https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/david-hlustik-nulove-domy-roku-2020-stat-vystavbu-s-velmi-nizkou-energetickou-narocnosti-financne-podporuje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

David Hluštík: Nulové domy roku 2020: Stát výstavbu s velmi nízkou energetickou náročností finančně podporuje

11.6.2018
Trend výstavby směřuje k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Ilustrační snímek.
Trend výstavby směřuje k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Ilustrační snímek.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov stanovuje povinnost členským státům zajistit, aby od 1. 1. 2019 nové budovy užívané a vlastněné orgány veřejné moci a od 1. 1. 2021 všechny nové budovy byly budovami s téměř nulovou spotřebou energie. Transpozice této směrnice byla provedena v roce 2012 zákonem č. 318/2012 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů do zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.
 

Tato doba je podle našeho názoru dostatečně dlouhá doba pro přípravu na přechod ve výstavbě k budovám s téměř nulovou spotřebou energie. Budovou s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů energie. Parametry budovy s téměř nulovou spotřebou energie jsou dány vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov a tyto požadavky jsou zaměřeny na zpřísnění požadavků na kvalitu obálky budovy (snížení průměrného součinitele prostupu tepla na hodnotu 0,7 násobku u referenční budovy ve smyslu hodnocení energetické náročnosti) a využití obnovitelných zdrojů je vyjádřeno procentuálním snížením neobnovitelné primární energie v závislosti na typu budovy (10 – 25 %).

V případě součinitele prostupu tepla se tedy jedná o blízké hodnoty k doporučeným hodnotám podle ČSN 730540-2:2011 - Tepelná ochrana budov. Budova s téměř nulovou spotřebou energie není „nulovou“ budovou, co se spotřeby energie týče, ale jedná se o zpřísnění požadavků oproti požadavkům na novostavby. Ukazatel třídy energetické náročnosti budovy pro většinu budov s téměř nulovou spotřebou energie bude v kategorii B, čímž se liší například od pasivních budov, které budou téměř vždy řazeny do kategorie A. Z následující tabulky je patrné, že trend výstavby směřuje k budovám s téměř nulovou spotřebou energie.

Počet nových budov kategorizovaných do tříd energetické náročnosti za období 2016 -2018.
Počet nových budov kategorizovaných do tříd energetické náročnosti za období 2016 -2018.
Zdroj | MPO

Výstavba budov obecně s velmi nízkou energetickou náročností je ze strany státu podpořena formou finanční podpory, a to hned v několika dotačních titulech. Například Nová zelená úsporám nabízí podporu pro rodinné domy ve formě jednorázové fixní dotace na jeden rodinný dům. Její výše se určuje podle dosažené úrovně energetické náročnosti budovy a požadovaných technických parametrů a může dosáhnout až celkové výše 450 000 Kč. V případě bytových domů je podpora poskytována formou fixní dotace ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy ucelené bytové části hodnoceného bytového domu. Operační program životní prostředí podporuje v oblasti podpory 5.2 dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov. Výše poskytované dotace je odstupňována dle dosažených technických parametrů od 35 % do 50 % celkových způsobilých výdajů.

Ekolist.cz oslovil odborníky a lidi z praxe s žádostí o odpověď na otázku Směrnice o energetické náročnosti požaduje, aby počínaje rokem 2020 byly nové budovy v zemích EU téměř energeticky nulové. Jsme na to připraveni?

Svou odpověď nám poslal Tomáš Vanický, ředitel spolku Centrum pasivního domu, David Hluštík z ministerstva průmyslu a obchodu, poradce v oblasti úspor energií Karel Srdečný z EkoWATTu. Za Skanska Reality odpověděl Ondřej Svatoň, za alianci Šance pro budovy Petr Holub a za akademickou sféru Jana Hořická.

reklama

 
David Hluštík
Autor pracuje pro odbor komunikace a marketingu ministerstva průmyslu a obchodu.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist