https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lucie-kubesa-co-se-da-poridit-za-10-milionu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lucie Kubesa: Co se dá pořídit za 10 milionů?

12.7.2023
Topí tu někdo uhlím? Ilustrační foto.
Topí tu někdo uhlím? Ilustrační foto.
Aneb co přizpůsobit vyhlášku aktuálním podmínkám, anebo radši ne?
 
Vedeno dobrým úmyslem schválilo pražské Zastupitelstvo v září 2019 obecně závaznou vyhlášku č. 11/2019, která zakazuje plošně na území celé Prahy od 1. října 2020 topit uhlím, uhelnými briketami a koksem v kotlích, které nedosahují emisních parametrů 3. emisní třídy. Řečeno pregnantně: nezakazuje takové kotle používat, ale zakazuje v nich topit, leda by vlastník takového kotle topil dřevem, což zakázáno není. Umíte si, ale představit tu hromadu dřeva? Navíc v době smogové situace se zákaz topit uhlím, uhelnými briketami a koksem rozšiřuje i na krby a jiné zdroje, které nejsou hlavním zdrojem tepla, a v tomto případě už zahrnuje i zákaz topit dřevem.

Současně už od roku 1994, tedy téměř 20 let, probíhá v Praze dotační program pro obyvatele, který je motivačním nástrojem města ke zlepšování kvality ovzduší. Předmětem podpory jsou projekty ekologického vytápění a ohřevu vody v domácnostech. Za celou dobu trvání podpořilo město takřka 54 tisíc domácností částkou větší než 670 milionů korun, což významně napomohlo přeměně drtivé většiny lokálních topenišť na uhlí ve prospěch některé z ekologických variant. Program se postupně zaměřil na podporu využití OZE, na výměnu lokálních topidel ve prospěch centrálního vytápění, a od roku 2010 byla zavedena podpora výměny dožívajících plynových kotlů za nové, účinnější a ekologicky šetrnější.

Občané Prahy mají aktuálně stále ještě možnost získat dotace na výměnu neekologických kotlů za moderní nízkoemisní tepelný zdroj. Výměna se týká starých kotlů na pevná paliva, jako je dřevo, uhlí nebo koks, s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy nebo i těch, které byly vyrobeny před 1. březnem 2000 a nacházejí se v rodinných domech, včetně trvale obývaných staveb pro rodinnou rekreaci, nebo v bytových jednotkách bytových domů. Pokud tedy zájemci topili výše specifikovaným kotlem, který po 1. lednu 2021 vyměnili nebo se jej teprve chystají nahradit, budou mít na vlastní realizaci 2 roky od podpisu smlouvy. V roce 2022 došlo k rozsáhlé rekonstrukci celého Programu. Je vyhlášen na dva roky, je umožňováno podávání žádostí před realizací, byla kompletně vypuštěna podpora plynových kotlů a primárně se zaměřil na podporu instalací tepelných čerpadel s důrazem na potřebu snižování závislosti na dováženém zemním plynu.

Přestože ona vyhláška platí bez mála tři roky, položme si otázku: A čím topili Pražané žádající dotaci dosud? Kdo kontroloval, čím topí, a zda neporušují výše zmíněnou vyhlášku? Do emisní třídy jsou kotle zařazovány dle množství škodlivých emisí, účinnosti, bezpečnosti a efektivity spalovacího procesu. Touto vyhláškou se urychluje zákaz daný zákonem o ochraně ovzduší o dva roky. To však bylo v době, kdy bylo jasně dáno, že staré nevyhovující kotle se nesmí využívat od podzimu 2022. Ministerstvo životního prostředí však platnost toho zákazu odsunulo o dva roky, tedy na podzim 2024. Pražská vyhláška, jako podzákonný předpis, však přesto nijak nereagovala. Možná k tomu asi ani nebyl důvod, jelikož červnové Zastupitelstvo odsouhlasilo „bez mrknutí oka“ návrh na poskytnutí dotace v celkové výši 227,7 tisíc Kč v rámci Programu, konkrétně se jedná o projekt: Náhrada plynového vytápění (2 x 24 kW) tepelným čerpadlem v bytovém domě (4 bytové jednotky).

Poněkud paradoxně vypadá v pořadí již pátá výzva, kterou vyhlásilo hlavní město na příjem žádostí o kotlíkové dotace pro občany tzv. nízkopříjmových domácností. Pražané mohou své žádosti podávat průběžně až do 31. srpna 2024. Finanční prostředky na dotace na výměnu starých neekologických kotlů (ve kterých se už podle platné vyhlášky stejně nesmí topit jinak než dřevem) za nové nízkoemisní tepelné zdroje jsou tentokrát ve výši 10,3 milionu Kč. Je sice chvályhodné, že dostávají obyvatelé Prahy možnost získat dotaci na výměnu neekologických kotlů za moderní nízkoemisní zdroje, tedy kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva nebo tepelné čerpadlo. Není však vyčleněná částka přehnaně vysoká, viz nedávná dotace 227 tisíc, a kolik může ještě být domácností, které mají starý kotel a navzdory vyhlášce v něm ještě stále topí?


reklama

 
foto - Kubesa Lucie
Lucie Kubesa
Autorka je členkou ODS a předsedkyně výboru pro životní prostředí, veřejný prostor a pohřebnictví ZHMP.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist