https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/tomasn-havrlant-jak-je-to-ve-skutecnosti-se-zabezpecenim-ovci-pred-vlkem-ze-strany-chovatelu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tomáš Havrlant: Jak je to ve skutečnosti se zabezpečením ovcí před vlkem ze strany chovatelů?

19.12.2020
Foto | Tomáš Havrlant
V posledních dnech se v médiích objevily informace Hnutí DUHA, CHKO Broumovsko a AOPK o údajně špatném přístupu chovatelů k předcházení útokům vlků na domácí zvířata. Ohrady prý mají z více než 90% nedostatečné zabezpečení. Jejich pracovník Tomáš Krajča z odborného hlediska plošně mapuje stav zabezpečení pastvin a došel k těmto závěrům.
 

Takové informace se snaží přesunout veškerou odpovědnost za katastrofální stav kolem vlků na jejich oběti a na chovatele.

Jaká je pravda?

Podle statistiky, kterou uvádí na svých stránkách AOPK, bylo evidováno za poslední tři měsíce 74 útoků vlků na domácí zvířata. Při těchto útocích překonali vlci oplocení vyšší než 120 cm ve 14 případech, v 5 případech dokonce nad 150 cm. To znamená, že 19 % útoků bylo nad doporučenou výšku 120 cm.

Když se podíváme na způsob zabezpečení ohrad, dojdeme k podobným číslům.

Vlci překonali doporučované opatření ze strany AOPK minimálně ve 13 případech ze 74 zaznamenaných útoků. To je v 18 %. V jednom případě útočili vlci dokonce za přítomnosti nočního hlídače.

Na snímku je vlk, který právě vyskočil z mé ohrady a kouká na nás.
Na snímku je vlk, který právě vyskočil z mé ohrady a kouká na nás.
Foto | Tomáš Havrlant

Jestli budeme brát vážně informace Hnutí DUHA, CHKO Broumovsko a AOPK o 90 % špatně zabezpečených ohrad, pak podle jejich vlastních čísel vlci častěji překonávají zabezpečené ohrady, než ty nedokonalé.

Tento výsledek vyhodnocení útoků vlků není překvapivý. Ve všech státech, kde se přijala opatření na zabezpečení stád, roste počet útoků právě na zabezpečená stáda podle doporučení zastánců vlků a dosahuje až 90 %.

Musíme si uvědomit, že se jedná o desítky tisíc hektarů a stovky tisíc metrů ohrad, které mají být zabezpečené proti útokům vlků tak, aby pan Tomáš Krajča (vlk) nenašel slabé místo.

Názory zastánců vlků jsou založené na jejich představě, jak by se měl vlk chovat. Vlci ale špatně spolupracují.

Za poslední roky je přístup některých úředníků AOPK a CHKO Broumovsko k vlčí problematice zarážející a dá se říci zmatečný. Od „vlk je plaché zvíře a vyhýbá se setkání s člověkem“ až po „vlk je zvědavé zvíře a v oblasti obcí lánového typu se s ním můžeme běžně potkat“.

Stále dokola se nevědomá veřejnost masíruje informacemi o finanční podpoře preventivních opatření před útoky velkých šelem z Operačního programu Životní prostředí až do výše 100 % nákladů. Ale praxe je úplně jiná. Administrace je neúměrně složitá a odrazuje většinu chovatelů. „Někteří chovatelé své ovce vlkům kvůli slabému zabezpečení vysloveně nabízejí,“ konstatuje Jindřiška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR na stránkách www.navratvlku.cz. Přitom v tom samém článku píše, že roste i počet žádostí o podporu na zabezpečení stád.

Pro představu jak pracuje AOPK a poradci pro zabezpečení před útoky vlků z Hnutí DUHA:

Doposud bylo schváleno 30 žádostí za 16,7 mil. Kč.

V České republice je ke konci listopadu 2020 zaevidováno 83 893 hospodářství chovatelů domácích zvířat. Z toho je asi 10 000 chovatelů ovcí a koz. Ostatní jsou ve velké většině chovatelé skotu a koní, kteří čelí také útokům vlků. 30 schválených dotací je výsměch. To není vina chovatelů, ale špatný přístup státu.

V další části článku vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová kritizuje postup chovatele Jana Šefce. Aby chránil svá stáda před útoky vlků …“již několik měsíců zde hlídač preventivně vystřeluje světlice a dělobuchy, na co si vlci zvyknou a odpadá moment překvapení“.

Tomáš Havrlant u své ohrady, vysoké 2 metry a 30 cm zakopané do země.
Tomáš Havrlant u své ohrady, vysoké 2 metry a 30 cm zakopané do země.
Foto | Tomáš Havrlant

Tak to je opravdu už každá rada drahá. Hlídač by měl asi po vlcích házet kameny, ale podle zákona nesmí vlka trefit a natož zranit.

Často se také mluví o nepřítomnosti pasteveckých psů. Každý, kdo trochu rozumí psům, ví, že pes, lépe psi, nejsou vhodní pro každého a do všech podmínek. Ať už z ekonomických nebo organizačních důvodů. Zase je to jenom odvádění pozornosti od hlavního problému a přehazování odpovědnosti na postižené chovatele.

Pro část tzv. ochránců přírody je vlk novým náboženstvím, které má sektářské sklony. Je asi ten správný čas, aby si svoji utopii vybudovali na svém pozemku a za své peníze. Musí dojít k odluce různých neziskových nátlakových skupin, které nenesou žádnou odpovědnost, od vlivu na státní správu. Tyto lobbistické organizace, přes halasná hesla o návratu k přírodě, zásadně mění k horšímu biologickou rozmanitost a tvář krajiny. Bylo by také zajímavé vědět, kolik se kolem vlků točí peněz od daňových poplatníků a jaká je efektivita jejich vynaložení.

Na základě jakých informací vystupují úředníci státu z AOPK, když likvidují ustálený ekosystém? Čí zájmy zastupují, když podporují vlka a staví se proti důležitým aktérům tvorby životního prostředí, což jsou v tomto případě zemědělci, kteří hospodaří pastevním způsobem. Chov zvířat a jejich pastva jednoznačně utváří ráz krajiny, zabraňuje dnes tak populární klimatické změně tím, že váže uhlík v půdě, brání erozi a pastevectví pomáhá udržet vodu v krajině. V neposlední míře produkují zdravé potraviny v té nejlepší kvalitě. Zatím zaměstnanci AOPK projevili akorát neschopnost a zaslepenost a svoje selhání svádějí na oběti a svou odpovědnost přenášejí na chovatele. Nabízejí postupné opouštění pastvin, jejich zarůstání nebo zalesňování, segmentovanou krajinu, pastevecké psy u každého stáda a snížení komfortu pobytu v přírodě a další vylidňování venkova. A hlavně omleté fráze a proklamace o nutnosti generační výměny mezi chovateli a myslivci, protože staří hospodáři tomu nerozumí, o návratu vlků domů, o tom, že vlci tady byli dřív než lidé. Pohádky o tom, jak nám vlci nastolí v přírodě přirozenou rovnováhu a pomůžou nám snížit stavy chráněných přemnožených bobrů. Jak to vypadá v praxi?

Ohrada.
Ohrada.
Foto | Tomáš Havrlant

V Kanadě vláda Severozápadního teritoria je rozhodnuta s okamžitou platností snížit počet vlků o 80 procent. Je to způsobeno drastickým poklesem stád karibu o 98 procent, kterým hrozí kvůli útokům vlků v některých oblastech úplné vyhubení. Malé Lotyšsko odloví do 31. března 2021 nejméně 280 vlků v rámci prevence vážného poškození hospodářských zvířat. V roce 2021 bude ve Francii možné zabít legálně sto vlků kvůli jejich rychlému šíření a obrovským škodám na pasených zvířatech. Tak by se dalo pokračovat ve většině států Evropy. Ale u nás máme Program péče o vlka obecného, který mu zaručuje nerušené šíření po celé republice. A odvoláváme se na požadavky Bruselu (skoro už poslední v Evropě).

Nezodpovědní nejsou chovatelé, ale ti, kdo můžou za tuto situaci. Na svých postech měli v předstihu odhadnout vývoj, poučit se ze zahraničních zkušeností s přihlédnutím k našim podmínkám. A včas navrhnout realistický plán, jak dosáhnout požadovaný stav. Místo toho máme absolutní ochranu vlků, bez formulace cílového stavu. O vlcích rozhoduje uzavřená skupiny lidí na ideologickém základu, proti názorům podstatné části dotčené odborné i laické veřejnosti.

Jak dlouho to bude ještě trvat?


reklama

 
foto - Havrlant Tomáš
Tomáš Havrlant
Autor je starosta Vernéřovic a chovatel ovcí.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (84)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

19.12.2020 07:58
Absolutní ochrana vlků v podání AOPK ČR a rigidní odmítání jiných názorů ze strany farmářů, myslivců i většiny dotčené veřejnosti na vhodnější přístupy k vlčí problematice , vede k poškozování životního prostředí ve velké míře, což si v Praze,Kaplanova 1931/1,Praha - Chodov, ústředí AOPK ČR zjevně neuvědomují.

Dojde těmto pomateným úředníkům, že zadrátování krajiny na pomezí přírodních rezervací a urbanizovanou krajinou vede k nežádoucí fragmentaci krajiny, přerušení migračních cest pro jiná společenstva a výrazně se následně podepisuje na dalším snižování biodiverzity , již tak v hodně špatném stavu ?

To vše ve jménu ochrany jednoho,jediného druhu velké šelmy - vlka obecného.

Takto se přece nemůžeme chovat , to popírá základní principy trvale udržitelného rozvoje , což bohužel nikomu na MŽP a AOPK nevadí. Hlavně, že se plní plán péče o vlka obecného.

Tento švejkovský přístup k naplnění příslušné evropské směrnice a její přílohy transponované do českého právního řádu myšlenkově sterilními úředníky a byrokraty je zapotřebí doslova odstřelit a vykázat taková individua ze státní správy.
Právě proběhly volby krajské, za rok jsou volby parlamentní a potom komunální. Jako občané máme možnost ovlivnit svým hlasem i takové záležitosti preferencí stran ,které nabídnou nápravu.
Tak toho využijme.
Odpovědět

Jan Šimůnek

19.12.2020 09:50 Reaguje na Miroslav Vinkler
V příštím roce je třeba nevolit žádnou stranu, která by měla v programu byť i jen nádech něčeho zeleného. Pak po zastupitelích požadovat:
1. Zrušení AOPK a dalších podobných zbytečných organizací
2. Přestat platit jakékoli ekologické neziskovky
3. Ekologickým neziskovkám posílat jednu finanční kontrolu za druhou tak, aby na nic jiného než na přípravu na tyto kontroly neměly ani čas ani sílu.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

20.12.2020 00:54 Reaguje na Jan Šimůnek
Nejvíc zeleného propagují Piráti, poslankyně Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí. Ta propaguje ochranu vlků a trvá na jejich šíření za každou cenu. Je otázkou, jestli viděla vlka aspoň v zoo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

20.12.2020 09:49 Reaguje na Jiří Daneš
Je to jeden z mnoha důvodů, proč piráty nevolit.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.12.2020 17:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je to zvláštní, ještě před pár lety se zřizovaly nadchody pro zvěř kvůli oplocení komunikací, podchody pro žáby a jinou havěť a zelení v čele s Duhou si to vynucivali už při tvorbě projektu, demonstrovali a blokovali silnice kvůli tomu, teď jim najednou ploty zakopané 20 cm pod povrch a až 2 m vysoé na deítkách kilometrů vdosud volné přírodě pastvin najednou nevadí? A to chtějí tvrdit že njde jen o módu, jako šlo předtím o ty zvířecí přechody? Jde o idiotismus nejhrubšího zrna, zejména co se týká AOPK.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.12.2020 17:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je to zvláštní, ještě před pár lety se zřizovaly nadchody pro zvěř kvůli oplocení komunikací, podchody pro žáby a jinou havěť a zelení v čele s Duhou si to vynucovali už při tvorbě projektu, demonstrovali a blokovali silnice kvůli tomu, teď jim najednou ploty zakopané 20 cm pod povrch a až 2 m vysoké na desítkách kilometrů v dosud volné přírodě pastvin najednou nevadí? A to chtějí tvrdit, že nejde jen o módu, jako šlo předtím o ty zvířecí přechody? Jde o idiotismus nejhrubšího zrna, zejména co se týká AOPK. Takové počínání, které násilnou formou demonstrací prosazuje zbytečnosti, by mělo být klasifikováno jako trestný čin proti veřejnému či soukromému majetku.
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.12.2020 17:32 Reaguje na Jiří Daneš
Zakopané ploty dokonce 30 cm hluboko.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

19.12.2020 18:43 Reaguje na Jiří Daneš
Jste si 100% jist, ze ty jejich doporuceni pak treba CHKO povoli vsude? I mimo zastavbu? Ja o tom silne pochybuju, ale detaily jsem nezjistoval, protoze konec ohrad mam cca 500m od domu. Tipuju to spis na tu minimalni vysku a prez noc stejne kosar nekde u baraku.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

25.12.2020 02:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, abyste tu honem nepřispěchal jako všude jinde, kde se píše o vlcích, se svou jedovatou a lživou slinou. Přestaňte prosím lhát. Není absolutní ochrana vlka - to je lež. Nikdo neodmítá názory farmářů, ale stát citlivě váží všechna pro i proti a dává v potaz i kladnou roli vlka, jako ochránce geneticky spárkaté a lesa. Myslivci zdaleka ne všichni mají předpotopní názory na vlka a řada z nich uznává jeho nezastupitelnou roli, takže tu nelžete ani v tom. Většině veřejnosti je vlk lhostejný, stejně jako pastevci. Kdo je dotčená veřejnost ví jen bůh a vy, ale ani jeden z vás to statisticky nedoložil, tak s tím vůbec neoperujte. Existence vlka povede k nastolení rovnováhy v přírodě. K poškozování přírodního prostředí vede zejména přemnožení spárkaté zvěře. Měl byste si nejdříve ty věci nastudovat, a neplácat nesmysly. Narozdíl od vás a pár dalších ekologických ignorantů na AOPK vědí, co činí a bohužel byli příliš vstřícní pastevcům, že jim uznávali škody, i když si stáda chránili málo nebo vůbec. Namísto zbytečného času, který trávíte psaním lží a omylů byste se měl zvednout a přijet se přesvědčit v jak havarijním stavu je na Broumovsku ochrana stád. Je neuvěřitelné a skandální, že dosud pastevcům jejich chybný přístup procházel a kolik se tady najde panelákových plaček, které pastevce litují jako celek. Netvrdím, že pár jedinců už svůj přístup nezlepšilo, ale většina má ochranu jak cedník. Takže se divím, že je útoků tak málo. Jinak je to opravdu škoda, že mají tak špatné ohrady, mohli by spořádat té přemnožené spárkaté ještě více a konat svou práci na ochraně lesů a mimolesní zeleně a tím i zádrži vody ještě lépe. Je fakt, že i já jsme pastevce litoval. Ale od té doby, co manipulují obce k vynucení odstřelu vlků, protože jim přijde pohodlnější vyhubit opět vlky, než dobře chránit stáda, už mlčet nehodláme. Jediný, kdo tu švejkuje jste vy, pan Havrlant a obvyklý pan Šimůnek :-). Řekl bych, že budete placená klaka, nechce se mi věřit, že máte tak základní nedostatky ohledně výkonu státní správy, legislativy a etologie vlků a stavu ohrad na Broumovsku.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

19.12.2020 10:39
Chovatelům držím palce, aby se tím začal někdo moudrý konečně zabývat.
Jinak už nemám chuť oponovat fanatikům a provokatérům. Každý musí poznat
nejen klady, ale i zápory a mnohdy to i okusit na vlastní kůži. To se
bohužel asi aktivistům nikdy nestane. Nic nechovají, nic neztrácí, nic
je to nestojí a ještě se jim na to přispívá. Nic tak neriskují a i ta zodpovědnost je na bedrech státu. Celkem je to tak docela dobrý kšeft
bez nějakého rizika.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

25.12.2020 02:36 Reaguje na Břetislav Machaček
Bohužel fanatici jsou na straně pastevců - je to ale jen úzké, radikálně extrémistické jádro. S většinu pastevců se dá mluvit, a ti zde moc nereagují, protože mají jiné starosti a hlavně ví, že nemají ohrady v dobrém stavu. Nechápu, proč uvádíte poměrně ale už častý, zcela absurdní návrh, aby obhájci vlků začali chovat ovce. I když možná by to udělat měli, aby konečně to někdo dělal dobře. Pokud si myslíte, že obhajoba přírodní zákonů, návratu vlka je kšeft, tak jste asi spadl z Marsu nebo jste prezident. Jestli má někdo kšeft, tak je pár jedinců mezi pastevci, kteří si nechají sežrat ovce, aby na tom vydělali, když ví, že určitě dostanou státní peníze, i když mají díry v ohradě, nechané za tím účelem schválně. A jiní, velkokapacitní, pobírají až třeba přes 15 milionů od státu za pastvu ročně. Jinak se pletete i v tom, že část aktivistů nic nechová a neztrácí. Ztrácela a už lepší ohradou tolik neztrácí a nebo ztrácí na lesích přemnožením zvěří, s čímž zase vlci pomohou. Zatímco jsou ztráty vlkem na chovné zvěři do milionů za rok, ztráty přezvěřením lesníkům (čast z nich jsou aktivisté, bububu) jsou minimálně kolem 5 mld Kč ročně.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

26.12.2020 20:31 Reaguje na Jiří Malík
Bohužel fanatici jsou hlavně na straně vlkofilů. No a přesto, že jejich radikálně extrémistické jádro je úzké, jsou o to více slyšet. Neustále přibývá článků mající jediný účel. Zfanatizovat k obrazu svému tu část obyvatel, kteří toho o přírodě moc neví. No a s těmi se většinou nedá rozumně mluvit.
Nevím, proč by měl být zcela absurdní návrh, aby obhájci vlků začali chovat ovce? To pan Malík neví co píše? Kdo se má plést v tom , že aktivisté nic nechovají? Pokud část aktivistů "něco" chová a lepší ochranou neztrácí tak snad nebude problém pojat toto oficiálně a ukázat , že to jde.
Přemnožená zvěř a škody za pět miliard? Zas pořád stejná písnička. Viděl jsem jediný výpočet který se snažil dosáhnou této výše. Holý nesmysl. No a ještě větší nesmysl je v podání pana Malíka pokud tento výpočet používá í ve chvíli kdy se podstatně změnila vstupní data. Jen tento samotný fakt usvědčuje pana Malíka z jeho účelových lží.
Z Marsu jsem nespadl a přesto jsem přesvědčen, že ochrana vlka a vlastně všech problematických živočichů je pro různé ochranáře, Hnutí Duha a její vlčí hlídky prostřednictvím AOPK velice "dobrým kšeftem". Nebýt těchto kšeftů tak by snad museli jít pracovat. To snad po nich nikdo nemůže chtít, že.
To, že si někdo nechá sežrat ovce pro to aby za ně dostal náhradu, může vyplodit pouze naprostý idiot. Je vidět , že panu Malíkovi taková tvrzení nejsou vůbec cizí.

Odpovědět
AL

Alena Lyskova

19.12.2020 11:14
Velice děkuji za článek, je potěšující vědět, že ještě jsou na světě lidé se zdravým rozumem.
K té 100% podpoře dodávám, že jsme ve fázi třetí kontroly a nejsme zdaleka u konce. Modlím se, abychom mohli na jaře zabezpečení nakoupit. Doufám, že mezitím nebudou potřeba jak se ukazuje v praxi sítě 150 cm, protože nevím jak dlouho by trvalo provést změnu v té administrativní mašinérii.
Dělá nám to firma ze Slovenska u nás jsme nikoho nesehnali. Zdravím DUHU.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

19.12.2020 11:24
Perfektní a objektivní článek.
Odpovědět
PB

Petr Blažek

19.12.2020 14:00
Chápu rozpoložení autora, ale na druhé straně je to pro nás klasické zemědělce určité zadostiučinění. Oni tito pastevci povětšinou "ekozemědělci" se od nás klasických distancovali a tvrdili jak oni zachraňují svět ( ostatně v tomto článku se o tom také zmiňuje) a ejhle zelená ideologie dostihla i je .
Odpovědět
JD

Jiří Daneš

19.12.2020 17:36
Konečně někdo, kdo se z vlků nepodělal. Ještě chybí požadavek udržování únosných stavů vlků na území pomocí odstřelu či aspoň odchytu a prodeje někam, kde po vlcích touží, třeba jako se kdysi prodávali odchycení zajíci do Francie a jinam na západ.
Odpovědět
MM

Milan Milan

19.12.2020 18:01
Tak přemýšlím proč se maji oplocovat ovce a jejich pastviny. Nebylo by lepší oplotit vlčí území, a jako dozor jim tam šoupnout někoho z těch co nasazení do volné české přírody odsouhlasili. Nebo by alespoń mohli vypomoct při hlídání ovcí.
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

20.12.2020 11:03 Reaguje na Milan Milan
100 bodů. Můžou si ty ohrady posunovat podle toho jak bude vlk migrovat. Budou dostatečně vytížení a nebudou mít čas na ty nesmysly.
To je to nejlepší co jsem si na ekolistu dosud přečetla. Děkuji autorovi.
Odpovědět
DH

David Hromádko

19.12.2020 19:42
Kdo chce hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody...
Odpovědět
AL

Alena Lyskova

20.12.2020 11:04 Reaguje na David Hromádko
Kdo je slušný neškodí druhým.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

19.12.2020 20:31
Kvalitní oponentura duhovým pindům.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

20.12.2020 10:06
Kde je vrchni poradce ve veci ohrad a hlavne psu??? Posledni dny pozoruju na ovcich neklid. Min zerou i pijou.
Odpovědět
Sl

Slovan

20.12.2020 21:52
“ V Kanadě vláda Severozápadního teritoria je rozhodnuta s okamžitou platností snížit počet vlků o 80 procent. Je to způsobeno drastickým poklesem stád karibu o 98 procent, kterým hrozí kvůli útokům vlků v některých oblastech úplné vyhubení. Malé Lotyšsko odloví do 31. března 2021 nejméně 280 vlků v rámci prevence vážného poškození hospodářských zvířat. V roce 2021 bude ve Francii možné zabít legálně sto vlků kvůli jejich rychlému šíření a obrovským škodám na pasených zvířatech.”

Havrlante, Havrlante... baví vás to lhát? Respektive demagogicky podsouvat “fakta” bez vysvětlení? Jenže to by pak vypadalo úplně jinak, co? Proč nám rovnou nenapíšete důvod v té Kanadě? Proč nám nepopíšete rozdíl mezi situací u nás a v tom Lotyšsku respektive Francii? Že by se jiná a podrobnější fakta nehodila do vašeho vidění světa? Já chápu, že dnes tohle dokáže třeba v politice přinést body - Okamura to koneckonců moc hezky ukazuje. Nicméně ti, kteří umí použít hlavu se vám akorát vysmějí ;)
Odpovědět
Hu

Hunter

21.12.2020 05:23 Reaguje na Slovan
A co by to změnilo? Fakta uvedená p.Havrlantem jsou prostě fakta.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.12.2020 05:40 Reaguje na Slovan
Fakta bez vysvětlení? Jaké další vysvětlení toho, že v liduprázdné divočině Kanady se rozhodli takto drasticky snížit počty vlků chcete? Jaký je rozdíl mezi tím Lotyšskem ? Tedy mimo to, že díky Rusku se tam vlk vyskytoval i v minulosti. Jaký je rozdíl mezi námi a Francií? Tedy mimo skutečnost, že tam mají více větších ploch s minimálním zalidněním? Jaká chcete podrobnější fakta? Těm " jiným ochranářským faktům", například o vlku jako zdravotní policii, či o adaptaci a bezproblémovém soužití vlka s člověkem, těm je potřeba se smát. Zastavit "penězotoky" té ochranářské, vlčí lůze a ano, začít používat hlavu. V tom s vámi souhlasím.
Odpovědět
Sl

Slovan

21.12.2020 11:30 Reaguje na Jarek Schindler
K té Kanadě se vyjádřím rovnou, Francii jsem zde Xkrát vysvětloval. K Lotyšsku se vyjádřím déle.
Už to, že Severozápadního teritoria rozhodla snížit stav vlků o 80% je lež, respektive to zní jako by to chtěla udělat na celém území. Vláda chce skutečně snížit počet vlků o 60-80%, ale jen těch, kteří se živí stády Bathurst a Bluenose-East. V letošním roce bylo zabito nějakých 31 vlků v oblasti Bathurst a 54 v oblasti Bluenose-East (data ze srpna), což již bylo 45% celkového počtu.

Vše je děláno kvůli těmto dvoum stádům karibu, jejichž počty se radikálně snížily v posledních desítkách let. Karibu má velké problémy obecně, za to žádní vlci nemohou. Na tohle je třeba se zaměřit. Podobné výkyvy jsou u karibu běžné, naposledy např. v 70 letech, jenže vždy se postupně dostávali zpět nahoru. Proč ne dnes? Pochybuji, že tam v tu dobu bylo méně vlků.

Místa, kde karibu žijí se oteplují. Je dřívější začátek vegetační sezony. Dnes se některé rostliny začínají probouzet o dva týdny dřív než před 20 lety. A právě karibu tohle nesou těžce… samice zatím nedokázaly dostatečně přizpůsobit svůj biologický rytmus a zkoordinovat dobu březosti tak, aby měli nejvíce živin v době kdy to nejvíce potřebují s obdobím, kdy té potravy je nejvíce. Karibu prostě migrují… migrují obrovské vzdálenosti a je nutné, aby se ve správný čas naházeli tam, kde je dostatek potravy.

Další věcí je mnohem častější tvorba ledových krust, přes které se zvířata jako karibu nebo pižmoň nedostanou k potravě. V roce 2003 právě v Kanadě na ostrově Banks kvůli tomu zemřelo 20 000 pižmoňů, v roce 2013 kvůli tomu zemřelo na ruském poloostrově Jamal přes 60 000 sobů (což jsou vlastně karibu), apod. To, že se karibu nedostane kvůli ledové krustě k potravě ale není jediný problém – ta jim dokáže i rozřezat nohy, což může mít za následek zdecimování až 80% konkrétní populace.

Teplejší klima znamená také více parazitů, kteří na ně přenáší nemoci a karibu může zemřít. Před komáry, muchničkami, ovády a jiným krvežíznivým hmyzem migrují na sever. Při přemnožení larev střečka podkožního sob ztrácí tuk, což může mít za následek úhyn. Klíště zase může způsobit úbytek srsti a sob umrzne. Dále to mohou být entoparazité, kteří mohou způsobit ochrnutí zadní části těla zvířete atd.

Vlci ta zvířata loví, ale loví je i jiní predátoři – medvědi, mláďata může zabít rosomák nebo výjimečně i orel. Nicméně jak ovlivňuje jejich stavy člověk? Už v roce 2015 se lov ve stádě Bathurst zakázal, jenže se to akorát částečně přesunulo mj. právě k stádu Bluenose-East. V tomto stádě byl limit nějakých 950 zvířat za rok aby do roku 2018 postupně spadl na 200. Od roku 2010 spadla populace ze 100 000 na nějakých 19 000 v roce 2018. Ale furt se loví. A není to jen lov… ta zvířata může ovlivnit i těžba apod.

Svádět to na vlky jak Havrlant mi přijde až drzé. Nezná situaci, neví o tom problému vlastně nic, jen využil situace a chtěl říct „podívejte, i v té divočině na severu Kanady to střílej a u nás v kulturní krajině nééé… bééé“. Ta situace je mnohem, mnohem komplikovanější.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.12.2020 14:25 Reaguje na Slovan
Znovu, jaký je v tom rozdíl? Není dost dobře evidentně možné ani v Kanadě preferovat jeden ikonický druh na úkor druhu jiného a v Kanadě preferují management populace, dokud to má význam a je ještě čas zasáhnout. V čem se to liší od ČR?
Odpovědět
Sl

Slovan

21.12.2020 16:36 Reaguje na Hunter
Vy byste nejraději managmentoval i populace mravenců prosimvás. Tu situaci a problém jsem popsal. Vlci za ten problém karibu opravdu nemohou a ekologové k tomu přistoupili jen z důvodu získání času a aby místní lidé nepřišli do budoucna o tradiční způsob života. Zakázal se jakýkoli lov v menší oblasti. V té větší mohou místní lidé lovit malé počty a k tomu se přidala i redukce vlků v obou populacích, které spolu sousedí. Pokud bude populace i nadále klesat, zakáže se lov i v té větší populaci.
Odpovědět
Hu

Hunter

22.12.2020 02:58 Reaguje na Slovan
No a to je právě ten management populace. Chápu, že vás to strašně irituje. Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je asi tak to jediné, co s tím můžete dělat.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.12.2020 15:31 Reaguje na Hunter
Já managment populace vidím jako soubor opatření, aby neohroženému druhu (u nás třeba prase, liška, apod.) nehrozilo buď extrémně velké snížení populace nebo dokonce vyhynutí z oblasti (či celkově) - v tomto případě je možný i regulovaný lov. U managmentu ohroženéhu druhu, jako rysa nebo tetřeva, již je ale lov naprostá blbost a proto ho mamagmentový plán nemůže obsahovat. Tento případ je dnes i vlk. U vás se mi bohužel zdá, že pro vás je managmentem prostě lov. Nic víc. Hlavně tedy u šelem. Pokud se pletu, pak okey.

V této části Kanady dali přednost karibu před vlkem v naději, že to na nějakou dobu může karibu pomoci. Což ovšem nemění nic na tom, že karibu obecně to bude mít kvůli nahoře zmíněným důvodům do budoucna nahnuté s vlkem nebo bez něj. Faktem je, že Kanada má největší populaci vlků na světě a navíc stabilní. Nehrozí tedy, že by to samotného vlka ohrozilo a biologové vědí, že vlk přemnožený nebyl a proto se tam ta populace zanedlouho vrátí. Takový los v té oblasti třeba nevykazuje žádný úbytek.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.12.2020 15:43 Reaguje na Slovan
Ještě bych dodal, že žádnou podobu s našimi vlky vážně nevidím a Havrlant prostě lže, když tvrdí, že za úbytek karibu v oblasti mohou vlci a proto tu jeho populaci v snižují...
Odpovědět
Hu

Hunter

23.12.2020 06:12 Reaguje na Slovan
No to ten management poulace vidíte velmi jednostraně, to není jen o snižování početních stavů neohroženého druhu (třeba černá zvěř), ale také o podpoře druhů ohrožených, v případě karibu minimalizace predačního tlaku ze strany vlků (v případě sýčka např. vyvěšování specielních budek p.Zvářalem :-)). Těch příčin úbytku populace karibu je zřejmě víc (třeba i ty, které jste tu zmínil) a tohle je jedna z nich. Těm vlkům se nic nestane vzhledem k jejich populačnímu potenciálu.
Odpovědět
Sl

Slovan

23.12.2020 11:03 Reaguje na Hunter
Celou dobu mi jde o to, že vlk za to nemůže, což Havrlant nepravdivě tvrdí. Je mi jasné, že v zájmu jednoho ohroženého druhu, nebo druhu u něhož je radikální populační úpadek (70 a víc %, řekněme) se může přikročit i k podobné “podpoře”, pokud druhý druh, v tomto případě vlk, není ohrožen. V Kanadě naštěstí není. Je to ovšem dočasné, nikoli trvalé řešení a proto musí být managment souborem všech možných opatření, včetně nulového odstřelu ze strany lidí (pokud se konkrétně bavíme o stádech karibu o kterých se bavíme, např.), když už tedy snižujeme stavy přirozeného predátora. V Kanadě je součástí managmentu vlka skutečně i regulovaný odstřel. Podobně jako u nás lišek a jiných neohrožených šelem.

Vlastně je to jako se sýčkem. Někdy se mi zdá, že pan Zvářal z toho viní z velké časti kunu, jejíž počty vysoké jsou, ale sám moc dobře ví, že ten problém je mnohem komplikovanější a sýček to schytává ze všech stran - od ztráty habitatu důsledkem změny krajiny, mizení doupných stromů po tzv. smrtící pasti které mají podle výzkumů na svědomí až 1/3 všech úmrtí. Nemůže za to přeci jen kuna, ale mnoho dalších faktorů, které ale pan Zvářal tolik “nevytahuje”... a to je nejenom z mého pohledu špatně.
Odpovědět
Hu

Hunter

23.12.2020 14:14 Reaguje na Slovan
Havrlant za prve nelze, pouze uvádí fakta. Za druhé predačni tlak a jeho minimalizace je staletimi overeny zásah do populace podle pyramidy konzument/predátor. Klima asi neovlivníte. Přeji šťastne a vesele.
Odpovědět
Sl

Slovan

23.12.2020 21:18 Reaguje na Hunter
V tom se bohužel neshodneme a náš pohled je odlišný. Děkuji, vám také přeji šťastné a veselé :)
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.12.2020 15:28 Reaguje na Slovan
Ano, a "furt se loví". Oni tam totiž mimo vlků žijí i lidé co jsou na tom lovu závislí. Vy byste je nejraději vystěhoval do měst. Co mají co lovit a užírat vlkům. Tak nějak jste to myslel?
Jinak ten vlk se tam lovil , loví a bude lovit. Můžete mi říci odhadovaný počet vlků v Kanadě?
Nástup tamější vegetace. Fatálnější by bylo kdyby nastupovala později. Před komáry a muchničkami neutečou ani na tom severu. Právě naopak. No a vlk se tam lovil na potkání. Až někdy kolem roku 2000 tam došlo k jeho částečné ochraně. Jak je vidět rychle od ní ustupují.
Ledová krusta. Ta se tvoří i u nás a přesto to nevadí takovým vlčím hlídkám v prohánění zvěře po lesích. I u nás tím zvěř trpí a ta krusta ji zraňuje.
Samozřejmě, nic není úplně jednoduché. Ovšem to, že i z našeho pohledu v liduprázdné krajině přistupují k lovu vlků za nějakým účelem je prostě nepopíratelný fakt. Takže žádné néééé a béééé. To považuji za drzost zase já.
Odpovědět
Sl

Slovan

21.12.2020 16:24 Reaguje na Jarek Schindler
Karibu je tam v kritické situaci, proto se přistoupilo k získání času, nikoli k řešení té situace. Biologové to moc dobře vědí, stačí si o tom přečíst odborné zprávy. Vědci a přírodovědci dlouhodobě upozorňují, že změna klimatu má na tuhle část světa snad největší vliv a že karibu patří k těm nejzranitelnějším zvířatům v oblasti a může to "schytat". Třeba Inuité přestali karibu také lovit a žádná regulace vlků tam neprobíhá. Ten kdo tohle svádí na vlka, tak lže.

Nebýt klimatických změn, tak by se ten problém dnes neřešil ani se současnou populací vlků v oblasti, kteří tam byli odjakživa početní. Člověk tu svou činností taky zrovna nepomáhá. A teď fakt nemyslím místní indiány. Jsou to totiž místní indiáni, kteří té přírodě odjakživa rozuměli více, než bílý člověk a tu zvěř si udržovali - všechnu. Takže ne, já vážně doufám, že zrovna oni v té přírodě zůstanou a že zmizí jiní.

Vy totiž evidentně nechápete, že nástup vegetace dřívější i pozdní představuje stejný problém, zvlášť pro zvíře, které migruje tisíce kilometrů, že ledová krusta u nás a na severu Kanady je úplně něco jiného (zaprvé doba kterou dokáže vydržet, zadruhé karibu se živí výhradně zemní vegetací - lišejníky apod. a zatřetí se u nás zvěř přikrmuje) a že počet parazitů bude jen těžko větší na severu než na jihu. Jinak by tam jaksi nemigrovali. Takže jo, bééé.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.12.2020 09:58 Reaguje na Slovan
V kritické situaci je i řada chovů u nás. A je z nich větší užitek, než z těch karibu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

25.12.2020 12:22 Reaguje na Slovan
Ano , usoudili, že karibů je v současnosti podstatně důležitější než jeho predátor, tedy vlk. No a protože na stavech karibů není závislý jen ten vlk a přitom je jeho největším predátorem , přistoupili k jeho výrazné eliminaci. Tedy k stejné eliminaci jaká tam fungovala i před tím.
Jinak větší rozdíl v nástupu vegetace než ten váš dvou týdenní je zapříčiněn rozdíly v expozici. Osluněná a neosluněná místa, návětrné a závětrné lokality.
Karibů se živí výhradně zemní vegetací v tom pásmu tundry. Tam mu nic jiného nezbývá. Na zimu sestupuje do pásma tajgy a tam jsou již stromy. No a na těch stromech rostou i ty mechy a lišejníky.
Ledová krusta vyžaduje výraznou oblevu či déšť který následně mrzne. Spíš tedy je tento jev situovaný do jižnějších poloh. No a podle toho jak se karibu pohybují tak již dvacátý kus ve stádu o krustě nic neví.
Nepamatuji se, že bych tvrdil, že na severu má být více parazitů. V každém případě komáři a muchničky jsou označovány za metlu severu.
V minulosti tam nikdy vlk ochranu neměl a běžně se lovil.
A ano, také věřím, že v přírodě zůstanou ti co s tou přírodou žijí a různí eko od PC časem zmizí.
Nějak jste zapomněl reagovat na konstatování, že: " V rámci ČR jsou hlášeny útoky a tím i škody již v sedmi krajích. Na každé tři dny v roce vycházejí dva vlčí útoky". Takže nejde pouze Broumovsko.
Těším se čím překvapíte pane Slovane.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.12.2020 05:53 Reaguje na Slovan
Lotyšsko je jedinou evropskou zemí, kde lovci zabíjejí nejen místní vlky, ale také ty, kteří přicházejí z Estonska, Ruska, Běloruska a Litvy.

Sezóna lovu vlků v Lotyšsku trvá téměř 9 měsíců (15. července - 31. března) a lovci zabíjejí i 2měsíční štěňata a březí samice vlků. Zabití vlčích štěňat bylo dominantou minulé sezóny lovu vlků - od července 15. do 5. října 5 lovců zabilo 113 vlků a 74 z nich byla štěňata (v celé sezóně bylo zabito 292 vlků).

Cílem Lotyšska je mít v dubnu necelých 200-300 vlků po uzavření lovecké sezóny. Tento cíl je plněn pouze z důvodu neustálého stěhování nových vlků ze sousedních zemí, jako je Estonsko, Rusko a Litva, kde je lov vlků méně intenzivní. To vytváří absurdní situaci, kdy jsou vlci, kteří jsou chráněni v sousedních zemích, zastřeleni v Lotyšsku jen proto, že překročili hranici.

Účinkem této politiky je ve skutečnosti dramatický nárůst rychlosti chovu. Právě teď jako každoročně chová 70% dospělých vlčích samic až 6 mláďat na vrh .

Škody způsobené vlky na hospodářských zvířatech v Lotyšsku:

2005 - 9 ovcí, 5 koz, 6 kusů skotu
2011- 242 (z toho 176 ovcí)
2013 do 10. října - 174 (z toho 152 ovcí)

Jak vidíte sami , vlka lze střílet a nikdo do toho Lotychům nekecá.

Škody způsobené vlky jsou v ČR velké, střílet by se mělo začít okamžitě, ale to by se juhanům z AOPK muselo chtít vydat povolení.
Když tam sedí lidé se zamrzlým viděním reality nezbude než tuto úřednickou smečku vyházet a nahradit skutečnými ochránci přírody ve státní správě.
/převzato z https://wilderness-society.org/ / , European Wilderness Society , se sídlem v Rakousku, je nezisková evropská nevládní organizace zaměřená na ochranu divočiny.

Proto věřím, že nebudu obviňován z demagogie ,když pouze cituji z její zprávy.
Odpovědět
Sl

Slovan

21.12.2020 14:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Výborně. A abychom doplnili vaši citaci článku, tak jste zapomněl na poslední větu „je nepřijatelné, aby v 21. století byl na ohrožený druh vyvíjen tak silný lovecký tlak a musí být okamžitě zastaven“ a že se jedná o petici proti lovu. Asi jen detail předpokládám. Nevadí. Hlavně, že jste nám pověděl, kdo je European Wilderness Society.

Faktem zůstává, že ten tlak ani zdaleka není tak silný jako dříve. Až od roku 2004 je ten lov regulován pomocí kvót a je přísně kontrolován. Už to je jednoznačně zlepšení. Vlk se v Lotyšsku nachází na celém území a je uprostřed silné baltské populace. Jen v Lotyšsku, které má menší rozlohu než my se dnes nachází cca. 700 vlků. Já vím, já vím… mají nižší hustotu obyvatelstva, ale i menší nebezpečí pro vlka v silnicích a troufám si říci i pytláctví. Pokud se člověk podívá na data, od roku 2007 se populace zdvojnásobila a podle tamních orgánů jsou na tom vlci momentálně nejlépe za 50 let. U nás je vlk považován za ohrožený druh, jehož počet se pohybuje kolem 100 kusů, což není nijak velké číslo. Nevidím důvod, proč bychom vlka měli v současné situaci celorepublikově lovit. Od vás jsem ještě neslyšel počet, který jste vy osobně ochotný tolerovat a který považujete za akceptovatelný. Zatím jen nereálné kecy typu, že má být jen v jádrových zónách NP a CHKO. Co to je pro vás jádrová zóna jsem od vás taky ještě neslyšel.

A vlčí potrava v Lotyšsku? Hospodářská zvířata podle výzkumu, který probíhal mezi roky 2008-2018 představovala nepatrné množství. Pár %. Vlk z té oblasti navíc nikdy nezmizel a tudíž jsou lidé na jeho přítomnost zvyklí a věřím, že i tamní chovatelé mají trošku propracovanější systém ochrany stád než u nás, kde vlk desítky let nebyl.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.12.2020 15:51 Reaguje na Slovan
Pořád dokola. Ano lidé jsou v tom Lotyšsku na jeho přítomnost zvyklí. No a vlk si zase zvykl na to, že se loví a člověk pro něj proto představuje nebezpečí. To také bude asi zásadní podmět toho vašeho propracovanějšího systému ochrany stád.
Dále nemáte pravdu v tom, že by u nás byl vlk považován za ohrožený druh. Bohužel je orgány státní správy a ochranáři vydáván pořád za kriticky ohrožený druh. Nevidíte v tom rozdíl?
Odpovědět
Sl

Slovan

21.12.2020 16:45 Reaguje na Jarek Schindler
Tahle vaše teorie je chybná už proto, že pokud by byla pravdivá, tak by ty problémy byly po celé republice a ne jen na Broumovsku. Ten lov na to má o hodně menší vliv než si vy myslíte. Naši vlci se koneckonců střetu s člověkem vyhýbají jak mohou i bez lovu a je vzácnost ho v přírodě vidět. Takže máte pravdu... pořád dokola.
Ale on ohrožený u nás je. To je prostě fakt.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.12.2020 17:34 Reaguje na Slovan
Zapomněl jste taktně na Nýdek, Vendryni a celé
Jablunkovsko. Všude jinde to bude otázka času, protože se jedná o migrující populace a tak
půjdou i jinam a ta nutnost ochrany pastvin
bude časem všude. Bude tak preventivně i tam, kam smečka zabloudí jednou ročně a přesto nebude zbytí riskovat, nestavět ty ploty
a nechovat ty psy. To ale mnohé odradí a o
to tu jde, protože vy a ani vlci ty louky nespasou. To budou nedozírné škody a může
dojít i na ty zubry v Milovicích a koně
z významných chovů za statisíce. To vás asi
humor přejde, až se vyplašený zubr střetne
s autem a zahynou v něm i děti a nebo bude
chovatel žádat náhradu za koně v ceně
několika miliónů. Platit si koníček
jménem vlk z vlastní kapsy, tak se upnete
asi na něco jiného a vlka necháte vlkem,
jako to už dopadlo s kormoránem a pomalu
i bobrem. I vydra už je na spadnutí a vlk
se k tomu časem dopracuje taky. Divočina
je utopie a nefunguje už ani ve vámi
popsané Kanadě. Vše se mění za pochodu
a je nutné uvažovat realisticky, zda je
to nutné a nebo stačí to nadšení bez
kýženého výsledku. Ohledně regulace zvěře
to více jak 100 let zvládal člověk a nebýt
omezení ze strany ochranářů, tak zvládal
dosud. Pár vlčích smeček to nevytrhne a
pouze zhatí snahy udržet louky s co
nejmenšími náklady na údržbu pastevectvím.
Chtít tu ZOO se všemi druhy zvířat je blud
a nedopadne dobře, protože je to dnes
zcela nereálné. Malochovatelé budou první,
kteří to pastevectví ukončí a ti jsou
tím důležitým prvkem v údržbě krajiny. Vy
to s kosou a vlky asi nebudete.
Odpovědět
Sl

Slovan

21.12.2020 18:01 Reaguje na Břetislav Machaček
To, že podle vás nefunguje divočina v Kanadě mi stačí a myslím, že i ostatním. Plácáte tady nesmysly dlouho, ale tohle je asi váš nový vrchol. Jen zde strašíte. Podobně jako někteří jiní zdejší “odborníci”. Už jste někdy přečetl nějaký vědecký článek třeba na science? Pochybuji... ti skuteční odborníci by vás v diskuzi doslova rozcupovali fakty.
Odpovědět

Jan Šimůnek

22.12.2020 10:00 Reaguje na Slovan
V Kanadě v řadě oblastí, pochopitelně, divočinu nemají. Zejména v obilnářských regionech na jihu státu.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.12.2020 00:45 Reaguje na Slovan
Vám se snad zdá, že mluvím pouze o Broumovsku, pane Slovane? V rámci ČR jsou hlášeny útoky a tím i škody již v sedmi krajích. Na každé tři dny v roce vycházejí dva vlčí útoky. No a to se zatím mluví o nějakých 80 až 100 vlcích ve smečkách s přeshraniční působností. Vlci se u nás teprve "zabydlují". Jak to bude vypadat až se opravdu i ve vnitrozemí, zabydlí?
Vlci se u nás člověku vyhýbají? Jo to píše Duha. Vzrůstá počet očitých svědků a ti mluví o něčem jiném. Nebylo by naopak i pro ty vlky podstatně lepší kdyby se vyhýbala nejen člověku ale i jeho stádům domácích zvířat?
A ten fakt o ohroženosti. V první řadě je rozdíl v termínech ohrožený a kriticky ohrožený. Proč se tak vyhýbáte slovíčku "kriticky". V druhé řadě jsou potom tyto pojmy v materiálech IUCN jasně specifikovány. To, že nějaký ochranář se rozhodne něco zařadit mezi kriticky ohrožené druhy ještě neznamená, že ten druh je kriticky ohrožený i ve skutečnosti.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.12.2020 18:36 Reaguje na Slovan
To jste mě rozesmál - já mám stanovit počty vlka ? Proč je nestanoví AOPK ? Ta to zatvrzele odmítá ,protože je pro absolutní ochranu a tu stavy nezajímají.

Jádrová území - jsou zóny I. a II. stupně , to se učí v prvním semestru.
Odpovědět
Sl

Slovan

21.12.2020 20:40 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tak když jste tak chytrý a vlku rozumíte více než odborníci z AOPK apod. (dle vašich vyjádření), pak vám to jistě nebude dělat problém, ne? Nebo ano? Chcete je jen v jádrových zónách NP a CHKO (sem rád, že i vy do toho řadíte II. stupně), takže jistě dokážete i říct, kolik jich u nás může být. Jako ono je to celé hloupost nedávající absolutně smysl, ale když to tak vehementně propagujete...
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

22.12.2020 01:16 Reaguje na Slovan
Jedním z důvodů pro vyhlášení NP Jeseníky měla být právě ochrana šelem na jeho území. Podívejte se na mapu kudy měla vest hranice uvažovaného NP. Čára někde uprostřed strání obepínajících hlavní hřeben. Co by tam ta šelma v zimním období asi dělala? Kromě pár kamzíků tam v tu dobu zvěře moc není.
Nějaká čísla a rajonizaci by snad v první řadě měla ve svém plánu péče předložit AOPK. No a s ní provázané HD. Ti berou za "péči o vlka " celkem slušné peníze. Kolik že to dostává Duha na své vlčí hlídky? Kolem pěti milionů ročně? To už dává celkem smysl propagovat něco až za hrob. Hlavně aby tento penězovod nevyschl, že.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.12.2020 05:58 Reaguje na Slovan
Tak mi ty odborníky na vlka z AOPK
vyjmenujte !
Všichni zaměstnanci jsou jmenovitě uvedeni na webu AOPK, tak laskavě označte ty ODBORNÍKY na vlky. Ani jeden tam není! Kromě ředitele Pelce což není odborník,ale pomatený ideolog.

K počtu vlků se vyslovte vy jako jejich skalní fanda, abychom viděli jak dalece jste ochoten zajít.


Odpovědět
Hu

Hunter

22.12.2020 13:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Asi se nedočkáme.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.12.2020 15:06 Reaguje na Hunter
Chápu, že vy jiné starosti, záliby apod. než diskutovat na ekolistu asi nemáte. Já ano.
Odpovědět
Hu

Hunter

23.12.2020 06:14 Reaguje na Slovan
No, na sepisování sáhodlouhých ideologikých traktátů na ekolistu máte evidentně času dost :-).
Odpovědět
Hu

Hunter

23.12.2020 06:16 Reaguje na Hunter
No a ten počet se asi nedozvíme, že?
Odpovědět
Sl

Slovan

23.12.2020 11:12 Reaguje na Hunter
Budete si muset chvilku počkat, ale jistě se dočkáte, viz. níže.

Jinak, to nejsou ideologické traktáty. Jen odlišný pohled na danou problematiku. To samé bych nakonec mohl napsat já o vás. Čas na to občas mám, nicméně ne celý den.
Odpovědět
Hu

Hunter

23.12.2020 11:18 Reaguje na Slovan
Otázka zněla na vás, jaká je vaše představa o těch počtech, ne představa někoho jiného.
Odpovědět
Sl

Slovan

22.12.2020 14:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
JS - Ano, jedním z důvodů bylo vytvoření lepších podmínek pro naše ohrožené druhy. Z šelem se to týkalo a stále týká jen rysa. Hlavním důvodem ale je a byla větší ochrana centrální části Hrubého Jeseníku - vysokohorské lesy, arkto-alpínská tundra, rašeliniště apod. Park by se navíc nacházel v neobydlené části CHKO.
Nevím, kolik za to Duha bere, nicméně většina lidí z oněch hlídek dělá průzkum zadarmo ze zájmu o šelmy. Možná, že odborníci na šelmy dostávají nějaký plat, ale to se obraťte na někoho jiného. Já s Duhou nemám nic společného.

MV - Řekl bych, že odborníci na vlka jsou ti, kteří vytvářeli např. plán péče o vlka. Ti lidé asi nemusí být přímo z AOPK, protože ta spolupracuje s xy organizacemi nebo univerzitami. Realizace záchranných programů ohrožených druhů vede Pavel Pešout - na toho se tedy můžete obrátit pokud chcete znát přesná jména. Vy vlastně ani nemáte pravdu v tom, že se AOPK a MŽP nezajímají o počty vlků u nás - plán péče vlka má za cíl mj. stanovení budoucího tzv. příznivého stavu populace a stanovení jednotného postupu příslušných orgánů při nestandardním chování vlka.

"V Programu péče je také zakotven úkol ve spolupráci s Německem a Polskem (resp. v oblasti Karpat se Slovenskem) stanovit tzv. příznivý stav populace – tedy velikost populace (a odpovídající podíl z hlediska území ČR), při jejímž dosažení může ČR společně s okolními státy začít jednat s Evropskou komisí o úpravě evropské legislativy a stanovení případných kvót pro lov vlka. Konkrétní cílové počty vlků zatím nejsou stanoveny ani v okolních státech (jako je třeba Sasko, kde se populace vlka rozvíjí od r. 2000 a první program péče byl přijat v r. 2009) a jednou z mála zemí v rámci EU, která uvádí konkrétní hodnotu „životaschopné populace“ vlka pro své území (nikoli limitního stavu) je Francie, jde však o zemi, kde se vývoj vlčí populace řeší již řadu let a tento údaj je součástí až nejnovějšího, v pořadí již třetího managementového plánu z roku 2018."

https://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/program-pece-o-vlka-obecneho-v-ceske-republice-uvodni-predstaveni/
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2020 08:02 Reaguje na Slovan
Už tak ty bestie dělají dost škod a soudruzi z AOPK chtějí jejich počty ještě navyšovat? Na jaký stav se chtějí dostat? Až si budou vlci vybírat potravu z dětí, čekajících ráno před školou?

Je mi líto, soudruzi z DUHA a AOPK dělají vše pro to, aby nastala nějaká opravdu velká kolize a počet Zastánců vyhubení této bezcenné škodné natolik převýšil počty vlkomilů, že se s tím nebude moct nic dělat, leda totálně zrušit demokracii.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

25.12.2020 02:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zapomněl jste na to, že vlk není škodná. A že zkonzumuje násobně o několik řádů více spárkaté, čímž postupně bude omezovat miliardové škody na lese. Vy jste typický jednorozměrec nebo troll. Jinak si to nedovedu vysvětlit.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

21.12.2020 08:35 Reaguje na Slovan
Tenhle pripad vidim na svedka jehovova, Strazna vez mela na obalce casto skupinku citajici humanoida, casto dite, ktere objima dravou selmu, drava selma, bylozravce, bylozravec dalsi dravou selmu. A vsichni spolu takto krasne koexistuji. Uslapavaji pri tom floru pod sebou, ale to uz nikoho tak moc nezajima. Jsem pro, naucit se levitovat a zivit se pouze energii ze slunce. Nez se to na vsichni naucime, pomlcel bych o tom kdo kde komu skodi a kdo ma vetsi pravo na zivot.
Odpovědět
Hu

Hunter

21.12.2020 12:07
Jedním z velkých problémů, na který zatím nikdo nepoukázal, je prorůstání ekoaktivistických organizací do orgánů státní správy, konkrétně v tomto příadě je AOPK de facto řízena pod taktovkou HD. dokud nebude státní instituce opravdu nezávislá a nebude podléhat nesmyslným tlakům ekofanatiků, těžko se něco změní.
Odpovědět
FD

Filip Doza

21.12.2020 17:41
Vlk v naší krajině nemá co dělat. Operovat tím, že se tady hojně vlk
vyskytoval v 18 století neobstojí.Jaká byla krajina tehdy a nyní. Jeden z argumentů HD a ochránců byl a je, že vlk bude snižovat přemnoženou spárkatou zvěř, zejména černou zvěř. Někde jsem četl příklad z Německa. Byl to naprostý blábol. Nic takového v Německu nezaznamenali.
Budování stále vyššího oplocení je další zvrhlost. Stačí, když vlastníci lesa oplocují nově vysázené kultury. Jako myslivec jsem zaznamenal několik případů, kdy zvěř, zejména dančí se do oplocení zamotá a vyčerpaná uhyne. Ano, v krajině již nyní ubývá zejména srnčí zvěř, nikoli však bezhlavým odlovem nebo díky vlku, ale ztrátou v krajině vhodné potravy na úkor velkoplošného pěstování řepky. Další pokolení v krajině místo této zvěře budou sledovat vlky. Opravdu skvělá budoucnost.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

21.12.2020 18:40 Reaguje na Filip Doza
Všem nejasnostem by udělala analýza vlčích exkrementů , všimněte si jak o tom nadšenci pro vlky i AOPK mlčí , vyšlo by najevo,to co vyšlo najevo ve středním Portugalsku - pětiletý výzkum a přes 75% hospodářských zvířat ve vlčích žaludcích.
Odpovědět
Sl

Slovan

21.12.2020 20:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jojo, mlčí o tom... :)
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlci-ovce-zver-potrava-myslivci-sedlaci-strileni.A191123_113008_domaci_tho
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

22.12.2020 06:03 Reaguje na Slovan
Asi myslíte tohle :
"Výzkum běžící od roku 2014 ještě není ukončený. "
Tak proč to uvádíte ?


Odpovědět
Sl

Slovan

22.12.2020 16:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Protože průběžné výsledky od nás?
Proč sakra nezmíníte výzkumy z Polska nebo Německa a furt zde zmiňujete jeden výzkum z Portugalska - bez vysvětlení. Že to souviselo s malou hustotou divoké potravy vás prostě nezajímá. Výzkumy ze severovýchodu Portugalska naopak třeba ukazují, že hlavní kořistí tamních vlků jsou divocí kopytníci - je jich tam totiž dost.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.12.2020 19:12 Reaguje na Slovan
Chcete říci, že "divočina" v té Kanadě funguje, když už musejí chránit ty karibu
před vlky jejich redukcí? Je tam už narušeno životní prostředí taky a samoregulace nefunguje, ať jsou příčiny třebas v tom oteplování a vzniku těch ledových krust.
Už se tak musí zapojit do režimu člověk
a regulovat dříve, než bude pozdě. Jinak
vy neumíte odpovědět na to, co bude při
rozšíření dál do vnitrozemí a odvoláváte
se na "odborníky", ale ani oni doposud
nestanovili cílové stavy vlků vzhledem
k územnímu šíření . Kde tak budou žádoucí
a kde ne a jak se na ně mají připravit
ti chovatelé koní a jiného dobytka. Mi
to tak připadá, že cílem je namnožení
populace za každou cenu a pak až řešit ty
problémy. Společnost se tak postaví před hotovou věc a bude to jako s kormorány.
Máme už je tady a tak se státe starej!
My je prosadili, namnožili a vy rybáři
poproste myslivce o jejich odhánění a
redukci. Ty státe zaplať zástřelné za
naprosto neatraktivního a "nejedlého"
tvora. S vlkem to bude podobné. My je
budeme chránit i za cenu tolerance vůči
jedincům bez respektu z lidí, až do
situace, kdy už pozbude sympatie laiků.
Pak to přenecháte státu, aby stanovil
kmenové stavy a platil zástřelné na
nadpočetné kusy. Možná už v té době
budou ale "luční hlídky", které budou
upozorňovat na zanedbané pastviny bez
ovcí a budou zkoumat proč k tomu došlo.
Jinak je s podivem, že vámi jmenovaní
odborníci mimo "odborných" publikací
odmítají diskutovat jak s chovateli,
tak i třebas tady s námi a barvy hájíte
pouze vy s papouškováním jejich a cizích
argumentů. Stačí položit konkrétní dotaz
a je tu hradba mlčení, nebo odbíhání od
konkrétní odpovědi. Výzkumy odjinud jsou
platné pro ně a zdejší výzkumy jsou na
amatérské a nebo aktivistické úrovni.
Jejich skutečná hodnota je tak sporná.
Pokud vlky zaženu od čerstvě stržené ovce,
tak její zbytky v trusu nebudou a budou
tam zbytky třeba srnčí sražené u silnice
autem, nebo černé v Polsku a Německu uhynulé
na AMP. Na to jsem zvědav, co budou "lovit"
po vyhynutí a nebo preventivním vybití černé
v oblasti s AMP, která je téměř totožná s výskytem vlků.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.12.2020 01:16
Závěr autora článku pana Havrlanta učiněný z informace o 90 % špatně zabezpečených ohrad a statistik vlčích útoků na domácí zvířata v ČR za poslední tři měsíce, že vlci častěji překonávají zabezpečené ohrady než ty „nedokonalé“, považuji za chybný.

Ze statistik u hlediska typ zabezpečení se uskutečnilo všech 74 vlčích útoků na domácí zvířata, která nebyla chráněna pasteveckými psy. Ani jedna škodní událost se neudála tam, kde byla domácí zvířata pasteveckými psy chráněna.

Z celkového počtu škodních událostí se 73 vlčích útoků odehrálo tam, kde nebyla domácí zvířata chráněna ani pastýřem ani nočním hlídačem. Pouze k jednomu útoku došlo v ohradě chráněné nočním hlídačem.

Nic na tomto faktu nezmění ani to, že budeme-li uvažovat jako jediné hledisko výšku oplocení, téměř pětina útoků byla nad 120 cm (podobně pouze hledisko existence resp. typu elektrického ohradníku).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.12.2020 01:33
Jak je to v praxi s finanční podporou preventivních opatření před útoky velkých šelem z Operačního programu Životní prostředí až do výše 100 procent nákladů?

Ochránci vlků včetně mně tím často operují a ve světle tak velkorysého přístupu ze strany státu se zdá, že jen naprostý ignorant nevyužije těchto dotací k ideálnímu zabezpečení svého stáda. To, že doposud bylo schváleno jen 30 žádostí, je velmi podezřelé. Není skutečné získání dotací tak obtížné, že je pro obyčejného a běžného chovatele vlastně nedosažitelné? To opravdu vypadá, že je s dotacemi na prevenci něco špatně. Je tato proklamovaná podpora dostupná reálným potřebám a možnostem chovatelů?

V článku Anny Řezníčkové z Duhy (16.12.) byly zmíněny některé limity např.
- Minimální požadovaná částka je 100 tisíc Kč, což je pro mnoho chovatelů příliš.
- Vyplňování formuláře v systému MS2014+ je časově náročné a uživatelsky nepřívětivé. K podání je nutný elektronický podpis.

Také je otázkou, zda tahle prevence má být dotována z programu péče o vlka. Neměla by být čerpána spíše v rámci nějakého plánu péče o ovčáctví.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.12.2020 01:40 Reaguje na Majka Kletečková
Na konci jsem zapomněla napsat otazník.
Odpovědět

Jan Šimůnek

23.12.2020 08:05 Reaguje na Majka Kletečková
Ta prevence a náhrady škod by měly být hrazeny jednoznačně z "peněz na vlky" a přednostně před čímkoli jiným, tedy i před platy zaměstnanců AOPK nebo státním příspěvkem hnutí DUHA.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

23.12.2020 10:35 Reaguje na Majka Kletečková
Vy si to nedokazete vyhledat? Moje posledni informace naprikald ohledne limitu na 1m pevné ohrady, 320 Kč bez DPH. Vy jste ohradu nikdy nestavela, takze vam ta castka asi prijde vysoka, opak muze byt pravdou. Drazsi se musi zduvodnit, projit nejakym schvalovanim. V CHKO mimo zastavbu zrejme problem. Pokud ohrada v krajine, bude se resit pruchodnost pro zver, cili dalsi problem a v CHKO tipuju neprustrelny. To je jen ta cast, na kterou jsem se vyptaval a ktera me zajimala.
Odpovědět
PP

Petr Pekařík

23.12.2020 12:59 Reaguje na Majka Kletečková
Na Slovensku vyřešeno alespoň pro r. 2021
https://www.polovnickakomora.sk/sk/spk-aktualne/spravy-a-informacie/2117-na-slovensku-sa-aj-nadalej-bude-lovit-vlk.html
Odpovědět
Sl

Slovan

23.12.2020 21:25 Reaguje na Petr Pekařík
Tohle jste zaznamenal také?
https://www.minzp.sk/spravy/o-krok-blizsie-k-ochrane-vlka.html
Odpovědět
JM

Jiří Malík

25.12.2020 01:59
Nejen pan Havrlant si s pár pastevci a hrstkou své klaky myslí, že jen oni zachraňují krajinu v ČR a podléhají dojmu, že mluví se svým odporem vůči vlkům za většinu lidí v ČR. Pan Havrlant si také rád vymýšlí a manipuluje ohledně vlků - poukazem na jiné státy (to vysvětlil již někdo níže). Ochrana stád (nejen ohrady) jsou klíčovými - a ochrana zejména na Broumovsku prostě selhává. To není chyba vlků, ale místních pastevců. Pastevcům trvalo roky, než jim to došlo. Mysleli si, že ovce mohou zůstat bez ochrany a vlci je nebudou žrát. Počet útoků souvisí se špatnou ochranou stád, nejen se špatnými ohradami. Ano. Doposud jsou pastevci, kteří nemají ochranu žádnou!! O tom pan Havrlant nepíše. Zpochybňuje výsledek oficiální studie AOPK, asi má nějaká svá data a objel asi všechny ohrady v oblasti, přeměřil je a porovnal s útoky? No to se nedozvíme. Ale tvrdí: Průzkum AOPK je špatný, a jeho je jediný správný. Věřte nebo ne. Každopádně uvidíme, zda bude stačit výška ohrad 120 cm všude. Zatím tomu tak není, a tak se není proč vůbec bavit o problému s vlky natož o jejich odstřelu. Doposud jsou pastevci, kteří ani ohradu nemají, nebo ji mají děravou nebo vysokou 80 cm. Komu vadí ohrady nebo oplocení drátem - no jistě, není to nic moc pro krajinu, ale krajinu pastevci fragmentují dávno. Takže přihlouplé narážky fanatiků, kteří nesnáší státní ochranu přírody na to, proč ochranářům najednou nevadí ohrady, jsou naprosto mimo mísu. Ohrady tedy sice nic moc, ale katastrofa to není, drobné zvěři to nevadí a za tu ochranu stád to stojí. Krom toho většina ohrad v CHKO pod 120 cm nebrání ani migraci srn a většinou jsou tak chatrné, že ani divočákům. Jeden slovenský bača řekl, že pokud přijde o ovci, je to újma na jeho cti. A jeden pastevec s Beskyd mi sdělil, že bez psů ve vlčím teritoriu to nejde, a proto si je pořídil. Vidíme tedy, že si pan Havrlant podtrhl židli sám: psy prostě nechtějí. Pak ať se nediví vysokému počtu útoků, navíc se špatnými ohradami. Stavy vlků není třeba regulovat. Predace se reguluje sama. To není ideologie, jak lže pan Havrlant, a on to dobře ví, ale etologie - věda o chování druhů. Absolutní ochrana vlků v ČR není. Pan Havrlant zde, opět jistě vědomě, lže. I bez Programu o vlka lze po řádném prověření povolit ze strany státu odstřel vlka. Zatím jsme měli v ČR jediného problematického vlka, který byl také utracen. Divím se redakci Ekolistu, že si neprověří relevanci informací a nechá, veřejnost manipulovat. Jinak fotky pana Havrlanta dokládají jedno: Že skutečně má jednu vysokou ohradu. A další dvě fotky ukazují ohradu tak d metru vysokou? A z ní patrně vyskočil onen vlk, když ho příchod pana Havrlanta vyplašil. A pak, že nejsou plaší. A takto by šlo pokračovat dál a vyvrátit většinu argumentů. Je zábavné, kolik lidí skočí na dobře napsané lži a manipulace. PS: Škoda, že zde nemohu dodat opět pár nových špatných ohrad včetně děr v nich. Stačí na Broumovsku de facto vyrazit kamkoli a garantuji vám, že do půl hodiny najdete minimálně jednu špatnou ohradu.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

25.12.2020 23:24 Reaguje na Jiří Malík
Nebavme se o útocích na nezabezpečené ovce, nebo na nedostatečně zabezpečené. Zdá se vám počet útoků na zabezpečená stáda malý? Pokud mluvíte o zabezpečení 120 cm oplocením, to zdolá bez potíží můj jezevčík. Skutečnost je taková, že pokud se vlci pro útok rozhodnou, výška plotu není rozhodující. O psech se toho napsalo mraky. Jste vy ochoten nést odpovědnost za případná zranění třetích osob, pokud nastanou?
Pokud o fanaticích mluvíte vy, je to trochu sranda, vy sám definici fanatika splňujete dokonale🖕
Odpovědět
RT

Richard Toman

26.12.2020 08:20 Reaguje na Jiří Malík
Pane Malik, kritizujete lzi a manipulace, pritom sam se jich dopoustite. S tim bacou a clovekem z Beskyd, to jsou taky argumenty a data jak noha. Urcite vite jake spory o vlka na Slovensku jsou. Nikde to nefunguje, proc se tu jeste neobjevilo, kde to funguje? Proc tu nejsou clanky, studie o snizovani nakladu na ochranu lesa v oblastech, kde je vlk uz 15,20 let? Protoze to neni tak proste jako "vlk zachrani lesy, zavede rovnovahu" atd. V nasich podminkach? Ovsem perlou je vase veta "predace se reguluje sama". Ano, mozna v Africe. Veta hodna toho vaseho panelakoveho ochrance. Jinak jsou dve moznosti, bud tedy manipulujete stejne jako kritizujete jine, nebo jste blazen, kteremu strasi ve vezi, jak zase tvrdi dalsi.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2020 09:35 Reaguje na Jiří Malík
Ještě před pár lety tu žádní vlci nebyli a nebylo tudíž nutné vydávat nesmyslné peníze za nesmyslné, a v mnoha ohledech škodící (průchodnost krajinou pro zvěř i lidi), ohrady. Vlky sem zatáhly zločinecké organizace typu AOPK nebo DUHA. Navíc se jedná o bastardy s různým podílem psích genů (což v Německu ve více případech vedlo k odmítnutí vyplacení odškodného na základě genetických testů biologického materiálu útočníků, psalo se o tom i zde na Ekolistu). Jejich vystřílení by bylo zcela jednoznačně přínosem i pro populaci autentických vlků. Fakticky by se na "vlky", které chrání AOPK, ochranářská opatření vůbec vztahovat neměla.

Druhou věcí je, že vlci jsou v celosvětovém měřítku druh hojný a prosperující. Kdyby se vystříleli v celé Evropě, od mysu Finisterrae až po Ural, naprosto nic by se nestalo a jejich celosvětová populace by tím zůstala prakticky nedotčena. Jejich ochrana v civilizované krajině je totální nesmysl, který nemůže vést k ničemu dobrému. Jako občan jednoznačně podpořím ty politické síly, které vlky z naší krajiny jakýmkoli způsobem odstraní, i třeba za cenu rozchodu s EU, která se na zločinných vlkoochranářských aktivitách významně podílí.

Nechci být špatným prorokem, ale stržení a rozsápání nějakých lidí, s vysokou pravděpodobností dětí, je jen otázka času, vzhledem k nárůstu počtu těchto zvířat a jejich nulové plachosti. Otázka tedy nezní "Zda?", ale "Kdy?". Předpokládám, že v takovém případě může dojít k vendetě vůči organizacím typu AOPK nebo DUHA a jejich členům. Zcela jistě by mi to bylo líto, ale výlučně ve vztahu k těm strženým dětem.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

25.12.2020 02:21
Ještě ke snímku č. 2: Tak uplatníme základní forenzi. Na snímku je údajně vlk, který vyskočil z ohrady, která je šikovně vyfocena tak, že není vidět spodek. Ale jak je ta ohrada vysoká? No nebude to ta přes dva 2 metry (u které jediné je vidět, jak je vysoká, protože se dá srovnat s postavou), fotograf těžko měří kolem 2,5 m, aby pořídil foto z NADHLEDU nad ohradou, že? Pakliže měl fotograf aparát ve výši očí, což záběr na nějaký bod v krajině je nutností, pan ohrada nemá více jak metr, možná něco přes metr. Takže by koment měl znít: vlk právě vyskočil z příliš nízké ohrady. Atd atd. Přeji všem, kteří se dali nachytat rádoby objektivním článkem, aby používali kritické myšlení a ne hysterické emoce a dojmy, jak doloženo u x příspěvků níže.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

30.12.2020 09:48 Reaguje na Jiří Malík
Koukam ze Malik zase exceluje. Uz vas presla rouskova histerie? U me jste jako clovek skoncil po tom co jste predvedl na fb ohledne rousek. Buzerovat a navazet se do nerouskaru a sam prezentovat svoje silenosti bez rousek v dobe kdy uz byly nakazane uvnitr budouv. Tot k vam. A ted k zabezpeceni. Je na vas videt, ze jste odchoval tak maximalne par mloku ci jesterek. Meli by zakazat vege silencum vyjadrovat se k temto vecem. Slovickarit o blbostech, ale jinak znalost veci temer nulova, sama teorie. Asi jako bezorebne zemedelstvi v projekdu Ziva voda. Same fantazirovani a naivni predstavy. Kdyz ctu ty vase povysene keci, musim drzet nervy na uzde, protoze jestli by nekdo potreboval profackovat, tak jste to vy.
Odpovědět
Jaroslav Havel

Jaroslav Havel

30.12.2020 10:04 Reaguje na Jiří Malík
Nekolik otazek, ktere tady uz padly tak zopakuji.
Vy jste v tomhle jako ryba ve vode ( nebo spis pulec v tuni ).
Jak vysoke ohrady povoli CHKO na svem uzemi? Jak vysoke v blizkosti obydli, kde zver neprochazi a jak vysoke v krajine? Stale to budou ty dva metry???
Mate nejake zkusenosti se stavbou ohrad tak, aby je vlk neprekonal skokem ani podhrabem? Nejake realizovane reseni? Nejake takove, ktere nemusite denne obchazet nebo ve velkych vymerach objizdet a kontrolovat? Kdete v idealnim pripade funguje i bez elektriky? Mate "tvrda" data o tom, jak se dari zviratum, ktera jsou na noc zahanena v pastevnim obdobi? Jak se to projevuje na jejich zdravotnim a vyzivovem stavu? Jak moc v tomhle dusledku stoupnou potize s porody, odchovem? A na zaver, jak to mame se stresem zvirat, okolo kterych smejdi vlci smecky a hledaji kudy se dostat do kosru nebo do chliva. Tusite na jakou vzdalenost ovce a ostatni hospodarska zvirata vyciti predatora a prejdou do ostrazitosti a stresu? Jak se do promita na jejich stavu? Jsem na vase tvrda ( ocekavam spis natvrdla ) data moc zvedav.
Odpovědět
JM

Jiří Malík

25.12.2020 02:25
Takže na otázku v nadpisu je jediná pravdivá odpověď. Po několika letech, kdy se ocitla řada chovatelů ve vlčím teritoriu, je to ve skutečnosti se zabezpečením stád na Broumovsku pořád špatně. PS: (I foto 1 a 3 nedokladují, že jsou ohrady vysoké alespoň 120 cm). Pokud tomu tak je, tak za mrtvoly v ohradě může člověk. Ne vlk.
Odpovědět

Jan Šimůnek

27.12.2020 09:39 Reaguje na Jiří Malík
Ano, vinou zločinecké organizace AOPK se "ocitli" ve vlky zamořené krajině. Přeloženo do lidštiny: Zločinecká organizace AOPK zamořila svévolně krajinu vlky (spolu s pár dalšími podobnými).

Tato organizace by proto měla, na úkor příjmu a majetku svých členů (spolu se zmíněnými dalšími podobnými), platit veškeré škody, které vlci nadělají, a to i na naprosto nezabezpečených chovech. Klidně ať tihle lidé makají v nějakých táborech nucených prací, kde by na to odškodnění vydělávali.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist