než nákladný a obtížný úkol, tedy snižování emisí.

Úsilí, které Čína vynakládá na přizpůsobení se změně klimatu, je bezprecedentní co do rychlosti a rozsáhlého rozsahu. Země buduje největší systém převodu vody v historii lidstva; rozšíření a zvýšení téměř 10 000 km mořských hrází podél pobřeží; vybudování strategické obilné zásoby větší než zbytek světa dohromady; vytváření mokřadních záplavových pánví v centrech svých největších měst; obnovu pobřežních mokřadů, aby fungovaly jako nárazníky proti bouřím; a přemístění stovek tisíc „ekologických migrantů“ z nízko položených oblastí. Pokud se všechny tyto projekty uskuteční, Čína si myslí, že může do roku 2035 vytvořit „společnost v zásadě odolnou vůči klimatu“, ve které „bude účinně předcházet a kontrolovat riziko velkých katastrof souvisejících s klimatem,“ uvádí Národní čínská strategie.

Z čistě geografického hlediska je jen málo velkých zemí zranitelnějších vůči extrémní změně klimatu než Čína. Klimatické modely ukazují, že nejlidnatější země světa je obzvláště zranitelná záplavami, suchem a zvyšováním hladiny moří. V Severočínské nížině jsou již téměř 2 miliony čtverečních km země vystaveny nedostatku vody. Naopak v jižní a střední Číně nyní každoroční přívalové záplavy ohrožují některé z největších světových přehrad, což ohrožuje zemědělskou půdu a hlavní průmyslovou základnu země.

Čínská vláda potřebuje zajistit spolehlivé dodávky potravin pro populaci více než čtyřikrát větší než mají USA s méně než polovinou orné půdy – a většina této půdy je neustále vystavena riziku záplav – i to je čínská realita.

Například centrum Šanghaje leží jen dva metry nad hladinou moře a závisí pouze na mořských hrázích, které ho chrání před každoročními tajfuny.

Adaptace proto dostala přednost před omezováním emisí skleníkových plynů a Čína se rozhodla touto cestou jít. Čínští vědci již v r. 2012 přesvědčili Státní radu, aby přijala zcela nový, holistický koncept „ekologické civilizace,“ který předpovídá, že změna klimatu by mohla ohrozit vojenské prostředky, ohrozit kritickou infrastrukturu, jako jsou jaderné elektrárny, a dokonce vést k sociálním nepokojům.

Jde o model „rozvoje zaměřeného na lidi“ založeného na „harmonii mezi člověkem a přírodou.“

Ekologická civilizace v čínském podání je o využití přírodních systémů k vytvoření udržitelného ekonomického růstu, čistého vzduchu a zelených ploch. Ale na rozdíl od západních konceptů environmentalismu, které kladou důraz na zachování a ochranu „nedotčené“ přírody, ekologická civilizace vkládá svou víru do inženýrství. Jestliže industrializace v minulosti poškodila a zničila ekosystémy, pak by je lidé – s vynalézavostí, obětavostí a „ moudrým socialistickým vedením “ – měli jednoduše obnovit.

Místní úředníci jsou nabádáni, aby „stavěli“ krásnou přírodu a řešili problémy, jako jsou povodně a nakládání s odpady, stejně jako by navrhovali letiště, vysokorychlostní železniční tratě a další infrastrukturu. K „ochraně důležitých ekosystémů“, které jsou v současnosti ohroženy, Národní strategie dokonce doporučuje používat „umělou modifikaci počasí“.

Zatímco vyspělé země se trápí otázkou emisí, hlavním cílem Číny zůstává přizpůsobení. Nová a aktualizovaná čínská strategie pro přizpůsobení se klimatu zahrnuje závratné množství směrnic a cílů a stanoví ambiciózní cíl: „vybudovat do roku 2035 společnost v zásadě přizpůsobenou klimatu“, ve které bude možné riziko velkých katastrof souvisejících s klimatem předcházet a kontrolovat."

Vodní hospodářství je základním kamenem strategie. Do roku 2035 plánuje čínská vláda zavést „digitální, síťový a inteligentní systém ochrany vody“, který využívá umělou inteligenci k předpovídání katastrof souvisejících s vodou měsíc předem a přesunutí obrovského množství vody po celé zemi, aby se dopad vyrovnal.

Po dokončení bude čínský projekt převodu vody jih-sever největším počinem vodního inženýrství v historii lidstva. Propojí čtyři hlavní čínské říční systémy – Jang-c'-ťiang, Žlutou řeku, Chuaj-che a Chaj-che – prostřednictvím východních, středních a západních kanálových systémů a přesměruje vodu z jihu náchylného k záplavám na suchý sever.

První dvě trasy jsou již v provozu. V roce 2019 premiér Li Keqiang nařídil zahájení prací na západní, nejambicióznější a nejkontroverznější ze všech tří. Cena není známa, ale pravděpodobně se bude pohybovat ve stovkách miliard dolarů. Pokud projekt dosáhne plné kapacity, přesune každý rok na sever přibližně 44,8 miliardy metrů krychlových vody a do roku 2050 pokryje potřeby téměř půl miliardy lidí.

K dalšímu řešení potenciálního nedostatku vody Čína také nedávno oznámila plány na vybudování nových odsolovacích zařízení, která mohou v severní Číně produkovat 2,9 milionu m3 sladké vody denně.

Čínský prezident osobně osobně vytvořil národní program „houbového města“, jehož cílem je učinit čínské městské oblasti odolnějšími vůči povodním a suchu, a to vybudováním sítě rozsáhlých parků, které mohou v případě nouze fungovat jako povodí. Do roku 2030 musí být 70 procent čínských měst schopno shromažďovat a recyklovat 80 procent své dešťové vody. V roce 2017 vládní agentury přijaly Národní plán výstavby „Mořského valu “ . Tento plán hodlá vybudovat 430 kilometrů nových mořských valů, zvýšit tisíce kilometrů stávajících valů ochrany pobřeží a vytvořit nový rámec pro monitorování a údržbu. Cílem bylo „v zásadě zaručit bezpečnost důležitých měst a důležitých oblastí hospodářského rozvoje vážně ohrožených přílivovými bouřemi.“ Nedávno se Čína spojila s Globální komisí pro přizpůsobení vedenou Nizozemskem, aby dovezla nejlepší zahraniční technologii pro stavbu protipovodňových bariér a mořských stěn.

Za několik posledních let byly vysázeny nové lesy o rozloze Belgie a Nizozemska dohromady.

Čína také přijímá přístup založený na datech k analýze a organizování svých adaptačních cílů. Ministerstvo pro ekologii a životní prostředí (MEE) sice stále zaostává za americkým Národním úřadem pro oceán a atmosféru (NOAA), pokud jde o měření a předpovídání počasí. Aby to však MEE dohnala, buduje národní databázi založenou na rozsáhlé síti senzorů, které monitorují data o počasí v reálném čase a řídí svou adaptační strategii. Spolupracuje také se zeměmi Hedvábné stezky na vytvoření globálního satelitního monitorovacího systému. A konečně, čínská národní strategie si klade za cíl učinit čínskou společnost odolnější vůči klimatickým katastrofám. Říká tomu „zastavení přenosu klimatických rizik z přírodních ekosystémů do ekonomických a sociálních systémů“. Dokument naznačuje, že Čína může být brzy připravena začít vzdělávat veřejnost a psychologicky ji připravovat na nadcházející extrémní projevy klimatu.

„Naše hodnocení je, že Čína má náskok 10–15 let, pokud jde o uvažování o změně klimatu ,“ říká Andrea Cameron z Naval War College, USA. „Obávám se, že jsme (USA/EU) prohráli bitvu, o které jsme ani nevěděli, že už začala.

" Předlužená a stárnoucí EU pokrývá jen západní výběžek Eurasie a středobodem světa už není a nebude. Měla by usilovat hlavně o to, aby zpomalila nynější dramatický hospodářský propad a čínská cesta je bezesporu nejméně k zamyšlení.

Dokud bude Brusel přemýšlet a jednat v zajetí překonaných kvazi zelených schémat, tak se evropská ekonomika budou dále přinejlepším spíše jen potácet.

Svým Zeleným údělem a navazujícími agendami si EU uvázala kolem krku doslova oprátku, neboť ceny energií se negativně propisují do stagnace celé ekonomiky Unie. Např. burzovní cena elektřiny (kupované na rok dopředu) sice v Německu oproti loňskému létu klesla, přesto je však ve svém letošním průměru o zhruba 312 procent vyšší, než kolik činil předpandemický a předválečný průměr let 2011 až 2019.

Možná by stálo za to, aby si vedení EU našlo čas a přečetlo si něco málo z díla profesora Václava Smila, jednoho z nejuznávanějších vědců dneška. Ten již před lety napsal, že změna energetické infrastruktury u fosilní společnosti je dlouhodobý úkol a nemůže být proveden za pár roků. A pokud ano, tak za cenu, která povede k velkým problémům pro společnost.


reklama

 
foto - Vinkler Miroslav
Miroslav Vinkler
Autor je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny, aspektům krajinného plánování, obnovitelným zdrojům energie a problematice práva v oblasti životního prostředí a územního plánování.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (206)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

29.8.2023 07:20
Celkem rozumný přístup. Evropští khmérové jsou ale v zajetí ideologie a dobrovolně nepřestanou budovat svou utopii.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

30.8.2023 04:55 Reaguje na Richard Vacek
Ano. Tak nějak.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2023 07:21
1* Kdo je připraven, není překvapen.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

4.9.2023 15:29 Reaguje na Karel Zvářal
Je to mimo téma. Myslivost čtu, a samozřejmě souhlas.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

29.8.2023 08:09
Obávám se, že vás zdejší ekofanatici za odhalení "Král je nahý" pěkně utřou.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2023 08:25 Reaguje na Milan Dostál
Nemají čím, uhodili se do brady a čekají, až to přejde:-D U nás se spokojíme s vědeckým zjištěním, že "bude pršet jinak než v minulosti". Zatímco v Číně jsou připraveni na povodně i sucha, resp. na transfery obrovských vodních mas pomocí kanálů. Takže ne čepicemi, ale tím, co pod ní nosí... Máme o čem přemýšlet.
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 02:30 Reaguje na Karel Zvářal
Asi nesledujete zprávy?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

30.8.2023 04:58 Reaguje na Karel Zvářal
Čína se zcela zjevně řídí doporučeními vědců. EU zase doporučeními nedouka Grety a její party.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 08:33 Reaguje na Milan Dostál
Nemyslete si, že Vinkler něco odhalil. Jen si vzpomeňte jak tu vyřvával o tom, jak je na tom Russácko dobře, jak EU padne na hubu atd... Vše co napsal je nutné brát s rezervou a vše si ověřit a nedívat se na to jen pohledem východní propagandy, jak to udělal Vinkler. :-)
Odpovědět
MD

Milan Dostál

29.8.2023 09:15 Reaguje na Petr Eliáš
No právě, střízlivě, s rezervou, s rozumem, ale bez aktivismu a neřešit jen propagandu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 09:26 Reaguje na Milan Dostál
No právě. Propaganda - jen o té je tento ,,článek,,. :-)
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 02:36 Reaguje na Petr Eliáš
Tady jiné, než jednostranné pohledy ani nejsou. Jsou stranické. A proto nikam nevedou.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 08:20
To je tak krásná propaganda až mi skoro ukápla slzička. :-)
-------
Jen to co mě trklo nejvíc:

"Předlužená a stárnoucí EU pokrývá jen západní výběžek Eurasie a středobodem světa už není a nebude. Měla by usilovat hlavně o to, aby zpomalila nynější dramatický hospodářský propad a čínská cesta je bezesporu nejméně k zamyšlení."

A že zrovna toto píše autor do článku o státu, který má ohromný problém se stárnoucí populací a se zadlužeností. :D

https://www.nytimes.com/2023/07/08/business/china-debt-explained.html
Odpovědět
Anyr

Anyr

29.8.2023 09:13 Reaguje na Petr Eliáš
Přesně to jsem si říkal v asi půlce toho "názorového článku" :) Začínalo mi to během čtení připomínat neustále se opakující mantru, po vzoru bývalého režimu.

Když se nad tím ale zamyslíš hej... prostě je to jen o tom, že "Čína komunisti, tady komunisti" :) Pořád to jsou stejní lidé, ze stejného režimu.
Zvyšování produkce, růst ekonomiky, vyvolávání strachu (rozorání mezí, plnění plánu, zcelování polí... :D) dost často mi při čtení zdejších diskuzí vyvstávají na mysli filmy jako Zocelení, Velká samota, Chceme žít, Rudá záře nad Kladnem... :D
No, zpět k tématu. Vinkler je více než co jiného politický, režimový propagátor volající po... no, minimálně si stýskající po starých časech a neschopný se vymanit minulosti. Zdaleka není jediný.

Ovšem, jediné řešení je prostě počkat. Babiš, Zeman, Klaus, Putin, Si, Orbán... drtivá většina světového politického zla, v dnešní době, jsou plus mínus sedmdesátníci, kteří žili nebo žijí v komunismu.
Nebudou tu věčně.
A svět by se z toho, kam komunismus vede a jaké zrůdy plodí, měl silně poučit.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.8.2023 09:26 Reaguje na Anyr
Je vidět Anyre, že ti chybí životní zkušenosti. Jestli Čína,Rusko, Argentina, Brazílie, JAR, SAE, SAUDI, Maďarsko etc. + státy Afriky jsou komunistické státy, tak já jsem Panna orleánská. Ty nesleduješ, že se jaksi trochu mění světové dění?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.8.2023 09:56 Reaguje na pavel peregrin
Anyre, no já neví, proč, ale zdá se mi, že ani presidenti USA nejsou mladíci. Trump, ani Biden, ani ti předchozí. Jinak vyčkej času jako husa klasu, oni ti tví potomci to vytmaví.
A přečtěte si o říších starýho Bárty. Píše, která říše se nepřizpůsobila, zmizela, i ten SSSR co poroučel větrudešti.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

29.8.2023 13:09 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ale Uršulka je furt kočka!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 09:32 Reaguje na Anyr
Budu se opakovat, ale je to jen východní propaganda. Samá chvála na východ a plivání na západ.

A jak Vinkler píše - ,,Jak nakoupil, tak prodává.,, , tak by mě zajímalo kde nakoupil. :-)

V brzké době očekávám články o tom, jak drtivá síla BRICS rozdrtí ten dekadentní Západ. :D
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.8.2023 09:48 Reaguje na Anyr
Podstatné není, jestli je někdo označován jako komunista, ale jestli jako komunista myslí a jedná. A bohužel dnes k nám myšlenky na budování nového, lepšího světa přícházejí jak z Bruselu, tak i od řady našich (hlavně mladých) politiků.
To máte budování malých, soběstačných komun (nezávislých energeticky, v potravinách - město, kde vše je v dosahu pěšmo).
Likvidace tradičních zaostalých rodin a rozšíření tohoto konceptu pro všechna nově objevená pohlaví, postavit ženy v pracovním procesu po bok mužům s tím, že o výchovu dětí ve správném duchu se postarají hromadná zařízení.
S tím nepřicházejí dnešní komunisté - to je strana starších konzervativních strejců, u kterých je nějaká revoluce nesmyslem.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.9.2023 15:21 Reaguje na Richard Vacek
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

29.8.2023 09:51 Reaguje na Anyr
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 02:45 Reaguje na Anyr
Ježíš, Vy jste tááák objektivní!
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.9.2023 15:34 Reaguje na Anyr
Co se týká konkrétně Číny, tak ta má s komunismem společný jen způsob ovládání mas. Protože pro totalitní režim je to osvědčený a efektivní způsob, jak si držet moc.
Jinak ale co se týká idejí, je naprostý nesmysl podezírat vůdce Číny z komunismu. Jsou to cílevědomí bezskrupulózní dravci, kterým jsou nějaké ideje zcela ukradené. Ty komunistické jsou jim myslím ještě víc cizí než ty kapitalistické.
Komunismus je jen divadýlko, jen maska; prostě navenek ten režim musí nějakou tvář mít - tak proč ne komunistickou?
Odpovědět
va

vaber

29.8.2023 08:38
my a celá Evropa bojujeme za snížení CO2,
ale naše vláda sem dotáhla víc než milion cizinců ,oficiální údaj, to je 10% populace a tak naše emise CO2, množství odpadků, množství špinavé vody atd, vše stoupne o 10%,
podobné je to v celé Evropě ,kde se na člověka vypouští hodně špíny, nmohem víc než ve většině světa a tomu se cizinci rychle přizpůsobí,
zajímá tento fakt naše i evropské velké kormidelníky, ne, nám se chlubí jen snížením přírůstku nečistot
Odpovědět
Anyr

Anyr

29.8.2023 09:24 Reaguje na vaber
Čechové jsou národ dobrý!
Neštastný, jenž v nouzi lká,
nechť se k Čechovi obrátí,
ten mu rychlou pomoc dá;
byť i Čecha nepřítelem,
nešetří Čech jeho vin.
Čechové jsou národ dobrý,
a ty Čechů věrný syn.
- by Mácha

No, jenže pak přišla tvoje generace, plus generace tvých rodičů a dětí, a bylo to pryč. Kdo ví, jestli to po vás někdy znovu nalezneme natolik, aby ona slova znovu plně platila.
Zašlapali jste to do prachu dost kvalitně.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.8.2023 09:28 Reaguje na Anyr
Tvoje generace žije dost kvalitně z toho, co naše vybudovala. Zatím jste nic nepředvedli.
Odpovědět

Radek Čuda

29.8.2023 13:30 Reaguje na Anyr
Pokud někdo hledá věrný obraz našeho národa v díle právě Máchy, který sám byl v reálném životě slušný ... řekněme exemplář:), tak to svědčí samo o sobě o mnohém ... tedy krom toho, že jste tomu během hodin dějepisu moc nedal:-))).

Jinak tedy čistě ze zvědavosti, když to podle vás bylo dřív tak skvělé a úžasné ... ten zlom nastal kdy? Já abychom to mohli porovnat.
Odpovědět
va

vaber

30.8.2023 09:10 Reaguje na Anyr
bylo by to na velkou diskusi,která generace co zadupala, ale fakt je ,že dnes jsme hlavně montovna a dav odborníků co jen přenáší papíry a píše vědecké práce typu, ,,Vliv zaplevelení polí na migraci prvních zemědělců,, nebo,, Vliv 200leté americké demokracie na demokracii u nás po r.1990 ,, a jiné světoborné práce
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 02:56 Reaguje na vaber
První, co se snaží být objektivní.
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

29.8.2023 08:55
mne zaujala ta pasáž, byly vysázený lesy o rozloze Nizozemska a Belgie - skutečně LESY ?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.8.2023 09:03 Reaguje na Robert Jirman
Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Víc vám neřeknu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 09:04 Reaguje na Robert Jirman
Jsou to monokultury, které mají dost problému. Tam kam je vysadili nemají co dělat, čerpají hodně vody, jsou náchylné k nemocem, atd.

https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Green_Wall_(China)

https://earth.org/what-is-the-great-green-wall-in-china/

https://rabbitholemag.com/how-durable-is-the-great-green-wall-of-china/
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

29.8.2023 10:12 Reaguje na Petr Eliáš
ano to jsem myslel, úplně stejně sází Lesy v Africe
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 10:57 Reaguje na Robert Jirman
Jojo, ale na to čínská propaganda tak nějak zapomíná - že velké části ,,zelené zdi,, hrozí zánik. :-)

Je to stejné jako s tou oslavou toho obřího kanálu na zavlažování severu Číny - také se v články neobjevila ani zmínka o problémech. :-)
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 03:03 Reaguje na Petr Eliáš
Možná na to dostali dotace i s podmínkami?
Odpovědět
pk

pepa knotek

29.8.2023 09:36
Říše středu má několikatisíciletou historii a má předpoklady se klimatickým změnám přizpůsobit -jejich školství produkuje 3/4 technicky a přírodovědně orientovaných absolventů. Naše školství naopak opouští 3/4 sociologů, ekonomů, politologů, filosofů, archeologů a jiných logů jež bez státního cecíku nejsou schopni existence. Jakou asi bude mít tato generace perspektivu v řešení problematiky klimatických změn, až starší technicky vzdělanější část populace ukončí svou aktivní činnost činnost ? To vidíme už dnes - přilepit se k silnici umí kde kdo, ale vyrobit lepidlo, to přenecháme číňanům.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.8.2023 09:41 Reaguje na pepa knotek
1+ !
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 09:56 Reaguje na pepa knotek
Také není tajemstvím, že cca 20-25% mladých Číňanů nemůže najít práci.... A aby se Čína tohoto problému zbavila, tak to vyřešila šalamounsky - tento údaj přestala zveřejňovat. :-)

A celková nezaměstnanost 5,2% je způsobena tím, že Čína do statistik počítá každého, kdo odpracuje alespoň 1 hodinu týdně. Dále - pokles porodnosti, rychle rostoucí počet důchodců, problém lidí 35+ sehnat práci, zadluženost, deflace, atd. atd.

Nejhorší problém jsou asi lidé 60+. Do roku 2035 jich má být 600 milionů. V současné době je na jednoho 60+ pět pracujících, v roce 35 už mají být jen tři. Vláda chce zvýšit věk odchodu do důchodu - ale pro lidi 60+ nebude práce, protože firmy staré lidi v Číně prostě nechtějí (už moc nechtějí ani 35+).

Ono to v Říši středu není tak růžové, jak nám to tady propagandisté malují. :-)
Odpovědět
pk

pepa knotek

29.8.2023 10:24 Reaguje na Petr Eliáš
Článek je o problematice přizpůsobení klimatickým změnám a přístupu k řešení v Číně, problematikou nezaměstnanosti se nezabývá. Když už jste ji zmínil, tak u nás máme statisíce migrantů nezapojených do pracovního procesu, firmy mají statisíce volných pracovních míst a stávající vládnoucí garnitura vrší státní dluh v přepočtu na každého občana rychlostí několika desítek tis. Kč měsíčně - kde vezme obyvatelstvo peníze až si pro své pohledávky věřitelé jednou přijdou ? Nejsme FED, abychom si natiskli doláče.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 10:55 Reaguje na pepa knotek
Ale tak to bylo takové malé upozornění nato, že Čína není takový ráj, jak se nám to tu prezentuje. A že i tyto všechny problémy se sebou tak nějak souvisí... :-)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.8.2023 11:42 Reaguje na Petr Eliáš
Co je nám platná nízká nezaměstnanost, když spousta pracovníků jsou různí sociologové, politologové, filosofové a podobné obskurní profese, které nepřispějí k růstu HDP, ale naopak ze státní kasy odsávají peníze? Uvědomujete si, že ve veřejné sféře máme dneska milión zaměstnanců, což je kurevsky moc na republiku, která má nějakých 10,5 miliónů obyvatel? Ti lidé nic nevyrobí, nevymyslí, nevypěstují, jenom tahají ze státní kasy peníze. A nejsou to jenom učitelé, policisti, vojáci, ale je to spousta zbytečných úředníků. Navíc je tu hafo nejrůznějších neziskovek, které se taky nepodílí na tvorbě HDP. Když to tak porovnám, je na tom Čína mnohem lépe.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 12:10 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
A porovnáváte nějaké reálné hodnoty, nějaká reálná data, statistiky, atd. nebo používáte palcovovu metodu? :-)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.8.2023 14:02 Reaguje na Petr Eliáš
Zkuste si to pohledat sám. Nebudu Vám to strkat až pod nos.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 14:34 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Nic jiného jsem ani nečekal. Palec ocucaný až na kost. :-)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.8.2023 15:23 Reaguje na Petr Eliáš
Ani já jsem nic jiného nečekal.
Odpovědět
Pe

Petr

29.8.2023 17:38 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Ti lidé nic nevyrobí, nevymyslí, nevypěstují...
Můžete být prosím konkrétní a naznačit co by měli třeba vyrábět? Je gigantická nadvýroba, odpadky nám přetékají přes hlavu a vy máte stále málo? Není těch nesmyslných výrobků všude dost?
Podobně s pěstováním. Co by měli pěstovat? Potravinami se plýtvá jako nikdy, dokonce se z nich dělají pohonné hmoty...
Odpovědět
Pe

Petr

29.8.2023 20:58 Reaguje na Petr
A to nejsme zdaleka na konci možností. Produktivita a efektivita výroby velmi rychle stoupají, takže na výrobu bude stačit stále míň lidí - no a lidí, kteří nic nevyrobí, nevymyslí a nevypěstují, bude stále víc a víc.
Odpovědět
pk

pepa knotek

30.8.2023 08:34 Reaguje na Petr
Tak proč jsou lidi v práci 8 a více hodin denně 5 dní v týdnu a žijou od výplaty k výplatě? Nestačilo by tedy 2 dni pracovat a 5 dní se věnovat rodině, svým koníčkům např ?
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 03:44 Reaguje na Petr
No tak prrrr! Já vám tu napíšu volební program a sám budu žít z almužny? Kdo chce znát moje rozumy, ať za ně zaplatí!
Odpovědět
pk

pepa knotek

30.8.2023 08:39 Reaguje na Petr
Pěstovat můžou třeba zeleninu, brambory, které vozíme až s Egypta, Francie apod. nebo můžou likvidovat plevel, kterého je všude plno nebo čistit městské parky a sídliště od psích exkrementů, stavět byty pro mladé, aby mohli zakládat rodiny - práce je všude habaděj akorát ji nechce nikdo dělat nebo platit a votom to je
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

30.8.2023 11:05 Reaguje na Petr
Jediný nadvýrobek jste tu třeba Vy.
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 03:32 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Je to určitý voličský potenciál. A má své priority.
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 03:23 Reaguje na pepa knotek
Mně je spíš divné, jak to, že nám pořád půjčují?
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.8.2023 10:47 Reaguje na Petr Eliáš
Jó, důchodci. Čína má problémy a přitom se tam do penze odchází v 60 letech (ženy 55):
https://tradingeconomics.com/china/retirement-age-men
A není to proto, že by se důchodu nedožili, věk dožití už mají vyšší než my:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN?view=chart&locations=CN-CZ-US
Naproti tomu naše problémy jsou zanedbatelé.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 10:54 Reaguje na Richard Vacek
No hezké no, ale to nemění nic na tom, že s tím má Čína slušný problém. :D :D
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.8.2023 12:36 Reaguje na Petr Eliáš
Na rozdíl od nás s tím Čína v předstihu něco dělá. Přechází od výrobny světa a světového návrháře k tvůrce světových standardů. Stahuje k sobě světové talenty a téměř ve všech klíčových oblastech už ukazuje směr. Však chvíli listujte a podívejte se, jak vypadáme my, Německo, nebo třeba USA v porovnání s Čínou:
https://techtracker.aspi.org.au/tech/all/?c1=cn&c2=us
My spoléháme na mizerně placenou práci (už druhým rokem nám klesají reálné mzdy).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 13:05 Reaguje na Richard Vacek
No hezký, a jak tím ovlivní problém se stárnutím populace? :D

Btw. Docela bych ti přál vyzkoušet si jejich pracovní týden 996. Od 9 ráno do 9 večer 6 dní v týdnu. :-)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.8.2023 15:25 Reaguje na Petr Eliáš
Zatímco u nás je to v montovnách naprostá selanka.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.8.2023 15:27 Reaguje na Petr Eliáš
No přece zvýšenou produktivitou práce. I dnes mají nezaměstnané mladé, takže mají odkud brát nové pracovníky za ty, kteří odejdou do penze. Takže 24/7 pracují ne mizerně placení Číňani u pásu, ale automaty. A na ně dohlíží pár dobře placených lidí.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

30.8.2023 11:07 Reaguje na Richard Vacek
Jak jste přišel na to, že ty automaty napršely z nebe?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2023 10:25 Reaguje na pepa knotek
Se strukturou vzdělanosti se Euroatlatlantická společnost dostala
na chvost technického vzdělávání už dávno a doposud to řešila nákupem "mozků". Brzy tomu bude naopak, pokud bude ubývat průmyslu, který se bude přesouvat jinam a za ním i ty zbývající "mozky". Ono my už dnes neumíme ani obchodovat a tak i to čínské lepidlo na přilepení k silnici kupujeme za násobně více, než jsou jeho výrobní náklady. Je to o malosériové výrobě u nás a hromadné výrobě v Asii, kde tomu nahrává i násobně větší trh.
Zásilkové obchody přebírají asijské firmy, které bohatnou z obratu
a nikoliv jako naši obchodníčci z předražování levného asijského zboží a kteří zaspali to, že doprava zboží dnes nehraje takovou
roli, jako kdysi. Totéž zboží rovnou z Číny za polovic toho, co
stojí u nás v kamenném obchodě a navíc koupené z pohodlí domova
převálcuje zkostnatělé obchodníky sázející na zkostnatělé
zákazníky, kterých ale rapidně ubývá. Bez produkce dojdou zákonitě
prostředky na výrobu a bez vývozu prostředky na nákup dovozu.
Upínat se k dovozům za natištěné peníze je krátkozraké a skončí
odmítnutím přijímat inflační peníze. Dnes už to mnozí pociťují
při nákupech zboží vyráběného za cca stejné náklady, ale které
se prodává za stále více a více peněz. Peníze, které nejsou
podloženy silnou ekonomikou státu jsou stále méně směnitelné
a sebelepší intervence ve prospěch měny mají jepičí život.
Viz "slavné posilování" koruny a její nynější neslavný pokles.
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

30.8.2023 11:08 Reaguje na Břetislav Machaček
Jaké vzdělání máte vy, Vy bolševický politruku?
Odpovědět
DA

DAG

29.8.2023 11:02 Reaguje na pepa knotek
Já v komunisty nevěřím, to jsou pořád světlé zítřky a pak rychlý pád.
Ano je potřeba se připravit a Číňani to možná dělají, ale nevěřím, že se jim to povede.
Chápu, že někteří lidé jsou ze zdlouhavého procesu demokracie unavení a mají raději silné vůdce, ale historie ukazuje, že je to cesta špatná.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2023 11:51 Reaguje na DAG
Nedávno šel dokument o komsi (mladém) vod nás, který tam "utekl"-přesídlil a žije si spokojeně. Ne že bych ho chtěl napodobit, jen chci říct, že je odtud spousta dokumentů a že udělali obrovský pokrok. Poučili se z chyb (tavení železa na ulici), jsou prostě jedním z asijských tygrů, dnes nejsilnější ekonomika světa. To, že někteří nemají práci, znamená, že ten zbytek zastane vše potřebné. Z venkova dojíždějí do měst, vracejí se jednou za x měsíců, prostě si práce považují. Západ velmi usiloval o to, aby to krachlo, tak jako ve v Evropě, ale oni to ustáli. To jejich pojetí je mix komunismu se spoustou kapitalistických prvků. A s postupem času je vidět, že to docela funguje.
Odpovědět
DA

DAG

29.8.2023 12:06 Reaguje na Karel Zvářal
Tak Čína to je opravdu mix komunismu a kapitalismu a věřím, že mnoho lidí si tam žije spokojeně. Obzvláště města jsou už většinou po celé planetě podobná. Krásné velké stavby atd. A ani nezaměstnanost není vypovídající. Nezaměstnanost mladých trápí západní Evropu už dvacet let.
Osobně si myslím, že to čína nezvládne a bude ji čekat ekonomický sešup. Prostě diktování ekonomiky shora nefunguje ať se poučíte sebe líp.
A jinak Čínu se nikdo nesnažil zadusit, jen díky levné pracovní síle a zakázkám ze Západu se čína dostala nahoru.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2023 12:22 Reaguje na DAG
Japonci jsou Číňani, kteří přeplavali moře. Dříve vyváželi čaj a rýži, dnes ten sortiment je mnohem, mnohem širší. Toho disentu měli mnohem méně, jejich služby to měly pod kontrolou. Plno novinářů na náměstí, ale zázrak se nekonal...
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

29.8.2023 13:38 Reaguje na Karel Zvářal
Moje generace (jsem ročník 1965) má za to, že Japonský průmysl je a vždy byla světová špička...
Před cca 20 lety za mnou přijel "starý pán" co se vrátil po letech emigrace zpět do Čech .. řešili jsme technické problémy okolo sušení grafitu.. Při diskuzi došlo i na Čínu ( a jejich malou kvalitu výrobků) a také na Japonsko co je v technice o mnoho vpředu. Tento pán mi utkvěl v paměti a tvrdil toto:
Japonci po válce vyráběli nekvalitní ale velké množství levného zboží. Vyprávěl mi, jak se smáli radiím co sotva chrčely, .. že někdy mohou porazit např. Philips atd. je ani nenapadlo. Série od série šla skokem nahoru kvalita japonských výrobků a toto prorokoval i Číně. Dnes jsme toho svědky.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2023 13:55 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Znal jsem staršího pána, který tam často jezdil za RVHP. Bylo několik let po sametu, když ho opět vyhledali a pozvali jako výstupní kontrolu do nové fabriky. Byl tak unešen z té změny během pár desetiletí, že kdyby to neviděl na vlastní oči, neuvěří. Proto se vůbec nedivím, že při té jejich pracovitosti a houževnatosti se vypracovali do světové špičky.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

30.8.2023 08:02 Reaguje na Karel Zvářal
Souhlas .. do toho ten Konficius, který jim to nalajnoval už před 2500 lety ... jedno jestli je tam císař nebo bolševik ... jestli se nepletu tak Čína v překladu znamená svět...
Jejich fabriky vyrobí co si zadáme chceme cenu bude to šunt, ale o pár % už je kvalita lepší než umíme vyrobit zde.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

30.8.2023 08:02 Reaguje na Karel Zvářal
Souhlas .. do toho ten Konficius, který jim to nalajnoval už před 2500 lety ... jedno jestli je tam císař nebo bolševik ... jestli se nepletu tak Čína v překladu znamená svět...
Jejich fabriky vyrobí co si zadáme chceme cenu bude to šunt, ale o pár % už je kvalita lepší než umíme vyrobit zde.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

30.8.2023 08:02 Reaguje na Karel Zvářal
Souhlas .. do toho ten Konficius, který jim to nalajnoval už před 2500 lety ... jedno jestli je tam císař nebo bolševik ... jestli se nepletu tak Čína v překladu znamená svět...
Jejich fabriky vyrobí co si zadáme chceme cenu bude to šunt, ale o pár % už je kvalita lepší než umíme vyrobit zde.
Odpovědět
Sl

Slovan

30.8.2023 09:02 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Jedna věc je rádio, druhá pak ta vysoce vyspělé technologie. Skutečně vyspělé čipy dokáže vyrábět pouze Západ a fakt se nezdá, že by se Čína dokázala přibližovat. Je šíleně brzdí tamní režim, což u Japonců nebylo.
Čína prodává levnější spotřební zboží (ve střední a vyšší třídě již moc nekonkuruje), ale rozhodně ne kvalitnější. Když si člověk koupí čínský mobil, kupuje si zároveň americký čip, americký OS, či německý objektiv.
Odpovědět
JV

Jaroslav Vozáb

30.8.2023 10:23 Reaguje na Slovan
Co se týče čipů tak 50% světové produkce se vyrábí na Taiwanu a to v jedné fabrice.., (dle Trendforce je Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) největším výrobcem čipů na světě s podílem na globálním trhu 56,1 % (k 3. čtvrtletí 2022), druhou v pořadí je jihokorejská společnost Samsung Electronics Co. s podílem 15,5 %.)
Taiwan je možná prozápadní Číňan...
Pouzdření je pak stejně většinou v Asi. Západ má jen patenty a někdy návrhové data..
Kolega se v roce 1995 zajímal jako o práci jako technik v Hongkongu (absolvent ČVUT-FEL) a jak říkal fabriky byli už v té době všechny už v Číně v městě jen vedení firem, finančnictví apod.
Asi jste moc pozorně nečetl můj příspěvek ... takto podceňovali japonskou ekonomiku na západě v 60 a 70 letech. Zároveň se omlouvám, že jsem odeslal duplicitní odpověď (3x)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.8.2023 10:47 Reaguje na Jaroslav Vozáb
Jen pro info:

TSMC má v Číně jen dvě fabriky - v Šanghaji a Nankingu. V Japonsku a Singapuru jednu. Zbytek na Taiwanu. Staví se v Arizoně a jestli se nepletu, tak i v Německu.

A Samsung má v Číně tři fabriky, v JK pět v staví v USA.

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

31.8.2023 12:08 Reaguje na Petr Eliáš
A docela mi udělalo radost jak dopadly russácké procesory baikal (které byly zastaralé už před několika lety). Byly navržené na výrobu v továrnách TSMC, ale po začátku války jim to TSMC zatrhla a teď jde firma do konkurzu. :D
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 03:10 Reaguje na pepa knotek
Že by to byla chyba jen těch mladých?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2023 09:52
Úspěch lidstva vždy závisel na adaptabilitě k prostředí, ve kterém žije.
Při omezených možnostech životní prostředí měnit lidé putovali za lepším
(stěhování národů), což dosud dělají ti méně schopní. Schopní se snaží
na negativní změny připravit, protože pochopili, že jsou neodvratné.
Taky naskočili na vlnu uspokojení potřeb naivních snílků, kterým chrlí
komponenty pro OZE, elektromobilitu a tím získávají prostředky na vše,
co budují pro svoji budoucí bezpečnost. Ti druzí prostředky vyčerpají
na tyto kraviny a budou postaveni s prázdnými kapsami před to, co už
vykonali v Číně. Euroatlantická společnost zabředla do trendu být
"zachráncem" planety i za cenu vlastního ekonomického zániku. Je to
důsledek odtrženosti od reality vzešlé z dosavadního blahobytu, který
vznikl tím, co jinde kritizujeme a tím je spalování fosilu a rozvoj
"špinavého" průmyslu. My je za to kritizujeme, ale finální výrobky
z jejich produkce dovážíme přes půl zeměkoule čadícími loděmi a to
nazýváme ekologické chování? Není jedno, kde se vyrobí ocel, kterou
umíme dělat "ekologičtěji" než Indie? Vlastní hutě tlačíme stále
více do kouta a přitom uhlíková stopa oceli z dovozu je násobně větší,
než z místních hutí. Na co si hrajeme? Nejsme pouhými pokrytci, kteří
kritizují to, co vlastně podporujeme? Bohužel EU zabředla až po krk do
zcestné strategie a současné vedení nechce ztratit tvář sebereflexí
a přehodnocení ekonesmyslů, které EU směřují na chvost vyspělých
ekonomik světa. Zatím hodnotící kritéria ekonomiky a finančnictví řídí
Euroatlantická společnost, ale konkurence už chystá jiná pravidla
hodnocení ekonomik a vlastní měny ústupem od uměle držené hodnoty
dolaru jako současné mezinárodní měny, kterou je pouze díky tomu, že
jiná dosud není. Pokud se jim podaří i toto, tak se dolar zhroutí a s
ním splaskne i bublina Euroatlantické nadřazenosti vůči zbytku světa.
Kochejme se dosavadním blahobytem, dokud se nezjistí, že císař pán už
chodí nahý nějakou dobu.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

5.9.2023 15:53 Reaguje na Břetislav Machaček
Máte pravdu.
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

29.8.2023 10:24
vím, že autor si s tím dal mnoho práce, dát dohromady tento článek a proto ho nechci nikterak hanit, v mnoha ohledech má pravdu.
Je třeba si ale uvědomit jednu věc. Tzv čínská adaptace na budoucí problémy probíhá ve značné míře na úkor drastického ničení prostředí v sousedních státech v Africe, Papue atd. Kde si myslíte že berou třeba písek na stavby těch valů, monstrvodních kanálů atd ? Ano, Čína nejspíš na budoucí výzvy připravená bude, ovšem za cenu devastace životního prostředí a rabování zdrojů v jiných zemí. Je toto cesta, kterou bychom se chtěli vydat ? Vím, že současná EU má spoustu chyb, přesto se stále domnívám, že je to stále jedno z nejlepších míst k životu na planetě
Ještě osobní vsuvka -jedná se o zemi, s kterou budeme již brzy ve válečném stavu a která naší demokracii podrývá již nyní, takže opatrně s nimi
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2023 10:45 Reaguje na Robert Jirman
Vždyť většina zemí EU jde tou cestou drancování jiných zemí už
staletí! Kolonialismus jsme pouze nahradili "výhodnými" smlouvami
přes dosazené diktátory, které se snažíme udržet u moci i proti
vůli občanů v těchto zemích. Odkudpak bere Francie uran pro své
JE, odkudpak dovážíme tropické ovoce, diamanty, zlato , měď a
vše, co se v Evropě nepěstuje a netěží? Zachraňujeme "svět"
dovozem solárů z Číny a oceli na větrníky z Číny a Indie. Co tak trochu sebereflexe při kritice jiných, které jsme donedávna sami
drancovali "výhodným" obchodem výměny drahokamů za bižuterii?
Zapomněl jste na opiové války USA v Číně, nebo na přesun výroby
do Číny kvůli nižším nákladům na výrobu. Demokracii, která po válečném stavu kvůli záchraně zbrojního průmyslu doslova dychtí
si strčte za klobouk. To je už pouze hra na demokracii, když jsou prezidenty herci a prekabátníci a ve vládách vazalové jiných zemí
a lobbistů. Tato hra už nebaví 50% oprávněných voličů a o důvěře
v demokracii to něco svědčí!
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

29.8.2023 11:00 Reaguje na Břetislav Machaček
inu já v demokracii věřím, Vy stojíte na druhém břehu, alespoň jsme si vyjasnili kde kdo stojí
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

29.8.2023 11:18 Reaguje na Robert Jirman
Myslíte tu demokracii dvojích, trojích metrů? Nebo tu, kde má vládnout právo dopídit se co se reálně dělo a děje a komu to sype?
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

29.8.2023 11:46 Reaguje na Aleš Nebáznivý
demokracie je stále jedna, to, že my jsme si ji v ČR přizpůsobili a ohnuli po našem, ovšem chyba demokracie není, to je o lidech. Až někdo vymyslí něco lepšího, dejte vědět.Sorryjako
Odpovědět
pk

pepa knotek

29.8.2023 13:08 Reaguje na Robert Jirman
Kde se nachází ta země s "neohnutou" demokracií ? A mohl bych ji vidět ?
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

29.8.2023 15:17 Reaguje na pepa knotek
1*. Myslím, že většina lidí zde není proti demokracii jako takové. Ale nechce se smířit s tím, že "kovaný" demokrat neměří všem stejně a má plnou pusu, jak je ten nejsprávnější a hodnotový.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

30.8.2023 21:23 Reaguje na Robert Jirman
Já v demokracii také věřím, akorát že skutečnou demokracii nějak přestávám vidět, ať se rozhlížím jak chci.
Velmi dobře ohnout demokracii se podařilo v Bruselu. Tam ji změnili v KULISU, za kterou se postupuje naprosto nedemokraticky.
Co se nám potentáti v čele EU rozhodnou vnutit, to nám vnutí - a máme na to nějaký vliv? Ani za mák!
A že by je snad zajímalo, jestli se nám to líbí a jestli to chceme MY, prostí občané států EU?
To si jistě nemyslíte ani Vy.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 11:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Opiová válka USA v Číně?

Zase si upravuješ historii ty nedouku? V těch opiových válkách (přesněji pouze ve druhé válce) válčily USA jen velmi okrajově. Byly to války VB (první válka) a VB+Francie (druhá válka) proti Číně. Britové nabídli Russům i USA vytvoření aliance - ale oba státy odmítly. USA bojovaly v jedné bitvě - na Perlové řece - která začala kvůli tomu, že Číňané začali pálit na loď USA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Barrier_Forts
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

30.8.2023 11:15 Reaguje na Břetislav Machaček
Tak schválně Matláčku, odkud má Francie Uran? Kde jsou největší zásoby uranu na světě? Kde je vedle angličtiny oficiální jazyk Francoužština? Ve které zemi se nachází Montreal? Největší producent měděné rudy na světě je samozřejmě opět Kanada, hlupáku,
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.8.2023 18:08 Reaguje na Daniel Višňovský
Komupak byla Kanada ukradena? No přece Indiánům!
A co z toho měli? Kořalku, nemoci, smrt a nebo
život v rezervacích. Měli by být nejbohatšími
obyvateli Kanady a mělo by tomu být tak všude,
kde se kolonializovalo a kradlo Višnáčku!
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.8.2023 10:48 Reaguje na Robert Jirman
Rozumím tomu dobře, že MY budeme ve válečném stavu s Čínou? To snad ale nemyslíte vážně?
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

29.8.2023 11:01 Reaguje na pavel peregrin
jsme snad členy NATO ne ?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.8.2023 12:54 Reaguje na Robert Jirman
Vy naivo, vy si skutečně myslíte, že NATO bude válčit s Čínou? Na to nemá ani prostředky, ani lidské zdroje.
Jediný, kdo bude MOŽNÁ válčit s Čínou budou nastrčené státy jihovýchodní Asie, ale daleko pravděpodobnější scénář bude ten, že USA si ze své nynější šlamastyky nějak poradí a ten jediný, kdo utře hubu, bude Evropa včetně nás.
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 00:27 Reaguje na pavel peregrin
No, má zbýt jen tolik lidí, co se vejde na cikánský vůz pod plachtou. A těm přijedou na pomoc Blaničtí rytíři. Říkala moje babička. A je možné, že ti zbylí budou skutečně Cikáni. Protože oni svým způsobem života Číňanům určitě konkurovat nebudou.
Odpovědět
DA

DAG

29.8.2023 12:29 Reaguje na Robert Jirman
Ano podrývá a stejně jako rusko připravuje svoje obyvatelstvo na válku se západem.
Ty články v komunistických novinách a tisková prohlášení, že zlý západ se snaží naši zemi zničit, provedl tu a tu akci a rozšiřování čínské vojenské moci. Je vidět, že se na to chystají.
Odpovědět
Sl

Slovan

29.8.2023 14:45
Hahaha. Podobně se básnilo o úžasně silné a neporazitelné ruské armádě. Pak sám Putin uvěřil své vlastní propagandě a dopadlo to jak dopadlo.

Teď Čína. Nejvtipnější je asi "předlužená a stárnoucí EU" v kontextu toho, že Čína je na tom asi lépe. Haha, Čína má porodnost pod 1,2 a EU 1,5. U populace EU se do roku 2100 počítá s poklesem o 6%, u Číny se čeká pokles o skoro 50%! A zadlužení? "Prudce vzrostlo i celkové zadlužení v zemi. Dluhy státu, firem a čínských občanů dosáhnou letos podle odhadů agentury Bloomberg 275 procent HDP."
https://forbes.cz/cina-si-zadelava-na-obri-dluhovou-krizi-prichazi-cas-zuctovani/

Zrovna zadluženost je v posledních dnech u Číny často zmiňována jako obrovský problém. Realita té Čínské bubliny se začíná ukazovat víc a víc.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.8.2023 14:57 Reaguje na Slovan
Dopadá to zatím pro Ukrajinu dost katastrofálně, to máte pravdu.
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

29.8.2023 15:27 Reaguje na pavel peregrin
myslíte jak Bunkrdědek je chtěl obsadit ve speciální vojenské operaci za 3 dny a pak to nějak nevyšlo ?
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.8.2023 19:28 Reaguje na Robert Jirman
Byl jste na vojně? Pokud ano, tak snad těmto žvástům našeho tisku nemůžete věřit.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

31.8.2023 19:53 Reaguje na pavel peregrin
Já jsem na vojně byl a přes to si myslím, že Pitin uvěřil rozvědce, která mu to vylíčila příliš růžově. Nebo si myslíte, že by do té války šel, pokud by mu někdo řekl, že bude tahat na frontu 70 let staré kanóny a tanky a že ta třídenní operace bude trvat více než 500 dní?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

29.8.2023 23:36 Reaguje na Robert Jirman
1*
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 15:22 Reaguje na Slovan
Jojo, básnilo. Básnilo se tu i o silném zlatém rusském rublu, Západu na kolenou a spoustě dalších věcí. A dopadlo to jako vždycky - realita je úplně jiná a propagandista Vinkler se přesunul z russácka do Číny (povídal něco o tom, že byl na dovolené - ale je jasné kde byl, školení ,,stabilizace společnosti,, ) a místní russký šašek níže bude za chvíli nakupovat stylem kilo za kilo. Kilo mouky za kilo rublů.

Ale jsem rád, že nejsem jediný kdo si té čínské propagandy všiml. ;)
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

29.8.2023 15:47 Reaguje na Petr Eliáš
Každý má nějaké představy. Vy jste tu básnil o rychlém konci Ruska. Z Vašeho projevu to taky vypadalo, že bude do měsíce kaput. Z Vašich reakcí jsem nabyl dojmu, že máte zájem si informace najít. Proč to nejsou i ty, že i v té emerice, když jde o prachy a vliv, tak se na množství lidí co to odnesou nehledí.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

29.8.2023 16:14 Reaguje na Slovan
Vylepšovat porodnost dětmi nevzdělaných nepracujících migrantů
je pouze na škodu a ne k užitku. Takoví pouze zvyšují náklady na
sociální výdaje a efekt jejich přínosu pro společnost je tak
spíše záporný. U nás jsou to zase nepřízpůsobiví, kde si vnuci
pamatují, že děda kdysi MUSEL pracovat, ale otec a oni NIKOLIV.
Ve Francii už je to 4. generace uprchlíků z Alžíru a problémy
má většina starých zemí unie s přírůstky NEPRACUJÍCÍCH. Kdo to
ale nechce vidět, tak zavírá oči a mele tu něco o porodnosti.
Nebýt v EU množících se migrantů, tak by Evropa vymírala, ale
byla by stále Evropou se svoji kulturou a neměla problémy s
šaria částmi měst, kde neplatí evropský právní řád. Pokud je
toto váš sen, tak budiž vám přáno a užijte si toho. Jim asi
budete těžko zakazovat lovit vlky, když jim budou dávit kozy
a ovce, které nahradí prasata chovaná v chlívku. Oni vám velmi rychle vysvětlí na čí straně je právo a to je podle nich na
straně těch, kteří se nebojí ho porušovat a uznávat pouze
právo své!
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

29.8.2023 16:25 Reaguje na Břetislav Machaček
škoda, že jste tam přifařil zase ty svoje vlky, klidně bych se po toto i podepsal
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

29.8.2023 17:29 Reaguje na Břetislav Machaček
S tím vymíráním to není tak jisté. Pokud by Evropa neměla tak štědrý sociální systém, nehrnuli by se sem migranti a neživili bychom takové hordy nepřizpůsobivých. No a protože ten sociální systém musí někdo zaplatit, platí to pracující ze svých daní a dalších odvodů. Díky tomu nemají dost peněz na výchovu více svých vlastních potomků a Evropa pomalu vymírá. Politici se snaží pokles porodnosti zaplácnout migrací, což bude stát další peníze...........
Odpovědět
Sl

Slovan

29.8.2023 21:32 Reaguje na Břetislav Machaček
V článku je zmínka o stárnutí EU, tak jsem dodal info o Číně, která stárne ještě rychleji. Nebo né snad? A ty svoje obvinění si laskavě nechte!
Imigraci sem taháte vy, ne já. Tu je třeba samozřejmě regulovat a zvládnout, nicméně nenajdete dneska stát, který by ji zakázal a už vůbec ne stát vyspělý. Dnes se otevírá dokonce i Japonsko (náš Pitomio asi nemá moc radost). Buď totiž daný stát kvůli zákazu radikálně musí snížit všemožné služby a smířit se s odchodem firem, nebo se bez imigrace neobejde.
Italská premiérka, která měla být tou, kdo zastaví migraci do Itálie úplně otočila a nyní tvrdí, že Itálie i Evropa imigranty potřebuje. Zároveň oznámila, že Itálie chce do roku 2025 přijat na 425 000 lidí ze zemí mimo EU (https://newseu.cgtn.com/news/2023-07-25/-Italy-needs-immigration-Italian-PM-Meloni-backtracks-on-anti-immigration-stance-1lHVXvQjhoA/index.html, https://www.ft.com/content/865c052c-70e5-41a4-9b15-6288f86fbe88)
Pak tu máme Poláky, kteří navenek vypadají jako největší odmítači, ale vydávají zároveň nejvíce pracovních povolení z celé EU posledních 5 let. Zatím to jsou hlavně Ukrajinci s Bělorusy, nicméně vláda to usnadňuje čím dál víc i lidem mimo EU (např. Indie, Pákistán, Čína, Nigérie apod.). Asi proto, že současné zdroje postupně “vysychají” a v Evropě už není prostě kde brát (https://notesfrompoland.com/2022/08/11/poland-issues-eus-most-residence-permits-to-immigrants-for-fifth-year-running/)

Tak mi vysvětlete, proč to teda obě vlády dělají? Aby bylo jasno, neobhajuji zde nekontrolovanou imigraci. To fakt ne. Je mi jasné, že ne všude je to takové, jaké by mělo být (typicky třeba ta Francie - tam se asi né vše povedlo jak mělo).
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

29.8.2023 22:44 Reaguje na Slovan
Evropané vyměnili děti za pozlátka konzumu. A "podřadné práce" nikdo za mrzký peníz dělat nechce. Takže nezbývá než využít uprchlíků. Až snad jednou skončí ten masakr na Ukrajině, tak jsem zvědav kolik se jim vrátí pracovních sil z Evropy domů
Odpovědět
Sl

Slovan

30.8.2023 08:07 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Porodnost klesá po celém světě, nejenom v Evropě. Mě tohle teprve čeká, ale víc jak 2 rozhodně neplánuji. Proč taky? Dítě něco stojí a je zodpovědné k nim i k sobě samému mít jich tolik, abych jim byl schopný zajistit kvalitní život. Já jsem rád, že ta porodnost klesá, protože jinak by lidstvo tu planetu opravdu zachvíli sežralo.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.8.2023 10:36 Reaguje na Slovan
Takže fandíte snižování porodnosti a Čínu
kritizujete, že to činí cíleně? Ale to už
zase není pravda a porodnost i tam stoupne
po výměně generací, ve kterých byl velký
nepoměr mezi počtem mužů a žen. Opačný
problém měly země po válce, kde byl převis plodných žen a nedostatek mužů, ale to se
brzo srovnalo. U menšího počtu žen, než
mužů je to těžší, ale i to Čína překoná
na rozdíl od zemí, kde to ponechávají jen
náhodě a na sociálních možnostech obyvatel.
Do Číny se dnes stěhují ženy z jiných zemí,
aby se vdaly za muže, kteří marně hledají
své protějšky mezi nedostatkovými Číňankami.
Jakpak to dopadne v Evropě s migranty, mezi kterými jsou většinou pouze mladí muži?
Víte proč byla u nás tak početná generace
"Husákových dětí"? Ona stačila "normalizace",
která pro lidi znamenala sociální jistotu
a zatracovanou jistotu života beze změn.
Lidé si začali plánovat i děti a nebáli se
nezaměstnanosti, války, chudoby a změny
pravidel při výchově dětí za pochodu. Ono
mít slíbenu jistotu, kterou jiná vláda zruší
je právě ta nejistota, která nemotivuje ty
zodpovědné a nezodpovědným je to lautr putna.
Tento stát se nestará o ty zodpovědné a bojí
se nepokojů nezodpovědných, kterým podlézá,
aby tu byl sociální smír, na který doplácí
slušní a zodpovědní. Takto se ale zvyšuje
nepoměr mezi těmito skupinami ve prospěch těch
problémových a státy se dostávají do stále
větších problémů. Odkládáte děti proč, když
věříte současné vládě, EU, NATO atd., že je
tím nejlepším možným na světě a nebo čekáte
na něco lepšího? Nebo to děláte pouze ze
sobectví se o nikoho nemuset starat a žít si
sám z jedné mzdy nad poměry? S dětmi se to
totiž změní a změníte i názor na priority.
Zjistíte, že potřebujete jistoty a to i ty
zdánlivě banální jako bydlení, stálý plat,
zdraví a i to, že nebudeme zavlečeni do
války v níž můžete padnout za cizí zájmy,
pochybné ideály a "jedinou" pravdu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

30.8.2023 11:07 Reaguje na Břetislav Machaček
Macháčku víš, po zrušení politiky jednoho dítěte nevystřelila v Číně porodnost nahoru, ale naopak ještě klesla. Hlavní příčina toho, proč nemají víc dětí je, že si je nemohou kvůli drahotě dovolit. A predikce demografické křivky tu tvou teorii o nějakém nárůstu porodnosti po výměně generací nepodporuje. ;)
Odpovědět
Sl

Slovan

30.8.2023 12:25 Reaguje na Břetislav Machaček
Hned na úvod vám Machačku rovnou řeknu, že je vám kulový do toho, kolik dětí chci mít a jak chci nebo nechci žít. Když se rozhodnu, že žádné mít nebudu, tak nebudu. To nemá se sobectvím co dělat. 2 jsou dneska nadprůměr a s nějakýma soc. jistotama to má pramálo společného. Doba a hlavně možnosti se změnili, lidé žijí úplně jinak.
Lidé se za Husáka nebáli války v době studené války.. tak to je gól :-)
Podobný gól je, když člověk odsuzující imigraci tvrdí, že Čínu údajně zachrání… imigrace :-D Nikde žádná vládní politika nezaznamenala nějaký výrazný úspěch se zvýšením porodnosti! Ani u Japonců nebo Korejců. A nepovede se to ani Číně. Buď budete mít chudou zemi s vyšší porodností (protože lidé nebudou mít moc jiných věcí na práci) anebo bohatší s nízkou porodností.

P.S Díky Číňanům za to, jak to dokázali zarazit v době, kdy ještě mělo obyvatelstvo chuť rodit. Kolik by jich tam teď bylo ani nechci snad vědět.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

29.8.2023 15:47
Tak to dopadlo jako vždy, hádky jestli je víc v prdeli východ nebo západ. Jen bych upozornil kolik má Evropa surovinových a energetických zdrojů a kolik Čína. A až bude Čína z důvodu nízké porodnosti vylidněná, tak Evropané už asi budou zpátky někde u prvních zemědělců roztroušených po Evropě. Současné EU vedení není schopné ze zeleného vlaku vystoupit, jedině až narazí na zeď.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

29.8.2023 16:01 Reaguje na Milan Dostál
Mrzí mne, že ta polarizace na diskuzích je extrémní. Já moc nechápu tu potřebu hnát to v projevu do krajností.
Odpovědět
DA

DAG

29.8.2023 19:43 Reaguje na Aleš Nebáznivý
To je princip internetových diskusí. Kdyby proti sobě seděli a měli sociální kontakt, tak se k sobě budou chovat líp.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 16:50 Reaguje na Milan Dostál
Hezká pohádka. :-)
Odpovědět
MD

Milan Dostál

29.8.2023 17:37 Reaguje na Petr Eliáš
Mě budoucnost Evropy moc jako pohádka nepřijde.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

29.8.2023 18:04 Reaguje na Milan Dostál
Takových protieu proroků jako vy je hromada...většina k smíchu. :-)
Odpovědět

Radek Čuda

31.8.2023 13:08 Reaguje na Petr Eliáš
Přemýšlím, kolik lidí se smálo škarohlídům, kteří předpovídali válku, můžete si vybrat kterou ... a kolika těm smích vydržel.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

29.8.2023 16:30
Dovolím si pana Vinklera požádat o sdělení, jaké mínění má o drancování jihoamerických deštných lesů z důvodu záboru půdy pro pěstování sóji. A jak toto mínění konvenuje s faktem, že 75 % veškeré celosvětové produkce sóji putuje do Číny.
Děkuji za odpověď
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2023 17:47 Reaguje na Jakub Graňák
Teď skončil na čt2 pořad o ekologii Dědictví (doporučuji přehrát). Byla tam i otázka zkrmování plodin zvířatům, kterých je několikanásobně více než lidí. Hektar plochy uživí 2 masožravce, ale 50 vegetariánů! Kdyby ta soja šla pro lidskou spotřebu, bylo by jí třeba jen zlomeček, tipuji okolo 10-20% současné produkce.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

29.8.2023 18:17 Reaguje na Karel Zvářal
Kouknu - díky za tip. Číňani tu sóju ovšem také z drtivé většiny zkrmují zvířatům. Kdysi jsem tu vedl "vášnivou " polemiku s několika diskutéry a dával příkladem moji bábi z Hané, u které bylo zvykem jíst maso pouze v neděli, přál bych Vám vidět ten zhrzený hukot a nadávky z jejich strany
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2023 18:33 Reaguje na Jakub Graňák
Tam je to také řečeno, že za posledních několik desetiletí jsme ztrojnásobili spotřebu masa. Což se projevuje mj obezitou aj. civilizačními chorobami. Prostě máme se jak prasata v žitě, ale furt to stojí za h...
Odpovědět
pk

pepa knotek

29.8.2023 18:56 Reaguje na Karel Zvářal
Obezita neboli zvýšený podíl tukové tkáně v organismu je způsobena vyšší konzumací především sacharidů a tuků. Energetický příjem má obézní jedinec vyšší než výdej, to je celé - jsou na to aplikace v mobilu, není problém si dát stravovací režim a pohybovou aktivitu do pořádku.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.8.2023 20:28 Reaguje na pepa knotek
Vy byste mohl dělat momentálního kouče. Já dycky myslel, že čím víc si narvu báchor, tím budu štíhlejší. Apky má dnes každý - takže: Češi národ hubeňourů...
Odpovědět
pk

pepa knotek

30.8.2023 09:00 Reaguje na Karel Zvářal
reagoval jsem na Vaše tvrzení, že obezita je důsledek vyšší spotřeby masa
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.8.2023 11:10 Reaguje na pepa knotek
Nic netvrdím, uvedl jsem údaj z filmu, který jste si zajisté nepustil. Víte, co to je řečnická zkratka nebo kontext? 3x víc masa znamená např. 3x více burgerů.

Ač v naší vyspělé civilizaci závislé na fosilu ubylo fyzické práce, ládují se někteří jak sedření galejníci. Proto také přibývá civilizačních chorob, včetně obezity. Dnes se neumírá hlady, ale často spíše na přežrání.
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 00:56 Reaguje na pepa knotek
Tak tak, pár mrkví a dvě hodiny za prachy ve fitku. To si dám raději bůček a jeden žebřiňák naložený vidlema.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 08:14 Reaguje na František Balco
To je taky sofistikovaný tréninkový a odtučňovací proces, tzv. farmářský. Vše už ajťáci naskládali do krabiček.
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

29.8.2023 22:34 Reaguje na Karel Zvářal
Ano souhlasím, že není nutné se cpát masem po celý týden. Bohužel někteří aktivisti to berou za druhý konec a nejraději by ho úplně lidem odepřeli a masožravce zostudili. Což budí zase silné emoce v druhém táboře. Dneska to jde z extrému do extrému.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 08:11 Reaguje na Aleš Nebáznivý
To bylo vždycky, ale extrémní názory neměly takovou možnost mediální prezentace.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

31.8.2023 17:00 Reaguje na Karel Zvářal
Už to tady napsal pepa knotek - ale nedá mi to a přidám se.
Za obezitu a civilizační choroby rozhodně nemůže zvýšená spotřeba masa. My totiž dokonce i při tak vysoké spotřebě masa máme velice, až extrémně nevyrovnaný poměr mezi příjmem sacharidů a bílkovin. Rozhlédněte se v kterémkoliv krámě, jaký podíl ze zboží vystaveného v regálech tvoří sladkosti...
Prostě masa jíme hodně, ale to čím se přežíráme, není maso. Jsou to potraviny s malým obsahem vlákniny, vyrobené z bílé mouky a skoro bez výjimky přislazené (většinou úplně zbytečně). Mnohdy přímo přeslazené.
Možná to zní divně - ale cukr zabíjí mnohem víc lidí než drogy + alkohol + cigarety dohromady.

S tuky je to trochu jinak. U nich jde o to, že jich vlastně nejíme o moc víc než tělo potřebuje, dokonce skoro málo - ale jíme převážně jen ty nejhorší z nich. Právě ty špatné, škodlivé tuky jsou levné; a tak je výrobci vesele cpou do všech potravin. Těch prospěšných (zejména tuku z ryb) dostávají naše těla podstatně méně, než by dostat měla.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

29.8.2023 18:03 Reaguje na Jakub Graňák
Co pan Vinkler, nevím, ale zeptejte tamních zemědělců. Čína nepochybně dobře platí a místní ekonomika na tom jen vydělává. Je to jistě lepší než dřevo z pralesů štěpkovat a tu palit ekologicky v Evropě.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

29.8.2023 18:24 Reaguje na Milan Dostál
Důvodem klučení pralesů není primárně těžba dřeva na "evropskou" štěpku, nýbrž zábor půdy pro "čínskou" sóju. O krátkozrakosti takového počínání... asi jako by jste si zapálil barák aby jste a pak mohl pod cenou prodávat "bouračkové" cihly... vskutku "prozíravé"
Odpovědět
MD

Milan Dostál

30.8.2023 08:33 Reaguje na Jakub Graňák
Na druhou stranu, ale těm zemím nemužete zakazovat,aby se chovali ekonomicky a území svých států užívaly jak sami chtějí. Tak se chovali dříve i státy Evropy i Severní Ameriky.
Odpovědět
Sl

Slovan

30.8.2023 08:46 Reaguje na Milan Dostál
Nemůžeme sice zakazovat, ale můžeme vyvíjet tlak. Jak společenský, tak politický. A často to, naštěstí, i funguje.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

30.8.2023 08:55 Reaguje na Slovan
Tlak možná, ale produkce těch plodin neustále roste.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

30.8.2023 10:48 Reaguje na Slovan
Pokud funguje poptávka, tak žádný tlak nikdy
nezastaví nabídku ze zemí, kde jsou vděčni
za odbyt. Pokud nemám jiný zdroj příjmů, než
zemědělství a těžbu surovin z míst bývalých
pralesů, tak mne žádný tlak nezastaví. To
se dá omezit na přechodnou dobu, ale ta je
dočasná a jiný tlak může vše vrátit nazpět.
Je to jako se sankcemi, které se obcházejí a
potichu ruší. Jejich jediným efektem je jen
navýšení ceny sankciovaného zboží a tudíž
bezpracný zisk, když totéž prodám díky
sankcím dráž. Břidlicový plyn stojí díky
sankcím proti zemi původu 5x dráž a před
nimi tu byl neprodejný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.8.2023 10:31 Reaguje na Milan Dostál
Evropa i USA drancocvaly přírodu velmi poctivě, ovšem v době kdy to tragické důsledky nemělo a vytvořili tím celou technickou civilizaci. Její výsledky ovšem využívají státy, které drancují dnes, tj. v době, kdy to Zemi už fatálně poškozuje.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

31.8.2023 07:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Zajímavé. Tak když přírodu drancovaly USA a Evropa, tak to nevadilo a v případě Číny to vadí? Pokud někdo drancuje, tak to vadí vždy, bez ohledu na dějinnou epochu.Neobhajujte neobhajitelné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 08:09 Reaguje na pavel peregrin
Vadilo, ovšem jiná cesta nebyla (pokud neberu Goethovu Antroposofii), ale pořídili jsme si za to celou civilizaci a neznaly se tehdy důsledky.
Dnes už civilizaci máme a důsledky se znají, takže to jednání je trestuhodné, bo je dost jiných variant.
Pokud indián ulovil bizona, aby uživil rodinu, je zcela jiný čin, jako když ho střelí dnes tlusťoch jen z plezíru, nemyslíte?
Odpovědět

Radek Čuda

31.8.2023 13:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak bizoni se ve Státech běžně chovají na maso, takže fakt netuším, v čem je problém.

Samozřejmě, za předem jasně stanovených podmínek, ale co je špatné na regulovaném lovu a proč nemohl být provozován za úplatu a pro zábavu fakt netuším.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 20:11 Reaguje na Radek Čuda
Kolik těch střelců je loví jen proto, aby uživili rodinu? Asi jste nepochopil, co v článku píšu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

29.8.2023 19:43 Reaguje na Jakub Graňák
Již jsem o tom psal několikrát , je to hnus , když si USA/EU/Čína udělaly z Brazílie a dalších jm zemí supermarket.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.8.2023 10:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jenže čínský plán přizpůsobení klimatických změn počítá s tím, že se to nijak omezovat nebude. Růst všeho za každou cenu, růst ekonomiky, růst emisí všeho, růst objemu odpadů všeho typu, mamon je ovládl. Ještě by tam měl nastat růst populace a může to zabalit celá planeta. Žlutého moru se obaval už snad Nostradamus.
Odpovědět
pk

pepa knotek

30.8.2023 11:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Skuste vysvětlit dnešním spotřebitelům, že nepotřebují každou sezonu novou garderobu, několikery boty, nový mobil, auto, kuchyň, několik koupelen a ložnic ve svých haciendách atd. Celá kapitalistická ekonomika je založena na neustálém růstu zisků, marží, pořád se plánuje růst nebo jste snad potkal firmu, kde to tak není.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.8.2023 11:18 Reaguje na pepa knotek
Přesně o tom je. Ta "poptávka" je vytvářená uměle, často vlezlou reklamou. Spořebováváme násobně více, než je nutné, což se projevuje samozřejmě i na stavu přírody (těžba surovin, odpady všeho druhu, zástavba...).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.8.2023 18:51 Reaguje na pepa knotek
Ta přežranost je skutečně děsivá, ale právě v Číně to dotáhli do exrtrému, to v Evropě neznáme. Navíc zcela bezohledně.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

1.9.2023 22:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ovšem v tomto případě by bylo záhodno změnit pořadí citovaných zemí
Odpovědět
FB

František Balco

30.8.2023 02:27
Pokud má Čína ten úmysl, přestavět přírodu na technické dílo, bude to bezedná díra na energii a materiál. Bude to systém hada požírajícího vlastní ocas. Solidní škola pro život na Marsu. Bůh by měl znervóznět. Začíná likvidace jeho díla. Nepokrytě! Má-li se lidstvo chovat racionálně, tedy udržitelně. Nemůže nadále ponechat svůj osud v rukou finančních maniaků. Protože oni nepřetržitě deformují vztah mezi tvorbou užitných hodnot a tvorbou zisku. Dostupnost zboží je podmíněna jeho fyzickou přítomností a cenou. To první ovlivňují okolnosti. To druhé, psychické rozpoložení klíčové osoby. Na to mají úrokové sazby minimální vliv.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.8.2023 09:43
Inženýrský postup výrazně poničil klimatický systém Země, ovšem rozumnější přístup ji ale zachrání. Propil jsem si játra rumem, ale zachráním je pitím vodky. Čím jsi se zkazil, tím se napravíš.
Budu hasit hořící dům hadicí vody a zárověň do něho budu stříkat druhou hadicí benzín.
Čína tenhle nesmyslný plán (pokud je to pravda) vymyslela z jediného důvodu.
Je zachvácena mamonem a mantra ekonomického růstu ji totálně zablokovala jakékoliv jiné možnosti vývoje, než víc vyrábět, víc stavět víc spotřebovávat, víc, víc , víc...
Odpovědět
AN

Aleš Nebáznivý

30.8.2023 11:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenom Čína pane Hanzle?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.8.2023 11:51 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Tam aspoň ženou zástavbu do výšky, aby šetřili půdní fond, ale za velkou louží je to rozlezlé jak mor, "každý na svým", včetně dlážděného příjezdu. To už nejsou tepelné ostrovy, ale tepelný/pekelný stát, jeden velký satelit. Potom se můžeme divit, že nevzniká/nezesiluje El Niňo? Jásné, zelená střecha někde na mrakošu to vytrhne...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.8.2023 18:48 Reaguje na Karel Zvářal
To je přece úplný nesmysl, kolik Američané zavlažují půdy a vytváří zeleň tam, kde by přirozeně vůbec nic nerostlo? Celá řeka Colorado je spotřebovaná na závlahy, do moře skoro nic nedoteče. A takových příklaledů je něurékom, navíc má třetinu ovyvatel, co Čína.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.8.2023 19:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Samo, že nesmysl, Colorado nedoteče do moře, artézkými studněmi zavlažují, mnohde je pokles povrchu až o 10m. Tak jako vycucli veškerou ropu, nepotrvá dlouho a budou na tom podobně i s vodou. Vysušený středozápad, u každého baráku bourák a bazén, kam oko dohlédne paneláky naležato. To se nám to krásně otepluje, co? Jedni z největších ropáků, ne-li největší.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

30.8.2023 19:30 Reaguje na Karel Zvářal
Tím jsem chtěl říct, že je mi bližší zavlažování říční/dešťovou vodou (viz článek), než čerpat artézské studně a zvyšovat tak teplotu půdy, potažmo i ovzduší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 07:55 Reaguje na Karel Zvářal
Čerpáním zvodní se skutečně půda neohřívá, ale chladí. Problém je v tom, že se neobnovují, ovšem kadeti jsou v tom na Arabském poloostrově, kde je na té vodě bytostně závislých 60 miliónů obyvatel.
Paneláky naležato jsou se zelení většinou velmi v plusu, bo ztrácí plochu pouze příjezd (pokun není zatravněný) dvorkem a střechou, pokud není zelená. Zbytek plochy je zeleň, která by bez té zástavby a zavlažování tam nerostla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.8.2023 18:42 Reaguje na Aleš Nebáznivý
Když se podívám na Evropu, které jde HDP nahoru o pár drobných procent a velmi masivně buduje OZE a veškeré ekologické postupy, tak jsme přece úplně někde jinde.
Samozřejmě, ropáčkům se to silně nelíbí, že?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

30.8.2023 20:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Když se podívám na Evropu, tak mě může omejvat, kam to ti trotlové v Bruselu vedou.
Německo , motor Evropy, doplácí na idiotskou Energiewende a více jak třetina firem uvažuje , že Německo opustí. Předpověď renomovaných odborníků v De tvrdí, že německá ekonomika spadne do recese kvůli vysokým cenám energií. Pochopitelně české firmy navázané na Němce budou mít velké problémy .
Ale to vám hlava nebere, viďte !

"Podle prognózy Mezinárodního měnového fondu bude Německo jedinou rozvinutou ekonomikou na celém světě, která za celý letošní rok spadne do recese. "

dnešní zpráva pane Hnazle !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 07:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já vím, vy si stále hrajete na Nostradama, jenže vám to nefunguje. Kdy jste bohoval, že se bez ruského plynu neobejdeme, že zmrzneme, že se EU rozpadne atd. atd. a vsázel jste se se mnou, že budu chodit s šaškovskou čepicí po Brně? Když jsem tvrdil, že ceny plynu na burze se v lednu stabilizují (jak Němci otevřou LNG terminály) a na jaře půjdou rychle dolů? Fakt si nevzpomínáte?
Německo drtí ceny energie ne kvůli grýndýlu atd., ale kvůli výpadku jaderek, což jsem já vždycky považoval za pitomost. Ale oni to zvládnou, nebojte se.
Náš problém není Německo (z velké části), ale babišistán.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

31.8.2023 09:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Nenechte cloumat prchlivost vaším majestátem , Herr Hanzl.
Fosilní paliva dále dominují energetickému trhu. Podle červnové zprávy Statistického přehledu světové energetiky 82 procent světové spotřeby pochází právě z nich, informovala agentura Reuters.

Odkaz máte tady :
https://www.reuters.com/business/energy/renewables-growth-did-not-dent-fossil-fuel-dominance-2022-statistical-review-2023-06-25/

A teď můžete blekotat, smutný gryndýlisto !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 13:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bavíme se o Evropě a já tvrdím, že je prostě napřed, skutečně jen nežvaní a něco pro to dělá. Světovou spotřebu táhne především Čína a USA, zbytek světa se taky nefláká.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 21:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Miroslav Vinkler12.11.2022 11:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak až bude kubík plynu za 10 Kč a elektřina za 4 Kč/kWh pro koncové odběratele, tak se ozvěte a já se vám hluboce omluvím.
Pokud budou ceny vyšší , můžete si nasadit bláznovskou čapku a jedenkrát obejít dokola Svobodovo náměstí v Brně. Přitom ovšem musíte volat : Gryndýl stojí za hovno !"
Zemní plyn - CZ (Oct23) 31.08.23 39,03 EUR/MWh = 9.38 kč/m3
Elektřina - CZ (SPOT) 31.08.23 120 EUR/MWh = 2.88 Kč/kWOdpovědět
MD

Milan Dostál

31.8.2023 09:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Nostradamus asi jste vy, strkáte hlavu do písku před problémy a věštíte zářnou budoucnost. Ještě k tomu jste posedlý, jako anonymní SV Babišem.
https://www.e15.cz/nazory-a-analyzy/stagnujici-nemecko-muze-stahnout-do-recese-i-cesko-jsme-s-nim-spojeni-pupecni-snurou-1410174#utm_content=freshnews&utm_term=recese%20nemecko&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 20:04 Reaguje na Milan Dostál
Německá recese, která je bídných +1% HDP, nás stáhne do pekel horoucích, bo máme zatím vývoj -0.5% HDP.
Autor skutečně nepochopil vůbec příčinu naší krize z let 2009 - 13, ta byla sice z možná 20% celosvětovou, ale 80% jen naší politickou.
Thomasův teorém říká, že když se velká část společnosti rozhode o nějakém, jevu, on se skutečně projeví.
Tahle krize byla cíleně vyvolána médii, HDP prakticky vůbec nepoklesl. Až na závěr, kdy vystresovaní občané přestali nakupovat. A s nástupem Babiše bylo rázem po krizi. Proč asi?
Odpovědět
MD

Milan Dostál

1.9.2023 06:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná by stálo za to vaše ekonomické rozbory hodit na papír, mám dojem, že strčíte lehce do kapsy nejen ekonomy ať už pravicové nebo levicové ale i světové úrovně. Je docela škoda publikovat pouze tady. Možná bych zkusil i Klimatologii.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.9.2023 08:55 Reaguje na Milan Dostál
Můžete si být jistý, že ať argumentujete čímkoliv, bude to "přesně naopak, jak dycky"...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 08:57 Reaguje na Milan Dostál
Tohle je dávno sepsané a publikované, nebojte. Jenže se to v dnešním proruském babišistánu nehodí.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

1.9.2023 12:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Dejte nějaký odkaz na práci, kde se popisuje ekonomika jak V USA tak EU nějak růžově bez narůstajících problémů. Po volbách jsem vám psal, že budete vládou zklamán, ale to jsem netušil hloubku fialozamilovanosti a tím neschopnosti jasného úsudku naštěsí takových jako vy jsou 2%. Jedna strana se každým prohlášením zesměšňuje víc a víc, další jsou mafie, další komunisti, ostatní raději nekomentovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 15:47 Reaguje na Milan Dostál
Píšu pořád, že jsme v tak hlubokám průšvihu nejen ekonomickém, že pouze v případě, že bude makat na tom vláda i opozice a média, máme šanci se z toho dostat.
A opozice je čistě destruktivní a média vedou hyenizační kampaň proti vládě, které má ovšem idálu skutečně velmi daleko. Ale jde správným směrem a snaží se. Vídím to černě, ovšem úplně jiného důvodu, než většina dezolé společnosti.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

2.9.2023 07:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud je cíl, úplné rozložení státu, tak ano, směr je správný, zvyšování daní a další další zátěž firem a občanů nas spolehlivě zlikviduje. Proč asi Německo uvolnuje miliardy Eur na podporu firem, není to náhodou naopak? Uskrtit hospodářství je fakt špatně.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

31.8.2023 10:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste schopen pochopit to, že tu ani nešlo
o dostatek plynu do budoucna, ale o náhlé
odmítnutí plynu z Ruska, které jsme překonali díky úsporám díky vysoké ceně, teplé zimě a
taky toho, že zásobníky byly naplněny ruským
plynem a stále tu ještě proudil jinými cestami. Víte odkud je ten LNG v terminálech?
Víte o kolik stoupl vývoz plynu z Ruska
těmi LNG tankery? Víte jak je jednoduché
změnit papírově zemi původu? Blouzníte
stejně jako "signalista" a jeho partička
a je jim fuk, kolik nás ta zásadovost stála
a ještě stát bude. Už budeme mít pouze LNG, ale proč nás čeká po novém roce další
zdražení plynu po zrušení stropů, zdražení
elektřiny ukončením neplacení příspěvků
na OZE a samozřejmě daňové navýšení, aby
stát ustál všechny ty dotace do úspor a OZE.
Ekonomika není perpetumobile a potřebuje
vstupy, aby se kola ekonomiky nezastavila.
Pokud přiškrtím, či zastavím vstupy, tak
se kola zpomalí, či zastaví, dokud nedojde
setrvačníku energie. Ta možná do konce
vlády pětikolky vydrží, ale pak bude nutné
té energie kolům dodat o mnoho více, než
při udržení otáčení, protože je bude i se
setrvačníkem náročnější roztáčet. Je to
stejný scénář jako u slepence před deseti
roky, kdy bylo do ekonomiky nutné nalít
investice, aby se vzpamatovala z balíčků,
které zastavily výstavbu dálnic, údržbu tratí, investic do škol, školek, zdravotnictví atd.
Šetřit mohu, ale nesmím zapomenout na údržbu,
abych nemusel neudržovaný dům stavět znova!
Pokud se chci ale domu zbavit, tak je každá
investice do údržby neekonomická. Že by po
nás potopa?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 20:07 Reaguje na Břetislav Machaček
Macháčku vy nešťastníče, to fakt není možný. Gazprom nám zarazil plyn natvrdo, my neodmítli ani kubík. Zvýšení prodeje ruskéhp LNG by pro ČR zanamenalo asi hodinu a půl roční spotřeby, dál to nemá cenu číst...
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

31.8.2023 10:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Místním Ivánkům to prostě nějak nevychází. :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 20:08 Reaguje na Petr Eliáš
ivánci jsou boží lidé, ovšem se vyznačují hlubkovou neznalostí základních informací.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.9.2023 07:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak jste se právě popsal.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

31.8.2023 14:30
Jen pro zajímavost, aby mi tu zase nějaký pomatenec netvrdil, že vedu džihád proti Číně. :D :D

Čínský developer Country Garden má rekordní ztrátu a nezaplatil úroky z dluhopisů, realitní krize se šíří

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/5563273/cinsky-developer-country-garden-ma-rekordni-ztratu-a-nezaplatil-uroky-z-dluhopisu-realitni-krize-se-siri.html
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 20:24
Pane Vinklere, vy trpíte stále jakousi schizofrenií. Vy mohutně nadáváte, že Evropa je přežraná a vytváří konzumem mohutné externality a odpad, na druhé straně bedákáte, že chudne a nebude mít na konzum peníze. Tak jak to teda je, co je správně?
Další vaše komická představa je, že klimatické změně se můžeme přizpůsobit. Středoevropský ekosystém se může přizpůsobit určitě středomeořskému, ale trvá to desítky tisíc let. My na to máme pár desetiletí. To ani ty katusy tu nestačí vyrůst.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

31.8.2023 20:32
Já osobně mám pocit, že je to celé velmi jednoduché.
Zemské klima se vychýlilo z rovnováhy a rozjíždí se do děsivých sfér, které ještě nikdo nezná a proto je nechce popisovat.
Tohle je potvrzeno milióny důkazů, tohle souhrnně dává do médií IPCC.
To je prostě fakt, který musíme vzít jako základ jakéhokoliv dalšího řešení.
A nevychází nic jiného, nrž že je nutno bojovat na všech frontách. Přizpůsobení, zablokování emisí CO2, stahování ho z atmosféry, recyklovat odpady, stabilizovat lidskou populaci atd. atd. atd,.
Tohle by určitě šlo, ovšem nejsme schopni prorazit přes lidskou blbost. A tam je ten klíč, proč to nedáme.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.9.2023 07:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím vás, jděte už všichni včetně vás s tím CO2 někam. CO2 je základní hnojivo pro zelené rostliny a jestli vám to nedochází, tak pouze a jedině díky CO2 tahle planeta žije a podle posledních zjištění došlo díky zvýšení CO2 také k 20% nárůstu celosvětové zelené hmoty, která zpětně také produkuje O2.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 08:41 Reaguje na pavel peregrin
Jako zemědělec určitě víte, co by se stalo, kdybyste nasypal na pole 10x tolik hnojiva, než je potřeba.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.9.2023 11:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Co to má společného s CO2?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 14:24 Reaguje na pavel peregrin
Když se do atmosféry dostane 2x tolik CO2, než v nejteplejších periodách čtvrtohor, tak to má podobný účinek, jako když x násobně přehnojíte pole.
Odpovědět
pk

pepa knotek

1.9.2023 18:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechcete přijet na nějaký polní den, aby se pobavilo více zemědělců najednou
Odpovědět
JH

JH

1.9.2023 12:08 Reaguje na pavel peregrin
Takhle jednoduché to asi nebude.
Odpovědět
pk

pepa knotek

1.9.2023 08:10 Reaguje na Pavel Hanzl
O fotosyntéze jste slyšel ? Nastudujte si něco o kinetice této reakce a vlivu koncentrace reakčních komponent, seznamte se s tím jaká je výměna CO2 mezi oceány a atmosférou a pak tu teprve rozjíždějte ty klimatické děsivé sféry. Už 50 let posloucháme předpovědi vědců, že led v arktidě roztaje a bude zase potopa. Teď se to trochu inovovalo a místo o globálním oteplování se blábolí o klimatické změně, co kdyby že jo ? S kolísáním sluneční aktivity nic neuděláme, s dráhou Země kolem něj taky, tak najdeme nějakej plyn a ten obviníme. Už se brojí i proti dusíku, likvidují se chovy skotu v Nizozemí, další hlouposti budou nepochybně následovat.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.9.2023 08:49 Reaguje na pepa knotek
CO2 otepluje planetu, to je prostě fakt. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 08:55 Reaguje na pepa knotek
Tohle všechno si přečtěte v jakémkoliv úvodním článku o základech klimatické změny, nevím, proč bych vám to měl tady vysvětlovat. Můžu vám dát odkaz na Jakuba Zamouřila, tam je to v kostce celý.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.9.2023 07:38
Kouzlo velikého indiánského náčelníka (Brusel) bylo odhaleno.

Financial Times zveřejnily šokující zprávu jak EU dováží rekordní objemy ruského zkapalněného plynu LNG , sankce - nesankce.

Opakuje se panoptikum ,kdy se zatrhne import ruského plynu trubkami - nebudemme podporovat válečného agresora- a na straně druhé od téhož agresora RF - dovezeme LNG.
Pár čísel - Španělsko a Belgie se staly největšími světovými dovozci ruského LNG a od ledna jsou imprty LNG do EU vyšší o 40% než před ukrajinskou krizí.
Ruský LNG tak tvoří skoro 17% plynového importu do EU.

Lidové noviny , str.12,1.září

A te|ď Hanzl můžete mudrovat .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 08:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jako dycky. Na ruský plyn (na rozdíl od ropy) žádné embargo vydáno nebylo. Podíl ruského LNG na importu z Ruska bylo vždy minimální, bo k nám vedly vysokokapacitní rúry. Ty dnes stojí a posílením importu LNG není žádná tragédie, i když bych to samozřejmě zarazil natvrdo.
Vy máte prostě prasečí radost vždycky, když se Evropě i naší republice něco nedaří, když posiluje nepřítel. Určitě to máte v hlavě v pořádku?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.9.2023 11:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak proč ten plyn nebereme ? Umíte odpovědět?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 14:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Protože nám ho Putin zarazil už loni touhle dobou, to fakt nevíte? A kupovat ho od nepřítele, který ho používá na vydírání a přímo nás chtěl rozvrátit, je takové vinklerovské.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.9.2023 15:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Česká republika stejně jako například Německo přímo žádný plyn z Ruska nedováží.
Rakousko odebírá 64 % plynu z Ruska.
-------------------------------------------
Klaune !
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.9.2023 10:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
A že těch sankcí na LNG je že, náčelníku Naleštěné koleno? :-)

LNG: since the 5th December 2022, the EU was the largest buyer (purchasing 35% of Russia’s LNG exports), followed by China (12%) and Japan (10%). No sanctions are imposed on Russian LNG shipments to the EU.

https://energyandcleanair.org/june-2023-monthly-snapshot-on-russian-fossil-fuel-exports-sanctions/

A celkově se vám russákům nějak nedaří. I když dle vaší propagandy vše zvládáte na jedničku.

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusky-rozpocet-pokles-schodek-ekonomika_2307071532_kac
Odpovědět
pp

pavel peregrin

1.9.2023 11:45 Reaguje na Petr Eliáš
Nějak se Eliáši nedaří USA, řekl bych. Jenže to ti v místních Novinkách neřeknou.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.9.2023 11:58 Reaguje na pavel peregrin
No jéje. Mě to neřeknou, ale russácká guma to ví. :D USA i celý dekadentní Západ se brzy sesype! To už od vás mužiku slýcháme šedesát let a jediné co se sesypalo bylo to tvé stupidní východní carství a russácko, které vyhlásilo v 98 bankrot. :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 14:21 Reaguje na Petr Eliáš
Tohle prorokoval už Lenin a furt nic. Za komára nás tím krmili pořád, dnes to jiné není a já jen nechápu, proč tomu někdo věří.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 16:52 Reaguje na pavel peregrin
USA se daří velmi, na rozdíl od Číny. Evropa se potácí ale jde nahoru přískoky, jen babišistán jde dolů.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

2.9.2023 07:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Pouze ve vaší fantazii, renomované i západní rozbory hovoří o něčem jiném, a to nejsou informace ze Sputniku.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

1.9.2023 11:29
Lidé jsou přizpůsobiví. Žijí ve všech klimatických pásmech Země, a proto nějaké zvýšení průměrné teploty vzduchu o stupeň za několik desetiletí nehraje roli. Co je však k životu důležité, jsou zejména zdroje vody, potravin, energií a životní prostor. Proto ta popsaná filozofie Číňanů, bude patrně efektivnější než třeštění eko-fanatiků, kteří v zájmu nadnárodních korporací a jejich byznysu, ovládli Evropu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 14:20 Reaguje na Tonda Selektoda
Středoevropan se není schopen přizpůsobit teplotám přes +40°C, což hrozí možná už příští dekádu. Pokud by na to měl několik set tisích let, tak možná.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.9.2023 15:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevyvolávejte paniku. V porovnání s teplou epizodou 2015-19 ,
je počasí v ČR chladnější. Srážkově průměrné.
To platí také pro okolní státy , sojko panikářko !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.9.2023 16:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
A u vás v ledničce je taky nebývale chladno, když jste ji přepnul na čtyřku, že?
Letošek je opět coelosvětově teplotně rekordní a my žijeme skutečně na Zemi a ne na Paroubkově Marsu (teda, jak kdo).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

1.9.2023 16:23 Reaguje na Tonda Selektoda
No jéje, třeba v ČR je průměrná teplota vyšší o 2 stupně oproti 1961, ale to jistě nehraje roli... :-)
Odpovědět
pk

pepa knotek

1.9.2023 17:00 Reaguje na Petr Eliáš
No tak to je super, konečně je tepleji, spálíme méně uhlí a bude míň toho sodovkovýho plynu, jsme na cestě k vítězství
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

1.9.2023 18:50 Reaguje na pepa knotek
1!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.9.2023 05:45 Reaguje na pepa knotek
Vy jste evidentně na jiné cestě. A to na cestě být stejně hloupý ignorant jako Vinkler. :-)
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist