https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/petrn-svoboda-zastaveji-vsechno-kolem-vas
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Petr Svoboda: Zastavějí všechno kolem vás

9.5.2021
Výstavba apartmánových bytů na Horních Mísečkách.
Výstavba apartmánových bytů na Horních Mísečkách.
Foto | archiv / Ekolist.cz
Před volbami v roce 1992 stála naše společnost na podobném rozcestí jako dnes. Rozhodovala se mezi dvěma cestami hospodářské transformace. První cesta byla rychlá a vedla přes privatizaci státních podniků bez výraznější právní regulace. Druhá cesta byla pomalejší a podmiňovala privatizaci přijetím standardních evropských zákonů v oblasti kapitálového trhu. První cestu razila ODS v čele s usměvavým Václavem Klausem, který nevěděl, jak rozlišit čisté a špinavé peníze, a chtěl, aby se privatizace udělala rychle a pokud možno po tmě. Druhou cestu reprezentovalo Občanské hnutí složené z intelektuálů a právníků, jako byl Petr Pithart, Jiří Dienstbier či Dagmar Burešová, kteří varovali před privatizací bez pravidel a kromě peněz vyznávali i nějaké zásady. Lidé však tenkrát masově podlehli kouzlu Václava Klause a představě, že když to uděláme rychle, budeme se mít brzy jako v Německu. Volby skončily drtivým vítězstvím ODS, Občanské hnutí zmizelo v prachu dějin a Česká republika nastoupila éru 90. let, „doby kožené a železné“, kterou charakterizovala divoká privatizace, krachy investičních fondů a bank a rozkradení státního majetku v hodnotě až 1 bilionu korun. Tato doba stvořila i své „hrdiny“, z nichž ten největší nedávno spadl s vrtulníkem, a ten druhý největší nám už několik let vládne ve střetu zájmů, který je větší než krakatice obrovská.
 
V současné době stojí naše společnost na klíčovém rozcestí, jak reformovat zákonnou úpravu výstavby. Příští týden bude Poslanecká sněmovna v závěrečném 3. čtení hlasovat o návrhu stavebního zákona, který rozhodne o podobě našich měst i krajiny na příští desítky let. Je to nejhorší ze všech špatných zákonů, které se nám podařilo od roku 1989 zpackat. Nenapsal ho stát, ale podnikatelský svaz, který se jmenuje Hospodářská komora a je „převodovou pákou“ stavebních a developerských korporací. Na tomto privatizačním formátu tvorby zákona se před třemi lety domluvil „hrdina“ české privatizace, bývalý kariérní komunista a momentálně předseda představenstva českého státu Andrej Babiš s jiným „hrdinou“ doby kožené a železné, bývalým kariérním komunistou a momentálním šéfem Hospodářské komory Vladimírem Dlouhým. Oba to mysleli dobře, ale dopadlo to jako vždycky. Chtěli to udělat rychle, protože chtějí, aby se u nás rychle stavělo. Jejich vzdělání a myšlení je ekonomické a zformovalo se v době komunismu, kdy výstavba paneláků, přehrad, továren a Temelínů byla zárukou rozvoje národního hospodářství a kdy nějaké ohledy na práva lidí, krajinu nebo přírodu nekomplikovaly investorským organizacím život. Jsou to lidé, kteří nemají zásady. Znají jen účel, jímž jsou peníze a byznys v duchu hesla: „Co je dobré pro Kolaloku, to je dobré i pro zákon“. Jsou schopni se za jednoho režimu na schůzích hlásit k marxismu-leninismu. A za jiného režimu pracovat pro americkou investiční banku, popřípadě se stát velkým kormidelníkem českého kapitalismu a přitom sosat dotace jako za komunismu.

Výsledkem dohody Andreje Babiše a Vladimíra Dlouhého o privatizaci přípravy stavebního zákona je nynější návrh, který představuje největší nebezpečí pro českou krajinu za posledních 40 let. Řekněme na rovinu: ANO, nový stavební zákon výrazně urychlí výstavbu v ČR. Urychlení však neumožní ani tak vysněná digitalizace, ale obrovská deregulace v oblasti ochrany životního prostředí. Tato deregulace stojí na tom, že se vytunelují rozsáhlé úseky z dosavadní působnosti orgánů ochrany životního prostředí a převedou se na stavební úřady. Tento „tunel do pozítří“ se v lyrice advokátů, kteří pro Hospodářskou komoru návrh nového zákona sepsali, nazývá „integrace agendy dotčených orgánů do státní stavební správy“. Spočívá v tom, že mimo chráněná území, tzn. na 80 % rozlohy ČR, už nebudou klíčové otázky ochrany životního prostředí ve stavebním řízení posuzovat specializované odbory, podřízené Ministerstvu životního prostředí (MŽP) nebo Ministerstvu zemědělství (MZe), ale samy stavební úřady v čele s Nejvyšším stavebním úřadem. Takže například o vynětí půdy ze zemědělského i lesního půdního fondu, o kácení stromů a dokonce i o celkovém posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) budou rozhodovat samy stavební úřady, aniž do toho bude moci MŽP či MZe zasáhnout. Na nové státní stavební úřady se za tím účelem převedou „přírodovědci“ z odborů obecních a krajských úřadů. Ale nepředstavujte si, že to budou nějací ideoví ochranáři. Ti by v technokratickém prostředí stavebních úřadů nevydrželi. Budou totiž podřízeni řediteli stavebního úřadu a budou tam od toho, aby se stavby rychle povolovaly. Budou to „glumové“ ochrany životního prostředí. Se zlomenou páteří a schopností k takovým kompromisům, které si ani nedokážeme představit.

Model, ve kterém by zemědělskou a lesní půdu mohl pro výstavbu vyjímat sám stavební úřad mimo jakoukoli řídící pravomoc MŽP a MZe, neexistoval ani v době hluboké totality za platnosti starého stavebního zákona z roku 1976. I tehdy musely tyto klíčové otázky závazně posuzovat specializované dotčené orgány podřízené zmíněným ministerstvům

Deregulace v ochraně přírody však dostala zákeřnou smrtící ránu i v těch nejcennějších chráněných územích, ač si toho díky složitosti příslušného paragrafu nikdo nevšiml. A pozor! Vůbec nejde o bezvýznamný pozměňovací návrh (bezvýznamného) poslance Bauera z ODS. Sám vládní návrh předpokládá, že jakmile stát, kraj nebo obec jednou v územně plánovací dokumentaci v rámci národního parku, chráněné krajinné oblasti nebo jiného chráněného území vymezí zastavitelnou plochu s „prvky regulačního plánu“, pak v rámci ní budou stavební úřady povolovat stavby bez jakéhokoli závazného stanoviska či souhlasu Agentury ochrany přírody a krajiny nebo správy národního parku. V současných územních plánech obcí v národních parcích i v chráněných krajinných oblastech přežívají z „divokých“ let z minulosti vymezené zastavěné plochy. Dostaly se tam všelijakými způsoby. Jejich surové zástavbě brání jen dosavadní pravomoc Agentury a správ národních parků vydávat ve stavebním řízení závazné stanovisko nebo výjimku. Nyní bude stačit, aby příslušné obce tyto územní plány změnily a pro vymezené zastavěné plochy doplnily jen či dva „regulační prvky“, třeba jen tvar střechy nebo způsob řešení parkování. Agentura ani správy NP budou moci těmto změnám jen stěží zabránit a přijdou o svou pravomoc se k těmto zastavěným plochám v následných stavebních řízeních závazně vyjadřovat.

Deregulace v ochraně životního prostředí představuje obrovskou daň za urychlení výstavby. Je to daň, kterou zaplatíme všichni. Všude kolem nás jsou volné zelené plochy. Často nejsou chráněné, a přesto jsou krásné. Leckdy jsou v obcích, které ani nemají územní plán. Jsou to louky, pole i lesy ve volné krajině kolem našich chat a chalup. Jsou to ale i plochy přírodní zeleně ve městech, kde žijeme. Dělají náš život příjemnějším. A nový stavební zákon umožní jejich zástavbu rychle jako „blitzkrieg“. Počínaje developerskými projekty na zelených plochách ve městech, přes skladové haly na zemědělské půdě a konče apartmánovými domy v národních parcích. Přijdou dravci, kteří nemají zásady a nemají ani zábrany urvat si kus malebné krajiny jenom pro sebe. Budou to developeři i bezohlední individuální stavebníci. A „glumové“ na stavebních úřadech, kteří k tomu budou „vyčleněni“, jim na to dají razítko, jako se v 90. letech 20. století schvalovaly privatizační projekty i bankovní úvěry. A postupně vytunelují českou krajinu.

Většina veřejnosti si zatím neuvědomuje, co se chystá. Lidé jsou znavení úmornou roční epidemií koronaviru a chaosem vládních opatření. Jsou soustředění především na sebe a na své rodiny. Ve složité spleti protichůdných názorů na stavební zákon se nevyznají. Bohužel si závažnost problému neuvědomuje ani demokratická opozice. Ta se ve své kritice navrženého zákona zatím soustředila převážně jen na organizaci nové státní stavební správy, tedy zejména na to, že starostové přijdou o pravomoc „povolovat si“ stavby ve svých obcích. Podstata věci je ale jinde. Jednou přijde developer i před náš dům či byt nebo za humna naší chalupy či chaty. A s novým stavebním zákonem se budeme jen smutně dívat, jak náš klid a naše prostředí postupně proměňuje v asfaltové plochy a zdi staveb všeho druhu.

Volby na podzim letošního roku dávají každému šanci zvolit si demokratické strany, pro které není životní prostředí jen brzdou hospodářského rozvoje a které nový stavební zákon snad zkultivují ještě předtím, než nabude účinnosti. Lidé tak mají opět možnost vydat se na rozcestí po dvou cestách. Jedné, která urychlí výstavbu za každou cenu. Druhé, která dá výstavbu do rovnováhy s ochranou našeho životního prostředí.


reklama

 
foto - Svoboda Petr
Petr Svoboda
Autor pracuje na Katedře právo životního prostředí Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (41)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

9.5.2021 08:49
První odstavec za 1* !

To co si dovolují " developéři ", mnohdy za podpory politiků i státní správy, jak místní, tak na nejvyšší úrovni, je trestuhodné a patří se zatrhnout. Mnohde se dá stavět na starých základech, nebo po nich. Něco jiného jsou liniové dopravní stavby.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.5.2021 08:56
Petr Svoboda skvěle vystřihl podstatu problému a jasně ukázal k čemu to povede.
Už dnes po novelizaci stavebního zákona (vymeteno se spolky) a skandálním rozhodnutí Ústavního soudu ( vše je v pořádku) přírodě visí nad hlavou gilotina v podobě tzv. nového stavebního zákona.

Už dnes developerské tlaky na chráněná území jsou obrovské a používají se doslova nezákonné prostředky všeho druhu nad kterými státní správa benevolentně přivírá oči. Hlavně, že se vydělá.

To, co dnes probíhá v Jeseníkách a Králickém Sněžníku je doslova tragédie. A to platí, resp. měly by platit stávající právní předpisy !!!

Jediné, čím mě pan Svoboda nepotěšil, je apel k účasti ve volbách a podpora stran, které by destrukci životního prostředí bránily.

Měl aspoň naznačit mezi řádky , koho tím myslí. Při nejlepší vůli jako ekolog realista nevidím nikoho, kdo by tou zárukou měl být.

Pokud mají čtenáři Ekolistu tip, tak mi ho prosím sdělte, předem velmi děkuji.
Odpovědět
va

vaber

9.5.2021 09:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Piráti jsou mladí a nadšení, ale nechápou realitu ,ta je posadí na zem ,asi už posadila ,jen jejich voliči to ještě nevidí,
žádná strana nedokáže vzdorovat podnikatelské loby
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

12.5.2021 12:58 Reaguje na vaber
Piráti se sice zaklínají i ochranou přírody, ale jejich priority a základní cíle jsou úplně jinde, ochrana přírody je z jejich pohledu marginální.

Podle mne kdokoliv, jen ne Piráti.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.5.2021 13:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Můj názor : Liberálně ekologická strana LES, Zelení Z, Piráti. U TOP a STAN mám v hlavě otazník.

Před volbami budu zvažovat šance na zvolení do parlamentu.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.5.2021 20:32 Reaguje na Majka Kletečková
Piráti chtějí zvýšit daň z nemovitostí na 1% z ceny
(10 000 Kč z 1 000 000) nemovitosti, zatím z velkých staveb a firem (na př. od velkých vlastníků bytových komplexů), potvrdil to dnes tv debatě na Primě senátor za Piráty Lukáš Vágenknecht. Nemluvě o tom, že ty velké firmy to rozhodně nebudou platit na úkor svého zisku, zaplatí to zákazníci, nájemci prostor i nájemníci v bytových komplexech. Jistě se také dá počítat se snahou zástupců Pirátů bude snaha, pomáhat velkým developerům s výtavbou, právě kvůli inkasu nové sazbě daně.
Odpovědět
va

vaber

9.5.2021 09:20
u nás je příliš mnoho lidí které krajina nezajímá, jen zisk a ten se nejlépe realizuje na stavbách na zelené louce a o tom je hlavní spor, povolovat stavby na zelené louce,
každý zákon se různě vysvětluje a hledají se kličky a vždy se najdou ,zachránil by to jen zákon, který by zakázal další vyjímání půdy pro výstavbu, ale takový zákon přijde až někdy v daleké budoucnosti,
lidí nepřibývá ,zastavěné plochy ano, staré stavby se nelikvidují a místo pro výstvbu prý chybí a tím i příležitost pro zisk,
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

9.5.2021 09:30
Třicet let po plyšáku a stále stejné nálepkování lidí. Pamatuji prvé komunální volby, kdy se vybírali lidé na kandidátku OF. Ten ne, protože
byl ještě před týdnem ve straně, ten taky, protože v ní byl před rokem
68 a jeho otec zceloval pole, ten taky ne, protože jeho žena měla funkci
ve svazu žen atd. Nebylo koho vybrat a tak se vybírali často neschopní
a nebo všehoschopní a na funkci nejvyšší byl ideálem tvárný analfabet,
který podepsal vše, co mu ti ostatní podstrčili. Přišlo prvé kolo malé
privatizace a člověk se divil odkud se vzali ti noví "podnikatelé".
Co bylo lukrativní, tak to "vyhráli" veksláci a podvodníci. Na zbytek se
zadlužili naivové, kteří nepochopili to, že s poctivostí dojdou leda
pod most. Už tehdy spekulanti skupovali restituovaná políčka a stavby
ne se záměrem hospodařit, ale pouze podržet a později výhodně prodat.
Kdo měl informace kudy povede dálnice, kde se bude stavět satelit atd.,
tak kupoval zdánlivě nevýhodné pozemky a bohatl díky informacím, které
měli pouze ti vyvolení(ne ti zvolení). Dnes je to stále stejné a kdo
má nějaké políčko, tak potvrdí, kolik mu ročně přijde nabídek k odkupu.
Ten osamocený hektar má cenu orné půdy, ale po zcelení okolních hektarů
už má cenu zlata. No a při té zlaté ceně pozemku není problém pustit
nějaký "chlup" odpovědnému úředníkovi na správné funkci. Nedělám si
iluze ze žádného stavebního zákona, protože zákon aplikují v praxi pouze
lidé a ti mají své priority. Ona taková parcela, či jeden domeček pro syna se mezi padesáti jinými ztratí a stavbě už nic nezabrání. Čím více těch
samostatných ouřadů, tím více možností a čím kovaříčků ubývá(centralizace),
tak ubývá možností, protože na kováře kouká více závistivých očí. Chápu tak
odpor kovaříčků, že se bojí o svůj díl a raději by vše zachovali postaru.
Odpovědět
va

vaber

9.5.2021 09:36 Reaguje na Břetislav Machaček
u takových samostatných ouřadů se často rozhoduje o svých známých a to se těžko odmítá
Odpovědět
TK

Tomas K

9.5.2021 10:12
Na druhou stranu se projeďte v Německu, třeba bavorský venkov. Všude tam stojí domy. Ale tak nějak mi to tam připadá, že je to v souladu s přírodou. Mnoho z nich jsou statky, kde se stále hospodaří. Tak nějak tuším, že u nás to dopadne jako se vším, tzn. pokračuje neurvalé buranské podnikání bez ohledu na cokoli. Budou to jenom další nevzhledná sídliště naležato.
Odpovědět
va

vaber

10.5.2021 08:54 Reaguje na Tomas K
bavoráci jsou sedláci a ti vědí ,že peníze zmizí jak pára nad hrncem, ale půda ne, takže ji neprodávají
Odpovědět
ss

smějící se bestie

9.5.2021 11:41
Už mnohde jsou - viz satelitní městečka, vesnice i v blízkosti dávno plánovaných liniových dopravních staveb/pražský okruh, atd..
Odpovědět
JF

Jan Fiala

9.5.2021 12:27
Tak když odmylsíme ten blemc o kuponovce a tím spíš pind, že by Pithart apod. měli nějaké zásady... Autor by si měl doplnit vzdělání a zjistit, že nešťastná kuponovka není žádný vynález český, natož Klausův či Ježkův, nýbrž že se s tímto neštěstím spálila skoro celá východní Evropa. A že napřed se mělo zrestituovat vše, aby nebyly ještě po 3 dekádách spory, a pak teprve státní moloch nějak privatizovat, aby fungoval, to víme. Ale že nejeden vůl hned prodal knížky spekulantům, za to Klaus a spol. fakt nemohli.

A jinak vše se zastavuje už teď. Satelitní hrůzy, developky, montovny, sklady... Kde má vést dálnice, tam jsou zrovna broučci či žabičiky, ale kde montovna, tam ne...
Odpovědět
ss

smějící se bestie

9.5.2021 12:44
Samozřejmě že se mělo začít restitucemi sedláků, živnostníků, malých továrníků/do 250zaměstnanců.
Že k tomu nedošlo, má největší podíl právě Klaus se svojí ODS, s přicmrdáváním lidovců. Potom by ty privatizace vypadaly úplně jinak.
Odpovědět

Jirka Černý

9.5.2021 12:48
Dobrá a špatná cesta kterou se vydat, krásně přirovnání a jakou cestou se vydala v devadesátkách naše ochrana přírody? Za těch třicet let ji většina lidí má zažitou jen jako buzerující, zakazující, pokutující, bez koncepce a plná nelogických, nesmyslných, protichůdných kroků. Ano už teď můžete postavit cokoliv kdekoliv když jsme ruský podnikatel nebo ještě lépe velkoexekutor.
Instituce a organizace tzv chránící přírodu teď očekávají mohutnou podporu veřejnosti a ono nic moc, no proč asi? Ne přiznat si vlastní chybu je hloupost, uděláme to jako vždy a hodíme to na občana.
Odpovědět
DD

Daniel Dvořák

12.5.2021 14:53 Reaguje na Jirka Černý
Pane Černý, pokud myslíte státní ochranu přírody, ta se vydala cestou naznačenou v článku - dle Klausova hesla nejdřív vydělat peníze, ochrana přírody je třešnička na dortu. Lidé to tak nejspíše chtěli a každopádně to přijali za své, a proto MŽP polovinu času od revoluce bojovalo často i o samotnou existenci. Ale veřejný diskurz, pro mě trochu překvapivě i v diskusích na ekolistu, stále opakuje ekologové=největší zlo. Tak dlouho to Klausové a Zemani opakovali, až tomu lid uvěřil.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.5.2021 12:50
Článek skvěle popisuje situaci. Se vším, co je v něm psáno, bez výjimky souhlasím.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

9.5.2021 12:58
Existuje jediná strana, už docela dlouho etablovaná, co jí není příroda lhostejná. Jediná, co nepoužívá Zelená témata jako Greenwashing. A má potenciál 7 %, kdyby se všichni Ti,kterým příroda není lhostejná, odvážili jim dát hlas. Zelení!
Odpovědět
ms

10.5.2021 01:52 Reaguje na Katka Pazderů
Stačí se podívat na web Strany zelených, kolik prostoru "věnovala" ekologické tragédii řeky Bečva. Zato genderová témata převažují jako podpora potratové turistiky mladých Polek do ČR. A hlavně výzva k posílání peněz na stranické konto. A pak nedávný šéf zelených pan Stropnický, sám genderově naprosto báječný jako hrdý homosexuál, si pro sebe a svého přítele koupil zámek za 12 milionů korun. To ta zelená politika asi nese. Ale druhým by nařizoval skromnost, chodit pěšky, nejíst maso, sestřelit z oblohy všechna letadla apod. A čím asi přivezou Stropnickému materiál na rekonstrukci zámku? Asi na přívěsu za kolem. Hlavně nikomu vy zelení nepřikazujte, jak má žít. To už dělali neúspěšně bolševici. Protože bychom neměli zapomínat na fakt, že když se rozkrojí uzrálý zelený meloun, je uvnitř RUDÝ!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

10.5.2021 11:28 Reaguje na Katka Pazderů
To už tu jednou bylo ... a zjevně stačilo. Všem.

Hlavně si už přiznejte, že Piráti vám prakticky veškerý potenciální elektorát už přebrali a zbytek voličů si o vás neopře ani kolo. Prostě vy hooodně dlouho, a nejspíš už navždy, budete jen takový anarchistický kroužek.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

12.5.2021 23:47 Reaguje na Katka Pazderů
No, popravdě jednou úplně stačilo. Doufám, že Zelení zůstanou na svých krásných dvou procentech.
Odpovědět
Vojtěch  Maruška

Vojtěch Maruška

9.5.2021 13:09
Petr Svoboda si vylil srdce za všechny útrapy minulosti. Fakta jsou jasná, zatímco většina nevěděla co s tím, jak přeskočit ze zdevastovaného socialistického bordelu do kapitalismu a všichni mimo Klause jen kuňkali a nevěděli jak dál, tak on ANO. Uvědomte si, že většina vzdělaných Čechů měla buď v kapse rudou knížku, ale i když ne, jejich socialistické mozečky nebyly schopny pohnout se dál. Ale dnes jsou všichni chytří a moc dobře ví, jak se to mělo dělat, kdo je vinen a kdo nevinen. Jediný Klaus ať si o něm myslíme cokoli , věděl jak a měl tah na branku.. A dnes se nedivte, většina Čechů na nějakou přírodu kašle, podívejte se, kdo jsou ti velcí a úspěšní, je to všechno většinou elita socialismu, dnes neskutečně chamtivá odrůda kapitalismu minulosti..Za socialismu byli lidé vychování jen přírodu ždímat, ničit a trhat rekordy v tunách vyprodukovaného železa. Ve školách socialismu vůbec nebyl předmět ochrany přírody, hnutí Brontosaurus bylo jen trpěno a přehlíženo..A dnešní "elita" o tom jen mluví a přitom naší zemědělci tam perou na plný plyn insekticidy a jiná svinstva ..A občané? Je jim to ukradené, kácejí okolo sebe co vidí a mají jen sekačky a Rundapp.Skončíme na poušti, už je pozdě, jsme jen národ slintalů a ignorantů..
Odpovědět
Vojtěch  Maruška

Vojtěch Maruška

9.5.2021 13:10
Odpovědět
Vojtěch  Maruška

Vojtěch Maruška

9.5.2021 13:12
Petr Svoboda si vylil srdce za všechny útrapy minulosti. Fakta jsou jasná, zatímco většina nevěděla co s tím, jak přeskočit ze zdevastovaného socialistického bordelu do kapitalismu a všichni mimo Klause jen kuňkali a nevěděli jak dál, tak on ANO. Uvědomte si, že většina vzdělaných Čechů měla buď v kapse rudou knížku, ale i když ne, jejich socialistické mozečky nebyly schopny pohnout se dál. Ale dnes jsou všichni chytří a moc dobře ví, jak se to mělo dělat, kdo je vinen a kdo nevinen. Jediný Klaus ať si o něm myslíme cokoli , věděl jak a měl tah na branku.. A dnes se nedivte, většina Čechů na nějakou přírodu kašle, podívejte se, kdo jsou ti velcí a úspěšní, je to všechno většinou elita socialismu, dnes neskutečně chamtivá odrůda kapitalismu minulosti..Za socialismu byli lidé vychování jen přírodu ždímat, ničit a trhat rekordy v tunách vyprodukovaného železa. Ve školách socialismu vůbec nebyl předmět ochrany přírody, hnutí Brontosaurus bylo jen trpěno a přehlíženo..A dnešní "elita" o tom jen mluví a přitom naší zemědělci tam perou na plný plyn insekticidy a jiná svinstva ..A občané? Je jim to ukradené, kácejí okolo sebe co vidí a mají jen sekačky a Rundapp.Skončíme na poušti, už je pozdě, jsme jen národ slintalů a ignorantů..
Odpovědět
PK

Panda Kočičí

9.5.2021 13:52
Dobrý den, bohužel souhlasím s článkem. Pracuji ve státní správě ochrany přírody a lidem je příroda ukradená. Můžeme se tisíckrát nesouhlasně vyjadřovat k územním plánům, ke stavebním záměrům. Podáváme dokola námitky k budoucím novelám, příp. novým zákonům (odpady, výrobky s ukončenou životností), ale na MŽP nemáme šanci. Když ohledně něčeho vydáme nesouhlasné stanovisko a dotyčný se odvolá, tak konkrétně u nás, dá kraj vždycky za pravdu investorovi a to bez podmínek. A protože to víme, tak raději dáme souhlasné stanovisko (proti vlastnímu přesvědčení, tj. proti přírodě), ale s tím že alespoň rozhodnutí pevně ošetříme závaznými podmínkami, které dotyčný musí dodržet. Druhým velkým problémem je, že jako státní správa, tj. bývalé okresní úřady, jsme v budovách samosprávy, tj. městských úřadů. Tudíž je naše vedení vydíratelné. Nebudete poslouchat, hledejte si jinou budovu. Jenže nejsme OSVČ, aby nám stát dovolil jít jinam. A tak raději naše vedení musí souhlasit ze strachu, aby nebylo vyměněno hned po dalších volbách. My bychom měli být ti nezávislí. Mít své budovy a být odvolacím orgánem konkrétního města. Mít tu místní příslušnost, znát terén, problematiku místa, a ne odtrženost krajského úřadu od místa rozhodování. Proto se to tehdy udělalo. Abychom se styděli pokutovat městské úřady, když jsou našimi nájemci. Aby pro velké množství nesmyslné právnické agendy (psát 4 stránky rozhodnutí kvůli každému prdu) úředníci měli čas rozhodovat od stolu. Ani nevíte jaké množství věcí jsme zachránili a nikde se o tom nepíše. Jenže mi chráníme veřejný zájem ochrany přírody. Územní plánování a výstavba zase veřejný zájem rozvoje obcí a napojení na infrastrukturu. Což je protichůdné. Přijde mi, že hájit týrané zvíře a dát ho do náhradní péče, tak aby trýznitel v týrání nepokračoval, je pro většinu lidí samozřejmá a je bráno jako samozřejmost, že od toho úřady máme, ale když nesouhlasíme s tím, aby si někdo skácel na svém pozemku mohutný (i méně mohutný) dub jen proto, že z něho padá listí, tak jsme hned hrozné bestie, co zasahují do práva vlastníka. Není to tak černobílé, jak se všude píše. Dříve jsem pracovala v "nezávislých" ekoorganizacích, takže mohu porovnávat. A upřímně Vám mohu říct, že 4 dny z pěti na úřadě, chodím domů nas...á a s pocitem marnosti. Čekám na oponenturu a přeji pěkný den.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

9.5.2021 18:12 Reaguje na Panda Kočičí
Oponentura se nekoná , popsala jste to objektivně. Pouze bych dodal, že lidé vašeho zrna netvoří většinu na úřadech, v průměru je to ještě horší.
Odpovědět
Sl

Slovan

9.5.2021 22:33 Reaguje na Panda Kočičí
Člověk se někdy fakt nestačí divit, jak to v téhle zemi může občas fungovat. Děkuji za zajímavý příspěvek i za boj o naší přírodu!
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

9.5.2021 16:51
Apartmány jsou prohra pro všechny
Odpovědět
ig

9.5.2021 19:10
Všichni hledí na developery a průmyslníky jako na škůdce lidstva, kteří jen pro vlastní potěchu staví domy a výrobní haly. Ale není to tak, domy se staví pro lidi, kteří chtějí někde bydlet a továrny pro lidi, kteří chtějí někde pracovat a vydělat si peníze :-) Takže pláčete na špatném hrobě. Zkuste spíš přesvědčovat lidi, že mohou v klidu dál bydlet s dětmi a s babičkou v 1+1 a že práce v polorozpadlém kravíně je také matkou pokroku :D
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

9.5.2021 20:47 Reaguje na
Od roku se postavilo podle údajů ČSÚ cca 900 000 nových bytů,ale obyvatel nepřibylo ani 300 000. pravda, nějaké byty, třeba ty byty vybydlené nejmenovaným etnikem byly i zbourány )A ještě se buorají) ale ttěch určitě nebylo 600 000.
A 1+1 se staví právě v této době,naproti našemu domu jich onehdy zkolaudovali v nově postaveném domě 52 kusů. Prý o větší není zájem, jak jsem se dověděl při jednání o povolení stavby, protože jsme byli účastníky řízení, kvůli oslunění. Původně to byla cosi jako zarostlá zahrada, plná drobného ptactva.
Odpovědět
ig

9.5.2021 21:50 Reaguje na Jiří Daneš
Já tomu rozumím, ale ty byty si zjevně najdou své majitele - jinak by je nikdo nestavěl. Ty 1+1 jsou celkem srozumitelné, spousta mladých lidí se trochu zmohla a kupují si svůj první byt. Je tam samozřejmě spousta proměnných které také moc dobře nechápu (proč jsou u nás tolik preferované byty v osobním vlastnictví) ale celkově mi to nepřipadá jako nějaká bezcílná činnost.
Odpovědět
JH

JH

9.5.2021 21:45 Reaguje na
To máte kus pravdy, ale zase nemusíme celou republiku bezhlavě zastavět, jak by si developeři často představovali. Proto je dobře, když je něco brzdí. A nemusí snad mít každý hned dům na zelené louce, to bychom se sem za chvíli nevešli.
Odpovědět
ig

9.5.2021 21:53 Reaguje na JH
No, developeři. Kdybych si teď měl kupovat byt, tak určitě budu chtít aby nebyl u hlavní silnice, aby nebyl ve stísněné čtvrti, aby se tam dalo parkovat v garážích i před domem, aby nebydleli v okolí "nepřízpůsobiví", aby bylo blízko do lesa, ... A developer to ví a bude stavět takové byty aby je mně a mně podobným zájemcům prodal.
Odpovědět
JH

JH

10.5.2021 06:01 Reaguje na
Všichni hledí na developery jako na škůdce asi proto, že při své činnosti napáchají často dost škody.
Odpovědět
JH

JH

10.5.2021 06:14 Reaguje na
Kvůli tomu, že někdo zrovna potřebuje garáž snad ještě nemusíme zalít betonem každou louku, kde ještě nic nestojí.
Odpovědět
va

vaber

10.5.2021 09:42 Reaguje na
mě jako občana vůbec nezajímá co developeři ví, v normální společnosti mohou stavět jen tam, kde se to smí, proto se v Americe stavěly tak vysoké mrakodrapy , paradoxně nebylo kde stavět a okolní pozemky neuvěřitelně drahé, jenže když se zákony vytvářejí a ohýbají tak ,jak si developeři přejí a cena pozemků je směšně nízká, nastane situace jak u nás ,nesmyslné zabírání zelených ploch ,ovšem z ekonomického hlediska ,je to pro někoho skvělé,
člověk rozumný by měl myslet i na budoucnost
Odpovědět
ig

10.5.2021 18:07 Reaguje na vaber
Nj, to je ve městě. Ale běžný lid bydlí na předměstích, kde to vypadá přesně obráceně.
Odpovědět
JB

Jakub Brenn

9.5.2021 22:53 Reaguje na JH
to už se teď děje...a většina obcí se snaží co nejvíce parcel
převést na stavební...A podle toho to v republice vypadá. Spekulace a kšeftování s pozemky je spolu s obchodem s chudobou v posledních třiceti letech jeden z nejvýnosnějších praktik.
Odpovědět
Sl

Slovan

9.5.2021 22:49 Reaguje na
Ono je málo pozemků mimo velkoplošná chráněná území, že se musí zastavět i ony? Spousta mladých (nejenom) lidí se stěhuje dnes do velkých měst - Prahy, Brna, Liberce apod. a jejich blízkého okolí. Nejžádanější a nejdražší stavební pozemky pro stavbu rodinných domů jsou v okolí těchto velkých měst Typicky ve městech typu Beroun, ze kterého jste za 20 minut po dálnici v Praze. Ať se stavební řízení zrychlí a zjednoduší, ale nevím, proč by ruku v ruce s tím mělo jít i oslabení ochrany přírody. Nebo jsme na tom fakt hůř než kdejaké rozvojové země?
Odpovědět
ms

10.5.2021 01:44
Je hezké plakat nad novým stavebním zákonem, ale jakou normu bychom měli už konečně po letech stagnace a zoufalství mnoha stavebníků přijmout, abychom nebyli ve stavebním řízení na 157. místě na světě? Např.: O pozemek, který byl v souladu s územním plánem obce stavebním, jsem vedl zápas se šikanou a mstivostí úřadů (nakonec s územním souhlasem až s pomocí soudů!!!) neuvěřitelných 17 let, jen běžné drátěné oplocení s tyčemi po 3 metrech a výškou 150 cm se schvalovalo 7 let!!" Dodržování termínu stavebním úřadem žádné, stížnosti na krajský úřad takřka bezvýsledné. Na stavebním úřadu paní, které bych nesvěřil ani vedení zásob potravin doma. Tak kde máte nějakou normu, kdy by se stavebník rodinného domu nepřipadal pomalu jako darebák, že chce investovat své zdaněné peníze, dát práci projektantovi i stavebním firmám, odvést DPH, zkultivovat daný prostor a pak po dobu existence stavby platit daň z nemovitostí?!? Vždyť všem těm úředníkům kouká v té džungli předpisů a požadavků korupce z očí! Podívejte se do Prahy, odkud už utíká i střední třída, protože 120.000 Kč za metr bytu je opravdu už jen pro vyvolené nebo spekulanty. Je jasné, že poroste zájem o to stavět ve středních Čechách. Takže musí nastat změna v tom, že investor stavby rodinného domu má zásadně lepší práva než úředník. Kristepane cožpak si po covidové krizi nechceme uvědomit, že před soukromými investory bez dotací do bydlení (nemluvím o developerech) bychom se měli klanět? Proč by nestačil platný územní plán a nějaké normativy stanovené stavebním úřadem (proti podnikatelskému baroku a srubům jako sloni v porcelánu mezi typickými domy daného regionu)? Ovšem který stavební úřad má nějakého územního architekta?
Každý chce dnes raději kupovat starší nemovitost, protože tu si bez problémů předělá (i bez jakéhokoli oznamování). Stačí se podívat, jak dopadla výstavba dálnic a silnic, kdy Praha nemá velký okruh ani 30 let po revoluci. Proto zřejmě idioti z radnice zdraží MHD, aby se ještě více jezdilo po Praze autem. Tady už nikdo nemá kapku selského rozumu a my Češi opět dokazujeme, že si neumíme sami vládnout a spravovat své zájmy. Babiš je produktem nás všech zejména demokratických stran, jež by zase chtěly po říjnu vládnout. Kde jsou jejich klíčové návrhy volebního programu pro zdevastované Česko???
Odpovědět
JH

Jiří Hrabák

18.5.2021 16:43
Budeme volit demokratické strany, které dostávají tantijemy od např. pana Bakaly, který jako první protrhl pavučinu staveb v NP Šumava a postavil veledílo a tím ukázal cestu ostatním.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist