https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lenkan-thinova-cvut-otevira-novy-obor-vyrazovani-jadernych-zarizeni-z-provozu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lenka Thinová: ČVUT otevírá nový obor. Vyřazování jaderných zařízení z provozu

2.6.2020 | PRAHA
Jaderná elektrárna Dukovany. Ilustrační snímek.
Jaderná elektrárna Dukovany. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Informační centrum JE Dukovany
Provoz jaderně energetických zařízení je spojen i s jejich vyřazováním a likvidací, která v ideálním případě povede k návratu lokality do původního stavu a uvolnění co největšího objemu materiálů k recyklaci, tj. zpět do životního prostředí. K tomu je nutné důkladně analyzovat veškeré aspekty ovlivňující práce při vyřazování.
 

Musí se vybrat konkrétní technologie rozebírání technologií a objektů a na základě míry kontaminace stanovit způsoby bezpečné likvidace vznikajících odpadů. Při tom je samozřejmě důležitá bezpečnost pracovníků, místního obyvatelstva a životního prostředí. Celý proces musí brát v úvahu hlediska ekologická i ekonomická a v důsledku může znamenat obrovskou úsporu nerostného bohatství a veškerých prostor, určených k ukládání odpadů.

Co budeme vyřazovat?

V České republice jsou v současné době v provozu 2 jaderné elektrárny, jaderná elektrárna Dukovany a jaderná elektrárna Temelín. Několik výzkumných reaktorů a jaderné technologie využívá řada průmyslových odvětví.

Reaktory jaderné elektrárny Dukovany byly spuštěny v letech 1985 – 1987 a mají projektovanou životnost 40 let. Předpokládá se, že provozovatel bude mít snahu dobu provozu prodloužit minimálně na 50 let, nicméně při rozhodování o prodloužení bude nutno přihlédnout nejen ke stanovisku Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, ale i ke stanovisku okolních států, z nichž Rakousko a Německo jsou proti provozu jaderných elektráren.

Jaderná elektrárna Dukovany.
Jaderná elektrárna Dukovany.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Informační centrum JE Dukovany

Spolková republika Německo (SRN) se rozhodla uzavřít všechny jaderné elektrárny nejpozději do konce roku 2022. V současné době je v SRN uzavřeno 30 jaderných elektráren, do konce roku 2021 budou uzavřeny další tři a poslední tři skončí k 1. 1. 2023. Některé z těchto jsou již vyřazovány za účasti německých a také českých firem.

Slovensko likviduje starou elektrárnu A1, uzavřenou po havárii v roce 1977 a dva bloky V1 a V2 elektrárny v Jaslovských Bohunicích. Francii jako jadernou velmoc a další státy nejen v Evropě čeká vyřazování velkého množství jaderných bloků.

Je zřejmé, že vyřazování jaderných elektráren z provozu je průmyslové odvětví, které bude mít stále větší význam a vyžaduje vysoce kvalifikované odborníky. Kromě jaderných elektráren se na základě požadavků legislativy vyřazují i pracoviště (nebo jejich části) III. kategorie (např. ve zdravotnictví) a uzavírají a sanují se také oblasti po těžbě radioaktivních surovin. Nemalou oblastí uplatnění odborníků v této oblasti je a bude plánování, výstavba a provoz hlubinných úložišť.

První v Evropě

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) se proto rozhodla být první, kdo bude vychovávat inženýry pro tyto vysoce odborné práce a poskytne jim komplexní vzdělání v českém nebo v anglickém jazyce. Má k tomu totiž ideální předpoklady. S výukou i výzkumem v oblasti jaderných věd má FJFI dlouhodobě bohaté zkušenosti. Kromě moderních přednáškových učeben disponuje řadou unikátních měřících zařízení, odborně vybavenými laboratořemi včetně školního reaktoru, kde lze získat cenné praktické zkušenosti.

Studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Studenti Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Informační centrum JE Dukovany

V Evropě se samozřejmě některé univerzity problematiky vyřazování nebo požadavky na budování hlubinných úložišť ve své výuce dotýkají (např. Karlsruhe Institute of Technology (KIT), University of Hasselt nebo Fachhochschule Aachen, Mannheim, University of Birmingham, University of Helsinki, University of Manchester,TU Dresden a mnohé další), ale zabývají se jen úzce vybranými tématy nebo toto zaměření nabízejí až v doktorském studiu.

S řadou těchto universit a s nimi spojených výzkumných pracovišť (např. SCK-CEN Mol) již FJFI spolupracuje, v současnosti např. na projektu sedmi evropských universit, v rámci kterého zajišťuje tréningový modul s tématikou jaderných reaktorů a jaderného odpadu.

Prohlášení ministerstva průmyslu

K otevření oboru se vyjádřilo i ministerstvo průmyslu a obchodu:

"Studijní program Vyřazování jaderných zařízení z provozu (FJFI ČVUT)Vyřazování jaderných zařízení z provozu je výzva, která nás čeká. Koncová fáze palivového cyklu je přitom nedílnou součástí jaderné energetiky, kdy jsou naprosto klíčoví odborníci na tuto oblast. V Národním akčním plánu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR z roku 2015 i v Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem z roku 2019 je tak vzdělávání a výzkum, zajištění lidských zdrojů a rozvoj know-how v této oblasti pevně zakotveno, patří také mezi priority vlády stejně jako spolupráce s vysokými školami.

A je to právě FJFI ČVUT, která, co se týče vzdělávání v jaderné energetice, hraje přední roli. V roce 2019 tak na základě iniciativy vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka začal dialog vlády s rektory technických universit. Má za cíl podpořit technické vzdělávání a zajistit dostatek jaderných inženýrů a energetických specialistů. Vzdělávání a výzkum v oblasti vyřazování jaderných zařízení je i předmětem mezinárodní spolupráce, a to jak v rámci mezinárodních organizací, tak bilaterálně. Například s Německem, které k roku 2022 ukončuje výrobu elektřiny z jádra a musí řešit decommissioning téměř dvou desítek jaderných elektráren. V rámci česko-německých vztahů je FJFI ČVUT dlouhodobým partnerem ministerstva průmyslu a obchodu a ministerstva zahraničních věcí, které spolupráci podporují jak v rámci tzv. projektů ekonomické diplomacie, tak přímo při jednáních s německými institucemi a universitami."

Co se bude přednášet?

Kromě klasických matematicko-fyzikálních předmětů, tvořících tradiční základ odborného vzdělání a rozvoje analytického myšlení na jaderné fakultě, je nový studijní program pečlivě vybranou kombinací předmětů tří kateder: katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, jaderných raktorů a jaderné chemie. V menší míře je zastoupena také katedra materiálů.

Jde totiž o obor, vyžadující znalosti nejen z oboru konstrukce a provozu jaderně energetických zařízení, reaktorové fyziky, ale i jaderné chemie, dozimetrie, interakce ionizujícího záření a nové atomové legislativy.

Od první myšlenky vychovat studenty pro řídící a vysoce odborné práce v oblasti vyřazování (nejen) jaderných zařízení z provozu uběhlo několik let pečlivé přípravy studijních plánů. Po celou dobu byl obsah studia diskutován s vedením fakulty a zástupci průmyslu, odborných institucí a představiteli nové atomové legislativy.

Snahou bylo vytvořit vysoce odbornou a zajímavou náplň studia, která by neodradila studenty svou náročností a zároveň splnila požadavky, kladené na absolventa moderního studijního programu při hledání uplatnění nejen v ČR, ale i v zahraničí.


reklama

 
foto - Thinová Lenka
Lenka Thinová
Autorka pracuje na katedře dozimetrie a aplikace ionizujícího záření Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.


Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (84)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 07:45
Obávám se, že likvidace jaderných elektráren může být větší problém, než jejich stavba.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 09:56
Nejen Babiš, jenom na téhle diskusi by většina vědátorů šla do JE i za příšerných podmínek i s tím, že to bude za 20 let (dřív to nestihnou ani teoreticky) vyloženě muzeální kousek každému pro smích. To skutečně nechápu.
Celoroční naši spotřebu by pokryly fve panely o ploše řádově 1% rozlohy ČR, což teda málo není, ale pořád je to jen 10% zpevněných ploch.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 10:32 Reaguje na Pavel Hanzl
A to ani nejde o to, že bych například já tvrdil, že se mají dnešní bloky Dukovan a Temelína rušit..... jen říkám, že investovat do nových bloků jakožto do nebezpečné, politicky ožehavé, drahé a navíc archaické technologie může jen idiot....

Energetický mix samozřejmě včetně aktuálně stojících bloků JE, ale co se nových zdrojů týká, tak tam by to mělo být progresivnější a smysluplnější a ne konzervativní až prehistorické.....

Ale žijeme v ČR.... zemi sebepoškozujících, konzervativních až zpátečnických rozhodnutí.....
Odpovědět
ig

2.6.2020 10:35 Reaguje na Pavel Hanzl
O pár příspěvků níže voláte po selském rozumu. Zkuste to kritérium aplikovat i na tento Váš příspěvek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 11:09 Reaguje na
Vše, co sem píšu, testuji selským rozumem. Ovšem ta kritéria by vědeckou komisí neprošla, já vím.
Odpovědět
ig

2.6.2020 11:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak jo, zkusme sanity check na ty fve panely. Představte si, že požádám zlatou rybku, aby zmizely všechny tepelné elektrárny (tj., včetně jaderných) a místo nich se objevily ty fve panely (zlatá rybka zařídí, že jejich celkový výkon bude dostatečný, i majetkoprávní vypořádání ohledně toho 1 % rozlohy ČR). Co bude dál?
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

2.6.2020 08:06
Podrobnější rozbor toho, jak probíhá vyřazování jaderných bloků a konkrétní informace o případech, kdy už se vyřazení povedlo a kde se na něm pracuje i jaké náklady jsou na to potřeba je zde: https://www.osel.cz/11052-kolik-stoji-likvidace-vyslouzile-jaderne-elektrarny.html
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 08:18 Reaguje na Vladimír Wagner
Vskutku věrohodný zdroj od vskutku věrohodného JE fanatika.....
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

2.6.2020 09:46 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku, máte nějaké konkrétní informace o tom,že by v tom mém článku bylo něco nesprávně? Budu rád, když to tu napíšete. Vy a pan Hanzl nenapíšete článek o něčem, čemu byste rozuměli. Aby se od Vás mohl člověk poučit. Nejde o to, aby s Vašimi závěry a názory člověk souhlasil, ale, aby se něco zajímavého dozvěděl a získal fakta k přemýšlení. Vím, že řada lidí jádro nemusí a pochopitelně má jádro (stejně jako jiné zdroje energie a spousta dalších problematik svá negativa a problémy), a právě třeba vyřazovaní jaderných bloků má svá úskalí. Proto si rád přečtu i kritické názory, pokud jsou napsány se znalostí a dozvím se z nich zajímavá fakta. Právě proto píši články o faktech a o věcech a tématech, kterým rozumím. To je i důvod proč hodně píši o jaderné fyzice, energetice a třeba i aplikaci jaderných metod v ekologii a enviromentálních vědách.
Vy dva nepíšete o ničem, čemu byste rozuměli. Všechny vaše výkřiky v diskuzích nejen na Ekolistu jsou stejně bezobsažné a nesmyslné, jako ty tři zde. Od Vás se nemá šanci nikdo nic dozvědět. Jste totálně prázdné nádoby. Lidé s nulovými znalostmi, kteří si výkřiky v diskuzích nejspíše léčí své mindráky. Je mi jasné, že diskuze na netu bohužel s tím, jak se do nich zapojuje ta hloupější část populace, která si v ní musí vybíjet svou agresi nahromaděnou ze své hlouposti, degeruje do podoby bezobsažných výkřiků, které zde prezentujete, a nemá cenu se nad tím pozastavovat.
Ovšem občas mě lítost nad tím, že už nebývá diskuze na úrovni, kdy diskutující měli sice i velmi rozdílné názory, ale rozebírali fakta a diskuze byla obohacující. Takže se občas, jako teď, musím proti takovým primitivům, jako jste Vy, přece jen ozvat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 10:03 Reaguje na Vladimír Wagner
Bohužel, já se nemůžu bavit s vámi o odborných věcech z jaderné energetiky, ale o to tu přece nejde.
Já myslím, že k tomu dávám pohled s odstupem a s nadhledem, kterého vy nejste schopen. Jste zanořen mezi integrály a statistikami tak důkladně, že přes stromy nevidíte les.
A hlavně nevěříte už z principu ničemu novému a progresivnímu, co dnes tvoří páteř evropské (a možná i Americké nebo dokonce světové) energetiky.
každá technika musí projít testem "selského rozumu" a já si skutečně myslím, že my se máme inspirovat v Evropě a ne v Bangladéši.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 10:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Toto můžu považovat i za mou odpověď. Vidím to stejně..
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

2.6.2020 10:29 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Myslím, že Vaše odpovědi jsou nejnázornější ukázkou toho, jak je to u Vás se "selským rozumem".
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 10:34 Reaguje na Vladimír Wagner
Jen proto, že se Vám něco nelíbí, tak neznamená, že je to hloupé.... měl by jste žít trochu víc na zemi a ne se někde vznášet na obláčku z chladící věže jaderné elektrárny....
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

2.6.2020 10:57 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Nechceme-li JE, UE, VE (s příslšnými přehradami) a další E (tedy eleltrárny), tak musíme každý z nás lidí, počítat s velmi výrazným omezením naší individuální spotřeby eleltrické energie. To by si všichni aktivisté měli uvědomit a začít u sebe. Jen poznámka: Víte Pavle hanzle, jakou spotřebu energie má průměrně velké internetové úložiště dat? Ti, kteří něco takového obsluhují říkají, že velkou, ale nevím,co za velkou spotřebu považují.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

2.6.2020 10:59 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Nechceme-li JE, UE, VE (s příslušnými přehradami) a další E (tedy eleltrárny), tak musíme každý z nás lidí, počítat s velmi výrazným omezením naší individuální spotřeby elektrické energie. To by si všichni aktivisté měli uvědomit a začít u sebe. Jen poznámka: Víte Pavle Hanzle, jakou spotřebu energie má průměrně velké internetové úložiště dat? Ti, kteří něco takového obsluhují říkají, že velkou, ale nevím,co za velkou spotřebu považují.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 11:09 Reaguje na Jiří Daneš
Pane Daneš, někdy si zjistěte, jakou účinnost mají zařízení na elektřinu..... zjistíte, že často tak 15-30% a pak Vám dojde, že lidstvo používá zařízená, která jsou z principu archaická a nevyvíjejí se moc nová (v principu), protože business chce stálý přísun zakázek na jednoduchá zařízení než, aby opravdu inovoval (inovace je vždy s určitým riskem nenávratnosti investic).... trh chce jen vytvořit zdání, že se inovuje.... myslím teď domácí spotřebiče například...

Tím chci říct, že lidstvo má obří rezervy v tom jakou spotřebu mají jednotlivá zařízení a také v celkové racionalitě využívání zdrojů. Místo toho, aby jsme se tu bavili o tom, že potřebujeme víc a víc energií, bychom se spíš první měli podívat jak ty energie využíváme.....

To stejné je to s vodou.... furt někdo řeší, že málo prší, ale už se tolik lidí nedívá, proč voda z ČR tak rychle odtéká....

Vody je dost... jen je potřeba jí tu přirozenou cestou zadržet a hlavně jí přestat odvádět....
Odpovědět
MG

Milan G

3.6.2020 14:24 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tak podle účinnosti můžeme zastavit fve, protože ta účinnost je opravdu velice špatná a jak říkáte, je to i archaické zařízení. To jsem netušil, že máte tak avantgardní názor, super.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 11:22 Reaguje na Jiří Daneš
Asi si jen nerozumíme. Já nejsem rozhodně proti jádru nebo jiným bezuhlíkových energiím (i ten plyn by se na přechodnou dobu zkousnul).
Jenže vy tu prosazujete něco, co nebude hotové dřív, než za 20 let!!!
A co do té doby? To budeme pořád čadit uhláky??
Vodní energie nic nevytrhne, navíc se dá počítat se suchem.
Vítr mi připadá skutečně děsivý, Rakousko a jeho prales větráků skutečně u nás nechci.
Já bych preferoval fve, ale pouze na střechách a zpevněných plochách, doplněné stávající JE a klidně i novým jádrem, ale v nějakém inteligentnějším a moderním provedení.

Prost jen úplně jednoduchá a čistě logická úvaha:
Když dnes Evropa od jádra ustupuje a velmi rychle se vyvíjí OZE, tak jak to bude vypadat za 20 let? To bude ten náš mastodont asi tak k čemu?
Státní energetika, státní garance investice i ceny, to je přesně ten systém, který dovedl bolševika k bankrotu.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

2.6.2020 11:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Víte, co je moderní a progresivní nerozhoduje ideologická nálepka, kterou ji Vy přisoudíte. Jsou moderní a progresivní technologie v jádře, ve větru i ve fotovoltaice. Jinak vítr a fotovoltaika jsou starší nebo stejně starý obor jako jádro. A o tom, jak to vypadá ve všech těchto oblastech vypadá s těmi nejmodernějšími směry a vývojem mám daleko větší přehled než Vy. Populárně srozumitelně napsané přehledy zde:
https://www.osel.cz/9535-vetrne-elektrarny-vcera-dnes-a-zitra.html
https://www.osel.cz/8910-sonda-juno-napajena-solarnimi-panely-dorazila-k-jupiteru.html
https://www.osel.cz/9682-potencial-vyuziti-fotovoltaickych-zdroju-ve-svete-a-cesku.html
https://www.osel.cz/10091-akumulace-a-regulace-site.html
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 18:59 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, to je fakt dobrý, máte tam velmi solidní a rozsáhlé rozbory, potom nevím, proč věříte na "mastodonta" s dokončením za 20 let.
Vždyť tohle, co tam píšete i o fve (pro větrnou energii asi nebude souhlas obyvatel) přece můžeme rozvíjet velmi solidně a za 20 let můžeme být energeticky někde úplně jinde.
Odpovědět
LB

Lukas B.

2.6.2020 12:21 Reaguje na Pavel Hanzl
pane Hanzle, jistě správně poznamenáváte, že je potřeba občas vystoupit nad ulitu svého oboru, aby se nám nestalo, že "pro stromy neuvidíme les". jenomže Vy žijete v pocitu, že les vidíte, mnohomluvně se snažíte fušovat do lesnictví, a příliš často vychází najevo, že vlastně nepoznáte buk lesní od přesličky rolní.

já teda nebudu machrovat jako pan Kašpárek (kterého samozřejmě jde prohnat googlem a jeho velkolepá prohlášení si ověřit), já na rovinu přiznám, že se v podstatě živím aplikací trojčlenky (a potažmo newtonovské fyziky a řemeslem). veškeré kouzlo aplikace trojčlenky je ale v tom, že musíte tušit, co všechno nevíte, a vědět, kdy si můžete dovolit trojčlenku použít.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 12:41 Reaguje na Lukas B.
Do lesnictví zásadně nefušuju, protože nepoznám bud od přesličky.
Já sem vůbec nepřináším gůglové informace, protože jich má každý dost.
Já chci tady přispět k logice a skladbě nových systémů z pozice obyčejného člověka.
Prostě horovat pro novou JE, která nebude stát dřív, než za nějakých 20 let, je prostě nelogické, protože se neřeší co do té doby a hlavně, jaké technologie budou tehdy fungovat.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.6.2020 07:58 Reaguje na Lukas B.
Ano, všechna prohlášení zde uvedená se dají nechat prohnat googlem... a jen by mě zajímalo co za informaci z těch všech co najdete si vyberete :)

Že by tu, co se vám hodí? Tu co vás uklidní?

Jinak nechápu z čeho usuzujete, že machruju... ale tak prosím :) asi vás to taky uklidňuje... :)
Odpovědět
LB

Lukas B.

3.6.2020 08:12 Reaguje na Lukáš Kašpárek
gůglem se dá prohnat třeba pan Kašpárek z Olomouce, absolvent spš strojní, pracující v automotive branži, velký odborník na všechno a velká morální autorita. nebo to nejste Vy?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.6.2020 11:33 Reaguje na Lukas B.
Já svoji totožnost neskrývám tak, jako vy, ale nějak netuším jestli si uvědomujete čeho jste se tímto dopustil. Netušíte? Hledejte na googlu a očekávejte adekvátní reakci...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.6.2020 17:46 Reaguje na Lukas B.
Pročpak vy neuvádíte svoje jméno? Stydíte se za ně? Máte strach, že Vás někdo vygoogluje?
Odpovědět
LB

Lukas B.

3.6.2020 22:07 Reaguje na Majka Kletečková
podívejte, pan Kašpárek je velmi agresivní diskutér, který se směle vrhá do osobních útoků, a staví se proti diskutérům věcným a akademicky vzdělaným a respektovaným ve své branži (no přiznávám, pan šimůnek, jakkoli s ním často názorově souzním, to na můj vkus trošku přehání, nicméně není to vořezávátko) do pozice mravně i vědátorsky nadřazené a nebojí se použití osobních útoků a hrubých urážek. i nedalo mě, úzkoprsému zvědavci, abych si nezjistil, o jak významného učence se jedná, a jaká je jeho skutečná vědátorská převaha. no posuďte sama.
(takovou aroganci si může dovolit někdo jako třeba pan Motl, který býval dosti agresivním diskutérem v počátcích dostupného internetu někdy před dvaceti lety, ale ten je, ve vší úctě k panu Kašpárkovi, trochu jiná liga)

o mě nejde, já klidně přiznávám, že žádným vědátorem nejsem, že jsem takovým lépe placeným a lépe vzdělaným řemeslníkem, který se většinu času živá aplikovanou trojčlenkou a stanovením hranic, kdy může bez větší chyby a rizika trojčlenku použít. také doufám, že nejsem mravně blábolivý a že se snažím o věcnou argumentaci - a ano, sebekriticky přiznávám, občas mi drobná jízlivá kousavost ujede.
Odpovědět
MG

Milan G

3.6.2020 22:55 Reaguje na Lukas B.
V jedné věci si dovolím s vámi nesouhlasit. Pan Šimůnek to nepřehání, ba naopak, někdy má můj obdiv, jak dokáže přejít stupidní poznámky p. Hanzla a nebo přímé osobní a sprosté ataky od Kašpárka.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.6.2020 23:16 Reaguje na Lukas B.
Pane Lukáši B., děkuji za vysvětlení.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

4.6.2020 07:38 Reaguje na Lukas B.
Já si na nic nehraju a nic neskývám.... navíc lidi neposuzuju podle titulu a to, jak daleko to dotáhly kariérně, ale podle toho jak věcem opravdu rozumí a hlavně jaký je kdo člověk (jaký má charakter).

Nejsem soutěživý typ jako jsou někteří diskutéři zde a vždy mi jde jen o to narovnat situaci, aby aspoň nějak reflektovala realitu.....

Když někdo tleská zločinu.... když někdo tleská poškozování ČR.... když někdo tleská navádění této země směr totalita.... tak vždy napíšu co si o tom myslím a to bez neadekvátního zjemňování....

Pravda se takovým jako jste Vy nelíbí.... to mě ale vůbec nezajímá.... nebudu se vás a vám podobným ptát jestli vám jí mohu říct a jestli vás nahodou neurazila.....

POKUD SE NĚKDO CHOVÁ JAKO GAUNER, TAK ODE MĚ DOSTANE ZRCADLO, ABY SE PODÍVAL CO JE SÁM ZA ČLOVĚKA... A JE MI ÚPLNĚ JEDNO KOLIK MÁ TITULŮ A JAK JE "VÁŽENÝ"..... RESPEKT SE NEPOJÍ S TITULEM, ALE S ČINY A MUSÍ SI HO ČLOVĚK ZASLOUŽIT.....

Ještě jednou připomínám, že jste porušil zákon a já bude adekvátně reagovat... čekejte obsílku... schovávání se za neuvedené celé jméno (čímž se mimochodem k jistému jednání a pohnutkám přiznáváte) se před zákonem neschováte....
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.6.2020 18:48 Reaguje na Lukas B.
Vy musíte být ale pořádně zamindrákovaný!
Nikdo Vás přece nepodezříval z toho, že neumíte na googlu vyhledávat informace.
Odpovědět
MG

Milan G

3.6.2020 20:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen namátkou jak jsem si vzpomněl na jedno vaše tvrzení cituji...OZE staví soukromníci a stát jim občas dává dotace...konec citace.
Tohle je prostě lež. Tohle nemá vůbec nic společného se selským rozumem a bohužel naprostá většina vašich příspěvků zapadá do těch lží, pololží a vašich osobních přání.
Selský rozum je úplně něco jiného.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 10:47 Reaguje na Vladimír Wagner
Slušný bezobsáhlý výkřik :)

Jakožto vývojový konstruktér bych Vás taky mohl povozit na Vaší neznalosti strojařiny, ale nebudu to dělat, protože se sem nechodím vytahovat jak jsem na něco odborník a nepotřebuji si nic dokazovat, protože už jsem toho dosáhl dost a jsem se sebou i svým životem spokojený...

S čím ale v ČR nelze být spokojený je fakt, že jsme země s mnoha problémy a lidmi jako jste Vy, kteří přes svoje ego nevidí možná řešení..... z toho důvodu nelze být spokojený s tím jak se tu věci řeší..... většina technických oborů je zde zamrzlá někde v 70-80 letech minulého století a mrhá se tu stovkami miliard na další poškozování ŽP a na křečovité přetrvávání v minulosti......

Jste ale příliš omezený a slabý na to, než aby jste pochopil co Vám tímto sděluji....
Odpovědět
ig

2.6.2020 10:52 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já jsem také omezený, můžete to vysvětlit aspoň mně? Poukazování na to, že co požaduji je zastaralé, není dostatečná argumentace. Lepší je uvést co zastaralé není a co při tom splní moji potřebu.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 11:30 Reaguje na
Jde o racionální přístup.....

První je potřeba přestat vyvážet energie a vyrábět tu +- jen ty, které opravdu potřebujeme... hned ušetříte 20-30% energií....

Potom jsou tu aktuálně používané JE.... ty je nejrozumější používat dále a prodlužovat jejich životnost dokud nebude náhrada za tyto centralizované zdroje, které mají svůj význam dnes a zřejmě budou i v dohledných 30-50 letech...

A potom tu máme intenzivně rozvíjející se oblast OZE. Nejde jen o FVE nebo větrné turbíny.... jde i o to co všechno jiné lze použít pro výrobu energií, jako je například BIO CNG (článek na toto téma i na ekolistu).

A co je NOSNÁ MYŠLENKA všeho okolo OZE je, že je to rozvíjející se obor, který má obrovský potenciál a který je po celém světě intenzivně aplikován a inovován..... pokud chceme v ČR jít dopředu a né nazpět, tak je potřeba podpořit tyto inovace a nové technologie, tak, aby jsme zaprvé neztratili konkurenceschopnost na trhu, neztráceli know-how, změnili využívání energií tak, aby byl každý občan svým pánem a ne jen odběratelem (loutkou) a také samozřejmě abychom vyřešili ovlivňování této planety lidskou činností (například vypouštění CO2)....

Těch výhod má OZE i mnohem víc, ale nechce se mi tu trávit mládí.... článků i odborných materiálů o tom bylo dost a tak si to můžete najít....
Odpovědět
ig

2.6.2020 12:09 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Ale vždyť to vše co píšete se používá.

Jenom třeba do bioplynu se nikdo nehrne (nepočítaje dotované nebo ideologicky motivované projekty), protože je to drahé a množství takhle vyrobeného plynu je malé ve srovnání se zemním plynem který je k dispozici v prakticky neomezeném množství a velmi levně.

Obdobně OZE pro osobní, případně firemní potřebu - věřte, že bych se rád odstřihl od PRE a přestal jim platit, jenže když srovnám kolik by to bylo nákladů a práce a zeptám se kámoše, který tohle udělal, jak je s výsledkem spokojený, tak zase rychle couvnu :-) A přesně to je ta realita.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 12:46 Reaguje na
Jestli je názor kámoše ten správný na posuzování Evropského směru vývoje energetiky.
Odpovědět
ig

2.6.2020 15:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Ten názor je relevantní pro mě a já podle něj správnost toho vývoje posuzuju :-) Protože bych opravdu nechtěl plánovat kdy můžu zapnout myčku a kdy budu prát. On je energetický nadšenec, tak to nějak sežvejkne a kromě toho nemá v kuchyni indukci a v dílně soustruh :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 17:50 Reaguje na
Všimněte si jedné věci: normální automobilová baterie uživí motor 100kW a ujede s krámem těžkým 1,5 tuny 400 km.
Pokud máte u soustruhu daleko silnější motor a makáte na něm v kuse víc, jak celou noc, pak byste si musel pořídit takové baterky dvě.
Odpovědět
ig

2.6.2020 18:11 Reaguje na Pavel Hanzl
A pak každých pár let nové baterky. Já neříkám, že to vůbec nejde, jen že je to drahé a nepraktické jak se o to člověk musí pořád starat. A ty baterky budou mít vždycky nějaký kompromis mezi cenou a kapacitou, tak si pořád hlídat nabití. Místo toho PRE zaplatím a nestarám se o nic.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 20:46 Reaguje na
Jistě, pořád je nejvýhodnější mít elektřinu od EON a nestarat se. Pokud ale tak děsivě zdraží elektroměr, tak to možná fve velmi pomůže, což samozřejmě nechtějí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.6.2020 07:52 Reaguje na
I kdyby byl bioplyn o něco málo dražší.... pořád je to plyn nefosilní a tak jeho spalováním nevzniká CO2 navíc ale jen se točí mezi atmosférou, biomasou a zase zpět do atmosféry.... nulová bilance CO2.... a to je sakra rozdíl....

A říkat, že fosilní plyn je neomezený a že bioplynu je málo je lež a převracení reality....
Odpovědět
ig

2.6.2020 11:01 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Mimochodem, doufám, že ve svém strojním konstruování nejste zamrzlý v minulosti a nepoužíváte třeba dvě stě let staré Poissonovo číslo nebo dokonce skoro tři sta let starou Eulerovu teorii namáhání na vzpěr.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 11:17 Reaguje na
Nejsem... já totiž vím, že důležitější je umět vidět realitu, chápat jí a umět s reálnými poznatky reálně pracovat, než se učit nějaké věty, které někdo formuloval a skrz jejich jednostrannost vnímat svět.... i papoušek umí opakovat věty....

Ten kdo je zaseknutý v teoriích nikdy neuvidí nekonečnou složitost dějů (nejen fyzikálních) a vše poměřuje přes tyto snahy o formulace....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

2.6.2020 12:18 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pokud jste si ovšem nevšiml, tak tématem tohoto článku a diskuze je energetika. Tedy příspěvek pana Wagnera je zcela na místě. Strojařinu si můžete jít diskutovat na jiné příslušné forum, kde vás nebudou otravovat laici jakožto děláte vy zde.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.6.2020 06:59 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pan Wagner je jednostranně orientovaný odborník na to čemu zasvětil svůj život... jádru jistě rozumí, ale energetice těžko...

A když už tu spekulujete.... tak energetika je pokud vím obor strojírenský..... tak prrr chlapče :)

Každopádně je vidět, že se ani pan Wagner neumí prodat a musíte mu s tím pomáhat a hájit ho jako malé dítě...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

3.6.2020 15:15 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vaše příjmení k vám opravdu sedí...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

4.6.2020 07:46 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tak jistě :)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

2.6.2020 09:37 Reaguje na Vladimír Wagner
Díky za odkaz na osel, kde je řada kvalitních informací, dokreslující článek autorky. I za něj děkuji.
Odpovědět
MG

Milan G

3.6.2020 14:06 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Jen proto, že se Vám něco nelíbí, tak neznamená, že je to hloupé.... měl by jste žít trochu víc na zemi a ne se někde vznášet na obláčku své vlastní hloupé arogance.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 17:39 Reaguje na
Co by asi tak bylo? Vznikne lukrativní obor opravář fve elektráren, můžou probíhat rekultivace zničených oblastí těžbou uhlí a vlastníci těch elektráren se budou starat, aby byly pořád v provozu. Cena eklektřiny půjde dost dolů, ale každý si musí vydělat na průběžnou údržbu. To je celý. Po 30 letech se budou měnit panely za nové a výkonnější.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 20:48 Reaguje na
Co by asi tak bylo? Vznikne lukrativní obor opravář fve elektráren, můžou probíhat rekultivace zničených oblastí těžbou uhlí a vlastníci těch elektráren se budou starat, aby byly pořád v provozu. Cena eklektřiny půjde dost dolů, ale každý si musí vydělat na průběžnou údržbu. To je celý. Po 30 letech se budou měnit panely za nové a výkonnější.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.6.2020 07:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Těmto jednoduchým a do sebe zahleděným pánům to nevysvětlíte....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 20:48 Reaguje na
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 20:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Omlouvám se, nějak to blbne, patří to jinam a jen jednou. Ph
Odpovědět
ig

2.6.2020 09:12
Zajímalo by mě, kolik z těch kteří volají, že jaderné elektrárny by "se měly" zlikvidovat, by zvládlo ten obor vystudovat :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 10:05 Reaguje na
Abyste protestoval proti tomu, aby vám do polívky lili kyanid, taky nemusíte být inženýr chemik.
Odpovědět
ig

2.6.2020 10:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte pravdu. Připojíte se k protestům http://www.dhmo.org/ ?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

2.6.2020 11:49 Reaguje na
Dihydrogen oxid byl široce diskutován ve vedlejší diskuzi pod článkem M. Vinklera a ukázalo se, že je to největší polutant, protože nejvíce přispívá ke skleníkovému efektu (mnohem více než CO2) a navíc je z atmosféry (a také z modelů IPCC) neodstranitelný. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 12:31 Reaguje na Pavel Kalenda
Já miluji jedince, kteří obyčejnou vodu nazývají "dihydrogen oxid" (asi pro větší srozumitelnost svých vývodů), ale nějak k nim nemám důvěru.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

2.6.2020 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Používání takových výrazu dodá vyjadřování vědeckost. Někdo si tak holt asi musí pomáhat.
Odpovědět
ig

2.6.2020 15:06 Reaguje na Jiří Svoboda
To asi jen nevíte o tom hoaxu, kdy lidé s petičními archy stáli v ulicích New Yorku a získali desetitisíce podpisů pro okamžitou kontrolu dihydrogen monoxidu :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 17:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Mě byl pan Kalenda hned podezřelý, jak začal šermovat tím integrálem TSI a ještě do toho přihazoval různé goniometrické funkce (možná jen sinus).
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

2.6.2020 16:21 Reaguje na
Obávám se, že ti dva PH a JS nic nepochopili a ani nemůžou pochopit. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 17:59 Reaguje na Pavel Kalenda
To fakt nechápu. Proč teda normální vodu označujete chemickým (nebo alchymickým?) názvem? Proč nenapíšete rovnou H2O?
Já vím, to bylo jen z čuriny....
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 10:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi tak....
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

2.6.2020 10:23
Možná bych ještě připomenul pár příkladů oblasti, na které se katedra zaměřuje a souvisí s těmi ostatními obory, které se tam studují. Zde je pár článků, které populárně tyto oblasti popisují:
1) Využití jaderně analytických metod a záření při zkoumání a ochraně našeho kulturního dědictví: https://www.osel.cz/3406-jaderna-fyzika-a-kulturni-dedictvi.html
https://www.osel.cz/6572-tycho-brahe-rtuti-otraven-nebyl.html
2) Využití jaderných metod pro diagnostiku i léčení v medicíně: https://www.osel.cz/3485-urychlovace-v-boji-proti-nadorum.html
3) Zkoumání kosmického záření a ochrana před ním:
4) Využití radionuklidů pro měsíční geologii (v budoucnu třeba marsovské): https://www.osel.cz/4547-zkoumani-vzorku-z-mesice-u-nas.html
5) Využití radiouhlíkového datování a jaderně analytických metod v archeologii: https://www.osel.cz/10038-odkud-pochazeli-lide-pohrbeni-ve-stonehenge.html
6) Sledování umělé i přírodní radioaktivity: https://www.osel.cz/9267-jak-je-to-s-lednovou-detekci-jodu-131.html
https://www.osel.cz/6656-na-koprivy-nejen-pro-housata-a-kraliky.html
https://www.osel.cz/5524-co-nam-muze-rici-mereni-radioaktivniho-c14-v-atmosfere.html
A na závěr povídání o tom, proč má cenu jadernou fyziku studovat: https://www.osel.cz/3277-ma-jaderna-fyzika-budoucnost-a-proc-ji-studovat.html
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

2.6.2020 10:27 Reaguje na Vladimír Wagner
Ještě ten odkaz k tomu třetímu tématu: https://www.osel.cz/4063-jak-prezit-ve-vesmiru-se-zarenim.html :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.6.2020 10:31 Reaguje na Vladimír Wagner
Gratuluji, zajímavé a dobře připravené články. :-)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

2.6.2020 11:00
Havlíček si krásně protiřečí.... "V Národním akčním plánu pro rozvoj jaderné energetiky v ČR z roku 2015 i v Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem z roku 2019 je tak vzdělávání a výzkum, zajištění lidských zdrojů a rozvoj know-how v této oblasti pevně zakotveno".

My plánujeme JE rozvíjet, ale zároveň hodnotíme jako super, že bude existovat obor, který se bude zabývat likvidací JE zařízení..... :D

Takže my si tu "vyškolíme" skvělé odborníky, kteří budou jezdit po celém světě zavírat a rozbírat JE, ale my sami je budeme stavět a snažit se o co nejdelší provozování...... :D :D :D

ČR je země naruby s politiky bez špetky soudnosti..........
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.6.2020 11:38 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Možná to má až ďábelskou logiku. Energetičtí genarálové už dávno ví, že nic takového rozvíjet nebudeme a je jim jasné, že dost věcí se bude muset likvidovat.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.6.2020 07:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Co mají tito šmejdi v hlavách ví jen oni... nám nezbývá než spekulovat co za prasárnu chystají.... dobrého od lidí ze strany založené na korupci a demagogii ale nic dobrého čekat nejde....
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

2.6.2020 20:22 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Proč máme současně porodníky i hrobníky?
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.6.2020 07:22 Reaguje na Karel Tejkal
Zkuste se ještě jednou zamyslet...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

2.6.2020 23:46
Nový studijní program na FJFI je určitě perspektivní. Jedná se o program navazující na všeobecnější bakalářské studium nebo začíná od nuly? Řekla bych, že studenti budou mít příležitost absolvovat skvělé praxe přímo v terénu (Německo, Francie, ...), takže doba na něco takového akorát nazrála. Vždycky jsem považovala jadernou fyziku za nejnáročnější školu a obdivovala bývalého spolužáka a spolužačku, kteří ji na ČVUT zvládli. Já bych si na ni nikdy netroufla.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.6.2020 00:12
Z jaderného draka mám velký respekt. Přece jen je to hodně komplexní zvíře a selhání může mít nedozírné následky. A chybička se vždycky vloudí. Začínám ho ale brát více na milost poté, co jsem se seznámila s některými články o tom, jak si vede příroda v okolí Černobylu. Potěšilo mne, že už se tam nerodí tolik zmutovaných zvířat jako dříve. Žádné dvouhlavé krávy, motýli s trojnásobným počtem křídel nebo osmi nohama.Jen tam prý dochází k častějšímu albinismu a některým druhům se zmenšil mozek. To může být proto, že nemusejí řešit "člověka". Naopak - zvířecí populaci se vede v zakázané oblasti lépe než v jiných koutech Evropy. Zubrům, losům, šelmám, dravcům a dalším tvorům, ale i např. houbám se tam vede velmi dobře. Je to způsobeno absencí lidí. Nejlépe prý snáší radiaci vlci. Druhým odolným zvířetem jsou zdivočelí nebo domácí psi. Návštěvníkům a vědcům je ale zakázáno se jich dotýkat nebo si je hladit, protože v srsti mívají radioaktivní částečky. Nastálo tam prý žije několik stovek obyvatel (většinou ve věku 70+), ti jsou na divou zvěř zvyklí, respektují její teritoria a nesnaží se zvířata omezovat.
Z neplánovaného a neřízeného černobylského experimentu lze usuzovat, že lidé jsou pro přírodu očividně daleko větší zátěží než radioaktivita.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.6.2020 06:44 Reaguje na Majka Kletečková
Radioaktivita je silně mutagenní a tak její účinky nelze předvídat, navíc asi nebude úplně dost vyzkoumaná. A mutace je poškození DNA, tj. má zcela destruktivní účinky na organismus. Ti vícehlaví tvorové jsou spíš bájní tvorové a skutečné hříčky přírody, ale drobné a jakoby nevýznamné mutace můžou způsobit, že daný organismus jen jako trochu zhloupne. A to dědičně. Vnějším projevem může být jen malé zmenšení mozku. To mi připadá velmi nebezpečné.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

3.6.2020 07:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Je zajímavé, že toto ale nikoho z dotyčných podporovatelů jádra jako nejlepšího zdroje neuvede.... pánové dělají, jako by to byla technologie pro vytápění dětských pískovišť.....

Ale nám, co situaci hodnotí z celkového pohledu budou říkat, že jsme pod vlivem ideologie..... no jo no.... co s takovýma "odborníkama".....

Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.6.2020 00:21
Včera jsem si na ekolistu přečetla, že Obránci zvířat si nechali udělat u profesionální agentury výzkum veřejného mínění ohladně názorů českých občanů na klecové chovy slepic. Existuje podobný průzkum toho, jak se staví rezidenti ČR k jaderné energii, jaderným elektrárnám a úložištím jaderného odpadu? Případně časová řada vývoje názorů, ze které se dá usoudit na trendy?
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

3.6.2020 20:49 Reaguje na Majka Kletečková
Taková sondáž se dělá nezávisle pravidelně každý rok organizací CVVM Sociologického ústavu AV ČR. Tedy organizací nezávislou na jaderných či antijaderných organizací. A výběrovými standardy, které jsou opravdu na standardní vědecké bázi. Takže třeba výsledky podpory stavby nových bloků jsou třeba přebrány v tomto článku: https://oenergetice.cz/energetika-v-cr/cesi-jaderne-energetice-fandi-za-hranicemi-situace-diametralne-odlisna
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

4.6.2020 09:00 Reaguje na Vladimír Wagner
Ještě možná odkaz na přehled otázek, které se v průzkumech k jaderné energetice dává a výsledky za poslední léta: https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a4717/f9/oe180913b.pdf
V posledních letech dávají kolegové ze sociologického ústavu i dotazy na fúzi a budou dávat letos poprvé i na malé modulární reaktory.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.6.2020 17:19
Pokud ani stát, ani jaderná lobby nemá zájem o zjištění názorů a postojů veřejnosti, tak pak už zbývá jen naděje, že se toho ujme nějaká neziskovka.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

3.6.2020 17:38 Reaguje na Majka Kletečková
Nebo nějaká politická strana.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

4.6.2020 19:06
Nebýt zelených klimaidiotů, tak by takový obor možná ani nebylo potřeba.
Vyřazené jaderné elektrárny by klidně ještě takových 20 - 30 let počkaly. Mezitím by ještě pořádně vychladly, radioaktivita by se podstatně snížila...
A za takových 20 let, pokud klimaidioti nepodvážou a nezesabotují technické inovace a technický rozvoj, už budou k dispozici samostatně pracující roboti, kteří v radioaktivním prostředí demontovaných JE vydrží pracovat bez údržby a opravy třeba i několik let.
Demontáž a likvidaci odstavené jaderné elektrány pak bez problémů zvládně každá lepší krajská demoliční firma disponující takovými roboty.
Podobně jako dnes každá lepší krajská firma zvládne demontáž stavby obsahující třeba azbest.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist