https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milann-smrz-cerny-den-pro-klima-v-jaderne-snemovne
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Milan Smrž: Černý den pro klima v jaderné sněmovně

16.2.2021
Smyšlené a nepravdivé informace o obnovitelné energetice měly za cíl negativně ovlivnit postoj poslanců k obnovitelné energii a posílit přesvědčení o výlučnosti jaderného řešení. Ilustrační snímek.
Smyšlené a nepravdivé informace o obnovitelné energetice měly za cíl negativně ovlivnit postoj poslanců k obnovitelné energii a posílit přesvědčení o výlučnosti jaderného řešení. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Převážná část vystoupení poslanců v rozpravě k zákonu o nízkouhlíkové energetice (Lex Dukovany) musela být pro jen trochu znalejší posluchače tristním zážitkem, protože potvrdila přetrvávající konzervativismus české politické reprezentace ve věci energetické koncepce. Tento postoj byl podpořen těžko uvěřitelnými dezinformacemi, které byly bez uzardění (možná ale pod rouškou nebylo vidět) prezentovány s cílem dále diskreditovat obnovitelné zdroje a představit jadernou energetiku jako klíčové řešení. Smyšlené a nepravdivé informace o obnovitelné energetice měly za cíl negativně ovlivnit postoj poslanců k obnovitelné energii a posílit přesvědčení o výlučnosti jaderného řešení.
 

Podívejme se na to, jak uvedené údaje korespondují s reálnými projekty obnovitelné energie ve světě.

Prostorové nároky a potřebný objem elektřiny

Pan poslanec Babka citoval zprávu nositele Nobelovy ceny Nordhause. Těžko ovšem přičítat zprávu tomuto autorovi, protože je uveden v dodatku jen jako jeden z 15 recenzentů a v textu se několikrát odkazuje na jeho další práce. Autorka studie „Road to EU Climate Neutrality by 2050“ je Katinka M. Brouwer, LL.M. a editorem zprávy dr. Lucas Bergkamp.

Pan poslanec citoval ze zprávy část o prostorových nárocích obnovitelného systému. Aby Česká republika mohla vygenerovat 1 800 petajoulů (PJ) své současné spotřeby větrem a sluneční energií, potřebovala by na to, podle výše uvedené zprávy, prostor 14 630 km2, respektive 43 758 km2. To by znamenalo nárokovat 19 %, respektive 55 % dostupné půdy na území České republiky. Dosažení stejné úrovně výroby elektřiny s využitím jaderné energie by vyžadovalo více než 269 km2. Uvedené požadavky plochy pro obnovitelné zdroje jsou však zatíženy chybou několika řádů.

Mimo tuto závažnou chybu autoři zprávy vycházejí z předpokladu, že celková spotřeba energie bude stejná. Negují tak propočty, které byly učiněny v souvislosti se scénářem úplného zásobování obnovitelnou energií.

V této práci jsou porovnány energetické účinnosti výroby elektřiny, výroby tepla a spotřeba mobility. Ve srovnání s fosilní výrobou elektřiny poskytne obnovitelná produkce místo 40% účinnosti 100% účinnosti, v případě získání tepla z plynu z účinnosti 85 % na 340 % při použití tepelného čerpadla (zvýšeno o teplo okolí) a v případě mobility provozované s fosilními palivy z 25-40(50) %. Z toho sice plyne zvýšení spotřeby elektřiny, které ale neodpovídající současné hladině celkové energetické české spotřeby 500 TWh (1800 PJ), byla by ale na základě uvedených úspor primárních fosilních energetických zdrojů nižší. Podle práce týmu LUT pod vedením Christiana Breyera počítá se zvýšením pro Českou republiku a Slovensko (obě země bere jako jeden region) ze 100 TWh (2015) na 139 TWh (2050).

Fotovoltaické panely na vídeňské střeše.
Fotovoltaické panely na vídeňské střeše.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Ian Ehm / Wien Energie

Porovnejme uvedenou prostorovou potřebu obnovitelné energie s údaji z Vídně. Tam město před několika lety nechalo na bázi distantních měření zhotovit mapu výnosů sluneční energetiky (fotovoltaiky, resp. solární termiky), tzv. solární katastr. Na základě geodat bylo vyhodnoceno 64 % střešní plochy jako vhodné pro solární energetiku, což odpovídá využitelné ploše 34 km2. Teoretický fotovoltaický potenciál byl stanoven na 5,4 TWh/ročně.

Zastavěná plocha v ČR je 1300 km2, na základě analogie s Vídní z toho plyne 832 km2 střech vhodných pro solární energetiku. Neuvažuji v tomto případě rozdíl mezi zastavěnou a střešní plochou, ani to, že venkovské prostory mají vyšší podíl střešní plochy na obyvatele. Dostupná plocha je tedy více než dostačující k tomu, aby jen z fotovoltaiky bylo získáno celkové roční množství elektřiny generované v ČR. V „Nordhausově“ zprávě je potřebná plocha minimálně 40krát nadhodnocena.

Obdobné můžeme odvodit pro větrnou energii. Uvedená Breyerova práce počítá s 29 % větrné energie, což pro ČR vychází na cca 29 TWh. To představuje při ročním plném výkonu (FLH) 1750 hodin a pro větrné elektrárny 4,5 MW celkem 3500 větrných elektráren. U této třídy se udává průměr spodní průměr stožáru větrné elektrárny 6-8 metrů. Větrné elektrárny mohou být umístěny podél dopravní infrastruktury, v lesích a na loukách. Nepotřebují více plochy než jen svůj průměr. Což při tomto uspořádání představuje v sumě necelých 20 km2. Využitelnost území okolo větrné elektrárny se nemění.

V SRN ale již byly úspěšně odzkoušeny větrné elektrárny s FLH identickým jako jaderná elektrárna (okolo 80 %).

Jakou pozici má obnovitelná energetika na světě?

K začátku roku 2021 dosáhlo nebo překročilo 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů 11 zemí; 12 zemí přijalo zákony k dosažení 100 % obnovitelné elektřiny do roku 2030; 49 zemí přijalo zákony k dosažení 100 % obnovitelné elektřiny do roku 2050; 14 států a teritorií USA přijalo zákony nebo výkonná nařízení k dosažení až 100 % obnovitelné elektřiny v letech 2030 až 2050; více než 300 měst po celém světě přijalo zákony k dosažení 100 % obnovitelné elektřiny nejpozději do roku 2050; a více než 280 mezinárodních podniků se zavázalo k 100 % obnovitelné energii v rámci svých globálních operací. Pouze Dánsko však přijalo zákony k dosažení 100 % obnovitelné energie do roku 2050 ve všech odvětvích.

Má ČR výjimečně špatné podmínky?

Stále opakovaná mantra, že u nás nejsou podmínky, je účelovou manipulací. Jak by jinak bylo možné, aby město Hassfurt bylo plně zásobováno obnovitelnou elektřinou z lokálních zdrojů, mělo akumulaci do vodíku a bylo vývozcem stejného objemu elektřiny jako spotřebuje? Leží na moři nebo ve slunné Itálii? Nikoliv, leží 150 km západně od Chebu.

Nebo energoautarkní osídlení ve švédském v městečku Vårgårda, zásobované celoročně jen z fotovoltaiky na střeše obytných domů na místě, které má průměrně o 20 % méně slunce a teplotu o dva a půl stupně nižší než v České republice. V noci překlenuje nedostatek elektřiny bateriový systém a v delším období, v zimě, vysoce komprimovaný elektrolyticky získaný vodík.

Kolik stojí jaderná a obnovitelná energie?

I vystoupení dalších poslanců bylo kvintesencí neznalosti a lží o obnovitelných zdrojích, které jsou, jak jsme se mohli přesvědčit, šířeny nejenom motivovanými novináři, ale i našimi zástupci. Pan poslanec Zahradník doložil, jak se sám vyjádřil, že obnovitelné energie nejsou řešením, když mimo další prohlásil, že jádro bude i roce 2050 levnější než obnovitelné zdroje.

Podle newyorkské banky Lazard, která desítky let spolupracuje s největšími energetickými giganty (Enel, Areva, RWE, Iberdrola…), byla v roce 2020 cena v případě krystalické fotovoltaiky 31-42 USD/MWh, v případě větru 29-54 USD/MWh a u jaderné energetiky 129-198 USD/MWh se středními operačními náklady ve výši 29 USD/MWh, tedy na hranici celkových nákladů pro vítr či slunce.

Termíny připojení finské jaderné elektrárny Olkiluoto a francouzské jaderné elektrárny Flamanville, jsou zpožděné o více jak deset let. Stavba Olkiluoto 3 se mnohonásobně prodražila, což přivedlo společnost AREVA v roce 2016 do likvidace. Francouzský stát vložil 2 miliardy EUR do rekapitalizace společnosti AREVA S.A. a tak ve skutečnosti dotuje výstavbu elektrárny ve Finsku.

Stavba Flamanville 3 byla zahájena v roce 2007. Zpráva francouzského účetního dvora z roku 2020 uvádí, že náklady vzrostly z 3,4 miliardy EUR v roce 2007 na 12,4 miliardy EUR bez dalších 6,7 miliardy EUR na ostatní náklady, celkem tedy 19,1 miliardy EUR. Toto předpokládané zvýšení nákladů o 15,8 miliard EUR celé nese firma EDF.

Že bychom zvládli stavbu lépe než Finsko, země s nejnižším skóre vnímané korupce?

Údajný odpor občanů SRN

Pan poslanec Zahradník rovněž zmínil odpor občanů v Německu proti obnovitelným zdrojům energie. Koncem minulého roku byl proveden průzkum veřejného mínění o obnovitelných zdrojích, výsledkem bylo zjištění, že 86 % obyvatel Německa podporuje další rozvoj obnovitelných zdrojů a pouhá 4 % považují další rozvoj za nedůležitý.

Recyklace listů větrných elektráren a panelů

Likvidace a recyklace není podle pana poslance známa. Je škoda, když se k této věci vyjadřuje, že nic netuší o evropském sdružení PV CYCLE, které dosahuje 96 % míry recyklace základních fotovoltaických materiálů, natož o technologii, která je od roku 2010 komerčně dostupná pro výrobu cementu z vrtulí větrných elektráren, kde polymery a uhlíkatá vlákna nahradí část paliva a skleněná vlákna část anorganické vsázky do cementářské pece.

Poslanec Zahradník také bohužel nikdy neslyšel o sektorovém propojení, takže neví, co se bude dělat s přebytky letního fotovoltaického proudu. Ten lze využít pro syntézu pohonných hmot na bázi vodíku a oxidu uhličitého ze vzduchu, či na výrobu energetických plynů (metanu či vodíku) a jejich dlouhodobé uskladnění. Další možnost představuje ohřev vody pomocí tepelných čerpadel do domovních nebo velkokapacitních sezónních zásobníků horké vody pro vytápění.

Nadhodnocená cena akumulace

Pan poslanec Zahradník uvedl, že akumulace jedné hodiny celkové spotřeby činí ČR by stála 250 miliard korun. Jak tato částka obstojí ve srovnání se skutečnými náklady, jaké byly realizovány v kalifornském projektu Eland? Průměrná hodinová spotřeba elektřiny v ČR činí v průměru 8,4 GWh. V kalifornském projektu Eland činí cena na uskladnění fotovoltaické elektřiny 98000 USD/GWh, což by za uskladněnou průměrnou hodinovou spotřebu ČR v přepočtu odpovídalo cca 17,5 milionu Kč. Je zřejmé, že skutečná cena elektřiny bude nižší, protože ne každou kWh elektřiny bude třeba uskladnit. Investiční náklady na uskladnění 1 GW v projektu Eland činí při 310 USD/kWh, tj. 6,57 miliardy Kč na jednu GWh, tedy 55,2 miliardy investičních nákladů na hodinovou spotřebu ČR. Pan poslanec uvedl cenu čtyři a půl krát vyšší, než odpovídá reálným investičním nákladům v Kalifornii.

V scénáři 100% zásobování obnovitelnou energií počítá prof. Breyer se zásadním podílem dlouhodobé a velkoobjemové akumulace do syntetického metanu uskladněného v podzemních zásobnících plynu, který může energeticky pokrýt i dlouhá mrazivá období bez větru, jako zažíváme v současné době (II/2020).

Jaderná energie a klima

Hlavním argumentem pro stavbu jaderných reaktorů je snížení emisí oxidu uhličitého ze spalování fosilních paliv. Jedná se o relevantní argument?

Klima je celosvětové, proto nelze posuzovat pouze Českou republiku. Současná celosvětová jaderná výroba se svými asi 440 reaktory pokrývá 10 % elektrické výroby a 2 % celkové energie. Vodní elektrárny a OZE pokrývají 25 % výroby elektřiny. Kdybychom chtěli zvýšit podíl jaderně generované elektřiny na 35 %, museli bychom nejpozději do roku 2050 postavit přibližně 1000 nových reaktorů a 200 jako náhradu starých reaktorů, které bude nutno uzavřít. V roce 2020 bylo připojeno k síti 5 nových reaktorů a 6 jich bylo odstaveno.

Asi sedmdesát zemí, jak již bylo uvedeno, se rozhodlo založit svou energetiku na 100% obnovitelné energii. Zbývá tedy asi 130 zemí. Z toho jistá část nemá vodu na nutné chlazení, nemá centralizovaný energetický systém s vhodnou distribuční soustavou či nezbytné prostředky. Těžko odhadnout podíl, minimálně řekněme 30 zemí.

Je realistické, že by světové společenství v současnosti ekonomicky oslabené virovou epidemií, bylo schopné vystavět v každé ze 100 zemích 12 nových reaktorů? A to včetně přípravy projektu, povolení, výběrového řízení, výstavby a zkušebního provozu? Za 30 let? A i kdyby, tak co s těmi zbývajícím 40 % elektřiny a pětinásobkem další energetické spotřeby?

Pro záchranu klimatu je jen jediná cesta: co nejrychlejší výstavba 100 % obnovitelných zdrojů. To vyjádřil nedávný dokument, k němuž se již přihlásily desítky renomovaných vědců z významných univerzit.

Ostatní poslanci ve svých vystoupeních hovořili o tom, že neproběhla dostatečná diskuse, že v návrhu zákona není vyřešeno financování projektu a řešili geopolitické aspekty nebo žádali celý bod vyškrtnout. Žádný z nich ale explicitně nevyjádřil substanciální pochybnosti nad jadernou energií.


reklama

 
foto - Smrž Milan
Milan Smrž
Autor je předseda české sekce a člen předsednictva evropské asociace EUROSOLAR, chemik, překladatel, publicista.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (407)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

17.2.2021 22:24 Reaguje na Vladimir Mertan
Nevím, co je hokejkový graf, ale graf vývoje teplot na Zemi je jen jeden a publikuje se v různém provedení různých časových úseků.
Pan Ložek atd. publikovali své názory před léty, i na tom rozhovoru s panem Cílkem z roku 19 je výrazně vidět, jak je starý. Klimatologie udělala obrovský pokrok a dnes by asi už nikdo tak mimochodem neplácnul, že v minulých meziledových dobách se oteplovalo o deset stupňů za 100 let.
Pan Pokorný má jiný obor, dnes je prostě těch 40 mld. tun CO2 prokázaných ročních emisí celkem jasný důvod globálního oteplení. Sorry jako, ale nikdo nic jiného nenašel.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 07:19
Pro posouzení efektivity energetických zdrojů je používáno vedle nákladů na jednotku instalovaného výkonu, nákladů na primární zdroje vztažené na jednotku produkované energie a ročního fondu pracovní doby i několik dalších parametrů . Jedněmi z nich jsou:

Doba energetické návratnosti EPT (energy payback time) – tj. za jakou dobu vyrobí energetická výrobna stejné množství energie pro vnější odběratele, jako bylo celkem vynaloženo na její stavbu, provoz za celou dobu životnosti a úplnou likvidaci. Pro srovnání je EPT:¨

uhelné nebo jaderné elektrárny 3 – 4 měsíce (životnost min. 30 let)
VE 8 – 16 měsíců (životnost cca 15 let)
FVE (ve stř. Evropě) 4 – 12 let (životnost cca 15 - 20 let)

Parametr energetické výkonnosti – výtěžný poměr HR (harvest ratio) – tj. kolikrát více energie za dobu životnosti energetický zdroj vyrobí, než bylo vynaloženo na jeho stavbu, celou dobu provozování a úplnou likvidaci po skončení jeho životnosti. Pro srovnání je HR:

uhelné nebo jaderné elektrárny 120 – 140 x
větrné elektrárny 12 – 30 x
sluneční elektrárna s fotočlánky (ve stř. Evropě) 2 – 5 x
Bez dotací na vykoupenou elektřinu by se žádné větrné, fotovoltaické ani bioplynové elektrárny nestavěly. Přesto jen do fotovoltaiky v ČR při cca o 10 % vyšším instalovaném výkonu byly vloženy investice srovnatelné s náklady na výstavbu 1 bloku JE Temelín o výkonu 1000 MW.

Hustota energetického toku udává tok energie na jednotku horizontální plochy země nebo vody. Její jednotkou jsou v tomto případě watty na metr čtvereční (W/m2) a její násobky. Jedna z obrovských výhod hustoty energetického toku je, že nám dovolí vyhodnotit a porovnat množství energetických toků z různých zdrojů.
HET
jaderná elektrárna 1280 W/m2
uhelná elektrárna 780 W/m2
vodní elektrárna 9 W/m2
geotermální elektrárna 287 W/m2
FVE 4,5 W/m2
VE 3 W/m2

Vezmeme-li v úvahu technologický pokrok, který nás čeká v dohledné budoucnosti, znamenalo by to, že něco přes 20 % celkové rozlohy Německa by muselo být zastavěno solárními panely k pokrytí spotřeby energie. V případě větrných elektráren je potřeba osadit o něco více jak 40 % celkové plochy Německa.

Stavba větrných turbín a solárních panelů k výrobě elektřiny a také baterií na pohon elektrických vozidel vyžaduje v průměru více než desetinásobek množství materiálů ve srovnání se stavebními stroji používajícími uhlovodíky na dodání stejného množství energie .

Například jedna baterie pro elektromobily o hmotnosti 450 kg vyžaduje extrahování a zpracování přibližně 225000 kg materiálů. Průměrně po dobu životnosti baterie každý kilometr řízení elektrického automobilu „spotřebuje“ 2,4 kg Země. Při použití spalovacího motoru se spotřebuje asi 0,05 kg paliva na km.

Vybudování jediné větrné farmy o výkonu 100 MW vyžaduje přibližně 30 000 tun železné rudy a 50 000 tun betonu a 900 tun nerecyklovatelných plastů pro obrovské lopatky rotorů.

Celý zelený energetický boom nelze z pohledu skutečné ochrany životního prostředí nazvat jinak než chválou bláznovství, projevující se nenasytnou kořistnickou exploatací krajiny a přírody ve jménu skvělých zisků , navenek zakrytých pod líbivou frází o boji proti klimatické změně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 07:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, já vás nepodezírám že lžete, ale je zajímavé, jak zásadně se liší všemožné údaje z renomovaných zdrojů:

"Haselhuhn již v roce 2015 uvádí, že panely ze sériové produkcevroce 2009 měly EPBT (Energy Pay Back Time) dobu energetické návratnosti v jižní Evropě mezi 0,6 až 1,9 roku, vyprodukovaly při plánované životnosti 20 až 75 násobek energie. Dnes EPBT ve střední Evropě dosahuje u nejlepších technologií 100 násobek vyrobené energie oproti vynaloženým energetickým nákladům, včetně recyklace!"
https://www.email.cz/download/k/RjPiOnuAEzfpmVjCBLsPXBj6kHjqMpMbSeqCDYibihCUBapikHcA0Vtu3bDnemm8Qob1yM4/tz-cfa-28042020-final.pdf

Takže je potřeba to posoudit logicky,tj. odhadem. Fve se staví ve slunných oblastech bez jakýchkoliv dotací a jejich elektřina je jnajlevnější. Takže prostě NEMŮŽE mít výrobu energie 2 - 5x větší než nároky, to by nikdy nemohlo nikomu vyjít.

Další komický údaj je u fve výkon 4,5 W/m2, protože slunce u nás má výkon 1000 W/m2 a běžné panely mají účinnost asi 18%. Atd. atd.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 07:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Komicky nezaměňujte výkon s HET.
Čtěte pomalu a pozorně podle hesla Práce kvapná ,málo platná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 08:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vy nepíšete píky, tak ani já neuvádím u fve píky. A pokud by šlo o skutečně ročně průměrnoý výkon, tak u nás to dělá 22 W/m2 a ne 4.5.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 11:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, možná si myslíte (podle mých příspěvků v debatách), že jsem zásadním odpůrcem fotovoltaiky. Tedy vězte, že NEJSEM. Lišíme se pouze v tom, že zatímco vy jste se na ni upnul a hledáte a berete na vědomí jen argumenty které vaši víru podporují, já k tomu přistupuji s nedůvěrou. Zatím se ukazuje, že velmi oprávněnou. Uvažuji totiž o jejím pořízení. A proto se opravdu pečlivě snažím posoudit, co mi to může REÁLNĚ přinést a co mi to přinést nemůže. Nakolik seriózní jsou údaje v nabídkách. Atd. Abych nenaletěl, protože i při započtení státní dotace (což je samo o sobě věc nemravná) je to pro mne velká investice. DOST velká.

Takže vím, že nikdo v tuto chvíli nemůže zodpovědně tvrdit, že životnost panelů je X let (za X si dosadte co chcete). Už se tu a tam uvádí i 25 - 30 let, a to je jasný fake, protože žádné panely ještě nejsou tak dlouho v provozu. A u těch které v provozu jsou, se v praxi (V PRAXI, NE NA PAPÍŘE, KTERÝ JAK ZNÁMO UNESE VŠECHNO) zjišťuje nemalý pokles účinnosti už po době VÝRAZNĚ kratší. Takže je otázka, při jakém poklesu účinnosti se mají panely ještě považovat za funkční.
To vše činí Vámi prezentované údaje o době energetické návratnosti značně nedůvěryhodnými.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 16:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Na zemský povrch dopadne za IDEÁLNÍCH PODMÍNEK maximálně (!) 1100 W/m2. Reálně to připadá v úvahu jen v zeměpisných šířkách menších než 23 stupně, protože jen tam záření prochází atmosférou po nejkratší dráze.
Vy argumentujete tak, jako kdyby se u nás dalo s 1000 W počítat jako s nějakou stálou a běžnou hodnotou, zatímco ono je to maximum, které se vyskytne tu a tam.
Jak typické...
Odpovědět
MS

Milan Smrž

16.2.2021 10:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vážený pane, doufám, že jste si přečetl alespoň více než jenom nadpisy kapitolek, opakujete totiž stejné nesmysly, jako údajná Norhausova zpráva. Seznámil jste se s měřením Vídně? Tak proč v Německu počítáte asi s 70.000 km2 pro FVE? Slyšel jste někdy o synergickém působení v případě zakrytí vodních hladin či při využití agrovoltaiky?
Akumulace nemusí probíhat jenom do baterií, jsou i levnější metody bez využití limitních materiálů, např. technologie https://www.pv-magazine.com/2021/01/26/compressed-air-storage-to-be-more-than-just-hot-air-in-israel/ a samozřejmě P2G, jak bylo uvedeno.
Spotřeba technických materiálů na kWh je stejná u větru a jaderné elektrárny (studie Jana Storma) a energy pay back time jádra podle srovnávací studie LWR a HWR Manfreda Lenzena je 0,2 kWh na 1 kWh vyrobenou, tedy 5.
Potřebu místa nelze pokládat za relevantní, protože jak uvedeno je plocha zastavěné plochy v ČR dostačující a jadernou elektrárnu na střeše postavit nelze.
Čísla jsou jistě důležitá, ale v tuto chvíli je podstatnější jiná věc: jak chcete během 30 let (měli bychom to ale udělat dříve do 10-15 let) snížit emise GHG na nulu? Jaderně? Jistě jste si všiml, že by to znamenalo vybudovat tisíce jaderných elektráren.
Nebo považujete za správné nechat tuto civilizaci zaniknout v představitelném kataklyzmatu? Jenom proto že se Vy a podobní zuby nehty brání obnovitelné energii? Máte řešení?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 11:32 Reaguje na Milan Smrž
A už je to tady ... zase ... konec světa.
Njn, to se nikdy neomrzí:-)))
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 13:54 Reaguje na Milan Smrž
Vážený pane Smrži ,

celá úvaha postavit společnost na 100% OZE je zcela vadná.
Vůbec, ale vůbec nechápu odmítání jádra ze strany ekobyznysu.

Teď budu konkrétní:

V současné době jsou USA sužovány vpádem arktického vzduchu hluboko do vnitrozemí. Popadalo celkem více než 300 teplotních rekordů.

Díky extrémům počasí je 50% VE v Texasu mimo provoz a ceny elektřiny vylétly na úroveň 5000 USD/MWh !!! jinak, aby tomu rozuměli všichni jde o navýšení ceny elektřiny až o 4000 %. !!!

Některé menší společnosti, které nabízí zákazníkům "nejnižší ceny" cestou on-line nákupu na burzách energií úpěnlivě prosí, aby zákazníci urychleně odešli k jinému obchodníkovi , jinak musí počítat s extrémně drahými fakturami ve vyúčtování.

Cituji :
"Jeden dodavatel energie, Griddy, sdělil všem 29 000 svým zákazníkům, že by měli přejít k jinému poskytovateli, protože spotové ceny elektřiny vyletěly až na 9 000 $ za megawatthodinu. Zákazníci společnosti Griddy jsou plně vystaveni výkyvům v reálném čase na velkoobchodních trzích s elektřinou, takže těm, kteří brzy neodejdou, budou čelit mimořádně vysokým účtům elektřinu. "

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-15/texas-power-retailers-in-face-of-freeze-please-leave-us

Zásadním atributem energetiky musí být spolehlivost v dodávkách energie, jinak to není energetika ale cirkus.

Pominu-li ničení životního prostředí, tak OZE jsou zcela mimo realitu. Možný doplněk, ale nikdy ne páteř energetiky.

A k vašim obavám o civilizaci - postupný útlum fosilní energetiky by byl podstatně vhodnější než eskamotérské výstupy s OZE
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.2.2021 16:53 Reaguje na Milan Smrž
Ano, civilizace prezentovaná Milanem Smržem, tak jak se jeví v jeho článku zde, si nezaslouží nic lepšího, než zaniknout v představitelném kataklyzmatu. A obávám se, že bude-li pokračováno v energetice, ale i jinde, podle Milana Smrže, tak to příroda zcela jistě zařídí, to představitelné kataklyzma.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

16.2.2021 22:31 Reaguje na Jiří Daneš
Takže pane Daneši, Vy opovrhujete zmíněnými desítkami zemí, 100.000 regionů (Rein-Hunsruck, Burgenland) měst a komunit, které úspěšně existují na 100% OZE za chiméru? Ony neexistují?
A domníváte se, že situaci spasí jádro případně to, co se ještě nevyrábí (SMR, fúze). Mámě na to čas?
Odpovědět
EN

Emil Novák

17.2.2021 08:04 Reaguje na Milan Smrž
Samozřejmě že to je chiméra, protože tato území buď vyrábí dostatek elektřiny v dobře regulovatelných vodních zdrojích - to je na území bez podobných podmínek nepřenositelné, nebo tam ve skutečnosti žádné 100% OZE neexistuje, jde o 100 % pouze v účetní bilanci, fyzicky v období dobrých podmínek exportují svoji elektřinu do okolí a v období špatných podmínek naopak využívají z okolí tu "špinavou". Takto je to možné dělat jen do chvíle, dokud to nezačnou okolní území dělat stejně.
A znovu, stále stejné falešné dilema - jádro nebo OZE. Potřeba je samozřejmě obojí. Jestli na něco není čas, tak nahrazovat jaderné zdroje kombinací OZE + plyn, bez něhož to nikde na světě nejde. Prokazatelně to vede naopak ke zvyšování emisí. A přesně to se v řadě "vyspělých" států dnes děje - proti tomu bojujte.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 13:29 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrži nemusíte tady hned šermovat příklady 100% OZE vzorových destinací.

Pokud bych si vzal jednu po druhé a spočítal jejich ekonomiku OZE , dostal bych se hodně vysoko nad průměrné platby za elektřinu.
Víte to vy a vím to i já, bez dotací z veřejných rozpočtů by vám jich zbylo méně než prstů na jedné ruce.
Odpovědět
li

16.2.2021 19:40 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrž.Tak už můžu na chalupě vysázet ty palmy místo hrušek když se má tak šíleně oteplit.Zatim to moc nevypadá,že?Asi jte viděl moc amerických béčkových filmů.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 12:11 Reaguje na Milan Smrž
Pane Smrži, ty exaltované výrazy jako "zánik civilizace v nepředstavitelném kataklyzmatu" si prosím nechte pro někoho, kdo je dostatečně hloupý, aby se jimi nechal oblbnout a vyděsit - což myslím většina lidí na tomto fóru není.
Budete se muset smířit s tím, že lidé, které solární byznys neživí tak jako vás, na věc mohou mít jiný názor, a že ho opravdu mají - protože se na něj dívají z jiného úhlu než vy a nemají tu vaši motivaci.

Já také připouštím, že tato civilizace může zaniknout vlastní vinou. Ale pokud k tomu dojde, tak PŘÍČINY BUDOU ÚPLNĚ JINÉ než to, že si nechceme nechat vnutit nějaké nereálné vize a nechceme aby se utratily astronomické sumy za nějaké "zbraně proti oteplování" s neověřenou efektivitou a nedomyšlenými hrozbami vedlejších, dosud nepředvídaných dopadů. Které nakonec mohou být i horší než to oteplování, proti kterému chceme bojovat. Příkladů, kdy se zelené nápady po čase projevily nejen jako vyhozené peníze, nýbrž dokonce jako naprostý průser s OPAČNÝM účinkem než jaký měl být dosažen, není málo.

Jako největší hrozbu, jejíž existenci i děsivou dynamiku nárůstu ani není potřebné potvrzovat nějakými studiemi, protože jsou zjevné a naprosto nepopiratelné, vidím EXPLOZIVNÍ NÁRŮST POPULACE.
Pokud se bude lidstvo dál množit tak jak se množí, tak máme smůlu tak jako tak!
To pak můžete nejen naši republiku, ale rovnou celou Evropu pokrýt panely kompletně a nad ně ještě nechat trčet větrníky - a civilizaci to stejně nezachrání...

Takže ty své expresivní výrazy si šetřete pro ty hrozby, pro které jsou alespoň trochu přiměřené. Takhle působíte spíš jako kašpar, než jako seriózní diskutující.

Jo, abych nezapomněl: Proč chcete antropogenní emise snížit na NULU? To máme všichni přestat nejen prdět, ale i dýchat? I kdybychom vás my Češi poslechli, a úplně všichni, tak to naše sebeobětování by lidstvo anulovalo za směšných 47 dní. Denní přírůstek světové populace se v roce 2016 udával číslem 210 000. Dnes je určitě už o dost větší....
Odpovědět
MS

Milan Smrž

18.2.2021 13:42 Reaguje na Karel Ploranský
Nevím o tom, že by mě solární byznys živil. Mám 3 FV panely na letní potřebu našich táborových aktivit a ty mě opravdu neživí. Podsouváte mi své smyšlenky a předpokládáte, že všechno, co kdokoliv dělá, dělá jenom kvůli penězům.
Uráží Vás zánik v kataklysmatu? Máte pravdu, mě taky! Jak můžeme dopustit takovou devastaci, když jsme byli varování již tolikrát, již před 100 lety Svantem Arrheniem a pak mnohými dalšími. Když naši dodavatelé energie, jako EXXON a další o tomto globálním oteplování díky emisím věděli a v tajné zprávě jej publikoval jen pro pár svých zaměstnanců? Jsou to zločinci? Jistě superzločinci.
Pakliže ovšem nevěříte kataklyzmatu, tak si můžete přečíst knihu Neobyvatelná země - život po oteplení od Davida Wallace-Wellse, kde jsou shrnuty články a rozhovory se stovkami vědců a expertů.
Jenom heslovitě: tání ledovců v Himalájích a snížení průtoků velkých indických řek, klimatická emigrace z Afriky díky suchu, migrace tropických nemocí do severních oblastí, ztráta výnosů zemědělských plodin a tudíž nedostatek potravin, zvýšení hladiny moří a opět emigrace, z Bangladéše jistě v milionech, akcelerovaná ztráta biodiverzity.
Pokračovat nebudu, abych se ještě někdy vyspal.

S přemnožením příliš nepolemizuji, ale uvažte, že to není jenom o počtu. Podle organizace Oxfam emituje nejbohatších 10 % lidí polovinu fosilních emisí, ale nejchudších 50 % 3,5 miliardy lidí - přispívá pouze 10 %.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

19.2.2021 11:33 Reaguje na Milan Smrž
Budu reagovat jen na poslední odstavec.
Ono totiž - i když si to lidé buď neuvědomují, nebo raději si to NEPŘIPOUŠTĚJÍ - diskutovat o tomto problému a hledat JEHO řešení má mnohem větší smysl, než se hádat o čemkoliv z toho, co jste napsal ve vašem článku a co se kolem toho rozvinulo v téhle diskusi.
Někde o kus níže jsem to už napsal, i když možná jinými slovy:
Pokud bude zalidňování Země pokračovat stejným tempem, nezachrání nás NIC. Všechny apokalyptické jevy, jejichž příchod naznačujete, STEJNĚ NASTANOU. I kdybyste (s nadsázkou) pokryl naši republiku FV panely kompletně a beze škvírky a jako "druhé patro" nad nimi ještě umístil větrníky.

Že se na tvorbě emisí nepodílí každý pozemšťan stejnou měrou, to je sice pravda, ale jako argument je to k ničemu, protože to, pane Smrži JE O POČTU. Ne jenom o počtu, to je pravda, ale HLAVNĚ o počtu.

Ta produkce fosilních emisí, kterou připisujete 10 % bohatých, to není jen jejich OSOBNÍ spotřeba. To je spotřeba společností, potažmo ekonomik, které díky své vyspělosti ty boháče "vygenerovaly". Protože je v nich soustředěna většina veškeré produkce ČEHOKOLIV.
A ono se přeci nevyrábí jen pro boháče! I ten úplně nejchudší chudák má na sobě šatstvo, používá nůž, zbraň, nějaké to nářadí, nádobí... A i kdyby šlo jen a pouze o tyhle věci, je veliký rozdíl, jestli je vyrobíte pro dvě miliardy chudáků nebo pro 8 miliard.
Ale hlavně: Každý člověk JÍ a používá oheň aby si uvařil. A pak prdí CO2. Až na výjimky každý TOPÍ.

Když jsem se narodil, Afrika měla maličko přes 200 milionů. Dnes se odhaduje už 1,2 miliardy! Jsou tam oblasti, kde úplně zmizely všechny stromy, protože je obrovská poptávka po dřevěném uhlí, na kterém si tam všichni vaří. A to je jen jeden malý střípeček z celé mozaiky důsledků, kzeré tak šílený nárůst populace přináší, a skoro všechny ty důsledky ovlivňují i klima, dokonce ho ovlivňují výrazně! Takže ano, pane Smrži, JE to o počtu!
Za dobu, co jsem na světě, se počet Pozemšťanů skoro ztrojnásobil. Afričanů je 6x víc! Opravdu si myslíte, že to, co je donutí migrovat, je jen důsledek emisí, které produkují bohatí?
200 milionů Afrika uživila tak dobře, že ještě zbývalo (a bohatli na tom kolonizátoři). Dnešních 1200 milonů už uživit nedokáže. A 2,5 miliardy, které se předpokládají v roce 2050 nebude schopna uživit ani kdyby tam teplota klesla a vydatně tam pršelo!..

Takže se zamyslete nad tím, jestli se tady náhodou nebavíme o kravinách, když AKUTEČNÝ PROBLÉM je úplně jinde...
To co dokáže ovlivnit instalace jakéhokoliv množství FV panelů v Evropě, znamená v celosvětovém měřítku směšně málo. A kolik jich bude nebo nebude v ČR, to chudák klima ani nepostřehne.
Odpovědět
DA

DAG

16.2.2021 07:44
No pan pisatel si stěžuje na neznalost a lži poslanců a sám obhajuje zelenou energetiku technologiemi, které ještě nejsou technologicky ani finančně zvládnuty. Tím myslím akumulace do vodíku a likvidace vrtulí větrných elektráren.
A kolik bude stát vodíková infrastruktura to nikdo vůbec nedokáže odhadnout.
Jak má člověk potom věřit, že i ostatní informace z článku jsou přesné.
Jde o moooc peněz a začíná mě připadat, že nakonec nejde o to klima, ale zajistit svému oboru a tím pádem i sobě stovky miliard.
Je třeba apelovat na politiky, aby nevěřili žádné ze stran. Ono je již naprosto vidět že zelené šero zakrývá jen byznys. To není myšleno na autora, ale všeobecně.
Jinak než se na mě vrhnou místní diskutující z obou stran, protože nejsem dosti radikální na jednu stranu, což se dneska nosí, tak musím konstatovat.
Nejsem odpůrcem jaderné energetiky. Oze podporuji a to především fotovoltaiku na střechách a postupnou akumulaci. Ovšem za podmínek neničení krajiny a nějaké rozumné ceny. Nejsem si jistý, že fotovoltaika by na celý rok stačila, takže jádro proč ne.
Jsem odpůrcem větrníků a to čistě z estetického hlediska. Na moři mi nevadí.
Jsem odpůrce uhelných elektráren a myslím, že uhlí se může v budoucnu hodit k jiným chemickým účelům než ho zbytečně pálit.
Jsem odpůrce bioplynek, přimíchávání biosložek do paliv, plynových elektráren, protože plyn se musí dovážet.
To jen, aby jste věděli na čí straně stojím ;)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 07:54 Reaguje na DAG
Vodíková infrastruktura je dávno spočítaná a už se masivně staví.

"Jeden kilogram vodíku obsahuje 33 kWh energie, zatímco akumulátor má v jednou kilogramu jen 0,24 kWh, takže aby se energeticky vyrovnal 1 kilogramu vodíku, musí vážit 140 kilogramů. Dnes vychází náklady za vodík podobně jako u benzínu, nebo nafty. Vodíkové auto v průměru spotřebuje 1 kilogram vodíku na 100 kilometrů, což při ceně 9,50 EUR vyjde v přepočtu na necelé 2,40 koruny na kilometr jízdy. A na nádrž dojede zhruba 700 kilometrů".
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zuzana-janatova-elektromobilita-bez-baterii#dis-id-4756b9e0bd5f4291371cf30213c43a6d


"Norská společnost NEL, zabývající se výrobou elektrolyzérů, cílí na to, aby se výroba zeleného vodíku dostala do roku 2025 na úroveň okolo 1,5 USD/kg a byla tak schopná konkurovat vodíku vyrobenému pomocí fosilních zdrojů".
https://oenergetice.cz/plyn/nel-roku-2025-chceme-stlacit-cenu-zeleneho-vodiku-k-15-usd-kg
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 08:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Nechci brát iluze, ale naprostá většina vodíku dnes pochází z fosilních paliv.
Teoreticky můžete vodík získat elektrolýzou vody pomocí energie z OZE ,ale účinnost tohoto procesu je doslova mizerná / a tedy enormně drahá/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 08:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Čtěte pomalu a pozorně podle hesla Práce kvapná ,málo platná.

NEL se chcete dostat na cenu vodíku vyráběného ze zemního plynu.
Elektrolýza má účinnost asi 70% (wiki) a cena je dána hlavně cenou použité elektřiny. A ta má v přetocích cenu nula. Pokud použijete vlastní fve nebo ve, tak neplatíte ani přenosovou soustavu a nic jiného a v době, kdy svítí a fučí, byste ji stejně do sítě neprodal, takže jste skutečně s cenou na nule.
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.2.2021 08:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Elektrolýza je jednou nikoliv jedinou částí vodíkového cyklu, stlačením/zkapalněním, přepravou, uskladněním a následnou zpětnou výrobou elektřiny se dostáváme na účinnost kolem 25-30 %.
Všechno na světě má nějakou cenu a to i elektřina "za nula", jen tu cenu platí někdo jiný než spotřebitel, což jste stále ještě nepochopil.
Dokonce ani při použití vlastní FVE není cena elektřiny nula, protože je do ní nutné započítat značnou počáteční investici.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 09:06 Reaguje na Emil Novák
Samozřejmě další práce s vodíkem je problémová, ale řeší se.
Kdybyste četl mé příspěvky, tak byste věděl, že souhlasím s německým systémem dotací do OZE formou doplácení na normální cenu, když cena je na trhu nula.
Proto píšu, že ideální je vlastní FVE nebo ve, kterou už není nutno dotovat, protože si vydělá na špičkové elektřině.
Jinak u nás by vodíky elektřinu muset kupovat, to je jasné.
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.2.2021 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Že se něco řeší ještě neznamená, že se to vyřeší. Perpetuum mobile se taky řešilo, než se ukázalo, že je to nesmysl. Ani bych se už nedivil, kdyby nějaké moudré hlavy napadlo oživit i tento nápad.
2) S čím souhlasíte nebo nesouhlasíte není pro uvedená fakta podstatné.
3) Pokud není něco nutno dotovat, neznamená to, že jste s elektřinou na nule.
4) Kdyby u nás "vodíky" musely elektřinu kupovat a v Německu by ji měly zadarmo si zároveň odpovídáte na otázku, proč by u nás neměly žádnou šanci uspět.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 10:17 Reaguje na Emil Novák
ad 1) nevím, proč pletete pertuum mobile s vodíkem.
ad 2) jistě
ad 3) Jste. Pokud vám přetoky nikdo nekoupí a nedotuje, jste na nule.
Pokud napečete rohlíky a neprodáte je, jste taky na nule.
ad 4) pokud by měly u nás vodíky vlastní fve, budou na tom stejně. Ale výkonově to u nás skutečně nevyjde, proto by kupovaly. Ale zase máme nižší náklady a mohli by zásobovat jen okolí. Takže na tom nikdo giga nezbohatne, jako třeba na biopalivech, ale životaschopné by to určitě bylo i bez dotací.
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.2.2021 13:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) Nevadí, třeba na to přijdete časem.
Ad 3) Řeč je právě o tom, že je někdo dotuje. Kdyby je nikdo nedotoval, tak žádné přetoky nebudou.
Ad 4) To určitě, zvlášť když to zatím není životaschopné ani v místech, kde se dá za rok vyrobit z jednoho fotovoltaického panelu dvojnásobek elektřiny než v ČR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 13:16 Reaguje na Emil Novák
Kdyby to nikdo nedotoval, současní producenti by zbankrotovali a další by do toho nešli, takže by se čadilo z uhláků. Ještě horší varianta je česká, kde se dotuje velmi bohatě, ale tak blbě, že do toho taky nikdo nejde.
Životaschopné to je velmi, ale ne v babišistáně a v Evropě, kde jsou mohutné kapacity ve fosilu se musí regulovat nebo i chytře dotovat.
Proč se v Německu dotuje jen na úroveň, která je u nás běžná z uhláků?
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.2.2021 14:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Když je to tak životaschopné, tak mi ukažte nějaký živý komerční elektrolyzér, který se uživí výrobou zeleného vodíku.
V Německu se nedotuje "jen na úroveň, která je u nás běžná z uhláků", to je stokrát vyvrácená lež, kterou tu pořád dokola opakujete.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 15:51 Reaguje na Emil Novák
Myslím si, že těch elektrolyzérůje dost ve vývoji nebo už ve stavbě, musíte roček počkat. vsjo búdět.

https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/nemecku-se-budou-stavet-primorske-vetrne-elektrarny-rekordne-nizkymi-dotacemi
https://oenergetice.cz/obnovitelne-zdroje/ve-spanelske-aukci-podporu-oze-uspely-projekty-vykonem-pres-3-gw

Sorry jako, Španěláci dotují své OZE na POLOVIMU ceny, co máme my z uhlí.
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.2.2021 19:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Ani v jednom článku o elektrolyzérech nic není, ten první je zajímavý hlavně tím, že je čtyři roky starý, píše se v něm o vysoutěžených větrných elektrárnách s nulovou dotací, z nichž se dodnes ani jedna nezačala stavět.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.2.2021 17:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Čadilo se z uhláků,ráno zpívali ptáci. načadí se z uhláků ráno je úplně ticho, "ani ten ptáček jarabáček" nezazpívá. Čím to asi bude Hanzl?
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.2.2021 17:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Čadilo se z uhláků,ráno zpívali ptáci. Nečadí se z uhláků a ráno je úplně ticho, "ani ten ptáček jarabáček" nezazpívá. Čím to asi bude Hanzl?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 12:59 Reaguje na Jiří Daneš
Protože mrzne. To je moc složitý?
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 18:51 Reaguje na Jiří Daneš
Protože ptáčky rozsekaly lopatky větrníků ?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 09:33 Reaguje na Pavel Hanzl
NEL,Norsko je globální specializovaná vodíková společnost, která dodává optimální řešení pro výrobu, skladování a distribuci vodíku z obnovitelné energie.
Specializuje se na výrobu vodíku z vody pomocí energie z OZE.
A jak jinak, stala se první vodíkovou společností, která se kotovala na burze v Oslu. Tedy zisk na prvním místě.
Všichni její akcionáři jsou pouze banky- od Deustche Bank přes JP Morgan Chase Bank po Bank of New York Mellon.

Nikde nenajdete ani zmínku o ceně jejich produktů, protože jsou extremně drahé.
A pořídit je lze pouze z dotací,na které vám zase půjčí banky.

O nic jiného než o zisk nejde, hahaha to je ta cena vodíku na úrovni ceny zemního plynu :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 10:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zisk je osvědčený produkt, kvůli kterému se dostala naše civilizace tak vysoko.
Z nadšení a ideologie by to nikdy nevzniklo.
Proto to beru jako jednoznačné plus.
A pokud dnes dělají vodík za 9,5 eur/kg a chtějí to stáhnout na 1.5, tak to je výrazně lidová cena.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 14:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Hlavně je to výrazná kravina a pochopte to i vy,konečně.

Hanzl a Vinkler,dvě banky založí firmu nabízející ztrátové služby, ale politicky podporované pod heslem Konec CO2.

Firma vyrobí /se ziskem/ ztrátové zařízení, které si koupí třeba Praha nebo Brno a ty na to dostanou dotaci. (přerozdělení daní občanů a firem)

Výsledek- firma je v zisku , Hanzl s Vinklerem pijí šampáňo a zajídají uherákem.
Proč by ne, když vydělali !!!

Prodělali všichni daňoví poplatníci, vy klaune!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 15:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zkuste nějak prokázat, kolik je tam dotací z veřejných peněz.

A trochu vám ušlo,že to "ztrátové" zařízení vyrábí velmi ceněnou špičkovou elektřinu. FVE panely byly taky "ztrátově" drahé a zrazu plesk! Je to nejpraktičtější (a často i nejlevnější) zdroj elektřiny!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 15:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Představte si, že máte jakékoliv lidské sídlo někde v rozvojové (nebo jen velké zemi) a potřebujete elektřinu na základní rozvoj.
Doposud rozvoj žádný vůbec nebyl, dráty z uhláku tisíc km nikdo tahat nebude.
Kolik vás bude stát pole fve panelů a tohle "ztrátové zařízení", která vám dá energii i v noci a ještě bude pohánět zemědělské stroje?
Není to tzv. k "nezapalcení"??
Víte, proč v Afganistánu mají plno fve polí. Bruselský ouředník jim to skutečně nenutí ani nedotuje.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.2.2021 17:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Když tam můj vnuk byl donedávna jako voják, tak říkal, že tam mají plno polí makových. Na můj dotaz řekl, že žádné plno fve polí tam neviděl.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 17:20 Reaguje na Jiří Daneš
Pouze doplňuji, že Taliban veškeré plochy máku nechal zničit.
Po americké invazi rychle obnoveno a kšeftuje se ostošet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 12:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zase je toho jen půlka, jak dycky. Taliban opiová pole zničil, neslučuje se to s Koránem. Ale dá se tím ničit nepřítel, což je to nejdůleržitější, tak to tam jede naplno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:15 Reaguje na Jiří Daneš
Asi bude pan vnuk spíš na opium než na energetiku.
Ale to pole někdo obdělává a většinou zavlažuje a na to se mu fve velmi hodí. Mrkněte na tento odkaz:
"V roce 2013 používali všichni dotazovaní k zavlažování dieselagregáty. V roce 2017 už 68 procent z nich používalo fotovoltaiku. V roce 2018 pak využívalo solární energie 98 procent dotazovaných".
"Tyto čtyři afghánské provincie tedy mají na počet zhruba dvakrát více solárních instalací než Česká republika".
Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/technika/fotovoltaika-cena-ve-svete-afghanistan.A201109_121216_tec_technika_mla
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslíte, že tam řádi EU ekotlupy a ouředník z Bruseli jim to dotuje??
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 18:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo , dotují jim to spotřebitelé opia - u nás dokonce sedí i v parlamentu
Odpovědět
li

16.2.2021 19:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale taky díky ropě by se naše civilizace nedostala tak daleko.To je co.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:16 Reaguje na
Dostala, ale teď platí za to daň. Pokud to nepochopí, zabije ji to.
Odpovědět
li

16.2.2021 20:21 Reaguje na Pavel Hanzl
No ale otáčí se to,tak tomu nechte volný průběh.Vy jste jak malý dítě co chce všechno hned.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 12:58 Reaguje na
Nevím, co se otáčí, ale přikládáme pod kotel stále a to fest.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.2.2021 11:02 Reaguje na Pavel Hanzl
A přikládat budeme i nadále.
Odpovědět
DA

DAG

16.2.2021 08:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano vodík je určitě zajímavý, ale jek už napsal p. Vinkler.
Zelený vodík není vyráběn efektivně a ten jediný má smysl.
Výroba vodíku z fosilních paliv pro masivní nasazení mi nedává smysl.
My se teď musíme dívat deset dvacet let dopředu ne 40cet. Proto mám z OZE obavy. Jejich čas přijde to jsem si jist.
Ale nevěřím, že tak brzy jak hlásají Výrobci a prodejci OZE. Dle mého jim jde jen o prachy stejně jako uhlákům a jaderníkům. Jen to skrývají za dobré ůmysly.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 08:31 Reaguje na DAG
Stačí se podívat na západ od našich hranic a tam OZE jedou zcela odlišnou rychlostí.
Vodík se vyrábí z metanu ale s odchycení uhlíku, to jediné má smysl. Ale budoucnost (a ne čtyřicetiletá, spíš čtyřletá) je v elektrolýze vody, elektřiny z OZE je přebytek, Angláni vypínali loni 25% větřáků.
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.2.2021 09:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevypínali, opět jste vůbec nepochopil smysl té zprávy.
Odpovědět
DA

DAG

16.2.2021 09:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Shodneme se, že jediný smyslný způsob výroby vodíku je elektrolýzou vody pomocí oze. A to si myslím, že hlavně větrníků u nějaké mořské farmy.
Možná skutečně do čtyř let budou umět vyrábět vodík elektrolýzou trochu efektivněji než teď. Ale taky to může být za osum. A to jsme jen na zkušebních zařízeních. Následně zprůmyslnění výroby infrastruktura, úprava spotřebičů. Odhad vidím na dvacet let a dále.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 09:38 Reaguje na DAG
V babišistáně ANO, ale stačí se podívat, jak se pohnula energetika Evropy od roku řádově 2019. To je dost švunk. A ten má setrvačnost, nejhorší je to rozhýbat.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 18:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozvoj dotačních programů hrazených nebohými občany ?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 12:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Můj názor na elektroauta jsem prezentoval už tolikrát, že je návštěvníkům znám a netřeba ho opakovat. Prostě elektroauta (pozor: myslím tím auta s pohonem JENOM na baterie, hybridy jsou jiná kategorie) jsou pitomost. Tečka.
Máte naprostou pravdu, že auto s vodíkem by bylo lepší z hlediska energetické efektivnosti.
Jenže bohužel, jsou i jiná hlediska. Tím, které nesmíme v zaujetí energiemi pouštět se zřetele, je bezpečnost. Auto na PB nebo LPG je ve srovnání s autem na vodík věc zcela neškodná - přesto se s ním nesmí do podzemních garáží...
Pochybuji, že se dožiji toho, aby u aut na vodík byla TATO otázka vyřešena natolik, aby se mohla opravdu používat.
Což mne mrzí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 08:00 Reaguje na DAG
Já si myslím prakticky to samé a jsem tu za ekoteroristu a klimaalarmistu, zelený mozek atd. atd. Ekolist má úžasně ropácké publikum.
Odpovědět
DA

DAG

16.2.2021 08:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak na ekolist bezesporu chodí lidé, kteří mají rádi přírodu.
Navíc je už relativně specificky zaměřen a tak sem chodí pravidelně lidé, kteří se jistě dokážou zamyslet nad problémem.
A člověk se na to musí umět podívat i trochu jejich pohledem a respektovat to, i když si myslím, že je to úplná blbost. Nejsou to žádní hlupáci (většinou. Zdravím pana Kašpárka;)
I já to tu už párkrát schytal z obou stran :))

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 08:25 Reaguje na DAG
Já vím, mě stále zaráží ta až neskutečná iracionalita a odmítání evidentních vědeckých i praktických poznatků, stálé ohánění se neexistující ideologií.
vím, astronomie je taky ideologie, taky hlásá jen tu "jedinou správnou pravdu", že Země je kulatá, taky dehonestuje všechny, kteří tvrdí, že je placatá.
Odpovědět
DA

DAG

16.2.2021 08:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Všiml jsem si, že jste asi frustrovaný, ze změny stylu Vašich příspěvků. Nesmíte si to tak brát. V internetové diskusi nikdo nikdy chybu nepřipustí. Je to o postojích ne o faktech :)
Nevím co tou ideologií myslíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 09:17 Reaguje na DAG
Nejsem frustrovaný, to bych sem nechodil, odvádí mě to stejně od práce.
Ale snažím se stále pochopit myšlenkové pochody našeho národa. A tady je skutečná realita, skutečné a necenzurované názory.
Asi jsem toho už dost pochopil, jenže to nepřináší úlevu. Bohužel vývoj našeho státu vede přesně tam, kam jsem předpovídal už dávno, jenom jsem to čekal dříve. O to to asi bude horší.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 09:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Náš národ je formován svými dějinami, a ty nás naučily k obezřetnosti. Takže pokud něco opravdu funguje a vyplatí se, vcelku rádi to přijmeme. Pokud ne, tak tomu nevěříme. Holt jsme národ neznabohů, takže pradávné ... blahoslaveni ti, kdož neviděli a přesto uvěřili ... u nás moc nefrčí.

Naopak už výletník z Brixenu napsal cosi o Vaškovi, pánech a chození na led.

Občas nás to brzdí, občas nám to zachránilo prdel. Třeba takoví Němci se umí pro věc nadchnout opravdu obdivuhodně. Jen je někdy potřeba aby bylo -30 a Žukov s Koněvem k tomu, aby to nepřehnali.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 09:42 Reaguje na Svatá Prostoto
Hluboký omyl.
Kdybychom byli obezřetní, nikdy bychom si nemohli zvolit do vedení státu proruského parapresidenta a komunistu estébáka, opřeného o kumunisty.
Naše veřejné mínění je ovládáno úplně jiným mechanismem.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 09:50 Reaguje na Pavel Hanzl
No, na jednu stranu máte pravdu, ale na druhou je to trošku jinak. Jednak to, co bylo ve Strakovce předtím byla taková hrůza, že lidé ze zoufalství zkoušeli kde co. A je slušná šance, že to na podzim skončí.

A co se Hradu týče, tam to začíná být fakt hardcore, ale bohužel to svědčí primárně o impotenci ostatních kandidátů, kteří byli fakt tragičtí.

V současné fázi bych to spíše nazval krizí elit, bo ať se podíváte zprava do leva a seshora dolů, tak nějaká výrazná osobnost ... a bez těch to nejde ... prostě nikde.

Taky drtivá většina lidí dnes volí, pokud vůbec, ne pro něco a někoho, ale proti těm ostatním a svého vyvoleného berou převážně jen jako menší zlo/hajzla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 10:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Žádná hrůza se nekonala to je pouze produkt demagogií a "mediality". Když se podíváte na to, co udělala (ne ožvanila) Nečasova vláda za 3 roky, tak tohle nezvládl soudruh ani z desetiny za 8 let.

U volby presidenta to bylo to samé, byli tam vemi dobří kandidáti, (Hilšner, Fišer) a my si zvolili JEDNOZNAČNĚ toho nejhoršího.

Výrazné osobnosti do politiky nepůjdou a navíc to není nutné. Neznám jediného třeba Švýcarského výrazného politika a jak jim to funguje.

Já volím demoblok jasně pro, dnes je už jedno, jestli pravici nebo levici, ale demokracii.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 11:20 Reaguje na Pavel Hanzl
No vidíte, na tom se neshodneme. Ani na tom pitomci Nečasovi, kterému daňoví poplatníci už na MPSV platili jeho konkubínu, ani na těch kandidátech na Hrad.

A ti podle vás dobří kandidáti až tak moc dobří nebyli, když dopadli jak dopadli:-). Ale jo, lidi jsou blbci a Hanzl letadlo:-))).

A je fakt, že člověk který blaženě vzpomíná na Nečase asi fakt žádnou osobnost nepotřebuje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 11:25 Reaguje na Svatá Prostoto
Nepotřebuji, taky na co?
Potřebuji solidní politiky (i s jejich lidskými chybami), kteří nelžou a nekradou a budují naši dobrou pozici v EU.
To by na začátek stačilo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 11:29 Reaguje na Pavel Hanzl
A to byl třeba ten Nečas, jo:-)))?

Vy jste lepší jak Dikobraz:-D.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 11:38 Reaguje na Svatá Prostoto
Za Nečasovy vlády se udělo pár zásadních věcí:
Důchodová reforma - druhý pilíř, zrušen bez náhrady.
Vypsaný tendr na dostavbu JE, zrušen bez náhrady.
Církevní restituce jako poslední v Evropě, dopizděno daní.
Umožnění stíhání i nejvýš postavených grázlů (Rath). Dnes tu vládnou.
Co udělala babišsocanská vláda za 8 let?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 16:58 Reaguje na Pavel Hanzl
No, to poslední se ukázalo kua dvojsečné:-). Šlachta a Ištván ... hlavní hvězdy přenosu ze sídla Úřadu vlády:-). Navíc jak byl Rath hajzl, tak ta jeho kauza ... raději bez komentáře.

Druhý pilíř byla zhovadilost non plus ultra, do které bych nedal peníze ani smykem.

Restituce beru.

Tendr na JE ... je potřeba si říci, proč k němu došlo ... https://www.denik.cz/ekonomika/cez-zrusil-zadavaci-rizeni-na-dostavbu-dvou-bloku-temelina-20140410.html

Takže dohromady ... nic moc ... to jak vlhnout ze vzpomínek na Zemanovu vládu čistě pro to, že dokázala zprivatizovat banky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:20 Reaguje na Svatá Prostoto
Druhý pilíř byl komplet opsaný z Rakouska a ty fondy měly spravovat ty stejné banky, jako tam.
Tady je vidět velmi hezky, jak věříte špinavcům a jejich demagogiím.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Cywe ... že něčemu nerozumíte a přesto děláte chytrýho ... ok, něčím se na stará kolena bavit musíte. Ale nemotejte se mi aspoň do řemesla.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 19:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Hilšner,Fišer apod. , protikandidáti deb..mobloku. To je snad sranda. V podstatě se vzalo to nejmenší zlo
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 14:07 Reaguje na Svatá Prostoto
Výrazných osobností máme víc, než potřebujeme. Bohužel.
Ony ty naše osobnosti jsou totiž výrazné spíše v negativním slova smyslu...

Jinak - s tím, podle čeho lidé volí, jste to vystihl přesně.
Nejhorší je, že ještě méně možností ROZUMNÉ volby máme ve volbách do Europarlamentu. A tam bychom vynikající zástupce schopné racionálního myšlení potřebovali ještě víc než doma. Jenže tam už opravdu zůstává jen volba mezi 2 možnostmi: zvolit špatného kandidáta nebo nevolit vůbec.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 19:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste být prognostikem lépe na stovky let dopředu. Ono se to pak už nějak na skutečnosti napasuje. Členům ekotlup pomalu mizí opora pod nohami a čím dál častěji se dívají skutečnosti do tváře. Blíží se blackout v BRD a to bude konečná.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 09:22 Reaguje na Pavel Hanzl
No jo, ale vy to děláte na rozdíl od pana Smrže zadarmo ... to je přitěžující okolnost:-)))!
Odpovědět
MS

Milan Smrž

16.2.2021 22:33 Reaguje na DAG
Tedy preferujete estetiku před přežitím civilizace? To jsme to tedy dopracovali.
Uhlí nepotřebujeme ani na chemii.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 13:34 Reaguje na Milan Smrž
Dle předpovědi EIA (2020a) bude v roce 2050 méně než čtvrtina světové elektřiny produkována v uhelných elektrárnách.

zdroj: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/cnblog/Trh-s-uhlim-a-jeho-budoucnost/

Vidím, že ČNB je vedle vás duševním trpaslíkem.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 19:07 Reaguje na Milan Smrž
Co je estetického na FTE na poli za plotem a vrtulí vévodící horizontu? Co kdyby jste si to pořídil a svým příbytkem Vy?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 21:01 Reaguje na Milan Smrž
Před chvílí jsem si povídal s dcerou, která žije na Floridě.
Biden se chystá pověřit agendou environmentalistiky a udržitelné energetiky Johna Kerryho. Ten je známý jako velký propagátor (a nejen to - prosazovač) fofrníků.
Teď se proslavil čerstvou aférou: byly zveřejněny důkazy o tom, jak urputně bránil tomu, aby mu postavili fofrník poblíž jeho domu (jednoho z jeho domů).

Typický příklad zeleného pokrytce:
"...to serve as climate envoy, owns six homes, two yachts, 12 cars, and a private jet."
Tím tryskáčem si letěl do Evropy převzít cenu za zásluhy v boji za lepší klima. Za rok s ním vyprodukuje stejné množství CO2 jako když po stejnou dobu nepřetržitě jede 25 aut (amerických).
Opravdu energeticky mimořádně úsporný pán. Co se týká šetrného čerpání zdrojů, jde opravdu příkladem.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 21:43 Reaguje na Milan Smrž
Jděte už s tím přežitím civilizace do pihele tmavýho, vy strašáku!
Civilizace přežije. Ani kdyby se oteplilo o 10 stupňů, lidstvo to nevyhubí. Jen se mu bude žít hůř než doteď.
Odpovědět
MS

Milan Smrž

18.2.2021 13:59 Reaguje na DAG
Proč pokládáte ukládání do vodíku za dost technologicky nezvládnuté? U Berlína se buduje kaverna na vodík v hloubce přibližně 1 000 metrů a objem 500 m3. Chystají se projekty o řády větší. https://www.pv-magazine.com/2020/12/18/german-gas-provider-builds-cavern-for-hydrogen-storage/ Vodík se jež několik let vtláčí do zemního plynu a Greenpeace jej prodává pod názvem Windgas.
Stejně jako listy VE lze nově i recyklovat https://www.scientificamerican.com/article/new-wind-turbine-blades-could-be-recycled-instead-of-landfilled/ nebo spálit. To, že se tak neděje v dostatečném měřítku je pravda, ale nelze to nazvat technologickým nezvládnutím.
Určitě nesouhlasím s tím, abyste srovnával tuto situaci s nesmysly prezentovanými ve sněmovně.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

16.2.2021 08:12
O protijaderném postoji pana Smrže všichni víme. Nemůžeme tak od něj očekávat objektivní informace.

Budu reagovat na neustále chybně uváděné informace od banky Lazard.

https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_51126/low-carbon-generation-is-becoming-cost-competitive-nea-and-iea-say-in-new-report

Odpovědět
RV

Richard Vacek

16.2.2021 08:13
U jádra víme, že to je řešení, které funguje a je schopno zajistit dlouhodobě stabilní dodávku levné elektřiny (a třeba i tepla). To, že západ (na rozdíl od nás) už ztratil kompetence k výstavbě a pomalu i obsluze reaktorů, neznamená, že bychom se měli vydat jeho směrem plynu z Ruska + FV panelů (+baterií) z Číny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 08:21 Reaguje na Richard Vacek
Takže jsme se vydali cestou žvanění,vytváření koncepcí a uhelných i neuhelných komisí, tunelování dotací do OZE solárními i biopalivovými barony a výsledkem je absolutní nula.
V tom máme kompetece zcela špičkové a toho bych se držel.
Odpovědět
ig

16.2.2021 08:16
Jak jde o prachy, tak i celkem vzdělaný člověk dokáže vyprodukovat tolik nepodložených tvrzení :D
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 09:24 Reaguje na
No, to je výhoda vzdělanosti ... spousta tvrzení o čemkoli. Když se to vyplatí:-).

Já na škole taky dokázal obhájit výhody centrálně plánovaného hospodářství až soudruhu docentovi slzely oči dojetím:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 11:42 Reaguje na Svatá Prostoto
A od té doby neděláte nic jiného...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 16:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Dokud vám tím vydělávám na důchod, tak šoupejte nohama a nestěžujte si:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:22 Reaguje na Svatá Prostoto
Fakt si nestěžuji, dál obahjujte výhody centrálního plánování.....
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:35 Reaguje na Pavel Hanzl
To bych musel za nedaněnou desítku euro měsíčně sedět v Bruselu:-))).

Tam to je jinej level než pár šupů kdysi v Holešovicích:-DDD.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 14:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Tohle je podpásovka nejen sprostá, nýbrž i zbytečná, protože je úplně mimo mísu.
Do které z otázek, které se tu řeší, podle vás vnáší víc světla?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:33 Reaguje na Karel Ploranský
To je Hanz ... od něj se to nepočítá:-))).
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 08:27
Bez jádra prostě nelze dekarbonizovat společnost. Klidně ať se FVE instalují na antropogenní plochy (střechy, haly apod.) a sem tam větrník nás také nezabije.

V žádném případě však nelze souhlasit s ničením krajiny a přírody invazí FVE, VE do přírodních území. A právě přesně to se po nás žádá pod formulí o 100% náhradě energií OZE.

NO PASARAN !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 08:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nevím o tom, že by nám někdo vnucoval 100% OZE.
Ale jádro stejně postavit nejsme schopni, tak co? Já vím, nic.
Počkáme, až řachnou uhláky a "chuj stym".
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 19:10 Reaguje na Pavel Hanzl
A o čem jiném je článek p. Smrže ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 09:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobře, dejme tomu, že bez dostavby JED se neobejdeme.
Jenže bezpečnostní složky, velká část veřejnosti i politiků ví, že vzít do tendru Rusko je výrazné bezpečnostní riziko.
Co teď?
Nejjednodušší by bylo, vypsat tendr bez Ruska a Číny a nastane "konsensus".
Bylo by to skutečně tak?
Proruská lobby u nás je tak mocná, že tuhle variantu nepřipustí.
Co teď?
Jsme v kleštích a jediné řešení (které doporučuje i paní Drábová) je celou věc odložit.
Jenže co bude po volbách? To samý. Existuje vůbec rozumné řešení?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 09:44 Reaguje na Pavel Hanzl
A nebylo by řešením prostě to, že by ty ostatní nabídky ... ne Ivani a ne Čongové ... byly prostě lepší?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 10:34 Reaguje na Svatá Prostoto
Nebylo. Stejná síla, která nás donutí vzít mužika do tendru, nás donutí ho vybrat za vítěze.
Pro něho to není kšeft, ale mocenská záležitost, takže nabídne nejlepší podmínky, které nelze odmítnout, samozřejmě je pak nedodrží.
Tím, že neuznává mezinárodní právo, nebude žádná páka ho donutit, aby je splnil.
A především nás Rusko považuje za nepřítele a zrádce a podle toho se k nám chová.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 11:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Cywe ... ta paranoia je někdy prevít, co:-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 11:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Zkuste se zamyslet koblihou......a přečtěte si zprávu BIS a Krupnovova, vše jsem už tady uváděl.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 16:59 Reaguje na Pavel Hanzl
BIS věřím asi jako Babišovi, co tam máte dál;-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:26 Reaguje na Svatá Prostoto
BIS je bezpečnostní služba státu a musí psát pouze prokazatelnou pravdu.
Pokud by tam byla nepatrná chybka nebo omyl, tak Koudelka letí k soudu a mazaní právníci z něho udělají totálního debila.
To samé, jak pověstná Kubiceho zpráva, tu řešila série soudů, ale nenašli ani ťok. Perfektní práce.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:36 Reaguje na Pavel Hanzl
"BIS je bezpečnostní služba státu a musí psát pouze prokazatelnou pravdu."

Hluboce se omlouvám a fakt mne to mrzí ... s tím Dikobrazem jsem vás trestuhodně podcenil:-))).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:40 Reaguje na Svatá Prostoto
Jo, a ať si taky rozšíříte obzory. Kubicemu zachránilo prdel to, že se mu neprokázalo, že to ven pustil on, ale že se jednalo o interní důvěrný materiál, který on pouze prezentoval na jednání výboru PS a někdo z poslanců jeho obsah vynesl.

Jinak to s ním dopadlo sakra bledě. I když možná by to Íčko nějak zařídil i tak, on byl docela šikovnej:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 10:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Jediné skutečné řešení je zcela nerealizovatelné. A to je vypráskal od nás proruskou lobby.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 11:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak s chutí do toho, kdo a co vám brání? I když je fakt, že přes ekolist to půjde docela ztuha:-)))
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

16.2.2021 17:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Znal jsem jednoho, který chtěl bičem vypráskat evoluční teorii ze škol a z vědeckých ústavů. Složil jsem pro něj básničku:
Evoluci ze škol vypráskáme biči,
pokud se to nepovede křesťanství je v háji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:28 Reaguje na Karel Tejkal
Evoluční teorie není ruská lobby. Zase jen plácáte, že?
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

16.2.2021 21:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Obojí je jen konspirace. Ale ten pánbíčkář to měl aspoň podloženo biblí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 12:48 Reaguje na Karel Tejkal
Myslíte, že zpráva BIS je konspirace?
A mezi ušma máte co?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 12:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Němci jsou statečný národ. Nějaké ruské hrozby se Německo zjevně nebojí. Už totiž pootočilo kormidlem a dost podstatnou složkou jejich energetického mixu má být ruský plyn.
Měl byste Angelu varovat!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 12:52 Reaguje na Karel Ploranský
Němci si můžou s celým Ruskem vytřít pozadí. Kupují od nich proto, že jsou levnější. Kdyby Rusi zlobili, budou ho brát od Amíků, mají na to terminály, nebo z Norska nebo z Libye atd, jako každý druhý.
A ruský mužik zlobit nebude, je na eurech z Německa fatálně závislý a učit se pracovat nebude.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 14:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Zajímavé.
V případě JE považujete Čínu za rizikovou. Já taky.
Já si ale na rozdíl od vás rizika závislosti na Číně uvědomuji i jinde. Například u baterek, bez kterých se neobejde většina vašich vizí. Jak v elektroautech, tak při akumulaci energie z OZE hrají primární úlohu.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 19:13 Reaguje na Karel Ploranský
A co FTV panely kropené krví dětských pracovníků ?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 20:37 Reaguje na Petr Pekařík
Mírněte se! Většinou jen potem.
Odpovědět
EN

Emil Novák

16.2.2021 08:47
Pan Smrž je typický ideolog, vybírá si z každé oblasti jen to co se mu zrovna do jeho ideologie hodí. Reálně zhodnotit a porovnat výhody a nevýhody různých technologií schopen není, jen neustále vytváří falešné dilema OZE nebo jádro, přitom je jasné že k cíli vede jedině kombinace všech dostupných nízkoemisních technologií.
Všechny jeho pseudoargumenty pro OZE a proti jádru nemá smysl pořád dokola vyvracet, většina je dostatečně průhledných.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 09:25
U pana Smrže není v zásadě ani potřeba text ... stačí nadpis a podpis, zbytek si u něj už zběhlý čtenář domyslí;-).

Ale zase bývá v diskuzích sranda a humor je nejlepší lék, zejména v této pohnuté době, takže jen tak dál!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 09:26 Reaguje na Svatá Prostoto
Fakt je, že Smrž bez Hanzla, to by bylo jak pivo bez pěny:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 09:35 Reaguje na Svatá Prostoto
Vynikající anglická svrchně kvašená piva se podávají běžně bez pěny.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 09:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Fuj tajbl ... zkusil jsem ledacos, i tohle, ale fakt ne. Popravdě řečeno, třeba taková Belgie rovněž není nic pro mne a dalo by se pokračovat. Já jsem se zasekl u světlých ležáků plzeňského typu a jinačí už to nebude.

Jako beru, že to někomu chutná, kolik lidí, tolik chutí, ale to raději do smrti mátový čaj:-).

Takže nebýt pod články pana Smrže něco od vás, cítil bych se vskutku ochuzen:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 10:42 Reaguje na Svatá Prostoto
Vy jste se zasekl nejen u ležáků, ale taky u ropy a uhlí. Jenže svět běží dost rychle dál.
Ale piva typu ALE, nejlépe NEIPA, vyráběné v našich malých pivovarech, jsou skutečné lahůdky! Tripl idiot od Falcona, Zkrat od Voltu, India od Lucky Bastard, Mosaik, Raptor nebo Zlatá raketa atd. atd. fak úžasný! Další level v pivech, chlemtat po litrech euoroplzeň atd. mě už nebaví, i když na žízeň to určitě jde.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 11:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak s ohledem na to, že má norma je tak 1-3 piva týdně, jsem s tím chlemtáním vcelku v klidu:-). A když mi něco chutná tak to jím a piju, když ne, tak jen z nouze. Raději budu zaseklej, než otrávenej:-))).

Já tu někde vychvaloval uhlí? A to bylo kde??? Že bych se něco dozvěděl.
Ropa není žádná hitparáda, ale do auta se nic lepšího než ten benzín ještě nevymyslelo, takže to s tou ropou ještě chvíli vydržím:-).
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 15:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Něco lepšího než benzin se do aut vymyslelo už hodně dávno a houfně se to používá. Oficiálně se to jmenuje "Nafta motorová".
Ta auta, která na ni jezdí, mají díky tomu stařičkému vynálezu menší uhlíkovou stopu než ta benzinová. A ještě další výhody, od delší životnosti až po celkově levnější ujetý kilometr (jsou sice o něco dražší, ale nové auto si nemusím kupovat tak často).
Jediná opravdu podstatná nevýhoda u nich je, že bruselští "experti" je nemají rádi.
Emise pevných částic i NOX se u těch nejmodernějších dieselů už dostaly na úroveň, která se od benzinových motorů liší tak málo, že to za ten humbuk kolem "smrdutých a čoudících dýzláků" opravdu nestojí.
Ale jestli ještě vydržíte s ropou, to fakt nevím.
Skutečným cílem bruselských fantasmagorií totiž není dosáhnout aby auta byla čistší, nýbrž aby VŮBEC NEBYLA. A s chystanou normou Euro 7 už k tomu mají hezky nakročeno. Podle té totiž nevyhoví ani trakař, který si člověk tlačí sám.

Světlé zítřky budou vypadat tak, že elektroaut bude jen tolik, kolik jich kapacita sítě umožní nabíjet. Budou s nimi jezdit jen prominenti. My ostatní nebudeme mít nárok.
Jen jsem zvědavý, na co budou jezdit všechny ty autobusy, do kterých si budeme muset přesednout, abychom se dostali alespoň do práce...
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:45 Reaguje na Karel Ploranský
Jsou situace, kdy ta nafta je lepší volbou, ale minimálně u osobních aut je to opravdu spíše výjimkou.

Voni ti Amíci fakt nejsou blbí.

BTW ... měl jsem oboje, a pro mne je to čistě o tom kde hlavně jezdím a kudy. Jo, když do toho člověk sednul a x set km před ním ... tak to bylo fajn, hlavně u pumpy. Jenže když většinou skákal po Praze ... i toho motoru mi vždy bylo líto.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 20:42 Reaguje na Svatá Prostoto
A proč tedy myslíte, že taxikáři vždycky dávali přednost dieselům?
S benzínem by nenajezdili těch celkem běžných 400 tisíc, takže on si "dýzlák", jak tomu říká pan Hanzl, dá i městský provoz líbit bez následků.
Odpovědět
Hu

Hunter

16.2.2021 11:06 Reaguje na Pavel Hanzl
To je ale dané způsobem čepování.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 11:29 Reaguje na Hunter
Není. To je technologicky zmáknuté, u nás se i ejly dělají s pěnou.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.2.2021 09:59
Od předsedy české sekce Eurosolaru jsem nic jiného nečekal. Být tu dost
energie z jádra, tak si ani neškrtnou. Tak budou dál dojit spotřebitele
a samozřejmě i stát o nejrůznější dotace a hlavně o to, že se musí
investovat do rozvodů a hlavně záloh. Ať si nastavějí těch OZE kolik
chtějí, ale pouze za své a s tím, že budou dodávat stabilní výkon vždy!
To, jak si to vyřeší, bude jejich věc a jejich náklady. Cena bude o to
samozřejmě vyšší, ale bude alespoň snadno porovnatelná se stabilními
zdroji. Ať si větrné parky a FVE doplní o vlastní paroplyny a taky
vlastní transformační a regulační stanice. Na výstupu z nich bude
stabilní výkon za stabilní cenu. Tak zatím podnikají bez rizika, že
při výpadcích nebude dostatek energie v sítích. O to se starají buď
distributoři a nebo stát. Myslím, že by je to nadšení opustilo, když
by museli udržovat v pohotovosti zdroj, který by byl efektivnější
při stabilním výkonu. Ono to není ho pouze mít, ale je ho třeba taky udržovat, provádět revize, mít v zásobě palivo, zaměstnance atd. A to
vše pouze na špičky při výpadku energie z FVE a VE. Ta pohotovost je
setsakra drahá a u většiny zdrojů je to takzvaná "teplá" pohotovost,
což znamená, že jedou na minimální výkon, aby mohly co nejdříve
dosáhnout toho maximálního. Ony ty technologie vodíku a jiné nápady
zatím nedosáhly stavu, že by byly schopny výpadky nahradit a bude tu
možná další problém z hlediska složitých technologií. Držme se zatím
u země a urychleme to, co je ověřené, neupínejme se k něčemu, co stěží
funguje v laboratorních podmínkách. V tom souhlasím s poslanci, že toto chápou, ale zase pouze někteří. Někteří z toho udělali politikum a tak
naše energetika směřuje do propasti. Tak asi náhrady naběhnou, až po
období kolapsů, které se podepíše na ekonomice a i na životní úrovni
obyvatel. Nevidím za tím vším nic jiného, než kšeft a hrozím se těch
větrných parků a dalších fotovoltaických elektráren v krajině. Když
vidím v zahraničí zohyzděnou krajinu, tak se mi dělá špatně. Toto
už není ochrana přírody, ale doslova její devastace. "Ekologická"
energetika je z hlediska ochrany přírody a krajiny škůdcem č. 1.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 10:04 Reaguje na Břetislav Machaček
Nelze než souhlasit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 10:51 Reaguje na Břetislav Machaček
"Držme se zatím u země a urychleme to, co je ověřené..."
Co máte tím na mysli? Nebudujeme VŮBEC ŽÁDNÉ nové kapacity, takže se skutečně držíme u země a budeme to teda urychlovat, čemuž nerozumím. Prudce urychlená nula to asi nebude a nějaký malý vývoj je pouze ve střešních fve, které odmítáte.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

16.2.2021 12:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Hezky napsáno... Macháček opět plácá blbosti a pouští nám tu písničku co mu do hlavy nabroukali Zemanové, Zahradníci, Klausové, Babišové a podobní sociopati bez svědomí....

Zřídili ho solidně....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 13:18 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Kdyby jen jeho......
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

16.2.2021 11:07
Ze zásady neodpovídám trolům a tak jim pouze doporučím si znovu přečíst,
co jsem napsal. Stavějte si co chcete, ale pouze za vlastní a se stabilním
výstupem energie do sítě. Veškeré náklady na záložní zdroje a akumulace
i ze střešní fotovoltaiky si třeba započtěte do výsledné ceny energie
a s ní pak běžte na burzu. Není umění pouze vydělávat a vícenáklady
přesunout na jiné.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

16.2.2021 12:43
Tak samozřejmě, že se ohledně OZE neustále lže ze strany těch co se tuto cestu snaží zdiskreditovat...... NĚKTEŘÍ POLITICI V ČR NEMAJÍ V RUKÁVU NIC RELEVANTNÍHO PROTI OZE A TAK SI MUSEJÍ PROSTĚ VYMÝŠLET.....

Celý svět se hne rychle kupředu jen ČR opět stojí na křižovatce a nejdeme dál jen proto, že nám tu určité skupiny LŽOU JAK KDYŽ TISKNE a určitá část populace si toho ještě pořád nevšimla....

Posra** ČR!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 13:24 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Bohužel, na té křižovatce přešlapujeme už moc dlouho, země se propadá skoro ve všem (i v tom blbém koronáči) a čím déle se nepohneme, tím jasnější bude další směr sešupu.
Poslední šanci máme na podzim ve volbách, tam se ten sestup zbrzdí, nebo urychlí. Nějak nevěřím, že ještě máme šanci vrátit se mezi normální země.
"Když zničíte morálku národa, spadne vám do klína jako zralé ovoce". V.I.Lenin
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 13:53 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Tady je to velmi dobře popsáno!
https://nazory.aktualne.cz/komentare/proc-komuniste-podtrhli-babise-v-pozadi-muze-stat-zeman/r~54cc9d606eb711ebb2f60cc47ab5f122/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=416521&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box&dop_req_id=K53ehqW7aBy-202102161234
Odpovědět
li

16.2.2021 20:06 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Posra** Kašpar.
Klidně si melte ten kolovrátek jak tady za pár let všichni uhoříme a že nás spasí jedině OZE.Co když lžou vám a vy jste na to skočil.Za rok si to povíme až Němci odpojí jaderky.
Odpovědět
MG

Milan G

16.2.2021 12:51
Pane Smrž, jedna zásadní otázka, během psaní tohoto pamfletu jste byl v žoldu cizí mocnosti?

.....natož o technologii, která je od roku 2010 komerčně dostupná pro výrobu cementu z vrtulí větrných elektráren, kde polymery a uhlíkatá vlákna nahradí část paliva a skleněná vlákna část anorganické vsázky do cementářské pece.... vy to podáváte jako hotovou, běžnou a naprosto normální věc. Já se domnívám, že účelově lžete, neboť nic není vzdáleno tak pravdě jako to co tvrdíte. Za pár let skončí svoji životnost asi 13000 větrníků a všichni si lámou hlavu, samozřejmě kromě vás vy už víte, co s vrtulemi obsahujícími přes 60% sklolaminátu. Ano lze je rozemlít a přidat do cementu, ale za jakých podmínek. Nedokáži si představit, že se ty vrtule budou opět převážet po silnici někam kde bude stát potřebná drtička. Možná bude ta drtička samohybná :-))), a budete jak cigáni kočovat od větrníku k větrníku, no to je blbost, že jo. Ano a vy to víte velice dobře, tahle technologie není vůbec rozšířená, je možná, ale to je tak zatím všechno.
To vše samozřejmě se musí jako externalita započítat do emisí oněch větrníků, takže aby nakonec to nenáviděné uhlí nevycházelo lépe. Jak jsem tedy napsal je potřeba se zamyslet nad výší energetické a ekonomické náročnosti tohoto postupu.

O JE se s vámi nehodlám vůbec bavit, vy se v nich nevyznáte a koukáte na ně prizmatem pohledu vašeho chlebodárce a jak řekl správně p. Studnička od vás nelze očekávat objektivní informace v tomto směru.
Odpovědět
ig

16.2.2021 14:30 Reaguje na Milan G
Technicky vzato, jiná možnost než dělit nebo nahrubo nadrtit ty vrtulové listy přímo na místě není, vozit je v celku by bylo z finančního hlediska dosti nerozumné. Jinak tenhle trik, že se vydávají za hotovou věc technologie, o kterých jen autor někde něco zaslechl, je běžný postup ekotrollů, musíme si na něj zvyknout a filtrovat to, jakoby to tam vůbec nebylo napsané :-) Ono pak vypadá mnoho článků úplně jinak :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 15:30 Reaguje na
Myslím, že to udělají jako u jaderky. Udělají repas všeho nutného (vrtule to asi nebývá) a dají tomu befel na dalších 10 let. Většina prvků tam má životnost nafurt.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 15:43 Reaguje na
Tady je článek o tom, jak se likvidují listy vrtulí po jejich životnosti:
https://www.bloomberg.com/news/features/2020-02-05/wind-turbine-blades-can-t-be-recycled-so-they-re-piling-up-in-landfills
Agentura Bloomberg je na úrovni - spolehlivá a ne zavádějící.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.2.2021 13:36
Jen tak pro zajímavost:
"V kalifornském projektu Eland činí cena na uskladnění fotovoltaické elektřiny 98000 USD/GWh" tedy jinak asi 0.1 USD za kWh. Přitom dnešní akumulátory stojí asi 1000 krát více. Jak je možné, že autor nepochopil, že je to pitomost, a ještě s tím "umně" argumentuje.

Celá argumentace v tomto odstavci je pěkně zmatená. Proč je třeba akumulovat jen na jednu hodinu a ne na týden či měsíc, aby to pokrylo nepříznivé podmínky v zimě? Pak jde o biliony Kč!

Pane Smrži, s tím lhaním si nejdříve zameťte před svým prahem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 14:29 Reaguje na Jiří Svoboda

Cituji :

" Projekt Eland je uzavřen na dodávku energie do energetického oddělení Los Angeles (LADWP) v Los Angeles za rekordní pevné tarify pro solární energii (0,01997 USD / kWh) a skladování energie (0,013 USD / kWh) po dobu 25 let. "

To i mně vyrazilo dech. Než jsem ale článek dočetl dokonce - jedná se o dumpingové ceny , tedy ceny pod náklady s tím, že investor předpokládá, že se technologie změní natolik, že projekt bude výdělečný.

Jinak v lednu 2021 byl projekt prodán a koupila ho společnost Capital Dynamics.

Je to všechno pochopitelně jen byznys na základě politické objednávky - OZE založené na skladování jsou ústředním bodem plánu starosty Los Angeles Erica Garcettiho nahradit plynové elektrárny obnovitelnou energií, aby bylo dosaženo cíle 100% čisté energie do roku 2045.

Jinak pro normální čtenáře - Kalifiornie má nejvyšší ceny elektřiny v USA pro domácnosti a nejvyšší počet blackoutů , loni tuším 5 nebo 6.
O tom ale pan Smrž nenapíše ani čárku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 16:44 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ta nejvyšší cena by mě zajímala, je to jak u nás, nebo spíš polovina??
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

16.2.2021 16:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dnes dosáhly spotové ceny na burze energií v Texasu, kam dorazila arktická vlna z Kanady, 4000% obvyklých cen:
https://www.bloombergquint.com/business/weekend-freeze-to-set-records-in-u-s-as-energy-prices-spike
I v Houstonu (na břehu Karibiku) měli -10°C:
https://www.windy.com/cs/-Teplota-temp?temp,37.927,-77.168,4
Při špatné instalaci diesel generátorů dnes zemřelo několik osob na udušení se na CO (kysličník uhelnatý):
https://www.click2houston.com/news/local/2021/02/16/6-people-feeling-dizzy-after-carbon-monoxide-leak-in-generator-in-sw-houston-hfd-says/
Odpovědět
KP

Karel Padevet

16.2.2021 16:37
Ať si ten "dobrý muž" zachraňuje celosvětové klima, ale za své.. a možná by pomohla znalost trojčlenky....
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

16.2.2021 16:40
Na pana Smrže a jeho "ocásek" Hanzala mám jedinou otázku (když tomuto problému tak dobře rozumějí): Kolik instalovaného GW výkonu fotovoltaiky na střechách ve Vídni je potřeba, aby byla pokryta spotřeba Vídně dne 11.2. mezi 8:00 a 9:00 a mezi 18:00 a 19:00 alespoň ze 30%? V této době totiž dosáhly ceny elektřiny více než 133 euro/MWh na trhu (https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_price_emission/01.02.2021/11.02.2021/). To by se mělo přece vyplatit, pokrýt všechny střechy Vídně fotovoltaikou a zapojit je do sítě a přebytky poslat do Německa za tuto cenu.
Odpověď pro normální čtenáře (a ne fotofanatiky) je nabíledni: Po setmění a před rozbřeskem nestačí nekonečně velký nominální výkon na pokrytí ani 0,0001% spotřeby, takže jsme Německo i Rakousko museli zásobovat elektřinou z uhelných elektráren v Polsku a z našich jaderek, aby opět nedošlo k blackoutu. Ve Švédsku alespoň nahodili generátory na mazut, které jsou jistě ekologičtější než odstavená jaderka, kterou zavřeli na konci roku 2020 :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 16:50 Reaguje na Pavel Kalenda
Pane Kalendo, že jste sem zavítal?! Co váš integrál TSI? Už se to má lámat a rok 20 byl zase nejteplejší (nebo skoro nejteplejší). Ale to nevadí, pár let počkáme, v roce 30 to bude už jasný.
Určitě znáte kachní a velbloudí graf, tak proč se ptáte?
A jak dlouho těm Švéďákům ty nazutový rumpováky jely? Do jara?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

16.2.2021 16:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Odpovězte, nač jsem se tázal. Matematický příklad je jednoduchý. Stačí si spočítat plochu střech a vynásobit si to osvitem. Nepotřebujete k tomu TSI ani jeho integrál. Při vašem vzdělání.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:32 Reaguje na Pavel Kalenda
Mě jste se na nic neptal.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.2.2021 09:27 Reaguje na Pavel Kalenda
Už jste pane Kalendo poslal Ekolistu 1000 Kč, které jste mi sliboval za prokázání nesprávnosti vašeho "řešení" rovnice pro vedení tepla?

Pokud ne, je to od vás velká sprostota, že sem do diskuse lezete.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 12:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Řešení bylo správné, jen jste si nevšiml, že teplota, tak jak je definovaná, není absolutní, ale relativní vůči dlouhodobé střední teplotě. Dva skutečné překlepy, které se navzájem eliminovaly, byly opraveny. Ale to nebyla vaše zásluha, na to přišli jiní a bylo jim taky po právu za to poděkováno.
Celé odvození s opravami je nyní zde:
https://www.researchgate.net/publication/330225187_Calculation_of_solar_energy_accumulated_in_the_continental_rocks
Na samotný výpočet akumulované energie to nemělo vliv, protože ten byl (již v roce 2013) počítán z rozdílu skutečné teploty (sluneční aktivity) od střední hodnoty.
Opět platí má nabídka že pokud v odvození naleznete chybu, nabízím vám 1000 Kč.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

17.2.2021 16:49 Reaguje na Pavel Kalenda
Pane Kalendo, problém je v tom koeficientu b_h z rovnice (14), který, jak jste kdysi dříve tvrdil, závisí na h. Pokud to tak je, pak závisí i c_2 na h, ale výraz (11) pak není řešením rovnice (10) pro vedení tepla, neboť výraz (11) je řešením pouze pro c_1 a c_2 konstanty, jak koneckonců sám píšete pod rovnicí (11).

Prosím, v článku mi neděkujte, nýbrž ho rychle odstraňte a tisícovku už konečně pošlete Ekolistu.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 19:02 Reaguje na Jiří Svoboda
b_h je pro danou hloubku konstanta. Sice pro každou hloubku je jiná (exponenciální útlum s hloubkou), ale pořád jenom konstanta. Proto změny teploty na povrchu se promítnou vždy jen lineárně do (jakékoli) hloubky. Tento koeficient b_h závisí jen na materiálu a je možno tak získat přibližný odhad jeho velikosti pro celou zemskou kůru najednou a to z variací teplot a TSI (nebo Wolfových čísel).
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.2.2021 10:24 Reaguje na Pavel Kalenda
Tedy jinými slovy b_h a tudíž i c_2 je nezávislá na čase t, ale závisí na h. Jelikož je rovnice (10) pro vedení tepla parciální diferenciální rovnice v proměnných t a h a tudíž se tam musí derivovat i c_2 podle h pak výraz (11) není jejím řešením a všechno je to špatně.

To, že něco, co na něčem závisí, nazvete svévolně konstantou, není bohužel přijatelný argument.

Platí tedy doporučení z mého předchozího příspěvku. Dalším prodlužováním se jen stále více zesměšňujete.

Už jen to, že se změna teploty na povrchu OKAMŽITĚ (byť s klesající váhou danou b_h) projeví v libovolné hloubce, musí myslícího člověka okamžitě nadzvednout ze židle.

Možná by stálo za to zveřejnit seznam lidí, kteří takový článek schvalují.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.2.2021 07:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, na to, že naše odvození i praktický výpočet je správně, ukazují dva pokusy, které jsme udělali (před odvozením). První potvrdil to, že změny teploty probíhají v každé hloubce OKAMŽITĚ se změnou osvitu povrchu. Celý experiment je popsán zde (2014): https://www.researchgate.net/publication/308187794_The_Tilt_of_the_Elevator_Shaft_of_Bunker_Skutina
Ve stručnosti se jednalo o to, že jsme měřili osvit stěn bunkru a deformaci uvnitř bunkru (jeho stěn silných 3 m) při změně osvitu. Deformace byla přímo úměrná teplotnímu roztažení betonu. Deformaci jsme měřili každých 10 s. Ukázalo se, že deformace měřená UVNITŘ bunkru začala IHNED po změně osvitu (dříve než za 10 s, kdy jsme změřili další vzorek), kdy tepelná vlna nemohla dorazit ani 1 mm hluboko do betonu a teoreticky tak nemohla deformovat CELÝ bunkr. Vysvětlení je prosté – Elektromagnetická vlna (stejně tak, jako gravitace) prostupuje rychlostí světla (v materiálu se rychlost snižuje podle relativní permitivity – v betonu asi 3x oproti vakuu) materiálem a předává svou energii v CELÉM objemu najednou. Samozřejmě, že největší část energie předá přípovrchovým vrstvám, ale to neznamená, že například o 1 m hlouběji pod povrchem už nezbude žádná energie na předání. Máme ověřeno i dalšími měřeními, že okamžité teplotní změny jsou detekovatelné ještě první desítky metrů pod povrchem při osvitu povrchu 500 W/m2.
Druhý pokus je popsán přímo v článku (https://www.researchgate.net/publication/330225187_Calculation_of_solar_energy_accumulated_in_the_continental_rocks), kde je odvozen rekurzivní vztah akumulace energie v hloubce h z osvitu na povrchu. V Bežigradu (Slovinsko) probíhá pedologický experiment už cca 60 let. Měří teplotu v půdě v hloubkách 2 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm a 1 m (obr. 2). Opět platí, že POČÁTEK ZMĚNY chodu teploty v libovolné hloubce nastává prakticky OKAMŽITĚ ve všech hloubkách, tedy synchronně se změnou osvitu. Tedy, že energie osvitu se rychlostí světla dostane do všech hloubek (i když samozřejmě největší porci energie předává v malých hloubkách). Pro každou hloubku jsme byli schopni nalézt koeficienty ah a bh (materiálové parametry) tak, že koeficient korelace změn teplot byl (po přepočtu podle našeho vzorce do příslušné hloubky) lepší než 0.995 (tabulka 1). Poznámka – koeficient korelace nezávisí na koeficientu bh (ten jenom posunuje měřítko teplot výše a níže), ale na ah, protože tento koeficient určuje rychlost akumulace/vyzařování, tedy velikost první derivace chodu teplot v čase.
Tento pokus se změnou chodu teplot jsme si nezávisle ověřili také vlastním měřením teplot v podzemí (http://www.dynamicgravity.org/mereni2/). Naše výsledky plně potvrdily měření z Bežigradu, takže i v hloubkách desítek metrů pod zemí vidíme, že změny osvitu na povrchu se OKAMŽITĚ promítají i tam a ještě v hloubce 60 m pod zemí jsou detekovatelné. Roční změny teplot jsou detekovatelné ještě v hloubkách 90 m pod povrchem a odvozené (denní) chody deformace z osvitu jsou měřitelné ještě v hloubce 1300 m pod povrchem. Podle modelu by měly být deformace vyvolané osvitem povrchu detekovatelné v celé kůře do hloubek min. 30 km.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.2.2021 13:19 Reaguje na Pavel Kalenda
Vy jste opravdový zoufalec!

Proč vůbec nereagujete na ohalené chyby v řešení rovnice pro vedení tepla ve vašem článku?

S tím vaším bunkrem to nebyla žádná tepelná vlna (žádnou změnu teploty na vnitřním povrchu jste raději neměřili), nýbrž zřejmě elestická odezva na roztažení povrchu kvůli jeho ohřátí.

Proč v modelu používáte rovnici pro vedení tepla a její nesprávné řešení a nepoužíváte rovnici pro šíření a absorbci elektromagnetického záření? Tak byste použitím reálných materiálových parametrů zjistil, že spolehlivě končíte se zářením v 1mm vrstvě pod povrchem při uvažování tepelného či optického záření. Jak ty vaše koeficienty a_h a b_h vlastně souvisejí se standardními materiálovými vlastnostmi jako jsou tepelná kapacita a vodivost nebo permeabilita a absorbční koeficient elmag záření?

Zřejmě jsou ty vaše experimenty prokazující OKAMŽITOU reakci teploty v hloubce na změnu teploty na povrchu stejný podvod jako je ta vaše teorie v článku.

Pokud se chlapsky nepostavíte k odhaleným chybám ve vašem článku, jste pro mne jen zbabělý a namyšlený podvodník.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.2.2021 09:41 Reaguje na Pavel Kalenda
Je tu ještě další zarážející věc. To, že jste zjistili, že v pevných látkách se změnou teploty povrchu změní OKAMŽITĚ teplota v celém objemu tělesa zatím nikdo, kromě vás, nepozoroval. Není vám to podezřelé a nemělo by vás to motivovat k ověření, zda jste pracovali správně?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

21.2.2021 11:06 Reaguje na Jiří Svoboda
S tímto dotazem se musíte obrátit spíše na pedology z Bežigradu (Slovinsko). Ale já jejich měřením důvěřuji, protože jak metodika měření tak výsledky jsou volně dostupné na internetu. Apropó, měření teplot je poměrně jednoduché a taky citlivost teploměru je dostatečná pro měření změn větších než 0,01°C v širokém rozsahu. Jestli data nepasují na vaši teorii, je asi nutno spíše změnit teorii než data, že?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

21.2.2021 13:40 Reaguje na Pavel Kalenda
Tady je opravdu třeba vážně pochybovat o vaší inteligenci i charakteru!

Že se v pevných látkách šíří teplo vedením, to se učí, žáci základních škol. To, že vaše řešení nespňuje rovnici pro vedení tepla si každý může ověřit velmi jednoduše dosazením. Ani toto nezvládnete? Není spíše problém na vaší straně?

To není moje teorie, to je standardní elementární fyzika a matematika, kterou zjevně neovládáte a vykrucujete se jak slizký had. Prostě ubohost.
Odpovědět
IW

Ivo Wandrol

21.2.2021 19:23 Reaguje na Jiří Svoboda
V posledních několika letech jsem vytvořil několik modelů, které se zabývají problematikou teplotního pole, napětí a deformace uvnitř zemské kůry (do hloubky cca 40 km). Diskutovaný model navrhl kolega Pavel Kalenda a následně i numerický výpočtem ověřil správnost na naměřených datech. Dle mě naprosto standardní postup. Mě požádal, abych ověřil, že takto navržený model je v souladu s fyzikálními principy. Prošel jsem několik publikací matematické fyziky (doporučil bych odkaz z článku na Carslaw, H.S. and Jaeger, J.C. (1959)). Bohužel se mi při přepisování článku podařilo udělat překlep, kterého si nikdo nevšiml. Nicméně to bylo opraveno. Vaše poněkud emotivní diskuse je spíše vedena o podmínkách, za jakých lze model použít. Tuto skutečnost je nutno pečlivě hlídat. Když koukám do jedné z mnoha verzí článku, tak vidím, že podmínky, za jakých je to odvozeno, tam uvedeny jsou. Jsou tam popsány dva zákony - Fourrier-Kirchhoffova rovnice vedení tepla (kondukce) a Newtonův zákon ochlazování těles. Z podmínek modelu vyplývá, že aby mohl být odvozený vztah použit, pak je zapotřebí stanovit několik konstant, které plně závisí na konkrétním místě:
- zvolit hloubku!
- střední hodnotu teploty na povrchu a ve zvolené hloubce (vše z měření)
- stanovit z měření konstanty ah, bh - jedná se o konstanty vázané na materiál a hloubku

Tento model řeší přídavné účinky změny teploty na povrchu zemské kůry na teplotu ve zvolené hloubce. Procesy v zemské kůře jsou tak pomalé, že je možné obě veličiny ah a bh považovat za nezávislé na čase. V článku nebyla podrobně diskutována problematika prostupu tepla zdola na povrch. Dále jsem při vytváření i u ostatních modelů narážel na energetickou bilanci na povrchu. Zde lze předpokládat, že změna teploty je přímo úměrná přechodu energie do povrchu (teplota roste) nebo z povrchu ven (teplota klesá). Lze se tedy domnívat, že pokud nám několik let roste střední povrchová teplota, pak se zemská kůra ohřívá. Tedy dochází ke kumulaci energie uvnitř zemské kůry.
Jak jsem napsal na začátku - kolega Kalenda odvodil model, jak lze se změny povrchové teploty spočítat průběh změny teploty ve zvolené hloubce. Odvození modelu pak ukazuje, za jakých podmínek. Tyto podmínky jsou dle mě v článku splněny.
Následně model lze zobecnit tak, že se jako konstanty vezmou střední hodnoty a tím lze provést "globální" výpočet. Zde ovšem autor musí být velmi obezřetný - já osobně tento postup, pokud se jasně uvedou zvolené předpoklady, považuji za legitimní. Diskutovat lze pak o chybě výsledků a samozřejmě o jejich interpretaci. V odvození dle mě žádná chyba není. Ve svých pracích jsem standardně používal střední hodnoty materiálových veličin platných pro zemskou kůru, střední hodnotu povrchové teploty - tedy globální hodnoty. Takže v tomto opět nevidím problém. Srdečně zdravím.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

22.2.2021 16:07 Reaguje na Ivo Wandrol
Dobrý den pane Wandrole.

Pokud chceme věcně diskutovat, pak to lze dělat jen tak, že budete vyvracet či přijímat mé námitky a nebudete do toho zatahovat nepodstatné věci. Prosím, zaměřme se tedy jen na to, co jsem vašemu modelu vytýkal a reagujte na to způsobem, zda mám pravdu, či nikoliv, v tom případě s jasným důkazem, proč ji nemám. Jinak se opravdu nikam nepohneme.

Jde tedy o toto: b_h a tudíž i c_2 je nezávislá na čase t, ale závisí na h. Jelikož je rovnice (10) pro vedení tepla parciální diferenciální rovnice v proměnných t a h a tudíž se tam musí derivovat i c_2 podle h pak výraz (11) není jejím řešením a všechno je to špatně. To, že vaše řešení nespňuje rovnici pro vedení tepla si každý může ověřit velmi jednoduše dosazením. Tak to, prosím, proveďte a bude snad jasno i vám.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

23.2.2021 08:55 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, pokud nikoho z nás (mne i kolegu Wandrola a další) nebudete nadále oslovovat jako "Slizký hade", "Ubožáku", "Zoufalče" (viz výše), tak navrhuji tuto zcela odbornou diskuzi převézt mimo veřejný prostor a neobtěžovat tak ostatní čtenáře. Mohlo by to být přínosné pro všechny. Moje kontaktní adresa je zde: pkalenda(a)volny.cz
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

23.2.2021 10:48 Reaguje na Pavel Kalenda
Pane Kalendo, problém je, že jste na odbornou diskusi nikdy nepřistoupil a soustavně se z ní vyvlékáte. Taková oslovení (v daném případě, bohužel, přiléhavá) bych si jistě odpustil, kdybyste adekvátně na mé komentáře reagoval tím, že se věcně vyjádříte k mým námitkám.

Pokud svůj přístup k diskusi nezměníte, nemá význam, abych s vámi ztrácel čas. Pak ale trvám na tom, abyste uhradil Ekolistu slíbených 1000 Kč, protože jsem chybu ve vašem článku jasně prokázal.

Zkuste tedy nejdříve v této diskusi zareagovat způsobem, že vám opravdu jde o správný matematicko-fyzikální popis jevu a jste ochoten/schopen se chlapsky vypořádat s vlastními chybami/nedostatky. Pak si můžeme začít dopisovat mimo Ekolist.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

16.2.2021 17:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako že krom globálního oteplování přijde ještě globální svítání, jo?

No dop.....:-DDD
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

16.2.2021 17:15
Zemička, jako je ČR, ovlivní zemské klima tak z 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001%.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 17:28 Reaguje na Jiří Daneš
Pomohu konkrétním údajem - podíl ČR na globálních emisích je 0,03 %.

I kdyby od zítra vše v ČR jelo na OZE , vůbec nic se globálně nezmění.

Starejme se aby u nás byla energie cenově dostupná, byly stabilní dodávky a neklečme pře Bruselem.

5-6 JE je schopno naše potřeby bohatě splnit, včetně omezení emisí CO2 podle befehlu Ulriky v.d.Leyen.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
A laserové dělo z Paroubova Marsu udělá to samé.
Zkuste odhadnout, jestli budeme mít dříve 5 - 6 jaderek nebo to dělo.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

20.2.2021 13:21 Reaguje na Jiří Daneš
To jste se minul o hodně řádů, viz údaj od pana Vinklera!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 18:25
poslední zprávy :

Zmrazení světového „solárního a větrného kapitálu“

Německo je považováno za světové hlavní město solárních a větrných elektráren „obnovitelných zdrojů energie“, ale Němci mrznou kvůli „milionům solárních panelů pokrytých sněhem a stojících 30 000 VE ."

zdroj: sky news australia z 15.2.2021
-------------------------------------------------

V Texasu během dne chybělo 30 000 MW elektřiny z odstavených VE,
v některých částech země vypadla síť

zdroj : NY Times , 15.2.2021

Nedostatek energie ukazuje hloupost eliminace zemního plynu - a uhlí.

zdroj: Wall Street Journale, 15.2.2021

Obnovitelná energie je skvělá, ale prostě nemůže konkurovat tradičním zdrojům. Texas se stal obětí v důsledku změn, ke kterým došlo příliš rychle. (masivní zavádění OZE)

zdroj Forbes : 15.2.2021
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Proboha!! Kolik set zpráv jste dřív četl, že zamrzly vagóny s uhlím, kolik havárií kvůli mrazu bylo na energ. zařízeních, kolikrát byly uhelné prázdniny??
A dnes? Jen vagóny keců ale jinak ani ťok!!
Proč vždy argumentujete pitomostma, extrémními jevy a marginalitami??
"Blesk trefil na dálnici Teslu a zabil řidiče!! Jasný důkaz, že elektromobilita je nebezpečná a škodlivá!!"
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 15:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Můžete prosím (PROSÍM!) uvést konkrétní data, kdy zamrzlo uhlí ve vagonech, vyvolalo to nedostatek elektřiny a vyšly o tom nějaké zprávy?
Já vím o jediném: Byl to pověstný Nový rok 1979. A tehdejší pokles teploty o 40 stupňů během 12 hodin byl naprosto typický extrémní jev, tak s tím prosím nezkoušejte pana Vinklera školit.
Uhelné prázdniny jsem několikrát zažil i jako kluk. Elektrárny při nich jely a dodávka elektřiny byla bez výpadků. Tenkrát bylo ještě na uhlí úplně všechno, i železnice byla elektrifikovaná jen minimálně. Vytápění domácností bylo téměř výhradně uhlím. A protože za hlavní úkol národního hospodářství platila hutní výroba, uhlí prostě nezbývalo dost. On tenkrát byl nedostatek i mnoha jiných věcí.
Vyberte si prosím nějaký jiný argument, s tímhle jste úplně mimo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:50 Reaguje na Karel Ploranský
No, zcela výjimečně se musím Hanzla zastat ... on ten Texas je snad ještě větší úlet než tenkrát ten Novej rok.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

19.2.2021 16:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Obávám se, že jste tak úplně nepochopil, co pan Hanzl napsal. Přesněji co tím chtěl říci.

On chtěl poukázat na to, že i dříve byly problémy, že to není jen ten Texas, takže to nezavinily ty OZE.
A má pravdu, že v energetice byly havárie a že bývaly uhelné prázdniny. Jenže je možná příliš mladý, než aby věděl nebo dokonce pamatoval, že i když byly problémy, tak nikdy nevedly k tak závažným důsledkům!
Nikdy jsem nezažil blackout v tom skutečném slova smyslu! Dokonce ani tehdy na přelomu let 1978 a 79! Tehdy se sice začala všude direktivně omezovat spotřeba elektřiny, ale nepřestala její dodávka!
A proč to tak nebylo, je jasné. Protože ty zavrhované "uhláky" to i za těch podmínek ustály a nenechaly nás na holičkách úplně.
Bylo jim totiž úplně jedno, jestli svítí Slunce a jestli fouká vítr...
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

16.2.2021 18:30
Krásná debata. Uvidíme, třeba se některé strany ucházející se o ovládnutí této republiky zmohou na to, že dají STOP jaderné energii a STOP uhlí do svého volebního programu. Pak to bude jednodušší.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 18:33 Reaguje na Katka Pazderů
Hlavně pro dotyčnou stranu, cca 70% populace ČR sympatizuje s jádrem.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.2.2021 19:06 Reaguje na Miroslav Vinkler
Paní je tisková mluvčí pohádkového dědečka:-)
Odpovědět
li

16.2.2021 20:23 Reaguje na Katka Pazderů
A jak by to slečna řešila?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 21:11 Reaguje na
Nevím, jestli je slečna, ale vím, že už s řešením začala.
Před časem se chlubila, jak odebírá ze sítě jen elektřinu pocházející z OZE.
Má na to ve sklepě takový filtr, který nepustí do baráku špinavé elektrony z uhlí nebo nedej Bože z jádra.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

16.2.2021 20:28 Reaguje na Katka Pazderů
Jednodušší ano. Takovou stranu jednoduše volit nemohu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:41 Reaguje na Katka Pazderů
Já osobně považuji jádro a uhlí za podstatný rozdíl.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.2.2021 20:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Co vy víte, zahrabem se pod zem a budem žít z geotermální W!-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:50 Reaguje na Karel Zvářal
No, s nějakou šikovnou děvčicou možná, ale s váma?
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.2.2021 20:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Využití geotermálu není O nás dvou:-), koukněte na Island, z toho si berme příklad!-)
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 16:40 Reaguje na Katka Pazderů
Doufám že strany, které mají v plánu takovou šílenost jako STOP jaderné energetice, se k moci nedostanou. Už napáchaly dost zla tím, že torpédovaly nedávné jednání v parlamentu, což jim doufám voliči na podzim spočítají.
Snad se k moci nedostanou ani ty, které chtějí odstavit uhelné elektrárny rychleji, než odpovídá zdravému rozumu a reálným možnostem náhrady jejich kapacity.
Šanci bohužel mají Piráti, kteří k takovým stranám patří. Pro mne jsou tudíž nevolitelní.
Inu - budeme doufat, že nedojde k nejhoršímu. Protože jednodušší nebývá vždy lepší. Ani rychlejší nebývá vždy lepší.
Jen to tak některým připadá. Těm jednodušším.

"Dvakrát měř, jednou řež!" má něco do sebe.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:52 Reaguje na Katka Pazderů
Já myslím, že pro vás jako aktivní členku SZ je to jednoduché i bez toho, ne:-)?

Tak co, zase boj o magickou hranici 1,5%, nebo se socánkama do ... doufejme že do pryč:-))).
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

19.2.2021 16:53 Reaguje na Katka Pazderů
Bůh chraň!
Odpovědět
PB

Petr Blažek

16.2.2021 18:34
V uplynulých čtrnácti dnech nám počasí ukázalo jak vypadá zima. Celou Evropu sevřel mráz a sníh. K tomu stačí větrná bouře nad severním oceánem větrníky se zastaví a veškeré výnosy OZE se rovnající nule. Ať mi pan Smrž nebo pan Hanzl vysvětlí čím budeme topit když zavřeme uhláky a nepostavíme nové JE. Potom vám bude houby platný i kotel na dřevo nebo plyn neboť všechny systémy topení mají oběhová čerpadla a bez elektřiny vám neběží de facto nic.
Toto je období, kdy máme nejvyšší spotřebu elektřiny a kdy jsou systémy OZE nejméně spolehlivé. I když tato situace nastane jednou za 10 let tak na ní musíme být připraveni. Doposud jsou všechny ty tzv. progresívní země připojeny na ty špinavé jako je Česko, které jim svými JE a uhelkami jistí záda. Ale co bude pak? Aby jsme mohli na takové situace reagovat znamená, že musíme mít 100 procentní zálohu za nespolehlivé OZE a to bude opravdu drahé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.2.2021 20:49 Reaguje na Petr Blažek
Jestli máte pocit, že pár našich špinavých uhláků zachraňuje Evropu, tak jste silně na omylu. Zachraňují především ČR.
Mně připadá přímo kouzelné, jak naši diskutujíci vždy mohutně objeví, že v zimě je zima a sněží, protože Němečtí energetici to naprosto netuší a teď jim to nandáme!!
Načež se sesype lavina nesmyslů, jak všichni omrznou a zbankrotují.
Zatím Němčouři jsou v pohodě a deseti(dvaceti?)leté mrazy je vůbec nevzrušují, vše funguje normálně, občas vyskočí cena elektřiny, čili nic.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.2.2021 20:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy jste z těch Čourů nějakej unešenej. Udělejte si průsečík s Galy, a vyjde vám vyčůraný našinec.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

16.2.2021 21:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Byla doba, kdy německý ministr ŽP lákal spoluobčany na OZE s tím, že je to přijde stejně draho jako kopeček zmrzliny za týden.
Teď se zase Němcům namlouvá, že právě oni zachrání svět 0vými emisemi CO2 za bratru 7.60 CZK/kWh.

A jako za krysařem z Hamelnu se táhne zástup , který je poblouzněn melodií jeho píšťaly.

To už tady jednou bylo a neskončilo to slavně.

Chcete skutečně vědět jaká je realita ?

Globální spotřeba energií cca 160 TWh.
Členění :
ropa 34%, uhlí 27%, zemní plyn 24%,hydro 7%, jádro 4%, OZE 4% (2018)

Představa, že do r. 2030 bude změněna energetická infrastruktura na OZE je zcela nerealistická a bez jádra čirá fantasmagorie.
Ještě dlouho budeme společností fosilní, ať se vám to líbí nebo ne.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

16.2.2021 21:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
S tou pohádkou od bří Grimmů jste to trefil skvěle. A náš klasik by k tomu dodal: Všeliké kvaltování toliko pro hovado dobré jest.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 08:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobře, ročně emitujeme 40 miliard tun CO2 a stačí se podívat na graf vývoje teplot. Když k tomu přidáme pyramidový efekt, můžeme mít v roce 30 klidně +0.8 až +1°C teplotu navíc. To může dělat v letních maximech +8 až +10°C navíc.
U nás nežije jediný strom, který by přežil teplotu +50°C a už jsme naměřili +41°C. Tím by se ale stala naprosto neobyvatelná dost velká část Zeměkoule, kde dnes žijí miliardy lidí.

Je to alarmistické a zbytečně straším? Podívejte se na ty grafy. A i kdybych se fatálně mýlil, ta situace nastane v roce 2040, nebo až 2050? To těžko.
Pan Roosewelt říkal: "Jediná jistota v životě jsou daně a smrt".
Já bych k tomu dodal - klimatická tragédie.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 08:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Tragédií je , že všemu věříte, a to zejména neprokázané domněnce o zhoubném vlivu CO2. Útěchou vám může být , že nejste sám.

Pokud jste si nevšiml, průběh loňského roku byl v diametrálním rozporu s prognózou o dalším oteplování.
Na rozdíl od IPCC a jejich "pravděpodobně" a "mělo by se" je tady jiný názor.

Svítivost Slunce v důsledku změny magnetického pole od r. 2020 poklesla a přecházíme do chladnějšího období s poklesem teplot o cca 1C.

Na rozdíl od hejkalů typu "asi,možná,pravděpodobně" je tady přímo testovatelná předpověď.

Ta tvrdí : Sluneční minimum začalo v roce 2020 a bude trvat až do roku 2053. Během tohoto moderního velkého minima by se dalo očekávat snížení průměrné pozemské teploty až o 1,0 ° C, zejména během období slunečních minim mezi cykly 25–26 a 26–27, např. v desetiletí 2031–2043.
===========================================

Takže se zklidněte a můžeme být společně s dalšími na Ekolistu svědky objektivního testu :

Zda má pravdu IPCC - a další klimaalarmisté

Zda mají pravdu klimaskeptikové

Jak vidíte, hlásím se v klidu do druhého tábora.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 09:51 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já skutečně věřím přístrojům, jako je třeba teploměr. Věřím stovkám argumentům, jako je mizející led (dokázaný i na starých fotografiích), věřím svým očím, když vidím současné Alpy. Vím, že jsem šel po ledovci pod Franz Josef Hute v létě v roce 1993 a dnes je tam jezero. Věřím tomu, co jsem viděl i v Himálaji. Věřím vědeckému zkoumání, vývrtům z ledovcových jader, dalším tisícům důkazů atd. atd. atd.
A je mi jasné, že žádné jiné vysvětlení než miliardy tun CO2 to způsobit nemůže.

Taky věřím, že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce, věřím na tu "jedinou správnou pravdu" a "ideologii astronomů, kteří jsou placeni kosmonautickou lobby, aby mohli těžit bambilióny na výzkum vesmíru".
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 21:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Tentokrát jen žertem:
Já teploměrům nevěřím. Tuhle jsem si chtěl jeden koupit a jak tak visely v regálu, tak každý ukazoval jinak. Rozdíly ne zcela zanedbatelné. V rozpětí 4 stupňů.
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 18:41 Reaguje na Karel Ploranský
Ano, máte pravdu. Můžeme změřit relativní teplotní rozdíl na tisícinu stupně, ale zkalibrovat teploměr absolutně je dost oříšek. Jediné spolehlivé jsou v praxi ty rtuťové. Znalci si je už schovávají v trezorech, jaká je o ně nouze. Půjčují je pouze nejvěrnějším spiklencům. Jinak to v naší skvěle EU nejde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 10:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Začal jste už špatně. Loňský rok je celosvětově nejteplejší v historii, u nás asi na třetím místě. Samozřejmě ty rozdíly jsou zcela minimální, takže se to nedá říci jednoznačně, ale jasné je jedno:
Patří mezi 5 nejteplejších roků v historii měření.
Takže žádný "diametrální rozdíl" nenastal, nenastal ani minimální. Pouze začalo pršet, což je ale počasí a ne klima.

Svítivost Slunce je na nižší úrovni už dávno, jenže vliv na zemské klima je minimální. Pokud by měl tento vliv způsobit ochlazení o -1°C (což se v historii nepotvrdilo), tak 40 miliard tun CO2 každý rok to bohatě převáží. A pyramidový efekt tu eskalaci zařídí tak, jako tak.

Já jsem přesvědčen, že pravdu mají klimaalarmisté už proto, že jejich prognózy z 60. let se vyplnily ještě dříve, než spočítali.

Jenže se obávám, že pravdu mají realisté, kteří nevycházejí z počítačových modelů, ale ze skutečně změřených dat. A ti předpovídají daleko horší průběh.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 10:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Dočkej času jako husa klasu.

Chcete snad tvrdit, že průběh počasí ČR/CE/ 2020 byl ve shodě s prognózami ?

V r. 2021 můžete on-line být svědkem průběhu počasí a hodnotit.

Snad je to oboustranně lepší způsob než se odvolávat na to , co říkají jiní.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 10:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já hodnotím klima, kdežto vy počasí. To je podstatný rozdíl.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.2.2021 10:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Prosím prosím, ještě nám sem napište jaká byla ta progńoza pro rok 2020.

Nebyl jste to náhodou Vy a vaši zdejší diskuzní parťáci, kdo tvrdil, že v 2020 dojde ke značnému ochlazení? Nějak vám to nevyšlo, co?

Hejkalové s ,,asi, možná, pravděpodobně,, vám vadí, ale hejkalové (evidentně opět Žarkovová) s ,,byse dalo očekávat,, vám nevadí. :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 11:01 Reaguje na Petr Eliáš
Nevím kde žijete, ale průběh roku 2020 v ČR byl naprosto odlišný od prognóz o "500ti set letém suchu" a "upečení se".

Pokud nejste s to přijmout objektivní realitu, musíte to hledat jinde. (nejlépe s panem Hanzlem, ten ví všechno)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 11:19 Reaguje na Miroslav Vinkler
Samozřejmě to vím. Neznám žádnou prognózu pro rok 20, kde se hovořilo o 500 letém suchu, to probíhalo od roku 15 do 19. Samozřejmě se musí počítat s tím, že bude pokračovat. Ale žádný vědec vám žádnou takovou prognózu nesdělí.
Ví se, že bude globálně tepleji, ale počasí nepředpoví nikdo.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.2.2021 11:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak zaprvé - pětisetleté sucho nebyla prognoza, ale konstatování půdního sucha za 2015-dube/květen 2020.

Zadruhé - psal jste o IPCC, předpokládal jsem tedy že ukážete nějakou jejich prognózu...a vy nic. Ale jo, průběh 2020 byl v ČR docela fajn. :-)

Jakou objektivní realitu? Zatím jste žádnou nedoložil. Ale srandovně se o to pokoušíte odkazováním na Žarkovovou. :-)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 11:35 Reaguje na Petr Eliáš
Když nevěříte mně , tak se pozeptejte lidí ve svém okolí ,jestli rok 2020 byl z jejich pohledu horší nebo lepší než roky 2015 až 2019 (teplota,srážky,sucho, extrémní teploty...)

Asi se s nimi nebavíte a tak to nevíte.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.2.2021 12:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nene, žiju sám uprostřed lesa...

Pro někoho byl rok 2020 lepší a pro někoho horší, viz.: https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_meteorologick%C3%BDch_extr%C3%A9m%C5%AF_v_%C4%8Cesku_2020

Ale jak jsem psal (a vy jste si toho evidentně nevšiml), tak průběh roku 2020 byl v ČR docela fajn. ;)

Né že bych vám nevěřil, ale často argumentuje nesmysly, které neodpovídají realitě, viz ta Žarkovová a její chyby.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 13:17 Reaguje na Petr Eliáš
V roce 2020 zemřelo v Česku v souvislosti z nebezpečnými meteorologickými jevy nejméně 10 lidí. Škody způsobené těmito jevy dosahují 1,5 až 2,5 mld. Kč (přibližně 0,04% HDP České republiky).

Souhlas

V r.2015 nejvýraznější nárůst úmrtí nastal u nemocí dýchací soustavy. Na dýchací potíže zemřelo v roce 2015 téměř 7,5 tisíce lidí (7,4 % všech úmrtí u mužů a 6,1 % úmrtí u žen)
Extrémní vedra způsobila kolapsy i úmrtí

V ROCE 2015 BYLO NEJTEPLEJI OD ROKU 1775.
PRŠELO MINIMÁLNĚ.SUCHO V ROCE 2015 ZPŮSOBILO ŠKODY ZA 2,6 MILIARDY POUZE ZEMĚDĚLCŮM

Tak pro někoho byl skutečně rok 2020 lepší.
Souhlas
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 12:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, to je ono. Vy argumentujete "pohledem lidí z okolí" já tvrdými daty, tj. teplotou. A tak je to se vším.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 13:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, už se proberte. Vezměte si data ČHMÚ 2015-19 a porovnejte s 2020.
Pak tady můžete perlit o tvrdých datech k nimž máte sakra daleko.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 16:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jste blázen?
Vy po panu Hanzlovi chcete, aby udělal něco, co je mu bytostně cizí. Aby vyšel z nějakých dat, na která je spoleh, protože je nikdo nemá možnost zmanipulovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 18:06 Reaguje na Karel Ploranský
Co člověče zase kondáte za blbosti? Já VŽDYCKY vycházím z dat a vědeckých závěrů.
"Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) a NASA byla globální průměrná teplota nejteplejší od počátku měření v roce 1880 v letech 2016 a 2020.[19] Celkem 20 z 21 nejteplejších let se objevilo od roku 2000.[20)"
https://cs.wikipedia.org/wiki/Instrument%C3%A1ln%C3%AD_z%C3%A1znamy_teplot
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

18.2.2021 10:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Rok 2020 byl na Vysočině srážkově nejvydatnější za posledních deset let, zatímco v letech 2015 až 2019 v tomto kraji kvůli suchu vláha citelně chyběla. Průměrný úhrn srážek byl vloni na území tohoto kraje 824 milimetrů, o 151 milimetrů víc než je dlouhodobý normál. S odkazem na data Českého hydrometeorologického ústavu o tom na webu informoval krajský úřad.

Jak pan Hanzl oněměl, slyším to až sem.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 10:37 Reaguje na Pavel Hanzl
https://nun.sk/rekordy.htm Ako vidíte, rekordy sa nekonajú. Vy hovoríte o prekonaní maxím o 8-10 stupňov, v skutočnosti sa nič nedeje.
Ten predpoklad zvýšenia maxím podľa priemernej teploty nemá žiadnu logiku.
Mám doma databázu z Klementína. Vytiahol som si mesiace jul a august a vyhľadal najteplejšie dni v celej histórii merania. Dal som sem jul, tušim to až tak nerozhádzalo a dá sa vidieť, že najteplejšie roky (rekordy) sú aj 1957 či 1793 a absolutny rekord je z roku 1983. Namerané hodnoty sa líšia o pár desatiniek a iste uznáte, že asfalt Prahy je rozpálený dnes podstatne viac ako v roku 1957 či 1793.

ROK M_S_C DEN T_AVG TMAX TMIN
1983 7 27 29.8 37.8 19.7 0,0
2013 7 28 30.8 37.6 23.3 1,2
1957 7 7 30.6 37.6 22.5 0,0
2007 7 16 29.7 37.3 21.7 0,0
1793 7 18 28.8 37 22.8
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 10:40 Reaguje na Vladimir Mertan
Aha, tak sa to zgrclo, ešte raz to prepíšem:
1983: 37,8
2013: 37,6
1957: 37,6
2007: 37,3
1793: 37
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 10:53 Reaguje na Vladimir Mertan
Extrémy ve výkyvech nic o klimatu nevypovídají. To se sejdou náhodně různé meteorologické jevy a je vymalováno.
Ale větší vypovídající hodnotu je počet tropických dnů v různých letech. Když jsme byli děcka, počítaly se v jednotkách, v letech 2015 - 2019 to bylo běžně kolem dvaceti a to na různých stanicích.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 11:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Hanzl má problém s přirozenými čísly.
Tak jinak : 0 je méně než 1 a 37,6 je méně než 37,8.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 11:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Kde jste to zase vyhrabal? Nic takovéhu jsem nepsal.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 13:23 Reaguje na Pavel Hanzl
A kto tu písal o 50 stupnoch čo neprežijú žiadne stromy? Tuším nejaký p. Hanzl píše o letních maximech :-)
"Dobře, ročně emitujeme 40 miliard tun CO2 a stačí se podívat na graf vývoje teplot. Když k tomu přidáme pyramidový efekt, můžeme mít v roce 30 klidně +0.8 až +1°C teplotu navíc. To může dělat v letních maximech +8 až +10°C navíc."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 17:55 Reaguje na Vladimir Mertan
Nechápu, co je na tom špatně.
Průměrná teplota značně ovlivňuje maximální nebo minimální teplotu v extrémech. Takže +1°C může způsobit nárůst v extrému až o +10°C. Co je nan tom nejasného??
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 09:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Ak priemerná teplota ovplyvnuje extrémy tak ako si to myslíte, tak prečo sú dnešné extrémy rovnaké ako v roku 1700?
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 18:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Oteplování reaguje na CO2 se zpožděním, někdo tvrdí, že až 50tiletým. Tak už je asi pozdě. Na současné teplo jsme si zadělali třeba už v 1970. Snad už bychom měli sázet stromy a pěstovat plodiny, které to u nás přežijí. Možná budeme potřebovat spoustu energie, jedno jestli z JE+OZE nebo i z uhlí, abychom vygenerovali potřebný společenský produkt, který by ekonomicky pokryl nějaké zatím vysmívané inženýrské celoplanetární řešení.
Odpovědět
ms

17.2.2021 01:35
Až Němci na konci roku 2022 odstaví 9 GW svých všech zbývajících JE, pak se stanou čistými dovozci elektřiny, protože když nesvítí či nefouká, je jednou, zda máte v off-shorech 8 či budoucích 40 GW. Problém je, že cena se tvoří i pro ČR na burze v Lipsku. Takže náš dosavadní průměr 4 Kč za 1 kWh a německý 8 Kč rychle pošplhá vzhůru a i pro český průmysl tak zmizí jedna z posledních nákladových výhod. Německá Energiewende přijde s nasazením OZE na více než 200 miliard eur, Evropská komise spočítala náklady na klimatickou neutralitu EU do roku 2050 na 180 až 290 miliard KAŽDÝ ROK. Zprůměrované a přepočítané mi to dalo 130 příjmů státní rozpočtu ČR za letošní rok. Všechno zaplatí samozřejmě daňový poplatník a spotřebitel jednak v přímých daních, jednak v růstu cen produktu a služeb (pochopitelně prudce vzroste platba za podíl na OZE) a také se zdevastují rozpočty členských států EU s důsledkem nižších výdajů na služby státu (zdraví, bezpečnost, školství, doprava...)
Nic nevypovídá o Green Dealu lépe, než se na základě analýzy DEG a podle rozhodnutí EK a EP (3/2019) FVE a VE vyřadily z povinnosti dokládat emise CO2 v celém životním cyklu. Jsou prostě panensky čisté od porodu až po klidnou smrt.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 10:18 Reaguje na
V téhle diskusi působí velké množství jasnozřivých Nostradamů, kteří stále věští kataklyzma způsebené debilitou ekologů, ovládající EU.

Je zajímavé, že to předpovídají už od našeho vstupu do Unie, první tutové zprávy o krachu evropského průmyslu a celkového bankrotu a rozpadu EU měly nastat nejpozději v roce 2010.
V mírnější variantě měla energetická nedostatečnost, tvrdé ekologické regulace s obrovským nárustem cen způsobit převálcování EU Čínou a jinými "normálními" státy.

Jak to ale dopadlo? Energie je víc, než potřebujeme a cena jde dolů, EU je na špičce světového vývoje v OZE a nebýt koronáče, ekonomika jde rychle nahoru. Co s tím?

Nic. Stačí omílat stejné "prognózy" furt dokola, slibem nezarmoutíš.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 16:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy máte víc energie než potřebujete? Sem s ní!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 18:57 Reaguje na Karel Ploranský
No právě že má a to sem s ní tu v diskuzích předvádí každou chvilku.

ještě ho navádějte:-).
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 09:55
https://dennikn.sk/2272899/texas-zaziva-nezvycajne-silnu-zimu-mraz-priniesol-vypadky-prudu-aj-posmesky-pre-senatora/?ref=in

Asi tak dopadneme, ale hlavne že budeme uhlíkovo neuutrálni.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 10:16 Reaguje na Vladimir Mertan
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23328940.2020.1796243?fbclid=IwAR3pwXAOuNHOjO6v_w0nUVWem0Eqh-HbqEjNk5gkut1pIymFEbjVTdkVmSg&

Doktorce Žarkové vyšel článek o nástupu slunečního minima - zkuste se podívat - a prognozuje ochlazení .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 10:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zajímavý je graf Figure 4, který ukazuje silný pokles teplot ve dvou dekádách 2000 - 2020. Ryzí nesmysl.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 11:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ako píšete - uvidíme. Faktom je, že sú tu aj zmeny krajiny, ktoré ovplyvňuju hlavne lokálne teploty a tým aj merania. Tak či tak prepokladám, že sa nič dramatické neudeje či už oteplenie, alebo ochladenie. Nakoniec aj počas Malej doby ľadovej boli aj horúce letá a občas aj mierne zimy. Iba ak by predsa náhodou prekvapila niektorá veľká sopka, ale to by bola asi iná sranda. Pre najbližšie roky bude asi určujúci jav El Nino, pretože tepla v oceánoch je nahromadeného zjavne dosť. Preto bude asi chvilu trvat, kým sa vplyv slabšej slnečnej aktivity prejaví.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 11:45 Reaguje na Vladimir Mertan
https://denikn.cz/minuta/563980/ to asi nebude stačiť, len ukážka že aj v Europe sopky nespia
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 10:28 Reaguje na Vladimir Mertan
Pitomci skutečně nejsou specialitou žádného národa, zapálit v obýváku gril na dřevěné uhlí je ale fakt síla!!

Zajímavé je, že už v 60. letech, kdy se objevily první klimaalarmistické teorie globálního oteplování se psalo jasně: to nebude nějaké stálé teplejší počasí, to bude "divoké" počasí.
Sucho a letní vedra, vichřice a povodně, tornáda a tvrdé mrazy se záplavou sněhu i tam, kde to nikdo nečeká. A už to tu máme dávno ložený.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 10:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Hlavná vec je vám to všetko jasné. Skúste vysvetliť, prečo mrzlo v Texase a aký vplyv mala na to koncetracia CO2? Je mi jasné, že všetko vnímate v podstate z pohľadu viery a náboženstva ale aká je realita? Prečo má byť to divoké počasie a odkiaľ sa berie ten mráz?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 10:58 Reaguje na Vladimir Mertan
Pokud se atmosféra otepluje, je v ní víc energie a ta se přirozeně vybíjí. Vichřicemi, tornády nebo tak, že se provalí nějaká tlaková bariéra a ledový vzduch začne proudit tam, kde nikdy nebyl.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 11:02 Reaguje na Pavel Hanzl
https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima/klima-o-rychlosti-zmen.A201202_203259_p_klima_wag
Toto som už posielal minule ide o teplotný gradient: Ještě jedno malé odbočení: Během velmi studeného období mladšího dryasu bylo počasí v chladnějším období roku podstatně bouřlivější než v teplejších dobách. Tento zdánlivý paradox souvisí s málo vnímanou skutečností, že bouřlivější a větrnější počasí je daleko více ovlivněno gradientem (rozdílem) teploty mezi teplými a studenými oblastmi než absolutním zvýšením teploty. A nyní, kdy se (zatím) nejvíce otepluje Arktida, je tento rozdíl teploty (a tedy „motor“ cirkulace) o něco menší, zatímco v chladnějších dobách, třeba na začátku tzv. malé doby ledové, se vyskytovaly skutečně monstrózní zimní větrné bouře, kdy třeba na pobřeží Severního moře zahynuly desítky tisíc lidí a město Rungholt bylo doslova odplaveno.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 11:10 Reaguje na Vladimir Mertan
Samozřejmě jakákoliv změna globální teploty vyvolává extrémní meteorologické jevy, tj. "divoké počasí".
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 11:46 Reaguje na Pavel Hanzl
áno, ale rozhodujúci je teplotný gradient. Ak sa má otepliť arktída viac ako zvyšok sveta, teplotný gradient sa zníži.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 11:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Čo sa týka vlny ochladení, tento rok v Španielsku, Grécku, Japonsku, Texase máte pravdu že došlo k prelomeniu bariéry čo drží studený vzduch nad pólom tzv. "Polárneho vortexu" Rozpad polárneho vortexu môže súvisieť s úbytkom ozónu, ako aj náhlym stratosférickým oteplením. Náhle stratosférické oteplenie, ktoré zostupuje z vyšších do nižších nadmorských výšok vytvára toky, vďaka ktorým sa vzostupne šíria Rossbyho vlny. Tie potom narúšajú pozdĺžne symetrické štruktúry a sú príčinou väčšej troposférickej variability. Stratosférické oteplenie sa prejaví aj zvýšením anticyklonálnej vorticity, pričom hrebeň vysokého tlaku vzduchu jednak spôsobuje posunutie polárneho vortexu od pólu smerom na juh, jednak vybudovanie hrebeňa ešte viac zosilňuje otepľovanie. Vortex sa tak rozdelí na dva, resp. tri stredy a môže prísť aj k úplnému kolapsu víru. Kým v období rokov 1950 až 1991 prichádzalo k výrazným stratosférickým otepleniam približne každý druhý rok, v rokoch 1992 až 1998 k žiadnym výrazným otepleniam neprišlo. V decembri 1998 sa situácia zmenila a opäť sa začali objavovať stratosférické oteplenia. https://www.nun.sk/terminologia_P.htm
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 16:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Zapálit v obýváku gril na dřevěné uhlí se moc neliší od toho, když já při velkém mrazu zapálím v obýváku krbovky a cpu do nich brikety.
Což jsem musel, protože tepelné čerpadlo nejenže už při teplotách pod -15 pracuje v neefektivním režimu a je vděčné za pomoc, ale dokonce vypadávalo z provozu (nemělo dost tepla na odmrazování výparníku a námraza opakovaně zastavila vrtuli).
Pro člověka v Texasu, zvyklého na teploty odpovídající Sicílii, to může být jediný způsob, jak blackout vůbec ve zdraví přečkat. Zvlášť jestli má doma třebas kojence.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 17:48 Reaguje na Karel Ploranský
Vy jste si taky nevšiml, že gril nemá komín a během chvíli zaplní místnost jedovatým kouřem?
Vy máte tak postavený i krb? To mě potěš koště.....a strkat tam brikety je taky na Darwinovu cenu......tomu kojenci skutečně velmi pomohli, 6 lidí ve špitále, to je dost nářez.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 19:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Až budete mít nej kosu za posledních 70 let a to fakt o hodně, tak budete možná taky vymešlet blbosti.

Blbost to samozřejmě byla, ale ta situace tam je dost hardcore.
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 18:51 Reaguje na Pavel Hanzl
První hypotézy o oteplování se objevily určitě ještě dříve. Já jsem o oteplování četl poprvé v "Mladém techniku" z roku 1953. Mýty o novém glaciálu jsem četl později, např. "Vesmíry" ze 70.let.m Dokonce i slovutný Vojen Ložek se dle vývoje malalkofauny domníval, že nastane další doba ledová.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 10:56
Helikoptéra poháněná fosilním palivem stříká odmrazovací látku vyrobenu z fosilních paliv na lopatky větrné elektrárny vyrobené pomocí fosilních paliv. Ale kdybyste to ještě nevěděli, tak větrné elektrárny jsou oficiálně zcela „bezemisní“. Dnešní realita v USA.

P. S. Studie harvardských profesorů v odborném časopisu Joule zjistila, že pokud by měly dle plánu dekarbonizace s cílem snížit teplotu o 0,1 stupně pokrývat celou spotřebu USA pouze větrné elektrárny, způsobilo by to oteplení kontinentálního povrchu o 0,24 stupně (více zde:
https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(18)30446-X?fbclid=IwAR1zJsH-19nEE3Padovw6rWsu3A-yfwYvcge6OYNdiPXWItXzXEESavA_lo
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 11:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zkuste uvést, kolikrát za posledních 20 let ta situace nastala a jak dlouho trvala.
A k tomu, o kolik se zvýšila spotřeba elektřiny do klimatizací kvůli teplejšímu klimatu.

Pokud by se spálilo všechno uhlí z celého ČR za jednu minutu, teplota by u nás stoupla o +50°C. Vaše argumenty jsou zcela odzbrojující.

Ale i v TV jsem slyšel zcela kouzelnou pitomost: "pokud bychom měli očkovat asi 100 tisíc lidí denně, (jak po nás chcete), neměli bychom na to dost vakcíny. Argument jak čapa k tomu, aby nemuseli očkovat vůbec.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 11:13
Realita pana Hanzla a dalších nadšenců pro OZE

OZE bez zálohy jsou na nic. V krizovém okamžiku v Texasu odešly všechny typy elektráren a nebylo nic, co by je nahradilo, protože jak píšou, zákazník přece nebude platit "horké" zálohy za normální zdroje, které se využijí jen občas:

https://www.reuters.com/article/us-electricity-texas-prices/texas-wholesale-electric-prices-spike-more-than-10000-amid-outages-idUSKBN2AF19A

Odešly jim větrníky, protože přestalo fungovat vyhřívání, aby vrtule nenamrzaly a byly nevyvážené:

https://wattsupwiththat.com/2021/02/15/texas-frozen-wind-power-outages-ensue-electricity-now-at-unheard-of-9000-per-megawatt-hour/

Odešly jim paroplynové turbíny, protože zkapalněný plyn se musí před použitím vypařit do plynného stavu a to při -15°C už nejde.

Odešly jim fotovoltaiky, protože je pokryla námraza:

https://wattsupwiththat.com/2021/02/16/claim-coal-gas-and-nuclear-plants-are-struggling-with-the-heat-of-global-warming/

Elektrická síť Texasu je poměrně autonomní a odpojená od většiny okolních států. Takže včera dosáhly spotové ceny elektřiny 10000 USD/MWh:

https://www.reuters.com/article/us-electricity-texas-prices/texas-wholesale-electric-prices-spike-more-than-10000-amid-outages-idUSKBN2AF19A

A bude ještě hůře, až jim rozmrznou trubky, které teď popraskaly ledem. Navíc se otrávila spousta lidí CO, protože buď si topili v garáži v autech nebo nesprávně použili dieselgenerátor.

Kde soudruzi z NDR udělali chybu ?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 11:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Muhehehehheheheh fakt dobrý!!! Vy čtete nějaký strašidelný web z Drákulova hradu, že? Namrzlá fve nefunguje a musí se vyhodit, dráty VN se polámou a vrtule se nevyhřívá (nevím proč) a utrhne se.
A tak to bude už napořád, píše to paní prof. Žarková, amen.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 11:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, zde v praxi vidíte kam vede zbožštění OZE a víra o rychlém odchodu od fosilních paliv a zapření jaderné energie zelenými Jidáši.

Snad se lidé v Texasu proberou a nasměřují politiky ke skutečně odpovědné práci , a ne populismu.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 12:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
To je samozřejmě nesmysl, v Texasu taková zima snad nikdy nebyla, s OZE nebo bez OZE. Pokud se někdo otráví grilem v obýváku nebo dýzlovou elektrocentrálou, tak sorry jako.
V kalifornii bývaly gigantické blackouty vždycky, guvernéra Schwarcenbergera to stálo křeslo.
Tohle je extrémní počasí na chvíli, ale lidi tam drtí letní vedra a sucha, ne mráz jenou za 20 let.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 14:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Sám jste se nyní usvědčil z nesmyslných tvrzení ("v Texasu snad taková zima nikdy nebyla"). Podle IPCC přece dnes žijeme v nejteplejším období a chladno už bylo. Takže podle IPCC i v Texasu museli zažít chladnější zimy, než byla ta letošní, která byla nejchladnější (například v UK) za posledních 60 let. A to ani nezmiňuji Malou dobu ledovou, kdy bylo chladněji na celé severní polokouli.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 17:27 Reaguje na Pavel Kalenda
Vysvětlení sem dával pan Mertan asi 8 příspěvků výše v 11.10.
Oteplování způsobuje "divoké počasí" a to prolomilo nějakou takovou bariéru, takže se studený vzduch vylil tam, kde ho nečekali.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 17:28 Reaguje na Pavel Hanzl
sorry jako "tlakovou" bariéru..
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 19:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to som teda nenapísal. Narušenie polárneho vortexu je spôsobené javom ktorý sa volá náhle stratosférické oteplenie. Nevieme presne prečo sa to deje, ale vieme že Kým v období rokov 1950 až 1991 prichádzalo k výrazným stratosférickým otepleniam približne každý druhý rok, v rokoch 1992 až 1998 k žiadnym výrazným otepleniam neprišlo. V decembri 1998 sa situácia zmenila a opäť sa začali objavovať stratosférické oteplenia.
Odpovědět
MG

Milan G

17.2.2021 15:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Berte to tak, bez ohledu na to co tady blábolíte, je tohle varování. Prostě a jednoduše VAROVÁNÍ. Zamyslet se a říct, OZE je slepá větev, konec.
Neříkám úplně se vzdát OZE, ale jen a pouze jako doplněk. Tečka.

A v Texasu, vzhledem k jeho poloze bylo horko vždy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 17:24 Reaguje na Milan G
Já nejsem stále schopen pochopit, PROČ by měly být OZE slepou cestou.
Slunce dodává na Zemi megatomby energie a my vymysleli techniku, která ji dokáže pro nás využít.
Všechny dřívější civilizace jely čistě na OZE, pálení uhlíku nám pomohlo vytvořit úžasnou techniku, ale na dluh. A ten musíme teď splatit. Čím později, tím bude dražší.
Otázka zní jen jedna. Jestli není pozdě už teď.
Odpovědět
MG

Milan G

18.2.2021 15:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Bože už to pochopte, slunce nesvítí pořád, navíc, možná jste nezaznamenal, střídá se noc a den, přičemž v noci slunce nesvítí.
Jojo jasně vidim jak se nadechujete a chcete říct akumulace, vodík ......tak na to rychle zapomeňte.Přichází čas přestat si něco nalhávat. Kdo volí Piráty, volí konec demokracie a budoucí diktaturu. Kdo volí Piráty, volí náš návrat do časů podobných komunismu. A pravděpodobně volí i příchod něčeho ještě děsivějšího.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

17.2.2021 19:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Kníže byl někdy guvernérem Kalifornie, jo?

To jsou věci, mně to úplně uniklo.

Dobře že vás tu máme:-DDD
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

17.2.2021 19:59 Reaguje na Svatá Prostoto
On se plete kulturistu s čerpačem dotací na těžbu písku z údajně zanešených rybníků, tím , jemuž byly jaksi odpuštěny daňové nedoplatky za 70 mio padákovým odborníkem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 12:31
https://abc13.com/were-in-it-alone-power-outages-leave-millions-of-texans-desperate/10346724/

on-line zprávy z Texasu
„Jsme v tom sami“: Výpadky proudu způsobují, že miliony Texasanů zoufale potřebují teplo a bezpečnost.
Guvernér Greg Abbott vyzývá vedení ERCOT, aby rezignovalo protože selhalo při zajištění dodávek elektrické energie občanům.

„Jednalo se o úplné selhání ERCOT,“ řekl. „ERCOT = Rada pro elektrickou spolehlivost v Texasu ... a ukázali, že nejsou spolehliví. Jedná se o specialisty a vláda se musí spoléhat na tyto specialisty, aby byli schopni poskytovat řešení v těchto typech situací.“
Abbott uvedl, že nyní podniká všechny kroky k tomu , aby bylo zahájeno vyšetřování státní neziskové energetické rady na mimořádném jednání pro její selhání.Viditelně frustrovaný guvernér dokonce vyzval k rezignaci všech členů představenstva ERCOT.

ERCOT provozuje elektrickou síť a spravuje deregulovaný trh pro 75 procent státu Texas.
V roce 2017 vyrobil Texas 18 procent své energie z větrné a solární energie.

"Nikdy bychom neměli stavět další větrné elektrárny v Texasu," sdělil včera texaský komisař pro zemědělství Sid Miller. "Experiment se nezdařil."
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 17:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Takže chcete říci, že 18% OZE způsobilo takový blackout, jo? A co těch 82%, ty odlétly na Paroubkův Mars? Není tota se nějaká pitomost, jak dycky?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

19.2.2021 17:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, už to tu někdo psal, takže jen stručně:
Když se namlsáte tím, jak hezky vám dnes fungují OZE a nepřipadá vám nezbytné zbytečně topit ve špinavých uhlákách jen proto, abyste je mohl rychle zmobilizovat, tak potom mohou náhle a překvapivě vypadlé OZE způsobit blackout klidně i při podílu pouhých 18 %.
Odpovědět
ms

17.2.2021 12:36
Hlavně by se pan Smrž mohl pochlubit, kolik z rozpočtu jeho firmy kryjí platby od Hornorakouské zemské vlády. Protože koho chleba jíš, toho píseň zpívej. No, protijaderné a super ekologické Rakušany zachránila 6. ledna před blackoutem také JE Temelín a elektřina z českého uhlí. Hlavně aby si nezapomněli koupit proud se zeleným certifikátem. Počínaje zimou na přelomu 2022-23 začne v evropské síti velká švanda. Pak se leckomu ve tmě snad rozsvítí v hlavě.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

17.2.2021 14:30
Našel jsem zajímavý odkaz:
https://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/sklenikove-plyny-maji-nevyznamny-vliv-na-teplotu-na-zemi
Dokáže někdo z diskutujících vysvětlit, proč je argumentace článku (Skleníkové plyny mají nevýznamný vliv na teplotu na Zemi) chybná?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 15:15 Reaguje na Karel Tejkal
Tento článek jen jinými slovy říká to stejné, jako říkají Karl Zeller a Ned Nikolov: https://www.portoconference2018.org/uploads/1/1/7/3/117342822/1_nikolov-zeller_2018.pdf
tedy že povrchová teplota je rovnovážnou teplotou mezi zemí a kosmem a na skleníkovém efektu se podílí všechny plyny v atmosféře a nejenom metan a CO2. Nikolov a Zeller ukázali, že závisí spíše na velikosti atmosféry (tlaku na povrchu) než na jejím obsahu, jak velký tento skleníkový efekt bude (poměry zastoupení plynů hrají jen podřadnou roli). Toto platí pro všechny planety a měsíce nezávisle na tom, zda převládá vodní pára (Země), CO2 (Venuše) nebo jiné plyny.
Jejich přednáška je zde:
https://www.portoconference2018.org/presentations.html
Důkazem pro jejich model (i pro model Dr. Hejhálka) je vývoj koncentrace CO2 a teploty ve Phanerozoiku (posledních cca 660 mil. let). Za tuto dobu oběhla Sluneční soustava 2x jádro Galaxie, máme zde 2 periody koncentrací CO2 (v Ordoviku až 20x větší než nyní a v Karbonu podstatně menší než dnes, ve druhohorách 3 - 5x vyšší), ale vidíme 4 cykly sluneční aktivity (slapové zdvojování periody) a 4 periody teplot (Veizer 2002).
https://www.youtube.com/watch?v=8Gq2JdASk3g
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

17.2.2021 16:02 Reaguje na Pavel Kalenda
Nejsem zastáncem jednoznačně antropogenních příčin změn klimatu. Na druhé straně, kdyby argumenty užívané oběma stranami sporu byly validní, bylo by to hezké.
Domnívám se, že Dr. Hejhálek se mýlí a až najdu chvilku, zkusím vysvětlit, proč.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 16:08 Reaguje na Karel Tejkal
Budu rád, protože mě osobně se zdá model Nikolova a Zellera docela robustní a validovaný na datech všech planet SS. Dr. Hejhálek neříká nic zásadně jiného. Navíc například rozsah polárních čepiček na Marsu je řízen spíše sluneční aktivitou než vypouštěním CO2 :-)
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

17.2.2021 19:36 Reaguje na Pavel Kalenda
Dr. Hejhálek uvádí dva mechanismy skleníkového efektu. V prvním případě mají pružné srážky fotonů s molekulami (libovolného) plynu odrážet asi polovinu fotonů zpět k zemskému povrchu, přičemž Dr. Hejhálek nikde nevysvětluje, proč se do vesmíru dostává právě polovina tepelných fotonů, které zemský povrch vyzáří. To patrně odpovídá situaci, kdy se srážky účastní všechny fotony a pravděpodobnost rozptylu fotonu je pro všechny směry stejná, což ovšem neodpovídá realitě.
Víme, že zemská atmosféra je pro některé vlnové délky světla téměř dokonale propusná, zatímco světlo jiných vlnových délek z větší části zadržuje. Pružné srážky fotonů s molekulami plynu tuto závislost vysvětlit neumí.
Zkusme klasický experiment. Mějme vzorek plynu, kterým prochází světlo s proměnnou vlnovou délkou. Po průchodu světla můžeme změřit podíl světla v plynu absorbovaného. Tento podíl v závislosti na vlnové délce světla se nazývá absorpční spektrum a pro různé plyny může být zcela rozdílné. Jestliže např. molekulární dusík IR světlo propouští, není skleníkovým plynem (vliv mechanismu pružných srážek fotonů je v absorpčním spektru zanedbatelný). Naopak CO2, H2O nebo freony IR světlo absorbují.
Není tedy pravda, že skleníkový efekt nezáleží na složení atmosféry, jak se nám Dr. Hejhálek snaží namluvit. Při stejné hustotě atmosféry by byl skleníkový efekt větší při vyšším podílu skleníkových plynů, a to i při jejich relativně nízkých koncentracích. Na druhé straně je sporné, zda 0,4 promile CO2 je opravdu jedinou či hlavní příčinou současného oteplování, proti němuž je nezbytné bojovat dalším ničením životního prostředí.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

18.2.2021 08:29 Reaguje na Karel Tejkal
Myslím, že vysvětlení toho, co je důležitější pro skleníkový efekt, zda hustota atmosféry nebo obsah skleníkových plynů, napsal V. Mertan 17.2. v 20:11 (níže). Pro Zemi platí, že hlavním skleníkovým plynem je H2O a "antropogenní" změna koncentrace CO2 je pouze podružná. Pro srovnání s Venuší, kde je hlavním skleníkovým plynem CO2 opět platí, že hlavní roli hraje jeho množství. Takže Nikolov a Zeller, když odvozovali závislost skleníkového efektu na složení a hustotě atmosféry, tak jim v prvním přiblížení vyšlo, že dominantní vliv má hustota a složení není až tak podstatné (protože na každé planetě a měsíci jsou podstatně zastoupeny skleníkové plyny, ať už se jedná o vodu (Země), CO2 (Venuše, Mars), vodík (Jupiter, Saturn) nebo metan (Enceladus, Titan). Není známo jediné těleso (samozřejmě s atmosférou), kde by dominantní zastoupení hrály ne-skleníkové plyny jako například onen dusík N2. Taky ta jejich odvozená závislost není úplně hladká a jednotlivá tělesa mírně vybočují z generelního trendu, daného hustotou atmosféry, protože mají jiné poměry skleníkových/neskleníkových plynů. Ale ve všech případech platí, že chod povrchových teplot je závislý na toku energie ze Slunce, takže i na Marsu a Saturnu se projevují sezónní změny jak tlaku tak teploty na povrchu a nemusíme to svádět na lidi, zejména, když tam ještě ani nebyli :-)
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.2.2021 09:40 Reaguje na Pavel Kalenda
Chtěl jsem především upozornit, že ne všemu, co kde napíše nějaký RNDr., je třeba věřit.
Tvrzení z úvodního odstavce článku Dr. Hejhálka jednoduše nejsou pravdivá:
"Skleníkové plyny oteplují planetu podobně jako dusík a kyslík, avšak úměrně k jejich zastoupení v atmosféře, což je 0,4 promile pro oxid uhličitý. Zbytek skleníkového efektu, tedy 99,6 promile, realizují většinové atmosférické plyny dusík, kyslík a vodní pára."
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 09:55 Reaguje na Karel Tejkal
Prečo by som tomu nemal veriť? Čítal som aj staršie články p. Hejhálka aj som si s ním písal. Je to človek z praktickými skúsenosťami ako sa prenáša teplo. Upozorňuje napríklad, že k veľkým prenosom tepla dochádza napríklad ovievaním vetrom. V takom prípade je nám jedno, či nás alebo povrch zeme ofukuje vzduch obsahujúci CO2 alebo len Dusík. Oni tie skleníkové plyny nepridávajú žiadnu dodatočnú energiu, len zadržujú teplo. Podobne zadržuje teplo aj dusík a kyslík, pretože tvoria atmosféru a bez atmosféry aleno v riedkej atmosfére by tu bol v noci prudký mráz podobne ako je tomu na Marse. Zopár myšlienok na túto tému rozvinul Juro Vanovčan https://vanovcan.blog.sme.sk/c/195013/Vedecky-konsenzus-revisited-III.html
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.2.2021 11:44 Reaguje na Vladimir Mertan
Místo odkazu na bláboly nějakého čoboláckého blogera byste nám sem mohl dát odkaz na studii o tom jak kyslík a dusík zadržují teplo. Prosím. :-)

http://forecast.uchicago.edu/archer.ch4.greenhouse_gases.pdf
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 12:46 Reaguje na Petr Eliáš
V zásade nebudem na vaše neslušné a urážlivé príspevky reagovať. Nabudúce vás nahlásim za porušenie pravidiel diskusie.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.2.2021 13:25 Reaguje na Vladimir Mertan
Nahlašte, je mi to buřt. Hlavně sem už nedávejte kraviny. ;)
Odpovědět
MG

Milan G

18.2.2021 15:24 Reaguje na Petr Eliáš
Kdyby se měly nahlašovat všechny kraviny a hlouposti, které tady blábolíte, tak jste bez jediného viditelného příspěvku.

Přichází čas přestat si něco nalhávat. Kdo volí Piráty, volí konec demokracie a budoucí diktaturu. Kdo volí Piráty, volí náš návrat do časů podobných komunismu. A pravděpodobně volí i příchod něčeho ještě děsivějšího.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.2.2021 16:18 Reaguje na Milan G
To samé platí pro vás. ;)

Nezapomeňte sem ještě přidat další blábol o tom kdo koho volí. :-)

Raději sem ale dodejte studii o zadržování tepla dusíkem a kyslíkem, když ji nedodal p. Mertan. ;)
Odpovědět
MG

Milan G

18.2.2021 18:46 Reaguje na Petr Eliáš
Něco nového nemáte? Já vím opakování je matka moudrosti, ale to ve vašem případě neplatí. Jste volič pirátů? Tak to byste se měl nad sebou vážně zamyslet, samozřejmě pokud jste toho schopen.

Přichází čas přestat si něco nalhávat. Kdo volí Piráty, volí konec demokracie a budoucí diktaturu. Kdo volí Piráty, volí náš návrat do časů podobných komunismu. A pravděpodobně volí i příchod něčeho ještě děsivějšího.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.2.2021 19:16 Reaguje na Milan G
Nejsem si jistý, ale zřejmě trpíte nějakou formou mentální retardace (doufám že né dědičné).
Nevím jestli je to přesné, nepočítal jsem to, ale váš příspěvek o Pirátech tu kopírujete minimálně čtyřikrát.

Také byste se nad sebou měl zamyslet, jestli vám to postižení dovolí.
Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 11:49 Reaguje na Petr Eliáš
Vzhledem k vaší přihlouplosti je celkem jasné, že jako obvykle nechápete vůbec nic.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.2.2021 14:06 Reaguje na Vladimir Mertan
Mimochodem, už jste našel studii o tom, jak kyslík a dusík zadržují teplo? :-)
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.2.2021 14:10 Reaguje na Vladimir Mertan
Pokud jste v situaci, kdy si musíte vybrat zda odborníkům věřit nebo nevěřit, neměl byste se v diskusi k fyzikálním jevům vyjadřovat.
Molekulární kyslík nebo dusík nejsou skleníkové plyny, protože prakticky nezadržují (neabsorbují) IR záření.
"Absorpce záření v blízké infračervené oblasti (4–15 µm) je
spojena se změnou energetického (rotačního nebo vibračního)
stavu molekul, takže při normální teplotě absorbují v této oblasti
pouze plyny, které mají složitější nebo nesymetrickou molekulu. Podstatnou skutečností tedy je, že v infračervené oblasti
neabsorbují žádné záření plyny s jednoatomovou molekulou,
nebo se symetrickou dvouatomovou molekulou. V infračervené
oblasti tedy není nutno počítat s rušivým vlivem dusíku ani kyslíku, tj. složek, které jsou obsaženy ve většině reálných
plynných směsí."
http://www.cukr-listy.cz/on_line/2019/PDF/282-286.pdf
Možná si pletete absorpci tepelného záření a přenos tepla v plynu, který se odehrává vzájemnými srážkami molekul. Každopádně IR záření odražené od Země zahřívá vzduch jen tehdy, je-li vzduchem absorbováno, na čemž se ovšem molekulární dusík ani kyslík nepodílí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 18:02 Reaguje na Karel Tejkal
Lenže tu je práve kameň úrazu, pretože ani p. Eliáš nepíše o zadržaní infračerveného žiarenia, ale o zadržaní tepla. V tom prípade ale tieto plyny teplo zachytávajú, pretože sa zohrievajú priamo od zemského povrchu aj vodnej hladiny. Dosť podrobne sa o tom vyjadruje práve Vanovčan, kde píše: "Atmosféra svojou tepelnou kapacitou vyrovnáva kolísanie teplôt medzi dňom a nocou, oceány vzhľadom na obrovskú schopnosť akumulovať teplo vyrovnávajú fluktuácie medzi ročnými obdobiami. Atmosféra a oceány zároveň účinne ochladzujú zemský povrch odrazom, rozptylom, konvekciou a odparom a preto jeho teplota cez deň nedosahuje >100 °C ako na Mesiaci. Očakávať obývateľné podmienky na Mesiaci od hypotetického obsahu 1% vodnej pary a 400 ppm CO2 bez existencie atmosféry a oceánov je zjavný nezmysel." To čo píšete je v podstate správne okrem drobnosti, že aj kyslík tvorí aj molekuly skleníkového plynu O3.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.2.2021 18:18 Reaguje na Vladimir Mertan
Ano, máte vesměs pravdu, ale Dr. Hejhálek ve svých tvrzeních pravdu nemá:
"Skleníkové plyny oteplují planetu podobně jako dusík a kyslík, avšak úměrně k jejich zastoupení v atmosféře, což je 0,4 promile pro oxid uhličitý. Zbytek skleníkového efektu, tedy 99,6 promile, realizují většinové atmosférické plyny dusík, kyslík a vodní pára."
Kyslík a dusík se na skleníkovém jevu nepodílí, protože IR záření propouští. Molekulární dusík a kyslík si s ostatními plyny v atmosféře ovšem vyměňují kinetickou energii (v podstatě se ustavuje termodynamická rovnováha). Vyrovnávání teploty (teplotní setrvačnost) není skleníkový jev.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 21:49 Reaguje na Karel Tejkal
No dobre, ale dusík aj kyslík si vymieňajú kinetickú energiu aj s povrchom zeme (oceánu). Výmena prebieha aj inými spôsobmi, napr. vyparovaním a kondenzáciou vody. Atmosféra sa zohrieva sa a zemský povrch sa ochladzuje. O toľko menej potom môže zemský povrch vyžiariť infračerveného žiarenia ktoré môžu zachytiť skleníkové plyny, alebo ktoré by teda odišlo do vesmíru. Ak si pozriem čo píše Lindzen, tak je to podstatne zložitejšie. Ale v zásade bez hustej atmosféry tvorenej kyslíkom a dusíkom by nedošlo k tým všetkým zložitým javom, ktoré Richard Lindzen popisuje: https://wattsupwiththat.com/2018/10/09/richard-lindzen-lecture-at-gwpf-global-warming-for-the-two-cultures/
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.2.2021 19:04 Reaguje na Vladimir Mertan
Snad vám toto video bude stačit k pochopení toho, že kyslík a dusík se opravdu nechovají jako skleníkové plyny:

https://www.quora.com/Why-does-CO2-trap-heat-better-than-O2

Mimochodem, molekula O2 a molekula O3 je úplně něco jiného...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 09:29 Reaguje na Karel Tejkal
Pekné vysvetlenie dáva prof. Babčan https://www.posterus.sk/?p=10237
Oblačnosť tvorí väčšinu zemského skleníkového efektu a skleníkové plyny pôsobia len veľmi obmedzene a okrajovo.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 09:40 Reaguje na Karel Tejkal
Skúsil by som veľmi zostručniť čo tvrdia Nikolov a Zeller. Zemská atmosféra alebo vôbec planetárne atmosféry fungujú podobne ako dieslový motor. Výsledná teplota záleží od slnečného príkonu a hustoty atmosféry. Slnko dodáva energiu a hustota atmosféry zase sprostredkuje prenosy a zadržanie časti slnečnej energie v atmosfére. Dôležitejšie pre zadržanie teploty sú procesy v atmosfére, ak to zjednodušíme tak vietor a zrážky ako samotné zloženie atmosféry. Samozrejme je potom najdôležitejším parametrom hustota atmosféry.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.2.2021 11:45 Reaguje na Vladimir Mertan
Až na to, že teorie Nikolova a Zellera se plete.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

18.2.2021 13:05 Reaguje na Petr Eliáš
Je sice možné, že se pletou ve fyzikálním principu, ale skleníkové efekty atmosfér všech těles ve Sluneční soustavě velice přesně odpovídají závislosti na hustotě atmosféry (v prvním přiblížení, tedy s přesností lepší než 1 sigma) jejich pravidlu. Pokud najdete lepší fyzikální zákon, tak můžete použít ten svůj. Zatím se ale dá velice přesně předpokládat, že platí ten zákon NZ. Osobně jsem s Zellerem hovořil a ten mi řekl, že ani oni sami tomu nemohli zprvu uvěřit a proto své první práce na toto téma publikovali anonymně. Prostě i u nich převládal skeptický přístup a pokora před daty.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

18.2.2021 14:04 Reaguje na Pavel Kalenda
No jasně že jim to velice přesně odpovídá. Když si to namodelovali tak, aby jim to tak i vyšlo. :-)

Ale chápu, jste jejich obdivovatel. Už jste z jejich teorie udělal ,,zákon,, i když se pletou ve fyzikálním principu. :)

Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 14:14 Reaguje na Petr Eliáš
....No jasně že jim to velice přesně odpovídá. Když si to namodelovali tak, aby jim to tak i vyšlo. :-).....koukám, podle sebe soudím tebe.
Bohužel to neznamená, že když vámi zde linkovaní jedinci nemluví pravdu, včetně vás, že to tak dělají i ostatní. Všichni nepodvádí tak jako vy, smiřte se s tím.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

19.2.2021 15:11 Reaguje na Milan G
1) Nedělejte že to mu rozumíte... jejich model je čistě jen model. Teorie plynů je nespočetněkrát ověřená v laboratořích i v terénu a využívá se v mnoha vědních oborech.

2) Vždy mě rozesměje, jak vy bojovníci proti modelům vždy nadáváte na modely od IPCC. Ale nad modelem, který pracuje s dvěma proměnýma a který neodpovída fyzice, doslova slintáte blahem.

3) Rádi argumentujete ideologii, proto si dovolím. Vy, Kalenda a ostatní zdejší experti i když tomu problému evidentně moc nerozumíte, tak budete obhajovat NZ jen kvůli tomu, že to odpovídá vaší ideologii.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 17:40 Reaguje na Pavel Kalenda
Vy stále mlžíte a argumentujete čepičkami na Marsu a stovkami miliónůlet do minulosti, ale nikdy jste neuvedl tak razantní přírodní příčinu, která by mohla způsobit tak razantní oteplování.
Na Zemi se neudálo od malé doby ledové nic, (kromě externalit lidské civilizace), co by mělo sílu něco takového způsobit.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 18:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Vysvětlení je docela prosté - od Malé doby ledové po rok 2010 byla nejvyšší sluneční aktivita v porovnání s předchozími 600 lety a současně rychlost nárůstu této aktivity byla nejvyšší za posledních 2000 let (Steinhilber et al. ). Výpočet dopadů je zde:
https://www.researchgate.net/publication/330225187_Calculation_of_solar_energy_accumulated_in_the_continental_rocks
Ke stejnému výsledku dospěl Tattersall (2017): https://tallbloke.wordpress.com/2017/07/09/the-real-cause-of-climate-change-over-the-last-millennium/
jen ten integroval přímo proxy TSI a ne Wolfova čísla jako my. Ony ty cca 2 W/m2 jsou v součtu na plochu Země a 300 let integrace (akumulace) docela dost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 19:11 Reaguje na Pavel Kalenda
Solar Activity (NASA)je tu v grafu taky uvedená a s oteplováním koresponduje do roku asi 1960, pak to už jede dle jiného systému a ta energie klesá.

https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4

Vy se stále točíte na přesných výpočtech z nepřesných čísel, ale razance oteplování vám uniká. To není cyklický jev, to je jasné, Slunce cyklické je. Prostě těch 40 mld. tun CO2 se nijak okecat nedá, tu razantní příčinu prostě nemáte.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

17.2.2021 18:13 Reaguje na Pavel Hanzl
Zkuste vysvětlit, proč pan Hejhálek nemá pravdu ;-) Proč je CO2 skleníkový plyn a N2 (molekulární dusík) ne?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 19:16 Reaguje na Karel Tejkal
Skleníkáčů je dost druhů, ale CO2 má rozhodující úlohu. Proč? je dotaz na odborníka, ne na mě.
Důkazem je dost přesný graf teplot a koncentrací CO2 za posledních asi 1 milión let z ledovcových výrtů. Tam je jasně vidět korelace těchto veličin, vždycky stoupala teplota a po ní šla koncentace CO2. Dnes je to naopak, protože ten jev není přirozený. Taky izotop uhlíku ve vzduchu jasně říká, že je z fosilu atd. atd. těch důkazů je skutečně dost.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 19:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozhodujúcu úlohu v skleníkovom efekte má vodná para a nie CO2. Oveľa silnejší skleníkový efekt majú oblaky, ktoré vyrovnávajú teplotu na zemi. Preto nie sú nočné teploty dramaticky nízke a denné zase vysoké. Richard Lindzen tvrdí, že celý účinok CO2 vypusteným ľuďmi nahradí len malá zmena oblačnosti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 19:59 Reaguje na Vladimir Mertan
Omyl. Z historických grafů je jasně vidět, že koncentrace CO přímo koreluje s globální teplotou. A koncentrace vodní páry je taky dána teplotou, s tím nic nenaděláme.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 20:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže čo, koncetrácia CO2 koreluje s teplotou aj koncetrácia vodnej pary koreluje s teplotou.
Ale vážne, vodnej pary je v tropickom vzduchu okolo 50 000 PPM oproti 400 PPM CO2. Priemerná koncetrácia vodnej pary pri 15 stupnoch je asi 8000 PPM. Vodná para zachytáva fotóny v širšom spektre ako CO2 - je teda účinnejší skleníkový plyn ako CO2. Aby sme pozorovali vplyv oblačnosti na zachytenie nočného vyžarovania nepotrebujeme ani prístroje. To ste si už dúfam niekedy všimol.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 15:41 Reaguje na Vladimir Mertan
To je jasné, zvyšující se teplota produkuje více vodní páry, ale ne naopak. Kdežto u CO2 ano. Asi těžko bychom prokázali více vodní páry produkované lidskou činností (odpařovací věže uhláků a jaderak???), to je asi nesmysl. A vodní pára je extrémně nestabilní.
Zato množství CO2 prokážeme velmi jednoduše a je ve vzduchu nafurt.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.2.2021 09:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Při vší úctě - korelace v tomto případě nemusí znamenat příčinnost. Vaše tvrzení je navíc v rozporu s historickými daty.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 15:32 Reaguje na Karel Tejkal
Najděte si graf teplot a koncentarce CO2 za 400 tisíc let (já to mám jen v .png a nemám odkaz), nebo podobný a je tam jasně vidět prakticky totožná křivka teploty a koncentrace CO2. To se okecat nedá.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.2.2021 18:40 Reaguje na Pavel Hanzl
V etapě středověkého klimatického optima byla koncentrace CO2 vyšší než v malé době ledové?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 19:21 Reaguje na Karel Tejkal
Nebyla. Malá doba ledová byla způsobena erupcemi několika největších světových sopek v krátkém úseku několika málo století. A sopky vychrlí bambilióny síry (která klima ochlazuje) a hlavně prach, který vytvoří tzv. "nukleární zimu".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 19:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Zajímavé, že to gigantické ochlazení, kdy švédská vojska táhla přes zamrzlý Balt i s děly (Šimůnek), tvořilo asi -1°C. To samé co je za 20 stol. nahoru. Do konce století +5°C je konečná.
Odpovědět
MG

Milan G

18.2.2021 15:33 Reaguje na Karel Tejkal
Musím se také zeptat, co to znamená....Tam je jasně vidět korelace těchto veličin, vždycky stoupala teplota a po ní šla koncentrace CO2. Dnes je to naopak, protože ten jev není přirozený.....takže jev kdy vždy co je země zemí šla nejdřív nahoru teplota a pak CO2, dnes neplatí protože ten jev není přirozený? Proč? Co to je za hloupost? Takže nyní je ten jev už přirozený? Proč?Přichází čas přestat si něco nalhávat. Kdo volí Piráty, volí konec demokracie a budoucí diktaturu. Kdo volí Piráty, volí náš návrat do časů podobných komunismu. A pravděpodobně volí i příchod něčeho ještě děsivějšího.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 15:47 Reaguje na Milan G
Nic složitého. Vždycky, když se přirozeně oteplovalo (Mauerovy a Milankovičovy cykly), tj. 100x pomaleji, než dnes, tak se rozpouštěly permafrosty a do vzduchu unikal CO2. Když zamrzaly, vázaly uhlík. proto to zpoždění.
Dnes se CO2 zvyšuje pálením fosilního uhlíku (proto je nepřirozené) a teplota jde za tím.
Odpovědět
MG

Milan G

18.2.2021 18:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale i nyní v šla nejdřív teplota nahoru a až pak CO2. Tak jak to bylo vždy v historii země a tu rychlost už vám tady vyvětloval p.Mertan a další.

Přichází čas přestat si něco nalhávat. Kdo volí Piráty, volí konec demokracie a budoucí diktaturu. Kdo volí Piráty, volí náš návrat do časů podobných komunismu. A pravděpodobně volí i příchod něčeho ještě děsivějšího.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 19:17 Reaguje na Milan G
Ne. Napřed začala stoupat koncentarce CO2 už někdy od konce 19. století a oteplovat se začalo mírně po válce a forsáž to vzalo v 60. 70. ltech. To byla koncentace CO2 už výrazně vyšší. Najděte si to sám.
Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 11:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Omyl jako dycky. Najděte si to sám, nejdřív tak jako vždy v historii zeměkoule šla nahoru teplota a až pak CO2.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.2.2021 18:42 Reaguje na Milan G
https://www.czechsight.cz/co-vime-o-zmene-klimatu-zadna-alternativni-teorie-nedokaze-soucasne-otepleni-vysvetlit/?fbclid=IwAR1SAwsg7V66pKgf63_aJx8WFw463pCH51GIpE2zr4PAzKoNH9swwzwVXP4
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

21.2.2021 20:59 Reaguje na Milan G
Vysvětlení je jednoduché - to už teoreticky rozebral prof. M. Salby ve své učebnici klimatologie: Je to rovnost parciálních tlaků na hladině oceánů. Když se ohřeje voda (která zadržuje to hlavní množství tepla), tak stoupne parciální tlak CO2 rozpuštěného ve vodě a sodovkovým efektem se CO2 uvolní do atmosféry tak, aby se dorovnaly parciální tlaky na hladině. Takže to, co dnes měříme na Mauna Loa je přímým důsledkem oteplování oceánů díky většímu než průměrnému slunečnímu výkonu oproti předchozím 1000 letům.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.2.2021 12:39 Reaguje na Pavel Kalenda
Zajímavé. Jen prosím vysvětlete, jak je možné že se oceány okyselují? Nemělo by to být naopak, když oceány podle vás evidentně emitují víc CO2 než absorbují? Hm?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 19:38 Reaguje na Karel Tejkal
Pan Hejhálek netvrdí, že N2 je skleníkový plyn. On celkom pekne vysvetľuje ako v atmosfére funguje odovzdávanie tepla.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

18.2.2021 18:43 Reaguje na Vladimir Mertan
Dr. Hejhálek: "Zbytek skleníkového efektu, tedy 99,6 promile, realizují většinové atmosférické plyny dusík, kyslík a vodní pára."
Takže N2 není skleníkový plyn, ale přitom se podílí na skleníkovém efektu dle svého procentního zastoupení v atmosféře?
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 19:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Otepluje sa, pretože sa skončila doba ľadová medzi rokmi 1850 až 1900. Odvtedy sa otepluje, je na tom niečo neprirodzené?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 19:41 Reaguje na Vladimir Mertan
Je. Ta rychlost. Přirozené oteplování šlo vždy zhruba +1°C za asi 10 tisíc let, dnes je to za 100 let (teda 100x rychleji) a stále to bere forsáž.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

17.2.2021 20:27 Reaguje na Pavel Hanzl
A stále dookola to isté. Akurát to nie je pravda. Vychádzate stále z toho zlepeného hokejkového grafu. POslal som vám už x krát článok p. Ložeka, Petra Pokorného, Doc. Hoka. Nedávno som si vypočul rozhovor s p. Cílkom, ktorý rovnako potvrdil fakt, že minulé klimatické zmeny boli rýchlejšie ako tá súčasná.https://www.youtube.com/watch?v=YAhAvRvozZ0 hovorí to v 6 minúte.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 09:22 Reaguje na
Hokejkový graf je zlepenie málo podrobného grafu z minulosti a k tomu sú pridané dnešné merania získané inou metodikou. Pan Pokorný ani Ložek ani Cílek nemajú iný obor a ako chcete zmeniť minulosť?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 15:23 Reaguje na Vladimir Mertan
Minulost se stále poznává a to poznání se upřesňuje. Třeba jen vývrty z ledovců daly množství velmi přesných dat, před nimi se propojení teploty a koncentrace CO2 vůbec neznalo. Měření izotopu uhlíku v ovzduší určující procento fosilního CO2 taky ne.
Prostě už astronomové shromáždili dost důkazů, aby mohli jasně říci, že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce. A já jim věřím, i když jsou placení kosmonautickou lobby, aby mohli těžit giga kačáků na úplě debilní výzkum vesmíru.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 15:17 Reaguje na Vladimir Mertan
Klimatologie udělala poslední roky obrovský pokrok, graf gkobálních teplot je pořád ten stejný, jen se upřesňuje. Rozhovor s panam Cílkem z roku 19 působí dost obstarožně, dnes by rozhodně jen mezi řečí neřekl, že se někdy teplota zdvihla o 10 stupňů za století! to by se mu vysmáli, ale možná myslel nějakou lokální změnu, čort znajet, informace je to nula.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

18.2.2021 18:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže tá vaša veda sa vyvíja tak rýchlo, že rozhovor z roku 2019 je vám starý, čo prevratné sa udialo na poli paleontológie za tie 2 roky? P. Cílek spomína dansgaard-oeschger oscilácie. Tie boli zistené presne z tých ľadovcových jadier, ktoré spomínate. https://en.wikipedia.org/wiki/Dansgaard%E2%80%93Oeschger_event
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 18:55 Reaguje na Vladimir Mertan
Za ty dva roky se prakticky potvrdilo, že antropogenní emise CO2 jsou klíčový prvek globálního oteplování. Taky se objevily tzv. "realistické" prognózy vývoje, které jsou daleklo tvrdší a neuhýbají všemožným nechumelistům a jejich kecům o "klimaalarmismu".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 18:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Tyhle oscilácie ale hovoří o 1500 periodě a týkaly se severního Atlantiku. Tak nevím, co ke klimatu Země to říká...
Odpovědět
MG

Milan G

19.2.2021 12:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Kecy jako dycky.

Poměrně rychlý vzestup teploty nastal v Evropě třeba na přelomu 17.-18. století, konkrétně mezi roky 1684 až 1738, kdy se za 54 let oteplilo o téměř dva stupně (IPCC AR4, kapitola 6, s. 482. Současné oteplování v Evropě má podobnou rychlost jako před těmi třemi staletími, kdy za to asi těžko můžeme vinit oxid uhličitý.


Např.teplá fáze, která nastala zhruba před 11 500 lety na konci mladšího dryasu, byla také velmi náhlá a teploty centrálního Grónska vzrostly o 7 °C během několika desetiletí....a tak dále, a tak dále....
Tohle všechno vám tady už několikrát psal třeba p. Mertan, ale je to marný.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 18:02 Reaguje na Milan G
Je to marný do té doby, než pochopíte pojem "globální teplota", nebo "globální klimatická změna".
Příklad: když nastupovala poslední doba ledová, ochlazovalo se normálně třeba -0.5 -1°C za 10 tisíc let a v Labradoru se hromadil led. Z nějakého důvodu se ta bariéra prolomila a obrovské množství ledové vody dosáhlo až k Evropě a zablokovalo Golfský proud.
Tehdy se prý v Evropě ochladilo o třeba -3°C do dvou let.
Testovací otázka zní: Jak rychle tehdy probíhalo globální ochlazování?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 20:04 Reaguje na Vladimir Mertan
Pane Mertane, přesně tak. Otepluje se přesně ve shodě se sluneční aktivitou a jejím nárůstem po Malé době ledové. Nejlepším argumentem je nárůst hladiny oceánu, který závisí především na teplotní roztažnosti vody (jako teploměr tedy voda udává velice přesně střední průměrnou globální teplotu). Tento nárůst výšky hladiny je v současnosti na stejné úrovni, jako byl před Malou dobou ledovou (přibližně před 1000 lety). Rychlost nárůstu je nyní cca 1,5 - 2 mm/rok (Jevrejeva, Church a White, ...) a plynule navazuje na obdobné nárůsty od poslední doby ledové, přičemž se tam promítají i cyklické změny s periodami cca 1000 let, 500 let a 62 let (Morner 2018, Scafetta 2018).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 15:27 Reaguje na Pavel Kalenda
Tohle už není ani nesmysl, neotepluje se podle sluneční aktivity, ale přesně naopak. Od 60. let jde aktivita dolů, kdežto tehdy začalo oteplování eskalovat.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

18.2.2021 19:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Už loni jsem vás učil integrál z funkce sinus. Ale, jak se ukazuje, bezúspěšně. Pak ale nemůžete nikdy pochopit integrované (akumulované) teplo ze Slunce v zemské kůře.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

18.2.2021 21:16 Reaguje na Pavel Kalenda
Neměl byste se raději vy sám vzdělávat, např. jak řešit rovnici pro vedení tepla?

Už jste stáhl ten článek a zaplatil Ekolistu slíbenou tisícovku?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 17:47 Reaguje na Pavel Kalenda
O ničem takovém nevím, já znám integrály pouze z VŠ a v praxi jsem je nikdy nepoužíval.
Jenom tady je pěkný příklad, kolik máte ušetřené energie v rozdílu integrálů velbloudí a kachní křivky.
Odpovědět
Petr Vojvo

Petr Vojvo

21.2.2021 09:12 Reaguje na Pavel Hanzl
vy máte vysokou školu? Hnojárnu v praze nebo nějakou soukromou- titul za peníze?
Problém u vás je naprostý nedostatek technického myšlení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.2.2021 17:51 Reaguje na Pavel Kalenda
Akumulované teplo tvoří tepelnou setrvačnost (asi se to počítá integrálem, čort znajet) a skutečně působí na klima velmi výrazně, hlavně obrovská masa oceánů. Jenže přesně naopak, protože dle koncentrace CO2 by mělo být už daleko tepleji.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

17.2.2021 21:33 Reaguje na Pavel Kalenda
Booože...zase ta Galaxie. :D Stále vidím ten váš rozhovor s tím ,,novinářským,, podkuřovačem na alartě (nebo jak se to jmenuje): Galaxie, Jupiten, konjunktura ... a vydávat Kremlíka za odborníka. Docela jsem se zasmál. :D

No, ale přejděme k věci:

Karl Zeller a Ned Nikolov - nakonec se ale ukázalo, že pánové se pletou:

https://www.linkedin.com/pulse/nikolov-zeller-refuted-planetary-surfaces-kept-hot-pressure-cotton?articleId=6614840325284466688

https://www.researchgate.net/publication/318008633_Planetary_Core_and_Surface_Temperatures

https://www.researchgate.net/publication/338356357_Refutation-of-Nikolov-and-Zeller-universal-theory-of-climate

https://andthentheresphysics.wordpress.com/2017/08/08/no-pressure-alone-does-not-define-surface-temperatures/


A článek ze stavebnictví3000? Ten je opravdu velmi vědecký, hlavně když jediný odkaz který používá je wikipedie.

Možná by si autor mohl přečíst něco lepšího, např.:
https://www.researchgate.net/publication/12065270_Increases_in_greenhouse_forcing_inferred_from_the_outgoing_longwave_radiation_spectra_of_the_Earth_in_1970_and_1997


Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

18.2.2021 17:11 Reaguje na Petr Eliáš
Moje rozhovory a přednášky o klimatu z geofyzikálního pohledu je možno shlédnout nejenom na Allatra TV: https://www.youtube.com/watch?v=bRHJDz952K8
a https://www.youtube.com/watch?v=EV2yRh29QkA
ale také u zemědělců:
https://www.youtube.com/watch?v=0FO7MzORIMQ
u Dr. Skály:
https://www.youtube.com/watch?v=MDuv7b2TfZM
nebo na Novém Zélandu v on-line konferenci o cyklech:
https://www.youtube.com/watch?v=8Gq2JdASk3g
Tam jsem rozšířil část o cykly v prekambriu (podle Barenbauma 2002).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 17:15 Reaguje na Karel Tejkal
"Když jsou vědci odměňováni za „objev“ a uveřejnění nepodložených dat a závěrů, na jejichž základě vznikají chybná rozhodnutí, nejde o vědu, ale o podvod".
Už tahhle pitomost řadí článek mezi nesmysly, které nám říkají, že vědci jsou jen zkorumovaní idioti a my máme věřit nějakému Hejhálkovi.
Celý článek je taky trochu zmateční a zjednodušený popis velmi složitých jevů.
Jehož vyznění je nula, vůbec tam není vysvětleno, proč se teda tak dramaticky rychle otepluje a proč by to nemělo být lidskými emisemi CO2.
Odpovědět
VH

Vladimír Hošek

17.2.2021 15:13
Pane Smrž už se těšíte na situaci až bude vláda na vás apelovat, abyste nevysával?

V Německu očekávám v souvislosti s Nord Stream 2 zajímavé střetnutí, protože Američané sankcionují firmy účastné na projektu a to může i bolet. Německo může těžko couvnout, protože se svou energetickou sebevraždou došlo příliš daleko. Kdyby se připravilo o zemní plyn, který mu poskytne aspoň oddychový čas před tím, než zelení fanatici sebevraždu dokonají, kolaps by nastal o deset, nejdéle dvacet let dříve, než k němu dojde. Pokud se zelená horečka dengue neunaví a Němci dojdou k závěru, že Hessensko a Bavorsko vlnami tsunami zas tak moc ohrožené nejsou, jak se domnívá paní Merkel.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

17.2.2021 18:00
Zatím jsou dostupné tyto informace z USA a Texasu.

Polovina větrných turbín v Texasu doslova zmrzla, což způsobilo, že podíl větru na výrobě elektřiny klesl ze 42% na 8% .
Elektrárny na zemní plyn a uhlí navyšovaly výrobu, aby pokryly mezeru v dodávkách, ale nedokázaly uspokojit rostoucí poptávku po elektřině v síti.
Vzniklý rozdíl se nepodařilo vykompenzovat a v rozvodné síti došlo ke změnám frekvence, výkonu a kolísání napětí.Následně došlo k působení frekvenčních a napěťových ochran, tedy odpojování spotřeby a výroby.
Propojená přenosová soustava se rozpadla , což způsobilo následný „dominový“ efekt, který se přenesl do nižších napěťových hladin. Došlo tak odpojení zdrojů od postižené části elektrizační soustavy .
Stručně řečeno, nebyl dostatek energie z uhlí a jaderné energie na podporu nestabilní sítě ve státě Texas, který "přepálil" snahu o navýšení podílu energie z OZE v rámci boje za "čistou" energii.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 18:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
Prostě jinými slovy nebylo 100% krytí výpadků OZE a současně nebylo jak dopravit elektřinu z okolních států. Pokud by sousedil Texas s ČR jako Rakousko 8.1.2021, tak by mu mohl Temelín trochu pomoci mu stabilizovat síť. Jako Texas dopadne i Německo, pokud odstaví své JE a my nebudeme mít ještě nové bloky v provozu.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

17.2.2021 18:26 Reaguje na Pavel Kalenda
Německo tak pravděpodobně nedopadne, protože si potichu staví plynové zálohy. Proč myslíte, že si během deseti let staví druhý soukromý plynovod, který se vyhýbá všem východoevropských státům. Až tohle zelené šílenství dosáhne vrcholu a opravdu se zavřou uhelné elektrárny tak oni budou mít dostatek plynu a nikdo jim ho cestou nebude moc zdražit nebo dokonce sebrat. A to si pište až nebude jiný zdroj než plyn tak zdraží a podstatně.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

17.2.2021 18:52 Reaguje na Petr Blažek
Vyhýbá se hlavně Ukrajině, která si v letech 2011 - 14 odebírala bez placení "desátek". Stejně si ale myslím že po odstavení všech JE v Německu, NS2 nepokryje potřebu energie při masívních výpadcích OZE jako teď v Texasu a vždy se počítá s přeshraniční "výpomocí". Měli bychom ale, jako svéprávná republika, být energeticky soběstační i v pracovní dny v zimě kdy nesvítí a nefouká, a tedy bychom měli být energeticky bezpeční. Když se postaví další blok JE, tak ten nejde jen tak lehce odkudkoli ze zahraničí vypnout nebo přerušit dodávku paliva.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.2.2021 19:23 Reaguje na Pavel Kalenda
Těžba uhlí u nás stále klesá, uhláky skončí ať chtějí nebo ne, JED taky skončí a nový reaktor je v nedohlednu a i kdybychom ho nějak postavili, tak by nahradil jen půlku. A OZE se taky nerozvíjí. Jak chcete teda vytvořit energetickou soběstačnost"??
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

17.2.2021 21:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to velmi prosté, milý Watsone:
Postarat se, aby nový reaktor NEBYL v nedohlednu. Což znamená být velmi, VELMI zodpovědní v podzimních volbách. Nepustit do sněmovny ty, kteří se k tomuto problému stavěli ne dost aktivně nebo dokonce negativně. A už vůbec ne ty, u kterých hrozí, že budou strkat do kol loukotě tak, jak se to stalo v parlamentu teď.
Ať už jde o partaje, nebo o jurodivé jednotlivce - kdo jde proti jádru, jde proti lidu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 08:23 Reaguje na Karel Ploranský
Aby JED nebyl v nedohlednu, je potřeba získat společenský konsensus. To je tendr bez Rusů.
Tahle vládní garnitura na to nepřistoupí, neprošlo by jí to v Kremlu.
Pokud bychom zvolili někoho normálního, ruští agenti neodletí na Mars a budou škodit stále. Navíc nám na to nikdo nepůjčí, jdeme do hluboké krize, půlbiliónové dluhy už sekají jak Baťa cvičky.
Odpovědět
MG

Milan G

18.2.2021 15:37 Reaguje na Karel Ploranský
Přichází čas přestat si něco nalhávat. Kdo volí Piráty, volí konec demokracie a budoucí diktaturu. Kdo volí Piráty, volí náš návrat do časů podobných komunismu. A pravděpodobně volí i příchod něčeho ještě děsivějšího.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 16:02 Reaguje na Milan G
Bod A) ruské demagogie zní: "ze svých špinavostí obviníš nepřítele".
Tohle je zdela typický až učebnicový příklad, protože babišistán je už polodiktatura a stále se přituhuje. Důkazem je nevymahatelnost práva, diktátorský způsob vlády, šikana lidí ekonomicky nezávislých na režimu, obsazování vedoucích postů dle stranického klíče, totální rozvrat morálky, manipulční systémy médií, vytváření "aktivních opatření" jak tomu říkali estébáci atd. atd. atd.atd.
Odpovědět
MG

Milan G

18.2.2021 18:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Kecy jako dycky.

Přichází čas přestat si něco nalhávat. Kdo volí Piráty, volí konec demokracie a budoucí diktaturu. Kdo volí Piráty, volí náš návrat do časů podobných komunismu. A pravděpodobně volí i příchod něčeho ještě děsivějšího.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.2.2021 19:03 Reaguje na Milan G
Zkuste nějak přiblížit, co je na Pirátech totalitního a komunistického. Případně ještě děsivějšího.
Důkazů o totalitní estébácko - komunistické současné vládě máme něurékom.
Odpovědět
LV

Lubomír Vrána

20.2.2021 19:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč do toho taháte politiku. Babišové, Puti