https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukasn-hrabek-proc-je-pro-nas-v-cesku-tak-tezke-pochopit-o-cem-je-nemecka-energiewende
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lukáš Hrábek: Proč je pro nás v Česku tak těžké pochopit, o čem je německá Energiewende

10.2.2020
Větrná a uhlená energie vedle sebe.
Větrná a uhlená energie vedle sebe.
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | Piqsels
Když jsme se s ředitelem německé pobočky Greenpeace Martinem Kaiserem při jeho nedávné návštěvě České republiky bavili o energetice a jejím vývoji v Německu a Česku a srovnávali jejich společné rysy či naprosté odlišnosti, říkal jsem si, že bude těžké tak odlišný rámec, v němž se Německo pohybuje, vysvětlit lidem tady v Česku. A naopak pro Němce jsou nepochopitelné některé věci, které se děly či dějí tady. Přestože spolu ty dva státy sousedí, z mnoha důvodů jde o hodně rozdílné světy.
 
Jako příklad uvedu ten ostudný solární tunel, který dodnes poškozuje jméno celému sektoru obnovitelných zdrojů a dokazuje, jakým obrovským problémem je v Česku korupce a klientelismus navázaný na politickou sféru. V Česku i Německu platily tehdy téměř totožné zákony, které stanovovaly výkupní ceny, aby se fotovoltaické panely, které byly v té době o dost dražší, lidem vyplatilo pořizovat. A nebyla to žádná hitparáda, i tak si panely na střechy či na svoje pozemky pořizovali jenom srdcaři.

Když ale v roce 2009 začala solární panely ve velkém vyrábět Čína a jejich cena spadla o více než polovinu, situace se radikálně změnila. V Německu na nic nečekali a s úplnou samozřejmostí výkupní ceny elektřiny z fotovoltaiky upravili tak, aby reflektovaly změnu na trhu. U nás trvalo přes rok, než se čeští politici rozhoupali a udělali to samé. V té době už ovšem měl solární elektrárnu na poli kdejaký vykuk a masivně do fotovoltaiky investoval i polostátní ČEZ. To uvádím hlavně proto, abych ilustroval, že lidé zabývající se energetikou v Německu nejsou nějací nazdárkové, kteří tomu vůbec nerozumí, jak by se mohlo zdát z mnoha textů v českých médiích.

Energiewende doprovázejí mýty a nepravdy

Německá Energiewende je natolik rozsáhlá změna energetického systému, že s sebou pochopitelně přináší spoustu nepochopení, kontroverzí a mýtů. Má smysl se na ni podívat blíže. Už kvůli tomu, že už probíhá a my se můžeme při plánování budoucnosti energetiky v České republice především v souvislosti s utlumováním výroby elektřiny z uhlí inspirovat přístupy, které zafungovaly, a naopak se vyvarovat očividných chyb.

Už nyní je vidět, že Němcům se některé věci daří a některé naopak zasluhují kritiku. A některé věci (například ten tolik kritizovaný ústup od jádra, který předchází ústupu od uhlí) nejsou v českém prostředí téměř vůbec pochopeny, ale když se člověk seznámí s historickými a kulturními souvislostmi, pochopí, že pro Němce logiku mají a že po nich v jejich zemi dlouhodobě byla a stále je velká společenská poptávka.

Na úvod je třeba si říci, že Energiewende od svého samého začátku počítala s uzavřením jaderných elektráren. Ještě dlouho před havárií v Černobylu a před rozpadem východního bloku se totiž v západním Německu zformovalo silné protijaderné hnutí kritizující jadernou energetiku nejen jako rizikovou technologii, která může vést k nebezpečným haváriím, ale i jako tzv. Atomstaat, tedy jako systém, který je nedemokratický a založený na velkých zdrojích v rukou státu či velkých společností.

Už když byl termín Energiewende poprvé použit v roce 1980, popisoval vizi energetiky, v níž nebude místo jak pro jaderné zdroje, tak pro zdroje založené na fosilních palivech ohrožujících klima. Již v tomto roce, tedy ještě tři roky předtím, než své první zástupce ve federálním parlamentu získala nově vzniklá Strana zelených, pořádalo západoněmecké ministerstvo životního prostředí konferenci, která se touto vizí Energiewende zabývala.

Havárie v Černobylu pak Němcům potvrdila, že Energiewende a ústup od jádra je pro ně správnou cestou. A zde se sluší říci, že po černobylské katastrofě byly protijaderné postoje široce rozšířené i v jiných zemích, včetně Československa. Když během bouřlivých revolučních dnů v roce 1989 přijel na Václavské náměstí v Praze autobus rakouských Greenpeace, během velmi krátké doby dokázali ekologičtí aktivisté nasbírat přes 80 tisíc podpisů pod petici proti výstavbě jaderné elektrárny Temelín. Podobný úspěch zaznamenaly v historii Greenpeace v Česku snad jen internetové petice za omezení jednorázových plastů.

Z Čechů se stali milovníci jádra, Němci ho nepřestali odmítat

Jak šel čas, názory většinové společnosti v České republice se změnily. I přes rozsáhlé protesty se českému státu podařilo na sílu postavit dva jaderné bloky v Temelíně, elektrárna začala fungovat, nevybouchla a postupem času se z Čechů naopak stali jedni z největších milovníků jaderné energetiky na světě. Nic takového se ale v tehdy už znovusjednoceném Německu nestalo, zde zůstalo jádro stejně nenáviděné jako předtím. Vize zůstala stejná, i když pro ni do té doby neexistovaly dostupné a vhodné technologie, které by jádro a uhlí nahradily. Jádro mělo dlouhodobě a bezkonkurenčně nejnižší podporu mezi veřejností, která se pohybovala v řádu několika procent. Až relativně nedávno - v souvislosti s viditelnějším nástupem klimatických změn - se v Německu odpor vůči uhlí vyrovnal celospolečenskému odporu vůči jádru.

Reálný odchod od jádra směrem k obnovitelným zdrojům energie začala německá vláda řešit už na přelomu století. V roce 2002 schvalila vláda kancléřky Angely Merkelové atomový zákon, který znamenal konec jaderných elektráren do roku 2022. Později němečtí vládní politici toto rozhodnutí přehodnotili a vláda v roce 2009 datum odstavení jaderných elektráren posunula o 14 let.

Po havárii ve Fukušimě o dva roky později všek pro Angelu Merkelovou a její vládu nebylo politicky možné zachovat se jinak, než dlouho diskutovaný a připravovaný plán na uzavření jaderných elektráren uvést do pohybu. Kvůli tlaku veřejnosti se vláda vrátila k původnímu roku 2022. Tento plán na odchod od jádra podpořilo 80 % německých politických stran, přičemž strana Linke byla proti jen kvůli tomu, že chtěla odklon od jádra rychlejší.

V českých médiích se občas šíří tvrzení, že Energiewende vznikla po událostech ve Fukušimě a byla nepromyšlenou a hysterickou reakcí na ně. Je to nepravdivý mýtus. Můžeme se přít, zda by kvůli nárůstu skleníkových plynů v atmosféře a kvůli klimatické krizi nebylo pro Německo lepší zbavit se uhlí dříve než jádra, ale v tehdejších politických reáliích Německa bylo více méně jasné, že jádro přijde na řadu první.

Německo vsadilo na rychlý nárůst obnovitelných zdrojů, který s sebou přináší podle některých lidí chaos. Ve skutečnosti jde spíše o větší dynamiku a potřebu na ni reagovat. A z tradičních zdrojů energie se do tohoto systému hodí jen přečerpávací či plynové elektrárny, které lze zapnout a vypnout okamžitě. Uhelné a jaderné zdroje v tomto systému překážejí, protože nejsou flexibilní a uzpůsobené k regulaci dodávané energie.

Velká chyba Energiewende: uhlí se pálí dál na vývoz

Německo ovšem i přes velký nárůst vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů, který hravě pokryl výpadek z uzavíraných jaderných elektráren, jen velmi málo omezilo výrobu elektřiny z uhlí a místo toho je teď jedním z největších světových vývozců elektrické energie.

I tak ovšem Německo v současné době emise skleníkových plynů snižuje znatelně. Pokud se bavíme o celkových emisích skleníkových plynů, v roce 2018 vypustilo Německo o rekordních 35,9 milionů tun méně než v roce 2017, tedy o 4 procenta. Přesná čísla za rok 2019 by měla být známa v březnu letošního roku. Podle analýzy think-tanku Agora Energiewende by se snížení ovšem emisí oproti předchozímu roku mělo pohybovat kolem 7 procentních bodů. Think-tank Sandbag odhaduje, že podíl energie z uhlí klesl v německém energetickém mixu na 30 procent.

Velmi podobně vychází i detailní analýza Fraunhoferova institutu. Podle ní klesla v loňském roce výroba elektřiny z černého uhlí o 32 % na 49 TWh a z hnědého uhlí o 18 % na 102 TWh. Dohromady to znamená meziroční pokles z 207 TWh na 150,4 TWh, což tvořilo 29 % energetického mixu. Německý export elektřiny byl loni 61,3 TWh. Kdyby tedy Německo nevyváželo elektřinu za hranice, mohlo být snížení emisí vzniklých kvůli pálení uhlí téměř dvojnásobné.

Očekává se, že kvůli pomalému odstavování uhelných elektráren z provozu a kvůli pálení uhlí na export nesplní Německo svůj cíl pro snižování emisí pro rok 2020. To, že Německo společně s výrobou elektřiny z jádra neomezilo současně i výrobu z uhlí, je velkou chybou. Ale tato chyba má paralelu i v České republice.

Jedním z nejhlasitějších argumentů pro stavbu Temelína bylo tvrzení, že elektřina v něm vyrobená nahradí špinavé uhelné provozy v severních Čechách. Po dokončení Temelína však k žádnému masivnímu zavírání uhelných elektráren nedošlo a Česká republika od té doby vyváží každý rok zhruba stejné množství elektřiny, jaké spotřebují všechny české domácnosti. A shodou okolností zhruba stejné množství elektřiny, které je schopná vyrobit elektrárna v Temelíně.

Zbytečný provoz německých uhelných elektráren, který jde na vývoz, by měl vyřešit až nedávno schválený balíček opatření vzešlých z doporučení tamní uhelné komise, který počítá s rychlým uzavíráním uhelných elektráren a tedy i drastickým omezením vývozu. Naopak se počítá s tím, že se Německo stane po nějakou krátkou dobu dovozcem elektřiny, než výpadek kapacity z uzavření zbylých jaderných elektráren v roce 2022 a utlumení 12,5 GW instalovaného výkonu v uhlí do konce roku 2020 plnohodnotně nahradí obnovitelné zdroje.

Na jaderné elektrárny nemáme peníze

Česko na rozdíl od Německa s uzavíráním svých jaderných zdrojů nespěchá a ani není žádná reálná cesta pro odpůrce této technologie jejich uzavření uspíšit. O to snáze ale může Česká republika vyrazit na cestu k nízkoemisní energetice tím, že omezí svůj masivní vývoz elektřiny, začne využívat potenciál energetických úspor a začne stavět obnovitelné zdroje energie.

Stavět nové jaderné reaktory by ovšem bylo velkou chybou z mnoha důvodů. Riziko jaderné havárie nelze samozřejmě nikdy vyloučit, a Martin Kaiser to jako člověk z německého kulturního kontextu akcentuje jako jeden z hlavních argumentů. Nebezpečí havárie je sice malé, ale musíme s ním počítat. A nejde jen o Černobyl a Fukušimu, k vážným jaderným haváriím došlo například v jaderných provozech Three Mile Island, Saint-Laurent, Majak či Sellafield.

Mnoho lidí dodnes kvůli utajování věcí během minulého režimu neví, že k vážné nehodě s následkem trvalého uzavření reaktoru došlo i v československých Jaslovských Bohunicích. Podle statistik došlo u 1,5 procenta doposud postavených reaktorů k určitému stupni “meltdownu”. A vlastně i šéfka českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v minulosti přiznala, že otázkou není, jestli se někdy v budoucnu ještě stane jaderná havárie, ale kdy a kde se stane a jaké bude mít následky.

Tady v Česku ale bude lépe než bezpečnostní argument platit argument ekonomický. Nové jaderné reaktory jsou - pokud mají být dodrženy všechny požadavky na jejich bezpečnost - neuvěřitelně drahé, proto ve světě jejich výstavba drasticky klesla. Na energetickou transformaci a ústup od uhlí máme jen omezené množství financí a je nesmysl utratit je všechny za jaderné bloky, které v plánovaném rozsahu nedokáží nijak pokrýt útlum energie z uhlí.

Dalším důležitým argumentem proti sázce na investici do jádra je fakt, že pokud chceme razantně snížit emise skleníkových plynů v souladu s ambiciózními scénáři vypočtenými vědci z Mezivládního panelu pro změny klimatu tak, abychom zabránili katastrofickým dopadům změn klimatu, musíme v celé Evropě s transformací energetiky začít nyní a největší změny provést do roku 2030. Nemá tedy smysl čekat, až se postaví nové jaderné bloky, z nichž první má být na světě podle optimistické předpovědi premiéra Andreje Babiše v roce 2036, když se výstavba nezpozdí. A stačí se podívat do několika zbývajících zemí v EU, které jaderné elektrárny ještě staví, a je jasné, že se takový projekt zaručeně zpozdí i u nás. A prodraží.

Solární boom, který jsem schválně zmínil na začátku, abych ilustroval, jak pokřivené a zkorumpované je u nás tržní prostředí v porovnání s Německem, by nám měl sloužit jako varování. Protože na stavbu a provoz nových jaderných bloků budeme v případě, že stát na stavbu poskytne záruky, velmi pravděpodobně doplácet obrovské částky ze státního rozpočtu.

Energie patří lidem

Vraťme se ale ještě k Energiewende… Od samého svého počátku byla spojená i s demokratizací výroby energie. S obnovitelnými zdroji se tento přístup stal realitou a v Německu se jako velmi zajímavý trend začala v překvapivě velkém rozsahu rozvíjet tzv. občanská energetika. A zdaleka nešlo jen o solární panely na střechách rodinných domů. Obnovitelné zdroje se staly nedílnou součástí hospodaření řady obcí, malých a středních podniků či tzv. energetických družstev.

Výhody tohoto systému jsou nesporné. Finanční užitek z nich mají přímo ti malovýrobci energie, peníze zůstávají v regionu a jdou na rozvoj obcí. Na druhé straně ovšem obce či nezisková energetická družstva berou při výrobě elektřiny a tepla na zřetel i jiné faktory než vlastní zisk - mohou tedy nabízet svým obyvatelům či členům velmi levnou a dostupnou energii.

Občanská energetika výrazně mění i přístup lidí k obnovitelným zdrojům, především k větrným turbínám. Lidé pochopitelně nechtějí, aby jim za domem vyrostl obří developerský projekt větrného parku, na kterém bude vydělávat nějaká velká anonymní firma. Pokud se ovšem počet turbín pohybuje v rozumných číslech, jsou jejich spoluvlastníky a mají z nich přímý užitek na úsporách energií a financí, nemívají většinou s takovými projekty problém.

Bohužel Německo se po počátečním boomu občanské energetiky jejího rychlého růstu trochu zaleklo a velké energetické společnosti, které dosud ovládají tamní trh, prosadily řadu opatření svazujících energetický trh zpět do starých pořádků. To je jedna z věcí, která se bude muset opět změnit, pokud má být Energiewende úspěšná. Již nyní je vidět, že kolaps stavby nových větrných elektráren může způsobit velké problémy nejen pro pokračování Energiewende, ale i pro německý průmysl, protože toto odvětví nyní zaměstnává téměř 150 tisíc lidí.

Děkujeme za ničení přírody a životů, tady máte peníze Občanská energetika je jedna z věcí, kterou bychom se rozhodně měli inspirovat. Čím bychom se ale neměli inspirovat, jsou kompenzace pro provozovatele uhelných elektráren a dolů. Německo to hraje na jistotu, aby se vyhnulo arbitrážím, a plnými hrstmi rozdává peníze na všechny strany. Dává je samozřejmě na rozvoj obnovitelných zdrojů, ale vedle toho je cpe provozovatelům jaderných a uhelných elektráren, které se mají zavírat.

O kompenzacích se u nás zatím příliš nemluví, ale ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček již přiznal, že kompenzace budou součástí tzv. modernizačního fondu. Pokud má být tento fond skutečně modernizační, neměl by sloužit k tomu, aby si za něj Pavel Tykač zmodernizoval své bydlení ve Švýcarsku, ale peníze by měly být vázané na projekty, které pomohou uhelným regionům a budou vynaloženy na rozvoj obnovitelných zdrojů.

Poučit bychom se měli především z tzv. kauzy #LeagGate, o níž informovali reportéři magazínu Der Spiegel. Podle dokumentů uhelné firmy Leag českého podnikatele Daniela Křetínského z roku 2016, které se novinářům podařilo získat, měla firma připravený plán na postupné uzavírání uhelných elektráren a dolů. Chtěla ho provést dobrovolně vzhledem k ekonomickým a dalším externím aspektům ovlivňujícím fosilní průmysl. Německá vláda ovšem nedávno připravila pro uhelný phase out pro firmu Leag téměř totožný plán s tím, že za uzavírání uhelných zdrojů firmě zaplatí firmě na kompenzacích v přepočtu až 45 miliard korun. Je jasné, že tyto peníze může Křetínský dostat prakticky za nic.

Už žádné nové uhelné projekty

Další velká chyba Energiewende pramení přímo z toho, jak vypadalo rozhodnutí Uhelné komise v Německu. Ta totiž vůbec nenaplánovala, kdy se budou zavírat jednotlivé konkrétní elektrárny a doly. Až donedávna proto nebylo jasné, kterým uhelným projektům už zvoní hrana a všechny uhelné společnosti se chovaly, jako kdyby se nic nedělo. Dál skupovaly pozemky a pokračovaly v tlaku na vysídlování lidí kvůli rozšiřování dolů, zatímco žádaly vládu o kompenzace.

Nyní už je “fárplán” hotový a německá vláda ho schválila. Ale stále obsahuje i několik velmi kontroverzních usnesení. Příliš klidu nepřinesl obyvatelům vesnic v západní části Německa, kde se stále mohou doly rozšiřovat na úkor jejich domovů. Vláda navíc v rozporu s doporučením německé uhelné komise rozhodla, že bude do provozu uvedena kontroverzní černouhelná elektrárna Datteln 4 společnosti Uniper. Spor o podobu konce uhlí tak v Německu stále nekončí.

Pokud se z vývoje v Německu máme poučit, je důležité důsledně říkat “ne” stávajícím a plánovaným uhelným projektům v ČR. Přestože konec těžby černého uhlí v Česku byl původně plánován na rok 2023, společnost OKD chce v Karviné prodloužit těžbu až do roku 2030. O prodloužení těžby za horizont roku 2030 nyní žádají Severočeské doly v případě velkolomu Bílina. A největší zdroj skleníkových plynů v Česku - hnědouhelná elektrárna Počerady - má přejít v roce 2024 do majetku firmy Seven Energy a její provoz má být prodloužen. V Mělníku má vzniknout úplně nový uhelný blok.

Všechny tyto nesmyslné plány by měly být odmítnuty, jinak se ocitneme ve stejné pasti jako Němci - fosilní společnosti budou budou dál těžit a spalovat uhlí, zatímco budou vydírat vládu kvůli kompenzacím.


reklama

 
foto - Hrábek Lukáš
Lukáš Hrábek
Autor je tiskový mluvčí Greenpeace.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (266)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 05:08
Nové bezpečnostní požadavky JE jsou důsledkem postfukušimských opatření, které jsou zjevně výsledkem paranoie i geniální strategie protijaderných aktivistů.
Odpovědět
MV

Martina Vránová

10.2.2020 13:09 Reaguje na Miloš Večeřa
Přesně tak to vidím - A.Merkelová vyrukovala se zákazem jádra přesně v té chvíli, co došlo ke katastrofě ve Fukušimě. Tím tedy podpořila strategii protijaderných aktivistů. Než jsem si toto uvědomila, i tak se mi zdálo nepochopitelné brát zrovna Fukušimu jako odstrašující příklad, když tato elektrárna stojí v zemi zemětřesení, také u moře - v Německu žádná taková "situace" neexistuje. Takže opět tu máme politické rozhodnutí.
Otázka, jak je jádro drahé pro naši českou zemi a proto těžko uskutečnitelné, tu bude stát jen do určité doby...i když bohužel asi příliš dlouhé. Mezitím dovolíme oligarchům dál drancovat již uzavřené uhelné doly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 15:46 Reaguje na Martina Vránová
Proč si nepřečtete ten článek? Tam je přesně napsáno velmi stručně, jak ten vývoj protiatomových nálad v Německu probíhal!
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 16:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslím, že si vůbec neprotiřečíte.

Fukušima byla zjevně záminkou pro Merkelovou, aby změnila přístup k jaderné energetice, aby kvůli této otázce dál neztrácela hlasy. Nic více a nic méně...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 18:33 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Zase špatně, vy fakt neumíte číst?
"Reálný odchod od jádra směrem k obnovitelným zdrojům energie začala německá vláda řešit už na přelomu století. V roce 2002 schvalila vláda kancléřky Angely Merkelové atomový zákon, který znamenal konec jaderných elektráren do roku 2022."
Fukušima bouchla v roce 2011.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.2.2020 18:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím Vás pane Hanzle, ono by bylo dobře, kdybyste se Vy a i pan Hrábek alespoň trochu zajímali o dějiny Německa i Energiewende. Potom byste nemohli hlásat takové nesmysly. Ta historie je tato. V roce 1998 vyhrála volby SPD ale musela vytvořit koalici se Zelenými. Ti si jako ústupek prosadili odchod od jádra. Následující dvě vlády této koalice v letech 1998 až 2002 a 2002 až 2005 pod vedením Gerharda Schrodra pak prosadily a začaly realizovat Energiewende. Atomový zákon z roku 2002 o uzavření všech jaderných bloků v roce 2022 tak schválila vláda Gerharda Schrodra, Angela Merkelová se totiž dostala k moci až v roce 2005. Poté co se vláda CDU a CSU se zmíněnou kancléřkou dostala k moci a viděla nerealizovatelnost odchodu jádra bez stavby nových fosilních zdrojů a extrémních nákladů, začala vyjednávat o prodloužení provozu jaderných bloků výměnou za to, že jejich provozovatelé budou odvádět speciální daň z jejich provozu na rozvoj obnovitelných zdrojů. To se dojednalo (v případě realizace by stále nyní běžela většina jaderných bloků v Německu). Ovšem Greenpeace a Zelení vedly proti tomuto rozhodnutí extrémní kampaň s blokováním kolejí i elektráren. Dohoda byla přesto dojednána a schválena. Ovšem těsně před novými volbami došlo k událostem ve Fukušimě. Angele Merkelové bylo jasné, že to využijí Zelení ve volbách a tak se rozhodla tomu zabránit tím, že se vrátí k původnímu scénáři Energiewende.
Víte, panu Hrábkovi a Vám nestojí tato diskuze ani za to, aby se podívali na to, jaké vlády byly u moci v Německu v dané době. Vy jste jasný případ toho, že, kdo nejméně ví nejvíce křičí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 23:04 Reaguje na Vladimír Wagner
Zase se utápíte v marginalitách, které vůbec důležité nejsou. To podstatné je, že Němci odcházeli od jádra dlouhodobě a daleko před Fukušimou a dnešní problém skleníkáčů je dostala do hodně špatného světla.
Pokud mi ale chcete nakukat, že o zákonu rozhoduje nějaký poradce ministra, tak celkem není co řešit.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 23:27 Reaguje na Pavel Hanzl
To nejsou marginality. Tam je podstata toho, co se dělo. Kdybyste ty věci znal, tak byste pochopil, že ti rozumnější od jádra utíkat nechtěli. A to je v podstatě ta nejcennější informace, kterou můžete získat, abyste si udělal základní představu o problému...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 07:57 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Je skutečně čurinovní informace, že "rozumní" od jádra utíkat nechtěli. Co já s tím?
Ta důležitá informace je, že prostě nějaká německá panika z Fukušimy a úplně debilní Energiewende není jen hysterický výkřik stádních Němců zblblými ekofanatiky. Tohle nám nakecávají ropáci a prostě to není pravda, ten vývoj je v článku dopbře popsaný a je úplně fuk, jestli to uzákonil Schroder nebo Merkelová.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:23 Reaguje na Pavel Hanzl
To nejsou marginality. Zelení škůdci se dostali v Německu k vládní moci, a tohle je prostě výsledek. JE se budou rušit, i kdyby se Planeta měla zalknout CO2.
U nás se naštěstí podařilo ten odpad z parlamentu téměř vytlačit (existují nějací senátoři s podporou zelených), nicméně i tak se mu podařilo nadělat strašlivé škody.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

16.2.2020 19:49 Reaguje na Vladimír Wagner
děkuji - naprostý souhlas. Ale očekávat názor od lidí, kteří nevidí události z nadhledu je těžké
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.2.2020 06:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl to nemá smysl... ty lidi už svoji "pravdu" mají a nemají zájem téma pochopit...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 07:59 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já vím, ale aspoň pokus vysvětlit, že Němci nezblbli z Fukušimy, to by některý mohl pochopit, nebo ani to ne?
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezblbli z Fukušimy, ale v souvislosti s ní mohli začít blbnout veřejně. Stačí?.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

11.2.2020 14:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano z Fukušimy nezblbli. Jen svou vnitrotstátní záležitost úspěšně exportovali protřednictvím EU. Když už musí žít s těmi stávajími JE, proč neztrpčit život sousedům. Nové JE jsou velmi drahé, ale je výsledek úplných absurdností německé mentality, jakožto nejvlivnější síly EU.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

11.2.2020 14:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Domnívám se, že skutečným cílem postfukušimských opatření nebylo zvýšit bezpečnost současných či budoucích JE, ale za pomoci ekonomických či legislativních nástrojů zabránit výstavbě nových bloků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 17:41 Reaguje na Miloš Večeřa
Německé jaderné ptákoviny mě celkem neberou, důležité je, že evropský green deal bere jádro jako neutrální a EU je nebude dotovat a nebude mu bránit. Ale stejně je to fuk, my nejsme schopni postavit ani ťok, takže nám to může být celé egál.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 11:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci budou rušení JE i jinde prosazovat. Některé současné aktivity EU tomu jednoznačně nasvědčují.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

10.2.2020 05:45
Německé uhelné elektrárny je možné zavřít, protože vyrábějí na export? Předpokládal jsem, že z Německa se exportuje hlavně OZE, pro kterou nemají umístění.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 13:09 Reaguje na Richard Vacek
Samozřejmě.

Exportují špičky solárníků a hlavně větrníků, nikoli chronické přebytky z uhelek...
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 18:38 Reaguje na Richard Vacek
Vzhledem k tomu, že elektřina v síti nemá identitu, lze to interpretovat obojetně, jak se komu zrovna hodí. Rozhodně to opět poukazuje na absenci tolik diskutovaných akumulačních zařízení.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

11.2.2020 05:28 Reaguje na Miloš Večeřa
No pokud vyjdu z toho, že
1. se exportuje tehdy, když fouká a svítí
2. když nefouká a nesvítí, tak jsou uhelky potřeba
tak mi vyjde, že se exportuje nadbytek OZE a uhelky nemůžu zavřít.
Odpovědět

11.2.2020 13:39 Reaguje na Richard Vacek
V principu máte pravdu. Nejstarší elektrárny byly spíše koncipovány ke kontinuálnímu provozu z odstávky do odstávky než korigování větrných poryvů. V případě provozovaných JE 1.a 2. generace to platí dvojnásob v zájmu životnosti reaktorové nádoby. K dokonalosti to má daleko.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

10.2.2020 07:49
Kydy a kecy, navíc pokrytectví s absolutní nezodpovědností.

Nikde ani slovo o tom, že energeticky náročné výroby v případě Německa již 30 let jsou stěhovány k nám, na východ a na dálný východ. Ne, že by se bez těchto výrobků Německo obešlo jen si je prostě koupí a dovezou. A pak se pokrytecky tváří jakou krásnou ekologickou politiku tvoří. Tragédií je skutečnost jak jim to zelené mozky baští a soudní lidé tolerují.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 19:04 Reaguje na Vladimír Hošek
To už samozřejmost, že se Evropané nedívají odkud pochází zboží a za jakých podmínek bylo vyrobeno. Pan Hrábek také nepíše o těchto velkých podnicích. Na zásobování domácností, malých obcí, malých či středních podniků bez nepřetržitého provozu kombinace OZE a plynu bohatě postačí. Hlavně politici získají body za čisté ŽP.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 08:21
Tohle je velmi dobré vysvětlení celé problematiky, měl by si to přečíst pan Wagner, aby mě přestal napadat za to, že si myslím to samé.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 16:48 Reaguje na Pavel Hanzl
1/ Co je dobrého na tom, že Merkelová pustila k vodě jadernou energetiku jen proto, že to pro ni bylo politicky výhodné ?

2/ Co je dobrého na tom, že byla jaderná energetika, která škodí životnímu prostředí méně než uhelky, zaříznuta ještě před uhelkami ?

Dokážete pochopit, že trochu uvažující lidé mají z Energiewende velké obavy, protože to není racionální řešení problémů, ale právě naopak. V mnoha ohledech mnoho dalších zbytečných problémů navíc ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 18:39 Reaguje na Stanislav Hrouzek
ad 1) Merkelová nic takového neudělala, Němčouři se rozhodli, že jádro nechtějí a demokracie tam funguje a politici prostě plní vůli voličů.

ad 2) Tohle si zase rozhodli Němci v době, kdy klimatická katastrofa nevypadala nijak tragicky. Skutečný problém byl jasně pojmenován a medializován až v roce 2019, což je 18 let po tom, co Němčouři začali vypínat jádro.
Prostě kritikům zásadně schází časový rozměr.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 23:34 Reaguje na Pavel Hanzl
1/ A jak vysvětlíte její radikální změny názorů na jadernou energetiku. Znáte je vůbec ?

Laskavě si nastudujte alespoň základy

cs wikipedia org/wiki/Jadern%C3%A1_energetika_v_N%C4%9Bmecku
Odpovědět
MM

Milan Milan

10.2.2020 08:30
Je to přesně tak. Jádro není dlouhodobým řešením, dokonce jsou to téměř jistě vyhozené peníze. Posledně jsem tady psal o |Norském mixu, kde není žádný jaderný zdroj a levné elektřiny je dost. Ale mi pořád musíme prosazovat jakési myšlenkově zabetonované cesty...., zřejmě k udržení dominance státních a dotačních kšeftů a pochopitelně centralistické kontroly a regulace.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.2.2020 08:46 Reaguje na Milan Milan
Pane Milane, kde ovšem v Česku vidíte pobřeží moře, norské fjordy, řeky s vysokým průtokem a spádem a krajinu s minimální hustotou obyvatel.
Odpovědět
MM

Milan Milan

11.2.2020 19:44 Reaguje na Vladimír Wagner
Hlavně nevidím ani za mák snahy něco změnit. Prostě Babiš řekl "jádro a pouze jádro" a je z toho mantra. Vyhozené miliardy, nesmyslně centralizované energetické zdroje (nakonec vichr Sabina teď ukazuje jak je naše rozvodná síť zranitelná), nehledají se žádné alternativy...tahle diskuze je ovšem jalová, protože např. o dostavbě Dukovan jak přávě slyším z TN je již rozhodnuto a smlouva o dostavbě Duk bloku je před podpisem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.2.2020 08:41 Reaguje na Milan Milan
Německo se svými větrnými parky má energetiku ještě centralizovanější a zranitelnější. Kdyby nemohlo tahat elektřinu ze Severního moře přes Polsko a nás, tak by jih tohoto státu šel z jednoho blackoutu do druhého.

Až se jednou najdou nějací "darkeři" a ta vedení ve správnou dobu vyřadí z provozu, tak půjde půlka Německa do kytek.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

10.2.2020 14:09 Reaguje na Milan Milan
tak jenom poznámka- někde jsem četl úžasný plán jak zásobovat lidstvo energií z offshore větrníků - tak aby to skutečně udělalo těch 170 000 TWh lidské spotřeby energie.

Co na tom že na toto řešení se na světě nevytěží dost mědi ani do roku 2100 - aby se z něčeho udělali dráty, rotory, statory... a nemáme na to dost elektrikářů co by ty kabely natahli a ty krámy servisovali.

podobně se blábolí o desetiticích inland-větrnících které zaberou řádově více místa než jedna jaderka, bude k nim potřeba řádově více drátů, více komponent, více betonu na jejich základy a konstrukci... a ještě k tomu navíc akumulace která se v ceně prakticky neuvádí nikdy.


Pokud jsou OZE dlouhodobým řešením - tak nejdříve v měřítku 200-300 let.
Do roku 2050 je v dostatečném množství není možné aplikovat prakticky nikde na světě.
Čína jich staví kolik může a ani to nestačí jejich růstu spotřeby - staví nové uhlí, plyn i jádro...(a ono ani to nestačí růstu spotřeby tam)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 15:49 Reaguje na Vaclav Sobr
A v těch rušených uhelnách snad nejsou statory, rotory a milióny tuny mědi?
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

10.2.2020 15:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistě - ale je to jedno velké komponento. Jako takové je na kilogram výrazně efektivnější.

Velké elektrárny jsou výrazně méně náročné na suroviny a lidskou sílu na údržbu...

řečeno pregnantně - mezi hodně malými elektrárnami se údržbáž zbytečně najezdí místo aby celou svou směnu dělal u jedné velké.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 17:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Zjevně nemáte ani řádovou představu o problému. Uhelky představují o 2-3 řády vyšší koncentraci výroby než větrníky.

Učit se, učit se, učit se...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 23:07 Reaguje na Stanislav Hrouzek
No a co, to ví přece každý. Jmenuje se to diverzifikace výroby a má to velké výhody a samozřejmě nevýhody. Ale je to zatím jediná realizovatelná cesta, dokud nebude plně funkční tokamak.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 23:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Diverzifikace je něco úplně jiného.

Naopak fanatický přechod na zelené zdroje nemá s diverzifikací vůbec nic společného a jen zvyšuje rizika daleko nad ty současná...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

11.2.2020 09:11 Reaguje na Pavel Hanzl
tokamak nebude funkční asi nikdy.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

11.2.2020 22:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to stejné, jako by jste nahradil námořní dopravu mezi Čínou a EU prepravou kamionu a dodávek v letních měsících přes Sibiřské silnice, ať si každý doveze podle potřeby sám co potřebuje) akorát v zimě, kdy silnice v zimě zapadají sněhem by vám ta doprava námořní lodí najednou nevadila a nazýval by jste to demokratizaci dopravy a záchranou planety (protože kamion má čistší emise) :) :)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 20:10 Reaguje na Filip Kondapaneni
To je přece úplná blbost. Já nic netahám z Číny.
To je spíš to samé, jako když jedu nakupovat rohlíky emhádou (nebo kamionem) nebo na kole.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 20:13 Reaguje na Filip Kondapaneni
Vysvětlit se to dá takto:
Gigantickým rumpovákem s účinností 30% a mega giga spotřebou vody, se stovky kilometrů drátů, trafostanic, kabelů a td. atd. atd. získám zásuvku, kam si strčí konvici na kafe.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 17:06 Reaguje na Milan Milan
Jádro je jediná energetická technologie, která nás může dostat ke hvězdám.

Její zavrhování je u technicky vzdělaných jedinců už dnes považováno za barbarismus plně srovnatelný s rozbíjením strojů negramotnými dělníky, kterým měli brát práci...
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

10.2.2020 21:55 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Teď už je mi jasné, proč se ten tendr tak protahuje. Na kdy je plánovaný odlet? ;)
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.2.2020 06:19 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Takže pokrok je pro barbary... hmmm... zajímavé :D

Ach vy jednoduší konzervativci....
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:28 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Sluneční a větrní elektrárny žádný pokrok nepředstavují. Větrné elektrárny existují od starověku a využití sluneční energie (byť ne k výrobě elektřiny také. I první fotovoltaické články tu byly dříve než jaderné reaktory.
Čili je to spíš prosazování návratu k primitivním a neúčinným technologiím.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 17:45 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Co já se tu nedozvím, já nikdy nevěděl, že rakeové nosiče jedou na jaderný pohon...
Odpovědět
LK

Lukáš Kohout

11.2.2020 17:58 Reaguje na Pavel Hanzl
No tak to by jste si měl dostudovat technologii NTR, tedy pokud vás z takových experimentů nebude jímat hrůza.
Dokonce existovala i zbraň, měla malý problém, nechávala drobnou "jadernou" stopu

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_thermal_rocket

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 20:14 Reaguje na Lukáš Kohout
Na tom nelítají ani Rusi, člověče, co to melete?
Odpovědět
LK

Lukáš Kohout

11.2.2020 18:11 Reaguje na Pavel Hanzl
https://en.wikipedia.org/wiki/9M730_Burevestnik
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.2.2020 08:43
Je velice dobře, že pan Hrábek tento článek napsal. Velice dobře popsal historii vzniku Energiewende a její hlavní cíl. A hlavně, že důvod toho, že Německo nemá už nyní nízkoemisní energetiku jako Francie, Švédsko, Švýcarsko či Slovensko, je v Německu velice úspěšná ideologická kampaň zelených aktivistů v čele s Greenpeace. Dále jasně ukázal, že ani Greta Thurnbergová a ani rostoucí příznaky klimatické změny jejich priority nezměnily. Stále jim nevadí tolik uhlí jako jádro. A za dlouhodobé využívání fosilního zdroje - plynu- bojuje i v tomto svém příspěvku. Připomínám, že sice plyn při spalování uvolňuje jen polovinu CO2 jako uhlí. Když se však započtou skleníkové plyny uvolněné při těžbě a transportu, tak to začíná být docela srovnatelné. Takže Německo sice asi v roce 2038 odejde od uhlí, ale nahradí ho plynem. A opravdu nebude mít nízkoemisní energetiku. A toto Greenpeace nevadí. Za to i ústy tiskového mluvčího Hrábka bojuje.
V minulém roce Německo dramaticky snížilo export elektřiny a to byl hlavní důvod snížení emisí CO2. Po odstavení jaderných bloků v příštích pár letech a dalších uhelných přestane být exportérem. V době kdy fouká nebude sice vědět, co s přebytky elektřiny, ale v době, kdy nefouká a nesvítí ideálně slunce, bude mít problémy. Nord stream II mu sice zajistí dostatečný přísun plynu, ale při započtení všech jeho dopadů na životní prostředí a emise se spíše od nízkoemisnosti vzdálí než přiblíží.
Pan Hrábek v grafu vývoje výstavby větrných zdrojů tak velmi dobře ukazuje obrovský problém pro Německo v následujících letech. Obyvatelstvo začíná být velmi silně proti novým větrníkům. Ono vrtule všude kam se podíváš a při jejich současné výšce je něco jiného, než občas menší skupinka větrníků. A také spousta nových vysokonapěťových vedení, které potřebuje ještě více centralizovaná energetika prosazena Greenpeace, kdy se větrná energie transportuje ze severu přes celé Německo na jih.
Bude zajímavé sledovat, jak se bude situace vyvíjet v nejbližších letech. A uvidíme, jak dopadne v cestě za snižováním emisí Německo, které se vydalo z nejsilnější ekonomikou na cestu prosazenou zelenými aktivisty v čele s Greenpeace. Bude zajímavé, jestli tato organizace příjme zodpovědnost, když se ukáže, že v tomto směru je to slepá ulička a byla to hlavně Greenpeace, která způsobila, že lidstvo včas nedokázalo snížit své emise. A docela mě zajímá, jestli přijme svou zodpovědnost pan Hrábek, až se ho za pár let někdo zeptá.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.2.2020 09:10 Reaguje na Vladimír Wagner
Ještě bych možná připomenul, že u nás zákon nebyl úplně stejný jako v Německu. A právě kvůli kampani zelených aktivistů se tam prosadila velice striktní omezení na možnost snižování dotované ceny, které se pozměňovacími návrhy v parlamentu ještě zpřísnilo. A také připomínám, že právě Greenpeace vedla v té době kampaň, že není třeba Temelín a má teď hned postavit fotovoltaika, která jej nahradí. I když jsme v té době varovali, že k průšvihu dojde. A ty dva GWe fotovoltaiky, které se nakonec postavily, výrobou elektřiny Temelín opravdu nenahradí. Jen přesně podle našeho varování to stálo obrovské peníze. Podrobně je přesný průběh a role jednotlivých subjektů ve fotovoltaickém průšvihu popsána zde: https://ekonom.ihned.cz/c1-46754920-kdo-muze-za-solarni-prusvih-my-nic-my-muzikanti-vzkazuji-ministri-i-poslanci . A roli zelených aktivistů v boji proti jádru u nás popisují samotní aktéři zde: http://denikreferendum.cz/clanek/30168-bylo-spravne-byt-radikalni-pred-triceti-lety-a-je-to-spravne-i-dnes . Je z toho nvidět, že kdyby byli zelení aktivisté v čele s Greenpeace v té době úspěšní, tak dnes nemáme Temelín ani Dukovany (prosazovali jejich odstavení po německém vzoru) a role uhlí by u nás byla radikálně větší.
Odpovědět
LH

Lukáš Hrábek

10.2.2020 11:11 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, Vaše schopnost vybrat si z textu jen to, co se Vám hodí, a ohnout cokoli do argumentu, že teď hned musíme postavit nové jaderné elektrárny, je na jednu stranu obdivuhodná. A nepřestává mě bavit. Nemám moc v úmyslu krmit trolly, ale jen krátce zareaguji na ty největší blbosti a argumentační fauly. Říkáte, že bojuji za dlouhodobé využívání plynu, to je z Vaší strany vyložené fantazírování. Za prvé já jsem striktně nenásilný člověk, který nikdy za nic nebojuje. Bojovat za mír totiž dává asi tolik smyslu jako souložit za panenství. Ve svém životě maximálně o něco usiluji, ale dlouhodobé využívání plynu to opravdu není. Když si přečtete znovu můj článek, o zemním plynu je tam za celou dobu jen jedna jediná zmínka (což je na bojovníka za plyn docela málo), a ta je ve smyslu toho, že z klasických energetických zdrojů se s nástupem obnovitelných zdrojů netlučou jen dva - přečerpávací elektrárny a plynové elektrárny. To je popis faktu, který byste měl jako člověk zajímající se o energetiku znát, nevyjadřuji tam ani pozitivní, ani negativní postoj k plynu. To si jen domýšlíte něco, co si domyslet chcete, jako ostatně většinou, když něco píšete. A jak je to doopravdy? Nemyslím si, že by energetika budoucnosti měla být založená na klasických zdrojích, to je myslím z mého článku a z mých aktivit patrné. Zemní plyn zřejmě jako tranzitní palivo přežije v mixu o něco déle, ale nakonec tam nebude. Další bod: Greenpeace usiluje o to, aby vyspělé státy (včetně ČR a Nemecka) opustily uhlí v energetice co nejdříve, pokud možno do roku 2030, a aby státy EU byly uhlíkově neutrální do roku 2040. To opět nedává zemnímu plynu možnost fungovat dlouhodobě a Greenpeace za to tedy opravdu "nebojuje". Za třetí - jasně píšu, že Energiewende začala v roce 1980, tedy před založením německé Strany zelených. Ještě dodám, že to bylo i dříve, než byla v listopadu 1980 založena německá pobočka Greenpeace, a 23 let předtím, než se narodila Greta Thunberg. Energiewende je tedy něco, co nejdříve v západním a poté ve sjednoceném Německu chtěla společnost, nejen zelení aktivisté. Za čtvrté: k tomu solárnímu boomu - velmi častý argumentační faul. Autorem pozměňovacího návrhu, který omezoval možnosti omezení podpory pro soláry byla poslankyně ČSSD Iva Šedivá. Měl v té době asi nějakou vnitřní logiku, aby tu schválenou podporu obratem nezrušil či nezměnil ERÚ. V okamžiku, kdy drasticky klesla cena solárních panelů a podpora začala být přepálená, mohli politici v ČR toto opatření celkem rychle zrušit a neudělali to. Vláda Jana Fischera, která v té době byla u moci, se nechtěla do tohoto kroku pouštět s tím, že je vládou úřednickou a udržovací a nesmí dělat velká rozhodnutí, zatímco se chystala na prolomení limitů těžby v severních Čechách a destrukci Horního Jiřetína, proti čemuž se organizace Greenpeace v té době prioritně stavěla. Za páté: kdyby se Temelín nepostavil, role uhlí v ČR by nebyla "radikálně větší", ale stejně velká, protože od postavení Temelína jedeme masivně na vývoz a k omezování uhlí nedošlo. Opět píšu v článku.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 12:55 Reaguje na Lukáš Hrábek
Pane Hrábku, mně vadí, že experiment Energiewende je projekt, který vychází z předpokladu v podstatě neomezených zdrojů peněz, nehledí na účinnost vynaložených prostředků vzhledem k ochraně klimatu a nečiní si ambice na dosažení uhlíkové neutrality SRN. Pokud ten projekt zkrachuje, nikdo za to neponese zodpovědnost (Energiewende je přece obrazem vůle voličů). Rozhodně to nemůže být pilotní projekt pro ostatní státy, kde vůle voličů není stádního typu.

To, co argumentujete panu Wagnerovi, není vůbec podstatné.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.2.2020 06:24 Reaguje na Jiří Svoboda
Stádo je obyvatelstvo ČR... a ani neví proč...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.2.2020 11:12 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Myslím, že stádo se vyznačuje jednotným vnuceným názorem. To tu nemáme viz tato diskuse.
Odpovědět
EN

Emil Novák

10.2.2020 14:21 Reaguje na Lukáš Hrábek
Pane Hrábku, prosím pěkně, kde pan Wagner píše, "že teď hned musíme postavit nové jaderné elektrárny"? Když už jste začal o tom ohýbání argumentů, já to v jeho textu nikde nevidím, tak mi spíš přijde, že argumenty ohýbáte Vy.
Jak konkrétně si představujete energetiku Německa bez jádra, bez uhlí a bez plynu? Jak bude Německo vyrábět elektřinu, když nefouká a nesvítí slunce? A pokud se chystáte fantazírovat o P2X, zajímal jste se o cenu takto vyrobené (uskladněné) elektřiny? Zřejmě ne. Z Vašeho vyjádření vyplývá, že za plyn bojujete, jen o tom nevíte.
A konečně, zapomínáte na to, že ČEZ odstavoval uhelné elektrárny už v 90. letech, takže není pravda, že na omezování uhlí nedošlo, navíc pokud bychom elektřinu nevyváželi, musela by se stejně vyrobit někde jinde, v naprosté většině opět buď v uhelných nebo plynových elektrárnách.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.2.2020 16:57 Reaguje na Lukáš Hrábek
Pane Hrábku, díky za reakci a dovolil bych si na ně také reagovat.
ad 1) Jste tiskový mluvčí hnutí Greenpeace, které bojuje i formou nátlakových akcí i přímých a okupačních za něco či proti něčemu. Takže asi těžko můžete říci, že nebojujete.
ad 2) Jak sám píšete, tak Greenpeace má hlavní prioritu likvidaci využívání jádra. Vzhledem k tomu, že bez klasických zdrojů to zatím nejde (ukazuje to nejen Německo), tak jsou bez uhlí možné varianty dvě: kombinace jádra a OZE nebo kombinace fosilních zdrojů (plynu) a OZE. Protože Greenpeace bojuje proti jádru, v reálu bojuje za plyn.
ad 3) Protijaderní zelení aktivisté byli pochopitelně i před tím, než se objevily v Německu strana zelených a Greenpeace. Ovšem, jak už psal pan Vinkler, to ještě opravdu nebyla Enrgiewende. Ta se prosadila právě až intenzivní kampaní a nátlakovými akcemi a nakonec ústupkem SPD zeleným při vytváření koalice na přelomu století. Takže opravdu část společnosti byla proti jádru i před tím, ale teprve masivní ideologická kampaň a masáž společnosti prosadila Energiewende a reálný zákaz využívání jaderné energie v Německu.
ad 4) Tady jde o argumentační faul, ale z Vaší strany. Vy dobře víte, že již ve vládním návrhu bylo omezení snižování na deset procent, které tam prosadil právě Bursík. Poslankyně Šedivá pak jen po zblbnutí kampaní Greenpeace a Zelených, že by bez tohoto omezení mohl ERÚ házet rozvoji fotovoltaiky klacky pod nohy (to uvádíte správně, je vidět, že si dobře pamatujete, jaká byla kampaň Vaší organizace v té době), snížila možnost ročního snižování na polovinu, tedy zmíněných pět procent.
ad 5) Dukovany a Temelín, které by zde nebyly, pokud by Greenpeace prosadilo svou vizi (hnutí bojovalo nejen za nepostavení Temelína, ale za odstavení Dukovan po 30 letech provozu), dodávají 36 % výroby elektřiny. Dnes bychom tak nebyli nejen vývozci elektřiny, ale museli bychom více vyrábět v uhelných blocích. V následujících pár letech přestaneme být vývozci i s Temelínem a Dukovany. A jak už tady poznamenali jiní diskutující, tak v případě, že elektřinu pro Rakousko dodaly české dobře odsířené uhelky místo méně kvalitně odsířených polských, tak to bylo pro životní prostředí dobře.
Poznámka nakonec. Je pravda, že ve svém příspěvku jsem nepsal nic o rychlé výstavbě jaderných bloků, jak správně poznamenal EM. Je však pravdou, že v jiných článcích se pro rychlou realizaci nízkoemisního mixu vyslovuji. Hlavně v případě, že jsou opravdu emise CO2 hrozbou. Ovšem z Vaší kritiky mé podpory rychlé výstavby nízkoemisního zdroje asi plyne, že Greenpeace rychlé snižování emisí nepovažuje za důležité.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

10.2.2020 17:37 Reaguje na Vladimír Wagner
Ještě bych komentoval jeden váš výrok: "Z klasických energetických zdrojů se s nástupem obnovitelných zdrojů netlučou jen dva - přečerpávací elektrárny a plynové elektrárny". Jak ukazuje příklad Francie, tak kombinace jádra a OZE funguje jako nízkoemisní zdroj velice dobře. Jaderné elektrárny jako pokrytí základního režimu, fotovoltaika jako ideální pokrytí denní špičky hlavně v letním období, kdy se využívá klimatizace a doplnění dalšími obnovitelnými zdroji může vytvořit velice dobrý mix. Jen bych ještě dodal, že jádro je poměrně dobře využitelné i pro regulaci, jak ostatně ukazuje příklad Francie.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 17:17 Reaguje na Lukáš Hrábek
Jak jste si sám ráčil všimnout, problém je u ekofanatiků obvykle v tom, co neříkají a co neberou v potaz.

A přitom tam se krývá nejen problém, ale i jasný návod na to, co je potřeba dělat. Alternativní zdroje energie mají tu slabinu, že nejsou ve větším měřítku se současnými technologiemi použitelné pro vybudování fungující sítě.

Takže představa, že zametete s klasickými zdroji, některé milostivě do budoucna povolíte a tvrdě budete prosazovat zelené zdroje, vede do jasně do slepé uličky, na kterou doplatí úplně všichni. A co horšího, už dnes výsledky zelených politik zpravidla horšují situaci, než aby ji řešily. Je jen otázkou času, kdy budete muset opět připustit, že jste se zmýlili, že vůbec nechápete, jak funguje okolní svět a že místo prosazování hrubě nekonkurenceschopných technologií by bylo na místě dát více peněz do výzkumu a vývoje. A příště si nejdříve detailně promyslet, čeho chcete dosáhnout, jak to bude fungovat a za jakou cenu to bude.

A hlavně, pokud zelení opouští představu, že prvořadým problémem jsou emise CO2, pak to laskavě řekněte rovnou a nelžete celému světu, že Vám jde o řešení klimatické změny...
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.2.2020 06:23 Reaguje na Lukáš Hrábek
Tak tak...
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:30 Reaguje na Lukáš Hrábek
Kdyby nebojovali za ruský plyn, nestavěli by Nord Stream II.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 09:18 Reaguje na Vladimír Wagner
Žádnou zodpovědnost p. Hrabek nepřijme. Na Energiewende nejvíce doplaceji obyčejní lidé v bývalé DDR. Když se k tomu přidá neskutečně předražené bydlení ve velkých městech, čím dál více ostrakizovana osobní doprava, ubývající pracovní příležitosti v DDR, tak je tu takove pěkné podhoubí pro radikální pravicové strany a nové vůdce. AFD je jen takový nevinný začátek. Mám dostatek informací od mých bývalých kolegů z SMA původem z DDR, to by jste nevěřili jak smýšlejí, jak radikálně. Mě to řeknou jen proto, že nejsem Němec. Sousedovi nevěří, navzájem se na sebe culí jak je vše skvělé a jak vše zvládnou. Do anket, které si nechávají dělat ve velkém množství různé neziskovky i státní organizace, všichni tvrdí jako že ok, protože se bojí, že jsou sledováni, že když řeknou někde jak smysli, tak že přijdou o práci nebo o nájem, zakoreneny zvyk z 80 tych let v DDR. Až to v DDR tzv. "prdne" tak se nejvíce budou divit páni Hanzlové a Hrabkové a jim podobní. V DDR na "energy deal" i "Energiewende" z vysoka kašlou, pokud někam montují FVE, tak to není z hlediska nějakého uvědomění, ale z nouze ctnost. Přijde moment že přestane platit "spločenska smlouva" a to bude pro politiky bundestagu šok, přeci všechny průzkumy říkaly něco jiného.....
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:03 Reaguje na Filip Kondapaneni
Jedna věc: Když se podíváte na mapu, tak AfD a další strany mají větší podporu na původně slovanských územích, kde obyvatelstvo jsou v podstatě poněmčení Slované. Je to v podstatě rasistický postřeh, ale blbě se na základě fakt vyvrací.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

12.2.2020 17:46 Reaguje na Jan Šimůnek
To je úplně jedno, pokud je dostatek nastvanych lidí, tak naschvál volí takové strany a hnutí které jdou "jakoby" proti establishmentu. A z toho vznikají různé levicové nebo pravicové extrémy, které táhnou tu zemi ke dnu. Často Ti voliči nedomysleji některé věci, je jim to jedno, hlavně že je to proti "něčemu", "někomu", ať to stojí co to stojí. Teď v DE frčí levicově orientované strany jejichž politika je velmi asocialni, zejména vůči chudším obyvatelům. Že se jedná o bývalou DDR je logické. Jim nejvíce ublížilo to, že zijou z dotací bohatsiho souseda, přestali se snažit a teď padají.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.2.2020 08:43 Reaguje na Filip Kondapaneni
To s těmi dotacemi není tak úplně pravda. Ze strany západní části byla cílená snaha zlikvidovat ekonomiku bývalé DDR a pokud možno se na tom co nejvíc nakapsovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 09:01
Nebyl to náhodou zelený lídr Bursík, kdo v Topolánkově vládě úspěšně blokoval novelu zákona o obnovitelných zdrojích a tím se zvětšil FVE tunel na více jak pětinásobek?
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

10.2.2020 09:08 Reaguje na Jiří Svoboda
Bursík celkově SZ dost potopil. Sice ji dostal do parlamentu, ale pro některé ji učinil nevolitelnou již před volbami. A pak ji dle očekávání zcela zdiskreditoval.
Leč, jakou to má souvislost s článkem?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 09:27 Reaguje na Petr Dvořák
Na začátku článku autor mluví o FVE tunelu a pochybném politickém prostředí u nás. Toto je konkretizace.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

11.2.2020 06:31 Reaguje na Jiří Svoboda
Vy to evidentně nechápete... u nás je pochybné to (i autor tvrdí), že jsou v ČR samé ovce, které se nechají vláčet politiky tlamou po zemi.... v Německu lidi umí přemýšlet sami za sebe a od politiků vyžadují určitá řešení a přístup....

To je demokracie....

Ne ta fraška co se předvádí u nás v ČR... tady je hodně lidí jednoduše zmanipulovatelných (hlavně starší ročníky), protože tu ještě nikdo nepochopil co je to demokracie...

Demokracie je mimochodem vláda lidu.... v ČR vládnou politici a náramně si užívají naivity místních obyvatel..... a Babiš a podobní bohatne a bohatne a lidi mu za to pleskají.....
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

11.2.2020 09:23 Reaguje na Lukáš Kašpárek
A ten fakt, že němci říkají něco jiného doma potichu, potajnu a něco jiného na veřejnosti? Tomu Vy říkáte demokracie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:32 Reaguje na Vladimír Hošek
Souhlas. V Německu se už lidi bojí jak za Hitlera. A zdrojem toho strachu jsou mj. ekologové.
Odpovědět
va

vaber

11.2.2020 18:13 Reaguje na Jan Šimůnek
trochu odbočím ,ale krásný příklad jsou imigranti Němci na veřejnosti mlčí a doma nadávají jak ....
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.2.2020 08:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Máte k tomu nějaký zdroj? Nebo je to jen další z řady vašich stupidních komentářů? :O
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:04 Reaguje na Petr Eliáš
Zdrojů najdete dost. Některé nedávno přebral i mainstreamový Neviditelný Pes.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.2.2020 13:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Nemáte ...
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:13 Reaguje na Petr Eliáš
Tady máte články o Švédsku:

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/svedsko-az-do-horkeho-konce-2.A200208_205554_p_zahranici_wag

https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/svedsko-az-do-horkeho-konce-1.A200208_205407_p_zahranici_wag

O Německu bylo nedávno něco podobného, ale není to na jednoduše dostupné části archivu NP.

Nicméně měli jsme v Německu příbuzné, takže situaci znám i z tohoto zdroje.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.2.2020 16:04 Reaguje na Jan Šimůnek
Mno, jestli čtete takovýto odpad, tak se ani nedivím ...
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.2.2020 08:44 Reaguje na Petr Eliáš
Odpad je spíš to, co čtete vy.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 12:52 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Eliáši, nejlepší by bylo, kdybyste uměl německy, měl tam nějaké přátele kteří vám důvěřují, a zajel si s nimi popovídat. Což já často dělám.
Garantuji vám, že byste změnil názor.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.2.2020 11:18 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Já v Německu trávím pár týdnů ročně a nevím, zda tabuizace je projev myšlení a demokracie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:06 Reaguje na Jiří Svoboda
Já měl v Německu příbuzné (tahle větev naší rodiny, bohužel, už vymřela), takže některé věci vím z první ruky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Topolánkovu vládu prakticky ve všem úspěšně blokoval Paroubek se svými socany i komunisty, Bursík měl velké kulové.
Ať to byla zdravotnická nebo sociální reforma, zablokovali vše. Naštěstí s Kalouskem prosadili odečitalné položky z daně z příjmů, což funguje doposud.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 16:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže kdyby Topolánek s Bursíkem připravili novelu zákona o OZE, jste názoru, že by PS neprošla?
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 17:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Topolánkova vláda skočila v prvním kvartále 2008. Pak byla vláda Fischera, kde měla ČSSD polovinu ministrů...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 18:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Samozřejmě. Solární baroni se rekrutovali převážně z prostředí ČSSD.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 23:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Změna se dá realizovat až tehdy, kdy je patrná. Tehdejší pravice prostě neměla čas na změnu reagovat. Zákony se u nás schvalují zhruba 1 rok. Takže si uvědomte, že ten zákon by musel být hotov a předložen ke schvalováná někdy v první polovině roku 2007 a tudíž změna by musela být patrná už někdy na začátku roku 2007...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.2.2020 11:21 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Ale tady šlo o vyhození či přepsání jednoho paragrafu a kdyby to bylo v dubnu 2009 předloženo sněmovně, schválit to jistě šlo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 17:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Nešlo. V té době Paroubek zkorumpoval pár poslanců a shodil Toplánkovu vládu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.2.2020 09:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale tady se bavíme o něčem, co se nestalo před Paroubkovou akcí a za což nese Bursík zjevně odpovědnost. Prostě vláda blokovaná Bursíkem neudělala co měla. Kdyby návrh včas podala a špatně to dopadlo, hodnocení situace by vypadalo zcela jinak.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 09:23
Problém bezemisní ekonomiky není jen o bezemisní elektroenergetice. Tu v podstatě zvládla Francie již před 40 lety, Německo se svou Energiewende k tomu stavu přiblíží možná za 20 let.

Problém s uhlíkem bude přetrvávat v ostatních sektorech ekonomiky, na které se Energiewende nesoustřeďuje, a to bude zásadní úskalí pro získání uhlíkové neutrality.

Škoda, že autor neuvedl, kolik zatím Energiewende stála, aby se dala odhadnout její efektivita.

Ono vyzobávání rozinek je mnohem radostnější a levnější, než když pak dojde na zbytek oschlého koláče. Uvidíme, jak dlouho nadšení Němců vydrží a jak dlouho se bude německé Greepeace vyhřívat na stále žhavějším slunci.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

10.2.2020 09:48 Reaguje na Jiří Svoboda
Vyšla nová energetická ročenka USA, kde je počet pracovníků v jednotlivých odvětvích energetiky. Když jsem si porovnával produktivitu, tak ve fotovoltaice bylo potřeba 35x víc pracovníků na vyrobenou jednotku energie než v jaderném průmyslu. Někdo to třeba pokládá za výhodu - budeme mít stoprocentní zaměstnanost a každý "bude třít liščím ohon ebonitovou tyč", ale samozřejmě je lepší, když v energetice pracuje jenom jeden člověk a zbylých 34 vytváří něco jiného.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:38 Reaguje na Richard Vacek
Já si nejsem jist. Při dnešní produktivitě práce je potřeba si 20% pracovních sil, abychom měli úplně vše. A co s těmi ostatními? To jsou všemožní poradci, právníci, všemožní ouředníci z ministerstva teplýho kafe atd. atd. atd. atd. atd.
Nebylo by lepší, kdyby pracovali v energetice, která nepotřebuje žádné palivo a tím nedevastuje krajinu?? Na jejich zaplacení bude i při nižší ceně energie než dnes, což zase žádoucí není. Amíci už udělají 1kWh za 63 halířů, což nemá konkurenci.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 12:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Pro praci v energetice, speciálně v FVE, potřebujete hodně elektrikaru s platnou padesatkou nebo jejím ekvivalentem a pro velké parky už začíná být žádaná i s pracemi nad 1000V. Ale padesátka, nebo certifikát z vas elektrikáře neudělá a dobrého také ne. Kromě vzdělání a praxe to chce trochu fištrónu, technického nadhledu, a v řadě případů i dost slušné fyzické dispozice (speciálně FVE a VE). Když jsme sháněli serviska na střídače, tak než jsme někoho našli tak to trvalo půl roku (2010/2011) a po absolvování všech školení se sbalil a utekl zpět ke zprovoznovani plynových turbín, prý si myslel, že je to jednodušší a méně namáhavé.
Teď dělám v chlazení a sehnat chladare, vodare, svářeče v TIGu, projektanta, ale aby uměli, odevzdali práci včas, precizně udelanou, bez bince okolo, nemožné. Čest vyjimkam. Dnes jsou ti opravdoví machři fakt dobře zaplacení, přijít si k 60k měsíčně není zas takový problém, ale stojí to fakt námahu a hodně úsilí.
Proto se nad tou vaší představou usmivam. Možná, že jedno procento z těch kancelářských pracovníků se pre orientuje na něco užitečného, ale poleno, zůstává polenem.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

10.2.2020 13:19 Reaguje na Filip Kondapaneni
95 procentům lidí nejde svěřit otevření konzervy byť by byla bez víčka...

natož páječku...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 15:56 Reaguje na Filip Kondapaneni
Tenhle problém je prakticky ve všech řemeslných oborech, já si připadám jak za komára, kdy na nic nebyli lidi. Ale to není samozřejmě dáno fve, ale idiotským systému řízení státu, kde na byrokracii potřebuje x násobně víc lidí, než v jakékoliv normální zemi. Prostě svět se vyvíjí velmi rychle (Evropa taky) a u nás se žvaní o důchodové reformě 7 let s nulovým výsledkem a tendr na dostavbu Temelína běží už 10 let s výsledkem úplně stejným.
Nejlepší nápad je dostavět bloky v Dukovanech, kde nabude voda do tří let ani pro stávající JE.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

10.2.2020 16:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím vás normálně země vynechte... dostatek elektrikářů nemá ani německo.

(nebo respektive má díky tomu že díky NIMBY nikdo elektrárnu nechce u sebe doma a lokálně blokují lidi výstavbu co to jde)

dokonce je nemá ani Británie bez ohledu na to co Johnson vyhlašuje... jejich běžné školství elektrikáře ani neprodukuje.

k tomu aby se v Británii někdo "vyučil" (praxe) elektrikářem je potřeba tam defacto jít do armády.
Viděl jsem krásné video BBC jak tam nějaká holka drátovala elektriku na vojenské ponorce... s tím že nikde jinde pro ní potřebné vzdělání a praxi není schopna sehnat.

armáda si tam zakládá tréninková centra na tohle protože běžné školství jí lidi schopné udržovat techniku nedodá.

"normální země"? Vůbec na tom nejsme tak špatně... u nás i sem tam některá průmyslovka použitelného elektrikáře vyrobí.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 17:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejhorší je, že až se rozkyvou, že Teda JE, má zelenou, tak ji nebude mít kdo postavit. Vítkovice jdou do kytek, Poldovka je už dávno v....., V Evropě už také kde nic tu nic, protože se jedná o uhlikove špinavá odvětví, tak vše dělají v Asii nebo Rusku. Proto se tak upínají všichni k mikroreaktorum, sériově vyrabenym, podle jednoho mustru. Tradičním JE typu Temelín, tak nějak zazvonil zvonec. Pokud se budou rozšiřovat, tak to bude něco zcela jiného než dosud a pravděpodobně z Číny, kde si aktivisté ani neskrtli a začínají do výstavby nových JE fakt mohutne sypat peníze.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 18:49 Reaguje na Filip Kondapaneni
Ty mikrozdroje mi připadají rozumné:
http://www.osel.cz/10930-jadro-vraci-uder-startup-nuscale-vyviji-prevratny-maly-reaktor.html
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

10.2.2020 13:08 Reaguje na Pavel Hanzl
narazíte ovšem též na to že valná většina lidí není vzdělatelná (a nikdy nebude vzdělatelná) na to aby efektivně zvládli vyhlášku 50 paragraf 5 - tudíž je ani pod dozorem nemůžete pustit k tomu aby si doma udělali zásuvku.

Tyto pracovní pozice vyžadují vysokou specializaci a vzdělání na které nedosáhne valná většina lidí.

4 roky elektroprůmyslovky jsou potřeba i na tahání drátů?

ano bylo by lepší kdyby tam pracovali - ale valná většinal lidí nikdy nezvládne kvalifikaci aby tam mohli pracovat.


Jinak další věc- za kolik děláte kWh je sice hezké... teď se podívejme na další složky ceny které platí koncový zákazník - jednak poplatek na obnovitelné zdroje...
a pak ještě poplatek za síťové služby - oboje VŠUDE na světě vzrostlo víc než o kolik klesla cena elektřiny.

Němci platí v součtu na finálních účtech nejvíc za elektřinu na světě (v poměru k příjmům) ikdyž silovou elektřinu mají formálně nejlevnější.

V atomové elektrárně je sice na kWh elektřina dražší, ale síťové služby stojí řádově méně.
(díky koncentraci v jednom místě šetříte na lidech (je jich třeba méně) netáhnete tolik drátů k tolika zdrojům, nezabíráte tolik prostoru a s jedním předvídatelným zdrojem prostě stojí mnohem méně síťový management.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 19:03 Reaguje na Vaclav Sobr
Je zajímavé, kolik lidí není schopno pochopit tak jednudochý pojem jako je "diverzifikace zdrojů".
Slunce svítí úplně všude a zadarmo.
Takže můžete mít pár panelů na dvorku nebo na střeše domku a VŮBEC NEPOŘEBUJETE PŘENOSOVOU SOUSTAVU. Žádné dráty, sloupy, transformáty, tisíce kilometrů vedení, prostě NIC.
A domácí nebo firemní fve bude potřebovat údržbu stejnou, jako pračka, lednička, auto nebo veškeré jiné hajblata a instalace.
Samozřejmě vedení nebude nikdo rušit, zatím není dobrá akumulace, ale tohle silně přenosové síti uleví a časem možná to drátoviště částečně zmizí, čort znajet.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 19:39 Reaguje na Pavel Hanzl
To je opravdu pěkná vize a s ní souhlasím. Ovšem opět jsme u toho stejného, jak budete zásobovat fundamentálně energeticky náročné provozy jako železárny, hliníkárny a další, kde se pracuje s energetickými koncentráty či vyžadují velký přísun el.energie. Když budou v Asii, tak to zdánlivě není náš problém, avšak planetu bohužel sdíleme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 08:09 Reaguje na Miloš Večeřa
V současné době vychází asi nejlépe energeticky náročné provozy zásobovat ze stávající JE a z nových mikrozdrojů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 14:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže proč potom stavět daleko neúčinnější a chaoticky se chovající slunečníky a větrníky? To už je lepší těmi mikrozdroji nebo i velkými JE zásobovat vše a s "alternativou" počkat až padnou fyzikální zákony a bude k dispozici levná akumulace elektřiny o vysoké efektivitě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 17:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Psal jem vám tovícekrát. JE je příliš drahá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:07 Reaguje na Pavel Hanzl
V přepočtu na vyrobené kWh nikoli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 14:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Nově postavená JE by se zaplatila za celou dobu životnosti pouze za předpokladu, že by elektřina šla na dvojnásobek.
Proč asi neprošel první tendr za Nečasovy vlády? Protože ČEZ chtěl garantovanou (dotovanou) cenu!!! Za tržní se to nikdy nemůže zaplatit.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Jistěže se to zaplatit může, protože cena provozu JE je velmi nízká.
Problém je (a proto musejí být garance investic), aby fašistický póvl nezakázal spustit postavenou elektrárnu, nebo zakázal její dostavění
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 21:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Právě, to je ten problém, zatím je FVE odborná instalace, a pokud je v tom akumulátor, tak pánbůh s vámi. Už jsem viděl takové věci hořet, z baráku nezbylo vůbec nic. Stále to není bezpečné a bezúdržbové jako lednice. Naopak, pokud to má akumulátor, tak životnost může být 10 let a nebo třeba jen 2 roky. Samotné panely jsou už vcelku vyňuňané, ale střídače? Vůbec. Kdo má zájem, dám vám sem odkaz, jak to s těmi střídači vypadá.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

11.2.2020 01:30 Reaguje na Filip Kondapaneni
Pořád si lámu hlavu, jak je možné, že se tolik lidí opájí představou, že budeme elektřinu vesele a bezproblémově skladovat v akumulátorech.
Přitom každý má dnes mobil. Skoro každý má notebook. Každý chlap má aku šroubovák. Mnoho lidí má různé jiné spotřebiče na akumulátory (vysavače, zahradní nářadí a pod.).
Ptám se:
CO U TĚCH PŘÍSTROJŮ VŽDYCKY PRVNÍ ODEJDE A CO NEJČASTĚJÍ ZPŮSOBÍ, ŽE JE NELZE POUŽÍT?
Nelžete sami sobě. Ruku na srdce: Jsou podle vašich osobních zkušeností akumulátory dost spolehlivé a jsou schopné sloužit dost dlouho?
Vývoj jistě povede ke zlepšení. Ale i kdyby se akumulátory zlepšily trojnásobně, ani pak by nebyl spoleh, že by mi jako doplněk panelů na střeše domku dobře sloužily déle než nějaké 4 roky. Při troše štěstí 5 nebo 6 let. A kupovat si je s takovou vyhlídkou, to je fakt příliš drahý špás...
Bez nich jsou ovšem ty krásné sny pana Hanzla prostě jen sny. Ledaže bych na kopci za vsí vybagroval díru a zřídil si ke své FVE takovou pěknou diverzifikovanou přečerpávačku...

Pan Hanzl je holt šťastný člověk. Jeho problémy netrápí, protože je nevidí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 08:18 Reaguje na Karel Ploranský
Mně akumulátory vydrží celkem dost, v autě jsem baterku měnil za 11 let, mobil mi vydržel 7 let a pak mi ho ukradli, bateriovka dodělává (kadmiovka) ale je asi z páté ruky.
Případný požár elektroauta je brnkačka proti tomu, když chytne plná nádrž benzínu.
Baterie problém jsou, ale vývoj tam jede velmi rychlý, ale bez nich se neobejdeme. Nebo budete volat z kancelářského founu na drátě a po baráku tahat prodlužky ke každému vrutu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
"Případný požár elektroauta je brnkačka proti tomu, když chytne plná nádrž benzínu."

Kompetentní lidé tvrdí a na příkladech prokazují pravý opak.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 18:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Já zas viděl pravá opak. Dopraví letadlo plné nabitých lionek chytlo a pilot stačil bezperčně přistát. Tohle mít v benzínu, tak jsme úplně někde jinde.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

12.2.2020 22:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Popravdě, ani já elektromobilitě moc nevěřím. A co se týče požáru, je třeba myslím rozlišovat vznícení nabité baterie a vznícení dopravního letadla plného baterií. I ty zplodiny, i hašení bude mnohem horší. Ta energie se může disipovat i explozivně, narozdíl třeba od nafty.

google.com/search?q=ev+fire
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Jasně.
A vy jste perfektně informovaný, takže s jistotou víte, že v tom letadle chytly ty baterie a ne něco jiného.
Nebylo to náhodou tak, že vznikl požár a pilot přistál dřív, než se plameny dostaly k nákladu baterek?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Baterka v autě je olověná. Ani ze srandy mi neříkejte, že vidíte perspektivu akumulace elektřiny z FVE ve využití olověných akumulátorů.
Že vám mobil vydržel 7 let, vám věřím. Ale že vám vydržel těch 7 let pořád s původní baterkou, to vám tedy fakt nevěřím. A kdyby snad přece, tak je fakt škoda, že vám ho ukradli. Ten byste mohl výzkumníkům prodat za velké peníze.
Notebook asi nemáte a různé jiné akumulátorové spotřebiče asi nemáte, jinak byste to, co píši, nepopíral.

Prostě cena sady akumulátorů takové kapacity, aby to mělo vůbec smysl, je opravdu velká investice, do jaké se svými zkušenostmi s jejich životností a spolehlivostí nepůjdu.
A nejdelší záruka, jakou jsem u nabídek solárních systémů našel, je pětiletá. Doadavatelé jistě vědí, proč...
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

10.2.2020 23:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Akorát tak nějak nesvítí v noci. A v noci potřebujete například TOPIT.

a upřímně řečeno na rodiném domě na střeše- možná. Ikdyž se všemi nesmysly typu střídačů (fundamentálně nejsou potřeba na žádný spotřebič... akorát se budete muset rozhodnout mezi ostrovním provozem a nebo sítí... je nerálné mít spotřebič co bude fungovat na oboje)

A budou potřebovat stejnou údržbu? no já nevím jak vy ale údržba mojí pračky je že co 5 let chcípne a je třeba zcela vyměnit.
Lednička je na tom podobně, auto pravda držím co se dá už 17 let... a doufejme že ještě nějaké 3 roky dá.

Jinak kupříkladu ve městě v paneláku prostě dost střešní plochy nikdy nebude ani pro ten panelák.

přenosové síti to uleví jenom za podmínky toho že do ní nebudou zcela náhodně tyto domácí produkce dodávat energii které se bude muset přizpůsobovat zbytek.

čím víc takových zdrojů je tím víc to síť rozhazuje.
zrušme povinnost odebrat a zaplatit za takto vyrobený proud a i regulátor sítě bude hned nadšenější pro realizaci ostrovů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 18:03 Reaguje na Vaclav Sobr
Pane Sobr, klídek. Ropáci ná zajistí takové teplo, že v zime budeme dýchat jak lidi a v léte bez klímy zdechnem. A na klímu je fve ideální.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 23:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Vůbec nechápete, že pár žárovek může rozsvítit pomocí solárního panelu. Ale nemůžete chtít, aby na to běžel těžký průmysl.

Stejně tak nechápete, že těch pár drátů na střeše spojující několik panelů je ve skutečnosti vzhledem k jednotkovému výkonu náročnější než velká elektrárna. S ty dráty od přenosové soustavy budete potřebovat tak jako tak, protože pokud bude týden v zimě zataženo, tak nebudete mít v akumulátoru ani trochu šťávy, abyste si pustil plynové topení...
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.2.2020 08:45 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Spíš pár LEDek.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

11.2.2020 05:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Ach jo. K opečovávání fv elektrárny (i malé) potřebujete odborníka. Sám takovou mám. Dokonce s bateriema. Vyrábí mi elektřinu za několikrát vyšší cenu, než ji kupuji od distributora. A to si nepočítám čas, který při údržbě strávím.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:35 Reaguje na Pavel Hanzl
To byste ovšem musel tu energii v dostatečném množství (nejen na noc. ale na desítky dnů nepřetržité silné oblačnosti) kumulovat. A to nezvládnete, ani kdybyste místo toho domu měl jeden obrovský LiIon akumulátor.
Odpovědět
LK

Lukáš Kohout

11.2.2020 21:15 Reaguje na Pavel Hanzl
toto je čistá demagogie.

Když tedy tu přenosovou soustavu vůbec nepotřebujeme, tak chci vidět např. jak ve vašem eko světe plném skvělých elektroaut bude nějaký solární panel (tedy spíše park velký jak půl města) zásobovat stabilně ty různé super a ultra chargery výkonem cca 100-300kW.

Taková "benzínka" s 10ti nabíječkami a za ní pole panelů a hned vedle bateriové pole velké asi jako sídliště.

Nebo si fakt myslíte že lidé budou sedět a čekat až vyjde slnko? Nebo nabíjet půl dne nějakým směšným výkonem?
A těch nabíječek tam bude muset být mraky, protože natankujete za cca 2min, ale nabíjet budete min 20-30min. Už vidím tu cestu do Chorvatska.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 08:16 Reaguje na Lukáš Kohout
Píšu to pořád dokola, břitva je nástroj a někdo se s ní oholí a někdo pořeže. Fve i elektroauto je nástroj a musí se používat na to, na co je vhodné. Na cestu do Chorvatska NE.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to budu mít deset různých aut, která budou určena pro jiné druhy jízd?
Je mi líto, já raději jedno auto, které zvládne i cestu do práce, i cestu na chalupu, i, kdybych potřeboval, tu cestu do Chorvatska (nebo třeba k Černému moři).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 14:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak si nechte benál. Nikdo vás do elektriky nenutí. Ta se hodí pro taxíky, sanitky, dodávky a všeobecnou obsluhu, pro řemeslníky atd. atd. kdyby byly panely i nad dálnicí, tak pro kamiony, pro lidi kteří mají v práci pomalonabíječku atd. atd.
Pro lidi z paneláku co jezdí do práce emhádou to fakt vhodný není, pro dlouhé štreky taky ne. Časem se možná ojeví jiná baterie nebo vodík, či čo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:17 Reaguje na Pavel Hanzl
V Německu už jednoznačně nutí. Chystají se normy, které splní jen elektromobil (a jen tehdy, když se nepočítají emise příslušných elektráren).
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:22 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, souhlas. Jestli někdo to nucení nevidí, je buď slepý, nebo má oči křečovitě zavřené před fakty.
Existují dokonce naprosto vážné snahy o ZÁKAZ vozidel se spalovacími motory (Skandinávie).
Tak silná káva je doufám přece jen příliš silná, ale ta cesta s využitím absurdních požadavků, které automobilky nebudou moci splnit, mi připadá jako velmi pravděpodobná. Navíc už dnes jsou elektroauta nesmyslně zvýhodněná např. při parkování (i u nás!) - a znechutit lidem auta se spalovacími motory i jinou diskriminací ve prospěch elektroaut, přes všemožné přirážky a poplatky, to vlády taky umějí.
Takže mám vizi. Auta nebudou smrdět, protože budou mít výfuky v elektrárně. Bude si je moci koupit jen někdo, protože jednak budou drahá, jednak síť jich dokáže nabíjet (V NOCI! ve dne se s auty jezdí) jen omezené množství. Silnice budou krásně volné. Já budu ze své vsi, kde není krám, běhat na nákup 10 km pěšky, takže budu zdravější. Můj umělý kyčel to jistě vydrží.
Ráj na zemi...
Odpovědět
LK

Lukáš Kohout

12.2.2020 19:20 Reaguje na Pavel Hanzl
kličkujete vlevo vpravo... troll s.r.o.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 17:21 Reaguje na Pavel Hanzl
To je uvažování ekonomického analfabeta...
Odpovědět
RV

Richard Vacek

10.2.2020 09:35
U nás to vypadá tak, že když nepodlehneme ekologistům, tak uděláme rozumné rozhodnutí (například jaderné elektrárny, které ušetřily spoustu uhlí). A na druhou stranu, když zelenému vábení podlehneme, tak se dostaneme do problémů a poškozujeme i přírodu (utopené peníze ve FV, devastace polí řepkou a auto pančovanou naftou).
Z toho se dá usuzovat, že dělat chyby je zeleným vlastní a pokud se dostanou k moci, tato chybná rozhodnutí realizují. Na Německo je potřeba se dívat právě takto. Zatím zajistili Němcům nejdražší elektřinu v Evropě, zavírání funkčních jaderných elektráren a připravují se na masakr automobilového průmyslu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:41 Reaguje na Richard Vacek
To "rozumné rozhodnutí o výstvbě JE" vytváříme už asi 10 let a výsledek je, že jsme ještě ani nevypsali tendr na dostvbu Temelína. Tímto tempem budeme ještě v roce 2050 mudrovat, jesli to ještě má vůbec cenu.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

10.2.2020 13:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak pokud bychom kupříkladu měli zajistit že nikde v okruzu 7km od větrné elektrárny nebude lidské osídlení, a zároveň tam nebude hnizdiště ptáků a nebo lesní biotop, tak v republice dáme dohromady při nejlepším tak 3-4GWe špičkového výkonu.
S pomocí akumulace by jsme ho mohli rozložit tak do 2GWe výkonu neustále.

pokud by jsme pokryly všechny střech v Praze - tak máme v létě v poledne 8GWe špičkového výkonu... v dnech jako dnes tak 3GWe...
abychom to rovnoměrně rozložili akumulací (potřeba schopnost akumulovat 6GW a baterie s kapacitou tak 80-100GWh - by jsme z toho mohli udělat tak 2GWe kontinálně)
uděláme i to 10x - tak jsme na 20GWe.

naše celkové spotřeba je mezi 30 a 40GW - v elektřině a teple.
(pokud by jsme tedy chtěli přestat topit uhlím a plynem ani toto nám nestačí)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 16:01 Reaguje na Vaclav Sobr
Větrníky považuji za problémové a do krajiny nepatří, fve na střechách a nad parkovišti je úplně v pohodě. Bez JE se skutečně neobejdeme ale daleko výhodnější budou mikrozdroje, stavět nějaký gigantický rumplovák, který nebude hotový ani za 30 let, je asi fakt nesmysl.
Odpovědět
VS

Vaclav Sobr

10.2.2020 23:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Heleďte po čechách jsou i kdyby jsme táhli elektriku z jedné strany na druhou marginálních 10 procent na vedení...

stavět mraky malých zdrojů je prakticky zbytečné. Energeticky z toho není žádný benefit oproti tomu mít danou věc na jednom místě s jedněmi dráty. Navíc jeden zdroj se mnohem lépe řídí.

tyhle malé zdroje taky patrně nebudou do 30 let připravené... a pokud budeme muset platit německé ceny za elektřinu (tedy kompletní cenu se všemi poplatky za distribuci) tak to pro většinu domácností v ČR bude problém.

Musíme v první řadě zabránit tomu aby jsme byli dovozci.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 21:47 Reaguje na Vaclav Sobr
Tyhle věci, vyžadují údržbu, vždy. Panely jsou už v celku bezpečné, ale střídače se s**OÚ přímo neskutečně. Vím to, protože jsem v to dělal. Mí bývalý kolegové mě překvapili, když mi řekli, že Poruchovost je tak nějak plus mínus stejná, ubylo "mass issues". Kdyby jste měl zájem, přihodím zajímavé odkazy.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Trvá to bohužel už déle než 10 let.
Ale když to komentujete, píšete o následku, nikoliv o PŘÍČINÁCH.
Že by se vám o nich psát nechtělo?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.2.2020 11:15 Reaguje na Richard Vacek
Nerad Vám to říkám, ale řepku si prosadil největší sedlák v zemi - agent Bureš. ;)

Sorry, jako.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:11 Reaguje na Petr Eliáš
Sorry jako. Kecáte. Bureš ji začal pěstovat a zpracovávat až poté, co nám to nařídila EU. Že na tom vydělává? Tak by na tom vydělávali jiní.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 14:40 Reaguje na Jan Šimůnek
EU to ale dávno zrušila.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezrušila. Jen doplnila další "eko bio" paliva, třeba "bionaftu" z palmového oleje.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Dokud nebude zrušen požadavek na procento energie z "biopaliv", dotud tady bude kralovat řepka, byť je to šíleně neekologický a neekonomický zdroj "alternativní" energie.
Odpovědět

13.2.2020 09:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Ne, řepka tu bude kralovat do té doby, co STBák bude prodávat osivo, pesticidy, techniku. Bude vykupovat a zpracovávat řepku. A dokud ta jeho banda pseudopolitiků a podržtašku z ČSSD a KSČM bude u vlády.

Zkuste si přečíst:
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/repka-dotace-zlute-pole_1805100610_pek

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/repka-babis-ano-evropa-eu-volby-biopaliva-smernice_1905280600_jab
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:29 Reaguje na Petr Eliáš
Sorry, jako, ale asi vám jde špatně kalendář.
Odpovědět
VK

Václav Kain

10.2.2020 10:16
Na jaderné elektrárny nemáme peníze,reaktory jsou příliš drahé.Mnohem realističeji by znělo.Z jaderné elektrárny se velice špatně odklánějí miliony do těch správných kapec.Fotovoltaika u nás a zločinecky vysoké výkupní ceny jsou jasnýmm důkazem.Ti kteří toto dopustili by se z kriminálu už neměli dostat.Bohužel mají v ruce moc kterou jsme jim jako správní hňupové do jejich zlodějských pracek vložili.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 10:49 Reaguje na Václav Kain
Podstatu FVE tunelu nikdo nechce došetřit. Policie, Státní zastupitelství, ústavní činitelé, ministrestva, ERÚ,... všichni dávají od zcela jasných argumentů a důkazů ruce pryč. 10 milionů občanů je proti té zvůli zcela bezmocných.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Už asi 7 let je tu vláda, která "maká", tak se ptejte tam. Kalousek přes mohutný lobbing protlačil solární daň, ale co udělal Bába, netuším.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 12:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Neřekl bych, že toto je vina až tak vlády. Tady selhaly všechny složky státní moci, které nezákonnou a protiústavní podporu za pomocí medií soustavně zametají pod koberec. Ani ústavnímu soudu toto nevadilo, byť jsem jej na to explicitně upozorňoval!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 16:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Proč si nepřečtete ten článek, na který reagujete? Němčouři to měli nastavené podobně a se snižováním ceny šly i dotace dolů. Co tam dělá sedm let vláda, která "maká" a zatím jim padly ceny fve panelů na desetinu? Jak na to reagovali? Kolik je vůbec dnes výkup, po všech snižování a solární dani?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 16:46 Reaguje na Pavel Hanzl
FVE se nepodporuje výkupními cenami jenom asi 50% investiční podporou v rámci NZÚ, z větru je vykupována elektřina za asi 2 Kč/kWh. To vám nestačí?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 19:06 Reaguje na Jiří Svoboda
No dobrý, původní výkup byl asi na 13,50 kč/kWh.
Odpovědět
JB

Josef Boltnar

10.2.2020 20:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Cenové rozhodnutí ERU č.3/2019 z dne 29.9.2019, str.10:
FVE z roku 2007 - 17 529 Kč/MWh
FVE z roku 2008 - 17 096 Kč/MWh
FVE z roku 2009 - 16 040 Kč/MWh
Při ceně silové elektřiny na burze cca 980 Kč/MWh je to cca 1700% tržní ceny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 18:10 Reaguje na Josef Boltnar
Dobře, to je to Topolánkovo povolené snížení (které prý Bursík zablokoval), ale co dál? V roce 10 nebo 11 nasadili solární daň a co dál dělal Babiš, kdy baterie i panely šly prudce dolů?? 10 let po 5% dolů je přece dost darda, ne?
Odpovědět
JB

Josef Boltnar

12.2.2020 13:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale to nejde, těch 5% dolů se vztahuje jenom na nové zdroje a ne na ty co už stojí. Na ty se stále skládáme a ještě mnoho let budeme skládat ze svých daní a účtů za elektřinu.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy fakt nevíte, že to šílené výhodnění mají solárníci garantované neprůstřelnými smlouvami? Kdyby jim na ně stát sáhl, skončí to jako s Diag Human. Nakonec zaplatíme k těm zlodějským prachům ještě penále a soudní výlohy.
Veškerá pozdější snížení se mohou týkat a týkají pouze FVE uvedených do provozu po roce 2010.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 20:58 Reaguje na Pavel Hanzl
A to si přejete znovu nastolit?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:34 Reaguje na Václav Kain
Ti kteří zosnovali ten gigašvindl s dotacemi pro FVE, dnes už moc nemají, už je vystřídali jiní. O nic lepší.
Ale pravda je, že i když viníci už nejsou u kormidla, potrestáni stejně nikdy nebudou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2020 11:34
Článek se mi líbí ,i když ne zcela, a nesporně si s ním autor vyhrál. Pouze bych chtěl uvést na pravou míru některá tvrzení v něm uvedená a doplnit další informace.

1) nebýt Černobylu a Fukušimi, žádná Energiewende by se nekonala.

Není pravdou autorem tvrzené " V českých médiích se občas šíří tvrzení, že Energiewende vznikla po událostech ve Fukušimě a byla nepromyšlenou a hysterickou reakcí na ně. Je to nepravdivý mýtus."

Havárie ve Fukušimě vedla k téměř hysterickým reakcím v německých médiích. Byly vydávána zvláštní vydání novin a katastrofa byla médii dokumentována "minutu po minutě". Navíc se měly konat regionální volby v Bádensku-Württembersku , kde kde hrozilo odstavení vlády CDU. Během týdne došlo k veletoči veřejného mínění a vláda Merkelová se obávala vítězství Zelených. Proto 15.3.2011 vyhlásila stopku na jadernou energii jako preventivní opatření podle atomového zákona.

2)
V roce 2004 ministr životního prostředí Jürgen Trittin (Zelení)
uvedl, že podpora obnovitelných energií bude stát průměrnou německou domácnost ne více než asi jednu euro za měsíc „stejně jako kopeček zmrzliny“, v 2013 to však bylo téměř dvacetkrát více .
Přirážka za OZE se zvedla z 0,08 ct / kWh v roce 1998 na 6,4 ct / kWh v roce 2019. (pěkně drahá zmrzlina)

3) Přihlížet musíme k možnostem německé a české domácnosti.
Průměrný hrubý měsíční příjem v Německu činí 96 896 Kč. (2017)
v Česku činí 31 851 Kč (I.Q 2018)

4) Sami Němci si jisti výhrou Energiewinde nejsou a uvádějí také dva další možné scénáře :

- energetický přechod selže technologicky (např. nastane trvalý výpadek proudu, který musí být věrohodně připsán nezvládnuté problematice OZE )

- přechod selže sociálně-ekonomicky (např. trvalé, významné zvýšení o zejména ceny elektřiny povede ke značným sociálním nepokojům nebo ohrozí hospodářskou konkurenceschopnost EU - německý průmysl

Proto se rozhodli experiment z regionální úrovně (Germany) převést na kontinentální (EU) a o ekonomické zatížení v důsledku masívního nasazení OZE se bratrsky podělit se všemi členskými státy EU.

A na svět vyskočil European Green Deal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 11:53 Reaguje na Miroslav Vinkler
Omyl.
V článku to je jasně napsané ta energiewende byla definovaná už v r 1980, tj. dávno před Černobylem a ten ji jen potvrdil. Hotovou JE v Zwentendorfu si Rakušáci zablokovali už v roce 1978, takže ještě dříve.
A v Británii i v USA se zavírají uhelné elektrárny právě kvůli ceně, Německo draží cenu z fve za 57 eur za MWh a v USA za 30 dolarů. Tomu uhlí nemůže konkurovat.
Navíc je v Němcku obrovské množství domácích instalací, které vůbec do sítě nejdou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2020 12:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Omyl, ale váš.

1) V r. 1980 žádná definice Energiewinde neexistovala.
Zlom v německé energetice nastal po spolkových volbách 1998 SPD + Zelení , kdy se podepsala koaliční dohoda, která obsahovala závazek, že strany najdou společné stanovisko k dalšímu rozvoji energetiky. K čemuž došlo až v r. 2000 - a ani tehdy se to nejmenovalo Energiewende. (zákon o obnovitelných zdrojích energie, (EEG) vstoupil v platnost v březnu 2000.)


2) Doly se zavírají - v UK se dováží levné australské uhlí, v USA je boom břidlicového plynu

3) opět chybné tvrzení - téměř žádná domácnost v Německu nejede na ostrovní provoz. Zůstávají napojeny na distribuční síť se všemi důsledky z toho plynoucími
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 16:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
ad 1)"Už když byl termín Energiewende poprvé použit v roce 1980, popisoval vizi energetiky, v níž nebude místo jak pro jaderné zdroje, tak pro zdroje založené na fosilních palivech ohrožujících klima. Již v tomto roce, tedy ještě tři roky předtím, než své první zástupce ve federálním parlamentu získala nově vzniklá Strana zelených, pořádalo západoněmecké ministerstvo životního prostředí konferenci, která se touto vizí Energiewende zabývala."
To je z tohoto článku. Tak fakt nevím.....
Rakouské referendum bylo v roce 1978, takže žádný Černobyl.

ad 2) Bylo by potřeba uvést, kolik toho australského uhlí se dováží, jestli to má vůbec nějaký význam, jestli to není jen dojížďák. V USA to samé, je tam boom především fve, plyn teda taky, ale uhlí nikoliv. To má boom hlavně v Číně.

ad 3) Nikde jsem nepsal ani neslyšel, že by Němčouři jeli v domácnostech na fve ostrovy a důsledky jsou asi ty, že 70% roční spotřeby si vyrobí sami a 30% dokupují. Tak se počítá a projektuje u nás normální fve.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2020 16:49 Reaguje na Pavel Hanzl
ad 1) Nesmíte dát na informace z druhé ruky.
Název dílka byl:
" Energie - Wende , růst a prosperita bez ropy
a uranu " .

Vycházela z tehdy mylného názoru, že zásoby ropy budou v dohledné době vyčerpány.
O klimatu tam nenaleznete ani čárku.


ad2) import do UK 8,7 mil. tun/2017

ad3) napsal jste- " Navíc je v Německu obrovské množství domácích instalací, které vůbec do sítě nejdou."
Problém je, že tam jdou - jsou galvanicky propojeny a distributor musí umět vykompenzovat náhodné výpadky či přetoky.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 19:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
ad ad 1) V roce 1980 se klima skutečně neřešilo, tenkrát se nedalo ani prokázat že nějaké oteplení nastává, natož, že za to může spalování fosilních paliv.

ad ad 2) Děkuji, to je fakt balík.

ad ad 3) Samozřejmě jsou ty instalace propojeny se sítí, ale neví se, kolik si spotřebují majitelé sami. Tenhle údas do systému nejde. To může být v součtu dost vysoké číslo.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak to, že to nikdo neví, kolik si spotřebují majitelé sami? Víte to přece vy, protože s tím všude argumentujete, že FV každému pokryje jeho spotřebu! Tak se stačí podívat do faktury před instalací u stovky případů a extrapolovat. Spotřeba jednotlivých domácností se sice liší, ale ne tak diametrálně, aby se tenhle postup nedal použít.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 23:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Klasické zdroje nemohou konkurovat OZE z jednoho prostého důvodu. Soutěží za naprosto nerovných podmínek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 18:14 Reaguje na Stanislav Hrouzek
To bych rozhodně netvrdil. V USA nic plošně nedotují a mají z fve tržní cenu 1kWh za 63 halířů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Uvědomte si, že zelení, včetně grýpissáků, jsou jen bezectní lháři, kteří vám klidně dnes zapřou, co včera hlásali.
Odpovědět
jj

jan janeček

10.2.2020 12:21
Lukáš Hrábek: Proč je pro nás v Česku tak těžké pochopit, o čem je německá Energiewende
myslící lidé: proč je pro němce v německu tak těžké pochopit, o čem je česká energetická soběstačnost? a hlavně proč
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 16:18 Reaguje na jan janeček
To chápou nejen Němčouři, ale i někteří Češi. U nás se jede na uhelnách za obrovskou cenu devastace krajiny i externalit a produkce skleníkových plynů, což ale čecháčkovi nevadí, přemýšlí jak neadrtálec.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 17:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Jsou to zelení, kdo dlouhodobě blokují výstavbu nových jaderných reaktorů.

Tudíž dle mého názoru nemají morální právo si stěžovat na externality uhelek, protože není jiná technologie než jádro, kterým bychom dokázali uhelky nahradit...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 18:17 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Žádní zelení u nás nic neblokují a nikdy neblokovali, kecy se vedly jen kolem dostavby Temelína, ale dostavěl se v pohodě.výstavba nové JE se nekoná, protože reprezentace státu je totálně nechopná vůbec vypsat tendr.
Odpovědět
ig

10.2.2020 12:42
Ono je to jednoduché pochopit, jen si člověk musí odmyslet, že by snad mohly hrát roli technické nebo environmentální aspekty. Západní Němci už tady už osmdesát let neměli levicový režim, zapomněli, jaké to je, tak si tím marastem musejí znovu projít. Celé je to jen třídní boj a energiewende v něm hraje pouze zástupnou roli.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 13:09
Celý článek je prošpikován logikou "kdyby se u nás nepálilo tolik uhlí kvůli exportu do ciziny, bylo by líp".

Zřejmě dotyčnému ještě nedošlo, že výsledkem by byl buď nedostatek elektřiny jinde a nebo jeho pálení jinde a k tomu růst cen.

Stejně tak je dobré připomenout, že ty protijaderné nálady byly na přelomu 70. a 80. let minulého století v Německu vyvolány mj. za přispění peněz z SSSR...
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.2.2020 15:23 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Ničit životní prostředí u nás spalováním uhlí, aby nevznikl nedostatek elektřiny mimo ČR - co to je za logiku?
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 17:30 Reaguje na Majka Kletečková
Ten článek je o Německu. Tudíž i má reakce se týká Německa. A tudíž pokud Němci své jaderky a uhelky zavřou, o to více nám poroste cena.

Čeští omezenci podporující Energiewende tak ve skutečnosti podporují ještě větší využívání našich uhelek a ničení životního prostředí u nás...
Odpovědět
ig

10.2.2020 18:51 Reaguje na Majka Kletečková
Logika je jednoduchá - je jen jedna atmosféra a z hlediska emisí CO2 je úplně fuk, kde ta uhelná elektrárna běží, jestli u nás nebo někde na opačném konci evropské energetické soustavy. Kdybyste vypnula libovolnou uhelnou elektrárnu v Evropě, rozběhne se jiná, taky na uhlí (pokud nebudete toužit po blackoutu). No a když už tedy musí běžet, tak ať běží u nás, kde za to dostaneme aspoň zaplaceno.
Odpovědět
Miloš Večeřa

Miloš Večeřa

10.2.2020 18:56 Reaguje na Majka Kletečková
Logika je jednoduchá. Ekologičtí aktivisté napříč zeměmi kritizují ty co vytváří přebytky a vyzdvihují ty, co dováží elektřinu. Cílem má být asi nedostatek a tím pádem pokles ekonomické aktivity. Navíc politická reprezentace importních zemí se pak může být v prsa a získat politické body, jak chrání ŽP.
Odpovědět
JL

Jaromír Lukavský

10.2.2020 13:09
"kdyby pracovali v energetice, která nepotřebuje žádné palivo a tím nedevastuje krajinu??" NO VĚTRNÍKY VYSOKÉ 150 M NEDEVASTUJÍ ANI KRAJINU, ANI PTÁKY, ANI HMYZ, ANI NETOPÝRY, JE JICH V NĚMECKU ŘÁDOVĚ DESÍTKY TISÍC... ALE 4 VĚŽE TEMELÍNA, STEJNĚ VYSOKÉ - TO JE HNUS! j.l.
Odpovědět
EN

Emil Novák

10.2.2020 14:43
Pane Hrábku, prosil bych objasnit, kde jste vzal informaci, že "Německý export elektřiny byl loni 61,3 TWh". Cituji Vámi zmiňovaný Fraunhoferův institut z 15.1.2020: "Electricity exports also decreased strongly, falling from 48 TWh in 2018 to about 30 TWh in 2019."
https://www.ise.fraunhofer.de/en/press-media/news/2019/Public-net-electricity-generation-in-germany-2019.html
Odpovědět
KP

Karel Padevet

10.2.2020 14:44
"Demokratizace výroby energie".. co dodat? Němci měli vždy sklony sem tam totálně zmagořit... teď jsou opět na nejlepší cestě.
Pravda není ani to, že na výstavbu JE nemáme peníze... za to co se dosud vyházelo oknem na podporu OZE by byl minimálně jeden blok.. spíše dva.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 16:20 Reaguje na Karel Padevet
Když vyházíte peníze, pak je samozřejmě nemáte. To logiku mů.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 16:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale za podporu OZE postavených do konce roku 2010 máme zaplatit o asi 300 miliard Kč více, než je dáno zákonem. Za to by byly možná i 2 bloky JE. Jde jen o to ty peníze nenechat státní správou ukrást!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 19:17 Reaguje na Jiří Svoboda
A co teda babišova vláda těch 7 let dělala? mají právo z už první smlouvy stahovala výkup 5% ročně. Pokud by to dělali, už dnes jsme na minimálních sumách.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.2.2020 21:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Nerozumím, co píšte.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 23:57 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste nepochopil jak to funguje. Ta cena už je dána a nelze ji snižovat.

Těch maximálně 5% ročního poklesu mělo garantovat investorům, že nepostaví elektrárnu se ztrátou, když se zpozdí výstavba o rok...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 18:25 Reaguje na Stanislav Hrouzek
Pokud vím, tak původní zákon o výkupu elektřiny z fve měl paragraf, že se může cena snižovat maximálně o 5% ročně. kdyby to všichni využívali, tak za 15 let je ta dotace minimální, Kalousek ještě na to uvalil daň.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.2.2020 19:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Přečtěte si, co je v zákoně. Výkupní cena jednou postavených OZE musí být upravována podle indexu cen průmyslových výrobců, prakticky se zvyšuje o 2 % ročně.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:50 Reaguje na Jiří Svoboda
Nečekejte, že si někteří lidé přečtou cokoliv, co nepotvrzuje jejich svaté přesvědčení a způsobí jim tak frustraci.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.2.2020 16:05
Kde vzít a nekrást?

To nyní řeší němečtí politici ve vztahu k Energiewende neboť "dynamickému procesu změny" zjevně dochází dech.

Protože obyčejní lidé se nechtějí dívat na blízké okolí osazené panely FVE nebo stožáry a vrtulemi VE a už vůbec nechtějí platit více za elektřinu , hledají politici cestu jak nepoddajné občany napravit a vytáhnout jim z kapes peníze.

Ministryně životního prostředí SPD Schulzová navrhuje, aby benzín a motorová nafta, topná nafta a zemní plyn byly zdaněny o 35 eur za tunu CO2, která se vyprodukuje jejich spalováním.

" Daň z CO2 může být zavedena rychle. Aby si občané na to zvykli, nemělo by to být zpočátku příliš vysoké - a pak by pravděpodobně daň musela výrazně vzrůst, aby byla efektivní," řekla doslova Schmidtová.

Jí podobní zase navrhují, aby lidé, kteří si nechají vedle sebe postavit "vrtule" dostávali odškodné za to, že výstavbu neblokovali.

Redaktionnetzwerk Deutschland napsala článek :

"Nyní začíná nepříjemná část energetického přechodu" , kde dovozuje, že - politici musí mít odvahu a sílu vydržet občanské protesty - a nemají se bát ukládat lidem další povinnosti pro blaho celku.
Tím je myšleno, že každý rodinný dům bude mít povinně FVE s bateriemi a také nájemníci se mají připravit na vyšší ceny energie i vyšší daně jako svoji oběť pro Energiewende.

Nepřipomíná vám to něco ?Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 21:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Problémem u vás vidím ten, že vše vidíte silně ideologicky, jak říkali soudruzi - politicky. Já skutečnost vidím dost jinak:
"Klimatologové již dlouho upozorňují na to, že vzestup průměrných teplot během následujího století již nelze zabránit a že další zhoršení klimatické krize spojené s masivní migrací lze odvrátit jen podstatným snížením emisí skleníkových plynů. Znamená to přechod na obnovitelné zdroje energie, zásadní změny v dopravě, šetření vodou a elkektřinou, omezení a recyklace odpadu apod. Realice takových (mnohdy nepopulárních , resp i drastických) opatření není možné bez podpory obyvatelstva. Vědci by proto měli věnovat potřebné úsilí popularizaci této problematiky mezi nejširší veřejností." Jan Matys, Vesmír 99(150) únor 2020
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

11.2.2020 00:02 Reaguje na Pavel Hanzl
To je čistá demagogie.

Řešení klimatické krize vůbec neznamená, že bychom museli přejít na obnovitelné zdroje energie. To je naprostý fanatismu, omezenost a technický analfabetismus.

Je potřeba začít omezovat produkci CO2. A to se dá se současnými technologiemi udělat prakticky jen masivním využíváním jaderné energetiky. To jsou závěry těch, kteří o problematice něco ví a co se dříve nebo později v plné nahotě ukáže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 11:57 Reaguje na Stanislav Hrouzek
To není žádná demagogie, to je reálný fakt. Možná by bylo lepší místo termínu "obnovitelné zdroje energie" použít "bezuhlíkové zdroje", ale to je už ve význanu detail. To by i mohli pochopit i jaderní nadšenci, což bohužel nepochopí. Oni nechápou princit celého průšvihu a pořád melou něco o protijederných aktivistech, což je zase jen ptákovina mimo systém s minimálním významem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Pochopitelně, nikde není řečeno, že se musí přejít na vítr a fotovoltaiku, které nefungují.
Pokud tohle zelení tvrdí, tak tím jen ukazují, že jsou lháři.
Existuje spousta CO2 neprodukujících technologií výroby elektřiny, které zelení blokují, protože nejsou ekonomicky zaháčkováni na jejich rozvoji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 11:59 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevím, co tvrdí nějací zelení (co to vůbec je??) ale v evrpském green dealu nic proti jádru nikdo nemá. A ten je pro nás stěžejní, s ním se budeme pasovat. Němčouři si můžou dělat co chtějí, to je jejich kaše.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 14:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci budou prosazovat to, za co si je Rusko platí, tedy plyn a ropu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 18:27 Reaguje na Jan Šimůnek
"Nechci slevu zadarmo" řek učitel ..... z Šimkovy školy.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Kdo mluví o slevách?
Green Deal je naopak o zdražování elektřiny na několikanásobek současných cen, periodickém vypínání sítě (jaké pamatuji z dob komunistů) a drastického zdražení všeho zboží a služeb, kde se bude uplatňovat elektřina (pokud se přejde na rozvoz zboží elektromobily, tak všeho zboží). A řada zboží a služeb bude nedostupná, jak to zase, my starší, pamatujeme z dob komunistů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:23 Reaguje na Pavel Hanzl
A ještě něco:
To vypínání elektřiny nebo kolabování její dodávky bude daleko bolestivější než za těch komunistů, protože tehdy jsme měli kotel na koks, plynovou lampu a sporák na plyn, nepotřebující elektřinu. Nebyly počítače, nebyla televize, rádio bylo na baterky. V obchodě vám vystavili účtenku jako papír, popsaný inkoustovou tužkou, a pokladna byla na točení klikou.
Dnešní plynové kotle bez elektřiny nejedou, a existují už i takové vařiče a průtokové ohřívače na plyn. Plynová lampa se snad někde sehnat dá na propan butan, než nám to ekologové zakážou. Počítač, televize, nabití mobilu a ntb. nebude. A zcela se zhroutí obchodní síť, nekoupíte si ani svíčky.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 13:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, připomíná.
Mají-li politici mít odvahu a sílu vykašlat se na to, co chtějí občané, ignorovat to a udělat co si usmysleli oni, tak jsme v přesně stejném močálu, z jakého se nám před 30 lety podařilo vyklouznout.
Akorát že teď se sem to bahno - ta demokracie naruby - valí z opačné světové strany a pod jinými hesly.
Odpovědět
SH

Stanislav Hrouzek

10.2.2020 16:42
Děkuji za vysvětlení.

Energiewende je tedy o zcestné představě, že vše si lze koupit. I když zatím nejsou dostupné technologie, které by dokázaly vyřešit problematiku, nevadí. Vlastně ani nové technologie nejsou potřeba.

Prostě to protlačíme nekonečnou silou peněz, demagogie, hlouposti a ignorance. A k tomu samozřejmě fóbie z jaderné energetiky a neznalost technických souvislostí navrhovaných opatření...
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 18:31
Na jedné diskuzi ohledně Ve byl tento odkaz:

https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-sila-vetru.A200202_221418_p_klima_wag

Už jste někdo viděl na stejné téma článek ale z jiného zdroje? Je možné že je to fakt, nebo hoax?
Odpovědět
ig

10.2.2020 19:06 Reaguje na Filip Kondapaneni
Mně to nevychází. Tuhle jsem ze zvědavosti zkoušel CFD simulaci řady stometrových větrníků v ploché krajině a nějaké ovlivnění tam bylo, velmi slabý návětrný efekt (za větrníkem :-)) a velmi slabý srážkový stín v řádu desítek kilometrů za ním. Ale podotýkám, že nejsem odborník, to jsem si jen tak hrál.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

10.2.2020 21:38 Reaguje na
To neumím, tomu nerozumím, to je pro mě vozová hradba:) otázka je, s jakými daty pracují autoři teorie o vlivu vetrniku na proudění vzduchu a distribuci vlhkosti a s jakými daty pracujete vy, a to je to, co neumím posoudit, to už zavání vyšší dívčí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 12:09 Reaguje na Filip Kondapaneni
Když bych se na to podíval selským rozumem a srovnal to s našimi pohraničními horami (hlavně krušnými) tak je známo, že za nimi je srážkový stín. Ovšem na Vysočine (tj třeba 150??km) už ten vliv není žádný. Přitom ty hory mají převýšení řádově 800 metrů, jsou neprofouknutelné, ještě na nich rostou lesy a jsou obrovské proti jakémkoli parku větrníků. Takže pro nás, ve vzdálenosti 700 km je ten vliv absolutní nula.
Odpovědět
ig

11.2.2020 22:14 Reaguje na Pavel Hanzl
U těch větrníků je ten mechanismus trochu jiný. Horu vítr obloukem "přefoukne" ale bez nějakého velkého zabrzdění vzduchové masy a návětrný efekt a srážkový stín vznikají tak, že adiabatickým ochlazením vzduchu vytlačeného do větší výšky začne vypadávat vlhkost, která případně vyprší. Větrníky ten vítr silně brzdí (však jsou právě na to zkonstruované) a tím ho za větrákem rozptýlí do stran a do výšky (rovnice kontinuity!), větší než je sama výška větrníku. Dál je to stejné.

Tedy doufám, tohle vyplývá z mých amatérských simulací, ale určitě půjdou najít kvalitní práce odborníků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 08:28 Reaguje na
Pokud se vítr větrníky přibrzdí, tak za nimi pouze méně fouká.
Za větrolamem z topolů nebo pruhem lesa taky méně fouká a pohlcují energie daleko více, protože jsou hustší. Tak nevím, jestli se dá z tohoto něco vymudrovat...
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ten větrolam současně poskytuje stín a útočiště pro široké spektrum rostlinných i živočišných druhů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.2.2020 09:03 Reaguje na Jan Šimůnek
O tom se přece nebavíme. Jde přece o to, jestli větrníky můžou ovlivnit počasí a hlavně srážky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.2.2020 08:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Zcela jistě mohou, a na rozdíl od těch větrolamů, to není kompenzováno žádným pozitivním vlivem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 21:52 Reaguje na Filip Kondapaneni
Možné to je, ty obrovské parky nějaký vliv mít asi na své okolí budou. Jenže my jsme úplně jinde (řádově 700 km) a voda k nám přichází v úplně jiné výškové úrovni. To dnešní sucho je způsobeno poškození "stratosférické dálnice" a jiné proudění - spíš jihovýchodní než běžné severozápadní.
Odpovědět
sv

10.2.2020 21:42
Tak německá energiewende je především o naprosto nesplněných cílech. Připomínám, že cíle energiewende byly tři. Za prvé to byla decentralizace výroby elektřiny. Výsledek je ten, že oze zcentralizovaly výrobu elektřiny na severu Německa a Němci nejsou sto postavit vedení, kterým by elektřinu dopravovali na jih. Za druhé, to mělo být snížení ceny elektřiny. Výsledek energiewende je ten, že cena elektřiny v Německu vystřelila do oblačných výšin. Za třetí, to mělo být omezení emisí co2. Přičemmž, od začátku energiewende emise v lepším případě mírně klesaly, nejčastěji stagnovaly, nebo dokonce i rostly. Jaderná Francie dosahuje v přepočtu podstatně nižších emisí než německo i při nejlepších podmínkách pro výrobu. O tom, jak to vypadá, když nefouká a nesvítí, nebo jak se v Německu kvůli energiewende rozšiřovaly povrchové doly jako za bolševika, nebo že i ty "ďábelské" USA dokázaly přechodem na břidlicový plyn snížit emise více než německo, nemluvě.
Dále, tvrzení, že solární tunel je záležitost ČR je totální zhovadilost. Solární tunel se odehrál v Bulharsku (kvůli tomu tam v roce 2013 padla vláda) a odehrál se i v Německu (20 miliard eur ročně dotací s tak extrémně mizerným výsledkem tunel prostě a jednoduše je i když si to zfanatizované zelené obyvatelstvo a populističtí žvanilové vydávající se za politiky nechtějí přiznat). Tunel se odehrál všude tam, kde zavedli stejně koncipovaný zákon s jakým přišel ten zelený německý tělocvikář. Ono to ani jinak nemohlo dopadnout. V okamžiku, kdy stát provede tak extrémní zhovadilost, jako že podnikateli, tedy osobě, která z principu svou činnost provozuje za účelem zisku a na vlastní riziko, ZÁKONEM zaručí právo na zisk, tak je ekonomická katastrofa zaručena.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.2.2020 23:09
"Klimatologové již dlouho upozorňují na to, že vzestup průměrných teplot během následujícího století již nelze zabránit a že další zhoršení klimatické krize spojené s masivní migrací lze odvrátit jen podstatným snížením emisí skleníkových plynů. Znamená to přechod na obnovitelné zdroje energie, zásadní změny v dopravě, šetření vodou a elektřinou, omezení a recyklace odpadu apod. Realice takových (mnohdy nepopulárních , resp i drastických) opatření není možné bez podpory obyvatelstva. Vědci by proto měli věnovat potřebné úsilí popularizaci této problematiky mezi nejširší veřejností." Jan Matys, Vesmír 99(150) únor 2020
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.2.2020 13:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, ale podporu obyvatel může získat jen takový koncept realizace, ze kterého nekouká, byrokracie, klientelizmus, korupce, demontáž demokratického právního státu či omezení základních svobod.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 14:44 Reaguje na Jiří Svoboda
Tohle vám nakukali ropáci bez ohledu na to, co kde z čeho kouká. A potom vždy ze všeho kouká přesně to, co vám zase oni nakukají, v čecháčkistánu normálka.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Tohle "kukají" ti blbější z ekologů a klimaalarmistů, protože hlásají, že jimi prosazované věci jsou v demokratickém státě neprosaditelné. I tu, na Ekolistu.
Odpovědět

13.2.2020 13:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Musím se ohradit proti nakukávání.

Jakými způsoby tedy podle vás bude Green Deal prakticky prosazován/realizován, aby to nemělo mnou popsané "nedostatky"?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.2.2020 09:07 Reaguje na
Grean Deal je možné provést jen tehdy, když to většinová společnost pochopí a bude ochotna na něm pracovat a i něco obětovat.
Prostě uvěří, že je to nutné.
V normálních zemích to dávno běží, jen u nás medialitu ovládají ropáci a my jsme zase 100 let za opicema.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.2.2020 08:49 Reaguje na Pavel Hanzl
V totalitách na západ od bývalé železné opony se podařilo alespoň částečně obyvatele zastrašit a umlčet. U nás s tím je větší problém, protože obyvatelé mají s totalitou dlouholeté zkušenosti.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.2.2020 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinak komunisté se taky snažili obyvatelstvo přesvědčit, že budování socialismu je nezbytné a že jiná cesta ani neexistuje. A snášeli pro to argumenty stejné kvality, jaké nyní používají ekologové. To samé platí i pro NSDAP a Německo. A v zásadě stejně se chovala i totalita křesťanská.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 14:25 Reaguje na Pavel Hanzl
I vy dětino...

Vás se někdo na Green Deal PŘEDEM ptal?

Přišel Vám z Bruselu PŘEDEM dotazník se zdvořilou otázkou, jestli chcete s klimatem bojovat právě tím způsobem, který se uvádí v GD a jestli s formulacemi toho dokumentu souhlasíte?
Zeptal se vás někdo, jestli jste ochoten na GD pracovat a něco obětovat?
Upozornili vás také, že si máte odpověď dobře promyslet, protože jeho schválením se ten GD stane vymahatelným, ať se vám to líbí, nebo nelíbí? A že od té doby se každá hovadina, kterou si nějaký bruselský ouřada vymyslí, stane zákonem, když k tomu připíše, že to má sloužit realizaci GD?

Ptal se vás na něco z toho poslanec, kterého jste volil do Evropského parlamentu?
Ptal se vás na to vůbec někdo?
Odpovědět
KK

Karel Klouček

11.2.2020 00:51
Jedno je jisté,že se lidem zdraží život a bohatí politici to nepocítí,nebo jestli si někdo myslí,že se nás to netýká,tak se plete,protože až nebude foukat a svítit sluníčko v Německu,tak tak náš proud z uhelek i jaderek pomašíruje do Německa,oni mají dost peněz aby našince přeplatili.Blackout na týden a bylo by rázem po experimentech.
Odpovědět
iT

ilia Tichý

11.2.2020 08:15
Češi jsou konzervativnější v Německu firma RWE vyrábí energii ze zemního plynu tato kvalitní strategie u nás není , stejně jako možnosti vyrábět energii z moře nebo větrných elektráren na pobřežích moře a to ani nemluvím využití lodní dopravy daleko horší situace je v Polsku tamní doly plánují těžbu ještě 20 let zatím unás nastává útlum těžby .Německo bude mít v budoucnu problémy v některých částech země odstavilo svoje elektrárný přitom nakupuje v těch oblastech energii z Francie kde se vyrábí energie z atomové el. Takže nepochopitelný počin .
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.2.2020 09:47 Reaguje na ilia Tichý
Energii ze zemního plnu, dováženého z Ruska, prosazují hlavně ruští agenti.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2020 10:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Těžce se mýlíte. Tak jako byl upečen pakt Molotov-Ribbentrop , tak byl upečen energetický pakt Merkelová-Putin. Rusové budou zajišťovat pokrytí Energiewende zemním plynem (Nordstream) pro záložní zdroje energetické sítě za zcela nadstardandních cenových podmínek.
Už je to uděláno, už je to hotovo ...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 12:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Co to znamená "nadstandardní podmínky"?? Ten plyn bude dražší nebo levnější?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.2.2020 12:04 Reaguje na Pavel Hanzl
- 40% , celé na :
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/orkan-sabine-vyrazne-zvysil-vyrobu-vetrne-energie-v-nemecku#diskuse
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2020 12:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Na grafech velbloudím a kachním je jasně vidět, jaký výkon může mít fve a hlavně v době nejžádanější spotřeby. Není to žádná nahodilá energie, vždy víte přesně kdy slunce vyjde a kdy zajde a mraky dělají čím dál menší problém.
Energetici mají samozřejmě sklon se na to dívat z jednoho úhlu - giga výkony jdoucí přes přenosovou síť a pak řešení problémů na téhle úrovni.
Ale existuje řešení opačné (to je ta diverzifikace) kdy velká část energie vůbec do přenosové sítě nejde (pouze přetoky a klidně ani ty ne) a je potřeba dokrmit tuhle oblast jen v zimních měsících.
To znamená pojedou stabilní zdroje pořád na základní stabilizaci sítě v menším výkonu a na podzim se nastartuje nějaký uhlák a v únoru se zase vypne. Samozřejmě normální vyrovnávání se přece dělo vždycky.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

11.2.2020 22:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenomže vy opomijite ekonomické aspekty decentralizovane zprivatizovane výroby el. Energie. Jsou období roku, kdy tu síť potřebujete ale síť potřebujete udržovat po cely rok. Pokud je malá spotřeba od těch, co mají privátní zdroje energie, tak při stejných nebo spíše rostoucích nákladech stoupá cena pro ostatní ale i pro ty co mají FVE. Jediná ferova cesta je ta, že ti co mají privátní výrobu budou násilně odstrizeni od sítě a pojedou si po svém, samozřejmě že v době kdy nebude slunce ani energie v aku pojedou na plynový generátor na ruský plyn, na benzinovou centrálu zapomeňte, ta bude zakázána protože je neekologicka. Když něco selže, tak ať si třeba zmrznou. No a zbytek malých spotřebitelů bude mít energii ze sítě, pravděpodobně vyrobenou z ruského plynu a vetrniku. Myslím, že takto to bude o malinký kousek spravedlivější. Ubyde nestabilit, a ani bych se nedivil, kdyby po pár letech se část "ostrovanu" ještě ráda vrátila do náruče mnohem bezpečnější veřejné sítě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 08:32 Reaguje na Filip Kondapaneni
Vy jste typický jedinec, který stále vymýšlí, proč to nejde a jak to celé dojebat naschvál tak, aby to už vůbec nešlo.
Já bych se radši díval do zemí, kde to jde.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.2.2020 09:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Jak se chcete dívat do zemí, kde to jde, když takové nejsou. Snad Francie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 14:46 Reaguje na Jiří Svoboda
V sousedním článku si můžete přečíst, o kolk kilotun snížily za loňský rok emise USA i celá EU.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.2.2020 13:18 Reaguje na Pavel Hanzl
A co jste z toho vyčetl za moudra?
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

12.2.2020 18:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy přímo reprezentuje lidi, kteří nechtějí vidět zjevné, cokoliv nehraje do vašich představ, tak se snažíte zpochybnit, bagatelizovat. Já jsem člověk praxe, na papíře vždy vše vypadalo skvěle, ale až praxe ukázala že to tak není. Prošel jsem polovodicovym, fotovoltaickym průmyslem, non-IT technologiemi datacenter, chladarskym odvetvym. A všude, bez výjimky platí, příliš velká fragmentace v technologiích, znamená extremni nároky na údržbu, na počet lidí, rostoucí náklady, neefektivnost. . Vidím to všude kolem sebe jak je snaha z původně decentralnich řešení přejít na centrální řešení, jen podle vašeho technicky a technologicky zvrhleho názoru by to v OZE mělo být z nějakých záhadných důvodů jinak.
Jsem rád, že jsem vás výše uvedeným příspěvkem popudil, čekal jsem, že se chytite a nemýlil jsem se:)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.2.2020 08:13 Reaguje na Filip Kondapaneni
Samozřejmě je to zase trochu jinak, současné trendy jsou centralistické (globalizace) a tam, kde jde o člověka, jede silná decentralizace. V pracovním procesu se silně projevuje "home office" a vůbec malé živnosti a řemesla, v bydlení samostané domky na venkově, doprava inviduální osobními auty a s tím jde logicky taky nezávislá energie a voda. Jde to někdy tak daleko, že mladí se nežení a žijí sólo.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

13.2.2020 15:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Fragmentovani v technologiích, dopravě, obsluze, je vždy o několik řádů dražší než když je to organizováno do velkých logických celků. Dojede to na to, bez výjimky na obor, že nejste schopen zajistit dostatek lidských kapacit pro odbornejsi činnosti. Fragmentovanou energetikou to začínalo, vrcholem byla centralizace, a pod politickým tlakem neznalých lidí se to v některých oblastech zvrhava zpět k pocatkum. Kolegové servisní technici se smáli nad naivní ideou, jak každý bude mít hromadu technologií (FVE s baterií, BEV, smart home) a tím se údajně stane nezávislým. Opak je pravdou. To zjistíte v okamžiku, kdy něco nebude fungovat, vy budete potřebovat odborníka (opraváře) , a on nebude v té vaší oblasti na pisknuti, ale počkáte si, a zaplatíte si to. A někdy velmi. Pro ilustraci, Výrobce SMA Solar Technology doslova vysal z pracovního trhu v Niestetalu a Kasselu (200 tisíc obyv) a okolí kvalifikované elektrikáře. Běžný člověk si tam holt v této oblasti počká a těžce zaplatí. Mezi běženci (v Německu) z Eritreje a Afghánistánu a jiných zemí je možná spousta doktorů, chemiku a inženýrů, ale elektrikář ani jeden. A to je jen DE.
A takhle to bude i u nás, zatím je to jen složité, protože je toho (malých OZE) jen pár, jednotky tisíc, max desetitisíce . Ale až toho budou miliony, pak se to provalí naplno. ale bude to k neziti. Pojede jen bohatý, chudý nikolivek. Spousta chudých lidí skončí kvůli těmto šíleným nápadům ve tmě a v zimě. Nebudou mít prachy zaplatit servis technicky a technologicky složitých eko-hraček které ho měly udělat nezávislým, aby po pár letech zjistil, že jednu závislost nahradil jinou, mnohem dražší. Z mých bývalých kolegů ze servisu FV střídačů to nemá doma ani jeden a zatím o tom ani neuvažují, nechtějí se starat ještě doma, při navratnosti nákladů na pořízení systému delší než 2-3 roky
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.2.2020 08:48 Reaguje na Filip Kondapaneni
V normální společnosti funguje systém poptávka - nabídka a když se technologie posunují nějkým směrem, vždy vytváří pracovní místa a ty jsou zase obsazovány místo těch míst, která se ruší. Pokud bude opravář fve normálně lukrativní zaměstnání (což vy taky tvrdíte), tak se na to hodně mladých lidí dá, protože to bude jistý a solidní výdělek.
Otázkou je, jak zareaguje naše školství, ale to jesme už jinde.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

15.2.2020 18:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Nedá, je to práce rukama, leze se do výšek, nemá to mezi mladými žádnou hodnotu, všichni chtějí hodně peněz za nic, tedy ideálně být nějakým manažerem u nadnárodní společnosti. Frčí genderova studia, byť technikem s vyucnim listem nebo maturitou, je pohana.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.2.2020 08:53 Reaguje na Filip Kondapaneni
Skutečně je nejlevnější stádní systém, kdy občané žijí v táboře a jezdí hromadně do gigafabriky kde makají a pak hromadně zpátky a večer hromadně na "zábavu".
Já ale radši něco dražšího, protože si na to vydělám.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

15.2.2020 18:01 Reaguje na Pavel Hanzl
To je váš pohled na věc daný vaším sociálním statusem. Žijete si v nějaké uzavřené bubline a do reality vás vrátí až prasknutí této bubliny kdy vám do ní neurvale vtrhne realita. Každý se chce mít dobře a žít si bezstarostně, ale to narazí na limity odborných služeb které poskytují živí lidé a kteří zajišťují váš bezstarostný život. Pokud se centralizované technologie nahrazují technologiemi které vyžadují více než jen pouhý přesun pracujících z oboru do oboru a nějaký typ rekvalifikace, tak bohužel, limitů se dosáhne velmi brzy. Cinicky řečeno, mě to jen potěší, ale bude dost lidí které to uvrhne do chudoby, pak se potom nedivme, když výsledkem bude nepodareny sociální experiment.
Odpovědět
sv

11.2.2020 20:05 Reaguje na Miroslav Vinkler
"Energetický pakt" upek agent schroder. Za to byl odměněn korýtkem v Rosněfti a Gazpromu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:24 Reaguje na Miroslav Vinkler
Merkelovou si Putin zřejmě platí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2020 14:05 Reaguje na Jan Šimůnek
Třeba spolu i š.....
Odpovědět
va

vaber

11.2.2020 18:00
aby byl článek objektivní chtělo by to,srovnání taky s francouzskou cestou,ale to protijaderní fanatici nechtějí ,mluví jen o haváriích a že třicet let po Černobylu nikdo nenašel žádné vážné poškození přírody ani v nejbližším okolí výbuchu to ignorují. Jednou přijde doba kdy se začne počítat i s kyslíkem, je vůbec zázrak proč ještě z atmosféry nezmizel
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 08:20 Reaguje na vaber
To vážné poškození tam samozřejmě je, ale není na první pohled vidět. Radioaktivita má silné karcinogenní a především mutagenní účinky.
Odpovědět
va

vaber

12.2.2020 09:53 Reaguje na Pavel Hanzl
když o nějakém poškození víte napište jaké,příroda se tam naopak oživila a vy jako zastánce přírody by jste to neměl ignorovat, ano člověk to místo opustil protože chce žít dlouho a bojí se,ale žádné mutace tam rostliny ani živočichové nemají, vím že už máte nějaké roky a pamatujete vietnamskou válku a ,,agent orange,,- ničil pralesy a hlavně způsoboval děsivé mutace,já se bojím víc chemie než záření z elektráren
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 10:43 Reaguje na vaber
Rakovina i mutace zabíjí. Deformace letek černobylských vlaštovek je asi ptákovina, ale těžko najdete živočichy, které už tyhle faktory pozabíjely.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 14:31 Reaguje na Pavel Hanzl
A já blbec jsem ve čtvrtek vodvez manželku na léčení do Jáchymova...

O zhoubných následcích radioaktivity vyprávějte lidem, kterým do baráku fouká zespodu radon. A že jich tady v naší české kotlince je!
Přesto se zdá, že až tak moc jsme zatím nezdegenerovali. Ve srovnání s tím, co se k nám valí...
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

12.2.2020 09:55 Reaguje na vaber
V Černobylu se vážná poškození přírody pozorují dlouhodobě. Je to zajímavý výzkum. Například vlaštovky tím těžce trpí; v důsledku vyčerpávajícího letu z teplých krajin nemají po návratu volnou kapacitu na odbourávání volných radikálů, což se podepisuje na jejich potomstvu. Mrtvá půda v červeném lese je další věc. Spoustě havěti se naopak daří pozoruhodně dobře .. nepříromnost člověka prospívá vesměs více, než poškození radiací. Docela nepříjemná je hrozba lesního požáru, který by do vzduchu znovu uvolnil velká množství radioaktivního materiálu. Doporučuju se mrknout na pár dokumentů..
Odpovědět
va

vaber

12.2.2020 10:15 Reaguje na Petr Dvořák
určitě je takový výzkum potřebný a hlavně je třeba udělat správné závěry a ne motivované politikou nebo odporem k jaderné energii a důsledně eliminovat všehna poškození co nesouvisí s jadernou havárií, nevím o vlaštovkách z Černobylu ,ale znám vlaštovky a jiřičky u nás ,mizí i u nás a věřím tomu že se na jejich potomstvu podepisuje vysoká teplota při migraci ,úbytek hmyzu i úbytek místa na hnízdění,protože kdyby se dělal podobný výzkum u nás kde žádná havárie nebyla došli by k podobným smutným závěrům
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

12.2.2020 10:41 Reaguje na vaber
Zbytečně to relativizujete. V Černobylu je prokázané mutagenní poškození potomstva vlaštovek vlivy, které jsem zmínil.

Asi se shodneme v tom, že odstavování jádra v německu ještě před odstavením uhlí je kontraproduktivní zmaření obrovské investice.
Na druhou stranu nemyslím, že není namístě bagatelizovat rizika s jádrem spojená. Problémem havárií jaderných provozů je, že škody mohou přetrvat po generace. Jsme malá země, kde je snadné si představit, jaký by byl průser odepsat byť třeba na 50 let půlku území.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 10:52 Reaguje na Petr Dvořák
Jakých 50 let? To přitlačte, poločas rozpadu u uranu 235 je asi 70 miliónů let, u plutonia 24 tisíc let.
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

12.2.2020 11:05 Reaguje na Pavel Hanzl
To už není tak podstatné. Tedy je to podstatné, ale je to jen ilustrační příklad. V té fukušimě to asi bude za 50 let "v cajku". Ale za cenu nesmírných nákladů na dekontaminaci. A je tam poměrně malé zamoření.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, jenže z toho reaktoru vylítly izotopy s podstatně kratším poločasem rozpadu. V desítkách let maximálně. V Černobylském mraku prakticky žádný uran či plutonium nebyly, respektive jen kolem úrovně přírodního pozadí.
Odpovědět

Milan Štrupl

11.2.2020 23:12
Zajímavý článek ale něco mi tam nesedí. Pokud jsem dobře četl, tak Německo je čistým vývozcem energie, Česko vyváží energii a pokud si pamatuji, tak i Francie a Polsko, které nejsou v článku zmíněné masivně vyváží elektřinu - tak kdo ji sakra kupuje??????? A pokud někdo ohromnou nadprodukci kupuje, tak odkud ji bude ten někdo kupovat za několik málo let, až zavřeme po celé Evropě uhelné elektrárny??? A nenapadlo vás, že ti stupidní Bruselští úředníci měli zemím, které si nejsou schopny či ochotny dostatek elektřiny vyrobit započítávat emise z její výroby??? Když se totiž nad tím zamyslíte, tak ekologicky nejšetrnější země - ideální stát pro bezmozky z EU je ten, co nic nevyrábí a všechno včetně elektřiny si doveze - emise ale nikoli....
Odpovědět
va

vaber

12.2.2020 10:00 Reaguje na Milan Štrupl
produkci CO2 není možno dost dobře omezovat, když chci aby rostla spotřeba energie,výroba na vývoz a spotřeba všeobecně, ale je možno produkci CO2 přesouvat na někoho jiného a tvářit se jako hrdina
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.2.2020 10:54 Reaguje na vaber
Omyl. Když se chce, tak to jde:
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/iea-rust-emisi-souvisejicich-s-energii-se-loni-zastavil
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 12:25 Reaguje na Pavel Hanzl
A zastavil se opravdu, nebo je to jen nějaké kreativní výkaznictví?
Odpovědět
va

vaber

13.2.2020 09:49 Reaguje na Pavel Hanzl
papír vydrží vše a není moudré všemu slepě věřit , je tam napsáno emise související s energií -co to přesně je?, hlavní by mělo být aby prokazatelným měření se zjistilo že množství CO2 v naší atmosféře nestoupá ale naopak klesá
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2020 16:23 Reaguje na vaber
To je až další level. Enrgetika je sice největší emitent CO2, ale průmysl a doprava tam uvedení nejsou, navíc skleníkáčů máme více. Takže posun nepatrný, ale správným směrem, CO2 se snižovat ale nemůže ani teoreticky, každý rok fučíme miliardy do vzduchu tak jako tak.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

16.2.2020 14:36 Reaguje na Pavel Hanzl
rust-emisi-souvisejicich-s-energii-se-loni-zastavil, ale oteplování pokračuje; dokonce se zrychluje.
Kde udělali soudruzi chybu?
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.2.2020 15:32
Odpověď na otázku v nadpisu:

My jsme zažili totalitu a zažili jsme i žvástání totalitních politruků. Takže velice dobře poznáme, když někdo žvástá prakticky stejně, jako oni.
Energiewende jsme tu sice za komunistů neměli, ale v 50. letech se mohutně a s velkou pompou postavilo HUKO, aby se posléze vyhodilo do luftu, protože nebylo s to splnit prakticky nic z toho, co jeho projektanti slibovali. A to bych řekl, že ti, co výstavbu HUKO schvalovali, byli proti schvalovatelům Energiewende vzory jasnozřivosti a prozíravosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.2.2020 16:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy osobně nepoznáte ani ťok.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.2.2020 09:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale poznám. A velice dobře. Žil jsem v tom přes třicet let. To jen mlaďoši, co blekotají o "svobodných volbách za doby totality", jako předevčírem ta soudružka, co vede TOPku.
Viz
https://neviditelnypes.lidovky.cz/cirkus/omyl-markety-pekarove-adamove.A200214_182843_p_cirkus_nef

A skáčou na špek extrémistům, kteří by nejraději celou demokracii zrušili a vrátili nás před rok 1989 (a někteří dokonce před rok 1945). A soudruh Benda se kdysi dokonce nechal slyšet, že by nás nejraději vrátil před reformy osvícenců, jako byla Marie Terezie, následovaná Josefem II.
Odpovědět
AS

Aleš Svoboda

16.2.2020 19:46
Populistický, velmi tendenční. . . . lidi by měli velmi bedlivě vyhodnocovat "co je za tímto textem" schované.
Německo, pod vedeném sociopatického šílence Merkelové, spáchalo sociálně náboženskou sebevraždu. A protože Merkelová je důsledná ( vedená svými šéfy z USA - většina lidí netuší, že Německo je stále pod válečnou správou USA - a každého kancléře ve finále schvalují USA a každý kancléř musí podepsat Kancléřský list - naprostou poslušnost americké administrativě ) rozhodla se zničit Německo i ekonomicky - a šla na to chytře - přes energetiku.
Zatímco Německo hystericky omezuje jádro a s velikou pompou i uhelné zdroje, nenápadně a v tichosti uhelné elektrárny otevírá. Právě v těchto dnech byla uvedena do provozu další uhelná elektrárna - i přes demonstraci cca 150 aktivistů.
Je jasné, že díky plynovodu Nord Stream II. se situace v Německu nenápadně změní. Uhelné elektrárny budou odstavovány. . . .. ano nebudou topit uhlím, ale plynem z Ruska. . . .
Jak pokrytecké. . . . jak typicky americké. . . .
Na jedné straně bude Německo vyřvávat hesla o ekologii - ale na druhé straně bude fosilními palivy dál vesele vyrábět elektřinu.
O ekologických dopadech větrníků už se nám autor nezmínil : dodnes není jasné, jak ty statisíce tun sklolaminátu chtějí Němci nejen zlikvidovat, tedy nějak rozřezat, a následně recyklovat.
Ekologické zátěž je enormní. . . . naprosto nepředstavitelná - ale to nám jaksi Němci tají. . . .
Dále nám tají jednoduchou informaci : jak chtějí vyrovnávat disproporci mezi zdrojem a aktuální potřebou energie ??
Na celé planetě je akutní nedostatek barerií - výrobní kapacity jsou přitom soustředěny v Číně, takže Čína bude primárně vykrývat své vlastní potřeby. V Evropě, stejně tak jako na celém průmyslovém světě baterie chybí.
Malou náplastí na kapacitě bude nově budovaná česká továrna v Česku He3DA. . . ale takových továren bychom potřebovali 20. . .
Takže : ono to je vždy trochu jinak. . . . navzdory líbivým grafům. . . .
Odpovědět
AR

Andrej Repiský

20.4.2020 18:39
Souhlasím, že někteří Češi Energiewende nechápou. Jedním z nich je na první pohled autor tohoto článku. Nechápe, že Energiewende naprosto selhává v snižování emisí, je obrovskou hrozbou pro druhovou rozmanitost a žere neskutečnou spoustu peněz.

Ve skutečnosti je si však autor nejspíš toho vědom a pouze se tváří, že nechápe. Z chování společnosti Greenpeace to vypadá, že nejspíš je v jejich zájmu jeden z nejlepších prostředků pro snížení emisí, jadernou energii, blokovat. Možná vysvětlení:

– Greenpeace je financováno fosilním průmyslem. Pro fosilní firmy je velmi výhodné mít organizaci, která pro laiky vypadá zeleně, ale ve skutečnosti odklon od fosilních paliv blokuje.

- Greenpeace využívá strategii "Rent seeking". T. j. navrhuje pro vyřešení ekologických problémů opatření, která jsou ve skutečnosti nesmyslná nebo nerealizovatelná. Za jejich neplnění pak kritizuje vlády a k tomu získává občanskou podporu. Více o tom např. tady: https://www.addendum.org/gentechnik/greenpeace-artenschutz/
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist