https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/jirin-ovecka-na-plachte-odvedli-inspektori-velice-dobrou-praci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jiří Ovečka: Na Plachtě odvedli inspektoři velice dobrou práci

11.5.2021
Stav stanoviště den po nahlášení ČIŽP.
Stav stanoviště den po nahlášení ČIŽP.
Foto | Martin Hanousek
Česká inspekce životního prostředí (dále jen ČIŽP) se odmítá zatahovat do obšírných diskuzí a polemik, přesto bychom rádi reagovali v několika bodech.
 
• Jednak chceme upozornit na nekorektní jednání Ekolistu tím, že zveřejňuje jakýkoliv dehonestující názor a až teprve pak se ptá na názor druhé strany. A nehraje v tom roli ani to, že se jedná „jen o názor“. Korektní je poskytnout najednou vedle sebe oba názory a postoje.

• ČIŽP si trvá na tom, že v případě této kauzy odvedli inspektoři velice dobrou práci.

• Dotčená lokalita není součástí přírodní památky Na Plachtě či přírodní památky Na Plachtě 3 a není ani součástí ochranného pásma.

• ČIŽP není povolovacím orgánem a nepřísluší jí vést polemiku o umístění něčeho v nějakém území. Naopak pan Hanousek jako zastupitel a bývalý radní je součástí schvalovacího systému a v jeho moci bylo ovlivnit jakékoliv povolení či změnu územního plánu v dané lokalitě. Dlouhodobě se angažoval v ochraně lokality Plachta (jako někdejší zaměstnanec Agentury ochrany přírody a krajiny, spolupracovník ČSOP Jaro Jaroměř, i jako zastupitel Statutárního města Hradec Králové). V jeho gesci byl mj. cca 3 roky úsek životního prostředí, sám se tedy mohl zasazovat o zařazení předmětného pozemku např. pod zvláštní územní ochranu.

• ČIŽP je kontrolní orgán, který musí respektovat rozhodnutí místních úřadů (tedy i úřadu pana Hanouska), ať se mu to líbí či nikoliv.

• ČIŽP nebude dále reagovat na nepravdivé či lživé informace pana Hanouska, který místo aby se jako místní politik snažil prosadit lepší ochranu životního prostředí, řeší si své neúspěchy a politické komplexy na ČIŽP. Pokud bychom tuto polemiku připustili, uvízli bychom v bludném nezajímavém kruhu argumentů a protiargumentů a sklouzli na úroveň pana Hanouska.


reklama

 
foto - Ovečka Jiří
Jiří Ovečka
Autor je tiskový mluvčí České inspekce životního prostředí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (7)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2021 08:19
Nehodlám dělat soudce, ale pan Hanousek jasně položil na stůl konkrétní informace. Např. i to, že " ČIŽP už na stole leží obdobný podnět s upozorněním na porušování zákona od Krajského úřadu, Odboru životního prostředí, kde také upozorňovali na možný zásah do biotopu chráněných druhů."

ČIŽP pak kontruje tím, že Hanousek si léčí komplexy a že se k tomu nebude vyjadřovat.
ČIŽP mohla stručně a věcně uvést fakta,svědčící v její prospěch, což neudělala.
Místo toho zaúkoluje tiskového mluvčího , aby sepsal supliku o super ČIŽP a zlém Hanouskovi.

Být velitelem ČIŽP já, pozvu na místo zástupce Ekolistu, pana Hanouska a někoho z dotčené veřejnosti.
A prokáži (nebo neprokáži) , kdo objektivně selhal nebo měl pravdu. A požádám Ekolist,aby z toho udělal svoji nestrannou reportáž pro veřejnost.

Veřejná kontrola ale ČIŽP jak známo není po chuti, protože tento spolek byrokratů,formalistů a úředních sucharů se skutečně odcizil svému poslání a žije ve své věži ze slonoviny.
Jak mohu doložit její sedmiletou "činností" v případě tzv. terénní úpravy/30 tis. tun stavebního odpadu/ i v naší lokalitě.
Odpovědět
DB

Dan Berna

15.5.2021 11:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Soudce se snažíte již dělat a to dosti neobratně ! ČIŽP "leží na stole... " a od koho asi tak vzešel "podnět" ke KÚ ? Opravdu nevíte ? Skutečně ?
Dokázal hmatatelně p. Hanousek výskyt oněch 13 chráněných živočichů na dávno stavebně upraveném pozemku ? Nikoliv, jen reagoval na fňukání některého z jeho kamarádů, "lepších lidí" z nedalekého mikro VIP sídliště a zacítil příležitost si kompenzovat ztrátu "korýtka" na magistrátu města HK ! Ohánět se "územním plánem" a naprosto ignorovat ve vyjádření k veřejnosti bonifikaci pozemků dle Katastru nemovitostí je ukázka důvodů proč jsou tito lidé dnes v pozici takové jaké jsou ! Naprosto nehorázně manipuluje fakty a bohužel i úřady ! To že mu tentokrát jeho taktiku ČIŽP "nezbaštil" je možná onou pověstnou výjimkou která potvrzuje pravidlo.
"Být velitelem.. ", vyjádření odpovídající frustraci bývalého důstojníka ČSLA ze ztráty "nadřazenosti", zejména pak před úřady.
Odpovědět
MH

Martin Hanousek

11.5.2021 09:52
Krásný den, já myslím, že i tato reakce pana tiskového mluvčího docela zapadá do celkového zoufalého stavu ČIŽP.

Jak inspektoři "odvedli velice dobrou práci", se může přesvědčit každý v terénu - svou lhostejností a neschopností zcela zbytečně nechali zlikvidovat stanoviště minimálně 13 zvláště chráněných druhů.

Konstrukce pana tiskového mluvčího o "mém úřadě" a "komplexech" snad ani nekomentuji.

Věc je zcela jednoduchá - jako občan jsem nahlásil ČIŽP porušování zákona a vyzval ji, aby zasáhla proti zabíjení chráněných druhů a likvidaci jejich stanoviště. Obdobný podnět udělal po mém upozornění i Krajský úřad KHK. Inspektoři, ač na to měli dostatek času, tak stanoviště nechali zničit a nezasáhli. K tomu je třeba přičíst i lenost a odbornou nekompetentnost. Myslím, že v článku jsem to popsal dostatečně konkrétně.

Reakcí ČIŽP by nemělo být urážení toho, kdo se snažil škody na životním prostředí a přírodě odvrátit (na rozdíl od ČIŽP), ale odvolání ředitele místní pobočky a stejně tak inspektora, jejichž nečinnost vedla k likvidaci zasažené části lokality. Bohužel se nejedná zdaleka o ojedinělé selhání ČIŽP.
Odpovědět
DB

Dan Berna

15.5.2021 11:16 Reaguje na Martin Hanousek
Pane Hanousku vy jste fyzicky dokázal minimálně na jedné z oněch dvou parcel/pozemků výskyt alespoň jednoho z oněch 13 zvláště chráněných druhů v den odstranění půdního krytu ? Nedomnívám se ! Alespoň jste zde čestně, nebo omylem, nevím, přiznal důvod onoho "podnětu" z KÚKHK. To je třeba vám přiznat. Nebýt manipulace s fakty KÚ by nekonal. Po letech vašich žalmů a bojích s úředníky střízlivého pohledu ?
Věc je jednoduchá - kamarádům se nelíbí likvidace divoké stezky a vy víte jak spustit povyk. Toť celá pravda !
Tak až zase budete "přetvářet" onen laboratorní biotop k "obrazu svému", doporučuji pane Hanousku ať máte všechny "papíry" v pořádku a v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny, budu vás bedlivě sledovat !!!
Odpovědět
Kajetán Hostička

Kajetán Hostička

11.5.2021 12:08
Naopak! Jiří Ovečka nyní potvrdil že ČIŽIP je nefunkční instituce která se za to ani nestydí! Předvádíte nám obyčejnou úřednickou aroganci, to mě tak nas****!
Jakákoliv ochrana přírody je spojena s umístěním něčeho v nějakém území. Že je vzácná příroda mimo území předem k tomu určená jako znamená, že je její likvidace vpořádku? Pokud vím, tak nebyl zajištěn transfer chráněných živočichů a rostlin ani vyjímka !!!
Byl porušen zákon a vy se opravdu nemůžete odvolávat na nějaká územní povolení!!!

1) Pokud je panem Hanouskem pravdivě tlumočena komunikace inspektora ČIŽIP, tak by se měly vyvést důsledky ať to je jakkoliv. I kdyby to bylo jak tvrdíte, má inspektor řádně odůvodnit svoji neaktivitu. Jeho argumenty naopak jsou směšné a nejsou založeny na pravdě! Už to poukazuje na to, že inspekce nechtěla situaci řešit, a pokud jsou jeho argumenty myšleny vážně, měl by být vyhozen pro svoji neodbornost.

2) Tohle jsou vpodstatě úřednické tlachy a vykrucování, pokud tohle nemá řešit ČIŽIP, tak ČIŽIP nemá občanům ČR co nabídnout.

3) Útoky na osobu p. Hanouska jsou ale opravdu strašnou vizitkou pro zaměstnance ČIŽIP. Rozšiřování a vyhlašování MZCHÚ je vpodstatě jen poslední záchranou pákou pro nejcennější území. MZCHÚ jsou jen poslední záchrannou pákou pro nejcennější území, musíte se rozhodovat která z cenných území to nejvíce potřebují. Přírodu nemohou zachránit MZCHÚ, ale ochotní lidé.
Odpovědět
DB

Dan Berna

15.5.2021 11:30 Reaguje na Kajetán Hostička
"Pokud víte" a od koho "víte", od pana Hanouska ?!? Jak jsou katastrálně určeny ony pozemky víte ? Viděl jste ono předmětné území jinak než z manipulativních snímků ?
Ad 1) dobře píšete "pokud je .... pravdivě ! Po manipulaci s fakty ? Po účelovém zavádění veřejnosti ?
Ad 2) ČIŽP tu není pro občana, ta tu je pro úřady a úředníky !
Ad 3) Souhlasím, víte s čím ? MZCHÚ je poslední záchranou nejcennějších území. Nejcennějších ! Nikoliv několika metrů čtverečních pozemku dávno stavebně upraveného k účelu který teprve nyní dostává faktickou podobu která byla schválena patřičným úřadem daleko dříve !
Je zajímavé, že divokou skládku, divokou stezku, divokou tankovou úpravu pozemku pan Hanousek naopak hájí !?!
Odpovědět
Jan  Knap

Jan Knap

11.5.2021 13:37
Pane Jiří Ovečko, říká vám něco zákon o ochraně přírody a krajiny a další??? Asi ne a pouze jste svým příspěvkem potvrdil, že v současné době a podobě je ČIŽP zbytečná. Jestli si to neuvědomujete, tak jste placeni z peněz občanů, aby jste dohlédli na dodržování a ne porušování zákonů této země. To jste s panem Geussem nezplodili nic lepšího než tento blábol? Petrův Zdar
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist