https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/miroslavn-hruska-zakony-pro-vodu-a-zakony-pro-zlost
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Miroslav Hruška: Zákony pro vodu a zákony pro zlost

21.12.2019
Voda nad zlato.
Voda nad zlato.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Směrnice č. 2000/60/ES ze dne 23.10.2000: Voda není běžný obchodní produkt, ale spíše dědictví, které je třeba chránit, střežit a podle toho s ním nakládat.

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod: Je stále jasnější, že na podzemní vody vody nelze pohlížet jen jako na zásoby vody, ale také jako na důležitou složku životního prostředí, kterou je potřeba chránit.

Ústava České republiky, článek 7: Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství.

Tolik jen několik dokumentů, které mluví o ochraně vody a dalšího přírodního bohatství naší země. Existuje mnoho dalších zákonů, vyhlášek a dalších dokladů, které hovoří o tom samém. Ochranu vod a přírodního bohatství naší země si kladou za prioritu i všechny politické strany ve svých programových prohlášeních. Jenže skutek utek.

A snad jediní, kdo to s ochranou přírody a vody, zejména spodní, myslí vážně, jsou ti, koho tvůrci zákonů označují za ekoteroristy a potížisty.

V současné době připravuje podle medií Ministerstvo zemědělství k otázce ochrany vody nový Ústavní zákon, který vychází z analýzy Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Tisková zpráva: Hlavním záměrem návrhu ústavního zákona je nadřazení veřejného zájmu na ochranu vody pro lidskou potřebu všem ostatním veřejným zájmům. Cílem je i zabezpečení práva na vodu každému obyvateli z veřejně dostupných zdrojů za přijatelných společenských a sociálních podmínek.

Všimněme si zejména této části: Nadřazení veřejného zájmu na ochranu vody všem ostatním veřejným zájmům!

Zdálo by se, že se blýská na lepší časy a vláda a ministerstvo si je vědomo důležitosti ochránit vody za každou cenu, tedy i nadřazením všem ostatním zájmům.

Zdálo by se, zdálo, kdyby téměř paralelně nevznikal další návrh zákona z pera ministerstva dopravy spolu s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem průmyslu a obchodu, a to: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Tento návrh se ve svém znění dotýká a provádí změny ve stavebním zákoně, správním řádu, v zákoně o pozemních komunikacích, v zákoně o ochraně přírody a krajiny, v energetickém zákoně, v zákoně o vyvlastnění, zákoně o elektronických komunikací a dále se dotýká celkem více než 23 zákonů.

Jak se tento zákon snáší s připravovaným zákonem Ministerstva zemědělství? Asi jako kočka se psem. A můžeme mu klidně říkat kočkopes.

Tento zákon nejhůře dopadá právě na ochranu přírody a krajiny, kde téměř zcela vylučuje spoluúčast obcí, občanů, spolků a hnutí na přípravě takto závažných opatření. Stejně tak zcela vypadává nutná ochrana vody a přírodního bohatství. Zato zcela bez skrupulí ponechává volné ruce těm, kdo naši krajinu svými developerskými projekty a stavbami nesmyslně devastují, a to za blahosklonného souhlasu naší vlády.

Naše obce se v úředním jazyce zatím nazývají „Územní samosprávné celky“ . Zatím. Jejich úlohu i pravomoci jim nový zákon tvrdě omezí, pokud nesebere zcela, a předá je do jednoho centra řízeného shora.

Stejně tak dojde k omezení práv i občanů, spolků a hnutí, kteří se alespoň částečně mohli účastnit přípravy a připomínkování nových zákonů a projektů. Dojde i k dopadům na přípravě tak závažného dokumentu jako je EIA a podobných dokumentů, týkajících se ochrany životního prostředí.

Zákon o vyvlastnění pozemků se až příliš podobá zákonu, který sloužil v padesátých létech minulého století k ukradení pozemků, dobytka, strojů i budov soukromých zemědělců. Praxe byla asi taková, že jednoho krásného dne přišla komise doprovázená bezpečností a stručně sdělila sedlákovi „Vážený pane, měl jste majetek? Už nemáte majetek“. A hotovo. Pokud s tím nesouhlasil, mohl skončit v lepším případě v pohraničí, v horším případě v kriminále.

V mnoha případech, například při stavbě dálnice D3 v Posázaví, dojde k tomu, že majitelé přijdou o svůj majetek již po třetí. Poprvé to bylo za okupace, kdy velká část kraje, kde je trasa D3 plánována, byla vystěhována a bylo zde zřízeno cvičiště německých jednotek SS. Po válce se obyvatelé vrátili a opravovali své mnohdy rozstřílené domy. Když se jakž takž vzpamatovali, přišla doba kolektivizace zemědělství a občané přišli o své pozemky a majetky podruhé. Po roce 1989 jim byly majetky s velkou slávou vráceny a oni si je už po druhé dali dohromady. V obou případech tedy došlo k určité nápravě. Tentokrát vyvlastněním přijdou o svůj majetek již nenávratně.

Proti návrhu tohoto zákona již nyní existují stovky nesouhlasů, ať už od občanů, obcí, spolků a všech možných institucí.

Naše země nepotřebuje nové zákony. Potřebuje kvalitní projektanty, kteří - než začnou projektovat - seznámí se se vším, co je očekává. Potřebuje firmy, které budou přísně dodržovat technologické postupy a používat stanovené materiály, a nikoli materiál ze skládek. A hlavně potřebujeme přísné kontrolní systémy, a ne takové, aby si kvalitu své práce kontrolovaly stavební firmy samy, jak se ještě stále děje.

Ale důležité je to, co nepotřebujeme a to jsou další dálnice, průmyslové a obchodní zóny a další stavby, které k nám přivádějí další tisíce kamionů a podniků, pro které ani nemáme lidi a tyto dovážíme téměř jako zboží. Takový ohromný nárůst dopravy a výstavby komerčních objektů by hravě uneslo Německo, Francie, Španělsko, ale ne republika, která má 78 866 km2.


reklama

 
foto - Hruška Miroslav
Miroslav Hruška
Autor je bývalý starosta obce Tisem, angažuje se v Alternativě středočeské D3.

 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (9)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

D

Děda Rouďa

21.12.2019 14:21
Pokud budou nynější Babišovi soudruzi schvalovat zákony tak brzy budeme jako opice v Africe není normální schválit stavbu rybníka na dotaci kde je přítok z drenáží podmínku udělat vrt v případě sucha to může schválit jen naprostý idiot.
Odpovědět

Pavla Žídková

21.12.2019 14:40
Z obecného hlediska by se dalo s myšlenkou článku souhlasit, ale způsob, jakým je napsán, je značně účelový. Nepotřebujeme nové průmyslové zóny a obchodní komplexy. Ale nepotřebujeme skutečně nové dálnice? Nepotřebujeme opravdu nové podniky, nebo dostavby stávajících? Nepotřebujeme skutečně stanovit závazná pravidla, jak hospodařit na půdě tak, aby to bylo únosné pro zemědělce i pro přírodu a pro ochranu vod? A že by se spolky a "zelení" chovali vždy konstruktivně, tomu snad nemůže uvěřit vůbec nikdo.


Odpovědět
MH

Miroslav Hruška

21.12.2019 16:49
Vážená paní Žídková. Máme každý svůj názor a já Váš názor plně respektuji. Mám jen jednu radu. Zkuste si v červenci v plavkách lehnout na betonovou plochu když je venku 30 stupňů, a pak to samé udělejte na travnaté ploše. Uvidíte, že mi asi dáte za pravdu, že naše země je už betonem přesycena. Zdraví Vás.
Odpovědět
MM

Milan Milan

21.12.2019 18:52
Co vymyslí babišovi "boys" slouží jenom k následnému byznysu, regulacím, poplatkům, kontrolám a pokutám. Takže myslím, že ani teď nezklamou a z hlediska vyššího veřejného zájmu, než veřejného zájmu budeme nevěřícně koukat co z nich nakonec vypadne.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

22.12.2019 05:41
Proč by právě veřejný zájem na ochranu podzemních vod měl být NADŘAZEN všem ostatním veřejným zájmům? Takto to vypadá, že se jedná o další z řady snah, jak uzákonit klacek, kterým budou aktivisté mátit developery po hlavě.
Odpovědět
Šimon Špidla

Šimon Špidla

22.12.2019 12:15 Reaguje na Richard Vacek
Bez vody se nedá žít
Odpovědět
RV

Richard Vacek

22.12.2019 13:17 Reaguje na Šimon Špidla
Nejen bez vody. I bez mnohých vitamínů se nedá žít a nikoho ještě nenapadlo uzákonit veřejný zájem na ochranu vitamínů nad všechny ostatní veřejné zájmy.
Odpovědět
Šimon Špidla

Šimon Špidla

22.12.2019 17:32 Reaguje na Richard Vacek
Vaše argumentace je podivuhodná, ale dobře. Voda je v ohrožení. Vitamíny ne a pokud, tak skrze nedostatek vody. Nerad bych se dočkal dezertifikace naší kotliny a pokud nebudeme důsledně chránit vodu, tak není vyloučeno, že něco takového nastane.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

23.12.2019 15:49 Reaguje na Richard Vacek
Nejsem aktivista a velká část z toho, co aktivisté dělají, mi připadá nesmyslná. Ale mlátit developery po hlavě klackem, pane Vacku, tna to mám i já velmi často chuť. Moc by to potřebovali. Protože co absurdního dokáží vymyslet a s jakým "vkusem", "citem" pro genia loci a s jakými "ohledy" na další okolnosti przní nejrůznější místa, to není jen na mlácení po hlavě - to je přímo na kriminál. Pro korunu zisku jsou schopni zasvinit svými projekty cokoliv a kdekoliv. V každém případě každou píď zemědělské půdy, kterou je jim někdo ochoten prodat.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist