https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-co-je-treba-vedet-pred-uzaviranim-uhelnych-elektraren
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren?

24.1.2021
Uhelná elektrárna Počerady. Ilustrační snímek.
Uhelná elektrárna Počerady. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Zuzana Pipla Havlínová / Foto Havlín
Poslední události, které se staly v evropské přenosové soustavě ukazují, že odstavování stabilních jaderných a uhelných bloků bez náhrady vede ke zvýšení rizika ohrožení stability sítě a případně i vzniku blackoutu. Pokud si tuto hrozbu naši politici nedokáží uvědomit, může to vést nejen v naší energetické soustavě k velmi nebezpečnému vývoji.
 
Stanovení termínu úplného uzavření uhelných elektráren na rok 2038 vyvolalo velkou diskuzi a hlavně z prostředí ekologických aktivistů velkou kritiku. Ta vedla i k tomu, že dva ze členů komise zastupující environmentální aktivistické organizace Uhelnou komisi opustili. Tématu se velmi aktivně chopila i řada opozičních politiků, kteří se soustředili hlavně na boj proti návrhu zákonů, které by měly umožnit vybudovat jeden z typů nízkoemisních zdrojů potřebných pro náhradu těch uhelných. Konkrétně jde o zákon definující mantinely pro financování a realizaci výstavby nového jaderného zdroje. Podrobněji jsem se tomu věnoval v článku z minulého roku.

V prosinci pak opoziční Piráti požadovali sněmovní diskuzi o zmíněném doporučení Uhelné komise ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038. Konkrétně to navrhla předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dana Balcarová. Piráti převzali argumentaci environmentálních aktivistických organizací a spolu s nimi tvrdí, že komise rozhodla bez dostatečných podkladů. Podle jejich názoru chybí například důležité analýzy dopadů na uhelné regiony, horníky, na ochranu klimatu, na veřejné zdraví, na veřejné rozpočty a teplárenství. Podle tvrzení Pirátů i zmíněných environmentálních aktivistů by do roku 2025 mohly být uzavřeny uhelné elektrárny produkující energii na vývoz, zbývající pak už v roce 2030. A jediný akceptovatelný termín z těch, ze kterých komise vybírala, byl rok 2033. Připomeňme, že komise vybírala ze tří termínů. Prvním byl rok 2033, druhým rok 2038 a třetím pak rok 2043. Zároveň připomeňme, že ani termín 2038 nevybrala komise nepodmíněně. Podmínila termíny uzavření uhelných elektráren termíny dokončování nízkoemisních zdrojů, které by je měly nahradit. Mezi ně patří i nový jaderný blok v Dukovanech.

Při zimní inverzi se nízkoemisní energetika u nás bez jádra zajistit nedá, Krkonoše v době zimní inverze.
Při zimní inverzi se nízkoemisní energetika u nás bez jádra zajistit nedá, Krkonoše v době zimní inverze.
Zdroj | Vladimír Wagner

S tím, že by se o konečném datu mělo rozhodnout až na základě komplexního materiálu a znalosti všech podkladů a reálných faktů o dopadech tohoto rozhodnutí, se určitě dá souhlasit. I já se s ním plně ztotožňuji. Z tohoto pohledu se však až absurdním paradoxem u environmentálních aktivistů a Pirátů stává, že oni bez těchto podkladů vyhlašují také konkrétní termíny, a to ještě dramaticky dřívější než jsou termíny komise. Ještě méně času je tak na vypracování příslušných analýz a jejich posouzení.

Ona je totiž ještě důležitější, než je analýza stavu, realizace konkrétních opatření sociální pomoci pracovníkům z postiženého průmyslu a restrukturalizace i revitalizace daných regionů, náhrada uhelných zdrojů elektřiny a tepla. Pokud nebudeme mít dostatek zdrojů, nejen finančně dostupné elektřiny, projeví se to dramaticky v životní a sociální úrovní obyvatel nejen zmíněných regionů, ale celé České republiky.

Místo handrkování o vyhlášení nějakého konkrétního termínu je tak mnohem důležitější realizovat konkrétní kroky k budování zdrojů, které tyto uhelné zdroje nahradí. Připomeňme si, že v současném energetickém mixu mají uhelné bloky dvě důležité úlohy. První je, že dodávají ročně zhruba 40 % vyrobené elektřiny. Druhý je však možná ještě důležitější. Zajišťují totiž regulaci sítě a vyrovnávání změn ve spotřebě a v dodávkách elektřiny. Možnosti akumulace jsou totiž zatím jen velice omezené. A například fotovoltaické a větrné zdroje dodávají jen při vhodném počasí. Například v současné době zimních inverzí dodávají minimum u nás i u sousedů.

Je tak sice možné omezit výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách na vývoz, ale je otázka, kolik to umožňuje uzavřít uhelných bloků Výkon musí totiž zůstat takový, aby společně s jadernými bloky a dalšími, které nejsou závislé na počasí, zajistil dodávky elektřiny v době zimní inverze. Připomínám, že i naši sousedé chtějí uzavírat uhelné a jaderné bloky, nebude tak možné spoléhat v té době na dovoz elektřiny ze zahraničí. Tyto uhelné elektrárny tak sice mohou vyrábět pouze v případě nedostatku výkonu v Česku, ale je třeba je v záloze mít. Je také třeba zdůraznit, že taková možnost musí být ošetřena zákonem a příslušnými pravidly pro kapacitní zálohu a její financování.

Opravdu tak nelze stanovit termín uzavření uhelných elektráren bez jistoty, že v té době bude za ně náhrada. A v současné době nelze stanovit jistě, kdy bude dokončen příslušný výkon ani v oblasti jaderných zdrojů, a ani zdrojů větrných, fotovoltaických či plynových. Připomeňme ještě, že argument pro vypínání uhelných zdrojů je, že chceme snížit emise skleníkových plynů. Ovšem plynové zdroje nejsou nízkoemisní. Pokud započteme úniky metanu při jeho těžbě a dopravě, tak nejsou oproti uhlí o moc lepší.

Pokud tedy Piráti a environmentální aktivisté opravdu chtějí rychlé uzavření uhelných zdrojů, čekal bych u nich intenzivní snahu a podporu budování nízkoemisní náhrady těchto, a také o realizaci nových nástrojů a systému regulace sítě. Ovšem toto moc vidět není. Naopak jsou politici Pirátů a environmentální aktivisté těmi, kteří na české i evropské úrovní nejintenzivněji bojují proti jaderné energetice a její podpoře. A také nejčastěji házejí vidle do konkrétních návrhů realizace těchto nízkoemisních zdrojů. Z tohoto hlediska je aktivita Pirátů a Dany Balcarové v poslanecké sněmovně nepříliš pochopitelná a s reálnou snahou o přechod k nízkoemisnímu mixu a nahrazení uhelných bloků nemá nic společného.

Začátek roku v německé elektroenergetice ukazuje, že velmi dlouhá období solární a větrné zdroje nedodávali téměř nic. Zeleně jsou vyznačeny obnovitelné zdroje. V nich jsou ale započteny i vodní zdroje a zdroje na biomasu, takže v některých dnech nedodávaly větrné zdroje opravdu téměř nic. A to má Německo na rozdíl od nás větrné severní pobřeží. Světle modrá čára ukazuje cenu silové elektřiny, která dosahuje až 100 EUR/MWh.
Začátek roku v německé elektroenergetice ukazuje, že velmi dlouhá období solární a větrné zdroje nedodávali téměř nic. Zeleně jsou vyznačeny obnovitelné zdroje. V nich jsou ale započteny i vodní zdroje a zdroje na biomasu, takže v některých dnech nedodávaly větrné zdroje opravdu téměř nic. A to má Německo na rozdíl od nás větrné severní pobřeží. Světle modrá čára ukazuje cenu silové elektřiny, která dosahuje až 100 EUR/MWh.
Zdroj | AGORA Energiewende

Co k této problematice říká současný průběh zimy v Evropě?

Možná by bylo vhodné, aby si zmínění politici všimli varování, které nám vyslaly události v evropské energetice na začátku tohoto roku. Právě začátek roku a jeho první pracovní dny a týdny byly poznamenány velmi slabým větrem v rozsáhlých oblastech Evropy. Vzhledem k tomu, že v zimních měsících dodávají fotovoltaické zdroje jen minimálně, byla dodávka z obnovitelných zdrojů velmi nízká a dominantní část elektřiny musely dodat zdroje jaderné a fosilní. Taková období inverzního počasí zároveň mohou být i velice chladná. To znamená, že spotřeba elektřiny roste i jejím využívání k vytápění. V případě Francie, kde se díky nízké ceně elektřiny zajištěné vysokým podílem jaderných zdrojů topí elektřinou v řadě domácností tak každý další stupeň pod bodem mrazu navyšuje spotřebu o stovky megawattů.

Ve Francii se v minulém roce odstavily pod tlakem ekologických aktivistů hlavně z Německa dva bloky ve Fessenheimu a odstavují se i zbývající uhelné bloky. Budují se pouze obnovitelné zdroje, které však během inverze neposkytují téměř nic. Odstavenou kapacitu stabilních zdrojů tak měl nahradit menší počet plánovaných odstávek zbývajících jaderných bloků v zimním období, než tomu bylo v minulých letech. To se však vzhledem k jejich zdržení vlivem epidemie koronaviru úplně nepodařilo. I když tak i přes chybějících 1,8 GWe výkonu Fessenheimu poskytovaly jaderné bloky na začátku roku výkon mezi 48 až 52 GWe, což bylo stejně jako v roce minulém, stejně se dostával systém v době, kdy nefoukalo, na hranu možností. Francouzský síťový operátor tak musel vyzívat obyvatelstvo i podniky, aby v době špičky při inverzi odkládali spotřebu. V té době se dramaticky snižovala ve Francii i v okolí výkonová rezerva a každý výpadek i menšího bloku dramaticky síť ohrožoval.

Do kritické situace se dostala během počátku roku i Velká Británie. Tam se začátkem roku sešlo kromě bezvětrného počasí i několik dalších nepříznivých okolností. Kromě plánovaných odstávek dvou jaderných bloků Hinkley Point B (1 GWe) a Dungeness (1,1 GW) se neplánovaně protáhla odstávka menšího bloku v elektrárně Heysham 1 (0,5 GWe). Zakonzervovány byly také paroplynové bloky o výkonu 2,3 GWe společnosti Calon Energy po jejím nečekaném krachu. K tomu se přidalo neplánované odstavení vedení Britned, které propojuje Velkou Británii s Nizozemím. Zároveň odešel po Brexitu britský trh s elektřinou z jednotného systému, který propojuje soustavy Evropské unie. Přidělování kapacit tak probíhá explicitně, tedy odděleně od obchodování s elektřinou. To zpravidla vede ke snížení efektivity ve využití přenosových kapacit. Elektrická síť Velké Británie se tak dostala na začátku roku dokonce do situace předpokládané výkonové nedostatečnosti, výkonová dostatečnost byla v předchozím dni předpovídána pro 6. leden mezi 17. a 18. hodinou záporná a ve výši -273 MW. Cena elektřiny na spotovém trhu se tak vyšplhala až na 1000,45 GBP/MWh. Celková denní cena elektřiny tak byla na trhu 145,08 GBP/MWh.

Budeme mít i v budoucnu pod stojatou mlžnou dekou inverze dostatek elektřiny a tepla? O tom rozhodují nynější politici. Inverzní den v Řeži.
Budeme mít i v budoucnu pod stojatou mlžnou dekou inverze dostatek elektřiny a tepla? O tom rozhodují nynější politici. Inverzní den v Řeži.
Zdroj | Vladimír Wagner

Dne 8. ledna pak vlivem bezvětrného počasí a zmíněného nedostatku stabilních zdrojů zažila evropská elektrická síť nejhorší incident za posledních 14 let, tedy od doby, kdy v ní reálně nastal blackout. V současných podmínkách, kdy západní státy odstavují uhelné a jaderné zdroje a staví dominantně jen větrné a fotovoltaické, se evropská přenosová soustava v zimním bezvětrném období často dostává do situace, kdy je v její severozápadní části velký nedostatek zdrojů a musí její potřeby se pokrývat fosilními a jadernými zdroji z jihovýchodních regionů. Jihovýchodní část je tak významně přebytková a severozápadní silně nedostatková. Při takové situaci s velmi vysokými přetoky elektřiny na velké vzdálenosti a napjaté celkové situaci ve zdrojové části pak může i relativně malý výpadek kdekoliv vést k rozpadu soustavy a hrozbě rozsáhlého blackoutu. A právě k takové situaci došlo během zmíněného 8. ledna. Vlivem kaskády místních poruch v oblasti jihovýchodní Evropy zahrnující Chorvatsko, Rumunsko a Srbsko došlo k oddělení jihovýchodní části evropské přenosové soustavy. Zbytek evropské soustavy se tak dostal do velkého nedostatku zdrojů a došlo k významné odchylce frekvence soustavy. Bylo tak potřeba zapojit všechny možné rezervní zdroje a dostupné možnosti zvýšení výkonu pracujících elektráren. Obrovský význam při řešení této situace a udržení stability frekvence soustavy pak měly rotující zdroje, kterými jsou právě tepelné nebo vodní elektrárny. Do zvláště komplikované situace se dostalo Rakousko, které je v zimním období bez větru velmi silně závislé na dovozu elektřiny z okolních států. Při výpadku dodávek z jihovýchodu Evropy je tak z velké míry zachránily právě jaderné a uhelné zdroje z České republiky. Taková situace se musí řešit velmi rychle automaticky roztočenými bloky s rezervou výkonu. Teprve později přichází na řadu vypínáním velkých odběratelů, se kterými je možnost snížení dodávek v případě potřeby dohodnutá. K tomu došlo hlavně ve Francii a Itálii. Případně najíždí bloky, které lze ještě zaktivovat. Podrobnější popis dané události je v tomto článku Pavla Farkače. Na přesnou analýzu situace a možných rizik i toho, jak jim čelit, je třeba počkat. Organizace ENTSO-E na ní pracuje. Už tak je však tato událost velmi varující.

Zde je vidět podíl jednotlivých zdrojů v německé výrobě
Zde je vidět podíl jednotlivých zdrojů v německé výrobě
Zdroj | AGORA Energiewende

Závěr

Popsané události ukazují, že už nyní se v zimním období bez větru dostává evropská přenosová soustava na hranu svých možností. A to intenzivní odstavování stabilních zdrojů v Evropě teprve proběhne. V Německu například odstaví do dvou let veškeré jaderné bloky, což bude kritické zvláště pro Bavorsko, a také řadu uhelných bloků. Stejně tak by se měly odstavovat jaderné a uhelné bloky i v jiných částech Evropské unie. Situace se pak s vysokou pravděpodobností bude každou další zimu zhoršovat. Evropa totiž zatím nepřipravuje dostatečnou výstavbu stabilních zdrojů, které by odstavované nahradily. Je tak vysoce pravděpodobné, že v nejbližších letech budou mít nedostatek stabilních zdrojů všechny evropské státy a v takových podmínkách, jako jsou nyní, nebude možnost elektřinu dovést odnikud. Na hraně tak budeme mnohem častěji a realizaci blackoutu nebude možné zabránit.

Zatím máme u nás dostatek stabilních zdrojů a ani taková situace nás tolik neohrožuje. Pokud si však paní Balcarová, Piráti a další, kteří prosazují rychlé odstavení uhelných bloků a bojují proti jádru se svou frakcí v evropském parlamentu na evropské i české úrovní, tuto hrozbu neuvědomí, můžeme se dostat v české i evropské energetice do opravdu krizové situace. Pokud se dostanou k moci a realizují deklarovaný plán odstavit všechny uhelné zdroje do roku 2030 bez garance, že bude v potřebných termínech dokončena náhrada odstavených stabilních zdrojů, tak s vysokou mírou pravděpodobnosti způsobí rozvrat české energetiky se všemi dopady na životní a sociální úroveň, které z toho plynou.

Přednášku o současném stavu jaderné energetiky, a i o tom, proč se česká cesta k nízkoemisní energetice bez ní neobejde a jaká jsou při této cestě úskalí, je zde:


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (431)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.1.2021 07:37
Dycky mix!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.1.2021 10:17 Reaguje na Karel Zvářal
Tak jest, poměr je diskutovatelný v průběhu let, podle vývoje technologií.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.1.2021 10:25 Reaguje na smějící se bestie
Co je potřeba vědět ? Čím vším to uhlí chtějí nahradit a jakou cenu bude platit konečný odběratel. No ten bude platit stále víc. Bohužel !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 15:12 Reaguje na smějící se bestie
Problém je v tom, že ten ďábel sídlí v klimatické změně. A nikdo nevymyslel nic jiného, než maximální rychlostí srazit emise CO2 nejlépe na nulu.
A cena této reformy se nedá vyčíslit, protože nic neudělat znamená totální destrukce celé lidské civilizace, což je v podstatě pro nás to nejdražší, co existuje. Takže mudrování nad cenou transformace je zcela zbytečné.
Za jakoukoliv cenu to bude ještě levné.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.1.2021 17:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud to budete dělat za jakoukoliv cenu, ve čtvrtině cesty to vzdáte, protože dojdou peníze a zvolíte jiné priority. Správný ekonomický nástroj - globální uhlíková daň - to jistě znáte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 17:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Peníze nedojdou. Rozsekat uhelné elektrárny útočnými drony stojí pár šupek.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.1.2021 17:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Nazvat vás magorem, je slabé.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 19:30 Reaguje na Jiří Svoboda
Zítra je pondělí, pan Hanzl si vyzvedne v Černovicích prášky a bude to zase lepší...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:51 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi z historie nevíte, co dokážou udělat zoufalí lidé. A zvláště, když mají k dispozici stát a armádu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.1.2021 20:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Myslíte, že by se ekoaktivisté zmocnili státu a armády? Možné je vše. Gretu bych hned udělal generálem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 22:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Na to sucho a vedro nebudou umírat žádní ekoaktivisté.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 08:10
Bez mučení se přiznávám, že tomu přestávám rozumět. Je vědecky prokázáno, že přestavba fosilní energetické infrastruktury není možná během několika let. Bavme se spíše o desetiletích. (profesor Smil, Kanada)

Tady se k moci derou skupiny, které doslova jako komunisté slibují, že na tom nic není, stačí direktivně odstavit uhlí a jádra si nevšímat, s tím, že to vytrhne masívní výstavba OZE.
Veškeré investice do OZE jsou finančně kryty penězi ,které nejsou kryty vůbec ničím jiným než slovy o dekarbonizaci společnosti ve jménu 0vých emisí CO2.

Takový zázrak lze směle přirovnat k rozevření moře Mojžíšovi a jeho lidu prchajícímu z egyptského zajetí.

Není to možné - ani technicky ani ekonomicky. Tento rozpor musí vyústit doslova v kolaps společnosti se všemi negativními dopady.

Navíc se takto drasticky zvyšuje exploatace této planety z pohledu životního prostředí jako důsledek enormní potřeby dalších surovin a energií na její úpravu pro dostatek materiálních zdrojů pro OZE.

To nejsou politici, to jsou blázni , které je nutno odstavit od moci a izolovat od zbytku společnosti.Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 09:24 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, jak dycky. Vy si vyzobete největší nesmysly, které se dají sehnat (třeba i z vyloženě obskurních zdrojů) a pak je logicky kritizujete a děláte rozumného.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 09:27 Reaguje na Pavel Hanzl
A proto Němci a Dánové-nejvyšší podíl OZE v EU - mají nejvyšší ceny elektřiny pro domácnosti, téměř 8 Kč/kWh.

Ať žijí duchové !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 10:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Mají daleko vyšší úroveň mezd, takže v paritě mají elektřinu levnější, než my.
Taky proto mají daleko vyšší životní úroveň.
A proč se u nás pálí čím dál méně uhlí?
Protože dovážíme velmi levné přetoky OZE z Německa.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.1.2021 10:20 Reaguje na Pavel Hanzl
A oni, spolu s Rakušany, dovážejí v případě potřeby zase od nás. A to i tu z JE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 15:15 Reaguje na smějící se bestie
Jistě. My kupujeme levnou když svítí a fučí, prodáváme drahou, když nefučí a nesvítí.

Problém nastane, až budou levnou kupovat akumulátory a prodávat drahou taky ony.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.1.2021 12:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Zbývá už jen abyste prozradil, kde ty akumulátory máte schované.
Nemyslím ovšem akumulátory ve vašem mobilu, notebooku nebo vrtačce; myslím ty, kterými slibujete pokrýt deficity v celostátní (nebo dokonce celoevropské?) síti.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:07 Reaguje na Karel Ploranský
Staví se gigantická bateriová úložiště a EU sází hlavně na vodík.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 17:38 Reaguje na Pavel Hanzl
"A jaká je tedy situace v cizině?
Co se týče zahraničí, tam jsou opravdu řádově dále. V prosinci bylo v USA uvedeno do provozu největší bateriové úložiště na světě s výkonem 300 megawattů a kapacitou 1200 megawatthodin, které předčilo do té doby největší bateriový systém o 250 megawattech a 250 megawatthodinách instalovaný v létě loňského roku, rovněž v Kalifornii."
https://www.obnovitelne.cz/clanek/1462/cesko-zaostava-v-rozvoji-akumulace-pomoci-muze-novela-energetickeho-zakona/
Jinými slovy, největší "gigantické" úložiště na světě má necelou třetinu kapacity našich Dlouhých strání, druhé největší zhruba patnáctinu Dlouhých strání.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 17:54 Reaguje na Pavel Hanzl
"Gigantické bateriové úložiště" se staví jedno, kousek od Londýna.
Zlí lidé, jejichž zloba se projevuje např. tím, že dokáží číst takové strašlivé knihy, jako jsou matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školu, a dokonce i dokáží porozumět tomu, co je tam napsáno, ó hrůza, spočtli pomocí zakázané technologie zvané trojčlenka, že pokud to bouchne plně nabité, tak to bude pecka na úrovni desetiny hirošimské jaderné bomby.
Přitom tohle úložiště představuje jen zlomek procenta kapacity, kterou by ČR opotřebovala na zimní období, když OZE produkují málo, nebo vůbec nic.
Tou hnusnou trojčlenkou se pak dá odhadnout, že by to stálo víc než nové Dukovany, dostavba Temelína a ještě Blahutovice. A že pokud by to bouchlo, dostali bychom se destrukční silou někam k testovacím výbuchům vodíkových bomb. Pochopitelně bez radioaktivity, ale s rozptylem mnoha toxických sajrajtů.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 10:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Import el. energie z Německa se za poslední roky nemění.
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 12:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemají elektřinu levnější ani podle parity kupní síly, dražší než Německo ji má jedině Rumunsko, viz např. zde:
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/elektrina-cena-poplatky-cez_2005180705_jab
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 15:25 Reaguje na Emil Novák
To je výborný článek, kde je jasně vidět, jak naši ropáci stále lžou.
Pořád tvrdí, že v Německu bude kvůli OZE tak drahá elektřina, že to bude blokovat rozvoj průmyslu.
Skutečnost ale je, že tam ze stejného důvodu zlevňuje, zatímco v uhelném ČR jde nerychleji nahoru.

Navíc Němci budují obrovské kapacity v čistých OTE, což stojí gigantické peníze, kdežto my nebudujeme ani ťok. V tom vidím provlém největší.
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 15:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Jediný kdo tu lže jste vy. Nejdřív o cenách elektřiny pro domácnosti podle parity kupní síly, a teď zase o ceně elektřiny pro průmysl. V článku se píše pouze o ceně elektřiny pro domácnosti, o ceně elektřiny pro průmysl v něm vůbec nic není.
Cena elektřiny pro průmysl je zde, i v tomto ohledu mají Němci jednu z nejvyšších cen v Evropě, Češi přibližně poloviční:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Electricity_prices_for_non-household_consumers,_second_half_2019_(EUR_per_kWh).png
Němci budují obrovské kapacity čistých OZE, ale jiné obrovské kapacity čistých zdrojů elektřiny odstavují, takže celkový výsledek je takový, že oproti roku 2000 zvýšili roční výrobu čisté (nízkoemisní) elektřiny z cca 200 TWh na 280 TWh v roce 2019, tj. jen o zhruba 40 %, zatímco ČR zvýšila za stejné období výrobu čisté (nízkoemisní) elektřiny z cca 16 TWh na 36 TWh, tj. o 125 %.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.1.2021 12:49 Reaguje na Emil Novák
Vy jste na pana Hanzla zlý. Pořád píšete věci, které mu jdou na nervy. Vždyť snít je tak krásné a bourat někomu sny tak kruté...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 12:51 Reaguje na Emil Novák
Dobře, kdo teda kupuje na trhu německou elektřinu, když je cenově blízko nule??
Samozřejmě že EON, RWE atd. ale já vždy myslel, že to kupují velké fabriky. Nebo tu cenu platí v daních?
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 13:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Silová elektřina je pouze jednou složkou celkové ceny elektřiny. Tady je řeč o tom, jakou celkovou cenu průměrně platí podniky v jednotlivých zemích EU. A ta je v Německu jedna z nejvyšších díky extrémně vysokým síťovým poplatkům (vyšším než samotná cena silové elektřiny), příplatku EEG (od kterého jsou některé velké podniky aspoň částečně osvobozené) a dalším různým příplatkům. Z toho se pak financují ty "levné OZE".
Odpovědět
SB

Solární Baron

30.1.2021 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Nekupuje ji nikdo, protože ji v tu chvíli nikdo nepotřebuje a v síti je vysloveně škodlivá. Proto má někdy i zápornou cenu. Není mi také úplně jasné, jak se bude řídit kvalita elektřiny, zejména frekvence, až to po pirátsku všechno odstavíme, pane Hanzle? Dnes mám v objektu celkovou výrobu FVE opět 0,22 kWh a spotřebu okolo 90kWh.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 12:52 Reaguje na Emil Novák
"Samotné reaktory přímo neprodukují emise skleníkových plynů, ovšem stavba a likvidace odpadů či těžba, zpracování a přeprava uranu ano. Jaderná energetika tak vypustí do ovzduší až 25krát více emisí CO2 než větrné elektrárny. Emise naskakují i v případě odstávek jaderných elektráren či zvýšení spotřeby ve špičkách, kdy musí být výpadek nahrazen záložním zdrojem. Takovou zálohu zpravidla představují velké uhelné elektrárny.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-vondrous-statnici-a-jaderne-reaktory
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 13:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Papouškujete lži protijaderných aktivistů, všeobecně přijímané údaje od IPCC říkají něco úplně jiného:
jádro 12 gCO2/kWh, vítr 11-12 gCO2/kWh, fotovoltaika 41-18 gCO2/kWh.
https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_greenhouse_gas_emissions_of_energy_sources
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:09 Reaguje na Emil Novák
A uhlí 0 gCO2/kWh, voni sou hlava...
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 17:31 Reaguje na Pavel Hanzl
O uhlí jsem vůbec nic nepsal, ale stačí se podívat do toho odkazu - je tam 820 gCO2/kWh.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, již vám bylo několikrát uváděno a vysvětleno.
Tak jak uvedl hodnoty p. Novák, to jsou oficiálně uváděné hodnoty dle IPCC.
S těmito hodnotami pracuje EU a další.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:12 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tak mi vysvětlete, proč není JE mezi podporovanými bezemisními typy energie.
Plivete na OPCC jako na zkorumpovanou mafii a najednou se vám hodí.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 17:45 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste opět na omylu, IPCC jádro podporuje: "All the IPCC scenarios require more nuclear power. The use of nuclear power increases in all four pathways in relation to 2010, by between 59 and 106% by 2030 and by between 98 and 501% by 2050."
To že ho nepodporuje protijaderný Evropský parlament je věc jiná.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 17:58 Reaguje na Emil Novák
IPCC si ovšem s tou podporou počítá jak chytrá horákyně. A nebo jak hrdina jednoho fantasy románu (série), který nepřátele šeptem a se zakrytými ústy varoval, a pak už rovnou střílel. Z kuše a na vzdálenost desítek metrů, aby bylo jasno.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 19:35 Reaguje na Pavel Hanzl
Nikdy jsem nic takového o IPPC nenapsal, naopak jsem vám několikrát odkaz na tyto hodnoty uváděl, tak že opět vaše lež !!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2021 10:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Obskurní zdroje tu citujete vetšinou jen vy a vám podobní. OZE se musejí (jedno, jakými cestami, jedno, zda skrytě nebo veřejně) masívně dotovat na pouhý provoz, protože si nejsou s to vydšlat ani na vlastní chod. Čím víc OZE, tím dražší elektřina. Porovnání cen elektřiny pro občany a podílu OZE v energetickém mixu jednotlivých států tento vztah nezávisle potvrzuje přímou úměrou mezi těmito dvěma veličinami.

OZE navíc destabilizují síť, což je problém, který se bez fosilu (paroplyn, uhlí) řešit nedá.

Akumulace elektřiny je přehlídkou fantasmagorických výplodů ekologického mašíblu, aniž by se zde rýsovalo cokoli, co by dokázalo za jakžtakž zaplatitelnou cenu zálohovat alespoň týdenní potřeby našeho průměrného kraje. Ba ani nasazení jedenáctého či dvanáctého regulačního stupně (11: Všude tma, jen svítí rudá hvězda nad Kladnem; 12: Všude tma, jen na jednom sídlišti svítí jedno okno a za ním píše při svíčce Dietl optimistický seriál o naší energetice).
V reálu bychom potřebovali mít akumulováno na cca sto dní na úrovni spotřeby celého státu.
Odpovědět

Petr Šrámek

24.1.2021 12:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Až na to , že to stručně pan Vinkler shrnul naprosto pravdivě.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 08:53
Nezbývá než opět poděkovat za informovanost o reálné energetice.

Bohužel postoje Pirátů jsou zcela alarmující. Energetika je obor, kde může být spousta chybně provedených kroků nevratných, nebo za extrémních finančních nákladů a času.

Pan Wagner ještě vkládal v rámci diskuze jedno "veselé" video:
https://videacesky.cz/video/nedele-s-lubachem-zeleny-proud
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 09:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Dlouho jsem se tak nepobavil ! Třeba se pobaví i pan Hanzl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 09:17
To považuji za velmi dobrý článek srozumitelný snad každému. A vyplývá mi z toho, že jde vývoj správně, už teď se naostro testují systémy OZE a jejich limity, jejich rizika a jen z tohoto vyhodnocení může vycházet způsob řešení.
V Německu sílí hnutí za zachování JE, EU silně podporuje vodíkové i jiné akumulace. Takže problém Evropy není výroba elektřiny, ale její akumulace.
Samozřejmě energetiku řídí špičkoví odborníci a věřím tomu, že přechod na OZE bude bez zásadních průšvihů a častých blackoutů i s využitím JE, což je, alespoň pro nás, asi nutné.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2021 10:33 Reaguje na Pavel Hanzl
To, že je problém akumulace, je jasné. Vodík prosazuje akorát mašíbl, protože to fungovat z mnoha důvodů nebude.
Až v Německu zruší plány na odstavení zbývajících JE a naopak začnou rozjíždět modernizaci těch, které zastavili, tak si bude možné z nich brát příklad.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.1.2021 15:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Opravdu si myslíte, že v Německu energetiku řídí špičkoví odborníci, kteří nejsou poplatni geniálním studiím Wuppertalského institutu?

Řekl bych že v energetice ve vámi adorovaných zemích je prováděn průzkum bojem v očekávání, že každý průšvih se nějak zaflastruje a občané to bez reptání zaplatí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 17:54 Reaguje na Jiří Svoboda
Asi to tak nebude, protože nějaký chaos by nebyl schopen vytvořit skoro polovinu elektřiny z OZE bez jedndiného blackoutu a se snižující se cenou.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.1.2021 18:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Zatím jsou tak v 1/10 plánované cesty! A nebýt okolních států, se kterými se o potíže podělili...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:52 Reaguje na Jiří Svoboda
A my jsme asi tak kde?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 10:40 Reaguje na Pavel Hanzl
My jsme u vstupu do slepé uličky a naštěstí máme v čele státu dost rozumných lidí, kteří vědí, že tudy prostě cesta nevede. Na rozdíl od těch Němců.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 11:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Takže čadit z uhláků tak dlouho, dokud nebudou zavřeny, je cesta kam?
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.1.2021 12:52 Reaguje na Pavel Hanzl
K realitě.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 15:24 Reaguje na Pavel Hanzl
"Čadit" z uhláků tak dlouho, dokud tu nebude jiný srovnatelně kvalitní, spolehlivý a výkonný zdroj za přijatelnou cenu. Tyto charakteristiky splňuje jádro, OZE rozhodně ne.

Možná někde navrtáme běhounkovský penitin a to jádro pak nebude potřeba, možná se podaří zlomit odpor zelených a část elektřiny budeme hradit geotermálními vrty, byť tu jistě nejsou takové podmínky, jako na Islandu, který zlikvidoval po druhé světové válce prakticky stoprocentně spotřebu uhlí, i pro místní vytápění (v některých letech mezi válkami byl údajně Reykjavík městem s nejšpinavějším ovzduším na světě) a nahradil ji horkou vodou a elektřinou.

Možná se konečně rozběhne jaderná fúze, nebo uvolňování energie na principech, které dosud neznáme.

OZE jsou ale jednoznačně cesta do slepé uličky, navíc šíleně drahá, tudíž znemožňující investovat do něčeho skutečně užitečného a perspektivního.
Když pan Roman Bureš ve své trilogii Propast Času má bojového robota, který se přes noc dokáže nabít světlem hvězd tak že uběhne desítky km a střelbou laserem zlikviduje nepřátelské vojsko, tak to beru jako "licencia poetica". Navíc ty knížky na vlastnostech toho robota tolik nestojí.
Když ale něco podobného s vážnou tváří plánují politici a "odborníci", tak je mi z toho šoufl. Z toho robota alespoň vyleze jeho řidička a provádí pak lesbické hrátky s hlavní hrdinkou. Co ale vyleze z těch OZE?
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 11:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Připadne mi to jako systém pokus-omyl, pokus-omyl atd.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

26.1.2021 16:11 Reaguje na Milan G
Pokus-omyl je v podstatě vědecká metoda na níž je vlastně založena medicína či jiné oblasti, kdy to moc nejde namodelovat/nasimulovat. Tady to ale rozumně nasimulovat lze, ale není ideologický zájem to pořádně udělat.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.1.2021 09:51
Osobně děkuji panu Wágnerovi za tento realistický článek, ale pochybuji,
že přesvědčí fanatiky a snílky, kteří odbornost nahrazují aktivitou. Já
se hrozím nástupu k moci právě podobných fanatiků a snílků, kteří pak
budou dělat vše proto, aby si své sny splnili. Já jsem na to připraven
a šel jsem cestou levné záložní elektrocentrály a záložního topení.
Bohužel mi to nepomůže už směrem k okolní infrastruktuře, která tak
připravená není. On takový kolaps sítí postihne všechny bez rozdílu
a nejvíc ty, kteří možnost záložních systémů nemají. Je to hazard se
samotnou civilizací spoléhat se na něco nestabilního a nemyslet na
záložní systémy. Lidé dosáhli své životní úrovně díky tomu, že se
naučili vytvářet zásoby, zálohy a takto překonávat období nouze.
Lovec se spoléhal na úlovek a často hladověl. Zemědělec měl zásoby
v sýpce, ve stáji a přežil i extrémní období. Snílci se vracejí
obrazně zpět, kdy se budou spoléhat pouze na přírodní zdroje jako
slunce a vítr. Přírodě chtějí vrátit samoregulaci a bezzásahovost,
ale neberou do úvahy, že svět je zcela jiný, než před staletími.
Od přeregulovanosti jdou k opačnému extrému bez regulace a to se
snílkům hrubě vymstí. Utrpí ale hlavně jejich mladí městští voliči.
Starší lidé a venkov volí realisty a z praxe se umí stále spoléhat
pouze na sebe sama. Zažil jsem to u povodní v roce 1997, kdy lidé
z vesnic měli potraviny na týden a lidé z měst čekali už za dva
dny na hasiče s bochníky chleba. Na vesnicích maso z rozmrzlých
mražáků zakonzervovali a nemuseli je vyhodit jako ti lidé z měst.
Po odchodu velké vody si zatopili v obyčejných kotlích a už si
domy vysušovali. Dnes už to bohužel taky nepůjde, protože ke všemu
je potřeba elektřina. Mohou mít ale v garáži tu elektrocentrálu
a sud benzínu, což v bytě nikdo mít asi nebude. To si musí uvědomit
i ti voliči, že stabilita dodávek proudu je dnes podmínkou života
a že po každém snu přichází probuzení. To bývá často krutější než
ten sen.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.1.2021 10:21 Reaguje na Břetislav Machaček
Ano, tak jest
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.1.2021 15:30 Reaguje na Břetislav Machaček
"Osobně děkuji panu Wágnerovi za tento realistický článek, ale pochybuji, že přesvědčí fanatiky a snílky..."

Ale myslím, že Hanzl už je načatej!
Odpovědět
ig

24.1.2021 10:15
Co je třeba vědět před uzavíráním uhelných elektráren? Přece nic, nemusíte vědět nic a můžete rovnou zavírat :-) To Vám potvrdí Piráti, Zelení i místní příznivci převratných, leč neexistujících technologií.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.1.2021 10:19
1. Piráty je třeba považovat za kryptoekologickou stranu, protože zelení fašisté jsou tak profláklí, že nemají šanci se do PS PČR dostat jako takoví, maximálně nějaká "osobnost" do senátu (protože ten je přehlídkou exotů a "alternativně myslících"). Piráti se také za celou svou existenci v parlamentu ani nepokusili o nějakou transformaci nesmyslně hypertrofovaných "autorských práv", zejména na umělecká díla, která jsou na takové úrovni, že překážejí i některým umělcům. Tedy agendy, kterou od počátku presentovali jako svou hlavní prioritu. Prostě, tato strana je ryze podvodný projekt, který pořád ještě získává hlasy zmatených mládežníků, obávajících se trestů za stahování hudby a filmů, ale ve skutečnosti mající neomarxistickou, fašistickou (proto taky spolupráce s ANTIFA), a extrémisticky ekologickou agendu, a na reálné problémy s hypertrofovanými autorskými právy kašlající z vysoka.

2. Z poslední věty předchozího bodu to sice logicky plyne, nicméně si dovolím explicitně konstatovat, že ohrožení ekonomiky a celé společnosti, které autor článku naivně považuje za chyby a nedomyšlenosti, jsou v reálu záměrné a promyšlené poškozování společnosti v duchu výše uvedených ideologií. Těm lidem by z podstaty toho, co hlásají a zastávají, absolutně nevadilo, kdybychom tu jejich vinou spadli do blackoutu a v nemocnicích pomřely desítky pacientů, závislých na přístrojích.
Odpovědět
MG

Milan G

24.1.2021 20:12 Reaguje na Jan Šimůnek
Přesně tak a proto je třeba pořád zdůrazňovat, piráty nevolit. Stačí se podívat co vyvádí Peksa v eurobordelu. Nevolit.
Odpovědět
MG

Milan G

24.1.2021 20:24 Reaguje na Milan G
Ještě bych dodal, senátor Fišer absolutně nevolitelný kus.
Odpovědět
MM

Milan Milan

24.1.2021 13:34
výborný článek. Zdroje elektřiny a přenosová síť musí být stabilní, nezávislé na proměnných a zvláště nezávislé na počasí. Takže mix je potřeba udržovat a je úplně jedno co si ekoplašani myslí, nebo na co tlačí. Navíc spotřeba energie se zvyšuje a to i díky ekologickým aktivustům, nebo i nápadům některých politiků k domnělé ochrany ovzduší, nebo klimatu......
Odpovědět
sv

24.1.2021 14:19
Je třeba připomenout, že nikoliv Piráti ale agent bureš v Bruselu bez náznaku odporu odkýval green deal a zrovna tak nikoli Piráti ale agent bureš neustále na jednu stranu ROKY slibuje nové jaderné bloky a na stranu druhou s trapnými výmluvami neustále odkládá jejich výstavbu. Je evidentní, že pokud někdo způsobí rozvrat české energetiky, tak to nebudou Piráti ale bureš svou neschopností přijmout zodpovědnost a rozhodnout a postavit se za Českou republiku a tvrdě vyjednávat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 15:30 Reaguje na
Konečně rozumný názor. Tady je to skutečná vzácnost.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 16:47 Reaguje na
Ropáci mají své názory založené na iluzích, z nichž je jedna, že všechno můžou ekologové. Přitom oni u nás nikdy reálnou moc neměli a naše nesmyslné solární a biopalivové tunely nemají s ekologií nic společného, jsou to čistě byznysové zájmy a dnes gigantická korupce.
Samozřejmě za nedostavbu Dukovan může soudruh bureš, který v roce 2013 zrušil už rozjetý tendr a po 8. letech "makání" už ani neví, koho vůbec do nového vzít.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

24.1.2021 16:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Řev ekologických aktivistů, ať už našich nebo rakouských, každopádně měl zásadní vliv na to, že dnes máme jen půl Temelína. Se čtyřmi bloky JETE bychom si dnes mohli dovolit odstavit i nějakou uhelnou elektrárnu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 17:05 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Pletete si Temelín s Dukovany
2) Aktuálně brzdí spuštění tendru opozice.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 18:02 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ad 1) Je úplně fuk, jaký tendr zrušil, každopádně se výsledek dostavil. Nepostavilo se (a hned tak nepostaví) ani ťok.
Ad 2) Tendr vyhlašuje vláda a opozice k tomu má právu držet pouze hubu.

Pokud by to vyřešil jako Poláci (ti si udělali rámcovou smlouvu s Američany), nebo zadal tendr bez Rusů a Číňanů, tak to už dávno běží.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 18:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) ano, chyby jsou vaše doména.
Ad 2) opozice ovšem nemlčí a hlasitě se projevuje. Vzhledem k tomu, že projekt zasáhne několik volebních období, je logické že nemá smysl na sílu teď nic protlačovat. Nějaká shoda napříč politickým spektrem je bohužel nutná.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
ad ad 1) To není chyba. To je fakt. Nebo se snad něco postavilo?? Dejte link.
Ad ad 2) Samozřejmě je shoda nutná a ta by znamenala, že do tendru nepůjdou Rusi a Čína. Máte jiný návrh?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 21:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Ad 1) reagoval jsem na vaši chybnou informaci ohledně zrušeného tendru. Nepodsouvejte mi něco, na co jsem nereagoval.
Ad 2) Můj návrh je varianta 3 + 2
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 22:23 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ještě doplním, můj návrh 3 + 2 je z popsaných politických důvodů. Jinak bych preferoval otevřené výběrové řízení pro všechny nabízející, kteří by prošli kvalifikací.
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 11:14 Reaguje na Jaroslav Studnička
Přesně, vadí mi jak do toho zasahují lidé, kteří tomu buď vůbec nerozumí anebo to schovávají za blíže neurčené bezpečnostní hrozby. Chápu, že návrh 2+3 je taková úlitba bohům, ale pro co např. nejlepší cenu je pro ČR ideální když se zúčastní všichni.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 11:45 Reaguje na Milan G
Přesně to vystihujete a většina z nás tu situaci chápe tak jak to bohužel je.
Můžeme spekulovat o co některým dotčeným ve skutečnosti jde...
Jenom opět pro připomenutí můžeme dát příklady, které nevadí...
Smlouva EU a Číny, nebo výstavba NS II.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 11:43 Reaguje na Jaroslav Studnička
3+2 je pitomost zcela kolosální, protože vůbec nikdo netuší, proč by nějací Rusi nebo Číňani byli ochotni dělat kašpiky za velké peníze v tendru, který vyhrát nemůžou.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 11:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi jste nepochopil tento model...
Znamená, že by Rosatom a CGNP nemohl být EPC, ale mohl by být subdodavatel nebo v rámci konsorcia.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:03 Reaguje na Jaroslav Studnička
Naše vládní mafie má pocit, že ČR je pupek světa a všichni se můžou počůrat, aby u nás stavěli jeden usoplený blok JE.
Opak je pravdou, protože do labilní a propadající se země nikdo jít nechce, ani do průmyslu nikdo moc nic neinvestuje, ale o to více dividend vytahuje ven.
A taky je všem jasné, že pokud v tendru budou Rusi, podseknou ho nebo zkorumpují, takže je zbytečné se pružit.
Do minulého tendru investovaly normální firmy pěkné milióny a na co? Podruhé si už pálit prsty nebudou.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 14:40 Reaguje na Pavel Hanzl
:-))), tak k tomuto no comment
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 18:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Tendr vyhlašuje ČEZ a ne vláda.
Odpovědět
sv

24.1.2021 19:05 Reaguje na Emil Novák
Blábol. V ČEZu rozhoduje majoritní vlastník, tedy stát, tedy zprostředkovaně vláda.
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 19:11 Reaguje na
O tom kdo rozhoduje jsem nic nepsal, psal jsem o tom, kdo ho vyhlašuje.
Odpovědět
sv

24.1.2021 21:54 Reaguje na Emil Novák
Vyhlašuje ten kdo rozhoduje, comprende.
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 22:06 Reaguje na
Tak to se pletete.
Odpovědět
sv

24.1.2021 22:21 Reaguje na Emil Novák
Fakta vám nejdou pod nos.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.1.2021 22:43 Reaguje na
Pane SV, tím, že budete neustále lhát a hlásat nesmysly, tak se opravdu nestanou pravdou. Víte, já nemám také Babiše rád, jeho a jeho hnutí jsem nevolil. Ale to mi, na rozdíl od Vás, nebrání v tom, abych neviděl realitu. A také nezačnu lhát a hlásat nesmysly, jako to děláte Vy. Prosím, radši o věcech, kterým nerozumíte, mlčte.
Odpovědět
sv

24.1.2021 22:54 Reaguje na Vladimír Wagner
Jaké nesmysly? Rozhodl snad o odložení tendru Beneš nebo Bureš? Já tady opravdu ale opravdu neřeším koho volit neb koho mít či nemít rád, jako vy. Já tady řeším to, že přes proklamace jsou reálné činy předsedy vlády takové, že ve výsledku jsou stejné, jako by byl předsedou vlády Bursík.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.1.2021 23:18 Reaguje na
Pan SV, s Vámi je diskuze zbytečná. Vás nezajímá, jaká jsou fakta, jaké jsou vztahy mezi příslušnými zákony, subjekty ... co lze a jak realizovat. Snažil jsem se Vám to vysvětlit já, pan Novák i pán Studnička. Buď jste tak hloupý a Vaše mozková kapacita na to nestačí, nebo jste zaslepený a neschopen racionálního uvažování. Ono je to jedno, ztrapňujete se sám za sebe a považuji už za zbytečné Vám do toho nadále zasahovat. Je to zbytečná ztráta času, který lze využít mnohem užitečněji.
Odpovědět
sv

25.1.2021 14:11 Reaguje na Vladimír Wagner
A jaká jsou ta fakta? Vy (nemluvě o Studničkovi nebo Novákovi) jste prozatím, žádná "zákony" ani "vztahy" mezi nimi, nekonkretizoval nemluvě o nějakých citacích. Jediné, čeho jste se v tomto kontextu dopustil byla burešova nepodstatná změna textu green dealu pod heslem vlk (česká energetika) zůstal hladový a koza (burešova páteř) je na cucky. Nedosáhl ničeho. Polsko dosáhlo. Proč? Na Vám nepohodlné otázky a na upozorňování, že vládní 7 let trvající nicnedělání a odkládaní rozhodnutí je podstatně škodlivější než nějaké opoziční proklamace, reagujete hysterií, kterou se sám (podle vlastních slov) ztrapňujete. Čím, to že by "zaslepeností a omezenou mozkovou kapacitou". Od vědce bych něco takového každopádně nečekal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:57 Reaguje na Emil Novák
Vyhlašuje ji stát, protože celou akci garantuje a platí.
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 20:03 Reaguje na Pavel Hanzl
"Tendr na dostavbu Dukovan ještě není připraven, uvedl Babiš. ČEZ ho chtěl přitom vyhlásit do konce roku"
https://archiv.ihned.cz/c1-66847650-senatori-opozice-i-bezpecnostni-experti-tlak-proti-rusum-a-cinanum-v-tendru-na-dukovany-sili
Chcete ještě další důkazy, nebo už konečně přestanete plácat nesmysly?
Odpovědět
sv

25.1.2021 13:50 Reaguje na Emil Novák
"Podle dosavadního plánu měl kabinet vypsat výběrové řízení do konce roku."
https://www.irozhlas.cz/ekonomika/dukovany-jaderna-elektrarna-tendr-andrej-babis_2011231506_ako
Tolik plyne z otevřeného článku (a nikoli z zaheslovaného archívu) k vašemu "plácání nesmyslů".
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 14:01 Reaguje na
"Současně s podpisem smluv státu s investorem jaderné elektrárny Dukovany budou pokračovat jednání s Evropskou komisí ohledně veřejné podpory, tedy tzv. pre-notifikace a následně notifikace. A na konci roku má společnost ČEZ, jak říká její generální ředitel, vypsat potřebný tendr."
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-dalsi-kroky-ohledne-vystavby-noveho-bloku-jaderne-elektrarny-dukovany-a-dala-vicepremierovi-karlu-havlickovi-mandat-k-dalsim-jednanim--254262/
Toto je text na stránkách MPO, které cituje generálního ředitele ČEZ. Chcete tvrdit, že ministerstvo průmyslu ani generální ředitel ČEZ neví, kdo tendr bude vypisovat? Už se tu přestaňte ztrapňovat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:20 Reaguje na Emil Novák
Nemáte pocit, že je úplně fuk, kdo nevypsal ten tendr? Jestli stát, nebo státní ČEZ?
Mě je to úplně ukradený, výsledkem je, že vypsaný nejen není, ale už ani neví, koho tam vzít.
Vzhledem k tomu, že tahle paravláda není schopna udělat VŮBEC NIC, tak se můžou prsit jak chtějí.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže to dopadlo jako obvykle. Plácnete nějaký nesmysl, pak ho chvilku zkoušíte hájit a když vám dojdou argumenty, tak je to vlastně fuk a stočíte řeč někam na paravládu.
Odpovědět
sv

24.1.2021 19:03 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jakým způsobem "brzdí opozice" tendr? Byl to bureš, kdo odmítl vyhlásit tendr, nikoli opozice. Nemluvě o tom, že ve vládě sedí 7 let (slovy sedm let) a přesně těch 7 let akorát žvaní a pro výstavbu dalších bloků nehnul prstem.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 19:44 Reaguje na
Doporučuji si vyhledat ty fanatické články některých opozičních poslanců a senátorů, např. p. Hilšera, p. Fischera.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:59 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jen kličkujete, nikdo si nic hledat nebude, není důvod. Tendr zrušil a nový nevyhlásil bureš. Opozice může pouze pindat, ale to je vše.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 20:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Není v zájmu nikoho, aby případná nová vláda z ideologických nebo politických důvodů vypsaný tendr po roce zrušila.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 22:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jistě. Tak ho má vypsat bez Číny a Ruska.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 10:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ruské reaktory by pro nás byly s vysokou pravděpodobností nejlepší. Jak z hlediska spolehlivosti, tak z hlediska možnosti si sami dělat údržbu a podílet se i na výstavbě. Alternativní dodavatelé mají daleko větší problémy s prodlužováním termínů a průběžným zvyšováním cen.
Ruské reaktory stojí i v řadě dalších zemí EU (mj.) a jen u nás kolem toho bůhví kým placená lůza dělá b...l.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 11:46 Reaguje na Jan Šimůnek
Protože se Rusko k nám chová jako k nepříteli a vede proti nám hybridní válku. To vám nestačí?
Proč třeba Poláci, kteří plánují násobně větší kapacity v JE, vůbec s Rusy nepočítají?
Protože ví, co jsou zač.
Odpovědět
sv

24.1.2021 21:59 Reaguje na Jaroslav Studnička
Znovu se ptám, jakým způsobem "články" brzdí tendr?
Jediné "články", které by mohly mít na jadernou elektrárnou vliv, jsou ty jaderné palivové. A na ty zas nemá žádný vliv ani Fischer ani Hilšer.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.1.2021 22:13 Reaguje na
Pane SV, jelikož je stavba jaderného bloku otázka přesahující volební období a jeho provozování mnoha těchto, nelze jen jednou politickou garniturou prosazovat něco natruc té v dané chvíli opoziční. Nejde o to tendr prosadit, ale hlavně tendr a následnou výstavbu realizovat a dokončit. Takže opravdu i pan Fischer a Hilšer toto činí. A ještě dramatičtěji ovlivňují zvláště Piráti, jak už jsme Vám s pane Studničkou vysvětlili níže, v Europarlamentu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 22:20 Reaguje na Vladimír Wagner
Tak to má vypsat bez Ruska a Číny a shoda je v kabeli.
Odpovědět
sv

24.1.2021 22:28 Reaguje na Vladimír Wagner
Když se budeme neustále vymlouvat na blížící se volby (jak to činí bureš), tak nepostavíme nikdy nic.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 22:16 Reaguje na
Nevím, co je na tom nepochopitelné? Vypsání tendru stojí na tom, kteří nabízející by se mohli zúčastnit. Vláda původně chtěla otevřené výběrového řízení, tedy všech 5 uchazečů. K tomu se vznesl ze strany opozice odpor. Vzhledem k tomu, že projekt zasáhne několik volebních období, jeví se zcela logické, aby došlo k nějaké shodě.
Jinak by reálně hrozilo, že by to příští vláda nebo ta další zrušila. Což by ovšem neprospělo nikomu.
Odpovědět
sv

24.1.2021 22:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
Viz výše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:26 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vsadím gatě, že nepostavíme ani ťok.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 17:03 Reaguje na
Pane SV, lituji vás, já dostat pochvalu od p. Hanzla, tak se hanbou propadnu :-).
Odpovědět
sv

24.1.2021 18:59 Reaguje na Jaroslav Studnička
To nic nemění na faktech, které jsem uvedl. Piráti vyjadřují svoje názory, se kterými sice v mnoha ohledech nesouhlasím ale jsou to jen názory. Nejdou na rozdíl od bureše tou žábou na prameni, která pasivně sedí, odmítá rozhodnout a v Bruselu odkýve vše co před je jí předloženo. Piráti žádné škody nenapáchali, bureš ano a je evidentní, že v tom bude pokračovat, pokud dostane příležitost.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 19:41 Reaguje na
Europoslanci za Piráty jako jediní hlasovali proti pozměňovacím návrhům, které měly v rámci vyjednávání Green deal zajistit podporu JE v rámci transformaci energetiky.
Mě děsí i "jen" ty jejich názory.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 20:02 Reaguje na Jaroslav Studnička
JE není OZE, tak nemůže dostat podporu jako OZE. Nikdo JE nezakazuje ani nedotuje, tak si to každý stát může rozhodnout po svém. Co je na tom špatného??
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 20:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Lekce logiky podle pana Hanzla: "JE není OZE, tak nemůže dostat podporu jako OZE" :-D
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 20:52 Reaguje na Emil Novák
Nooo, na tuto logiku jsem občas krátký :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 22:22 Reaguje na Emil Novák
Nerozumím. Vy si snad myslíte, že JE je OZE? To snad ne?!?
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 08:07 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsem si všiml, že nerozumíte. Přesto to zkusím. Proč by něco, co není OZE, nemohlo dostat podporu jako OZE?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 10:50 Reaguje na Emil Novák
Doplním:
Když JE navíc produkuje daleko méně CO2 a dalších skleníkových plynů než OZE a přece nám jde o "boj za klima" a vůbec ne o dotace solárním baronům a dalším parazitům, že? :-)

Prostě piráti zcela zjevně jedou v korupci kolem OZE, a tak jim JE, které by mohly OZE vytlačit, nebo alespoň silně umenšit, vadí.
A měli bychom jim to u voleb spočítat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:06 Reaguje na Jan Šimůnek
"Samotné reaktory přímo neprodukují emise skleníkových plynů, ovšem stavba a likvidace odpadů či těžba, zpracování a přeprava uranu ano. Jaderná energetika tak vypustí do ovzduší až 25krát více emisí CO2 než větrné elektrárny. Emise naskakují i v případě odstávek jaderných elektráren či zvýšení spotřeby ve špičkách, kdy musí být výpadek nahrazen záložním zdrojem. Takovou zálohu zpravidla představují velké uhelné elektrárny.
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/daniel-vondrous-statnici-a-jaderne-reaktory
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 13:15 Reaguje na Pavel Hanzl
I když tady tou lží budete tapetovat celou diskusi, tak se to pravdou nestane. Viz výše.
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 13:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Už několikrát tady argumentujete Vondroušem.On je specialista na JE? Pokud vím tak ne. Ale, že to je ekologista to je pravda. Z tohoto důvodu jsou ovlivněny jeho názory, nemyslíte? To je úplně stejné jako kdybyste udělal kozla zahradníkem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 15:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět je to jen blábol.

1. Pokud se "uhlíková stope" přepočte na skutečně vyrobenou a spotřebovanou elektřinu, je to porovnání JE a VtE někde jinde.

2. Těžba uranu je k přírodě daleko šetrnější než těžba lithia na baterie (například).

3. Odstávky JE jsou až na naprosté výjimky předem a dosti dlouho předem plánované, výpadky VtE a FVE jsou naprosto chaotické a s výjimkou střídání dne a noci u FVE předem nepředvídatelné.
Proto se za OZE musí držet horká záloha v celkové výši (součet všech instalací), zatímco za JE stačí mít horkou zálohu za jeden blok (a ta zároveň může pokrývat i případný výpadek uhelné nebo paroplynové elektrárny).
A čím víc OZE, tím je síť nestabilnější a náchylnější ke kolapsu.
Odpovědět
sv

24.1.2021 22:20 Reaguje na Jaroslav Studnička
Jakou podporu proboha? Jediné co se mělo změnit byly formulace nesmyslných proklamací. Místo "věří" mělo být "uznává". V obou případech je výsledek tunel pro ČR .. burešův tunel a kulové a ne podpora.
Chápu, když někdo nevnímá realitu a dává přednost fikci, může ho ta fikce vyděsit. Mně děsí konkrétní činy agenta bureše, kterými velmi efektivně sabotuje výstavbu JE v ČR.
A tyto konrétní výsledky
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 22:30 Reaguje na
Vy ovšem pravděpodobně netušíte, co z těchto textů následně vzniká a plyne...
Např. taxonomie a možnost financování prostřednictvím EIB.
Odpovědět
sv

24.1.2021 22:57 Reaguje na Jaroslav Studnička
Takovou míru sebekritiky bych od vás nečekal. Nevyplývá z nich naprosto nic. Dotace by to nevyneslo žádné.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 07:59 Reaguje na
Nepíšu o dotacích, ale způsobu financování prostřednictvím výhodného úvěru, tak jako budou mít zajištěné další zdroje pro realizaci dekarbonizace. To je alfa a omega ceny realizace...
Odpovědět
sv

25.1.2021 14:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
EIB poskytuje úvěry na výstavbu JE bez ohledu na nepodstatné změny formulací u paskvilů, které odkýval bureš.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 14:31 Reaguje na
EIB žádné úvěry na výstavbu JE neposkytuje.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 14:47 Reaguje na
To se právě pletete.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.1.2021 20:41 Reaguje na
Pane SV, prosím Vás nelžete. Dominantně o situaci v Bruselu rozhodují příslušné frakce v Europarlamentu. Pochopitelně mají vládní strany větší možnosti, než ty nevládní. Ale velký potenciál mají a i ty nevládní, které jsou ve sněmovně a hlavně v Europarlamentu. A právě frakce, jejíž členem jsou Piráti, byla třeba právě za touto formulaci v nedávném návrhu usnesení ke klimatu:
V bodě 56. "k jaderné energii "jaderná energie není ani bezpečná, ani environmentálně či hospodářsky udržitelná; navrhuje proto vypracovat strategii spravedlivé transformace pro postupné ukončení využívání jaderné energie v EU, která osobám pracujícím v jaderné energetice zajistí nová pracovní místa a bude současně obsahovat plány na bezpečnou demontáž jaderných elektráren a bezpečné zacházení s jaderným odpadem a jeho dlouhodobé ukládání"
A nebyly to Piráti, a už vůbec ne jejich frakce, která navrhla a prosadila změnu tohoto bodu. Právě naopak to byl tlak frakce a hnutí ANO v něm i tlaku z České republiky, které nakonec změnu prosadily. Takže nemáte pravdu, že by se Česká republika Green dealu v oblasti jaderné energetiky nebránila a dokonce, že by to nevedlo k výsledkům.
Na závěr dotaz. Vy si myslíte, že by se Piráti postavili proti Green dealu a jeho tlaku proti jádru postavili razantněji?
Zkopíruji doporučení RT pro životní prostředí Pirátů a paní Balcarové k postoji Pirátů v Europarlamentu k předchozí formulaci o jaderné energetice. Doporučují hlasovat pro usnesení jako celek i s touto formulací a v případě protinávrhu, který není tak silně proti jádru doporučuje zdržení.
Kopírují s diskuzí skupiny Pirátů:
Paní Balcarová o rozhodnutí výboru Pirátů pro životní prostředí:
"Stanovisko RT životní prostředí k ,Usnesení o konferenci OSN o změně klimatu konané v roce 2019 v Madridu, Španělsko (COP25)”, RT přijal usneseni Per rollam.
RT životní prostředí podporuje Usnesení ke konferenci v Madridu tak jak je navržené, tj. v navrženém znění. K předmětným pozměňovacím návrhům (jádru a plynu) doporučujeme ZDRŽET SE.
Tedy, připomínám, co tedy podporovali Piráti:

56. "přesvědčen, že jaderná energie není ani bezpečná, ani environmentálně či hospodářsky udržitelná; navrhuje proto vypracovat strategii spravedlivé transformace pro postupné ukončení využívání jaderné energie v EU, která osobám pracujícím v jaderné energetice zajistí nová pracovní místa a bude současně obsahovat plány na bezpečnou demontáž jaderných elektráren a bezpečné zacházení s jaderným odpadem a jeho dlouhodobé ukládání"
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 20:59 Reaguje na Vladimír Wagner
Zároveň např. jako jediní nepodpořili tento pozměňovací návrh:

21a. poukazuje na významný příspěvek
jaderné energie k nízkouhlíkové výrobě
elektřiny v EU; znovu proto opakuje svůj
postoj, že jaderná energie může sehrát roli
při plnění cílů v oblasti klimatu, protože
neprodukuje skleníkové plyny, přičemž je
třeba respektovat pravomoc členských
států stanovit si vlastní skladbu zdrojů
energie; zdůrazňuje, že jsou potřebná
vhodná opatření, aby byly zajištěny
nejvyšší standardy bezpečnosti, a to i v
případě vyřazování z provozu a nakládání
s odpady, což může zlepšit udržitelnost.
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 11:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pane Studnička nepřete se s sv i když víte, že máte pravdu. On má mozek totálně vymytý nenávistí k Babišovi a Zemanovi, takže už nemůže normálně myslet.
Všimněte si, za oteplování, za erozi polí, za stoupající CO2, za tunel OZE, za kůrovcovou kalamitu, já to zkrátím prostě za všechno co je špatně může Babiš nebo Zeman. Jednoduchý a primitivní pohled na svět.
Odpovědět
sv

25.1.2021 14:30 Reaguje na Milan G
Jinými slovy, milánek si cucá fantasmagorie na téma globálního oteplování z prstu. Odkud jsi vytáhl? Že by z toho samého místa, kde vězí tvoje palice, přičemž toto umístění ti brání akceptovat jednoduchý fakt, že to byl bureš, kdo podepsal green deal.
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 18:42 Reaguje na
Vždyť to říkám primitiv, příspěvek a opět Babiš.
Navštiv Chocholouška a než půjdeš koukni doma pod otoman, jestli tam nemáš Babiše, moulo.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 21:20 Reaguje na Milan G
Njn, to je tak, když se v energetice politikaří...
Odpovědět
sv

24.1.2021 22:47 Reaguje na Vladimír Wagner
Znovu se ptám, jak tyto bezobsažné formulace, případně změny jedněch bezobsažných formulací na jiné mají vliv na to, že právě agent bureš green deal odkýval a zavázal tak ČR k multimiliardovým nákladům? A dále se ptám, pokud si Polsko dokázalo vyjednat podstatně lepší podmínky, proč to nedokázal agent bureš?
A za další, úvahy typu co by bylo kdyby jsou fakt mimo mísu. Premiérem není Bartoš a ani jím nebyl, když se v EU vyjednával Green deal. Moje babička, používala takové jedno rčení, které možná znáte, vzhledem k tomu odkud pocházíte. Hovoří se tam o rybách, rybnících a zadní části těla.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 10:56 Reaguje na
Green Deal byl schvalován v bruseli. Jak, to vám bylo ukázáno výše. Pochopitelně, EU má prostředky, jak si jeho schválení vynutit. Asi stejné, jako nacistické vedení Terezína vůči samosprávě tamního gheta, jak to správně konstatoval VK jr.
Takže, tam, kde o něco šlo, piráti jednoznačně podporovali pro nás tu nejhorší variantu. Když se to finálně a zcela formálně schvalovalo (Babiš), tak už naprosto o nic nešlo, protože by nám to stejně bylo vnuceno jako spousta jiných škodlivých nesmyslů (v podstatě vše, co EU prosazovala a prosazuje).
Odpovědět
sv

25.1.2021 14:32 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak bylo ukázáno výše, tak v "bruseli" byl green deal schvalován za burešovy účasti. A pochopitelně, kde chtěl, ten si vhodné podmínky vyjednal. Bureš nechtěl. Žádná "nejhorší" varianta není. Díky burešovi byly pro ČR všechny stejné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 15:38
Článek pana Wagnera pochválili skoro všichni (včetně mě), takže víme, co musíme vědět, než se odstaví uhláky.
Takže můžeme přejít k bodu B).
Kdy nastane situace, kdy můžeme ty uhláky skutečně odstavit a hlavně, co musíme pro to do té doby udělat.
Tady už jsou ropáčci v koncích, protože stálým omíláním proč to nejde žádný vývoj nenastává. A jiný názor, než proč to nejde, jsem tu nezaznamenal. A to, že ekologové jsou úplně blbí, nic jiného. Mastodont v Dukovanech za 20 let (když brzo) nahradí pouze POLOVINU stávající JED, to řešení prostě není. Tož mudrujte.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 16:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Na otázku "Kdy nastane situace, kdy můžeme ty uhláky skutečně odstavit a hlavně, co musíme pro to do té doby udělat ? "

Tato situace nastane až po roce 2055-2060. Do té doby zastavme dotace do OZE a vybudujme za uspořené peníze téměř 100% jadernou energetiku. OZE pouze jako doplňkový zdroj výlučně na zastavěných plochách s 2% podílem na trhu s energiemi.

Dále jsem přesvědčený, že do deseti let bude měřením i výpočty prokázáno, že tzv. globální oteplování ve vazbě na tzv. antropogenní emise CO2 byl megapodvod spuštěný populistickými politiky a prohnanými finančními korporacemi, kteří na tom společně vytřískaly bilióny USD .

Dále bude prokázáno, že podstatně vážnějším problémem byl strmý nárůst populace, exponencionální nárůst syntetických odpadů a globální ztráta biodiverzity.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 16:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zcela evidentně žijete trvale na Paroubkově Marsu.
Nějaký rok 55 - 60 je zcela iluzorní datum, protože klimatická změna se stále zrychluje a teorie založené na modelech (převážně konzervativních) už nevychází. Jiný systém je založen na realitě, tj. na skutečném průběhu změny teplot a vychází to bohužel výrazně hůř, jenže realističtěji.
Takže se dají očekávat skutečně drastické události, od válek o vodu po nucené odstávky velkých emitentů CO2 (což jsou hlavně elektrárny) samozřejmě bez jakékoliv náhrady. Nepíšu "násilím", což je krajní, ale reálná představa, destrukčních prostředků má lidstvo dostatek.

Do budoucna nevidíme, ale jediná jistota snad je v tom, že klimatická změna způsobená člověkem žádný megapodvod skutečně není.
Bylo by to úlevné, ale soudruzi ropáci nám taky před 50. lety slibovali "zářnou budoucnost", čemuž jsme nevěřili ale obávám se, se jí dožije už naše generace. Pro další to bude asi dost kruté.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 11:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by ti násilní odstavovatelé přišli z Německa, podpořil bych rozpuštění vyhořelého paliva z JED a JETE v kyselině a vylití do Labe. Minimálně bude zapotřebí mít něco takového nachystané, aby věděli, že naše odveta za agresi je bude opravdu silně bolet.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:11 Reaguje na Jan Šimůnek
To nebude z Německa, to bude z nějakého mezinárodního orgánu, čort znajet. OSN, EU, IPCC??
Ale spíš si myslím, že uhláky zkrachují samy i přes mohutné státní dotace.
Pokud se ovšem zásadně nezmění naše politická situace, jinak bychom se tomu mohli ještě vyhnout.
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 13:22 Reaguje na Pavel Hanzl
To je pořád dokola, můžete přesně popsat ty mohutné dotace do uhelných elektráren? Ale pokud možno přesně, kolik , která UE dostala dotací od státu. Děkuji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:33 Reaguje na Milan G
"Tři pětiny z téměř 60 miliard korun mají podle ní být po tři roky určeny velkým energetickým společnostem spalujícím uhlí".
"Standardně jsou výnosy z aukcí povolenek příjmem státu, který tak přišel o 70 miliard korun (2010-2019). Šokující je, že více než 85 % tzv. ekologických investic přistálo v uhelné energetice (retrofity uhelných elektráren, teplárna České Budějovice, elektrárna Ledvice).
https://oenergetice.cz/rychle-zpravy/desitky-miliard-prednostne-energeticke-veterany-velke-solarni-parky
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 18:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Tohle ale nejsou dotace. Přečtěte si ten článek ještě jednou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 15:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Uhelné elektrárny žádné dotace nepotřebují. Pokud přestaneme kupovat emisní povolenky, budou nejen ziskové (jako teď), ale vysoce ziskové a cena elektřiny i pro koncového spotřebitele by šla dolů.
Emisní povolenky jako kompenzace škod na životním prostředí a zdraví lidí v principu ano, ale jen v případě, že budou podobně ekonomicky zatíženy i OZE (spočtou se a vyjádří v penězích ekologický dopad větrníků a náhrady polí FV panely, produkce CO2 horkými zálohami (v případě paroplynu též úniky metanu), produkce nebezpečného a obtížně likvidovatelného odpadu (VtE hlavně vrtule, FVE FV panely) a další škodlivé vlivy).
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.1.2021 21:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Píšete "Klimatická změna se stále zrychluje".
Připouštím, že se asi zrychluje.
Ale položil jste si někdy otázku, PROČ se pořád zrychluje?

Uhelných elektráren nepřibývá, naopak už se jich pár odstavilo. Auta jsou čím dál úspornější. Baráky se zateplují, atd., atd. A ta mrcha se přesto zrychluje.
Tak proč tolik lpíte na myšlence, že za to mohou právě ty uhelné elektrárny? A že svět bude zachráněn, když se jich zbavíme?

Zkuste víc zapřemýšlet nad tím, co pan Vinkler napsal v posledním odstavci.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.1.2021 21:32 Reaguje na Miroslav Vinkler
Uhodil jste hřebík na hlavičku.
Vedle posledního odstavce Vašeho příspěvku, pane Vinklere, je totiž všechno ostatní v téhle diskusi - a dokonce i sám článek, o kterém se diskutuje - jen planým žvaněním o ničem.

Totiž i kdybychom všechny uhelné elektrárny odstavili HNED ZÍTRA a dosáhli tím nějakého chvilkového zlepšení, tak POKUD SE BUDE LIDSTVO DÁL MNOŽIT STEJNÝM TEMPEM, VELMI BRZY BUDEME ZPÁTKY V ÚPLNĚ STEJNÉ BRYNDĚ.
A co odstavíme potom?

Ano, je třeba něco dělat. To je jedna jediná (ale opravdu jediná) věc, ve které má pravdu dokonce i pan Hanzl.
Jsou věci, proti kterým je už opravdu nutné začít něco dělat. A dokonce RYCHLE!!!
Ale na prvním místě mezi nimi nejsou uhelné elektrárny. Nejsou ani na desátém...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 15:57
Evropské distribuční soustavy elektrické energie čeká razantní modernizace tak, aby byly přizpůsobeny novému fungování energetického průmyslu. Ten totiž v následujících letech čeká masivní přechod na obnovitelné zdroje a přenosové sítě a musejí připravit na vyrovnávání výkonu v síti protože právě OZE jsou z velké části nepředvídatelným zdrojem elektrické energie.
Podle studie společností Eurelectric a E.DSO by tyto investice mohly do roku 2030 dosáhnout 375 – 425 miliard EUR (více jak 11 bilionů korun).
Kdo to celé zaplatí?
To je zase otázka pro pana Hanzla neboť až na něj to diskutující vědí.
(text převzat)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 16:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Rád odpovím. Zaplatí to pitomci, kteří pořád čadí z uhláků a stále dokola zdůvodňují, ptoč to nejde. Svět prostě není stavěn pro hlupáky.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 16:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Bohužel zaplatí to jak ekopitomci (% menšina) a běžní občané (%většina), kteří byli pohodlní a k volbám nešli nebo se nechali ošálit scénáři jak se tady "upečeme".

Stále spoléhám na vrozenou skupinovou inteligenci populace, která ekofanatiky demokratickým způsobem bude izolovat od společnosti.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 17:07 Reaguje na Miroslav Vinkler
Křičící menšina bohužel má vždy poměrné velkou váhu, už jenom kvůli nesmyslnému zájmu médií.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

24.1.2021 18:02 Reaguje na Jaroslav Studnička
Ano, bohužel !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:25 Reaguje na Jaroslav Studnička
Chtěl bych se teda zeptat, jakou váhu má u nás ta křičící menšina ekologů.
Chováme se jako typicky ropácká země, rozvoj OZE je zcela mizerný. Nebudujeme ani nízkoemisní jádro, uhelná komise střelila z okna jakési datum ukončení uhlí za 18 let cha cha.
Co je na tom proboha ekologického?
Británie, která využívá jádro, už zrušila uhlí skoro úplně, dost Evropských zemí taky a zbytek se na to chystá.
Vrážíme do podpory OZE gigantické peníze, přitom se žádné OZE nebuduje, rozkradou to baroni.
Co je na tom proboha ekologického?
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 19:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Británie zrušila uhlí až tak, že tam z něj od začátku roku vyrobila 5 % elektřiny (asi čtvrtinu toho co z větru), a chystají se tam otevřít nový uhelný důl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:41 Reaguje na Emil Novák
Je zrovna období zimních inverzí a nefučí a nesvítí. Nevím, kolik času z roku takové období trvá, ale odhaduji to na méně než 5%. Zbytek roku svítí a fučí.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 19:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Ještě nedávno jste se tu chvástal a vyzdvihoval VB, jak odstavila uhelné elektrárny.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 20:03 Reaguje na Jaroslav Studnička
SAMOZŘEJMĚ!! V době zimních inverzí mít z uhlí 5% energie je špičkový výsledek. Kolik máme my?
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 20:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Až na to že místo uhlí pálí plyn a dováženou biomasu.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 20:49 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale lžete si sám sobě....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 22:27 Reaguje na Jaroslav Studnička
Lžete tady pouze vy, ale to fest.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 11:54 Reaguje na Pavel Hanzl
https://www.electricitymap.org/zone/DE
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 19:39 Reaguje na Pavel Hanzl
10 - 15 aktivistů obsadí prostor před MŽP a ihned články reportáže v různých médiích.
Několik aktivistů obsadí rypadlo a taktéž...

Spalujete plyn, jste stejný ropák :-).

Dané datum 2038 je v tuto chvíli logické řešení.

Současné podpory MŽP stále fungují, koncem roku byl spuštěný modernizační fond s plánovanými prostředky až 150 mld. To, že se zásadně nerozvíjí nesouvisí pouze s podporou státu.

"Vrážíme do podpory OZE gigantické peníze, přitom se žádné OZE nebuduje, rozkradou to baroni." .....dneska vám to opakovat nebudu jak to je.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:15 Reaguje na Miroslav Vinkler
Skupinová inteligence naexistuje nikde, existuje jen vychovaná a sdílená morálka i světonázor.
A to je u nás totálně zničeno.
V.I.Lenin říkával: "když zničíte morálku národa, spadne vám do klína jako zralé ovoce".
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 11:05 Reaguje na Pavel Hanzl
To u nás zničeno není. Jen u nás z větší části odpadla pseudomorálka starověkých primitivů, křesťanství. Ti primitivové, kteří se k tomu hlásí, dodnes nepochopili, že jejich morálka, pro moderní civilizaci naprosto bezcenná a spíš škodlivá, není univerzální, jak se nám snaží někteří z nich pořád ještě namluvit, a může být nahrazena jinou, vhodnější. Což se pomalu děje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:17 Reaguje na Jan Šimůnek
U nás se skutečně děje nahrazování křesťanské morálky, řekl bych takovou estébáckou.
Premiér země lže a krade zcela otevřeně a nikomu to nevadí.
Vláda zcela normálně lže a šikanuje určité skupiny lidí a má nejvíce hlasů.
Vláda nezvládá vůbec nic, ani nablblý koronáč, nestaví se vůbec nic, sekají se gigantické dluhy a má nejvíc hlasů.
Korupce dosáhla zcela astronomických rozměrů a vláda má nejvíc hlasů.
To je skutečně ta "nová a lepší morálka"??
Odpovědět
li

25.1.2021 19:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Ukážete mi zemi,která prošla koronou bez dluhů,děkuji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.2.2021 20:06 Reaguje na
proč ale musíme být nutně nejhorší?
Odpovědět
ig

24.1.2021 17:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale to tak. Svět naopak je určen pro hloupé lidi (50 % lidí má podprůměrné IQ) kteří dělají hloupé věci a mají hloupé požadavky :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:36 Reaguje na
Jistě. U nás je premiérem trestně stíhaný jedinec usvědčený EU z gigantické korupce. Je taky ředitelem organizace bojující proti korupci.
President země je agent nepřítele a své zemi aktivně škodí.
Dotace na úržbu krajiny jsou používány na její ničení.
Stát živí daněmi chudí pracující, bohatí především čerpají.
Policie stíhá každou ptákovinu, ale série trestních oznámení za stamilionové tunely se neřeší.
Nejvíc dotací pobírá podnik, která má obrovské zisky.
Finanční správa, pověřená výkonem státní moci jedná ve prospěch mafie a "klekáním" a zajišťovacími příkazy likviduje poctivé firmy.
Parlamentní strana, která má šanci vyhrát volby se jmenuje podle námořních lupičů, i když moře vůbec nemáme (zato lupičů o to více).

Takhle si předstvuji zemi naopak.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 11:08 Reaguje na Pavel Hanzl
A co gigantická korupce, provázející EU od jejího vzniku? Jedná se o částky, často převyšující rozpočet našeho státu. EU má podle mě právo o korupci moc nekecat. Nebo jí bude do těchto afér ponořen čumák, jak štěněti do loužičky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Nevím o tom, dejte link.
Samozřejmě nedáte nic, protože to psali jen na Sputniku, že?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 15:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Vygooglete si, jak skončila Santérova komise. Od té doby se nic nezměnilo, jen se zvýšil důraz na prevenci whistblowingu :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak kdycky. Informace nula, jen kličky a obezličky.
Já vím, na ramku to dát nemůžou.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 18:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Boga mi, přestaňte plácat a zagooglujte. Ta aféra, respektive série provalených korupcí, a zejména absence nástrojů na jejich řešení v prostředí EU byla jedním z hlavních argumentů odpůrců našeho vstupu do EU. Psalo se o tom opravdu hodně a některé texty ještě na netu budou.
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 20:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, právě jste jednoduchou formou popsal styl vašich příspěvků.
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 17:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to jako obvykle přesně naopak než tvrdíte. Čím více a rychleji se bude budovat "nová energetika", tím větší potřeba investic do přenosové a distribuční soustavy bude, a tím více pochopitelně zaplatí spotřebitelé v takových zemích.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 20:12 Reaguje na Emil Novák
Investice vždy něco stojí. My neinvestujeme a jsme nějak bohatší?
A co budeme dělat, až zkrachjí uhláky (nebo budou nuceně vypnuty), OZE mít nebudeme a JED je holub na střeše?
Za kolik budeme kupovat a od koho?
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 20:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Netvrdil jsem že investice nic nestojí, ale že to nezaplatí ti kdo spalují uhlí, jak jste tvrdil vy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 22:29 Reaguje na Emil Novák
Je celkem fuk, kdo to zaplatí, ale víme jistě, že hloupí uhláci z toho nebudou mít žádný užitek. Ale budou mít problémy, to jistě.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 17:33
Protože se pan Hanzl nepodíval na doporučené video ,seznámím ho touto formou s tím jak se odpálkují zelenými politiky nepohodlné dotazy :
sekvence 8´39´ -9´09´´

Reportér se ptá ministra ŽP Kampa /Holandsko/ proč je biomasa 100% obnovitelný zdroj.

ministr Kamp " Bez diskuze je to obnovitelný zdroj ."
reportér " Je tu ale diskuze..."
ministr" Je to rozhodnuté"
reportér " Ano, ale je to sporné."
ministr:" Není to sporné, schválila to Evropská komise" a je vymalováno :-)

Tak se dělá tzv. zelená politika v Bruselu, čehož krásným důkazem je duševní výtvor tzv. European Green Deal.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 19:12 Reaguje na Miroslav Vinkler
Díval jsem se na to asi minutu a fakt mě blbý humor nebaví.
Já vím, vy máte na něco blok, nepochopíte nikdy rozdíl mezi klimatem a počasím, nepochopíte co je fosilí uhlík a oběhový, nepochipíte co je to OZE. Jako detailista nechápete vůbec klimatickou změnu.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 19:44 Reaguje na Pavel Hanzl
To je ten rozdíl mezi námi -- já se bavím o problémech , vás více zajímá duševní zdraví diskutujících .

Racionalitu nahrazujete iracionalitou, "nevhodné" vědecké názory vymažete vírou a logika je u vás sprosté slovo.
Tak jako majka kletečková ví, že jediným lékem na explozi vlků jsou pastevečtí psi, a vše ostatní je out, ve vašem podání je všelékem na klima super-masivní nasazení OZE a vše ostatní je nehodno vaší pozornosti.

Takhle ale svět, naštěstí, nefunguje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 20:08 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bohužel, vy dokážete jako každá ropák, pořád jen kritizovat, ale žádné reálné řešení nenabízíte.
Zablokovat emise CO2 je předpoklad nutný, nikoliv dostačující. Ani tohle nechápete.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 20:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, o pár řádků výše jsem navrhl stopnout OZE a nahradit fosil jádrem, co je na tom
nereálného ?

Neblokujme CO2 ale blokujme tzv. zelené fantasmagorie - i to je reálný postup.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 22:35 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ty zelené fantasmagorie už výrazně omezily emise v EU i USA. Ovšem vaše řeči nic.
Nahradit u nás fosil jádrem by znamenalo investice asi tak na 10 tisíc procent zadlužení našeho SR, cha cha, to je fakticky z Paroubkova Marsu. Se spuštěním v době, kdy bude v ČR už jen čistá poušť.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.1.2021 06:47 Reaguje na Pavel Hanzl
To je zajímavé , EU/USA omezily a emise globálně vzrostly.

Sám přilezete ke křížku až vám tady zvednou OZE cenu na 8 Kč/kWh
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:21 Reaguje na Miroslav Vinkler
Protože největší prasák Čína stále staví nové uhláky, taky něco přidá Rusko a třetí svět.
Cenu na 8 kč zvednou co nevidět, protože uhelná elktřina je už asi nejdražší. Jenže v Německu, přes gigantické investice do OZE jde cena dolů.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

24.1.2021 17:47
Nové Dukovany budou někdy v roce 2050. A nic neřeší. Jen zdraží elektřinu tuzemským odběratelům, ze 40 Euro na 150 Euro za MWh.
Do toho nejdu, do té doby budu mít vlastní elektrárnu na střeše.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 18:05 Reaguje na Katka Pazderů
Aktuálně je cena 62 eur
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.1.2021 18:05 Reaguje na Katka Pazderů
Aktuálně je cena 62 eur
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.1.2021 18:17 Reaguje na Katka Pazderů
Paní Pazderů, a co Vám dodá tato Vaše elektrárna na střeše v prosinci až únoru? Vy v té době elektřinu nepotřebujete? Nehledě na to, že většina současných fotovoltaických elektráren nepokryje ani večer a noc v létě.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.1.2021 19:14 Reaguje na Vladimír Wagner
Obdivuji vaši výdrž vysvětlovat to dokonce profesorce.
Ona přece učí studenty a tak ví vše nejlíp. Podle toho
vypadají asi i znalosti absolventů a tak se nedivím
ani oslům lezoucí po rýpadlech a chladírenských věžích.
Vzdělání ztrácí kredit, který kdysi mělo a které bylo
o rozumu a ne pouze o diplomu jako nyní. Vzdělanců je
čím dál tím víc, ale skutečných odborníků spíše ubývá.
Obávám se, zda budou v budoucnu řídit energetiku ještě
odborníci a nebo pouze ti vzdělanci. Je to smutné.
Odpovědět
JS

Jiří S

25.1.2021 07:55 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Machačku. Můžete v klidu spát. Též jsem byl jejím studentem a mohu říci, že 90 % z nás (troufale řeknu, mající aspoň trochu rozum) nebralo mnoho informací jako poučné, či následování hodné, spíše úsměvné.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.1.2021 08:16 Reaguje na Jiří S
Děkuji za informaci. O to více je smutné, že učí.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

25.1.2021 19:30 Reaguje na Břetislav Machaček
Nesmíte hned všemu věřit. Zažil jsem pan/í Pazderů také a pokud jde o zemědělství, tak správně upozorňovala na různá zažitá dogmata v konvenčním zemědělství. Bohužel ale 90 % posluchačů stačí např. jen výsledky klíčivosti a nic jiného je k vlastní škodě nezajímá...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.1.2021 08:56 Reaguje na Marek Drápal
Věřím, nevěřím, ale čtu, co píše sem. Kantor a kantor je rozdíl a student a student taky. Někdo se učí věřit a jiný
myslet. Ten co věří, nic nevymýšlí a
ten co myslí, to snad vymyslí za něho.
Bohužel dnes už učí i ti, co by se
ještě měli učit a hlavně se učit
myslet (viz. soláry na střeše).

Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 11:52 Reaguje na Jiří S
Na takové úrovni jich bude asi povícero.
Odpovědět
EN

Emil Novák

24.1.2021 18:43 Reaguje na Katka Pazderů
To věštění z křišťálové koule vám moc nejde. Kdy budou nové Dukovany a kolik v tu dobu bude stát elektřina dnes nikdo neví, jisté ale je, že Dukovany nebudou vyrábět elektřinu za 150 Euro za MWh, když je ČEZ ochotný přistoupit na výkupní cenu kolem 60 Euro za MWh. Tak bych doporučoval pořídit novější model, protože tahle křišťálová koule vám pěkně kecá.
Jinak pokud elektřinu z Dukovan nepotřebujete, nic vám nebrání se odpojit od distribuční soustavy a může vám být úplně jedno, kolik bude elektřina z Dukovan stát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:27 Reaguje na Emil Novák
Já miluji mudrlanty, kteří už porcují medvěda, který ještě běhá po lese.
VŮBEC nevíte, kolik bude nový blok JE stát.
VŮBEC nevíte, kdy bude dokončen a jaké ceny elektřiny tehdy budou.
VŮBEC nevíte, kdy se vůbec se stavbou začne.
VŮBEC nevíte, kdo ji bude stavět a za kolik.
VŮBEC nevíte, jestli se něco tskového vůbec stavět bude.

Hlavně, že mudrujete nad tím, kolik bude stát MWh.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
ČEZ jasně říká, že je schopen postavit nový blok s garantovanou výkupní cenou kolem 60 €/MWh. Takže není žádný důvod, aby mu stát dával cenu výrazně vyšší, 150 €/MWh je úplná fantasmagorie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:42 Reaguje na Emil Novák
Tvrdit, za kolik budu prodávat elektřinu ze zdroje, na který ještě není vypsaný ani tendr, je typický výstřel do tmy.
Je to ale ve vládní strategii typu "slibem nezarmoutíš" a v normální době by to bylo považováno za čistou lež.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 17:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Není to výstřel do tmy. Tato částka vychází např. i z nabídek ze zrušeného tendru na Temelín, takže má ČEZ docela dobrou představu o tom, kolik přibližně mohou uchazeči nabídnout, a dále má předjednané podmínky financování, takže z toho už není těžké relativně přesně vypočítat výslednou cenu elektřiny.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 14:45 Reaguje na Pavel Hanzl
Největší mudrlant mluví o mudrlantství...:-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 17:42 Reaguje na Jaroslav Studnička
Já skutečně neprodávám už elektřinu z JED, která asi nebude stát NIKDY.
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 18:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy tady na jednu stranu vytýkáte, že nemůže vědět jaká bude cena elektřiny, ale sám tady hážete cifry jen to lítá.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 21:24 Reaguje na Milan G
Není cifra jako cifra, důležité je, kdo tu cifru vysloví :-)
Odpovědět
PK

Pavel Karel

24.1.2021 19:01
To jsou zase od(p)orné nesmysly. Za globálním oteplováním planety stojí masivní emise CO² prokazatelně související s rozšířením lidských společenství a jejich "vynálezy" - emise jsou nyní na dvojnásobku extrémů zjištěných za poslední 1 milion let historie naší planety. Světoví lídři si to naštěstí uvědomují o trošku více než je v tuzemsku běžné a pokud s tím něco neuděláme sami, tak nás k tomu ekonomicky dotlačí. A teď to nejzásadnější - 40% CO² u nás produkují tepelné elektrárny!
V této krátké reportáži je to velmi srozumitelně vysvětleno. Doporučuji všem, co před realitou stále ještě schovávají hlavu do písku (či jiných temných míst)
www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248430037-fakta-o-klimatu/
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.1.2021 19:49 Reaguje na Pavel Karel
Za globálním oteplováním planety stojí kolísání solární energie prokazatelně existující déle než jsme vylezli z jeskyní.

Skleníkovým plynem number one je vodní pára jejíž dopad na je klimaalrmisty bagatelizován a přitom je rozhodující.

CO2 tvoří obrovských 0,03 % atmosféry dle učebnic, dle klimaalarmistů 0,04 /já se kvůli tomu prát nebudu/

Jediné s čím lze souhlasit je masívní poškozování planety antropogenními vlivy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.1.2021 22:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
A ten hlavní antropogenní vliv je každoroční emise 40 miliard tun CO2 do atmosféry.
To jste chtěl napsat?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.1.2021 06:51 Reaguje na Pavel Hanzl
To jsem zajisté napsat nechtěl.

Problémem č.1 je exponencionálně narůstající produkce syntetických odpadů .
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
To problém samozřejmě je, ale globální oteplování to nezpůsobuje. A to nás ničí už teď s výhledem na tragédii.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

25.1.2021 12:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
A jéje, zase ta vaše teorie od Žarkovové? :-)

Nikdo vodní páru nebagatelizuje. To je zase jeden z vašich klimaskeptických výmyslů...

Poškozování planety...souhlas.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 15:45 Reaguje na Petr Eliáš
V jednom máte pravdu. IPCC a spol. vodní páru nebagatelizují. Oni ji totiž v podstatě ignorují. Sice o ní tu a tam píšou, ale vyhýbají se jak čert kříži problémům s vodou (obecně, jakéhokoli skupenství) v atmosféře spojeným.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

26.1.2021 11:48 Reaguje na Jan Šimůnek
Nic jste od nich nečetl, takže melete zase jen kraviny.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 12:35 Reaguje na Petr Eliáš
Je to volně na netu. Sice to připomíná spíš reklamní letáky než seriózní vědu, ale dá se to prolítnout za pár minut.
Odpovědět
MM

Milan Milan

24.1.2021 19:56 Reaguje na Pavel Karel
Podíval jsem se na ten odkaz a docela jsem se zasmál. IT odborníci a grafici dávají dohromady fakta o klimatu.Má jít o rok 2018. Jen na okraj jsem pochopil že 3 mil. aut* nákladní tranzit má nižší produkci (9,2%) CO2 než cca 300 tis. kotlových domácností a institucí topících sezónně (cca 10%), nebo cca 860 tis. letadel nad ČR/rok má podíl 1% CO2. Kdo na to přišel,nebo si děláte PR legraci???
Odpovědět
KK

Karel Klouček

25.1.2021 00:09 Reaguje na Pavel Karel
No nevím asi jsem ve škole nedával moc pozor,ale paní učitelka nám říkala že Země je 4,5 MILIARDY let stará a život je na ni 3,5 miliardy let.A za tu dobu byla Země 5krát celá zabalená v ledu a zrovna tak byla i tropická období i bez lidí.Prostě klima ovládá z 99% Slunce a když jsme u fosilu,tak to je taky uložená sluneční energie.Až bouchne nějaký supervulkán,tak hlavně aby měl v pořádku emisní povolenky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 11:12 Reaguje na Karel Klouček
Dneska se ví, že život tu je už víc než 4 miliardy let. A těch kandidátů na výbuch supervulkánu je dokonce víc. Jeden by teoreticky mohl bouchnout pod rukama Bidenovi.
MMCH: Návod na zabránění takové explozi existuje už asi 50 let a pravděpodobně by i fungoval.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.1.2021 22:08
Za den 100 příspěvků v diskuzi ... hezký:-).

Nicméně autor zcela pomíjí řešení, které je díky fotografie v článku nasnadě. Pro případ inverze prostě obložíme Sněžku FVE panely a bude to! Nahoře krásně svítí a FVE pojedou na plné koule! Navíc se KRNAP zbaví davů turistů dělajících bordel. Prostě win-win řešení!
A kdyby se panely obložila ještě ta rozhledna na K Sněžníku ...

Já už jsem zticha:-))).
Odpovědět
KK

Karel Klouček

24.1.2021 23:44
Blackout na 10-14 dní v celé Evropě a potom by se snad lidi probudili.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.1.2021 08:32 Reaguje na Karel Klouček
Nebojte se. I toho se dočkáme, pokud by se třeba stala v zimě havárie
na plynovodech. Záložní řešení až na výjimky NEEXISTUJE !!!
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 11:19 Reaguje na Břetislav Machaček
Přesně tak. A k odpovědnosti za lidské životy a ekonomické ztráty při takové havárii by měli být hnáni členové ekologických organizací. Nejlépe vidlemi.
Odpovědět
MV

Martin Vlk

25.1.2021 11:03
Myslím, že nějaký ten blackout v brzké době by byl spíše požehnáním a spoustě lidem by otevřel oči. Lidé už si totiž zvykli, že elektřina prostě je. Někteří jsou v myšlenkách tak daleko, že staví domy tak, že elektřinu zkrátka nutně potřebují. Možnost, že by nebyla, ta se nepřipouští. Místo radiátorů dávají topné kabely, no ona i ta podlahovka potřebuje proud kvůli řízení teploty otopné vody a samotíží nejde ani omylem. Každý plynový kotel - dnes už pouze kondenzační potřebuje elektřinu kvůli svému řízení (a dalším technologiím uvnitř). Ale něco jiného je, potřebovat byť stále, ale malý příkon k řízení a distribuci a něco jiného je, nemít možnost jihého zdroje tepla. To první se dá vykrývat při výpadcích bateriemi (UPSkou), to druhé prakticky nikoliv.

Jaké tedy budou jednoho krásného dne důsledky častých výpadků elektického proudu? No, vážení, jednoduché. Bublající elektrocentrály. A to si životní prostředí doopravdy zachrochtá. Místo pár centrálních efektivních zdrojů budou desetitisíce malých.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 11:16 Reaguje na Martin Vlk
Dnes už nekoupíte plynový kotel, který by byl nezávislý na elektřině (nebo alespoň tak to bylo, když jsme před pár lety měnili kotel). Takže v případě nějakého průseru budou mít ti, co mají plynový sporák, alespoň jednu místnost jakž takž teplou. A ti, co topí elektřinou, si budou moct akorát dělat ohníček z nábytku a případně palubek nebo parket.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 11:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Pokud ovšem plyn půjde, protože i plynová infrastruktura potřebuje elektřinu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:34 Reaguje na Emil Novák
Všechny důležité prvky infrastruktury mají záložní zdroje, většinou dýzláky.
Vyhraje to ten, kdo má na střeše fve a krb na dřevo.
V zimě to dává málo, ale zatopí si a může svítit. Pohodička,ne?
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 13:47 Reaguje na Pavel Hanzl
"Dále se zjistilo, že vysokotlakové převáděcí plynové stanice mají vlastní zdroje, ale středotlakové je nemají, z čeho vyplývá, že někde plyn půjde, jinde ne."
https://is.muni.cz/th/p6iur/Akteri_reseni_blackoutu_v_Jihomoravskem_kraji_-_vychodiska_a_soucasny_stav.pdf
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 15:46 Reaguje na Emil Novák
Souhlas. Mají ovšem záložní zdroje, takže nějakou dobu by jeli.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 15:58 Reaguje na Jan Šimůnek
Možná není až tak vzdálená doba, kdy zjistíme, jak dlouho to přesně bude :-)
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.1.2021 11:17 Reaguje na Martin Vlk
Jinak já ještě pamatuji periodické vypínání elektřiny, které bylo někdy do poloviny 60. let.
Odpovědět
MG

Milan G

25.1.2021 12:01 Reaguje na Martin Vlk
A proto máme elektrocentrálu připravenou ve sklepě s příslušným počtem naplněných kanystrů :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 13:36 Reaguje na Martin Vlk
Nějak jste zapomněl na fve s baterií a dřevo do krbu.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

25.1.2021 19:11
Velmi děkuji za článek.

Kdyby se všichni ti eko-falešní apoštolové a eko-jehoviste více vzdělávali a o problematiku více zajímali, tak by věděli, že rozvrat klimatu je nevyhnutelný, dominový efekt neřízeného úniku skleníkových plynů do atmosféry byl již dávno spuštěn v 90 letech (tání permafrostu, kolabující schopnost oceánu vázat uhlík, rozvracené lesní ekosystémy schopné vázat uhlík). Lidé jejich ražení, bez znalosti komplexity problémů vsadili na OZE a elektromobiliu. Ve své podstatě se snaží zastavit pohyb ledovce údolím, pomocí podepření jeho čela zlatými žebříky posázenými diamanty. Vyhozené peníze. Zmrhané prostředky bychom potřebovali na přizpůsobení se změnám, a na aktivní vázání skleníkových plynů při současném drastickém snížení spotřeby surovin a energie veškerého vyspělého světa.

OZE a elektromobilita je fakticky jen druh pokrytecke formy odpustku na které si hrají naší nevzdělaní mocní a jejich nevzdělaní prisluhovači, ale kromě lokálního zlepšení ovzduší na úkor jiných částí světa, se nemění na situaci vůbec nic. Falešní apoštolové tzv. pokroku tlačí směr který ve svých důsledcích povede jen k urychlení rozvratu klimatu a života na zemi.

Řítíme se volným pádem k zemi a potřebujeme křídla které to pomohou zastavit, namísto toho jsme se rozhodli rychle mávat rukama.

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.1.2021 20:22 Reaguje na Filip Kondapaneni
Naprostý souhlas, jiné možnosti jsou těmito ekovymítači ďábla v podobě CO2 tabuizovány a znemožňovány.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

25.1.2021 19:59
Článek si hraje na objektivní popis skutečnosti, ale přitom je vlastně polovičatý a místy i nefér. Zamlčuje například, že plány "aktivistů" nehovoří jen o straně zdrojů, ale o celé energetické soustavě, kterou je nutno přebudovat tak, aby mohla pružně reagovat na výkyvy ve výrobě.
Bylo by také fér dodat, že predikce výkonu FVE a větrných elektráren je značně pokročilá oproti predikci výpadků velkých zdrojů typu JE.
V neposlední řadě v článku chybí důvody rychlého přechodu na OZE. Článek vlastně obhajuje kapitána potápějící se lodi, který trvá na tom, aby se mužstvo řádně naobědvalo a teprve po obědě šlo řešit evakuaci pasažérů...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

25.1.2021 20:20 Reaguje na Marek Drápal
Až vám ČHMÚ vyhodí 100% predikci na to jaké bude počasí, potom budete mít pravdu.
Do té doby uctivě choďte kolem uhelných a jaderných elektráren.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

25.1.2021 22:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Předpověď výkonu FVE a větrníků v řádu jednotek hodin se bude zvláště na větším území Vámi zmiňovaným 100% blížit. Jednodenní předpověď ČHMU je nad 95%...
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2021 20:44 Reaguje na Marek Drápal
Pane Drápale, Vaše tvrzení jsou úplně mimo realitu. Buď jde o to, že energetice vůbec nerozumíte nebo úmyslně lžete. Predikce fungování jaderného bloku ve Vaši dikci predikce proměnnosti fotovoltaické a větrné elektrárny v závislosti na počasí je stoprocentní. Jaderný blok dává při normálním provozu přesně takový výkon, jaký chcete a můžete ho se stoprocentní jistotou předpovědět. Stejně tak můžete stoprocentně předpovědět dobu a délku plánovaných odstávek. Ano, může proběhnout porucha či neplánovaná odstávka. Může se také neplánovaně protáhnout plánovaná odstávka. Ale takové věci pochopitelně mohou nastat i u větrníků či fotovoltaiky. Pokud se podíváte na roční využitelnost jaderných bloků, tak je i se započtením plánovaných odstávek většinou přes 80 % a třeba u flotily amerických jaderných bloků je už dlouhodobě přes 90 %.
Proboha, předpověď počasí je pořád ještě poměrně omezená, zvláště, když jde o předpověď na dobu delší, než je pár dní. Stačí se podívat na současnou dobu a předpověď počasí pro automobilisty. Vy máte pocit, že víte přesně, jak to bude zítra s náledím a sněhem na silnici? A to máte předpověď na pár hodin.
Prosím, podívejte se na situaci dnes, kdy nefouká a nesvítí u nás i v Německu. Které zdroje prosím budou zajišťovat produkci elektřiny, aby mohla síť pružně reagovat, jak o tom píšete. Pokud nebude mít síť zdroje, tak může být pružná jakkoliv a je ji to k ničemu. Ostatně bych rád věděl, jak si tu pružnost představujete. Můžete mi to vysvětlit?
Prosím Vás, zjistěte si alespoň minimální znalosti o přírodě, fungování přírodních zákonů a technice. Mě se zdá, že jste snad neprošel ani přírodovědou na základní škole.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2021 20:55 Reaguje na Vladimír Wagner
Tak jsem si přečetl, že jste prošel výukou u paní Pazderů. Tak jste asi základní školu a dokonce i střední absolvoval. Paní Pazderů pak je asi velice schopná, když z Vás dokázala vyrazit a vymazat všechny znalosti fyziky, přírodních zákonů a technické znalosti. Je fakt dobrá.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

25.1.2021 21:12 Reaguje na Vladimír Wagner
Vážený pane Wagnere, nevím proč reagujete tak ostře. Jsou to právě poruchy o kterých jsem mluvil, které mohou být v případě velkého zdroje fatální. V případě decentralizovaných zdrojů je pravděpodobnost selhání většiny zdrojů téměř nulová. Časové okno předpovědi počasí je řádově širší, minimálně v řádu hodin ve srovnání s výpadkem např. v JE, kde jde o minuty...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.1.2021 21:34 Reaguje na Marek Drápal
Prosím vás, ta decentralizace...vždyť to je v podstatě pouze líbivá pohádka. Podívejte se na Německo, podívejte se na offshore větrné parky...
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2021 22:09 Reaguje na Jaroslav Studnička
On by si měl pan Drápal pustit alespoň desetkrát to video o zeleném proudu v Holandsku. A pak si opakovat: Holanďané mají 100 % zelený proud a Němci decentralizovanou větrnou elektřinu. A je to pravda a je to pravda. Snad se mu tak alespoň trochu rozsvítí v hlavě a přiblíží realita.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.1.2021 08:31 Reaguje na Vladimír Wagner
Ano, odkaz na toto video jsem si uložil. Jistě se bude ještě hodit :-)
Odpovědět
MD

Marek Drápal

25.1.2021 22:32 Reaguje na Jaroslav Studnička
V případě malých FVE a jednotlivých VE to je skutečnost. U farem je to zase otázka sítě a je to věc řešitelná, problém havarie v JE se vybudováním dalších vedení neodstraní.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2021 23:29 Reaguje na Marek Drápal
Ovšem ty malé FVE a jednotlivé VE nejsou ty, které produkují masivní část elektřiny z obnovitelných zdrojů.
U velkých farem to opravdu není jen problém sítě (její spolehlivost také není jednoduše řešitelná), ale většinou jsou panely a turbíny mořské farmy propojené a vyvádí se z nich proud jako z celku. Opravdu tak při některých typech havárií fungují jako celek.
Víte, Vy o dané problematice víte minimum, ale hlavně máte neskonalou víru v 100 % zelený proud v Holandsku :-)
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 08:00 Reaguje na Vladimír Wagner
Jak jsem již opakovaně napsal, připojit velikou farmu několika nezávislými vedeními není nic technicky složitého. Ovšem u velkého zdroje typu JE k takové fragmentaci dojít nemůže.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 08:44 Reaguje na Marek Drápal
Samozřejmě že může, i jaderná elektrárna může mít několik nezávislých vedení a často i má. Na rozdíl o těch větrných farem.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:00 Reaguje na Emil Novák
Jenže JE vypadne jako celek a pak ji několik nezávislých vedení nezachrání. Havárie všech segmentů VE je nepravděpodobná.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 09:12 Reaguje na Marek Drápal
To je lež. JE nevypadne jako celek, vypadne jeden blok JE.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:43 Reaguje na Emil Novák
Ale i výpadek jednoho bloku je velkým rizikem. Stalo se to i v Temelíně, jeden blok byl odstaven skoro na dva měsíce a druhý vypadnul.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 09:51 Reaguje na Marek Drápal
Výpadek jednoho bloku není žádným rizikem, asi vám nic neříká kritérium N-1, že?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 14:26 Reaguje na Emil Novák
Nesmíte číst jen první větu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 15:02 Reaguje na Marek Drápal
Ta druhá věta na tom absolutně nic nemění. Jestliže je blok v dlouhodobé odstávce, tak se jeho výkon nahradí v jiných elektrárnách, které vyrábějí o to více. Na horkou zálohu to nemá vůbec žádný vliv.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 15:17 Reaguje na Emil Novák
Dobře, rozumím. Přesto taková situace v ČR nastala relativně nedávno a tuším, že to ČEZ stálo dost peněz a zachránili nás sousedé...
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 15:28 Reaguje na Marek Drápal
To je další překrucování reality. Nedává smysl, aby si každý stát držel svojí vlastní zálohu za největší zdroj v síti, takže si tyto zálohy sdílí více státu společně. Takže jednou pomůže např. Slovensko nám, podruhé pomůžeme např. my Německu. A je snad logické, že když je Temelín s Dukovany zdroj s nejnižšími náklady, tak v případě výpadku ho ČEZ nahradí zdrojem dražším, tím pádem tolik nevydělá a stojí ho to nějaké peníze. Takovým výpadkům a tím pádem ztrátám se ovšem nevyhne žádný zdroj. Jaderný v tom není žádná výjimka.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2021 21:39 Reaguje na Marek Drápal
Pane Drápale, pokud jde o havarijní výpadek současných velkých větrných farem, či fotovoltaických farem, tak ty jsou dnes výkonově srovnatelné i s těmi jadernými zdroji. Například havarijní výpadek větrných farem na severu Německa, které mají zásobovat Bavorsko, nese dokonce vyšší výpadek výkonu. Víte současné dominantní větrné i fotovoltaické zdroje, o které se opírá třeba Německo, opravdu nejsou decentralizované. A neodpověděl jste mi na to, co zajistí pružnost sítě, když několik dní nefouká a nesvítí a nemáte klasické zdroje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.1.2021 22:19 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, pořád dokola tu vysvětlujete, jak to všichni dělají špatně a jak to nejde.
Nemohl byste napsat článek, jak to dělat lépe? Ale reálně, nemyslím iluzorní názory pana Vinklera, že pokryjeme zemi JE které dají výkon 100% našich potřeb.
Jak to udělt bez uhlíku plně funkčním způsobem?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

25.1.2021 22:26 Reaguje na Vladimír Wagner
Mícháte zase jablka s hruškami. Nejde o kumulativní výpadek jednotlivých větrníků či FVE, ale problém sítě, který zmiňuji výše. Na druhou stranu havarijní výpadek jednoho velkého zdroje je věc, kterou je velmi těžké řešit rychle.
Možností jak řešit pružnost sítě je celá řada, ale mě je zatím nejbližší technologie power2gas, využití stávajících plynojemů a stavba nových paroplynových elektráren.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2021 23:23 Reaguje na Marek Drápal
Pane Drápale, velké mořské farmy i velké fotovolaické farmy dominantně nemají vyvedení každého panelu či turbíny do sítě zvlášť, ale jsou udělány jako celek, který se připojuje k síti. Chovají se tak často v případě některých typů havarijního výpadku, jako jeden celek.
Můžete mi prosím napsat, kde ve světě funguje komerční zařízení power2gas, jak velké a kolik plynu vyrobí?
Takže, jestli jsem vás pochopil, chcete stavět paroplynové bloky, ale to jsou klasické fosilní zařízení, které (při započtení skleníkových plynů z těžby a dopravy) produkují srovnatelně i více skleníkových plynů, než uhelné.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 08:04 Reaguje na Vladimír Wagner
Odpovídám opakovaně, že technicky není nic složitého připojit jednotlivé zdroje nezávisle, je to jen otázka finanční.
Pokud jde o power2gas, tak si nejsem jist, jestli víte o co jde, protože pokud ano, těžko byste psal o skleníkových plynech. Více třeba zde: https://en.wikipedia.org/wiki/Power-to-gas
Odpovědět
Ji

Jiri

26.1.2021 08:42 Reaguje na Marek Drápal
"The gas may be used as chemical feedstock, or converted back into electricity using conventional generators such as gas turbines" ?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:02 Reaguje na Jiri
Co Vám na tom přijde divného? Z vody a oxidu uhličitého vyrobíte v době přebytku energie z FVE a VE syntetický metan a ten zase spálíte v paroplynové elektrárně.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 09:15 Reaguje na Marek Drápal
S účinností asi 15 %, takže je to jen zelená pohádka, ekonomicky je to nesmysl.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:35 Reaguje na Emil Novák
Patnáct to není, účinnost je až 85%, ale pořád je levnější plyn vytěžit než vyrobit. To je ale už spíše politická otázka, zda a jak snižovat produkci skleníkových plynů.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 09:56 Reaguje na Marek Drápal
Vážený pane, jen samotná účinnost výroby elektřiny ze zemního plynu (metanu) se těžko dostane přes 60 %, a to ještě ani nezapočítáváme ztráty, pokud ten metan chcete vyrábět. Tak tu prosím nevyprávějte pohádky o 85% účinnosti cyklu při výrobě elektřiny ze syntetického metanu.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 10:16 Reaguje na Emil Novák
Tak to je nedorozumění, já měl na mysli účinnost P2G. Celkově to bude samozřejmě méně.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 10:41 Reaguje na Marek Drápal
Napsal jste: "Z vody a oxidu uhličitého vyrobíte v době přebytku energie z FVE a VE syntetický metan a ten zase spálíte v paroplynové elektrárně.", já dodal "S účinností asi 15 %". Takže je snad jasné, že mluvím o účinnosti celého cyklu a ne jen účinnost P2G, která mimochodem v případě syntetického metanu nebude 85 %, maximální teoretická účinnost je 78 %, dnes je něco přes 60 %.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261919312681
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 11:11 Reaguje na Emil Novák
Ještě bych dodal, což nám p. Drápal cudně zamlčel anebo to neví, že velkou část energie ztratíme opětovným sloučením vodíku na vodu a vzniklá voda se tak může vrátit do procesu elektrolýzy. Jednak je to úsporné a druhak ekologické a o to nám přeci jde.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 14:37 Reaguje na Emil Novák
Promiňte, že jsem Vás špatně pochopil. Asi nemá cenu se hádat o procenta, těch metod je více, např. u HELMETHu jsem se dočetl, že je možné v praxi dosáhnout 80% učinnost P2G. Trochu protěžuji SNG, protože to je můj oblíbenec, ale klidně se můžeme bavit např. o vodíku, kde se dostaneme ke značně vyšší účinnosti celého cyklu.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 15:06 Reaguje na Marek Drápal
Účinnost celého vodíkového cyklu je kolem 25 %, tzn. že 3/4 uskladněné elektřiny jsou ztráty. To zrovna nejde dohromady s tím, jak jste chtěl snižovat spotřebu ČR na polovinu.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 15:21 Reaguje na Emil Novák
Přiznám se, že praktickou zkušenost nemám, ale třeba tady: https://en.wikipedia.org/wiki/Power-to-gas píší i o 44% účinnosti. A je třeba dodat, že ideálně by to mělo "požrat" přebytky, které by se jen těžce využily.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 08:42 Reaguje na Marek Drápal
Jenže když budou zdroje z jednoho místa (větrný park), tak budou měnit výkon prakticky synchronně, takže výkyvy do sítě budou stejné. Jen to bude stát naprosto šílené peníze a devastaci přírody těžbou mědi na dráty. Jediný bonus tohle řešení má pro případ poruchy onoho centrálního kabelu (nebo s ním bezprostředně souvisejících zařízení), nicméně jejich zajištění duplicitou či triplicitou vyjde mnohonásobně levněji a ani ta devastace ŽP těžbou mědi nebude tak velká.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, výkon budou měnit synchronně, ale riziko havarijního výpadku bude minimální. Odhaduji, že těžba uranu bude mnohem škodlivější ve srovnání s těžbou rudy na kabely. V případě VVN se uplatňuje skin efekt a co je "v" kabelu není tak důležité...
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 12:39 Reaguje na Marek Drápal
Těžko budete jednotlivé větrníky konvertovat na VVN. To je prostě šílenost.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

26.1.2021 10:07 Reaguje na Marek Drápal
Pane Drápale, na rozdíl od Vás, o možnostech akumulace něco opravdu reálně vím. Popsal jsem to populárně třeba zde: https://www.osel.cz/10091-akumulace-a-regulace-site.html
Takže vím co je P2G a v jakém stavu u těchto technologií jsme. Proto jsem Vás požádal, abyste jmenoval reálné komerční projekty v této oblasti a jaké množství plynu dodají. Protože v reálu by Vaše paroplynky, které byste postavil, neběžely na zelený ale normální zemní plyn.
Víte, mě fascinují lidé jako Vy, kteří čím méně znalosti o dané problematice mají, tím razantnější vyhlášení předkládají. Jestli toto jsou standardní produkty našich vysokých škol formované paní Pazderovou, tak nás asi opravdu nečeká nic dobrého.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 10:18 Reaguje na Vladimír Wagner
Jak jsem napsal již výše, aktuálně je dražší syntetický plyn vyrobit než ho vytěžit, proto těžko může být komerční projekt životaschopný. Ale totéž platilo v počátcích jaderné energetiky. Nejedná se o problém technologický, ale politický.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

26.1.2021 10:50 Reaguje na Marek Drápal
Fascinujete mě stále více. Vaše víra, že ideologie překoná přírodní zákonitosti a změna přírodních zákonů je čistě politický problém je něco mimo mé chápání. Toto učíte své studenty?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 10:57 Reaguje na Vladimír Wagner
Abych mohl konstruktivně reagovat, budete muset být konkrétnější. Kde svým tvrzením popírám přírodní zákony?
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

26.1.2021 11:11 Reaguje na Marek Drápal
Platí zákony zachování energie a termodynamické zákony. V okamžiku, kdy zavedete cyklus několika dalších konverzí do zásobování elektřinou a tvrdíte, že je jen otázkou politickou, kdy to realizaci zásobování naší společnosti neovlivní, je to přesně toto.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 11:49 Reaguje na Vladimír Wagner
To je samozřejmě relevantní poznámka, která implikuje otázku potenciálu OZE v ČR. Z FVE a VE by asi bez větších obtíží mělo jít získat 42 TWh. Pokud chceme být tedy soběstační v elektřině, bude třeba dosáhnout asi polovičních úspor elektřiny, to by mělo stačit i na pokrytí režie akumulace...
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 12:09 Reaguje na Marek Drápal
Takže naprostá utopie. Spotřeba elektřiny naopak neustále roste a poroste dál, vlivem dekarbonizace a robotizace pravděpodobně ještě rychleji než dosud.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:21 Reaguje na Emil Novák
To už je otázka úhlu pohledu. Úmyslně jsem vynechal potenciál biomasy, který by nás katapultoval ke trojnásobnému potenciálu, ale mám k tomu své důvody.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

26.1.2021 12:31 Reaguje na Marek Drápal
Koukám že Vám zelený proud nestačil a rád byste ještě pálil lesy (i ty americké, jejichž pálení dodává Holanďanům čistou zelenou elektřinu bez emisí - definováno zákonem EU). Já vím, vy neuznáváte přírodní zákony, ale jen ty EU. Předpokládám, že vaše farma v Kokoníně bude dodávat dostatek biomasy, aby se jejím spalováním nahradily Počerady nebo Dukovany. To teprve bude katapult k té zelená idylické budoucnosti. Proboha, kam až může někdo s těmi zelenými fantasmagoriemi zajít. Až k hlásání totální likvidace životního prostředí.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:35 Reaguje na Vladimír Wagner
Jak jsem napsal výše, já osobně jsem biomasu z uvažování vynechal, nicméně se jedná o potenciál ČR, viz Pačesova studie...
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

26.1.2021 13:00 Reaguje na Marek Drápal
Ano, potenciál je, třeba, když Vaše biofarma Kokonín přejde na extenzivní produkci energetických plodin. Jste na to připraveni? Pokud ano, můžete už začít, když chcete do roku 2030 nahradit tímto ty uhelky. Pokud ne, tak tady prosím o takových potenciálech prosím nemluvte.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 13:25 Reaguje na Vladimír Wagner
Ale já od začátku říkám, že jsem z úvah biomasu "vynechal" a že pro to "mám své důvody". Máte to jasně jen o pár řádků výše.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 12:46 Reaguje na Marek Drápal
To není otázka "úhlu pohledu". To je důsledek faktu, že se zákazem uhlí a plynu pro individuální i hromadné (teplárny) vytápění přejde spousta domácností na elektřinu. Prostě proto, že jinou formu energie nebudou mít k dispozici. A až totálně ztrouchniví stromy zabité kůrovcem, tak to čeká i venkov, který teď topí biomasou z kůrovcové kalamity (jako třeba já). A o to naroste potřeba elektřiny. A OZE to nemají šanci pokrýt a není ani možné na ně spoléhast jako na stabilní zdroj. A akumulace potřebných množství energie je z říše fantasmagorií.

Faktem taky je, že JE je s to produkovat teplárenskou energii, na rozdíl od OZE.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:52 Reaguje na Jan Šimůnek
To je samozřejmě relevantní poznámka, úspory elektřiny musí jít ruku v ruce s úsporou energií na vytápění. Tranzitní technologii by měla být kogenerace, ale cílový stav vidím v pasivních budovách.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 18:20 Reaguje na Marek Drápal
Kogenerace u OZE?
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

26.1.2021 12:23 Reaguje na Marek Drápal
Pod formulaci "bez větších obtíží" dokážete koukám schovat úplně všechno.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:33 Reaguje na Vladimír Wagner
Ano, třeba studii AV ČR.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.1.2021 12:33 Reaguje na Marek Drápal
Dle aktualizované studie o potenciálu VtE v ČR je v rámci konzervativního scénáře potenciál 6,227 TWh, podle optimistického scénáře 18,844 TWh.

V případě konzervativního scénáře by pro FVE musel být instalovaný výkon cca 35 700 GWe, v případě optimistického scénáře by pro FVE musel být instalovaný výkon cca 22 000 GWe. Tak to byste čistě teoreticky dostal roční výrobu 42 TWh.

Ještě připomenu, že v současnosti máme instalovaný výkon FVE cca 2,1 GWe.

Ať si každý udělá obrázek o "bez větších obtíží"
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:41 Reaguje na Jaroslav Studnička
Čísla, která uvádíte souhlasí s mými výpočty. Myslím si, že to realizovatelné je. Pokud Vás formulace "bez větších obtíží" dráždí, netrvám na ní. Měl jsem na mysli, že skutečný potenciál je ještě mnohem vyšší, ale není to již bez hlubších kompromisů...
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 12:48 Reaguje na Marek Drápal
Stačí extrapolovat současné peníze na podporu OZE do téhle šílené představy, a je jasné, že by na to spousta lidí prostě neměla.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 13:11 Reaguje na Jan Šimůnek
To je samozřejmě aspekt, který nelze přehlížet a se kterým se musí pracovat. Mohlo by pomoci účtování dle aktuální situace na trhu. "Bohatí" by si vyprali i když nefouká a nesvítí a "chudí" by si počkali na přebytek.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 13:57 Reaguje na Marek Drápal
A důvod takového sebemrskačství, když můžeme mít elektřinu relativně levnou pořád?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 14:24 Reaguje na Emil Novák
Toto rozhodnutí již nechávám laskavému čtenáři. Cílem mých příspěvků bylo pouze ukázat, že při splnění určitých podmínek lze i v ČR dosáhnout elektrické soběstačnosti z OZE. Tzn. že nejde primárně o problém technologický, ale spíše koncepční.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 14:56 Reaguje na Marek Drápal
Jenom proti té koncepci stojí asi 10,5 milionu obyvatel ČR, kteří nemají v úmyslu vrátit se životní úrovní zpátky do první poloviny 20. století.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.1.2021 15:00 Reaguje na Marek Drápal
Teď nevím, jak to myslíte?
Výše jste v jednom příspěvku psal o 42 TWh z OZE. Teď jste psal o "elektrické soběstačnosti z OZE"...
To už se ovšem nebavíme o 42 TWh.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 15:13 Reaguje na Jaroslav Studnička
Také jsem napsal, že bude třeba spotřebu snížit asi o 50 %.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.1.2021 16:32 Reaguje na Marek Drápal
To jsem přehlédl, omlouvám se.
Nicméně, to je zcela nereálné. Všechny alespoň trochu seriózní predikce hovoří o tom, že navzdory úsporám dojde celkově v nárůstu spotřeby a to nemalém.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 17:56 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je pravda, ale také všechny scénáře počítají s dovozem energie a to se mi nelíbí :).
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 18:23 Reaguje na Marek Drápal
Pokud zavřeme to, co funguje a nahradíme nefunkčními vehikly, tak budeme muset elektřinu dovážet. Pokud to v rámci Green Dealu udělá celá EU, nebude ovšem odkud.
Odpovědět
EN

Emil Novák

25.1.2021 20:51 Reaguje na Marek Drápal
Predikce výkonu větrných elektráren v Německu na den dopředu se v loňském roce dařila v koridoru přibližně +- 5GW, což je ještě relativně slušné když hodně fouká, nějakých +- 10 %, problém je když fouká málo, pak je to klidně i +- 50 %. U fotovoltaiky je to o něco lepší, ale ne o moc. Ve srovnání s tím se samozřejmě výroba jaderných elektráren predikuje nesrovnatelně lépe, neplánovaných odstávek je pár do roka, takže stejně tolik je i dní, kdy nedokážete přesně odhadnout výrobu na den dopředu. Takže mi připadá, že na objektivní popis skutečnosti si hrajete spíš vy.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

25.1.2021 22:36 Reaguje na Emil Novák
Jak snad plyne z diskuse výše, neměl jsem na mysli předpověď dlouhodobou, ale predikci v řádu jednotek hodin. Což je zcela dostačující z pohledu regulace sítě. Naopak havarijní výpadek v JE je z pohledu blackoutu řádově nebezpečnější.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

25.1.2021 23:40 Reaguje na Marek Drápal
Proboha pane Drápale, to opravdu není dostačující a když nemáte pro regulaci stabilní zdroje, které by nahradily ty které vlivem počasí nefungují, tak Vám nebude nanic ani předpověď, která by byla dokonalá. A přesně to je případ, který se v článku popisuje.
S výpadkem jednoho klasického bloku se počítá, takže ten není problém. Problém nastane, když nemáte dostatek stabilních zdrojů, které by nahradily výkyvy v řádu desítek GW, které vznikají vlivem větrníků a fotovoltaik, které sledují změny počasí. A o tom je článek a to je i podstata problému, který vede k událostem podobným té z 8. ledna.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 08:16 Reaguje na Vladimír Wagner
Jak jsem napsal již výše, nejde jen o problém výroby, ale i o řízení spotřeby. Spotřeba musí začít kopírovat výrobu. Nepředpokládám, že by náhradní zdroje typu power2gas plně nahradily výpadky z FVE a VE. I když existuje docela pěkná korelace mezi využitím kogeneračních zdrojů s nedostatky větru/slunce, přesto bude třeba řídit spotřebu v rozsahu, který si dnes nedovedeme představit.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

26.1.2021 08:27 Reaguje na Marek Drápal
To se mi líbí. Ropáci řídí výrobu energie podle spotřeby (poptávky), zelení budou řídit spotřebu dle možností výroby, tedy dle počasí.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:12 Reaguje na Karel Tejkal
Dokážu si představit, že by se jednalo o proces řízený ekonomicky. Pokud by nefoukalo a nesvítilo, tak by se např. odstavila výroba hliníku, která, pokud si dobře vzpomínám, svého času spotřebovávala 1/3 veškeré elektřiny Slovenska.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 09:17 Reaguje na Marek Drápal
Výsledek bude jediný - hliníkárna se přestěhuje tam, kde může vyrábět pořád a ne jen když fouká a svítí.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:29 Reaguje na Emil Novák
Souhlasím, že to je jeden z hlavních problémů celé zelené Evropy a je to dobře vidět i na grafech emisí, pokud se podíváme na pokles v Evropě a nárůst v Číně.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 12:50 Reaguje na Marek Drápal
To je důvod, proč je to celé v praxi nerealizovatelná magořina.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 13:16 Reaguje na Jan Šimůnek
I to je možný pohled. Nicméně koronavirová krize ukazuje, že přesun výroby do Číny nemusí být jen environmentální katastrofa. Kardinální otázkou tedy je, zda by "soběstačná" Evropa vydržela. Už Řím byl naprosto potravinově závislý na Africe. Bylo by něco, s čím by si současná soběstačná Evropa neporadila?
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 18:26 Reaguje na Marek Drápal
Je to složitější: Nejprve dovozem laciného obilí zlikvidovali vlastní produkci, pak se stali závislými na dovozu a nakonec se jim to totálně podělalo a Alarich sesadil Romula Augustula. Čímž zhasli. Gótové pak lokální produkci obilí obnovili.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 08:45 Reaguje na Marek Drápal
To už tady bylo za komunistů, ještě v 60. letech: Periodické vypínání měst, vesnic a ve větších městech čtvrtí. Takže návrat k poměrům za socialismu. Od zelených se ovšem nic jiného ani čekat nedá.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

26.1.2021 09:11 Reaguje na Vladimír Wagner
Máte sakra výdrž jako energetik oponovat fanatikům
bez patřičného vzdělání a hlavně znalostí. Jeden
je stavař, druhý absolvent zemědělské VŠ a všichni dohromady mají moudra vyčtená z novin a příruček
ekospolků. K tomu přidám politiky ideology a je
tu kompletní plejáda "odborníků" na energetiku.
Vím jedno, že fanatika nepřesvědčí nic. On věří
a nad vírou se nediskutuje, víra nepotřebuje
rozum a ten mnozí dokonce postrádají.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 06:42 Reaguje na Marek Drápal
Takže kdy nějaký havarijní výpadek JE způsobil blackout? Já o žádném nevím. Za to vím minimálně o dvou havarijních výpadcích větrných parků, které ten blackout skutečně prokazatelně způsobily.
První příklad předloni ve Velké Británii, provozovatel větrného parku Hornsea One Ørsted, který za něj dostal pokutu 4,5 milionu liber:
https://www.greentechmedia.com/articles/read/orsted-and-rwe-fined-millions-for-major-uk-blackout
Druhý příklad, blackout v jižní Austrálii, čtyři energetické společnosti skončily u soudu, protože jejich větrné parky neustály v rozporu s požadavky na připojení k soustavě pokles frekvence a odpojily se.
https://www.abc.net.au/news/2019-08-07/sa-blackout-explained-as-regulator-launches-legal-action/11390760
Další příklady výpadků v zemích, které se příliš spoléhají na intermitentní zdroje, opět Austrálie:
https://climatechangedispatch.com/power-outage-australia-clouds/
A pro změnu loni Kalifornie, krásná ukázka jak je predikce v řádu hodin zcela dostačující z pohledu regulace sítě:
https://www.reuters.com/article/uk-usa-electricity-kemp-idUKKCN25F106?edition-redirect=uk
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 08:22 Reaguje na Emil Novák
Jak jsem již opakovaně uvedl, rozsegmentovat a připojit větrný park nezávislými linkami je čistě věc financí, nikoliv technická. Pokud půjde o menší, nezávislé zdroje je pravděpodobnost havarijního výpadku řádově nižší než v případě velkého zdroje typu JE. A stejně tak je pravděpodobnější blackout způsobený výpadkem velkého zdroje.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 08:33 Reaguje na Marek Drápal
Až na to že ta "věc financí" je naprosto zásadní, vyvedení výkonu z větrného parku je jednou z největších položek, takže ve skutečnosti se jde úplně opačným směrem než vy tu malujete. O žádné menší nezávislé zdroje nepůjde.
"A so-called integrated approach to connecting offshore projects could also reduce the physical infrastructure needed to connect offshore wind farms to the grid by 50% over the next 30 years, due to fewer cables, landing points and network assets required."
https://renews.biz/63445/report-trumpets-benefits-of-shared-offshore-connections/
Problém navíc je i v tom, že větrné i fotovoltaické parky jsou připojené přes střídače, což je elektronika, která je daleko náchylnější na výkyvy frekvence, takže už se několikrát stalo, že takovou odchylku neustály a od sítě se odpojily.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:19 Reaguje na Emil Novák
To že se jde úplně jiným směrem ale přeci neznamená, že je to správné. To je to co jsem napsal již na začátku, bez kvalitní sítě a tím myslím i poslední míli ke zdroji, bude celý systém náchylný k havárii.
Odpovědět
EN

Emil Novák

26.1.2021 10:04 Reaguje na Marek Drápal
Ono se to na tom vašem obláčku všechno krásně plánuje, jenomže pak ty vaše nápady musí taky někdo zaplatit. A už takhle jsou náklady síťovou infrastrukturu obrovské, natož když všechno bude ×2.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 10:13 Reaguje na Emil Novák
Ano, podle mě je to otázka ekonomická a nikoliv technologická. Ovšem výpočet co je skutečně levnější není zdaleka tak jednoduchý, jak se může zdát...
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 10:52 Reaguje na Marek Drápal
Samozřejmě i na druhou stranu, to co tvrdíte vy přeci neznamená, že to je správně.
I když byste možná měl pocítit vaši medicínu. V rámci zachování bezproblémové sítě by konkrétně vás měl operátor sítě odpojit.

Co se týká stabilní sítě, spolehlivá síť je taková, která netrpí výpadky a dodává energii zákazníkovi dle jeho požadavků. Řiditelná je taková, kdy lze parametry sítě (U,I,f,theta) držet v požadovaných mezích. Spolehlivé zdroje jsou takové, které lze provozovat dle potřeby a sami od sebe nezmění svůj stav. Případně odstávky a najetí lze plánovat dlouhodobě dopředu. Řiditelné zdroje jsou takové, u kterých je možné dle potřeby měnit výkonové i jiné parametry tak aby dokázaly síť udržet na požadované kvalitě. A to stávající OZE vyjma některých vodních elektráren nejsou.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 11:19 Reaguje na Milan G
Co je a není správné, je věc politická či etická. Snažím se rozkrýt, že existuje možnost transformace směrem k OZE. Netvrdím ovšem, že to bude zadarmo a že to nebude znamenat ústupky, na které nejsme v současné energetice zvyklí.
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 11:39 Reaguje na Marek Drápal
Máte na mysli, že se v budoucnu máme smířit s tím, že od listopadu do března budeme bez EE?
Takže kvůli OZE budeme předělávat celou síť? Protože vy tam vidíte možnost transformace? Co když se ukáže, že to je krok špatným směrem? Že OZE může být pouze jen jako doplněk mixu a nikoliv hlavní ukazatel. Kde vezmeme další biliony na nápravu?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:15 Reaguje na Milan G
Ano, myslím, že v prosinci a lednu se bude muset především průmysl uskromnit. Míra uskromnění půjde ruku v ruce s mírou úspor. Nicméně si myslím, že se to dá vcelku dobře namodelovat, takže to nebude krok do neznáma.
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 12:28 Reaguje na Marek Drápal
Nebuďte zbytečně skromný. Pouhé dva měsíce predikujete, proč ta skromnost? Nejedná se spíš o ty měsíce co uvádím já, tedy od listopadu a možná bych mohl začít říjnem až do března? Kolik procent do sítě dodá např FVE? A to se nebude muset uskrovňovat pouze průmysl, ale i občanský sektor, což bude mít pravděpodobně dalekosáhlé sociální a ekonomické dopady.

Ale tak určitě, pokud tu modelaci budete dělat např. vy nebo vám podobní vše klapne tak jak má o tom není pochyb. Realita bude však jiná.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:46 Reaguje na Milan G
Mám zkušenost, že prosinec a leden jsou kritické. Listopad a únor jsou již mnohem lepší. Tam už je pravděpodobnost dlouhodobé "deky" mnohem méně pravděpodobná.
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 13:22 Reaguje na Marek Drápal
Buďto lžete anebo žijete v jiné ČR. Slunečního svitu tady moc nebylo a že by nějak extra foukalo, to také ne.

V listopadu je slunečního svitu cca 41 hodin, takže ani ne dva dny, v prosinci totéž o lednu a únoru radši ani nemluvit.

Ale i kdybych připustil, že pouze prosinec a leden je kritický, znamená to co?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 13:32 Reaguje na Milan G
Já s Vámi souhlasím, že i listopad a únor není žádné terno. Jen jsem si dovolil referovat o vlastní zkušenosti, kdy z pohledu akumulace není kritický jen vlastní celkový světelný příkon v daném měsíci, ale i délka časového okna, kdy slunce nesvítí. Jeden faktor ovlivňuje dimenzování výkonu, druhý kapacitu akumulace. A ta je největším ekonomickýml limitem.
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 14:28 Reaguje na Marek Drápal
Já to zkrátím, od 01.11.2019 do 30.03.2020 byl podíl zdrojů na výrobě elektřiny takový: hnědé uhlí 40,1%, JE 34,9%, větrné elek. 1,2%, FVE 1,4% atd. další zdroje neuvádím, neboť se nedotýkají naší diskuse. Bez ohledu na vaší zkušenost, na to co je kritické a co už ne a různé vámi uváděné faktory, ty čísla mluví naprosto jasně a usvědčují vás, když už ne ze lži tak z manipulace ano.
Za pět! měsíců dodalo FVE 1,4% EE do sítě, víc prostě nešlo, byly dny i týdny kdy dodávaly 0/nulu/ jednoduše nesvítilo sluníčko.
Aby nedošlo k omylu, nezatracuji OZE, v mixu by mělo být, ale v žádném případě jako hlavní zdroj.
Pokud bych přistoupil na vaši rétoriku tak bych měl jít urychleně zakoupit aspoň dvě další centrály a kanystry. Ale fakt nechci aby v takovém světě rostly moje děti a vnoučata.

Nevím kolik vám je let, ale tohle bylo v minulém režimu, rozhlas po drátě nahlásil teplotu, tlak vzduchu, rosný bod a energetický stupeň a když došlo k překročení tak se vypínal proud. Nejdřív fabrikám, pak i domácnostem. No a vy a vám podobní nás všechny chcete opět do toho systému omezování EE vrátit.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 14:50 Reaguje na Milan G
Rozumím, že se Vám to nelíbí a nijak Vás do toho nenutím. Mým cílem bylo ukázat, že to možné je a jaké to má důsledky.
Omlouvám se, pokud někoho mé zkušenosti mohly zmást. Přesto je dobré si uvědomit, že v únoru získáte z FVE oproti lednu skoro dvojnásobek a v březnu trojnásobek...
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 16:20 Reaguje na Marek Drápal
No pokud je základna k výpočtu 0,00001 tak výsledek dvakrát víc za dva měsíce nebo třikrát víc za tři měsíce bude vskutku ohromující a famózní.
Jestli teda bylo vašim cílem ukázat, že to možné je tak se vám to dost nepovedlo. Nebo, možné to je, ale ty důsledky jako rozvrácená ekonomika, zmrzlí lidé na chodnících, to je vaše představa? A FVE škrtnem jako hlavní zdroj EE pro budoucnost, co vy na to?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 17:37 Reaguje na Milan G
Nevidím to až tak černě, ale nezastírám, že by šlo o velký kompromis. Samozřejmě že existují různé plány jako soláry na Sahaře atp., ale to s sebou nese zase další komplikace, takže to není můj šálek kávy.
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 19:16 Reaguje na Marek Drápal
Až do teď to byla celkem slušná debata, ale teď už blábolíte nesmysly. Tím z mojí strany končím, tohle už nemá význam.
Odpovědět
FK

Filip Kondapaneni

26.1.2021 12:09 Reaguje na Emil Novák
Většinou ty střídače nestojí u VT ty neustálé napěťové špičky když dojde k silnému poryvu větru, a elektronika která má na starost hlídání natočení lopatek a rychlost otáčení VT to nestihne akorát. Vstupní obvody střídačů pak časem (měsíce, roky) dají sbohem. To mám osobní zkušenost z VT do 0,1 MW. U velkých nevím jak to je.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.1.2021 08:43 Reaguje na Marek Drápal
Jak jsem zase opakovaně uvedl, OZE jsou výkonově svázány s počasím, svítí-nesvítí, fouká -nefouká. Tedy i jejich výkonové chování je z podstaty náhodné.
Jaderné elektrárny tyto problémy nemají , mimo technických poruch kterých je jak šafránu.

Proto musí být OZE zálohovány a celý systém distribuce el. energie musí být doslova překopán.

A tady přichází ke slovu ekonomika, OZE započteme-li náklady i na kompenzační opatření jsou nejdražším zdrojem el. energie.

Aby se realita schovala byla uvalena daň na fosilní paliva a její výnos je převáděn ve prospěch OZE + "příspěvek" na OZE z našich kapes.
A tak je dokazována láce OZE oproti konvenčním zdrojům.
Nic jiného než jarmareční švindl ekofanatiků.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:25 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já s Vámi ale v podstatě souhlasím. Transformace energetiky musí proběhnout na obou stranách (zdrojů i spotřeby) a bude to něco stát.
Z ekonomického hlediska je to složité. Do jaderného programu bylo totiž za desítky lete napumpováno obrovské množství peněz...
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 10:56 Reaguje na Marek Drápal
Tohle mně zajímá...Do jaderného programu bylo totiž za desítky lete napumpováno obrovské množství peněz...
Do jakého jaderného programu a hlavně kým tam byly nality ty peníze? Upozorňuji, že se bavíme o JE a nikoliv o válečném programu.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 11:03 Reaguje na Milan G
Obávám se, že rozdělení těchto spojitých nádob je do značné míry nemožné... Ale ani výhled do budoucnosti není zdaleka tak jasně predikovatelný. Už jen plat pár odborníků, kteří budou monitorovat dokonalé jaderné úložiště po tisíce let není málo peněz...
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 11:24 Reaguje na Marek Drápal
Aha, to jsem předpokládal, nedozvěděl jsem se nic, pouze všeobecné bláboly.
Ale chápu, že speciálně pro vaši argumentaci jako odpůrce JE by se vám hodilo do nákladů na jaderný program započítat i ten válečný program.

Už jsem to tady psal několikrát, patrně asi nevíte, že nejen JE mají radioaktivní odpad, ale i nemocnice, různé výzkumné ústavy atd. Nelze tedy si jen tak vytáhnout kvůli odpadu pouze JE a pak tady s tím šermovat, jak je ta JE špatná, nehledě na to, že JE na speciální účet posílá peníze právě na vytvoření jaderného úložiště. A to úplně pomíjím, že technologie jde kupředu a v blízké budoucnosti se můžeme připravit na to, že dojde k opětovnému zpracování jaderného odpadu.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:04 Reaguje na Milan G
Kolik peněz tedy stál jaderný program jako celek a kolik procent šlo na vojenské účely?
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 12:13 Reaguje na Marek Drápal
Na to jsem se ptal já vás. Vy jste tady argumentoval kolik peněz se do toho napumpovalo, odpovědi jsem se nedočkal.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 12:22 Reaguje na Milan G
A Vy to víte?
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 13:24 Reaguje na Marek Drápal
Domníval jsem se, že nám to řeknete, když jste o tom tak zasvěceně psal. Proto jsem se vás ptal, můžete tedy odpovědět?
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 13:35 Reaguje na Milan G
Já jsem napsal, že do jaderného programu bylo napumpováno veliké množství peněz. Také jsem napsal, že si myslím, že jsou to spojité nádoby a že to nepůjde oddělit. Vy myslíte, že to jde, tak jsem z toho vyvodil, že víte jak.
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 13:58 Reaguje na Marek Drápal
vy jste napsal toto..Do jaderného programu bylo totiž za desítky lete napumpováno obrovské množství peněz...

já jsem se vás zeptal..Do jakého jaderného programu a hlavně kým tam byly nality ty peníze? Upozorňuji, že se bavíme o JE a nikoliv o válečném programu....

OK počítáte mírovou a válečnou JE dohromady, takže nám aspoň prozraďte kolik těch prostředků do toho bylo kompletně nalito a proč je to složité, jak píšete zde...Z ekonomického hlediska je to složité. Do jaderného programu bylo totiž za desítky lete napumpováno obrovské množství peněz...
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 14:52 Reaguje na Milan G
Myslím si, že to nikdo neví. V USA se to odhaduje na 5.10^12 dolarů a vyšla o tom 700 stránková kniha. Kolik to bylo v Rusku, Číně, Pakistánu, Indii, ... se asi nedozvíme nikdy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

26.1.2021 11:11 Reaguje na Milan G
Tady se pana Drápala musím zastat.
Jaderné vyzbrojování a jaderná energetika jsou spolu reálně provázány. (typicky Irán)

Ale proto přece vznikla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (zkráceně MAAE), která rovněž odpovídá za za kontrolu dodržování Smlouvy o nešíření jaderných zbraní.
Odpovědět
MG

Milan G

26.1.2021 11:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Domnívám se, že od určitého momentu došlo k oddělení válečného využití a mírového využití. Argumentace Iránem není asi to pravé, protože v jeho případě jde o zneužití mírového programu kvůli restrikcím.
Přijde mi trochu scestné počítat do nákladů na JE vývoj a výrobu např. Cara, a dalších specialit po roce 1954.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 08:47 Reaguje na Marek Drápal
Jenže by to stálo mnohem víc než poctivá jaderná elektrárna. A výš jsem zmiňoval devastaci životního prostředí těžbou mědi na tato připojení. Pokud by se to mělo dělat celosvětově podle plánů šílených ekologů, tak tolik mědi snad ani ve známých těžitelných ložiscích tohoto kovu není.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 09:49 Reaguje na Jan Šimůnek
S tou ekonomikou je to složité. Nelze pominout obrovské investice do jádra od druhé světové války a stejně tak externality při těžbě a skladování uranu. Jen v okolí Ralska hasí DIAMO největší problémy 30 let...
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 12:55 Reaguje na Marek Drápal
Něco jiného jsou investice do vývoje (a po jeho ukončení to jede a začne ty peníze zase vracet) a něco jiného je průběžné dotování provozu, což je problém OZE, zejména FVE a VtE. To jsou v podstatě nekonečné (a stále narůstající) peníze pro bezcenné parazity, kteří OZE provozují.
Odpovědět
MD

Marek Drápal

26.1.2021 13:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Řekl bych, že z počátku to bylo také myšleno jako podpora něčeho, co by nebylo ekonomicky realizovatelné, ale s výhledem, že se to stane ekonomicky soběstačné. Ovšem tato tranzitní fáze se trochu zvrhla.
Odpovědět

Jan Šimůnek

26.1.2021 18:29 Reaguje na Marek Drápal
Jsem toho názoru, že to byl od samého počátku vědomý a plánovaný tunel.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2021 21:09 Reaguje na Jan Šimůnek
Ti "paraziti" už loni dodali do sítě víc elektřiny, než uhláci s plynaři dohromady:
"V Dánsku loni (2020) vítr a solární energie pokrývaly potřebu elektřiny ze 61 procent, což by nejvyšší podíl v EU. V České republice a na Slovensku však podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů činil méně než pět procent.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/studie-obnovitelna-energie-uz-je-hlavnim-zdrojem-elektriny-v-eu
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.1.2021 09:52 Reaguje na Jan Šimůnek
No právě.
Pokud platím 60 eur za to, že se vybagruje uhlí a prožene komínem, tak kromě elektřiny zničím krajinu, spotřebuji naftu a vypustím jedy do ovzduší.
Když zaplatím 60 eur za fve a ve, tak zaplatím jen investici a dál se postará sluníčko, nefučím nikam nic a krajinu taky nikdo nebagruje.
Pokud přetoky koupí akumulátory, dotacde budou nula, ale cena nepůjde dolů, proč by měla?
Jenom se bude daleko méně pálit fosilního uhlíku za stejné kačáky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

29.1.2021 13:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém je, že za uhelnou elektrárnu platíte to, že se postaví, za FVE platíte to, že jede. Oproti tomu uhelná si vydělá na provoz a ještě generuje zisk. U FVE jsou ziskem akorát dotace na provoz, bez nich je v mínusu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

30.1.2021 18:49 Reaguje na Jan Šimůnek
Vysvětlovat dokola nemá cenu, u nás se dotuje i uhlí a bude toho stále víc.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.1.2021 16:18
Pane Wagnere, pořád dokola tu vysvětlujete, jak to všichni dělají špatně a jak to nejde.
Nemohl byste napsat článek, jak to dělat lépe? Ale reálně, nemyslím iluzorní názory pana Vinklera, že pokryjeme zemi JE které dají výkon 100% našich potřeb.
Jak to udělt bez uhlíku plně funkčním způsobem?
Odpovědět