https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radimn-tolasz-klimatologie-v-dalsich-desetiletich
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radim Tolasz: Klimatologie v dalších desetiletích

6.9.2019
Licence | Volné dílo (public domain)
Začalo jaro, v kalendáři je 19. březen 2050. Přes den dosahuje v Česku teplota obvyklých 20 °C, na horách se drží kolem 10 °C. Noční minima klesají jen v tzv. mrazových kotlinách pod 5 °C, poslední mráz byl v polovině února. V dalších týdnech očekáváme rychlý vzestup denních teplot a srážkově podnormální období. Naštěstí už mají všechny zemědělsky využívané pozemky podpovrchové zavlažování a dodávky odsolené mořské vody jsou dostatečně vydatné. Po šesti extrémně horkých létech (maxima až 47 °C) aktuální střednědobé výhledy ukazují, že se letošní letní teploty udrží pod 45 °C a ne všechny letní dny budou tropické.
 

Takto by mohlo už za pár let vypadat jarní zamyšlení meteorologa. Člověk si ještě pořád myslí, že je na planetě pánem, že si umí s počasím i podnebím poradit. Je to zvláštní, protože časté extrémní situace z posledních 20 let i nám ve střední Evropě ukázaly, že jsme na počasí stále hodně závislí.  My, co jsme navštěvovali základní školu v 70. letech minulého století, si pamatujeme, že extrémní počasí bývalo jen v Bangladéši, v Africe nebo v Karibiku.

Jistě, byla mediálně jiná doba a spousta informací se k nám nedostala. Při pohledu do klimatologické databáze však mohu potvrdit, že 20. století bylo meteorologicky a klimatologicky stoletím klidným. Samozřejmě, že najdeme extrémní i nebezpečné situace – sněhový příval na Valašsku v březnu 1958, sucho na konci 40. let, vícedenní extrémní srážky v červenci 1903 nebo v srpnu 1972, skoro horká vlna v červenci 1957, vichřice v říjnu 1974 nebo v lednu 1967 a mnoho dalších. Ale jednotlivé situace se vyskytovaly izolovaně, zpravidla na malém území a po delší časové přestávce. Dnes je situace odlišná.

Zhruba od roku 1997 najdeme každoročně na území Česka nějakou nebezpečnou situaci spojenou s počasím a jistě si všichni pamatujeme neuvěřitelný rok 2013, kdy jsme zaznamenali sněhový příval v březnu, povodně v květnu, horkou vlnu v srpnu a vichřici v prosinci. Vzpomínáte na červenec 1997, když jsme byli všichni překvapeni rozsahem „moravských“ povodní? Dnes už považujeme extrémy za normální.

Člověk je a jistě i v budoucnu bude na podnebí životně závislý. Můžeme se utěšovat, že technologický pokrok nám umožní produkci potravin nezávisle na kvalitní půdě a dostatku půdní vláhy. Můžeme se utěšovat, že budeme celý den uzavřeni v budovách a přesunovat se z místa na místo „potrubní poštou“ (tzv. hyperloop). Můžeme se utěšovat, že extrémy počasí budou pro nás „tam někde venku daleko“, jako dříve byly v Bangladéši. Ale opravdu to chceme a bude nám to stačit?

Klimatologové se už desítky let snaží přesvědčit veřejnost, že klima je a bude problém. Problém, který jsme si způsobili sami hlavně tím, že vypouštíme do atmosféry tzv. skleníkové plyny a posilujeme tak, pro zemskou atmosféru zcela přirozený, skleníkový efekt. Více skleníkových plynů logicky znamená vyšší teplotu atmosféry. Pokud voláme po snižování emisí skleníkových plynů, po vývoji a používání bezemisních technologií, po úsporách spotřebované energie, jsme napadáni, že chceme „poroučet větru dešti“. Naopak, lidstvo „poroučí větru dešti“ tím, že za 200 let zvýšilo koncentraci například jen CO2 o 50 % nebo CH4 o 200 % a ročně přidává do atmosféry neuvěřitelných 50 Gt CO2eqv

Svět dnes diskutuje o tom, jak snížit emise, abychom pomohli klimatu. V Česku diskutujeme, jestli vůbec se otepluje a pokud ano, jestli je možné z toho vinit člověka a pokud ano, tak jestli je člověk zodpovědný za 30, 50, nebo 90 %. Svět dnes spojuje spalování fosilních paliv nejen s produkcí skleníkových plynů, ale i s bezprostředními dopady na zdraví obyvatelstva. U nás se divíme, že máme v době špatných rozptylových podmínek smogové situace a bráníme se aktivnímu snižování emisí, ke kterému jsme se zavázali v Pařížské dohodě. Poslanci se při ratifikaci této dohody ptali, jestli to je nutné a jestli to nebude ekonomicky nevýhodné. Jako klimatolog s geografickým vzděláním musím jednoznačně sdělit, že to nutné je.

A zcela nepěkně doplňuji, že člověk musí minimalizovat svůj negativní vliv na přírodní prostředí. Pokud jde o ekonomiku, tak tam nejsem expert a způsob, jak naši představitelé před časem vyřešili podporu obnovitelných zdrojů energie, považuji za odstrašující. Investice do technologií, vědy a výzkumu, vzdělávání a zdraví obyvatelstva se přece musí v dlouhodobém horizontu vyplatit i ekonomicky. A je věcí ekonomů, aby k tomu směřovali a politiky o tom přesvědčili.

Jak bychom tedy měli postupovat v následujících letech a desetiletích? Je potřebné upřesňovat výstupy klimatologů? Pokud si vedle sebe položíme všechny hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro klimatickou změnu (IPCC) od FAR z roku 1990 po AR5 z roku 2014, tak můžeme konstatovat, že hovoří pořád stejným jazykem a „pouze“ zpřesňují své výstupy. Dalším zpřesněním bude AR6 v roce 2021. Je velkou otázkou, jestli si v této zprávě všichni pochybovači prohlédnou alespoň obrázky dříve, než ji začnou odsuzovat. Osobně o tom pochybuji, přesto si myslím, že je povinností klimatologů informovat veřejnost o problémech. 

Úkolem pro nás všechny však je změna způsobu, jakým o těchto problémech veřejnost informujeme. Obávám se, že „desetiletí strašení“ musí skončit. Mediální výstupy typu „klimatický systém se rozpadá“, „máme posledních 5 let se změnou klimatu něco udělat“ nebo „za čtyři roky bude Arktida bez ledu“ veřejnost ani politiky o ničem nepřesvědčí.  Je třeba přinášet na veřejnost realistické a nikoliv zkratkovité výstupy a nezamlčovat nejistoty, které jsou s klimatickým modelováním spojeny. Dobrým příkladem může být „ozónová díra“. Expertům se podařilo přesvědčit veřejnost i politiky o nutnosti řešit tento problém. Problematika změny klimatu je složitější, ale je možné najít výhody bezemisní ekonomiky v úsporách energie (pokud nebude nižší spotřeba dražší tak, jako je tomu u dodávek vody), v menším zatížení životního prostředí a hlavně si uvědomit, že jde o zdraví nás všech. Nebo si opravdu někdo myslí, že se dají od sebe oddělit smogové situace v Praze nebo na Ostravsku a emise ze spalování fosilních paliv?

Budoucnost klimatologie a klimatologů vidím ve dvou oblastech. Za prvé je nutno udržovat a rozvíjet měření základních klimatologických prvků a vylepšovat jejich zpracování, dostupnost a archivaci. Je téměř jisté, že bude stoupat důležitost projekcí klimatu a tlak na jejich vyšší přesnost. To nelze zajistit bez kvalitních a dostupných dat. A za druhé musíme zlepšit prezentaci výsledků tak, aby byly věcně správné a pochopitelné. Část výsledků přebírají experti z jiných oborů, kteří mají vysoké nároky na jejich odbornost, veřejnost a politici však potřebují hlavně srozumitelnost.

 

Toto zamyšlení bylo v roce 2017 součástí Ankety v Meteorologických zpráváchVzpomněl jsem si na tento text při čtení „předpovědí počasí pro rok 2050“, které byly nedávno medializovány např. na Ekolistu. Jen mírně jsem ho aktualizoval v části o Pařížské dohodě, ale platnost má dodnes.


reklama

 
Další informace |
Text je převzatý z osobního blogu Radima Tolasze.
foto - Tolasz Radim
Radim Tolasz
Autor je klimatolog. Pracuje pro Český hydrometeorologický ústav. Je expertem WMO pro klimatická data a databáze, českým zástupcem v GEO a v IPCC.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (42)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MH

Martin Hájek

6.9.2019 09:01
Pan Tolaszi, co říkáte tomu, že autor slavného hokejkového grafu Michael Mann je dnes soudem uznamým podvodníkem? Jeho práce byla také hojně citována v rámci IPPC a raději svůj spor prohrál, než aby dal k dispozici data. Takhle vypadá ta klimatická "věda"?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.9.2019 09:52 Reaguje na Martin Hájek
Mohl byste, prosím, čtenářům sdělit, co je na grafu vlastně vyneseno a co je na něm špatně?
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.9.2019 21:36 Reaguje na Jiří Svoboda
Originální článek o soudu najdete zde:
https://www.hoppner.cz/podvod-stoleti-tezka-rana-pro-ideology-globalniho-oteplovani-jejich-guru-prohral-soud-protoze-odmitl-dolozit-svuj-slavny-hokejkovy-graf/#.XXKyxa3i_Zs
Je tam i ten graf s popsanými osami.
Článek na wikipedii je zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hokejkov%C3%BD_graf
Je tam i citována kritika Mannova postupu (v podstatě vybral několik procent naměřených hodnot, aby mu graf vyšel, a ještě to prokombinoval s dalšími údaji, aniž by celý postup řádně popsal).
Odpovědět
MH

Martin Hájek

6.9.2019 21:52 Reaguje na Jan Šimůnek
IPCC mu to sežralo i s navijákem ještě ve 3. hodnotící zprávě. Jak máme věřit tomu, co je ve zprávách IPCC teď, když se podvodník usvědčil sám u soudu, který zahájil a nebyl odhalen vědci z IPCC a komunita těchto klimatických vědců včetně pana Tolasze k tomu mlčí.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.9.2019 11:19 Reaguje na Martin Hájek
Jo, ale nejdůležitější je nárůst teplot v posledním století a nabízející se souvislost s lidskou činností. Ta část Mannova grafu je, myslím, v pořádku.
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2019 13:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Ten Mannův graf v pořádku není, zejména poté, co bylo prokázáno, že jím použitá metoda vyrobí "hokejku" i ze zcela náhodných čísel.
Vzhledem k tomu, že v minulosti bylo podobných vzestupů teploty více a prokazatelně s lidskou činností nesouvisely, je velmi málo pravděpodobné, že by zrovna tenhle byl výjimkou.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

7.9.2019 19:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale já se ptal jen na část grafu!

Co je to za hloupou argumentaci, že když se v minulosti měnilo klima bez lidského přičinění, tak ani současný vzestup teploty nemá antropogenní příčinu, byť je pro to spousta důvodů?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

7.9.2019 19:48 Reaguje na Jiří Svoboda
To může říci každý vrah, že k vraždám docházelo prokazatelně už v době před jeho narozením, což dokazuje, že on je nevinen...
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.9.2019 08:36 Reaguje na Ladislav Metelka
Jestliže nějaký úchyl zabije v nějaké oblasti podobným způsobem ženy určitého typu (na způsob Jacka Rozparovače), tak je dost významným vyviňujícím faktorem, pokud má obviněný na některé (nebo dokonce většinu) z těchto vražd alibi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.9.2019 08:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Předpokládám, že i při těch předchozích otepleních byla nějaká antropogenní příčina.

Např. středověké klimatické optimum koreluje s masovým přechodem evropské populace ke křesťanství :-) (předtím totiž byla pokřesťanštěna jen sociální věrchuška, vesničané byli dál pohané - od toho je i odvozeno české slovo pohan - od latinského paganus = vesničan).

Oteplení po husitských válkách zase koreluje s tím, že u nás zvítězili v táboře kališníků i katolíků umírnění (a nástup následné malé doby ledové zase koreluje s vítězstvím extrémistů v katolickém táboře).

Obávám se, že tyhle teorie (které jsem teď na počkání vymyslel) jsou stejně dobré, jako zdůvodňování současného mírného (proti těm citovaným) oteplení antropogenními faktory.

Jinak ten úlet nahoru na konci Mannova grafu udělá použitá metoda a udělá to samé i z náhodného šumu.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

8.9.2019 20:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Ten "úlet nahoru" na Mannově grafu jsou přímo naměřené hodnoty, žádná proxy. Vy jste, člověče, ani nepochopil, co na Mannově grafu kritizovali!!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2019 09:40 Reaguje na Ladislav Metelka
Vzhledem k tomu, že celý Mannův graf je založen na měření letokruhů stromů na poloostrově Jamal, tedy na proxy datech, bylo právem kritizováno, že do těchto dat namíchal přímo měřené teploty (a navíc z jiných oblastí).
Prostě celá ta práce je vědomý podvod, což jasně prokázal i nedávný soudní proces.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.9.2019 10:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Je vidět, že jste s podobnými daty asi nikdy nepracoval...
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

7.9.2019 19:47 Reaguje na Jan Šimůnek
Je vidět, že jste nikdy nepracoval s analýzou hlavních komponent a asi ani nevíte, co to je. Pak byste totiž nepsal, že PCA generuje hokejky i z náhodných čísel.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.9.2019 08:44 Reaguje na Ladislav Metelka
To, že Mannova metoda generuje "hokejky" i z náhodných čísel, bylo nezávisle prokázáno.
Jinak s analýzou hlavních komponent (či něčím podobným, já to znám jako mnohonásobnou vícerozměrnou analýzu) jsem už pracoval, a proto vím, jak snadno může dávat (alespoň v biomedicínských oborech) zavádějící informace. Zejména, když není k dispozici moc dat a ta data jsou neúplná. Ono vůbec dopočítávání dat za chybějící hodnoty, jaké dělají některé statistické programy automaticky a bez varování, je velmi problematické a výsledkům se nedá věřit.
Z tohoto důvodu se také podobným metodám snažím vyhnout, a pokud není nezbytí, tak stejně beru výsledky s velkou rezervou. Rozhodně bych na něčem podobném nestavěl ani zásadní hodnocení např. faktoru životního stylu. Omylů na tomto poli zná historie medicíny opravdu dost.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

8.9.2019 20:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak to si PCA platete s něčím jiným. PCA nic negeneruje, PCA jen transformuje data do nového souřadného systému.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2019 09:44 Reaguje na Ladislav Metelka
Obě metody dělají zhruba to samé. Snaží se eliminovat pomocí přepočtů vliv rušivých faktorů na naměřená data.
A obě mají zhruba stejná slabá místa, která jsem zmínil.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.9.2019 10:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Nikoli. PCA je založena na korelacích mezi časovými řadami, na nalezení takové lineární kombinace vstupních dat, která popisuje maximum jejich variability. Případně v několika lineárně nezávislých modech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2019 14:44 Reaguje na Ladislav Metelka
Tohle ovšem velice snadno vyrobí nejrůznější artefakty.
Obávám se, že je to něco trochu podobného, jako když zaostřujete obrázek ve formátu JPG tak dlouho, až nad původní obrazovou informací začnou dominovat zdůrazněné artefakty z jpeg komprese.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2019 17:07 Reaguje na Ladislav Metelka
Ještě něco k tomu problému se statistikami:
Občas za námi na ústav chodili kolegové z klinik s problémy stylu: "Máme naprosto převratné výsledky, kdy jsme jedné skupině pacientů měřili tlak a druhé teplotu a dávali jsme jim různé léky, ale pro publikaci chtějí, aby se z toho udělala nějaká statistika."
V naprosté většině případů jsme je slušně leč nekompromisně posílali pryč, v současné době je spíš směřujeme na centrum biostatistiky, aby se s nimi trápili oni. Předpokládám, že tam mají pro takové případy speciálního pracovníka, jakého mají údajně vyčleněného patentové úřady pro perpeťáky.

Já prostě takovýmto složitým přepočtům dat, a navíc ještě často neúplným a z různých zdrojů (což Mann nakonec o své "hokejce" přiznal), nevěřím, a to na základě mnohaleté zkušenosti. Každý takový zásah zvyšuje nepřesnosti a vnáší chyby, až je nakonec výsledek zcela nevěrohodný. A tím tuplem tomu nevěřím, když je nakonec z celého souboru zpracována malá vybraná část.
Mann už měl taky 1000+1 příležitostí získat nová data a korektním způsobem a z více lokalit, jak by se to s vysokou pravděpodobností požadovalo např. při oponentuře takovéto práce, alespoň v exaktních oborech.

Znám na vlastní kůži, jak je to nepříjemné, když má člověk nějakou "geniální ideu" a ta zatracená statistika ji ne a ne potvrdit, ale pak je to o poctivosti k sobě i vědě jako takové, jak se k tomu postavím. A to Churchillovo "Věřím jen těm statistikám, které jsem si sám zfalšoval" má něco do sebe, bohužel.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2019 10:04 Reaguje na Ladislav Metelka
Nicméně podstata věci spočívá v tom, že na "antropogenním" oteplování se některé organizace a jednotlivci nehorázně kapsují (z peněz ukradených normálním lidem) a kapsují se i na takových "proklimatických" opatřeních, která v reálu emise CO2 zvyšují.

Dokud klimaalarmisté nepřestanou bojovat proti jaderné energii, která je jediná bez produkce CO2, a současně bojovat za "alternativní" energetické zdroje, jejichž zapojení do sítě produkci CO2 energetikou zvyšuje, potažmo bojovat za elektromobily, jejichž emise CO2 jsou výrazně vyšší než u klasických aut (apod., např. CO2 za určitých okolností zvyšuje i klimaalarmisty vyřvané povinné zateplování budov), tak je prostě nutné všechny tyhle aktivity kolem CO2 ve vztahu k oteplování považovat za vědomý podvod a k jejich hlasatelům a propagátorům přistupovat jako ke hlasatelům podvodného náboženství.

MMCH, to, že IPCC není s to se jednoznačně postavit za bezuhlíkovou jadernou energii a naopak proti kontraproduktivním "klimatickým" aktivitám, staví celý tento spolek do hejna ostatních výše zmíněných klimatických podvodníků.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.9.2019 11:58 Reaguje na Jan Šimůnek
To ovšem není úkolem IPCC. IPCC nesmí být "policy prescriptive"...
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2019 14:39 Reaguje na Ladislav Metelka
Jenže proč se staví proti jaderné energii (jediná reálně dostupná a současně bezuhlíková) a staví se za spousty ptákovin, které produkci CO2 v reálu zvyšují (prakticky celá "alternativní" energetika)?
Vypadá to v podstatě tak, že se IPCC v reálu emisí CO2 nijak nebojí.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.9.2019 15:33 Reaguje na Jan Šimůnek
Opět a zcela tradičně se mýlíte. https://www.world-nuclear.org/press/press-statements/the-ipcc-1-5c-special-report-nuclear-energy%E2%80%99s-impo.aspx
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2019 16:50 Reaguje na Ladislav Metelka
Proč to není integrální součástí "Klimaalarmistické Bible na pokračování" = materiálů samotného IPCC?
Proč IPCC nepostaví do haptáku (odborně by na to měl mít) klimaalarmisty, "bojující proti klimatu" zavíráním jaderných elektráren? Proč se tvrdě nedistancuje od aktivistických organizací, bojujících za zavírání JE? Proč tvrdě nezkritizoval "novou energetickou politiku" Německa (a neuvedl ji jako v podstatě odstrašující příklad)?

Můj názor je tento:
Pokud je téze o ryze antropogenní příčině současného oteplování pravdivá, nemohli by "bojovníci za klima", od špiček IPCC až po posledního greténa, udělat víc (než co v současnosti dlouhodobě dělají) pro to, aby tuto tézi totálně zdiskreditovali.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

9.9.2019 21:16 Reaguje na Jan Šimůnek
Protože nesmí být "policy prescriptive". Chápete?
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.9.2019 09:44 Reaguje na Ladislav Metelka
Nechápu, protože "policy prescriptive" je pochopitelně i to, že IPCC tyhle věci neřeší. To umožňuje greténům a spol. se na IPCC odvolávat jako na svého "vědeckého guru". Tím se, pochopitelně, IPCC nutně do politiky dostává. A aby tomu tak nebylo, musel by tomu aktivně bránit.
Prostě mlčení IPCC k nesmyslům, které klimaalarmisté blekotají, je zcela jednoznačně politika, a je to politika zcela jednoznačně proalarmistická, zajišťující další život této silně pochybné a vědecky méněcenné organizace.

IPCC stále více připomíná fašistický Římský klub, z jehož katastrofických předpovědí se prakticky nic nesplnilo.

Takže se nelze divit, že normální lidé volí Bossanary, Trumpy (atd.) a u nás Zemana, tedy lidi se skeptickými názory na pavědecké bláboly klimaalarmistů, od nichž očekávají vymetení klimaalarmistů z politické sféry.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

10.9.2019 11:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Tak nevím. Vedro není, z čeho to máte? Podle Vás IPCC dělá politiku tím, že do politiky nezasahuje?
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.9.2019 21:23 Reaguje na Ladislav Metelka
Váženosti, IPCC naprosto nemá možnost, jak do věci politicky nezasahovat.
I vy jako občan se v případě voleb politice nevyhnete, protože ať volíte koho chcete, bude to politika, když zůstanete sedět doma, tak tím někomu pomůžete (protože počet volících se promítne do toho, které strany přelezou přes pět procent a které ne) a jiné poškodíte. I když si zažádáte o zrušení občanství a odcestujete do ciziny, nějak se to (byť nepatrně) do volebních výsledků také promítne (přestanete být nevolícím občanem).
Ten IPCC se politickému dopadu svých aktivit také nemůže vyhnout, akorát má v politickém systému o mnoho vyšší váhu než řadový občan. Takže představa, že IPCC zůstane politicky neutrální je naivní a nesmyslná.

Další věcí je, že klimaalarmisté udělali z antropogenního globálního oteplování politikum (už tím, že odmítají odbornou diskusi), což znamená, že jakákoli aktivita na tomto poli, ať ji provozuje IPCC nebo slečna Greta, má a musí mít nutně politický přesah.

A i v případě, že se IPCC bude stavět do nějaké "neutrální" pozice, pořád to bude pro někoho (s vysokou pravděpodobností pro klimaalarmisty) politická (nikoli odborná) podpora.
Čili, abych byl konkrétní, pokud slečna Greta a greténi, kteří ji následují, tvrdí,že za 12 let nastane apokalypsa (a na IPCC odkazuje), tak mlčení IPCC se nedá vykládat jinak než jako podpora této téze.
A v tom případě se stává rozdíl mezi IPCC a slečnou Gretou zanedbatelným.

Čili téze, že IPCC nesmí být "policy prescriptive", a přitom jeho tolerance alarmistických nesmyslů není nic jiného než farizejskou metodou zakrývaný klimaalarmismus.
Odpovědět
MH

Martin Hájek

6.9.2019 09:08
Když se odvoláváte na ta sedmdesátá léta, nejsou právě ona důkazem, že klimatické teorie mají značné mezery? Když se podíváte na globální teploty z NOAA a uděláte si trend mezi lety 1935 a 1977, tak je to 0°C. Neboli teploty byly stabilní, neoteplovalo se. Ale koncentrace CO2 se už v té době výrazně zvyšovala. Jak je to možné?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

6.9.2019 09:52 Reaguje na Martin Hájek
Jak se lze dívat na globální teploty z NOAA z roku 1935, když NOAA byla založena až roku 1970?
Odpovědět
MH

Martin Hájek

6.9.2019 21:54 Reaguje na Jiří Svoboda
Docela dobře :-): https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/ytd/12/1880-2018?trend=true&trend_base=10&firsttrendyear=1981&lasttrendyear=2018
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.9.2019 21:36 Reaguje na Martin Hájek
Nejen 70. léta: Teploty podle NASA se od r. 1880 do současnosti zvedly o 0.9 stupně (při kolísání oběma směry), přičemž většina naměřených odchylek od průměru je uvnitř chyby měření.
Růst teplot se zastavil vícekrát (nebo se dokonce objevil krátkodobý sestup, niž by průběh teploty odpovídal koncentraci CO2.
Viz zdroj uvedený výše.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.9.2019 21:39 Reaguje na Jan Šimůnek
grrr: aniž by průběh teploty ...
Odpovědět

Jan Šimůnek

7.9.2019 09:31
Celý problém s "klimatem" je někde jinde:

- celá léta byl šéfem IPCC železniční inženýr Pachaurí, který byl navíc v kolosálním střetu zájmů jako majitel firmy na emisní povolenky. Něco takového ve skutečné vědě není možné. Z toho důvodu je na IPCC a jeho materiály pohlíženo komunitou skutečných vědců jako na firmu, vydávající poloreklamní časopisy (některé impaktované časopisy v biomedicínských oborech odmítají přijmout do tisku práce, v nichž jsou články z časopisů tohoto druhu citovány).

- aféra climategate, zveřejňující e-maily klimatických "vědců", v nichž se vcelku jednoznačně vyskytují zmínky o tricích, podvodech a mafiánských komplotech (navíc některé potvrzené i z nezávislých zdrojů) rozhodně klimatické "vědě" na prestiži nepřidala.

- je mi líto, současní klimaalarmistré jsou naprosto stejné typy, jako ty, co prosazovaly ještě v 17. a 18. století pojetí Země jako placky, kolem níž krouží Slunce, případně jako ty, co od 30. do 50. let bojovaly za "novou sovětskou biologii", vytvořenou T. D. Lysenkem.

- prakticky vše, co IPCC a na něj navazující aktivistické organizace navrhují, nepředstavuje nic jiného než penězovody z kapes normálních občanů do kapes jakýchsi pochybných firem či jednotlivců (jednoznačným příkladem jsou ostatně ony emisní povolenky, zajišťující pochybným týpkům jako Pachaurí pohodlný a bezpracný život). I to v podstatě vynuluje jakýkoli náznak důvěryhodnosti celé této organizace.

- nehledě k tomu, že po sesazení Lysenka nastal v biologii SSSR a jeho satelitů obrat prakticky o 180 stupňů ve všech oblastech, do nichž lysenkismus zasahoval, zatímco po sesazení Pachaurího (nikoli pro střet zájmů nebo odbornou nekompetentnost, ale kvůli jakési sexuální aféře) žádný takový obrat, ba ani nesmělá kritika výstřelků na způsob projevu N. S. Chruščova na XX. sjezdu KSSS, neproběhly. Tudíž je "pachaurího linie" dále sledována; se všemi důsledky na věrohodnost IPCC.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

7.9.2019 20:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, vy snad popíráte to teplo venku? A netypické průběhy počasí?
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.9.2019 08:49 Reaguje na Katka Pazderů
Paní Pazderů, zcela jistě nepopírám, pouze popírám významnost antropogenní příčiny.
Ty peníze, které cpeme do "alternativních" zdrojů, nebo dokonce do vysoce kontraproduktivních elektromobilů (silně zvyšujících produkci CO2 energetikou a dopravou), a do kapes dalších vykuků, napojených na lhaní o antropogenním GW (pod heslem "poručíme větru, dešti", které my starší známe ze svých dětských let), nám budou zatraceně chybět pro přizpůsobování se zcela nebo převážně přírodnímu teplému výkyvu klimatu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

8.9.2019 08:53
Jinak si myslím, že autor, jakožto insider, by nám mohl vysvětlit, proč IPCC organizuje setkání v atraktivních destinacích, na která se jeho členové slétají se zatraceně velkou "uhlíkovou stopou", a proč neprovádějí videokonference a podobné akce, jejichž uhlíková stopa je podstatně nižší.
MMCH, i tyhle aktivity IPCC jsou nepřímým důkazem, že jím hlásané téze o riziku emisí CO2 jsou jen a jen podvod.
Odpovědět
VT

Věroslav Týnek

9.9.2019 08:13
Ikdybi bylo globální oteplování falesny humbuk( jako ze není).tak lidstvo má povinost předat tuto planetu předat v co nejlepší zdravotní kondici. Myslet si že lidská činnost nemá vliv na planetu je zaslepenost.nemyslet na budoucnost života na zemi znamená jen jedno- v lidské populací je více kretenů a idiotů než je schopná tato planeta unést a živit. Milujeme naší matku zemi.je to jediná obyvatelna planeta ve sluneční soustavě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

9.9.2019 09:53 Reaguje na Věroslav Týnek
Problém je v antropogennosti, protože s přírodními jevy se dost dobře bojovat nedá. Naposled poroučeli větru dešti komunisté a nedopadli dobře. Doufejme, že jejich následníci, navíc silně koketující s fašismem, dopadnou stejně.

Prostě ty peníze, kterými nyní vykrmujeme různé hochštaplery, by měly být investovány do přizpůsobení se. S tím, že pochopitelně nevíme, zda stávající tepelný výkyv skončí zítra, nebo na hodnotách za Jagelonců, nebo na hodnotách za středověkého klimatického optima (kdy jsme tu měli klima jako je dnes v Chorvatském vnitrozemí), nebo bude progredovat na hodnoty ještě vyšší (gretény popisované jako naprostá katastrofa), jaké tu byly opakovaně ve starověkých teplých klimatických epizodách.

Kousek výš (8.9.2019 08:33) jsem zmínil, že i tyto teplé epizody mohly být "antropogenní".
Odpovědět
PB

Peter Banas

8.10.2019 07:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Dobrý den přeji,
K těmto teplým epizodám docházelo již hloubější historii země což je důkaz ze se nejedná o přímý antropogení vliv.
I bez našeho lidského přičinění by došlo na naší zemi k oteplení.
Jediné co je na celé věci antropogení je ta rychlost tohoto jevu.
Dnešní doba nazývatelná antropocén je dobou kdy ze všech současných živočichů na planetě dominuje právě člověk.
Již jsem se zde zmínil že i kdyby u nás nedošlo bk vývoji nebyla žádná prům revoluce stejně v tomto objemu lidské populace bychom emitovali uhlík, ale ne jen ten.
To co také v tichosti a nadále emitujeme je spousta dalších sloučenin.
Kupříkladu NaCl tuto sloučeninu emitovali již naší dávní předchůdci i jejich prapradávní předci.
Kolísání teplot tu máme od samého vzniku naší planety prokazatelné.
Prokazatelné i v době kdy člověk ještě neexistoval.
To co tyto změny provázelo by přítomnost fauny a flóry.
Která jen dělala to co dělá do dnes.
Vegetovala a s vegetaci/ životem se pojí i věci jako je trávení které má za následek emise jak plynů tak pevných i kapalných látek roztoků.
Které se díky vodním cyklům dávali/dávají do pohybu.
Pokud budu vlastníkem vodní nádrže o rozloze dnešního oceánu a nemám možnost tuto vodu někam vypustit tak po vzoru všech bezodtokých jezer mohu očekávat zvyšování sanility stejně tak jako je tomu do dnes u všech bezodtokých vodních ploch.
Čím je toto jezero větší tím déle trvá než sanilita stoupne neznám jezero které je bezodtoké a klesala by u něj dlouhodobě sanilita.
Oceán je největší bezodtoké jezero naší planety.
Je také místem kde vše úplně vše co na pevnině nezadržíme končí včetně plastů sedimentů z řek krásné je to vidět na měnících se deltách a také té soli.
Ona sůl na jedno významné specifikum.
Na rozdíl od CO² se tzv. nerecykluje.
Jediné co dělá je že se koncentruje dál napříč historii planety se její koncentrace v oceánu zvyšuje.
Kulminační bod tohoto zvyšování je patrný v historii planety pokaždé to bylo období před dobou ledovou kdy hladina oceánů byla na svých maximech stejně s teplotou.
Oba tyto faktory vedli k vysoké globální teplotě přehřátý oceán se velmi vypařoval díky vysokým teplotám a velikosti vodní plochy což vedlo k enormnímu nárůstu vodních par co je hlavní skleníkový plyn velké masy vodní páry měli a mají i nás do dnes značný vliv na vznik bouří typu Catrina pamatujete si co dokázala jediná bouře vzala obrovské masy oceánské vody a vrhla ji do vnitrozemí kde voda tzv. uvízla odpařila se a zanechala po sobě sůl. Ke stejnému jevu docházelo i v minulosti a se stejnými důsledky, které byly a jsou naprosto predikovatelné.
Díky vysokým teplotám a masivnímu úbytku spodních vod poklesne pevnina mnohdy i o několik metrů pod úroveň oceánu což se stane budoucím nalezištěm soli kamenné.
Souhrou náhod nezřídka došlo v minulosti naši planetu k tak masivnímu odsolení oceánu přirozenou cestou že že díky tomuto jevu zamrzají polární oblasti a ochlazující se klima umožňuje vznik pevninských ledovců chladnoucí oceán se méně odpařuje což paradoxně ještě více umocňuje efekt odsolování ustupujícím oceánem jenž tímto opět zmenšuje plochu odparu jelikož je odsolení příliš masivní nastává doba ledová.
Je toto možné mohlo to takto být?
Dává to aspoň někomu smysl?
Jelikož odpovědi na můj řečnický dotaz jsou prakticky vždy stejné nečekám odpověď odpovězte si sami.
Zda a proč Vás/nás někdo tahá za nos.
Můžou v tom být peníze nebo pravd a láska.
Můj názor je že láska v tom je a to zejména láska k penězům.
A pravda ano ta je v tom pěkně schovaná.
S pozdravem 608334642@seznam.cz
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

19.10.2019 13:11
Asi zase neskoro, ja by som mal iný graf https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Global_cooling.jpg Čo sa to stalo? Prečo sa prepísali staré grafy?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist