https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/patricia-cekanova-pravni-uprava-komunitni-energetiky-na-slovensku-obsahuje-nekolik-odlisnosti-oproti-te-prave-projednavane
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Patrícia Čekanová: Právní úprava komunitní energetiky na Slovensku obsahuje několik odlišností oproti té právě projednávané u nás

2.4.2023
Na ilustračním snímku bioplynová stanice.
Na ilustračním snímku bioplynová stanice.
Na Slovensku je novela energetického zákona účinná od 1. října 2022. Oproti v České republice právě projednávané novele LEX OZE II však obsahuje řadu změn. Pojem sdílení je například formulován spíše obecně, a proto není zcela jasné, jak mohou členové komunity sdílet elektřinu navzájem mezi sebou v praxi. Slovenská novela tedy postrádá použitelnou definici sdílení elektřiny. Naproti tomu je velkou výhodou, že energetická společenství nepotřebují licenci na výrobu energie, jestliže dodávají elektřinu a biometan výhradně svým členům.
 
Za podstatné pro rozvoj komunitní energetiky považuji, aby členové energetické komunity mohli sdílet elektřinu prostřednictvím veřejné distribuční soustavy (DS). Ustanovení týkající se využívání DS jsou však ve slovenském právním řádu zcela opomenuta. V praxi to znamená, že komunity nemají žádnou právní oporu pro využívání stávající infrastruktury a hrozí, že si budou muset vybudovat vlastní přímé vedení neboli vlastní síť.

U dalších dílčích rozdílů v definicích energetického společenství v projednávané novele LEX OZE II a zavedené slovenské novele bych chtěla poukázat na zisk a účast v energetickém společenství. Jak zisk ze založeného energetického společenství, tak pravidla účasti členů v uvedeném společenství jsou naopak jasněji definována v již účinné novele na Slovensku. V navrhované české novele není totiž blíže definováno, co se rozumí dobrovolnou a zejména otevřenou účastí. V souvislosti s otevřenou účastí je možné spekulovat, zda se vstupem do energetického společenství či jeho opuštěním mohou být spojeny určité poplatky nebo povinnosti členství. Podíváme-li se i na zmíněný zisk podrobněji, novela SR přesně definuje rozsah dosaženého zisku, který může být legálně rozdělen mezi členy energetického společenství.

Nový návrh novely LEX OZE II s sebou přináší především zvýšení energetické bezpečnosti, soběstačnosti a posílení práv energetických komunit či spotřebitelů. Tato přelomová novela však neumožňuje sdílení energie na celém území České republiky a počítá pouze s regionálním a lokálním sdílením. Jinak řečeno s sebou přináší řadu aspektů hodných pozornosti.

Slovenský energetický zákon tak vnímám jako zdroj inspirace, který nám ukazuje, co by se dalo v praxi lépe uzákonit, a některé aspekty, především zisk a účast v energetickém společenství, má zpracované podrobněji. I tak ale považuji současný návrh novely LEX OZE II za propracovanější. Jak jsem již uvedla, slovenský energetický zákon definuje pojem sdílení tak široce, že není jasné, jak mohou členové společenství sdílet elektřinu v praxi.

Ráda bych však Ministerstvu průmyslu a obchodu doporučila, aby se v připravované novele energetického zákona zmíněným nejasnostem, vyskytujícím se ve slovenské legislativě, vyhnulo. Ačkoli je možné některé připomínky řešit i prováděcím předpisem (zejména registrací a postupem při zpracování účetnictví), úprava přímo v zákoně je stabilnější a méně náchylná k neočekávaným změnám.


reklama

 
foto - Čekanová Patrícia
Patrícia Čekanová
Autorka je prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (5)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jaroslav Řezáč

2.4.2023 08:37
nevím, ale pokud komunitní energetika obnovitelných zdrojů nedokáže zajistit 100% spotřeby 24/7 je to ztráta času. Není totiž možné plánovat energetiku na primární spotřebu, když se spoléhá na dočasné zdroje v kontextu náročnosti na energetickou spotřebu ve veřejné síti, což celý systém zásobování obyvatel elektřinou velice ovlivní z hlediska napěťového udržení soustavy...tedy laicky přílišná důvěra v dočasné zdroje je hrozbou pro přenosovou soustavu.
Jestliže jde o ostrovní systém obce, je to možné ale zase není možné, aby se vytvářela poptávka po štěpce nad míru běžného odpadu z provozu, aby se živil permanentně hladový systém stromy na stojato.

Obecně se ČR chce zaměřovat na stabilní technologie výroby elektřiny na rozdíl od " západního" vidění, neb co je rychlé nemusí být dobré a někde není ani možnost, proto mi je jedno, že ČR v aplikaci OZE zaostává. Vytvářet energetický mix pod křikem pseudovědců a zapojených firem není vhodné ani potřebné.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

2.4.2023 08:55 Reaguje na Jaroslav Řezáč
1*
Odpovědět
va

vaber

2.4.2023 09:20
,,podstatné je ,aby členové energetické komunity mohli sdílet elektřinu prostřednictvím veřejné distribuční soustavy,,
opět potřebují nová ,pro ně výhodná pravidla ,pro připojení k distribuční síti,
takže v naší distribuční síti bude běhat, jakási normální energie a potom ta komunitní,protože ty komunity si ji chtějí vyměňovat a nezajímá je veřejná síť a mohlo by to být pro ně výhodné ,co když to pro veřejnou síť výhodné nebude,
už vidím jak se objeví ve vyúčtování pro spotřebitele poplatek za komunitní energetiku, stejně jak je za zelenou,
nevím zdali je nějaké omezení na použité zdroje pro výrobu elektřiny a pokud by mohli používat jen ekologické zdroje, co to ekologický zdroj je,
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

2.4.2023 13:06 Reaguje na vaber
Naproti tomu je velkou výhodou, že energetická společenství nepotřebují licenci na výrobu energie, jestliže dodávají elektřinu a biometan výhradně svým členům. S tím naprosto souhlasím. Pokud si udělají sítě ostrovní a za své, Tak bravo!!
Odpovědět
DV

Daniel Višňovský

2.4.2023 20:09 Reaguje na vaber
To je jednoduché, pane Vacku. Komunalove si mastné zaplatí za tzv. Systémové služby....v Německu to tak je, a když zaplatíte poplatek, tak umori i vaši nadvyrobu elektřiny.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist