https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ceska-spolecnost-pro-pravo-zivotniho-prostredi-stanovisko-k-navrhum-na-zmenu-zakona-o-ochrane-prirody-a-krajiny-v
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Česká společnost pro právo životního prostředí: Stanovisko k návrhům na změnu zákona o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s návrhem nového stavebního zákona

10.5.2021
Změny stavebního zákona mají potenciál způsobit destrukci ochrany přírody. Ilustrační snímek.
Změny stavebního zákona mají potenciál způsobit destrukci ochrany přírody. Ilustrační snímek.
Ve středu dne 5. 5. 2021 začala Poslanecká sněmovna PČR projednávat ve 3. čtení návrh nového stavebního zákona (sněmovní tisk č. 1008) a souvisejícího změnového zákona (sněmovní tisk č.1009). Ministr životního prostředí vyjádřil ve svém vystoupení obavy o osud ochrany přírody v národních parcích, chráněných krajinných oblastí a dalších přírodních územích chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a to v souvislosti s pozměňovacím návrhem poslance Bauera k § 76 zákona č. 114/1992 Sb., vedeným pod číslem 7980. Návrh se týká odstranění možnosti správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny prosazovat v řízeních podle stavebního zákona ve zvláště chráněných územích veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny.
 

Česká společnost pro právo životního prostředí upozorňuje, že tato degradace postavení dosavadních speciálních orgánů státní ochrany přírody není navrhovaná jen poslancem Bauerem. Její základ je již ve vládním návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb. (sněmovní tisk 1009, platné znění s vyznačením změn t1009a0.pdf). Podle něj již vláda (předpokládáme, že se souhlasem Ministerstva životního prostředí) odebrala v návrhu změny § 76 odst. 2 a 3 zákona č. 114/1992 Sb. možnost speciálním orgánům státní ochrany přírody závazně prosazovat veřejný zájem na ochraně přírody v řízeních týkajících se stavebních záměrů ve zvláště chráněných přírodních územích, pokud půjde o záměry v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, pro které územní plán stanovil „prvky regulačního plánu“. Podle vládního návrhu změny § 76 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. „podkladem pro vydání rozhodnutí podle odstavce 2 je vyjádření krajského úřadu, Agentury nebo správy národního parku jako dotčených orgánů podle jejich územní působnosti podle § 77a a 78 z hlediska zájmů chráněných tímto zákonem“. Jedná se o „velký skok zpět“ oproti dosavadní právní úpravě, kde tyto veřejné zájmy dosud prosazují speciální orgány ochrany přírody účinněji, a to formou samostatně vydávaných souhlasů, povolení výjimek, povolení odchylek (vše formou správního rozhodnutí) či závazných stanovisek. Podle navrhované právní úpravy již budou moci vydávat jen právně nezávazná vyjádření. Tím ztratí správy národních parků a Agentura ochrany přírody a krajiny kontrolu nad ochranou přírody ve zvláště chráněných územích. Rozhodování nových stavebních úřadů nebude zárukou prosazování veřejných zájmů na ochraně přírody a krajiny a ohrozí dosahování cílů ochrany přírody, a to i v kontextu naplňování závazků ČR plynoucích z evropského unijního práva a mezinárodních smluv z oblasti ochrany přírody a biodiverzity.

Pozměňovací návrh poslance Kolovratníka vedený pod číslem 7984 již jen tento vládní návrh rozšiřuje (tj. výčet povolení/vydání souhlasů, které bude posuzovat stavební úřad s tím, že bude mít k ruce právně nezávazné stanovisko AOPK nebo správy národního parku) a totéž činí pozměňovací návrh poslance Bauera vedený pod číslem 7980 (vypouští jen podmínku týkající se regulačního plánu).

Shrneme-li, ať bude přijat kterýkoliv ze tří uvedených návrhů změny § 76 zákona č. 114/1992 Sb., bude to vždy v neprospěch účinného prosazování veřejného zájmu na ochraně přírody. K uvedeným změnám kvalitní a přes 28 let dobře fungující právní úpravy není jediný rozumný důvod. Česká společnost pro právo životního prostředí nepodporuje žádné změny zákona o ochraně přírody a krajiny tohoto typu, neboť mají potenciál způsobit destrukci ochrany přírody a negovat dosavadní dochovaný stav přírody ve zvláště chráněných přírodních územích. Požadujeme proto zachovat stávající právní úpravu, zejména § 43, 44 a 78 zákona č. 114/1992 Sb., což předpokládá rovněž neschválení úpravy § 76 odst. 2 a 3 jak ve znění vládního návrhu, tak obou předložených pozměňovacích návrhů.

Prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc., předseda České společnosti pro právo životního prostředí


reklama

 
Česká společnost pro právo životního prostředí

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (4)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.5.2021 11:08
Pan profesor vytříbeným způsobem popsal , co se vlastně chystá
v souvislosti s novým stavebním zákonem.

Totální developerské ataky na poslední zbytky přírody jak ve volné krajině, tak i v územích CHKO nebo národních parků.
Vše ve jménu skvělé budoucnosti a ekonomického rozvoje , bez možnosti účinně takovému jednání preferujícímu zisk na úkor životního prostředí bránit.

Nikdy jsem nevěřil tomu, že se dočkám doby , kdy česká společnost bude rezignovat na to nejcennější co má být pilířem trvale udržitelného rozvoje,
zdravé životní prostředí. Naši potomci nás po právu proklejí.
Odpovědět
KS

Krejcar Stanislav

10.5.2021 13:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Problém je v tom, že českomoravská společnost je socialisticky zpohodlněná ! Po roce 1990, je v obcích a městech nemálo nemovitostí hrůzy s nimiž si obecní a městské úřady nevědí rady. Nemáme se špatně - když si každý zájemce a investor může stavět na zelené louce místo aby se rekultivovaly obecní a městské pozemky s nemovitým majetkem ponechaným chátrání a devastaci bezdomovci a sqotery. Souhlasím i s názorem , že budoucí potomci doplatí na úbitek zemědělské půdy a tedy prostoru pro výživu obyvatelstva ! Oni obchodníci v obchodních řetězcích musí spolupracovat s potravináři a ti se zemědělci. A myslet si, že vás spasí dovoz produktů ze ........ je mylná utopie. Ten kdo zažil dobu sovětského cumu a gumu kdy v sovětské obchodní síti se v regálech krčilo minimum zboží, v zemi, kde zemědělská rozloha se nedala srovnávat s ledasjakým státem nejen Evropy. Chruščov byl kolchozník, a problém se zásobováním okrajových obcí a měst bylo příznačné. Tam se turisté a delegace nevozily. Jistě českomoravská populace bude i růst a rozrůstat se, budou potřeba pro ně i nově bigtowery a pod. Ale i odpovídající množství potravin .
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.5.2021 17:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
každý může oslovit poslance pokud ochránci přírody mají vlastní kvalifikované stanovisko
Odpovědět
PE

Petr Eko

10.5.2021 19:15
Narazil jsme na velice zajímavé zhodnocení tohoto záměru stavebního zákona - a sice, že
"jde o (skrytou ???) privatizaci stavebních parcel v chráněných přírodních oblastech a památkových zonách ".
Prostě musí se našim slavným developerům odstranit "překážky" v jejich bohulibé činnosti - výstavbě v dosud chráněných oblastech či památkových oblastech měst.
Takže se vytvoří příslušný "právní rámec" a preventoně i chaos na stavebních úřadech tak, aby prošly kontroverzní stavební povolení. Něco jak v období privatizce - taky se "zhaslo" a pod pláštíkem tmy se vesele "privatizovalo".
Je to velice smutné, kam spějeme..
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist