https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-hrbek-jak-spolehliva-jsou-data-o-odpadech-v-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Hrbek: Jak spolehlivá jsou data o odpadech v ČR?

12.11.2021
Foto | Gary Chan / Unsplash
O dvojích datech v ČR toho bylo napsáno již mnoho, přesto některé důležité skutečnosti je třeba připomínat. V současné době se začíná připravovat Plán odpadového hospodářství ČR a je zřejmé, že v oblasti dat se jeho schvalování očekává bezproblémové.
 
Poté, co na konci loňského roku proběhl „audit“ dat o komunálním odpadu Českého statistického úřadu (ČSÚ), je problematika dvojích dat, zdá se, již vyřešena. ČSÚ převzal bez skrupulí primární data o odpadech a metodiku od Ministerstva životního prostředí (MŽP) a výsledky obou institucí se tak jen nepatrně odlišují, a tak zřejmě hlavní aktéři (MŽP a ČSÚ) jsou spokojeni. Zůstává však několik otazníků…

Prvním z nich jsou nedořešené duplicity v systému, a tedy i v datech MŽP. Nejde o nic menšího, než že současná evidence MŽP umožňuje a někdy i přímo nařizuje vznik těchto duplicit. Jedná se zejména o případy, kdy odpad je předáván firmě (většinou té, která s odpadem nějakým způsobem nakládá) a tento odpad je nově zaevidován jako A00 = vznik odpadu. Jedná se i o případy, kdy firma získává od Krajského úřadu tzv. Povolení upuštění od třídění, a MUSÍ převzaté odpady evidovat pod kódem A00 (vznik odpadu), tedy jako VLASTNÍ produkci odpadů. Přitom tento odpad je již zaevidován původním producentem odpadu také pod A00. Nejedná se v žádném případě o zanedbatelné částky, nelze je ze systému odstranit, a tudíž nezapočítávat do celkové produkce.

K chybnému započítávání produkce odpadů dochází také v rámci jednoho podniku, kdy je odpad předáván z jednoho pracoviště (podle MŽP provozovny) do druhého, stále v rámci jednoho podniku. Dochází opět k překlasifikování odpadu na A00. Tyto situace nejsou také nijak výjimečné, mnohdy též iniciované nadřízenými orgány.

Další nedořešenou pochybností jsou data o komunálním odpadu. Do loňského roku ČSÚ považoval za komunální odpad pouze odpad vyprodukovaný obcemi a drobnými živnostníky. Podle provedeného auditu je již za komunální odpad považována veškerá produkce (A00) odpadů, které jsou podle Katalogu odpadů označeny 20* a 1501*. Pokud by pod těmito kódy byl pouze odpad pocházející od občanů, tedy vyprodukovaný komunální sférou, pak by to nebyl žádný problém. Ovšem v ČR je takto označován i odpad pocházející z výrobní sféry (např. papír z papíren, tiskařských závodů apod.). Dále odpad převzatý z jiného podniku/obce a pouze překlasifikován firmou na A00 (např. z důvodu Povolení upuštění od třídění, viz odstavec výše několikanásobné započítávání odpadů). Případně chybnou klasifikací odpadu (někdy i cílenou, kdy koncový odběratel odpadu má povolení nakládat jen s určitými předem stanovenými katalogovými čísly odpadu).

Tato defektní evidence odpadů je následně sečtena, prezentována a hodnoty budou také součástí nového Plánu odpadového hospodářství ČR (POH). Je nasnadě se tedy ptát, jak firmy/obce využívající tato data budou plánovat např. kapacity zařízení na využívání/odstraňování odpadů? Proč a jak budou obce plánovat kapacity i pro odpad, který produkují firmy na jejím území (případně jde zčásti i o její odpad, který je pouze překlasifikován a znovu započítán do produkce)? Nebo se POH píše pouze pro splnění povinností vůči EU a státu a firmy/obce se nakonec rozhodují podle skutečného množství? Nezaplatí za takto navýšenou produkci komunálních odpadů nakonec občané/obce?

V neposlední řadě stojí za zmínku pojistka, zřejmě proto, aby již nikdy nedošlo k situaci, že v rámci EU budou dvoje data o komunálních odpadech. A tak jsou tato data pro jistotu reportována do zahraničí již jen ze strany MŽP, ačkoliv za jejich korektnost, nezávislost a nestrannost stále zodpovídá ČSÚ.


reklama

 
foto - Hrbek Jiří
Jiří Hrbek
Autor je emeritní ředitel odboru zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

13.11.2021 05:51
Ani na úrovni obcí to s odpady není jednoduché, Pokud si platíte svozovou firmu, tak je to ona, která obci odpady eviduje. A také obcím vede výkaznictví. Hmotnosti Vašeho odpadu se lze jakž takž dopočítat přes referenční hmotnostní standardy obsahu jednoho konkrétního kontejneru, např. pro plasty se používá hodnota 0,16 -0,20 tuny za jeden 1110 l kontejner. Hodně záleží, jestli to je PET nebo PE a PP.
Odpovědět
ig

15.11.2021 05:55
Jejda, tohle mě baví. Jestli jsou data poskytovaná statistickému úřadu tak správná, jako ta poskytovaná firmami kterým staťák zasílá balíky formulářů k vyplnění, tak teda potěš :-) Něco o tom vím jak se taková lejstra vyplňují...
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist