https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-kriz-pripravovana-novela-zakona-o-myslivosti-a-postoj-csop
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Karel Kříž: Připravovaná novela zákona o myslivosti a postoj ČSOP

22.1.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
V posledním půl roce nabrala na obrátkách příprava novely zákona o myslivosti.
 
Český svaz ochránců přírody se spolu s dalšími šesti nevládními a profesními organizacemi snaží o novelizaci zákona od roku 2020. A celých těch dlouhých 3,5 roku prosazujeme kontinuálně stále stejné úpravy. Všechny vedou ke třem cílům: 1) zajištění druhově pestré obnovy lesních porostů, 2) vynětí chráněných a ohrožených druhů ze seznamu zvěře, 3) zlepšení práv vlastníků a hospodářů v rámci mysliveckého hospodaření se zvěří.

Dvacetkrát více prasat…

Aktuální data Českého statistického úřadu pravidelně ukazují nárůst počtů spárkaté zvěře. Myslivci nasčítané kusy jelenů evropských se za posledních 55 let zvýšily již více než dvakrát (2,25krát), srnčí zvěře jedenapůlkrát (1,55krát), daňků více než desetkrát (10,1krát), muflonů téměř pětkrát (4,8krát) a nepůvodních invazivně se šířících jelenů sika dokonce více než devětadvacetkrát (29,57krát), viz graf. Člověk ani nemusí chodit do lesa, i z této prosté statistiky je jasné, že česká krajina nemůže uživit takto obrovské množství zvěře, aniž by se to na ní negativně nepodepsalo. A to nemluvě o škodách, které způsobí divoká prasata (odhad jejich stavu je vyšší více jak 20krát oproti únosné míře), a to nejen na úrodě nebo rozrytých loukách, ale rovněž na decimování populací mnohých zvířat požíráním jejich vajíček či mláďat.

To byl zásadní důvod, proč v roce 2020 vznikla platforma nevládních a profesních organizací k prosazení novely mysliveckého zákona. Bylo to poprvé v novodobé historii ČR, kdy se dohodli ochránci přírody, lesníci a zemědělci. Tedy zájmové skupiny s mnohdy výrazně odlišnými názory. I z toho je vidět, jak potřebná novela je. A potřebnost novely mysliveckého zákona vyplývá i z programového prohlášení vlády: „Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.“ „Budeme prosazovat opatření k omezení nelegálního zabíjení živočichů i k omezení nezákonného obchodu s nimi.

Co se podařilo

Aktuálně návrh zákona opustil budovu Ministerstva zemědělství a je v připomínkovém řízení. A jaké body se Českému svazu ochránců přírody společně s Asociací soukromého zemědělství ČR, Sdružením vlastníků soukromých a obecních lesů v ČR, Pro Silva Bohemica, Českou společností ornitologickou, Hnutím DUHA a Spolkem vlastníků honebních pozemků podařilo do novely zákona dostat?

   1. Plánování lovu podle míry škod
   Plán lovu bude odvozen od míry poškození lesních ekosystémů. Posouzení míry poškození lesů, zejména přirozeného zmlazení a výsadeb, bude zjišťovat pověřená organizační složka státu (Ústav pro hospodářskou úpravu lesa – ÚHÚL). Uživateli honitby bude stanovena povinnost udržovat stavy zvěře tak, aby nedocházelo k nepřiměřenému poškozování lesních ekosystémů. Tam, kde bude les v honitbě poškozován zvěří nad stupeň únosného poškození zvěří stanovený vyhláškou, orgán státní správy myslivosti uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře. Limit tolerovaného poškození lesů zvěří musí být ve vyhlášce nastaven tak, aby bylo umožněno odrůstat přirozenému zmlazení a výsadbám v požadované druhé skladbě bez nutnosti oplocování či jiné nákladné ochrany.

   2. Vypuštění myslivecky neobhospodařovaných druhů ze seznamu zvěře
   V seznamu zvěře zůstaly pouze druhy, se kterými se myslivecky hospodaří a druhy invazivní. Ze seznamu zvěře byly vypuštěny všechny vzácné a chráněné druhy s výjimkou poláka velkého a chocholačky. Rovněž i druhy, které byly na seznamu uvedeny jako relikt myslivecké historie, ale v současnosti ani v budoucnosti již jejich myslivecké obhospodařování nepřipadá v úvahu (třeba poštolka obecná). Zároveň se ale počítá s případným odlovem problémových jedinců chráněných živočichů na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody.

   3. Umožnění lovu hospodařícím subjektům
   Zemědělsky a lesnicky hospodařícím subjektům bude umožněno za stanovených pravidel (1 povolenka na každých souvislých 30 ha) na svých pozemcích lovit spárkatou zvěř holou (srny, laně, danělky), jelena siku a prase divoké, a tím chránit svůj majetek před škodami zvěří. To ale neznamená, že si budou moci střílet, jak se jim zachce. Lovec bude podléhat pravidlům nastaveným příslušným uživatelem honitby a při uplatnění práva lovu ztratí hospodařící subjekt právo na hrazení škod zvěří. Ulovená zvěř bude i nadále patřit uživateli honitby. Pokud pravidla poruší, bude z lovu na 3 roky vyloučen.

   4. Zmenšení minimální velikost honitby na 250 ha
   Minimální výměra honiteb bude snížena na 250 ha (s výjimkou pozemků Vojenských lesů a statků, s.p.). To umožní vlastníkům i nájemcům lépe přizpůsobit velikosti honiteb vlastnické struktuře i geografické poloze. Tato úprava vyvolává ze strany myslivecké veřejnosti asi největší vášně. Podle mě ale zcela zbytečně. Pokud někde dojde ke změně velikosti honiteb, bude to jen v jednotlivých případech. A to buď na pozemcích LČR, kde dneska nemají lesy celých 500 ha a budou tam chtít nově samostatnou honitbu, nebo v místech, kde je jeden velký vlastník s výměrou 250–500 ha, který chce mít svoji honitbu. Vzhledem k tomu, že většina druhů spárkaté zvěře vyžaduje pro svůj přirozený vývoj výměru větší i než současných 500 ha minimální velikosti honitby, pracuje zákon s pojmem oblasti chovu. Ty by měly svou velikostí odpovídat přirozené potřebě zvěře a jejímu potravnímu zázemí. Jsou v řádech tisíců hektarů, tedy vždy několik honiteb najednou. A plánování lovu bude probíhat vždy pro celou oblast chovu.

Co se povedlo jen částečně:

   5. Vyloučení invazivního jelena siky z chovu ve volné přírodě
   Naším původním záměrem bylo úplné vyloučení nepůvodního jelena siky z chovu ve volné přírodě a jeho chov jen v oborách. Důvodem je zabránění křížení s geograficky původním druhem jelena evropského a tím i ničení jeho genofondu. Tady se zatím povedlo pouze to, že jelen sika nebude mít stanoven minimální stav počtu kusů v honitbě, takže bude možné jeho stavy snížit na nulu.

Jak nakonec celá novela zákona o myslivosti dopadne a zda se ji podaří schválit do konce tohoto volebního období, se uvidí. Každopádně bez ní se stavy zvěře budou i nadále nekontrolovatelně zvyšovat a o pestré druhové skladbě v lese si budeme moci nechat jen zdát.


reklama

 
Další informace |
Text vyšel v časopise Krása našeho domova.
foto - Kříž Karel
Karel Kříž
Autor je výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (36)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

AZ

Antonín Zdráhala

22.1.2024 08:48
Jak už jsem psal několikrát. Snížení výměry honitby je chyba. Chcete omezit prasata? Přestaňte lovit kance a vodící bachy. Chcete, aby se více lovilo? Snižte nájmy. Jestliže někdo zaplatí přemrštěné nájmy, musí mít co lovit a musí udržovat maximální možné stavy, aby měl na zaplacení nájmů. A počet lovců se zmenšuje, protože střední třída přestává mít prostředky na zaplacení povolenek. Finančně zajištění si to mohou dovolit, ale nemají tolik času, aby lovili i netrofejovou a průběrnou zvěř.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.1.2024 10:15 Reaguje na Antonín Zdráhala
Ono je potřeba se podívat kdo takové změny iniciuje a je to jasné. Řekl bych, že jedním z hlavních důvodů je snaha o oslabení či ještě lépe o likvidaci myslivecké spolkové činnosti. Rozdrobit jak to jen půjde. Malé honitby už nebudou věcí spolků ale pouze několika jednotlivců. Je to snaha mít co největší možnost zasahovat do myslivosti a to bez práce a jakékoliv osobní zodpovědnosti. Tyto eko oranizace prosazuji tzv. "Saskou metodu" řízení myslivosti. Tam jde snad zase pouze jen o likvidaci spolků které nahradí stát a vybraný jednotlivec. Akorát stát to zase bude stát nemalé peníze. To co si financovali myslivci bude při té Saské metodě platit stát. Navíc zaplatí i ten lov. Věškerá nadhodnota v podobě pro přírodu prospěšné práce, kterou myslivecké spolky svojí činností vytvářejí, je pro různé eko nepodstatná.
Mám takový dojem, že například ve Švýcarsku to funguje tak, že pokud se udrží stav zvěře na dohodnuté výši, platí se minimální, symbolický nájem.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

22.1.2024 22:25 Reaguje na Jarek Schindler
Děkuji konečně někdo rozumně mluví. Máte naprostou pravdu. Děkuji.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

23.1.2024 19:36 Reaguje na Antonín Zdráhala
Za posledních 30 let šla naše příroda hodně do kopru, a ČSOP se na tom výrazně podílela. Toto je jen kydání zvratků a odvádění pozornosti. Dalšími hlavními spolupachateli je DUHA a ČSO.
Odpovědět
MK

Michal Krátký

24.1.2024 18:57 Reaguje na Michal Ukropec
tak ještě že tu jste vy, alespoň trocha přírody díky vašemu úsilí zůstala
Odpovědět
Sl

Slovan

28.1.2024 12:25 Reaguje na Michal Krátký
On a jemu podobní, kdo na ochranářské organizace kydaj hnůj vždy a všude jsou také těmi, kteří nehnou ani prstem. Nic jiného totiž neumí.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

22.1.2024 10:47
Tak jestli jsou v těch změnách zainteresováni "naši" Ochránci přírody, tak to příroda zapláče.
Ochránci přírody už hodně dlouho pouze slouží zeleným a prosazují svou činností jejich zelenou ideologii škodící lidem a v celkovém důsledku i přírodě.
Odpovědět
MM

Milan Milan

22.1.2024 11:46
Opět vzniká něco přeregulovaného, odtrženého od reality, mimo potřeby přírody? Myslivců ubývá, ale zvěře, povinností a regulací pribývá.Nikdy v minulosti nebyla moje neoplocená zahrada tak děsně rozrytá, poválená, větvičky stromů sežrané a ulámané do výšky přes 2 metry, zajíce a bažanta jsem neviděl léta....
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

23.1.2024 09:08 Reaguje na Milan Milan
Můžete napsat která zvěř vám tam tak škodí? No a snad ještě, v jaké nadmořské výšce se zahrada nachází?
Odpovědět
Ra

Radek

22.1.2024 15:10
Myslím že je všem zučastněným jasné že zvěře je tolik kolik ji krajina uživí , pokud se podívám k nám 600 metrů nad mořem a vidím jak zemědělec pěstuje 270 hektarové lány kukuřic aby měl čím krmit bioplýnku , k tomu dáme 50 ha řepky a potom se ten stejný diví že je moc prasat ?

Jediné co se vám v tom vašem návrhu mělo povést byl jelen sika , jenže tam je jaksi zájem samotných vlastníků co na chovu jelena siky trvají zě ?

Pokud chcete opravdu snížit stavy černé zvěře , zakažte lov bachyní a kanců zákonem . Zrušte hranice pole -les . Zaveďte tak zvanou mysliveckou tmu ,cca 15 dní v měsíci se smí lovit na ranní a večerní čekané , v tomto období nesmí v nočních hodinách padnout rána . Povolení centrálních krmelišť cca na 200 ha jedno ,na kterém se nesmí lovit , používat jen sypká suchá krmiva , se zákazem pšenice .

K té ochraně tak jak jste si nalajnovali růst lesa bez ochrany a nákladných plotů , (které vám hradí v plné výší stát z dotací .) to by v tom lese nesměl být ani jeden zajíc , Pne Kříž byl jste někdy v lese ? zlobte se nebo né ,ale podle to co chválíte si myslím že ne ! Tak jak vidím výsadbu lesa u nás (zase se tvoří monokultury , toho opravdu smíšeného lesa je vidět po málu ) když necháte bez plotu listnáče , buk ,dub , a divíte se že chutnají zvěři , nebo jedli …. )

Dokládání čelistí ze zvěře holé , plně to bude stačit, v tomto případě můžete nechat fotky přímo z lesa pořízené lovcem .

jen tak pár věcí k zamyšlení 😊
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

26.1.2024 16:59 Reaguje na Radek
Pan Martin Kříž je výkonný místopředseda ČSOP. Je to nahoře. To vysvětluje vše.
Odpovědět
JV

Josef Valenta

23.1.2024 00:21
Nemyslím si,že takto pojatý zákon včetně minimální výměry honiteb je chyba ,spíše to hodnotím kladně.Po mých zkušenostech s ochranou přemnožených danků vypuštěných z farmového chovu a boji místních menších zemědělců za dostání stavů této zvěře na únosnou mez ,nemohu jinak než podporovat tento zákon.Nemůžeme přeci ničit krajinu a majetek vlastníků pozemků jen kvůli tomu /a ted podávám jak jsem dostal/ že si Rakušák přijede bouchnout nějakého lopatáka. Kvantita není kvalita a konečně máme po redukci stavů tu pěkné danky.Dva roky se tu už intenzivněni střílí a na krajině i zvěři je to znát.Jsem rád ,že se nám podařilo myslivce dokopat k řešení celé situace.PS:rád bych viděl ty 270ha lány,hospodařím přibližně stejné výšce a největší pole tu bylo o 70 ha a v okolí se upravovala výměra pozemků se stejnou kultůrou na 30ha . Co se týče nájmů občas /to znamená né každý rok/ se platil tu nájem 10 kč na ha,jinak nic. Josef Valenta
Odpovědět
Ra

Radek

23.1.2024 08:53 Reaguje na Josef Valenta
Těch 270 ha kukuřice a 50 ha řepky jsou sečtené výměry celkem . 250 ha vám neprojde .
Odpovědět
SM

Stanislav Mudra

23.1.2024 10:22
zlepšení práv vlastníků a hospodářů - pozor zrovna spolek který prosazuje spoustu "svých" zájmů bez ohledu na výše zmíněné (viz N2000) najednou zastává zájmy ostatních - kdo zastává zájem druhého k vlastnímu prospěchu to činí
Odpovědět
Ra

Radek

23.1.2024 18:00
Nevím jaká jiná nebo lepší práva by ještě měli mít , všechny mají , to že je někteří neuplatňuji je jenom jejich volba .
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.1.2024 22:33
Podle toho, co se píše v článku, mi návrh novely připadá rozumný.

Škoda, že nebude schváleno, aby nepůvodní jelen sika směl být chován jen v oborách. Hádám, že úplné vyloučení siky z chovu ve volné přírodě je nerealizovatelné z důvodu, že už není v silách myslivců ho z naší volné přírodě lovem odstranit (umí se lépe skrývat a přežívat než náš jelen evropský).
Odpovědět
JM

Jiří Matuš

24.1.2024 07:18 Reaguje na Majka Kletečková
Vidíte a přitom bylo a je v silách vystřílet vlka, medvěda, rysa, ...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

24.1.2024 16:50 Reaguje na Jiří Matuš
Je to myslivecký paradox. Chtějí střílet predátory u nás dříve vyhubené (vlky, rysy, …), přitom nezvládají zredukovat přemnoženého nepůvodního siku, který konkuruje našemu evropskému jelenovi a znehodnocuje ho geneticky.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

24.1.2024 18:27 Reaguje na Majka Kletečková
A co tak ochranářský paradox. Ochranáři místo aby se starali o to jim náleží, tedy mimo jiné o proklamovanou snižující se biodiverzitu, ubývající ptactvo či obojživelníky, tak se starají o myslivce a jejich zákon.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

25.1.2024 18:24 Reaguje na Jarek Schindler
Ekologisti se starají. Ryby vyekologizovaly kormoránem, obojživelníků a plazů jsme se také zbavili, a jediné co zatím přežívá jsou včely a zvěř. Ta je sice na 1/3 oproti Rakousku, nebo Bavorsku. ( spárkatá) a drobná je jen na 1/10 tině. Takže je nyní na řadě.
Odpovědět
DA

DAG

24.1.2024 20:00 Reaguje na Majka Kletečková
A proč myslíte, že to nezvládají?
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

24.1.2024 21:27 Reaguje na DAG
Vycházím z toho, co kdysi na Ekolistu napsal Hunter na můj dotaz. Že je náročné siky eliminovat, protože se dokáží dobře skrývat, díky své menší výšce lépe než evrop. jeleni. Také psal, že mají velmi chutné maso.

Co si myslíte Vy o příčině toho, že se nedaří myslivcům populaci siků v ČR výrazně eliminovat?
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

25.1.2024 18:27 Reaguje na Majka Kletečková
Já si myslím, že majitelé honebních pozemků mají více pravomocí něž povinností, a nikoho cizího do honitby nepustí.
Odpovědět
Hu

Hunter

25.1.2024 19:51 Reaguje na Majka Kletečková

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.1.2024 21:15 Reaguje na Hunter
Ta výška mě pobavila. Tak podle babí Kletečkové by srnec , který je proti sikovi asi čtvrtinový musel být uplně neviditelný.
Odpovědět
Hu

Hunter

25.1.2024 21:22 Reaguje na Jarek Schindler
A žirafa se loví nejlíp protože je vysoká 😀
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.1.2024 09:54 Reaguje na Hunter
Tak podle paní Kletečkové to asi tak bude. Navíc ta žirafa člověka asi ani nevidí protože "hledí vysoko".
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

26.1.2024 17:01 Reaguje na Hunter
Ano. V Tsawu byla vidět daleko.
Odpovědět
Sl

Slovan

28.1.2024 21:43 Reaguje na Michal Ukropec
To ani nevíte, jak se správně píše oblast, ve které jste údajně byl?
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

28.1.2024 22:21 Reaguje na Slovan
Tak to na tom musíte být už hodně špatně když vám taková banalita stojí za reakci. Z w udělá v a je to.
Odpovědět
Ra

Radek

23.1.2024 22:46
Limit tolerovaného poškození lesů zvěří musí být ve vyhlášce nastaven tak, aby bylo umožněno odrůstat přirozenému zmlazení a výsadbám v požadované druhé skladbě bez nutnosti oplocování či jiné nákladné ochrany

pro vás kousek z těch navrhovaných nesmyslů které vy považujete za dobré

Odpovědět
MU

Michal Ukropec

25.1.2024 18:33 Reaguje na Radek
To by ale chtělo rozvolnit a prosvětlit les, tak jak je to třeba v Rakousku nebo Bavorsku, aby byl v lese i podrost. Ne jen suché jehličí. Inu nenažranost je typická Česká vlastnost. A Českým ekologistům jde o přírodu stejně jako o Izraelské děti. Viz Greta a spol.
Odpovědět
MK

Michal Krátký

25.1.2024 21:15 Reaguje na Michal Ukropec
a mluvíte o nějaké konkrétní seči, či o celkové změně zakmenění v rámci pěstování lesa? jinak přídavná jména se píší s malými písmeny, i když v těch vašich pomatených komentářích je to vlastně jedno.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

26.1.2024 05:41 Reaguje na Michal Krátký
Mluvím o celkovém zakmenění lesa. Jedno zda v Táboře, Humpolci nebo kdekoliv jinde.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.1.2024 09:51 Reaguje na Michal Ukropec
Snižovat zakmenění můžete až ve starších porostech blízkých mýtnímu věku. Pokud snížíte zakmenění při výchově porostu tak u lisnáčů tam budete mít košťata ( jabloně), u jehličnanů hrozí předčasný rozvrat porostu. Jeden příklad. Ty krušnohorské bučiny o jejichž ochranu se nyní tak usiluje by nikdy nevypadaly tak jak jsou presentovány na fotkách ( dlouhé rovné kmeny se zavětvením až vysoko v koruně), pokud by se u nich snižovalo zakmenění již v době výchovy. Jejich stav je prostě a jasně výsledkem lesnické činnosti a plného zakmenění.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

26.1.2024 17:07 Reaguje na Jarek Schindler
Vím. Takto se hospodařilo už ve středověku. Jinak by neměli dlouhé rovné dubové trámy. I zvěř tam byla. A aby zmizely pozůstatky buržoazně feudální péče o les, je nutné zničit ( zekologizovat) Křivoklátsko.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist