https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/povodne-a-klima-vice-zaplav-v-poslednich-desetiletich-je-projevem-meniciho-se-globalniho-klimatu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Bedřich Moldan: Povodně a klima: Více záplav v posledních desetiletích je projevem měnícího se globálního klimatu

22.7.2009
Dnes už snad nikdo nepochybuje o tom, že se klima na celém světě mění. Zažíváme nejteplejší období minimálně za posledních 1000 let a právě zvyšování teploty je nejcharakterističtějším rysem současné globální klimatické změny.
 
Poznámka serveru Ekolist.cz:
Redakce Ekolistu.cz oslovila několik odborníku s žádostí o komentář s tímto zadáním:

"Jsou povodně, které Česká republika zažívá v posledních desetiletích, projevem měnícího se klimatu?"

O komentář jsme požádali:

Spolu s růstem teploty ovšem pozorujeme mnohé další jevy, které se především týkají atmosférických srážek a atmosférického proudění. Vzorce srážek se poněkud mění, celkově jich spíše přibývá, avšak nerovnoměrně. Některé oblasti, zejména ty, které jsou dnes spíše sušší, jsou na srážky chudší, naopak ve vlhčích oblastech jsme svědky zvýšeného přísunu deště či sněhu. V důsledku zvyšování teploty oceánů jejich hladina stoupá, přispívá k tomu i tání polárních ledovců. Změny nejsou rovnoměrné na celém světě, některé oblasti se mohou dokonce ochlazovat. Stejně to platí i o ostatních procesech jako je změna vzorců srážek a další.

Významným rysem současné změny klimatu je růst extremity počasí. To znamená, že se setkáváme s větší intenzitou a s častějším výskytem nejrůznějších extrémních situací. Patří mezi ně vysoké srážkové úhrny, které pak mají za následek povodně nebo prudké větry a bouře, jež známe z tropické oblasti jako tajfuny či hurikány. Bouřlivé větry se také častěji vyskytují ve středních šířkách včetně Evropy. Mezi extrémní situace patří rovněž vlny veder, ale i období extrémních mrazů či suchá období nebo naopak velmi mokrá období.

Průběh změny klimatu je v současné době zkoumán mnoha klimatology, jejichž výsledky jsou shrnovány do zpráv Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel for Climate Change – IPCC). Poslední zpráva vyšla v roce 2007. Závěry se neustále zpřesňují a prohlubují. Poznatky, které byly získány dříve, se stávají určitějšími, prohlubují se, zpřesňují se. IPCC pečlivě uvádí úroveň pravděpodobnosti jednotlivých prezentovaných poznatků. V průběhu doby se prakticky u všech uváděných závěrů jejich pravděpodobnost zvyšuje. To se týká nejen analýzy současné situace, ale zejména předpovědí do budoucna.

Jaký se předpokládá vývoj? Protože na změnu klimatu má zásadní vliv lidská aktivita, musíme především vycházet z předpokládaných scénářů vývoje hospodářské činnosti. V současné době však zažíváme hospodářskou krizi, která může znamenat krátkodobé či delší dobu trvající snížení hospodářské aktivity a s tím bude spojeno spalování menšího množství fosilních paliv. V každém případě však bude změna klimatu pokračovat v nejbližších letech nesníženým tempem, protože hlavní příčina, to znamená skleníkové plyny v ovzduší, již v atmosféře existují a budou i nadále působit. Teplota se v každém případě podstatně zvýší a s tím bude pokračovat i výskyt všech ostatních průvodních jevů.

Již jsme se zmínili o tom, že výrazným rysem změny klimatu je častější výskyt a vyšší intenzita mimořádných hydrometeorologických událostí. Rozhodně nemůžeme tvrdit, že ta či ona konkrétní povodeň či jiná událost byla způsobena globální klimatickou změnou. Avšak s velkou mírou jistoty můžeme konstatovat, že jejich výskyt, častější opakování i jejich intenzita se v důsledku změny klimatu zvyšují. Musíme tedy být připraveni na to, že povodně budou spíše častější, mohou zasáhnout kdykoliv a kdekoliv. Nemůžeme sice mluvit o jasné příčinné závislosti mezi změnou klimatu a tou či onou povodní, ale s velkou pravděpodobností můžeme říci, že jejich zvýšený výskyt v posledních desetiletích je projevem měnícího se globálního klimatu.


reklama

 
Bedřich Moldan
Autor je ředitelem Centra pro otázky životního prostředí
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist