https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jann-metzl-zmena-v-mysleni-pri-zakladani-noveho-lesa
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jan Metzl: Změna v myšlení při zakládání nového lesa

30.4.2019
Po holoseči má přijít bříza, ne smrk. Ilustrační snímek.
Po holoseči má přijít bříza, ne smrk. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Hnutí DUHA
V době po „Sametové revoluci“ jsme všichni vzhlíželi k nastupující renesanci. Ta zasáhla i do lesnického stavu. Celá lesnická generace ve věku 45 let a mladší toho z uplatňovaných odborných zájmů neznala. Věděli, jak sledovat mechanizované přibližování, socialistickou soutěž, jak zajistit olej, naftu a rukavice, z pěstování lesa snad to, že smrk se musí zalesnit „tím zeleným nahoru“. A že „po sekyře musí jít motyka a vše je v pořádku“. Zařizovatelé nám předávali těžební mapy s červenými zákresy, které se nerealizují, jelikož za nás hospodaří nahodilé těžby v rozsahu 70-100 % etátu. Vítr, námraza, sníh a samozřejmě jako důsledek kůrovec. České lesy jsou lesnickým skanzenem, kde se stále věří na všemožný účinek trvalosti hospodaření, zařízením lesa věkových tříd se smrkem a s jeleny.
 

Přemýšlím, proč se tak těžko prosazují staré a známé přírodní zákony a pravdy. Domnívám se, že je to tím, že generace, která byla odkojena na všech lesnických školách, se nedokáže od toho mléka odtrhnout. Týká se to nejen smrku, ale i pohledu na sukcesní procesy a škodící zvěř. Učitelé, redakční rady, ředitelé, předsedové různých organizací pořádali 15 let po revoluci v roce 2004, celostátní seminář na téma „Smrk – dřevina budoucnosti“. Mají to hluboko zadřené pod kůží.

Ing. Košulič starší nás již v roce 1993 začal seznamovat s dávno zapomenutými pracemi nezapomenutelných lesníků – praktiků i vědců: Konšela, Koniase, Zlatušky, Kratochvíla, Pěnčíka, Krejzlíka, Zakopala a mnoha dalších. V roce 1994 napsal na 32 stránkách „Rámcové zásady k zalesňování kalamitních holin“. Nám, kteří jsme v mládí znali tyto práce a podle nich se snažili pracovat, nebylo těžké změnit myšlení a návyky z funkčně integrovaného hospodaření se smrkem. Při pochůzce v roce 1993 základního protokolu LHP, po kalamitních holinách na Lyře, se mě zeptal jeden vysoce postavený pán z GŘ LČR „Jak bych si představoval tuto několika hektarovou, exponovanou holinu na rozhraní 7 a 8 lvs zalesnit“. Odpověděl jsem „Nechat zarůst přípravným lesem, oplotit ex oborou a za 10 roků začít podsazovat“.

To jsem si dal. Generální ředitel nám, správcům, dal zcela volnost ve způsobu obhospodařování lesa. Sám si vybral špatné spolupracovníky, až na jednoho, který se zasadil o zachování státních lesů, aby nedopadly v porevoluční době jako zemědělství. Využil jsem této odborné volnosti a několik kalamitních holin jsem nechal oplotit ex oborami. Můj nástupce, na nátlak myslivců, je nechal odstranit a zpřístupnit zvěři jako „okusové plochy“. V novém Lesním zákoně č. 289/1995 spolu s Vyhl., bylo připuštěno použít přípravných dřevin do 15 %, rovnoměrně rozptýlených po ploše, 100 ks/ha obalených odrostků.

GŘ muselo bojovat s ekologem, aby dal souhlas k použití těchto absurdit. Pracovník GŘ LČR mi řekl „Pane správče, přece nechcete pěstovat tajgové lesy?“ No, a na vrcholu tohoto diletantského přístupu bylo výkonným lesním hospodářům ze všech stupňů ředitelství LČR vyhrožováno ztrátou zaměstnání, ještě v době před pěti lety, pokud nebudou všechny břízy a ostatní přípravné dřeviny vyřezány. Vyžadovalo by to nemalou osobní odbornou statečnost neposlušnosti, která se většinou nedostávala. To jsem byl ale již dlouho na odpočinku.

Sleduji-li články v Lesnické práci, verbální diskuze, které obhajují smrk a zatracují přípravné dřeviny a zvláště břízu, olši, v horách jeřáb, a obhajují jelena patřícího do nemocné přírody, nestačím se divit. Využití přípravných dřevin není ke škodě obnovního procesu, ale k jeho velkému provoznímu užitku. Umožňuje velmi pružně prodloužit dobu vnášení cílových listnáčů a jedle, mimo jiné i v souvislosti na časově velmi proměnlivé dispozici sadebního materiálu, zejména poloodrostků těchto dřevin. Bez přípravných dřevin obnovu současného velkého rozsahu holin smíšenými kulturami dokonce vůbec nelze prakticky uskutečnit! Ukažte mi prosím, některou lesní školku, která má v kalamitní oblasti k výsadbě přípravné dřeviny počínaje BŘ, OL, JŘ, TPš, OS. Místo toho lesníci nerozvážně sadí monokulturní plochy BK, JV, DB, BO, aby nový ministr a ředitel LČR mohl veřejnosti argumentovat s tím, že zakládají smíšené listnaté porosty. Znova musím použít omílaný slogan: „Ach ty boží prostoto“.

V nastalé katastrofální době, kdy stojíme před nebývalými úkoly zalesnění 50 000 ha holin, nemohu nic jiného očekávat, než že dojde k renezanci přípravných dřevin, podsadbám klimaxových a dalších choulostivých dřevin na okus a zrušení chovů škodící zvěře v lesích ve správě LČR. Jako lesník si neumím představit zalesnění rozsáhlých holin dřevinami určenými v Generelu jako závazného ukazatele obnovovaných dřevin bez použití přípravného a přechodného lesa k závěrečnému věkově, druhově a výškově rozrůzněného lesa. Tohoto odborného úkolu si byl vědom i bývalý ředitel LČR Szórád a přijímal opatření umožňující obnovu zdravých lesních ekosystémů. Ne lýkožrout smrkový, kterého mu kladou za vinu, ale „kůrovci“ sedící na ministerstvech, státních úřadech a velkých podnicích, kteří nejsou ochotni se vzdát luxusu provozování myslivosti, by měli být pohnáni před soudy za devastaci našich lesů.

Když chtěl Szórád nepronajímat honitby a nechat je v obhospodařování lesníkům zodpovědných za stav lesa, přišel ministr v myslivecké kamizole a se zástupným důvodem jej odvolal. Dnes je bývalý GŘ dokonce trestně stíhán za nezvládnutí kůrovcové kalamity. Ostatní majitelé na další 50% rozloze lesů ČR kalamitu zvládli? Dnes, ale i dříve není příčinou kůrovec, ale monokulturní smrk, přemnožená zvěř, nesmyslně podporována státními „kůrovci“, kteří nedovolí obnovit zdravý les. Nový GŘ honitby znova pronajímá a za spolupracovníky si vybírá „kůrovcové úředníky“. Historie se opakuje. Kvůli pronájmu honiteb byl před 25 roky ministrem odvolán i první vynikající GŘ LČR Oliva.

Ministerstvo připravuje novou koncepci lesního hospodářství. Vašíček, VÚLHM, profesoři univerzit a další osvícení, včetně „kůrovcových škůdců“ na ministerstvu, kteří jsou zamilovaní do lesa věkových tříd se smrkem a s jeleny, ze dne na den procitnou? Je to boj s větrnými mlýny, nedělejte z nás hlupáky!

Jen připomínám, že máme zalesnit na holinách porostní jednotky o velikosti 0,5 ha třemi dřevinami. Klimaxovou borovici a modřín - 16% můžeme sadit na holinu se dvěma přimíšenými dřevinami. Dřeviny tzv. přechodné, jako DB, JV, JL, JS, LP – 26 %. Jistě jim prospěje při současném deficitu vláhy i růst v ochraně přípravných dřevin. Klimaxové dřeviny jako JD, BK, DG – 26 % musí růst pod porostem a musí být dlouhou dobu chráněny shora v zástinu. Zůstává nám poslední klimaxová dřevina - smrk s plánovaným zastoupením 14%. Dlouhou dobu usilujeme směrovanou selekcí udělat ze smrku ekotyp pionýrské dřeviny. Výsledek vidíme v současném stavu lesa. Předčasná senilita porostů spojená s jeho neekologickým pěstováním a napadáním všemi možnými škůdci. Lesy České Republiky zcela ignorují Vyhl. MZe č. 298/2018 Sb a Generel MZe zpracovaný ÚHÚL. Vždyť není pro odborníky problém sladit obnovní cíle z obou dokumentů do procentního zastoupení podle hospodářských souborů a OPRL. Lesní správci a revírníci této organizace dále tápají co s holinami, jak ochránit dřeviny proti okusu a vytloukání. S myslivci se nedomluví, ti jsou podporování „kůrovci“ ze všech státních úřadů a nakonec i z Parlamentu.

Komu se nelíbí zalesnit nejdříve 40% - 66% přípravným lesem, zrušit chovy škodící zvěře u našeho podniku LČR, nechť laskavě napíše a dá ve známost, jak dřeviny určené v Generelu MZe a ve Vyhlášce zalesnit, aby rostly a založily tak nový odolný les schopný zadržet vodu a napojit prameny.


reklama

 
foto - Metzl Jan
Jan Metzl
Autor je emeritní lesní správce LČR, Karlovice ve Slezsku.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

30.4.2019 09:29
Krásně napsaný článek o poměrech v lesích ČR, včetně parazitů v mysliveckých kamizolách a některých univerzitních knihomolech. Mohu prohlásit, že stejné poměry vládnou v oblasti územního plánování mnoha měst a obcí. Také AOPK ČR má máslo na hlavě, zde vycházím z vlastní zkušenosti ,kdy dala souhlas ke zcela zbytečné a škodlivé stavbě, poblíž EVL v místní lokalitě CHKO . Ať žije udržitelný rozvoj jako prázdná floskule o kterou si všichni otírají ústa, ale nikdo ji prakticky nedodržuje.
Odpovědět
RJ

Robert Jirman

30.4.2019 13:19
Vynikající článek. Kůrovci na MZ v myslivecké kamizolce- tam je jádro pudla. Na současný kalamitní stav v našich lesích lze nahlížet jako na všekončící apokalypsu (vydatně živenou hysterickými médii) anebo jakýsi možný začátek něčeho nového. Záleží jak to uchopíme. Dejme přírodě šanci
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

30.4.2019 13:52
Pokud LČR vydělávají o mnoho více na pronájmu honiteb, než za lesnickou práci, není se čemu divit. https://lesycr.cz/honitby/ A nyní kolik se za pronájem platí. Pan Metzl asi nedostal zlatého jelena k odchodu a nyní se mstí jak bývalému zaměstnavateli, tak bývalým kolegům myslivcům.
Odpovědět
DA

DAG

30.4.2019 20:10 Reaguje na Michal Ukropec
S těmi nájmi máte naprostou pravdu. Navíc zjistili, že to LČR sami nedokážou, tak se spokorou vrátili k myslivcům. Pan Metzl bohužel jen pomlouvá lidi které nemá rád a adoruje svoje oblibence. Mimochodem taky si o všech jmenovaných skupinách myslím svoje. Ale kydáním pomluv na hranici trestného činu jen těžko neco změní. Po přečtení nadpisu se vždy těším na nějakou tu radu od pana Metzla, ale vždyčky je to jen zhrzený pláč.
Odpovědět
mr

30.4.2019 21:10 Reaguje na DAG
Malý dotaz - kolik pánové vlastníte ha lesů? Nebo jste vlastníky leda lovlístku?
Odpovědět
DA

DAG

1.5.2019 19:12 Reaguje na
To víte, že nějaký ten hektar lesa mám, kde v 550mnm nesázím smrky. I neplodné půdy kde sázím staré odrůdy stromů a zemědělskou půdu kde mám velice zajímavé směsi travin a bylin a seču ji pozdě, takže je plná hmyzu a mám i lovlístek. Myslím, že množství spárkaté zvěře by se mělo snížit, ale naivitu místních diskutéru musím krotit. Ve smrkové monokultuře zvěř potravu skutečně nenajde, takže jakýkoliv jiný stromek kromě smrku sežere. Až bude splněn vlhký sen ochranářů o věkově a druhově rozrůzněném lese, tak úživnost bude taková, že zde bude moct být daleko víc zvěře než teď. Už se na to těším;) Jinak mi tedy řekněte, jak napomáhají politici myslivcům se snižováním zvěře nebo kdo přišel za myslivci a řekl snižte prosím stavy zvěře proto a proto? Nezaznamenal jsem nikdy nic, jen pomluvy duháčů myslivcům za zády.
Odpovědět
JH

Josef Hájek

1.5.2019 09:02 Reaguje na DAG
S těmi nájmy je pravda jenom to že ty prachy budou rychle vidět na účtě,na rozdíl od poklesu nákladů na ochranu které se budou projevovat postupně a dlouhodobe...kdyby MZE a vedení LČR vidělo dal než za své funkční období(respektive chtělo vidět) nevyhazovaly by peníze za ochranu lesa které jim nikdy nájem nevrátí. A že to bez myslivecku nezvládají...no když se podívám jak se pohly odstrely v režii proti nájmu i o 100 % nahoru asi bych to netvrdil.
Odpovědět
dm

david matoušek

1.5.2019 13:53 Reaguje na Josef Hájek
Dobry den, mate nejake konkretni data,odkaz, kontakt, kde se pohly odstrely i o 100% v rezii proti najmu?
Odpovědět
JH

Josef Hájek

1.5.2019 19:21 Reaguje na david matoušek
Osobní zkušenost...SSM bohužel ty data nezveřejňuje ani pro vlastníky pozemku. Jinak LS LČR Toužim např. Za sebe HS Čichalov(KV kraj) kde jsme po převzetí do režie proti nájmu SPU navýšily u sparkate odlov z 40 na 130 ks(a to na těch 40 ks mám svůj nazor).Jde to když se chce...když ne tak to je ještě horší než kdyby to fakt nešlo...
Odpovědět
DA

DAG

1.5.2019 19:19 Reaguje na Josef Hájek
Zajímavé. To já zase znám v jedné režii ty hajné a když jsem se dozvěděl, že chlapy co nikdy nedrželi flintu v ruce budou snižovat stavy zvěře, tak jsem se musel smát. Jinak si nedokážu představit, že chlap který má x hektarů na starost tam zvládne i myslivecky hospodařit. Mohou prodávat povolenky, ale lidi kteří neznají honitbu, tak proti vysoké mají malé šance.
Odpovědět
JH

Josef Hájek

1.5.2019 19:26 Reaguje na DAG
To má znamenat že to co probíhá v pronajatých honitbach je hospodaření a dokonce myslivecké? Ten názor nesdílím.A nebál bych se ze revirnici ty reviry neznají...ti poctiví navíc budou chtít lovit i holou...na rozdíl od nájemců. A chtít je silná motivace...
Odpovědět
DA

DAG

1.5.2019 21:09 Reaguje na Josef Hájek
Revírníci je znají, ale pane Hájek víte jak je lov časově náročný? O honitbách pronajatých od LČR se asi přít skutečně nemusíme.Jsou pronajímány množičům zvěře. (omlouvám se těm poctivým), kteří jsou solventní a místní myslivci, kteří by myslivost dělali rádi sedí doma, protože honitbu si nemohou dovolit. To je moje poznání. Podotýkám, že lidová myslivost není ideál a mám k ní spostu výhrad.
Odpovědět
JH

Josef Hájek

2.5.2019 05:45 Reaguje na DAG
No...neco o tom vím. Proto jsem ve vyhode kdyz mohu spojit myslivost se zamestnanim a patrim k uspesnejsim lovcum v ramci nasi honitby kam jezdim jako lesak. I kdyz vetsi vliv si myslim ma opravdu to jestli dany lovec chce lovit nebo jen sbirat trofeje. Ono se opravdu osvedcilo rizeni v rezii ale zapojit povolenkare z dob pronajmu. A motivovat...chces jelena- 10 ks hole a muzes. A najednou lovilo holou lidi kteri na to driv nezmačkli...a proto ty odlovy sli nahoru.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

4.5.2019 06:11
Pěkný článek.
Ale chtělo by to trošku rozšířit. Je to boj se ziskuchtivými. A Ti, kteří brání správnému zalesnění, ale i hospodaření v lesích bez vzniku ohromných holin, to jsou viníci. Ale možná i my všichni, protože nečteme,nepřemýšlíme a přenecháváme svou iniciativu v boji s klimatickými změnami těm jiným, kteří to přeci za nás vyřeší, přeci proto jsou ministry, profesory a námi volenými (bohužel) lídry. Sice jsou Evropské volby, nicméně ptejme se těch lídrů, co budou dělat s lesy na hlavním Evropském rozvodí, tedy v České republice.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist