https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/milos-babis-a-josef-kott-nahrady-za-skody-zpusobene-kormorany
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miloš Babiš a Josef Kott: Náhrady za škody způsobené kormorány

7.4.2017
Náhrady za škody způsobené kormoránem řeší zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Ilustrační snímek.
Náhrady za škody způsobené kormoránem řeší zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Ilustrační snímek.
Kormorán velký likviduje populace ryb na českých tocích. Kvůli legislativní chybě však nyní nelze po státu vyžadovat náhradu škody. O nápravě nyní jednáme.
 

Kormoráni podle rybářů nedávno zlikvidovali rybí populaci na Dyji. A nejde o výjimečnou situaci. V zimních měsících, kdy kormoránům zamrzají jejich běžná loviště, se přesouvají na nezamrzající toky, stejně jako v případě Dyje. Paradoxem je, že na řadu těchto toků vysazují rybáři a správa povodí daných řek ryby, aby obnovili místní rybí populace. Jejich snaha je tak ve výsledku marná a výsledkem jsou pouze velké finanční škody.

Právě například do moravských řek se již na podzim vrátili jeseteři a jejich vysazování bude pokračovat i v dalších letech. Cílem je obnovení populace této ryby. Její výskyt se totiž mimo jiné v důsledku stavby přehrad stal poměrně vzácným. Povodí Moravy tak doufá, že kormoráni projekt navrácení jeseterů do řek, neohrozí. Měl by tomu napomoci i vysoký počet vysazených jedinců.

Regulace populace kormoránů však není jednoduchá. Kromě zde žijících jedinců, se na území ČR každoročně přesouvají na zimní období i další ze severu. V roce 2013 sice kormorán zmizel ze seznamu zvláště chráněných živočichů, stále však zůstává chráněn v „běžném režimu“ jako další nelovné ptactvo. Pro jeho odstřel či plašení tak musí být splněny určitě podmínky, ať už jde o časové vymezení možného odstřelu, tak o početní omezení a další.

O odlovu a plašení kormorána velkého se dnes rozhoduje na ministerstvu životního prostředí vydáním tzv. opatření obecné povahy. Dosud se tak stalo pouze dvakrát a to opatřeními pro Jihočeský a Jihomoravský kraj. V rámci projednávání novely zákona o ochraně přírody a krajiny jsme proto prosadili pozměňovací návrh, který přesouvá kompetence k vydávání takového opatření z ministerstva na kraje. Domníváme se totiž, že krajské úřady a příslušné Správy chráněných území či újezdní úřady mají lepší schopnost zohlednit místní poměry a znalost území než ministerstvo.

Náhrady za škody způsobené kormoránem řeší zákon o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Nastavuje pro jednoznačně definované živočišné druhy možnost vyplácet náhrady škod těmito živočichy způsobené. Proplacení škody je však vázáno na uvedení daného živočicha mezi zvláště chráněnými druhy v prováděcí vyhlášce. V roce 2012 byl ale kormorán velký z tohoto seznamu vyjmut. Námi navržená novela by problematiku náhrad měla vyřešit tak, že kormorán velký bude ze seznamu vybraných zvláště chráněných druhů uvedených v § 3 zákona také vyškrtnut.

Zároveň bude ale zavedeno pro tento druh tříleté přechodné období, ve kterém budou škody způsobené tímto živočichem i nadále hrazeny. V prvním a druhém roce by mělo být hrazeno 100 % plnění škod, ve třetím roce pak tento podíl klesne na 80 %.

S kolegy předpokládáme, že během přechodného období budou nastartovány procesy, které povedou k postupnému snižování predačního tlaku kormorána velkého na obsádky rybníků a rybí společenstva v rybářských revírech. Zároveň vznikne prostor pro další diskuzi o tom, jak se s problémem náletů kormoránů a náhrad škod vypořádat.

Miloš Babiš a Josef Kott
Autoři jsou poslanci Parlamentu České republiky.
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist