https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/martin-hanousek-na-plachte-likvidace-chranenych-druhu-za-lhostejneho-prihlizeni-cizp
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Martin Hanousek: Na Plachtě – likvidace chráněných druhů za lhostejného přihlížení ČIŽP

8.5.2021
Stav stanoviště den po nahlášení ČIŽP. Na místě je vidět narušený drn. Pro některé druhy se jedná o zlepšení stavu stanoviště obnažením písků. ČIŽP toto hodnotí jako zničený biotop, který nemá cenu zachraňovat, což je zcela absurdní interpretace.
Stav stanoviště den po nahlášení ČIŽP. Na místě je vidět narušený drn. Pro některé druhy se jedná o zlepšení stavu stanoviště obnažením písků. ČIŽP toto hodnotí jako zničený biotop, který nemá cenu zachraňovat, což je zcela absurdní interpretace.
Foto | Martin Hanousek
V tomto textu chci podrobně popsat jeden z řady příkladů, kdy se Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) opět ukázala jako bezzubá a neschopná instituce. Tato kritika nemíří na všechny zaměstnance a rozhodně je neházím do jednoho pytle, protože v ČIŽP pracují i lidé nadšení a nelhostejní k životnímu prostředí.
 
Avšak v posledních letech se z ČIŽP stala organizace, která je v široké ochranářské komunitě vnímána jako neefektivní, neschopná, u které vymizelo to hlavní, a to zájem o ochranu životního prostředí a přírody. Na odbornou komunitu působí jako organizace, která šikanuje přírodovědce za sběr chráněných jedinců, uděluje pokutu záchranné stanici za včas nenahlášenou ošetřenou veverku, ale která si naprosto zoufale počíná v zásadních kauzách likvidace celých biotopů i zásadního množství chráněných druhů. Ať už je to kauza Bečva, Plachta, poškozování národních lokalit Lesy České republiky nebo nechuť efektivně stíhat střední a velké společnosti…. ČIŽP se propadla do bahna lhostejnosti, neakceschopnosti, byrokratického formalismu. Fatálně selhává jako efektivní úřad dozoru. Selhání ČIŽP v čerstvé kauze Na Plachtě je jen střípkem do této mozaiky.

Výchozí situace, umístění a fenomén Plachta

Lokalita Na Plachtě v Hradci Králové je v ochranářské komunitě poměrně známá z minulosti pro svou jedinečnou biodiverzitou, ale i pro urputnou snahu tisíců Hradečáků a milovníků přírody ji chránit před výstavbou. Velká petice čítající více jak 14 000 podpisů a důsledná práce ochránců přírody dosáhly toho, že zásadní část pozemků, kterým hrozila zástavba sídlištěm, byla v roce 2012 vyhlášena přírodní památkou a později v roce 2016 evropsky významnou lokalitou Na Plachtě.

Stav stanoviště 5 dní po oznámení ČIŽP. Obnažený písek - stále cenné přírodní stanoviště, které se může lehce vrátit do stavu před zásahem. Do stavu, který bude i z hlediska chráněných druhů v optimálním stavu. ČIŽP přes urgence odmítá zasáhnout a dává prostor skutečnému zničení stanovišť.
Stav stanoviště 5 dní po oznámení ČIŽP. Obnažený písek - stále cenné přírodní stanoviště, které se může lehce vrátit do stavu před zásahem. Do stavu, který bude i z hlediska chráněných druhů v optimálním stavu. ČIŽP přes urgence odmítá zasáhnout a dává prostor skutečnému zničení stanovišť.
Foto | Martin Hanousek

Stále však nevymizela touha některých firem i některých zástupců města Hradce Králové přes tuto lokalitu postavit alespoň silnici pro nedaleko ležící logistické sklady a budovy výroby. V letech 2019-2021, kdy město přichází s projektem silnice přes přírodní památku, opět probíhala petice proti stavbě této silnice. Získala podporu přes 9300 občanů, a to je jasný důkaz toho, jak oblíbená a důležitá je Plachta nejen pro přírodovědce, ale i širokou veřejnost, která zde tráví volný čas. Těsná většina zastupitelstva města nakonec rozhodla, že se projekt silnice zastaví a že se prověří jiné alternativy řešení dopravy mimo přírodní památku. Řeklo by se vítězství, jenže…

Data o cennosti území – dobrovolný průzkum

Než budu pokračovat dále, je na místě důležitá vsuvka. Pro projekt nové silnice si město Hradec Králové nechalo zpracovat hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny PP Na Plachtě a bez výběrového řízení oslovilo Mgr. Pavla Pravce. Takové hodnocení by měl odborník zpracovat důsledně, dle svých nejlepších kvalit a hlavně nezávisle. Místo toho Mgr. Pravec přímo v nabídce slíbil městu, že vytvoří studii, jejímž cílem bude „vytvořit argumenty pro stavbu komunikace“ a takový “průzkum” nevalné kvality skutečně vznikl. Znovu zafungovala, nikoliv spící státní ochrana přírody, ale komunita dobrovolníků z řad předních odborníků na ochranu přírody pod koordinací Michaela Mikáta. Ti ve stejném roce provedli detailní paralelní průzkum lokality. Plachta se bez nadsázky stala jedním z nejprozkoumanějších míst v České republice (možná i Evropě). Data byla volně a zdarma poskytnuta jak městu Hradec Králové, úředníkům Královéhradeckého kraje (ochrana zvláště chráněných druhů) a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). AOPK ČR zadala tato data do Nálezové databáze ochrany přírody. Cílem bylo, aby i státní ochrana přírody měla jasná data, co kde žije a co je třeba chránit.

Stav měsíc po výzvě ČIŽP k zastavení škodlivé činnosti. ČIŽP si může gratulovat k podílu na zabíjení chráněných druhů i na likvidaci biotopu.
Stav měsíc po výzvě ČIŽP k zastavení škodlivé činnosti. ČIŽP si může gratulovat k podílu na zabíjení chráněných druhů i na likvidaci biotopu.
Foto | Martin Hanousek

A pak to přišlo…

Ačkoliv městský projekt usnul, jeden z vlastníků logistického centra rozjel vlastní akci – rozhodl se vystavět menší propojku nové silnice kolem hal na přírodním pozemku, který je na hranici (nikoliv součástí) přírodní památky. V minulosti ochránci přírody opětovně urgovali AOPK ČR, aby si tento pozemek, který je organickou součástí přírodní lokality Na Plachtě, zadarmo převedla do svého majetku od Ministerstva obrany. Marně. Koupila ji soukromá společnost vlastnící logistické centrum, která požádala o územní a stavební povolení na stavbu zmiňované komunikace.

Současná legislativa stavebního zákona neumožňuje veřejnosti (ani spolkům) se těchto řízení účastnit. Ačkoliv zde podle územního plánu nemá silnice pro sklady co dělat, stavební úřad ji povolil. Dle územního plánu se jedná o plochy veřejné zeleně. Žádný z úřadů neřešil, že se zde vyskytují chráněné druhy, ačkoliv tyto měly k dispozici onen podrobný průzkum. Stavební povolení ale nesnímalo z investora povinnost – mít povolení ke kácení dřevin i výjimku na zvláště chráněné druhy.

Stav měsíc po výzvě ČIŽP k zastavení škodlivé činnosti. ČIŽP si může gratulovat k podílu na zabíjení chráněných druhů i na likvidaci biotopu.
Stav měsíc po výzvě ČIŽP k zastavení škodlivé činnosti. ČIŽP si může gratulovat k podílu na zabíjení chráněných druhů i na likvidaci biotopu.
Foto | Martin Hanousek

Zásah do lokality. Lenoši a spáči z ČIŽP

Vlastník pozemek oplotil a znemožnil tak pohyb veřejnosti hlavní přístupovou stezkou do lokality Na Plachtě ze severu. Dále zde provedl narušení drnu a obnažil písčité podloží, rovněž vykácel část keřů a dřevin. Vzhledem k tomu, že na pozemku je evidován výskyt minimálně 13 zvláště chráněných druhů z aktuálních výzkumů a vlastník neměl výjimku k zásahu do biotopu, tak jsem 26. 3. 2021 podal podnět České inspekci životního prostředí k okamžitému zastavení škodlivé činnosti. Stejně tak jsem informoval Odbor životního prostředí Královéhradeckého kraje (25. a 26. 3.), který mi sdělil, že výjimka pro ZCHD nebyla udělena a že také podali podnět ČIŽP s podezřením na možné porušení zákona.

Čekali byste rychlou akci?

Čtvrtý den od nahlášení práce na stavbě pokračují. Volám tedy příslušného inspektora ČIŽP pana Rybáře, protože v budově ČIŽP byste nikoho nenašli. Ten mi sdělí, že sám jsem pracoval na úřadě, tak musím vědět, že úřady o víkendu nepracují a že je covid a ČIŽP má omezenou inspekční činnost. Pokračoval tím, že si to vyhodnotili jako neurgentní záležitost, protože se nejedná o havárii a není tak důvod ke spěchu. Dodal, že nedisponuje dostatkem informací k zastavení činnosti ani žádnými daty o výskytu druhů (pozn.: ta mnou uvedená v podnětu se mu zdála nedůvěryhodná, ačkoliv jsem autorem plánu péče o PP Na Plachtě 3 a ačkoliv se opírala o nálezovou databázi). V tu chvíli jsem netušil, že v ČIŽP už na stole leží obdobný podnět s upozorněním na porušování zákona od Krajského úřadu, Odboru životního prostředí, kde také upozorňovali na možný zásah do biotopu chráněných druhů. Ani to zjevně ČIŽP nestačilo.

Stav 5. 5.2021 - dovršení navážek
Stav 5. 5.2021 - dovršení navážek
Foto | Martin Hanousek

Velmi zarážející byla informace od pana inspektora Rybáře, že nemá data o chráněných druzích. Že prý v Nálezové databázi (ND) nic není, ačkoliv jsem mu předtím sdělil i zdroj. Pan “inspektor” nebyl ani pět dní po nahlášení schopen vytáhnout data z nálezové databáze, aby si potvrdil tvrzení mé a krajského úřadu. Tabulky z ND jsem mu tedy zaslal sám. Nevím, jestli si tento inspektor dělal nemístnou hloupou legraci, nebo je zcela nekompetentní. Tou dobou již mnoho dalších ochranářů marně apelovalo na oblastního ředitele ČIŽP Lukáše Trávníčka, aby zasáhl. Jak od ředitele Ing. Trávníčka, tak inspektora Rybáře se všichni dočkali jen výmluv a nulové akce. Poslali jsme jim data, kontakt na majitele stavby, sehnali stavební povolení a všechny podklady, které si měla tato instituce opatřit sama. Ještě pro úplnost dodám, že o výskytu chráněných druhů věděla ČIŽP i z řízení v minulých letech, kdy dokonce sama na potřebu chránit ohrožené druhy upozorňovala. Při ničení stanoviště tato svá stanoviska fakticky popřela.

Od 31. 3. 2021 se už inspektor ani ředitel ČIŽP nemohli vymlouvat, že nejsou data, když je ochránci přírody za ně vyhledali. Inspektor Rybář (5 dní od nahlášení) tak přišel s novým tvrzením, že je biotop zničen a že zásahy zastavovat nebude. Jeho i ředitele ČIŽP jsem upozornil, že pokud je na místě pouze stržený drn na písek, tak je nesmysl tvrdit, že je biotop zničen. Jedná se sice o nedovolený zásah, ale příroda si s tím poradí. Navíc v této části Plachty je strhávání drnu v plánu péče přímo doporučeno jako vhodný zásah na podporu biodiverzity. To pan inspektor rozporoval a nechtěl ani připustit, že by si vyžádal odborný posudek od nezávislého orgánu, např. od AOPK ČR. Je prý sám dostatečným odborníkem. Domnívám se, že i v té chvíli, i po stržení drnu, mohly stále v písku být larvy svižníků nebo jedinci zimujících ještěrek (v minulosti jsme je Na Plachtě zastihli i v metrových hloubkách). Pasivita hradecké ČIŽP vedla k dalším škodám na životním prostředí.

Třináct dní od nahlášení 8. 4. 2021 reaguje na urgence odborné i laické veřejnosti ředitel místní ČIŽP ing. Trávníček slovy: „Jak jste byl mnou upozorněn, informaci o prošetření Vašeho podnětu obdržíte v zákonné lhůtě. Pokud nebudete s výsledkem šetření spokojen, můžete si následně stěžovat.“ To je ukázka zásadního nepochopení toho, co má ČIŽP činit a co od ní i očekává společnost. Ochranářům nešlo o nějaký dopis v zákonné lhůtě. Šlo o to, aby ČIŽP zastavila škodlivou činnost, vymáhala zákon a ochranu druhů, ne že je nechá zabíjet a bude přihlížet likvidaci biotopu. A že snad v budoucnu udělí investorovi směšnou pokutu? Takový přístup mj. poškozuje i investora.

Prohlásit, že stržením drnu je stanoviště nevratně zničené, je odborně zcela nesmysl. Na snímku je pro porovnání ukázka stejných opatření na podporu biodiverzity několik metrů od zásahu v minulosti.
Prohlásit, že stržením drnu je stanoviště nevratně zničené, je odborně zcela nesmysl. Na snímku je pro porovnání ukázka stejných opatření na podporu biodiverzity několik metrů od zásahu v minulosti.
Foto | Martin Hanousek

Závěr. Lhostejnost zvítězila?

Od počátku této kauzy neprojevila ČIŽP špetku zájmu, jen přihlížela postupné devastaci lokality. V přímé nečinnosti jak inspektora Rybáře, tak oblastního ředitele Trávníčka došlo k likvidaci zvláště chráněných druhů a především jejich biotopu.

Dne 26. 4. 2021 v „zákonné lhůtě“ přesně jeden měsíc od žádosti o zastavení likvidace chráněných druhů mi hradecká ČIŽP píše dopis. Závěr ČIŽP: „Na základě zjištěných skutečností ČIŽP neshledala důvody k zastavení realizovaných činností. Hlavním důvodem byla skutečnost, že v době šetření již byl půdní povrch zájmové části pozemku p.č. 942/56 v k.ú. Nový Hradec Králové zcela změněn. Nadto se podle dostupných údajů o výskytu dotčených zvláště chráněných živočichů jednalo o okrajovou část zjevně výrazně většího areálu jejich výskytu, přičemž dotčená část předmětného pozemku o ploše do 600 m2 byla již před zahájením stavebních činností prokazatelně vystavena nezanedbatelným rušivým vlivům spojeným s přítomností osob, cyklistů a venčených psů pohybujících se po frekventované pěšině, která tento pozemek přetínala, resp. v jejím blízkém okolí.

Tento závěr vypovídá nejen o lhostejnosti ČIŽP, ale i o zoufalé odborné nekompetentnosti místní pobočky. Prvky tragikomedie snad uzavírá ona úvaha o tom, že tam chráněné druhy byly rušeny „přítomností osob, cyklistů a venčených psů“.

ČIŽP tímto i vytvořila faktický návod, jak ničit přírodu a životní prostředí. Doporučuje se devastovat v pátek odpoledne a přes víkend (o víkendu ČIŽP totiž spí – na Plachtě spala i řadu dní poté). Až budete ničit třeba Sněžku, tvrďte, že to byl stejně jen okraj Sněžky a že už stejně byla zničená, protože tam chodili lidi…

Přečtěte si reakci České inspekce životního prostředí.


reklama

 
foto - Hanousek Martin
Martin Hanousek
Autor je krajinný ekolog a zastupitel Královéhradeckého kraje za Zelené.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (19)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.5.2021 08:06
Neskutečné skutečnosti. Za ten druhý odstavec palec hore - jako bych četl Čechova-(
Odpovědět
MH

Martin Hanousek

8.5.2021 09:35 Reaguje na Karel Zvářal
Věřte, že kdybych z té kvůli ČIŽP zlikvidované plochy, vzal třeba ono plcha, ještěrku, čolky do sklenice a chtěl ji přenést, nebo nedej bože, vzít do terária domů, tak bych dostal od ČIŽP pokutu hned...
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.5.2021 15:21 Reaguje na Martin Hanousek
V Rokycanech jsem čolky přenesl potají.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.5.2021 08:22
Smutné počtení kam se kvalita ochrany přírodního bohatství ČR posunula.
Mám naprosto stejné zkušenosti -- separovaný spolek úředních sucharů, který se práce s veřejnost doslova štítí a má za to, že všechno vědí nejlépe.

Zejména potřebují klid k odpovědné práci pro společnost (za peníze daňových poplatníků) , vynikající znalost termínů podle správního řádu - odpověď dostanete vždy poslední možný den ze zákona. A daným slibem nikoho nezarmoutí.

Ono to do sebe vlastně všechno zapadá, odřezání spolků od správních řízení podle stavebního zákona, stupidní posvěcení této praxe Ústavním soudem a nový stavební zákon, který si z ochrany ŽP nedělá už vůbec nic, těsně před schválením.

Z pohledu kvality ochrany ŽP a výkonu státní správy se ČR propadla na samé dno v EU, ještě pár roků a bude to tady jako v banánové republice.
Hlavně, že nám poroste HDP a konta zkorumpovaných politiků.
Odpovědět
MH

Martin Hanousek

8.5.2021 09:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je to velmi smutný příběh. Už nevím, co měla veřejnost udělat více (když zde i udělala pro tyto případy průzkum, upozornila úřady na výskyt ZCHD, pak jim sehnala i podklady další). Je to ukázka, jak státní ochrana přírody selhává. Zcela souhlasím s tím, že ještě zoufalejší je to, že veřejnost kvůli stavebnímu zákonu nemá možnost do řízení ani vstupovat. Sám jsem se spolupodílel na ústavní stížnosti, která po několika letech, co vím, nebyla rozhodnuta...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

8.5.2021 09:41 Reaguje na Martin Hanousek
Ústavní stížnost rozhodnuta byla, nejtěsnějším poměrem hlasů 8:7 ÚS ponechal novelu stavebního zákona v platnosti.
============================
Tady máte ještě křiklavější případ :

https://denikn.cz/614258/vlivny-exekutor-zacal-v-horach-nacerno-bagrovat-prehradu-zaplatil-sto-tisic-a-stavi-dal/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=552421&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=4FVXwocLq6R-202105080722&dop_id=11600522
Odpovědět
MH

Martin Hanousek

8.5.2021 18:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Děkuji za upozornění - z toho jsem zklamán. Myslím, že i mnou popsaný příklad je ukázkou toho, jak jsou fakticky práva veřejnosti omezena, i když zde je to ještě korunováno nečinností ČIŽP.
Odpovědět
DB

Dan Berna

9.5.2021 10:10 Reaguje na Martin Hanousek
Z toho, že někdo hrubě porušuje nemalou řadu platných zákonů jste "zklamán" ? Zde "tepete" do soukromého vlastnictví, ústavního práva s ním zacházet dle vlastního uvážení a souhlasu patřičných orgánů s rozumným a přírodu nenarušujícím využitím a nepovolený hrubý zásah do cenné lokality, její kompletní zničení navíc člověkem který si nezaslouží jediný kladný bod neboť porušuje snad všechny zákony jenž se k jeho "podnikání" vztahují tak z toho jste zklamán ? Že by to bylo osobou přestupce ? Hmmm
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

8.5.2021 11:39
Článek je postavený na ověřitelných faktech a je příkladem toho, že ČIŽP opět fatálně selhala jako efektivní úřad dozoru.

Co od svého úřadu jeho ředitel Erik Geuss hlavně očekává? Zájem o provádění skutečné ochrany přírody to nebude, lhostejnost, neakceschopnost a nekompetentnost zaměstnanců mu nevadí. Za nejdůležitější považuje zřejmě dodržování byrokratického formalismu.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

10.5.2021 15:23 Reaguje na Majka Kletečková
Erik Geuss je ekologistický funkcionář z ČSOP. To mluví za vše. A pokud si přečtu něco od Petra Stýbla, je mi jasné proč.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

8.5.2021 14:50
ČIŽP je skutečný ochranářský úřad. Tvrdě si chrání svoje korýtka.
Odpovědět
Kajetán Hostička

Kajetán Hostička

8.5.2021 21:46
tak tohle je masakr
Odpovědět
Kajetán Hostička

Kajetán Hostička

8.5.2021 21:48 Reaguje na Kajetán Hostička
tady by měla veřejnost svoje priority dát hlasitě najevo, ne u jednorázového pokácení dubu
Odpovědět
DB

Dan Berna

9.5.2021 09:57
Opravdu smutné počtení, i když jinak než by zde kdokoliv čekal ! Pan "autor" Martin Hanousek se totiž pro mne stal naprosto stejným "politikem" jako většina takto se zvoucích občanů ČR. Lži , fabulace a používání "chtěných" rádoby skutečností. To je náplň většiny článků, projevů a i činů "našich politiků" a nejinak tomu je i zde.
Chráněný, významný, cenný biotop byl, je a vždy bude pro mne jakýmsi svatým grálem, pokud to je přírodní biotop ! Ten totiž ukazuje, žije a vyvíjí se tak jak celá staletí, tisíciletí bez přímého a zejména rozsáhlého zásahu člověka. Jestliže to je biotop jako je královéhradecká Plachta, je to biotop laboratorní, umělý. Autor velmi dobře ví, že k jeho udržení nepostačuje jen sama příroda a musí se pravidelně uměle obnovovat. Současný stav není pouze a výhradně výsledkem přírodních procesů tisíciletého vývoje ale předchozí činnosti člověka a jeho techniky ! A tak stejný Martin Hanousek se podílí na pravidelném "obnovování" biotopu armádní tankovou technikou kdy stejný, zde "těžce" zasažený plch, ještěrka, čolek může přijít k úhoně daleko fatálnější !
Dosud jsem si jeho práce okolo Plachty vážil i při vědomí, že v okolí města a přilehlých obcí jsou další "nezájmové" významné biotopy. To co však nasadil do boje zde je jednoduše FAUL a to faul na červenou kartu !
ČIŽP je pro mne po osobních zkušenostech vysoce ochranářský úřad, ochraňuje ovšem především ostatní státní a obecní úřady a úředníky při jejich nečinnosti. Takže předem upozorňuji, následující text není obhajobou ČIŽP !
Bývá běžné na začátku podobného článku seznámit čtenáře se všemi skutečnostmi, po pravdě ! Tak tomu zde ale není ani omylem. Autor nezmiňuje fakt, že se jedná o propojení stávající vnitřní komunikace firmy DEVYS na jejích soukromých pozemcích, evidovaných KÚ jako "ostatní plocha - komunikace", převážně již upravených a přetvarovaných pro takové využití v rámci dávno proběhlých povolených a kolaudovaných staveb ! Také "taktně" nezmiňuje, že dotčené pozemky nikdy nebyly zahrnuty do chráněného území a jen v závěru lehce narazí na fakt, že nejvíce je zde "zasažena" divoká komunikace vytvořená občany jako zkratka při cestách z nedalekého VIP sídliště a dalšího, nově budovaného, "malého" rezortu "Nová Plachta" do nedalekého marketu Lidl a sídlišť "Moravské Předměstí" a "Nový Hradec" ! Vedle které dosud probíhalo pevné oplocení areálu firmy a pozemky za ním byly upraveny a běžně udržovány. Fakt že autor nenápadně operuje "nepovoleným kácením neovocných stromů rostoucích mimo les" mi téměř vyrazil dech ! Považoval jsem pana Hanouska za alespoň "poučeného", zde ale dokazuje buďto zásadní neznalost, nebo cílenou lež. Strom, dřevina spadající do povinnosti "žádat" má zákonem dané parametry, obvod kmene 80 cm měřeno v tzv. výčetní výšce tj. 130 cm na zemí. Křoviny pak nejméně plochu 40 metrů čtverečních. Ani jedno z toho zde nebylo odstraněno ani z pozemků soukromých, natož pak "biotopu" ! Píše o "nové" silnici a dobře ví, že se jedná o dříve kolaudovanou a zkolaudovanou vnitřní komunikaci. Zatáhne do článku cíleně nesouvisející dřívější kauzu "průzkumu" pro skutečnou parametrizovanou silnici ! Ta se zabývala naprosto jinou částí území. Jako autor "plánu péče" PP Na Plachtě 3 musel velmi dobře "vědět" a vydávání divoké stezky na soukromém pozemku za "hlavní přístupovou cestu" to dokazuje, že se zde ZCHD nenachází. No a to, že "netušil" podnět KÚ na ČIŽP je již jen třešničkou na dortu ! Vždyť on sám podal dle svých slov podnět KÚ !?!
Vidíte pane Hanousku jak to vypadá vaším způsobem napsané ? Vím, některé věci jste uvedl, ale až po předchozí "masírce" jaký že ten stavebník je vlastně do..tek a jak mu jde ČIŽP na ruku !! A to že vaše "fotodokumentace" pouze podporuje vaše upravené vidění mne již po tom co jste zde předvedl nepřekvapuje.
Podporuji skutečnou ochranu přírody celý život, ale to co tu někteří "taky ochranáři" předvádí v současné době mi tzv "zvedá kufr" a pořádně ! Takže pane Hanousku, vezměte opět tanky a pusťte se do obnovy "přírodního biotopu" i když tam tanky jako takové nikdy nejezdili ! Neměli jaké, v Hradci Králové byl jen jediný u Muzea před bankou ;-)
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.5.2021 13:30 Reaguje na Dan Berna
K Vašemu druhému odstavci: I místa ovlivněná člověkem mohou být významnými a cennými biotopy a v zájmu vyšší biodiverzity a existence vzácných druhů mají být chráněna a případně i vhodně upravována, aby ohrožené druhy přežily.

Žiju na jihu Čech a královéhradeckou oblast Na Plachtě jsem dosud nenavštívila. Přesto silně pochybuji o pravdivosti Vašeho tvrzení, že podporujete skutečnou ochranu přírody celý život. Vaše reakce zde na ekolistu nasvědčují opaku.
Odpovědět
DB

Dan Berna

15.5.2021 11:53 Reaguje na Majka Kletečková
K Vašemu prvnímu odstavci : Pak to nejsou přírodní biotopy, ale umělá arboreta a jako taková mají být vedena. Nemají být "chráněna MZCHÚ", ale v naprosto jiném režimu.

K Vašemu druhému odstavci : Protože si s Eko.... nenotuji dle vás, nepodporuji skutečnou ochranu přírody ? Jak "vzácně normální" názor vydávaný za jedinou normu "ochrany přírody" máte. Tak jen jeden poznatek z této doby, také díky "ochraně přírody" tohoto ražení je stav našich lesů jaký je ! Ať byla doba "minulá" jaká byla, většina lesníků měla dostatečný prostor k vlastní práci s porosty, ne každý si dovolil pracovat s nimi jinak než byl "předpis", ale oněch neortodoxních i tak bylo více než dost. A zásadní připomínka, nikdy nedošlo k takové destrukci toho vámi nenáviděného "smrkolesa" jako dnes ! Děkuji za vaši "příkladnou práci"!
Je dobře vidět co dělá pohled člověka jenž danou lokalitu nikdy nenavštívil. Stačí Vám pouhá slova, zda jsou pravdivá či nikoliv již nekomentujete !
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

9.5.2021 13:40
AOPK ani žádná ochranářská organizace si tento pozemek od státu (ministerstva obrany) nekoupila. Promiňte ale sám píšete, že vlastník pozemku staví na pozemku ležícím mimo vyhlášenou přírodní památku. Zdá se, že získal i potřebná povolení. Moje zkušenost s posudky a průzkumy "cennosti lokalit" je spíš rozpačitá. Metodika je gumová a kritéria subjektivní. Občas z nich čouhá účelovost jak sláma z bot a výsledky dost závisí na tom, kdo je provádí a kdo objednává. V zájmu objektivity je třeba napsat, že se výsledky ohýbají na obě strany. Tady to na mě dělá spíš dojem, že šlo o nevýznamný příměstský plácek vedený jako komunikace(?). Někdy naopak rozum stojí, když pod pásy buldozerů mizí části opravdu zákonem chráněných lokalit. Tahle plocha to ale spíš nebude.
Odpovědět
MH

Martin Hanousek

12.5.2021 10:44 Reaguje na Dalibor Motl
Krásný den, pane Motle. Zvláště chráněné druhy jsou samozřejmě chráněny (dosud - ač se někteří snaží toto prolomit) v místě svého výskytu a je jedno, jestli v přírodní památce či mimo. Já jsem v textu upozornil, že se jedná o organickou součást této nejcennější lokality Hradecka. Chráněným druhům je čára v úřední mapě jedno. Pozemek je územním plánem veden jako veřejná zeleň. A jak píši v textu potřebné povolení k zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů vlastník neměl - což konstatoval i Krajský úřad jako příslušný orgán ochrany těchto zájmů. Za to pravděpodobně dostane vlastník od ČIŽP nějakou symbolickou pokutu. Článek je především o tom, jak nefunguje ČIŽP a jak selhali jak její místní ředitel, tak příslušný inspektor.
Odborný průzkum v lokalitě provedený Mikátem a kolektivem (2020) je v rámci času na jeho provedení - skutečně unikátní dílo a podílelo se na něm dobrovolně přes 40 odborníků. Spekulovat o jeho úrovni bez jeho znalosti je skutečně nefér a v dané kauze to není jediný zdroj dat.
Obnovení pojezdů vojenské techniky v lokalitě Na Plachtě považuji za jednu z věcí, na kterou jako ochránce přírody Na Plachtě jsem skutečně hrdý. Výsledky jsou tam prokazatelné - ať jde o záchranu rosnatek, plavuňky zaplavované, ropuchy krátkonohé a zelené atd.
Odpovědět
DB

Dan Berna

15.5.2021 12:05 Reaguje na Martin Hanousek
Obnovení pojezdů vojenské techniky která zde NIKDY nejezdila !!
Vy jste lhal a nikoliv "upozornil........" !! Parkový trávník a divoká stezka oddělené pevným plotem rozhodně nejsou "organickou součástí" !! Pozemky (jedná se o dvě p.č.!) rozhodně nejsou určeny k "veřejné zeleni"!! Pokud by tomu tak bylo, byl by zápis v katastru nemovitostí "ostatní plocha - louka, nebo zatravněný pozemek"! a vy to velice dobře víte pane Hanousku ! Proto se k mému příspěvku nevyjadřujete !!
Odborný průzkum provedený Mikátem a kolektivem (2020) v lokalitě rozhodně neobsahoval tyto dva pozemky !! Minimálně jeden byl již za pevným oplocením soukromého areálu ! NELŽETE !
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist