https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-janota-evropska-komise-chrani-louze-po-desti-zakaz-oloveneho-streliva-je-na-spadnuti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Janota: Evropská komise chrání louže po dešti, zákaz olověného střeliva je na spadnutí

19.9.2020
Výbor REACH (registrace, vyhodnocování, autorizace a zákazy chemických látek) ve čtvrtek 3. září na pátý pokus schválil návrh vlivné nadnárodní lobbistické organizace Birdlife International adoptovaný Evropskou komisí na zákaz používání olova v brokovém střelivu. Evropští lovci a sportovní střelci tak budou kriminalizováni za pouhé držení střeliva s olověnými střelami kdekoli v okruhu sto metrů od nejbližšího mokřadu. Mokřad je přitom definován tak široce, že jím jsou třeba i vyschlá rašeliniště či obyčejné louže po dešti. Skutečným záměrem Komise nepochybně je využít zákazu olova jako mezikroku k zákazu civilního držení zbraní napříč celou Evropskou unií.
 

Návrh na zákaz držení a používání olověných střel do brokovnic se na pořadu jednání výboru REACH objevil již čtyřikrát. Čtyřikrát jej zvládla hrstka odporujících států v čele s Českou republikou zablokovat, napopáté se však na stranu zákazu přidalo i silné Německo, čímž umožnilo návrh přijmout.

Nová pravidla pro používání olověných střel jsou natolik nepodložená, absurdní a přináší tak rozsáhlou právní nejistotu všem střelcům i orgánům státní správy, že lze jen těžko věřit, že blaho volně žijících ptáků, zvířat a konzumentů zvěřiny je jediným důvodem jejich prosazení za každou cenu. Vnímáme je jako další tah Evropské komise proti legálním držitelům zbraní.

Zakázáno má být veškeré držení a použití brokového střeliva s obsahem více než 1 % olova. Zákaz se vztahuje na mokřady, které jsou však definovány jako veškerá viditelná i neviditelná voda, bažina, mokré i suché rašeliniště, voda přírodní i umělá, trvalá i dočasná, stojatá i tekoucí plus stometrové ochranné pásmo kolem každé takové vody. Máte za domem potok? Nesmíte držet olověné brokové náboje. Tvoří se na vaší oblíbené střelnici po dešti kaluže? Nesmíte zde střílet olověnými brokovými náboji. Procházíte krajinou a nevíte, zda do sto metrů od vás není nějaká voda? Dejte si pozor, možná porušujete zákon. V myslivecké praxi bude takřka nemožné v terénu určit, kdy je držení nábojů obsahujících olovo v souladu a kdy v rozporu se zákonem. Případný rozpor se zákonem přitom nelze brát na lehkou váhu – mohl by vést až ke ztrátě zbrojního průkazu či loveckého lístku.

Při snaze zákaz prosadit nebrala Evropská komise ohled na věcné ani formální připomínky řady aktérů včetně poslanců evropského parlamentu. Pod nátlakem některých členských států sáhla pouze ke kosmetickému zmenšení ochranného pásma ze tří set postupně na dvě sta a konečně jedno sto metrů kolem vody. Naproti tomu zcela ignorovala skandál, který vypukl po zjištění, že materiál předkládaný jako původní Komisí zástupcům členských států byl vytvořen na počítači vlivné nátlakové ekologické organizace BirdLife International. Kromě toho Komise tímto lobbingem u odborných zástupců národních států porušila svá vlastní pravidla, která ovlivňování rozhodování členských států touto formou zakazují.

Licence | Volné dílo (public domain)

Významnou novinkou je také prosazení zákazu olova prostřednictvím rozšíření seznamu zakázaných látek nařízení REACH. Jde totiž o vůbec první případ, kdy má toto nařízení dopadat přímo na koncové spotřebitele dané látky. Dosud se nařízení REACH vztahovalo pouze na výrobce a prodejce, jak ostatně stojí hned v jeho prvním článku: „Toto nařízení je založeno na zásadě, že výrobci, dovozci a následní uživatelé musí zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo životní prostředí.“ Článek 3 pak jasně říká, že „následným uživatelem není distributor ani spotřebitel.“ Nařízení REACH proto způsobem, který Komise prosazuje, nelze na střelce – spotřebitele aplikovat. Přestože Komise byla na tento formální nedostatek v průběhu schvalování zákazu upozorněna, zákaz v této podobě stejně prosadila.

Své náboje bude muset vyměnit přibližně deset milionů střelců v celé Evropě. Značná část z nich bude muset vyměnit také zbraně, protože starší modely brokovnic nejsou konstruovány na použití ocelových broků, které jsou nejpravděpodobnější náhradou. Kromě tvrdosti a s ní spojeného většího opotřebení zbraní je jejich největší nevýhodou nižší hmotnost, a tudíž menší ranivý efekt v lovené zvěři. Nižší ranivost znamená menší pravděpodobnost rychlého úmrtí, tedy větší utrpení zvěře. Jiné alternativy přinášejí své vlastní problémy a zároveň olovo dalece přesahují cenou.

Navrhovaný bismut je olovu asi nejpodobnější, netoxický, ale při zásahu cíle významným způsobem fragmentuje, tj. střela se rozpadá na drobné kousky kovu, které znehodnocují zvěřinu. Měď je jedovatá pro řadu vodních živočichů, zinek je prudce toxický pro rybí plůdek. Využívání olova má mnohasetletou, opodstatněnou tradici.

Samozřejmě nepopíráme, že olovo je toxické. Toxická je ale řada dalších látek každodenní potřeby, například sůl či voda. Jde jen o to, kolik dané látky se člověku či jinému živočichovi dostane do těla. Je prokázáno, že olova pocházejícího ze střel se do organismu dostává zcela zanedbatelné množství. Komise dostatečně neprokázala, že takto rozsáhlý zákaz je přiměřený údajným negativním dopadům olova, a že jeho přínosy převáží negativa. Zákaz byl prosazen na základě mnoha nesprávných interpretací vědeckých prací, přes odpor myslivecké a střelecké komunity a za porušení vlastních pravidel práce Komise. Například v České republice je vliv olova pocházejícího ze střel prozkoumán pouze okrajově, analýza dopadů zákazu chybí úplně. Přesto na nejpřísněji chráněných – skutečných a konkrétně vyjmenovaných – mokřadech jsou olověné střely zakázány již od roku 2011. Pro zákaz v aktuálním rozsahu je ale rozumných argumentů velice málo.

Českomoravská myslivecká jednota v těchto dnech analyzuje zákonné možnosti dalšího postupu. Je připravena se zasadit, aby návrh v této podobě nevstoupil v účinnost a nestal se předvojem pro souběžně připravovaný úplný zákaz olověného střeliva, který by na mysliveckou i střeleckou komunitu měl zničující dopad. Možnost zákaz odmítnout má v tuto chvíli Evropský parlament.


reklama

 
foto - Janota Jiří
Jiří Janota
Autor je předseda Českomoravské myslivecké jednoty.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (75)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jirka Černý

19.9.2020 09:56
Nějak nevím co napsat a nebýt vulgární, Hmm tak raději nic.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.9.2020 13:08
Řadou nařízení a směrnic směřuje EU k zamýšlenému stavu, kdy občané budou strčeni do chomoutu , který jim v podstatě odebírá právo na ochranu svého života a majetku , a přitom jim nezaručuje základní povinnost státu chránit své občany.
O vlcích se už tady hodně psalo, nemusíme dále rozebírat.
Nikdy jsem neviděl, že by fauna a flóra mokřadů byla poškozena olověnými broky tak, aby se dalo mluvit o vážném poškození.

Zato jsem viděl , jak je krajina tvrdě poškozována developerskými záměry, zábory zemědělské půdy, chemizací zemědělství , degenerována poli FVE nebo VE v nejcennějších partiích, např. VE na Mravenečníku, Hrubý Jeseník ,popřípadě probíhající výstavbou rozhledny na Králickém Sněžníku , NATURA 2000 , nikomu nic neříká. Mokřad sem, mokřad tam.

Pokud to bude pokračovat tímto směrem, bylo by nanejvýš žádoucí, aby se uskutečnilo referendum o setrvání ČR v EU.
Nestydím se za to, že v referendu o vstupu ČR jsem byl horlivý zastánce naší účasti v EU.
Odklon od zdravého rozumu , prosazování neomarxistických tezí vrcholnými orgány EU , odtrženost Bruselu od starostí obyčejných lidí a zjevná neodbornost některých zásadních rozhodnutí (energetická část Green Dealu, migrační politika, proklamovaná a nikoli skutečná ochrana přírodního dědictví , sociální experimenty na úkor pracujících) nelze hodnotit jinak než porušení principů na kterých EU byla původně postavena.

Proto je nutné otestovat v lidovém referendu zda lid s takovým vládnutím souhlasí , anebo zda chce zvolit jinou formu naší /ne/účasti v Evropské unii , například po vzoru Švýcarska nebo Norska.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.9.2020 07:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Odchod z EU není v zájmu oučasného premiéra a jeho Agrofertu. V současné době se tato "podnikatelská skupina" drží nad vodou jen díky nejrůznějším dotacím a odchod z EZ by znamenal pokles těchto peněz a pád celého Babišova impéria. Mimochodem, taky jsem byl zastáncem vstupu, akorát že nám EU líčili jako volné sdružení států, které se organizují za účelem lepšího obchodu. O zákazu zbraní nebo prosazování migračních kvót tam tehdy nepadlo ani slovo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 07:54 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Nemáte úplně pravdu. Dotace dostávají také konkurenti Agrofertu (a kdyby Agrofert dotace nedostával, byl by jimi v takové nerovné situaci převálcován) a na trhu řadě zboží od Agrofertu konkuruje zboží dotovaných výrobců jiných zemí EU.
V případě czexitu by dotace přestali dostávat i ti konkurenti a zboží od dotovaných zahraničních výrobců bychom, podle pravidel WTO, buď na náš trh vůbec nepustili, nebo zatížili clem.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.9.2020 08:57 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud bychom vystoupili z EU, nebyl by důvod sem dotované zboží z jiných zemí pouštět. Pokud jsme schopni vyrobit místo řepky dost brambor pro celou republiku, nač sem pouštět dotované brambory třeba ze Španělska? Když už se tady bojuje o ekologii, uhlíková stopa těch španělských brambor je mnohem větší než uhlíková stopa brambor vypěstovaných za humny.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.9.2020 09:34 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
"uhlíková stopa těch španělských brambor je mnohem větší než uhlíková stopa brambor vypěstovaných za humny"
Jak jste to spočítal?
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.9.2020 09:36 Reaguje na Viktor Šedivý
Spočtěte si cestu, které ty brambory urazí, než skončí na stole spotřebitele.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.9.2020 09:49 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Zhruba tuším, jak daleko je to na Vysočinu a jak daleko je za Pyreneje.
Ptám se ale, jak jste spočítal CELKOVOU uhlíkovou stopu (když už zrovna tenhle parametr pokládáte víbůhproč za tak důležitý) obou produktů.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.9.2020 10:42 Reaguje na Viktor Šedivý
Píšu to sem proto, že zbytečné převážení produktů přes celou Evropu je v přímém rozporu s ochranou přírody, kterou se EU ohání. Na jedné straně je tu šikana kvůli ekologii, na druhé straně EU podporuje globalizaci a tím i zájmy nadnárodních společností, což je v přímém rozporu s ochranou přírody. Nebo si snad myslíte, že transport kupříkladu výše zmíněných brambor přes celou Evropu, té přírodě nedává na frak?
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 11:52 Reaguje na Viktor Šedivý
Pokud se jedná o převoz do supermarketu v Česku, tak ta stopa bude vyšší u španělských brambor. pokud si pro ty brambory budou jezdit jednotliví spotřebitelé k jednotlivým pěstitelům, bude pravděpodobně vyšší stopa českých, hlavně pokud si je spotřebitelé nenakoupí jednorázově na zimu, ale budou kupovat po kilech, dvou tří.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.9.2020 17:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Sám o sobě je princip uhlíkové stopy /množství skleníkových plynů vypuštěných bezprostředně při dané aktivitě/ nicneříkajícím údajem vytrženým z kontextu.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.9.2020 20:10 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud funguje obchodní síť, není důvod, aby si jednotliví spotřebitelé jezdili pro pár kil brambor až k pěstiteli.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 21:37 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Obchodní řetězce často vozí brambory z Egypta nebo Španělska, takže nákup u místních pěstitelů jde proti nim (což je jen dobře).
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.9.2020 21:52 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Ovšem obchodník zase bere od takového dodavatele, který je schopen garantovat dodávky pro celou skupinu - čímž je samozřejmě vyřazen menší lokální producent a bere se to třeba z toho Španělska.

Takže máte na stole konflikt dvou ideologických problémů:
- dát přednost lokální produkci i za cenu vyšších emisí vražedného CO2?
či
- minimalizovat emise, dát ale vydělat zlému velkokapitálu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.9.2020 07:27 Reaguje na Viktor Šedivý
Problém je, že pokud budeme masově vozit ty brambory ze Španělska, Egypta a podobných destinací, tak se bude snižovat naše schopnost pokrýt svou potřebu z vlastních zdrojů. Proto je asi lépe nakupovat u místních producentů (naše rodina to tak dělá celá léta), bez ohledu na fake o CO2.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.9.2020 15:00
Další důvod proč odejít z EU. Opravdu o nás musí rozhodovat zkorumpovaný lidský odpad, ať už je to REACH nebo BirdLife International, jejichž demokratická legitimita je zcela nulová?
Už jen to, že bychom se zbavili knuty těchto lidí a těchto organizací by bylo obrovské plus!
Odpovědět
MG

Milan G

21.9.2020 14:34 Reaguje na Jan Šimůnek
To je naprosto klíčové, banda pomatenců má vliv na chod eu a to vše bez zodpovědnosti.
Rychle pryč z EU.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.9.2020 15:18
Je skoro neuvěřitelné, že nikomu z českých eurofilních stran, jako je top 09, piráti, nebo lidovci, kteří mají jinak plnou hubu demokracie, nevadí tyto totalitní manýry EU. Takže bude v budoucnu nezbytné, naši existenci v tomto nedemokratickém totalitním spolku přehodnotit. Bohužel hlavní slovo v rozhodování mají místo odborníků aktivističtí tupci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.9.2020 16:04 Reaguje na Jan Olejníček
Tyhle strany je třeba nevolit. I kdyby slibovaly modré z nebe a ráj na zemi.
Jim to jistě nevadí, protože jsou to antidemokratické a prototalitní strany.
Odpovědět
RS

Roman Sofín

19.9.2020 19:45
Pokud to olovo máte tak rádi mužete si ho strouhat do guláše.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.9.2020 20:16 Reaguje na Roman Sofín
Olovo se že střel uvolňuje zcela minimálně - své by k tomu mohli říct třeba hledači "pokladů".
Odpovědět

Jirka Černý

19.9.2020 21:59 Reaguje na Viktor Šedivý
Ano, celkem běžně lze najít střely z Napoleonských válek, nebo v USA z Občanské války. Olovo je i poměrně oblíbené na různé formy časových schránek. Navrch nevím jak u brokových ale pokud je někdo fajnšmekr a odlévá si jednotné střely do pušky nejde použít čisté olovo.
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

19.9.2020 22:20 Reaguje na Jirka Černý
Tak každý by se zřejmě divil, kolik je v zemi ještě olověných trubek na vodu,o starých domech ani nemluvím. Petrův Zdar
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 12:55 Reaguje na Viktor Šedivý
Olovo je téměř ušlechtilý kov, má potenciál velmi blízko vodíku, takže se do prostředí rozpouští velmi pomalu. Navíc je jedním z těch kovů, u kterých korozní produkty, oxidy a hydroxidy utěsní povrch natolik, že se prakticky přestane rozpouštětt vůbec. Rozpouští se buď v kyselinách nebo silných zásadách. Nebo musí být ve vlhkém prostředí kontaktně spojeno s ušlechtilejším kovem, třeba mědí a potom se rozpouští elektrochemicky jako "obětovaný" kov na anodě.
Odpovědět
radim buffalo tobias

radim buffalo tobias

20.9.2020 05:11 Reaguje na Roman Sofín

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
MD

Marek Drápal

19.9.2020 21:39
Pan Janota jaksi zapoměl dodat, že pro řadu ptáků je naprosto fatální pozření olověných broků, které odsuzují ptáky k trýznivé a pomalé smrti. Škoda, že redakce sama nenalinkovala k tomuto tendenčnímu textu článek z vlastní dílny: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/olovene-broky-skodi-prirode-jeste-dlouho-pote-co-byly-vystreleny
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.9.2020 22:01 Reaguje na Marek Drápal
Olovo vadí u zvířat, ochuzený uran u lidí nevadí.
Střely z ochuzeného uranu byly použity spojenci v první válce v Iráku v roce 1991, v Kosovu v roce 1999, pravděpodobně rovněž v Afghánistánu v roce 2001 a od března 2003 i v Iráku během operace Irácká svoboda.Jen Američané vypálili milion těchto střel, mnohé z nich v obydlených oblastech a proti neobrněným cílům.Podle bývalé kongresmanky a nezávislé pozorovatelky Cynthie McKinneyové i jiných zdrojů ochuzený uran používala vojska NATO během občanské války v Libyi.
zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ochuzen%C3%BD_uran

Škoda, že stejnou péči nevěnuje EU i této oblasti.

Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 12:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ve vyvřelých horninách je v průměru 40 gramů uranu na tunu horniny. V sedimentovaných asi polovina, čtvrtina toho množství. A to se jedná o neochuzený uran.
Co se týká střel z ochuzeného uranu, měly by se nárazem zahřát na velmi vysokou teplotu, zapálit a shořet na dým, který se roptýlí po okolí. Pokud tedy nedojde k zásahům většího množství projektilů do jednoho bodového místa, není plošný dopad střel s ochuzeným uranem radiačně závažný problém. Zdravotně nebezpečné je, pokud se člověk na místě nachází hned po zásahu, kdy je dým z uranové střely ještě v ovzduší a člověk ten uran vdechne. Jakmile se uranový dým či zbytky usadí na zemi a případnou vlhkostí spojí se zemí, nepředstavuje uran větší problém než vyvřelé podloží s vyšším obsahem přírodního uranu a s dlouhodobě větší produkcí radonu.
Ostatně není problém si to spočítat, ochuzený uran je hlavně uran 238, který má asi 8x menší radioaktivitu než uran 235 a potom malý zbytek U235, který se už nevyplatí od toho uranu 238 izolovat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 13:01 Reaguje na Radim Polášek
Uran je vysoce toxický kov, LD50 se odhaduje pro člověka kolem 1 g celkem, olovo (jako olovnatý iont) má LD50 pro člověka necelého 1/2 g na kg tělesné hmotnosti, tedy skoro o řád vyšší.
Navíc při tom odpaření je vysoká pravděpodobnost vzniku rozpustných sloučenin uranu, pohybujících se v biosféře. Olověný projektil se opouzdří oxidem a je stabilní stovky let (minimálně).
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 17:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Z hlediska toxicity jsem použití uranu nezkoumal, po spálení těch střel zřejmě vzniknou oxidy uranu, které obecně rozpustné myslím nejsou. Ale ty oxidy uranu, které se dostanou třeba vdechnutím do lidského těla, se zřejmě v plicích postupně rozpustí a v podobě rozpustných sloučenin se dostanou do těla. Já jsem měl ale na mysli spíš problém radioaktivity, kdy ty atomy uranu začínají své radioaktivní rozpadové řady a až na radon to jsou pevné sloučeniny, takže hlavně pokud mají krátké poločasu rozpadu, stihnou radioaktivně působit na organismus zevnitř. A tudíž i záření o velmi malé energii nebo nízkém průniku vytvoří poškození.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.9.2020 20:54 Reaguje na Radim Polášek
Ochuzený uran radioaktivní není.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 22:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Ochuzený uran je radioaktivní. Je tam pořád zbytek uranu 235 a taky onen nevhodný uran 238 září, jen asi několikrát méně než U235.
Odpovědět

Viktor Šedivý

19.9.2020 23:50 Reaguje na Marek Drápal
Pro "řadu ptáků"?
To jsou dejme tomu v ČR jednotky kusů nebo desetitisíce?
Odpovědět
re

regis24

20.9.2020 00:16 Reaguje na Marek Drápal
Můžete to tvrzení o škodlivosti olova pro ptactvo podložit nějakou pravdivou studií? Důležité slovo je Pravdivou.
Studie o tom, že škodlivost olovo v globálním měřítku je mizivá existují, a jsou nezávislé a pravdivé.
Máte pravdivé protiargumenty? Nebo jen lži?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

20.9.2020 06:36 Reaguje na regis24
„Výskyt a působení olověných broků v suchozemském prostředí u ptáků , podle testů jejich jater, je nízký, což naznačuje, že pokud jde o tento kontaminant, je to dobrý stav. Zjištěná průměrná koncentrace byla desetkrát nižší než prahová hodnota expozice v životním prostředí popsaná v literatuře jako nejpřísnější “.

v roce 2012 provedl Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) analýzu citlivosti na expozici olovem u člověka prostřednictvím stravy, aby zjistil, které potraviny nejvíce přispívají k příjmu olova. Na základě dostupných údajů dospěl úřad EFSA k závěru, že hlavní příspěvek k příjmu olova „poskytují produkty na bázi obilovin (16,1%), mléka a mléčných výrobků (10,4%), nealkoholických nápojů (10,2%), zeleniny a jejich derivátů (8,4%), voda (7,0%), alkoholické nápoje (6,7%), “ dodává, že „ spotřeba masa ze zvěřiny s vysokou koncentrací olova významně nemění celkový příjem “ .
Odpovědět
Hu

Hunter

20.9.2020 06:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
No zvěřinu ulovenou pomocí olověných střel konzumuje lidstvo několik staletí a pokud vím, tak není znám případ, že by se tím někdo otrávil a umřel :-).
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 13:01 Reaguje na Hunter
Dokonce ani při požití broku.
Odpovědět

Jirka Černý

20.9.2020 18:17 Reaguje na Jan Šimůnek
Když jsem byl malý kluk tak jsme stříleli ze vzduchovky stylem broky do pusy a postupně nabíjet, co si budeme nalhávat občas nějaký skončil v žaludku.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.9.2020 07:40
Jediným cílem bruselské mociparty je vytvoření roztříštěného evropského stáda, které bude bezbranné, snadno ovladatelné a nebude klást odpor. Snaha o likvidaci legálně držených zbraní je jedním z kroků. Bruselské vysokoprevoschoditěľstvo to vysvětluje počtem teroristických útoků, které byly v Evropě spáchány střelnými zbraněmi, akorát že tento argument je neskutečná pitomost. Žádný teroristický útok nebyl spáchán legálně drženou a tudíž dohledatelnou zbraní. Vše byly zbraně propašované do Evropy a tudíž získané nelegálně. Zákaz olověného střeliva je další pitomost. Pokud budu myslivec a budu vlastnit olověné střelivo, když si soused vybuduje na zahradě jezírko, já držením třeliva v domácnosti porušuji nařízení z Brusele a mohu být stíhán. Jinými slovy, je to další z z pitomostí, jako byla norma na rovné okurky, případně současné zpřísnění emisí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 09:29 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Přesně tak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 07:50
Obávám se, že nepomůže fňukat tady na Ekolistu a patrně ani nepomůže Evropský parlament, už proto, že v EU neexistuje demokracie. Ten parlament má asi stejný význam jako u nás za vlády komunistů. Jen úspěšněji předstírá demokratičnost.

Vás a vašich příznivců je poměrně dost, tak je vyzvěte, aby i se svými rodinami volili euroskeptické strany, nejlépe takové, které mají v programu referendum o našem členství. A aby rozhodně nevolili strany "proevropské".

A můžete se obrátit na vám obdobné organizace v dalších státech EU, aby podobně vyzvaly i své členy.

To by mělo asi daleko významnější dopad. A mohlo by to i přimět část těch poslanců EP, kteří normálně hlasují podle befélu od vedení sekce (jeden z důvodů, proč EP není plnohodnotně demokratická instituce), aby se "utrhli" a hlasovali ve váš prospěch. Nebo alespoň vybojovali tajné hlasování, pokud je něco takového v EP vůbec reálně možné.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 09:30 Reaguje na Jan Šimůnek
Připojuji se.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

20.9.2020 09:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Obávám se, že moc není koho volit. Okamura je moc velký šašek, abych mu dal hlas, Svobodní se před krajskými volbami začali paktovat s ODS (min. v JMk), takže, ať jdou taky do řiti a už nemáte nic.
Odpovědět

Viktor Šedivý

20.9.2020 09:54 Reaguje na Jan Olejníček
Přečtěte si něco na téma Overtonovo okno.
Pokud chcete dostat otázku odchodu ze ESSR do normální diskuse, musíte nějaký čas akceptovat, že o tom mluví jen šašci, exoti a pošuci.
(Vzpomeňte na téma "migranti". Nebýt Konvičky&comp, zůstalo by tabuizované.)
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

20.9.2020 10:08 Reaguje na Viktor Šedivý
To není jenom o zlehčování "palčivých" témat. Ono je to i o kriminalizování nositelů "nevhodných myšlenek". Stačí se podívat jenom na téma nelegální migrace. Pokud se někdo vyjádří, že tato migrace je zrůdnost páchaná na původním obyvatelstvu Evropy, okamžitě je označen jako pravicový extrémista, případně je okamžitě vyšetřován policií. Na druhé straně masová nelegální migrace je tolerována a byť je protiprávní, není vůči ní zasahováno.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 11:58 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Jsem toho názoru, že je to zase jeden z důvodů, proč z ré EU odejít.
Odpovědět
MG

Milan G

21.9.2020 14:50 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
No a tento týden se má k migraci opět vyjádřit von Leyen, očekávám stejné svinstvo jak grýn dýl, asi se budeme všichni divit, jak rychle se obnoví téma kvóty a jiné.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 11:57 Reaguje na Jan Olejníček
Raději se zapřít. Řadu věcí, které Okamura má v programu, opravdu nemusím, ale vycházím z toho, že pokud by se podařilo prosadit zákon o obecném referendu, tak by se daly referendem korigovat (na rozdíl od srovnatelně odporných nebo ještě odpornějších programových bodů, či reálných skutků, antidemokratických stran, které jsou proti referendu). On takový zákon by v podstatě mohl i mírnit politické extrémisty, kteří by měli nad sebou Damoklův meč referenda a zrušení prasečin, které prosazují.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 12:25 Reaguje na Jan Šimůnek
Okamura je jedna z dobrých variant.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 13:03 Reaguje na Radim Polášek
Není ideální, ale nic lepšího na "trhu" politických stran s reálnou šanci dostat se do zastupitelstev (včetně parlamentu) prostě není.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 17:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Proto říkám jedna z dobrých variant. Respektive jedna z mála variant, která může být účinná.
Určitá možnost je potom i Trikolóra. Tam se ale ještě moc neprofilovali.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.9.2020 09:25 Reaguje na Radim Polášek
Pardon, ale musím se smát. Okamura dobrá varianta? :D Okamura je lhář, demagog a populista. Upřímně doufám, že Strana Padajícího Dubu (a podobné), brzy zmizí z české politické scény.

Ukázka toho, že lže:
https://tn.nova.cz/clanek/debata-s-okamurou-podivejte-se-v-kolika-pripadech-lhal.html
Odpovědět

Jan Šimůnek

21.9.2020 11:54 Reaguje na Petr Eliáš
Prohlédl jsem to, prakticky bod po bodu soudruzi lžou a blábolí.

Příklad (hned to první, aby se to dobře hledalo): Politici ODS, KDU-ČSL, ČSSD skutečně umožnili vládu A. Babiše, a to tím, že svou blbostí a neschopností přišli o voliče. Okamura neřekl, že pro Babiše hlasovali, jak se mu to snaží podstrčit desinformátoři, co sepsali vámi citovaný článek.

Jinak platí, co jsem citoval nedávno ze sobotního (asi) Neviditelného psa: "Až se voliči pořádně nakrknou, nebudou volit populistu, ale diktátora." A k tomu nezbývá než dodat, že lidé jako vy pak budou říkat "Zlatej Okamura!"
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.9.2020 12:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Tyhle vaše kecy, soudruhu, jsou jako prd ve větru.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 07:55 Reaguje na Petr Eliáš
Dal jste link, přesvědčit se může každý sám.
Nicméně naprostá většina oněch "lží" je vkládání Okamurovi do úst něčeho, co neřekl, nebo redukce jeho výroku o více významech, na jeden, který "neprošel".
Stejně "pracuje" i demagog.cz
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

20.9.2020 09:16
Je pravda, že dočasné louže sú veľmi zaujímavé biotopy a poskytujú životný priestor viacerým organizmom. Určite by si zaslúžili naozajstnú ochranu, aspon tam kde je na to dôvod. Podľa všetkého olovenné broky sú práve to, čo tie louže ohrozuje najmenej. Poľovníkov nemám rád, ale tento predpis je naozaj dosť nezmyselný.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 09:38
Ekologický aktivista = největší škoditel lidské společnosti. Až na některé málo četné výjimky.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

20.9.2020 10:26
Tak holt brokovnice s ocelovými broky...
Odpovědět
Hu

Hunter

20.9.2020 11:39 Reaguje na Vaclav Sobr
Ocelaky jsou dobrý tak na 2 věci.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 12:03 Reaguje na Vaclav Sobr
Ocel doletí ve vzduchu na kratší vzdálenost (menší hmotnost, a tedy i energie při stejných rozměrech, a tedy i brzdné síle). Druhou věcí je, že olovo se při nárazu na něco pevného deformuje (a pohltí tím významnou část energie, kterou nese), zatímco ocel se odrazí skoro stejnou rychlostí, jakou přilétla. Obrovský nárůst úrazů střelců i nezúčastněných (mimo jiné problémy).
Odpovědět
Hu

Hunter

20.9.2020 12:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Ač ne myslivec a ne střelec jste ty zásadní problémy popsal dobře. Zbyva jen doplnit ze v důsledku těchto fyzikálních jevů je ranivost výrazne nižší a zcela zbytečně tak dochází k utrpení zvere kdy tzv. dobře strelene kachny odcházejí z výradu apod. Kdyz už na neco střelim, tak bych to měl usmrtit eticky a rychle a ne to týrat v rámci nesmyslne zelene ideologie.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

20.9.2020 15:30 Reaguje na Jan Šimůnek
tak by jsme mohli zkusit wolfram nebo ochuzený uran.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 17:07 Reaguje na Vaclav Sobr
S wolframem budou podobné problémy jako s ocelí. Uran by byl z hlediska environmentární toxicity daleko horší.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 17:38 Reaguje na Jan Šimůnek
Wolfram by byl ranivostí ještě výrazně lepší než olovo, protože je ještě o polovinu těžší než olovo.(olovo má 11,38 gna cm3, wolfram má nějak přes 20 g na cm3)
Jeho mechanické charakteristiky neznám, myslím, že to je podobně tvrdý materiál jako kvalitní ocel, proto by byly stejné nebo i horší problémy se životností hlavní brokových zbraní a s odskakováním broků od pevných materiálů, jako třeba kamenů a nebezpečí zranění okolních lidí.
Kromě toho je wolfram, co je mně známo, taky dost jedovatý.
A hlavně je velmi drahý.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 17:41 Reaguje na Vaclav Sobr
Ideální materiál by bylo zlato. Podstatně těžší než olovo, takže ranivostí mnohem lepší, měkké, absolutně netoxické...
Jen ta cena je problém...
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 17:43 Reaguje na Radim Polášek
Možná by to mohla EU dotovat, z hlediska životního prostředí by bylo zlato úplný ideál.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 17:52 Reaguje na Jan Šimůnek
Co se týká oceli, je otázka, jakou slitinu se jim na to povede vytvořit. Protože rozhodně to musí být nějaká speciální slitina, co nejměkčí. Případně ještě se speciální tepelnou úpravou, což ale zase bude znamenat, že náboje s ocelovými broky budou mít krátkou životnost, měsíce, půl roku atd. Protože po této době se extrémně tepelně upravená ocel stabilizuje zpět ke svým normálnějším hodnotám.
Je pak otázka, jak velkou erozí pří výstřelu budou ty broky působit a tudíž jakou životnost budou mít běžné brokové hlavně.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

20.9.2020 12:48
Článek jsem pochopil tak, že by mohli být kriminalizováni všichni držitelé olova, nejenom myslivci. Byli by kriminalizováni třeba ti, co mají ještě starou střechu z plechových šablon, kde se používalo k utěsnění hřebíků, kterými jsou šablony přibité, olověných podložek. Nebo kdo mají doma někde na nějaké klempířině třeba poolověný plech, dřív se používal jako pozinkovaný plech. Nebo kdo má spájený okap z pozinku olověnou pájkou. Nebo když bude mít bastlíř doma staré zásoby olověné pájky. Či dokonce kdo má doma elektroniku starší než takových 10 - 15 let, ta se pájela výhradně olověnými pájkami. O tom, že někdo může mít ve starším baráku ještě nějakou olověnou trubku v odpadech ani nemluvě.
Dokonce olověnými pájkami by měla být pájena dnešní fotovoltaika i dnešní elektronika v automobilech, protože ty mají výjimku z používání bezolovnatých pájek kvůli požadavkům na trvanlivost a odolnost pájených spojů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.9.2020 13:06 Reaguje na Radim Polášek
V tom je ta šílenost EU, že jsou příslušné befély formulovány tak nesmyslně, že mají podobné vedlejší dopady. V některých případech je to nekvalitou všeho, co souvisí s EU, v některých je to jednoznačně zlý záměr.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

20.9.2020 13:58 Reaguje na Jan Šimůnek
A co chcete od Evropské komise , nikým nevolené( jen tam byli jedinci nominováni námi zvoleným stranami) vedenou babou , co položila na lopatky coby ministryně obrany Bundeswehr. Prostě se blbec na funkci neosvědčil , tak zkusíme jinou a jednou to už musí dopadnout :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.9.2020 12:25 Reaguje na Petr Pekařík
Žijeme v zastupitelské demokracii.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zastupitelsk%C3%A1_demokracie

Do evropského parlamentu se volí. Evropský parlament volí předsedu. Evropský parlament schvaluje kandidáty na komisaře. Rada EU schvaluje komisi.

Rada:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_cs

EP:
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_cs

Komise:
https://www.europarl.europa.eu/news/cs/faq/8/jak-je-jmenovan-predseda-a-clenove-evropske-komise

Může se tedy zdát, že je komise nikým nevolená. Ale není.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.9.2020 08:08 Reaguje na Petr Eliáš
Volby do EP nemají demokratický charakter, protože nevolíme přímo strany EP. Námi volení poslanci také nejsou zavázáni k práci v náš prospěch, ale k práci "ve prospěch EU" což může být (a často i je) v diametrálním rozporu.
Navíc v EU neexistuje jednotný politický evropský národ, přičemž existence jednotného politického národa (který může být z národů různých) je podmínkou, aby parlamentní demokracie vůbec fungovala.

EP má vůči EK podstatně nižší úroveň pravomocí než standardní parlament vůči vládě. Navíc se k řadě problémů ani nesmí vyjadřovat, pokud ho k tomu EK nevyzve. EK není standardně volená, EP má pouze možnost ji schválit nebo odmítnout jako celek. A odvolání již schválené EK je daleko obtížnější než vyslovení nedůvěry vládě ve standardní demokracii.

Rada Evropy je složena ze zástupců vlád (tedy, není to ani i tak problematická nepřímá volba, je to od vůle voličů o level dál), přičemž ti zástupci mohou být různí, čehož bylo v minulosti mnohokrát ze strany EK vy/zne/užito k tomu, že se schvalováním něčeho kontraverzního čekala na "vhodné" složení (tj. takové, kde zástupcům, pohybujícím se v úplně jiné oblasti nedojdou patřičné souvislosti).

I členové EK a RE nemají pracovat ve prospěch zemí, odkud pocházejí a jejich občanů, ale ve prospěch EU. Tedy v podstatě v mnoha případech proti zemím svého původu a jejich obyvatelům.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.9.2020 11:39 Reaguje na Jan Šimůnek
No vidíte, mám tam chybu a špatný odkaz na Evropskou radu (Rada Evropské unie je něco jiného).

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_cs

Je složená z prezidentů/premiérů jednotlivých států.

Rada Evropy jako taková je zase něco jiného:
http://www.radaevropy.cz/

Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.9.2020 19:15
Všichni lidé dotčení nesmysly z EU si musí položit otázku, co je pro
ně prioritní. Obětovat stále více svobod na oltář jednotnosti v EU a nebo
volit ty, kteří chtějí buď nové referendum a nebo alespoň vnitřní přeměnu
EU na společenství opravdu suverénních zemí a ne tento paskvil. Nikoho tak
nenabádám k pouhému vystoupení z EU, ale pouze k tlaku na na její reformu.
Dnes to je olovo v brocích a rybářských olůvkách, brzy možná i o rybářských vlascích a sítích a nebo chovu psů a prasat, aby nevadili muslimským
spoluobčanům. Těžko se budou dnes zakazovat burky, když všichni nosíme
roušky a díky neschopnosti vedení EU je nosit navždy.Nebýt jednotlivých zemí, tak ještě teď budou diskutovat o rozhodnutí zda je nosit a nebo ne.
Tak budou rači řešit broky a olůvka, aby lidé zapoměli na to podstatné.
Míra integrity je pouze v nepodstatných věcech, ale v těch podstatných
jako je jednotné zdanění, zákaz působnosti firem registrovaných v daňových rájích a v zemích s nízkým zdaněním. Taky přetahování mozků a pracovní
síly mezi jednotlivými zeměmi nikdo neřeší a pak je někde odborníků plno
a jinde chybí. Takto vykrádané země se nikdy na roveň vykrádajících
nedostanou. No a hra na jednotný trh je už k smíchu úplně, když jsou stále národní dotace a jiná zvýhodnění. Ne to není unie do které jsme se toužili dostat. Stal se z ní paskvil bohatých diktátorů a chudých lokajů.
Odpovědět
AL

Adam L

26.2.2021 11:49
Je pro mě výrazným zklamáním, že je na Ekolistu poskytován prostor nýmandům s flintami, kteří pofňukávají nad tím, že si nebudou moct zastřílet.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist