https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petr-brezina-jak-se-pripravuji-vohodospodari-na-klimaticke-zmeny
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Březina: Jak se připravují vohodospodáři na klimatické změny?

4.1.2016
Zaklesnutí zásobní hladiny údolní nádrže Šance s pohledy do její zátopy
Zaklesnutí zásobní hladiny údolní nádrže Šance s pohledy do její zátopy
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Povodí Odry
Problematika klimatických změn zdaleka přesahuje záběr, který řeší státní podniky Povodí. Nás vodohospodářů se klimatická změna dotýká zejména ve dvou oblastech. Hydrologickým suchem a povodněmi. Pokud to zjednodušíme, projevují se klimatické změny nerovnoměrností distribuce vody a větším výskytem extrémů, a to buď v oblasti krátkodobého přebytku (povodeň), nebo dlouhodobějšího nedostatku vody (sucho).
 

Povodňová problematika je dnes řešena už z evropské úrovně tzv. Povodňovou směrnicí 2007//60/EC. Na základě této směrnice připravují státy povodňové mapy a Plány pro zvládání povodňových rizik, a ty by měly od svého druhého cyklu, tedy od plánů hotových v roce 2021, obsahovat již vliv klimatické změny.

Nejde jen o častější a možná větší povodně říční, ale také vliv růstu mořské hladiny, povodně městské a tzv. pluviální, tedy než voda po bouři doteče do potoka či řeky. Podniky povodí zpracovávají tzv. povodňové mapy a spolupracují s ministerstvy životního prostředí a zemědělství, jakožto hlavními pořizovateli, na vzniku Plánů pro zvládání povodňových rizik zpracováním podkladu s názvem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem.

Problematika sucha je částečně pojata v rámci druhé vodohospodářsky významné evropské směrnice a to Směrnice 2000/60/ES o vodní politice. Zde podniky Povodí zpracovávají tzv. Plány dílčích povodí, které jsou základním podkladem pro Národní plány povodí, které pořizují zmíněná ministerstva.

Je pravdou, že velká část problematiky sucha zůstává touto směrnicí neřešena. Na to reagovaly příslušné instituce založením meziresortní komise VODA-SUCHO a činnost této komise následně vedla k přípravě usnesení vlády v této věci, které bylo přijato vládou ČR v červenci 2015 pod číslem 620.

Obsahem tohoto usnesení jsou úkoly pro jednotlivé instituce, jejichž řešení povede k návrhu souhrnné koncepce pro zmírnění negativních dopadů sucha. Podniky Povodí by zde svou odbornou autoritou měly zaštítit vodohospodářskou část - např. manipulační řády nádrží a vodohospodářských soustav, spolehlivost zásobení vodou z nádrží, zabezpečené průtoky pod nádržemi či hájení lokalit pro nádrže budoucí.

foto - Březina PetrPetr Březina
Autor je technický ředitel Povodí Odry.
tisknout poslat
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist