https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimirn-wagner-jaka-je-realita-okolo-noveho-bloku-v-dukovanech
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Jaká je realita okolo nového bloku v Dukovanech?

24.11.2020
Jaderná elektrárna Dukovany, vyfocená z dopravního letadla na lince Oslo Vídeň.
Jaderná elektrárna Dukovany, vyfocená z dopravního letadla na lince Oslo Vídeň.
V posledních dnech se nejen na Ekolistu objevila celá řada příspěvků, které napadají výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. V těchto textech se objevila celá řada nepravd a účelových manipulací. Proto jsem se rozhodl alespoň některé z nich uvést na pravou míru.
 

V textech Ivana Gabala, Jana Palaščáka, Edvarda Sequense, Marka Hilšera, Jana Čižinského, Mariana Jurečky a vyhlášení Think tanku Evropské hodnoty zaměřených proti současné snaze vlády připravit podmínky pro výstavbu jednoho jaderného bloku v elektrárně Dukovany se objevuje celá řada nepravdivých informací a manipulativních tvrzení. Pokusil bych se alespoň některé z nich komentovat.

Opravdu jaderný blok nepotřebujeme, je možné počkat?

V řadě z těchto příspěvků se tvrdí, že žádné nové jaderné bloky nepotřebujeme. Jan Palaščák píše, že díky poklesu spotřeby kvůli epidemii COVID-19 vlastně není třeba spěchat a je dost času na čekání. Není tak třeba rozhodovat výstavbu nového jaderného bloku nyní a je možné několik let počkat. V tom ovšem pravdu nemá.

Energetika je běh na dlouhou trať, investice do ní jsou dlouhodobé, a i vytváření a přebudování energetického systému trvá řadu let a spíše i desetiletí. Od našich předků jsme zdědili poměrně robustní a kvalitní energetický systém, což nám dovolilo řadu let váhat a zůstávat v nečinnosti. To se však už nyní mění. Naše energetické zdroje stárnou a bude je třeba nahradit. Během následujících 20 až 30 let nám z těch stávajících zůstane minimum, z těch nízkomemisních jde hlavně o jadernou elektrárnu Temelín a vodní elektrárny. Pokud chceme snížit emise CO2, musíme postupně uzavřít všechny uhelné bloky. Životnost skončí nejen u jaderné elektrárny Dukovany, ale také u existujících větrných a fotovoltaických zdrojů.

Je tak třeba postavit náhradu všech těchto zdrojů. Pokud se chceme obejít bez uhelných zdrojů, máme dvě možnosti. Buď se vydáme cestou mixu zdrojů plynových a obnovitelných, nebo vytvoříme mix zdrojů jaderných a obnovitelných. Každá z těchto cest má svá rizika i pozitiva.

Především je třeba zmínit, že plynové zdroje jsou fosilní. Pokud se započítají i emise skleníkových plynů při těžbě a dopravě zemního plynu, tak není z hlediska emisí o moc lepší, než je tomu u uhlí. A opravdu to není zdroj, se kterým lze dosáhnout uhlíkovou neutralitu. A právě na dosažení uhlíkové neutrality tlačí Evropská unie. Může se tak stát, že postavíme nové paroplynové bloky a velice brzy je budeme muset kvůli tlaku Evropské unie a cenám emisních povolenek zavřít. Podobně to dopadlo s novými moderními uhelnými bloky v Německu.

Někteří ze zmíněných autorů se při obhajobě možnosti bezjaderné cesty odkazují na studii Ember a další podobné, které tvrdí, že do roku 2030 bude možné odstavit většinu či dokonce všechny uhelné bloky. Podívejme se však na energetický mix, který tyto studie předpokládají. Všechny počítají s fungováním současných Dukovan. Studie Ember předpokládá přes 4 GW plynových bloků, 10 GW fotovoltaiky a 4 GW větrných zdrojů.

Připomeňme, že u nás máme zatím pouze necelé 0,4 GW výkonu ve větrných zdrojích. Studie Ember počítá s daleko vyšší efektivitou nových větrných turbín, než je u těch našich současných. Znamená to, že předpokládá velké turbíny s výkonem 3 MW v dobrých lokalitách. To znamená, že za deset let by se mělo u nás postavit více než 1300 větrných turbín, a to většinou na ekologicky cenných územích. Pro srovnání lze uvést, že v Německu v sousedním Bavorsku, kde je extrémní podpora Energiewende, se podařilo vybudovat pouze něco málo přes 2 GW větrníků a výstavba dalších se právě kvůli odporu obyvatelstva téměř zastavila.

Pokud si představíme odpor obyvatel i proti jednotlivým větrným turbínám v krajině, tak si nedovedu představit, že se podaří najít dostatek vhodných míst, překonat zmíněný odpor obyvatel, získat stavební povolení a potřebné stovky větrníků a vedení k nim postavit. Připomeňme, že v případě jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně jsou místa stavby vybrána, připravena, stavba má podporu místních obyvatel a řada potřebných dokumentů pro stavbu i posouzení dopadů na životní prostředí byla už schválena.

To je jen jeden aspekt problémů, které tyto studie přehlíží. Velmi kritické je také zanedbání problému s regulací a spoléhání na import elektřiny v době bez větru a slunce v regionu, kdy bude elektřina chybět i u našich sousedů. Představy studií jsou tak nerealistické a čistě papírové.

I z jen zmíněného je vidět, že nelze dále čekat a je třeba nové zdroje začít konečně budovat. On totiž výběr místa, návrh projektu, získání stavebního povolení a realizace stavby trvá několik let i u plynových a obnovitelných zdrojů. Pokud chceme mít tyto a jaderné zdroje, byť třeba jen ty, které nahradí Dukovany, musíme začít s jejich realizací už nyní. Na tom žádná nová aktualizace státní energetické koncepce nic nezmění.

Na závěr bych připomenul, že naše země má s geografických hledisek omezené možnosti využití obnovitelných zdrojů. Možné cesty k nízkoemisní energetice a jejich úspěšnost lze posoudit podle dosavadních zkušeností a lze z nich vyvodit i možné scénáře a rizika energetického přechodu v České republice.

Měli bychom si rozmyslet, zda i v takových místech chceme lesy větrníků. Krajina na Šumavě.
Měli bychom si rozmyslet, zda i v takových místech chceme lesy větrníků. Krajina na Šumavě.
Zdroj | Vladimír Wagner

Velký reaktor, nebo malé modulární reaktory?

Většina zmíněných autorů příspěvků je podobně jako Edvard Sequens a priory proti využívání jaderné energetiky, jiní jsou proti stavbě velkého bloku III. generace a navrhují počkat na malé modulární reaktory. Jestliže stejní lidé píši, že nevýhodou výstavby jaderného bloku je to, že bude jeho výstavba trvat delší dobu a nebude dokončen před rokem 2036, tak je třeba připomenout, že první prototypy malých modulárních reaktorů a zkušenosti s nimi budou až v třicátých letech. Teprve potom budeme moci uvažovat, který bychom mohli využít. Prozatím se realizují tyto typy reaktorů pouze pro specifické aplikace. Jako příklad může sloužit například plovoucí jaderná elektrárna Akademik Lomonosov, která začala dodávat elektřinu a teplo na Čukotce. Specifický vysokoteplotní plynem chlazený malý modulární reaktor se uvádí do provozu v Číně. V těchto případech však jde o modely, které se pro naše účely nehodí. U nás uplatnitelné modely jsou zatím pouze na papíře. K těm, které jsou nejblíže realizaci, patří NuScale. Ten v letošním roce dostal všeobecnou licenci amerického úřadu pro jadernou bezpečnost. To však zatím není licence pro konkrétní projekt. Stále se tak neví, kde a kdy se první projekt realizuje. Podrobnější rozbor současného stavu v oblasti malých modulárních reaktorů lze nalézt v přehledu na serveru oEnergetice.

Důležitou skutečností, kterou je však třeba zdůraznit, je, že malé modulární reaktory nenahradí nebo nevytlačí velké reaktory III. generace. Malé reaktory se budovaly na počátku využívání jaderné energetiky. To, že se postupně přecházelo ke stále větším modelům, nebylo samoúčelné. Větší blok je ekonomičtější a náklady na jednotku vyrobené elektřiny jsou u něj nižší. Výhodou malých modulárních reaktorů by mělo být využití finančního modelu s postupnou výstavbou většího zdroje z menších modulů, který snižuje investorské riziko a také cenu potřebných peněz díky rozložení investice. K dopadům použitého finančního modelu se ještě vrátíme. Pokud však potřebujeme velký zdroj a finanční model počítá s dlouhodobou životností a návratností a zajistí nízké úroky úvěrů, pak bude velký reaktor vhodnější i levnější než odpovídající počet malých modulárních reaktorů.

V každém případě však malé modulární reaktory umožní proniknout jaderné energetice do oblasti decentralizované výroby elektřiny a tepla a mohou být velmi užitečné v budoucí fázi přechodu k nízkoemisní energetice. Nejbližší desetiletí však neřeší.

Vliv finančního modelu na cenu

Velká dlouhodobá investice je velmi silně ovlivněna použitým finančním modelem. Pokud se zvolí investorský model, kdy musí být návratnost i pro zařízení s životností přesahující 60 let velmi rychlá a je nutné využít komerční úvěry s vysokými úroky, musí být cena elektřiny relativně vysoká. To je třeba situace s finančním modelem využitým v případě stavby jaderné elektrárny Hinkley Point C. Naopak, pokud jde o státní investici pro získání stabilní dlouhodobé dodávky levné elektřiny, pak návratnost nemusí být rychlá a financování je zajištěno úvěry s nízkými úroky. V tomto případě pak může být cena elektřiny relativně velmi nízká. Pan Edvard Sequens velice dobře ví, že právě to je ten rozdíl mezi cenou z investorského finančního modelu bez zapojení státu a finančním modelem se zapojením státu v jim uvedené tabulce. Takže jeho naznačování, že ten rozdíl budou hradit spotřebitelé je od něj čistá účelová manipulace. Podrobněji o srovnání cen jaderných projektů a projektů fotovoltaiky a větrných turbín je ve dvou článcích (zde a zde).

Je zákon nastaven pro Rosatom?

Začíná s tím Jan Gabal a opakuje to nejen Marek Hilšer, že podmínka na maximální výkon reaktoru 1200 MWe je nastavena kvůli tomu, aby v soutěži zvítězil Rosatom. Což ovšem není pravda. Při velikosti naší energetiky se bloky s větším výkonem stávají už značným problémem. V případě většího reaktoru jsou pak reaktorová nádoba a některé další komponenty také větší a při vnitrozemské poloze, kdy se nedá využít lodní doprava, může pak být doprava těchto komponent do areálu elektrárny velmi náročným úkolem.

Pan senátor Hilšer přímo píše: „… tendr je navíc v tuhle chvíli přímo šitý na míru Rosatomu – ten jediný dodává reaktory o výkonu, který Havlíčkovo ministerstvo pro tendr zvolilo (!)“. To ovšem není pravda. Výkon do 1200 MWe nabízí i firma Westinghouse, jejíž reaktor AP1000 má výkon 1000 MWe, podobný výkon má i čínsky reaktor AP1000. I jihokorejský dodavatel bude nabízet zmenšenou variantu svého modelu APR1400, která by měla výkon 1000 MWe. V tomto případě vychází i ze zkušeností s modelem reaktoru II. generace OPR1000, který má také tento výkon. Jeho evolucí větší varianta III. generace vznikla. A předpokládá se, že i francouzská firma se přihlásí do tendru se zmenšenou variantou EPR 2 s výkonem okolo 1200 MWe.

Jak je vidět, požadavek na výkon bloku do 1200 MWe je oprávněný a všichni potenciální dodavatelé jsou schopni tomuto požadavku vyjít vstříc. Jinou věcí je, jak úspěšní jednotliví dodavatele v budování reaktorů III. generace zatím jsou. S tím ovšem nastavení tendru těžko může něco udělat. Podrobný přehled situace s reaktory III. generace, kterých je v provozu už 18, je v přehledovém článku. Největší počet dokončených a rozestavěných bloků III. generace mají Rusové a Číňané, kteří mají zároveň zajištěnu kontinuální výstavbu bloků a potřebné řetězce dodavatelů. Dokáží vybudovat jednotlivé bloky standardně mezi pěti až sedmi lety. Následují Korejci a teprve pak jsou Francouzi a Westinghouse. Právě v tomto roce spouští Rusko a Jižní Korea své první reaktory v zahraničí. Jejich výstavba trvala sedm a osum let. Podrobný přehled současné situace v jaderné energetice je v souhrnném ročním přehledu. Podrobný přehled korejské jaderné energetiky pak zde.

Jak je to s bezpečností a spolehlivostí ruských reaktorů?

Pan senátor Hilšer zpochybňuje bezpečnost ruských bloků VVER1200 a staví je na úroveň Černobylu, cituji: „Stojí za to ale připomenout, že blok v Dukovanech postavený Rusy není jen rizikem geopolitickým a korupčním, jde také o riziko čistě fyzické – Rosatom letos dostavěl jadernou elektrárnu v Bělorusku. Nejenže jim při výstavbě reaktor upadl a ten náhradní zase při přesunu odřeli o sloup, ale především celou elektrárnu tři dny po slavnostním spuštění museli odstavit – prý tam vybuchly transformátory. Nedávno vznikl působivý seriál, který dobře dokumentuje problémy ruské bezpečnosti práce, jmenuje se Černobyl. Možná by se na něj měl ministr Havlíček podívat. A přestat svým konáním ohrožovat bezpečnost této země.

Blok VVER1200, který nabízí Rosatom, vznikl evolucí bloku VVER1000, který máme v Temelíně, a jehož menší verzi VVER440 máme v Dukovanech. Stejné bloky jsou v řadě států, včetně těch evropských. V Evropské unii to nejsou jen bývalé státy východního bloku, jako jsou Maďarsko, Bulharsko a Slovensko, ale také Finsko. Jak v Rusku, tak i mimo něj, tyto bloky fungují velice spolehlivě. Jestliže tedy pan Hilšer zpochybňuje jejich bezpečnost, tak patrně volá po okamžitém odstavení nejen Temelínu a Dukovan.

V provozu už jsou čtyři reaktory VVER1200, jde o dva bloky druhé fáze Novovoroněžské jaderné elektrárny a dva bloky druhé fáze Leningradské jaderné elektrárny. V té druhé nahrazují postupně právě bloky RBMK, které byly i v Černobylu. První z nich, reaktor Novovoroněž II-2, se do provozu dostal na konci roku 2016 a v letech 2017 až 2019 měl postupně roční koeficient využití výkonu 60,9 %, 79,4 % a 74,6 %. To není u prvního bloku úplně nového reaktoru vůbec špatné.

Ještě je třeba opravit nesmysly, které pan Hilšer píše o prvním bloku v běloruské jaderné elektrárně Ostrovec. Tam sice opravdu došlo k tomu, že při kontrole nádoby reaktoru prudce dosedla na podlahu. Při této události nedošlo k žádnému jejímu poškození. Přesto dodavatel, právě proto, aby nemohla být událost zneužita ke kampani proti elektrárně, nádobu vyměnil a původní použije na domácím projektu. Stejně absurdní je argumentace vyhořelým transformátorem měření proudu v Ostrovci. Transformátorů je v řadě podniků obrovská škála, od těch velkých vývodových na 400 kV, až po velké množství malých přístrojových traf pro měření elektrických veličin. A právě toto malé trafo italské výroby, které měřilo proud na výstupu z bloku do sítě, shořelo. Namontovali je Bělorusové sami, nemělo nic společného s jadernou částí a už vůbec ne s Rosatomem. Takové události se nejen při zprovozňování řady podniků libovolným dodavatelem stávají, zařízení či komponenta se vymění a bez problémů se pokračuje. Také blok Ostrovec 1 opět pokračuje v uvádění do provozu a začal opět dodávat elektřinu.

Dodávka jaderného bloku z Ruska je problém, dodávka plynu problém není?

Všichni autoři se ohánějí bezpečnostními riziky při využití ruského jaderného bloku. Jak už bylo zmíněno, ruské reaktory využívá celá řada států v Evropské unii i mimo ni. Nikdy se s tímto využíváním neobjevily žádné problémy takového typu, který zmiňují daní autoři. Palivo pro tyto bloky je schopen dodávat například i Westinghouse, i když z cenových důvodů se častěji využívá palivo ruské. Dále je třeba připomenout, že české firmy jsou intenzivně zapojeny do dodávek pro tyto reaktory, dodávaly tak například armatury i pro běloruský Ostrovec. Tento typ reaktoru mají naši odborníci asi nejvíce osahaný a byl by asi spojen s největším podílem našich dodávek a našeho zařízení. Zároveň i servis a následná údržba by byla v největší míře domácí. Jak už bylo řečeno, staví Rosatom velký počet nových bloků v zahraničí, jmenujme kromě Běloruska třeba Turecko, Egypt, Bangladéš, Uzbekistán, Indii nebo Čínu. A to ve spolupráci s francouzskými, americkými i dalšími firmami.

Staví je však i ve státech Evropské unie. V Maďarsku byla letos podána žádost o licenci na zahájení stavby, která by měla být udělena v příštím roce, kdy se tak rozběhne výstavba samotného bloku. Zatím se pracuje na přípravě staveniště a stavbu servisních zařízení. Je třeba připomenout, že největší část zdržení jde na bedra jednání právě o finančním modelu s orgány Evropské unie a obstrukcemi Rakouska při tomto procesu. V příštím roce by měla obdržet licenci také výstavba tohoto reaktoru v nové finské jaderné elektrárně Hanhikivi. Zde už je staveniště v pokročilém stádiu připravenosti a stavbu bude možné po obdržení licence rychle odstartovat. Rosatom staví více bloků v zahraničí než doma, je tak opravdu těžké si představit, že by se odvážil nějak ohrozit svou důvěryhodnost obstrukcemi při výstavbě.

Dost absurdní je, že titíž autoři, kteří straší závislosti na Rusku při využití ruského reaktoru, jsou často proti jaderné energetice. To, že bez jejího využití bude třeba využít paroplynové bloky a plyn pro ně bude právě z Ruska, už ale neřeší. Jako kluk, který se zajímal o vědu, techniku, kosmonautiku a astronomii, jsem nedokázal pochopit, jak mohli kovaní komunističtí ideologové prohlašovat kybernetiku, genetiku či teorii Velkého třesku za buržoazní pavědy a za každou cenu plivat extrémně primitivním způsobem bez jakýchkoliv jejich znalostí na vědecké a technické úspěchy západních států jen proto, že je dosáhl ideologický soupeř. Nikdy mě nenapadlo, že se stejnými manýry se setkám i po listopadu 1989. Ale pan senátor Hilšer, Ivan Gabal a další ve svých odkazovaných příspěvcích bohužel dosahují jejich úrovně.

Měli bychom si dát pozor, abychom kvůli snižování emisí CO2 nepoškodili své životní prostředí. Okolí šumavské Kvildy.
Měli bychom si dát pozor, abychom kvůli snižování emisí CO2 nepoškodili své životní prostředí. Okolí šumavské Kvildy.
Zdroj | Vladimír Wagner

Zákon na podporu nízkoemisních zdrojů

V současné době neexistuje v oblasti energetiky v Evropské unii tržní prostředí. Systém dotací a penalizací, stejně jako různé ideologické a politické tlaky, je dramaticky pokřivily. To je důvod, proč se i u nás v současné době téměř žádné zdroje bez podpory nebo dotací nebudují. Nejhorší je pochopitelně situace u velkých dlouhodobých investic. Investice s životností a návratností v řádu desetiletí, která je navíc vystavena riziku, že bude kdykoliv čistě z politických či ideologických důvodů uzavřena, se bez jistých státních garancí postavit nedá.

Je pochopitelně řada možností, jak realizovat podporu takové investice a jakým způsobem její realizaci uskutečnit. Zkušenosti s provozem jaderných bloků, příslušné odborníky a připravené pozemky i rozpracované projekty má u nás společnost ČEZ. Je pochopitelně možné nějakým způsobem realizovat nové bloky i v režii státu, ovšem v takovém případě to bude nejen po právní stránce mnohem náročnější. Společnost ČEZ byla částečně privatizována a není čistě státní firmou, jeho vlastníky jsou i minoritní akcionáři. Proto je potřeba najít řešení, které by jim garantovalo, že projekt výstavby nového bloku neohrozí společnost ČEZ a jejich akcionářská práva. Proto bylo potřeba vytvořit systém zákonů a smluv, které i tomuto investorovi umožní realizovat finanční model s dlouhodobou návratností a nízkými náklady na financování. A to tak, aby to bylo přijatelné pro orgány Evropské unie. A součástí tohoto komplexu smluv a zákonů je i zákon na podporu nízkoemisních zdrojů, který nyní projednává sněmovna. Pochopitelně existují různé možné varianty tohoto systému zákonů a smluv. Žádná z nich nebude ideální a bez problematických míst. Ani jedna tak nebude vyhovovat všem a vždy půjde o určitý kompromis.

Nejsem právník a ani ekonom, nebudu tak pochopitelně rozebírat současný návrh a model. Je pravda, že současný zákon je zaměřen na podporu jaderného bloku. Ovšem zákony na spíše větší podporu obnovitelných zdrojů jsou nebo se připravují v současné době také. A i okolo nich je podobně vyhrocená a často velmi manipulativní kampaň.

Jen bych chtěl připomenout několik už zmíněných skutečností. Česká republika má energetickou koncepci, která předpokládá její přechod k nízkoemisní energetice. Při něm se neobejdeme bez nových jaderných i obnovitelných zdrojů. Důvodem, proč jsme za poslední desetiletí nedosáhli žádného pokroku, je právě i neschopnost se dohodnout na racionálním kompromisu a zneužití tématu k politickému a ideologickému boji. Pokud jde někomu opravdu o snížení emisí, ochranu životního prostředí a zajištění životní úrovně a rozvoje naší společnosti, měl by zvážit, zda k tomu manipulativní kampaň za každou cenu přispěje. A zda to nedává politikům pouze prostor k zneužití tématu k politickému boji. Jaká by mohla být shoda v prvních krocích, které ukáží, co je v jednotlivých oblastech možné, je popsána v nedávném článku.

Pokud se nám nepodaří efektivní náhradu odstavovaných zdrojů vybudovat, můžeme se dostat v době, kdy budou tyto zdroje pro dobu, kdy nesvítí a nefouká, chybět všude v Evropě, do daleko většího průšvihu, než nám přinesla dnešní epidemie koronaviru. Mám však obavy, že ani to nepřiměje politiky k tomu, aby téma nezneužívali k politickému boji. Ty dopady nezvládnutí energetiky jsou zdánlivě ještě daleko. Dnes vidíme, že ani mrtví, přetížené nemocnice a lékaři i sestřičky ve skafandrech nepřimějí politiky k přerušení politického boje a házení vidlí do všeho za každou cenu a nevedou u nich ke snaze o racionální společnou cestu k překonání problémů.

Psáno pro Ekolist a Osla.


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (165)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

EN

Emil Novák

24.11.2020 07:51
Všem jmenovaným dát tento článek za trest desetkrát opsat a nechat podepsat od rodičů :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 08:20
Článek považuji za velmi dobrý, srozumitelný a logicky vyčerpávající, schází mi tam ale velmi důležitá oblast akumulací, především vodíkových.
Právě nová koncepce Unie s nimi počítá jako základním akumulátorem pro velké kapacity.
A právě my máme velmi dobré podmínky pro jejich budování, máme masivní přenosovou síť, pozici ve středu Evropy i dost prostoru v brownfieldech.
Daleko lepší, než pro rozvoj VE.

Odhady budoucího vývoje jsou vždy problematické, ale do vývoje SMR investovaly firmy obrovské finance a je velký tlak na jejich rychlé komerční používání. Proto si myslím, že budou běžně k prodeji ještě v tomhle desetiletí stejně, jak byly jiné technologie rychlejší než se čekalo (digitální fotografie, Internet).
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

24.11.2020 08:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejspíš pan autor počítal s tím, že oblast akumulace vyčerpávajícím způsobem doplní v diskusi pan Hanzl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 08:49 Reaguje na Jan Olejníček
Zase nesmysl, pan Wagner má zrovna na mě velmi negativní názor.
Odpovědět
JO

Jan Olejníček

24.11.2020 08:50 Reaguje na Pavel Hanzl
Všiml jsem si a chápu ho.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 15:50 Reaguje na Jan Olejníček
Já taky.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 09:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Akumulace je až další stupeň. Nejprve potřebujete primární výrobu el. energie v dostatečném množství, aby jste byl schopen pokrýt základní spotřebu. O tom je ten článek.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 15:52 Reaguje na Jaroslav Studnička
V Evropě je to už zmáknuté, OZE mají obrovské výkony a tlačí dolů cenu elektřiny až k nule. A my máme babišistán.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 16:01 Reaguje na Pavel Hanzl
100x opakovaná demagogie zůstane i po stoprvní demagogií. Zkuste se dostat do konce roku na 1000x...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 16:16 Reaguje na Jaroslav Studnička
Co je na tom demagogie?
Četl jsem vůbec ty tři jednoduché věy? Nebo ani tohle nepochopíte?
Nebo chcete snad tvrdit, že na trhu s elektřinou se nestlačují ceny právě kvůli výkonu OZE?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 16:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Akumulace zmáknutá není.
Fungující je pouze akumulace do přečerpávajících elektráren. Bateriové systému se v EU rozvíjí, ale kapacita je prozatím nepodstatná.
Váš oslavovaný zelený vodík je zatím ve fázi projekčních řešení. První pilotní jednotky budou stavěny v řádu několika let.
Ano, samozřejmě. V Německu teď z jádra, uhlí a plynu vyrábí 67% el. energie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 17:32 Reaguje na Jaroslav Studnička
V tom příspěvku není o akumulaci ani slovo. A nikde netvrdím, že je to zmáknuté. Není, ale intezivně se na tom maká.
Takže demagogie je, když vy si nepřečtete příspěvek a kdákáte.....
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 17:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Prosím vás, přečtěte si diskuzní vlákno vy experte. Problematiku akumulace jste zmínil vy hned ve druhém příspěvku k tomuto článku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:00 Reaguje na Jaroslav Studnička
Vy fakt neumíte číst, nebo nechápete jednoduchý text?
Já tam přece píšu,že EU "s nimi počítá" (samozřejmě do budoucna) a my máme " dobré podmínky pro rozvoj"!!
Kde je tam proboha napsané, že je něco zmáknuté??
Co kdybyste zkusil používat tu koblihu mezi ušma...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.11.2020 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Na to jsem vám odpovídal několikrát, jak to bude s tou akumulací a podmínkami v ČR, vy experte.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.11.2020 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Intenzívně se makalo celá staletí i na perpetuu mobile. Stále ho nemáme.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.11.2020 11:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale třeba to zlato už by šlo. Sice se to nevyplatí, ale taková prkotina nás v cestě k lepším zítřkům nemusí trápit:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Leda na vašem Paroubkově Marsu
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.11.2020 18:16 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle,
jako všechny ceny, i cena elektřiny se řídí relací mezi nabídkou a poptávkou. U elektřiny se tyto vztahy mění velice rychle, ceny reagují v podstatě okamžitě. A ano, stává se, že spadnou až na nulu.
Měl byste ale pochopit, že právě to je nejlepším důkazem, že otázku akumulace nemají "zmáknutou" ani náhodou - jinak by okamžité přebytky nemuseli nabízet za směšné ceny, nýbrž vesele by je posílali do akumulačních zařízení (ať už založených na jakýchkoliv principech).
Bylo by to fajn, i mně by se to líbilo. Jenže Vy si pletete sny s realitou. Je to totiž pohled do ještě vzdálenější budoucnosti, než vbize spuštění nových bloků v JE. A pozor! Investičně levnější to také nebude.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 22:29 Reaguje na Karel Ploranský
Nikdy a nikde jsem nepsal, že akumulace jsou vyřešené nabo že fungují, možná jsem použil termín že jsou "zmáknuté" ve smyslu, že jsou technicky vyřešené. Ne ovšem kapacitně, to rozhodně ne. Ale všude píšu, že se na tom dělá velmi intenzívně a země, které nepočítají do budoucna s jádrem na nich budou asi stavět stabilitu sítě.
Vy jste zablokován ve přítomnosti a co bude zítra asi netušíte, nějaký vývoj se konat snad nebude.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.11.2020 20:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč plánovat masivní rozvoj akumulace do vodíku, když pro to stále nejsou ekonomicky příjatelné technologie? Již asi 50 let se říká, že komerčně využitelný palivový článek bude k dispozici do 20 let. Pokud postavíme 5 bloků JE, takovým nejistotám se vyhneme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:03 Reaguje na Jiří Svoboda
Palivový článek je už plně funkční a vyrábí se v řadě zařízení (třeba v autech), vodíkové kapacity se budují dost svižně.
https://oenergetice.cz/nemecko/nemecka-spolecnost-apex-energy-zprovoznila-zarizeni-vyrobu-zeleneho-vodiku/
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.11.2020 08:25
Podtržená jednička za skvělý článek.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 09:35
Děkuji, že p. Wagner "vyslyšel" mé volání po přesně takovém článku, aby dokázal vyrovnat velmi nakloněné misky vah z posledních dní.

Je vidět jak rozdílný může být obsah článku tvořený autorem, který kromě znalostí energetiky se dokáže odprostit od politikaření a ideologickou demagogií.
S politikařením a demagogií se tu na diskuzním fóru setkáváme denně.

Správně byla vystihnuta skutečnost, že v dnešní době převládá politikaření, ideologie a demagogie podporovaná všemožnými studiemi nad racionálními úvahami. Takto se opravdu nikam neposuneme.

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 16:07 Reaguje na Jaroslav Studnička
To je hezké, ovšem v tom článku ja zase jeden pohled na celou problematiku a ještě čistě technický.
Velmi by mě zajímal stejně fundovaný článek ze země, kded rozvoj energetiky běží lépe než u nás (což je skoro celá EU) a přitom s rozvojem jádra nepočítají.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 16:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Já tedy nevím, ale článek obsahuje i mnoho dalších aspektů, nikoliv pouze technických.
Klidně si nějaký takový článek z jiné země EU najděte, ale nevím k čemu vám to bude? Řešíme ČR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 17:35 Reaguje na Jaroslav Studnička
Je zbytečné stále objevovat Ameriku. V Evropě je řada zemí, které jsou dál než my a bylo by dobré vědět, jak to dělají ony.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 17:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Nikdo nechce objevovat Ameriku, jen vy to stále nechápete. Rovnice pro ČR je jasná JE + OZE, nebo Plyn + OZE.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.11.2020 18:19 Reaguje na Jaroslav Studnička
A co řeší plyn + OZE?
Vždyť plyn je zdroj zrovna tak fosilní a neobnovitelný jako uhlí...
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.11.2020 20:16 Reaguje na Karel Ploranský
Plyn je ideologicky akceptovaný. Nepleťte do toho zdravý rozum, o ten nejde ani v nejmenším.

To máte podobné, jako třeba s postními jídly - mezi ryby patří i bobr.

Prostě jak je v tom náboženství...
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.11.2020 21:33 Reaguje na Karel Ploranský
Máte pravdu.
Někteří se ovšem domnívají, že JE nepotřebujeme a stačí prostě pouze OZE. Proto je nutné je vyvést z omylu a pokud nebude JE + OZE, bude plyn + OZE.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 22:30 Reaguje na Jaroslav Studnička
AKUMULACE.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.11.2020 23:24 Reaguje na Pavel Hanzl
V ČR těžko, abychom mohli vypustit plyn nebo jádro
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 15:50 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pokud bychom dělali na akumulacích (nejspíše vodíkových) a samozřejmě OZE (hlavně fotovoltaiku,)tak do konce desetiletí můžeme odstavit většinu uhláků a pokud bychom koupili i pár SMR, tak možná všechny. Nechat pár velkých moderních jako zálohu, která pojede jen listopad, prosinec, leden na zálohování fve a do doby, než kleknou tutově Dukovany, můžeme mít energetiku moderní a výrazně čistou.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

26.11.2020 19:25 Reaguje na Pavel Hanzl
Opakujete stále dokola to, co vám tady mnozí několikrát vyvrátili...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

24.11.2020 20:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Neřekl bych dál než my, ale jinde než my a za jakou cenu a s jak jistou budoucností. Co se vám (mně nikoli) dnes jeví jako úžasné, může být za 10 let pohromou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Pohromou bude naše nicnedělání a to celkem spolehlivou.
Vývoj jde řadou nezávislých cest a nějaká se určitě ukáže jako slepá větev, jenže naši uhláci jsou jasní už teď.
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.11.2020 22:47 Reaguje na Pavel Hanzl
A jaký jiný než technický a odborný článek byste chtěl na toto odborné a technické téma? Ideologické blekotání nějakých moderních bolševiků? Těch tu vyšlo několik a některé z nich by se daly použít jako prostředek na vyvolání zvracení. Alespoň u normálně myslících lidí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:14 Reaguje na Jan Šimůnek
Energetika má dost velký přesah právě do podstatných oblastí celé společnosti a nejde ji posuzovat jen z technického hlediska.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.11.2020 10:08
Děkuji za odborný článek hodnotící otázky kolem jaderné energetiky bez
ideologických klišé s jakými tu přispěli svými články novodobí ideologové
Hilšer a Gabal s přispěním diskutérů postrádajících patřičné znalosti
a informace. Takto si představuji článek k JE , kde si člověk může srovnat všechna pro a proti a nebýt oblbován a strašen politiky, kteří vědí prd.
Odpovědět
MG

Milan G

24.11.2020 11:15
Díky za fundovaný článek, perfektní ostatně tak jako vždy.

Jenom mně mrazí při pomyšlení, že to je takové to jak se říká ,, psi štěkaj a karavana táhne dál,,.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

24.11.2020 11:30
Velmi dobrý článek, děkuji za něj.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.11.2020 11:55
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/projekt-rusu-je-technicky-vynikajici-ma-jedinou-slabinu-rika-drabova

Toš, asi tak
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.11.2020 12:20 Reaguje na Jakub Graňák
Díky za odkaz, Dana, jako vždy velice dobrá. Jasně ukazuje, že třeba ten požadavek pro omezení výkonu má své jasné důvody nesouvisející s Rosatomem a snahou ho zvýhodnit v soutěži. Kromě důvodů, které uvádím, je to ještě jí zmíněné omezení v možnostech chlazení. Připomínám, že toto omezení je nutné pro překryv práce nového a starých bloků. V případě, že se nový blok spustí až po odstavení alespoň jednoho starého, tak neplatí. Proto jsem je nezmiňoval.
Trochu bych polemizoval s důrazem, který přikládá Dana některým aspektům. Je pravda, že české firmy jsou zapojeny nebo se mohou zapojit do různých jaderných projektů (dodávaly komponenty třeba i bloky EPR), ale přesto je pravděpodobnost největší účasti v případě bloku VVER1000 nejvyšší. Odborníky, kteří jsou schopni plnit podmínky Evropské unie Rosatom získává už v rámci projektu běloruské jaderné elektrárny, který byl vystaven velmi intenzivnímu dohledu i EU. Zároveň v průběhu projektů Paks a Hanhikivi si tyto odborníky vychová, takž pro případný náš projekt (pokud Rosatom v soutěži zvítězí) už budou k dispozici.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.11.2020 18:40 Reaguje na Vladimír Wagner
Rádo se stalo :-)
Odpovědět
pp

pavel peregrin

24.11.2020 12:21 Reaguje na Jakub Graňák
Tento článek jsem četl, pí. Drábovou považuji za dobrého odborníka. Nicméně nemohu se zbavit dojmu, že v případě takovýchto staveb si každý, Rusy nevyjímaje, nechá nějakého toho žolíka v rukávu. To bychom si JE museli postavit sami.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 17:53 Reaguje na pavel peregrin
Považuji za dost důležité, jestli toho žolíka má v ruce spojenec, nebo nepřítel.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.11.2020 21:23 Reaguje na Pavel Hanzl
Spojenců jsme v dějinách už měli. A nepřátel taky. A překvapivě se v mnoha případech jedná o jedny a ty samé:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:20 Reaguje na Svatá Prostoto
Nebude to až tak žhavé. Hlavním naším nepřítelem byla hlavně naše zaprděnost. A ta dnes vítězí na celé čáře.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.11.2020 16:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud by to měli být spojenci jako v případě Anglie a Francie v době Mnichova, děkuji, nechci.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:22 Reaguje na pavel peregrin
Bohužel, znalost dějin je u nás až tragicky zoufalá a hlavně o Mnichovu se u nás vytvořil mýtus našeho poraženectví (přímo "mnichovanství" se to jmenovalo), kde se hledá viník všude jinde, než u nás.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 14:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne, naopak. Viníkem jsme byli primárně my sami. Tím, že jsme si vybrali blbé spojence:-))).

A o tom je tu práv řeč:-))).

Přesněji řečeno jsme žádné skutečné ani neměli, jedinou čestnou výjimkou bylo to Rumunsko. Které nás paradoxně nepodrazilo ani o 30 let později.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 15:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Akoho jsme si měli vybrat? Hitlera nebo Stalina? Vsjo róvno.
Beneš vyráběl všelijaké Malé dohody a Velké dohody, ale v té době to bylo všechno stejně napytel.

My jsme prokaučovali první republiku českýmm nacionalismem, především nechutnou šikanou Sudeťáků. Proto se dali k Hiterovi, Runcinmanova mise to potvrdila.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 21:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Beneš s Masarykem si hráli na něco lepšího a totálně rozjebali vztahy se všemi sousedními státy ... Polskem, Maďarskem, Rakouskem. A dělali haury, jak to s tou Francií a Británií krásně domluvili.

Pak přišel 38 a výsledek by nebožtík Milouš velmi trefně popsal slovy "jako kůl v plotě".

Aby bylo jasno, ta doba nebyla žádná prdel, ale jít průseru víc naproti, než jsme to udělali za těch 20 let my, snad ani nešlo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.12.2020 09:17 Reaguje na Svatá Prostoto
S Británií jsme žádnou smlouvu neměli. A naši sousedi (kromě Poláků a včetně Slováků) se dali k Hitlerovi. Tak co chcete domlouvat.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 16:10 Reaguje na Jakub Graňák
Článek neexistuje, prosím pošlete to znova, zrovna tohle by mě zajímalo.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.11.2020 16:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Správný odkaz je: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/projekt-rusu-je-technicky-vynikajici-ma-jedinou-slabinu-rika-drabova-130806
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.11.2020 16:27 Reaguje na Pavel Hanzl
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/projekt-rusu-je-technicky-vynikajici-ma-jedinou-slabinu-rika-drabova-130806
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.11.2020 16:28 Reaguje na Svatá Prostoto
Jsem prohrál o minutu:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 17:47 Reaguje na Svatá Prostoto
Drábová je jednička, já za to nemůžu......
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 17:52 Reaguje na Svatá Prostoto
Velmi hezky tam popsala, že ještě teď musí naši experti kvůli Temelíny občas do Moskvy.

A o to jim jde, to fakt nechápete?
Odpovědět
MG

Milan G

24.11.2020 18:33 Reaguje na Pavel Hanzl
Jste směšný.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.11.2020 21:21 Reaguje na Pavel Hanzl
My hlavně umíme číst ... všechno. Tedy pokračování toho, co DD řekla:

OT: Tohle je silný argument proti ruské nabídce, ne?

DD: Své know-how si chrání všichni.

Ale my víme, že holt jste tak trochu ... řekněme nemocný:-))).
Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.11.2020 07:47 Reaguje na Pavel Hanzl
To je proto, protože tehdy během výstavby Dukovan a přípravy Temelína byla studená válka a jaderná energetika byla ještě příliš blízko u vývoje jaderných zbraní. A spousta detailů byla tehdy státním tajemstvím. A nesdělovala se nejen satelitním spojencům, ani dokonce vlastním v jiných odvětvích. Postupně, jak jsou bezpečnostní opatření čím dál náročnější, se asi do těch detailů musí jít.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:24 Reaguje na Radim Polášek
A dnes s novými technologiem bude majitel elektrárny skutečným vazalem dodavatele. V Ruském případě je to tragédie.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 14:32 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč? V nejhorším nakoupíme levně z Němec, tak beztak nebudou vědět co s tím:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 15:59 Reaguje na Svatá Prostoto
Protože Rus nepřemýšlí jako Evropan, pro kterého je kšeft pro peníze. Rus penězi pohrdá a kšeft typu stavby JE považuje primárně za mocenskou záležitost. Proto nám nabídne klidně dumpingovou cenu, jen aby nás mohl pak vydírat. Ukroši by mohli vykládat.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 21:48 Reaguje na Pavel Hanzl
No a co? Vrtuloví Germáni přeci tou dobou nebudou vědět co s levnou elektřinou, tak to prostě odstavíme a poprosíme Říši o pomoc:-))).

Vy s tím naděláte:-).
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.11.2020 12:27
Článek fajn a navíc jsem se v něm dozvěděl, co zase vyplodil ten matlák Hilšer. Bo číst přímo ten jeho článek ... na to se mám moc rád.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

24.11.2020 14:32
Doplňující novinkou je schválení Paks II maďarským síťovým regulačním úřadem. Dne 20 listopadu dostal projekt Paks II povolení maďarského síťového regulačního úřadu k výstavbě zdroje a jeho zapojení do elektrické sítě. To je důležitý krok k zahájení představebních zemních a dalších prací. Na jaře tak s vhodným počasím začnou výkopové práce. Na podzim by měla stavba obdržet povolení od maďarského úřadu pro jadernou bezpečnost a poté by mohla být zahájena práce na jaderném ostrovu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 16:24
Energetika státu není jen technická, případně ekonomická záležitost, ale především politická, u nás přímo geopolitická.
A nechat si stavět klíčový prvek energetiky státu od nepřítele, který proti nám vede hybridní válku se záměrem nás zase ovládnout, je výrazný nerozum i v případě, že by to bylo zadarmo.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

24.11.2020 17:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Když vám chybí technické znalosti, tak je nahrazujete ideologií
a i tu ovládáte bohužel pouze jako papoušek. Přemýšlejte, co tu
píšete, protože jste lidem k smíchu, jako ty vaše vzory Hilšer
s Gabalem. Ti se taky vyjadřuji k něčemu o čem nemají páru a tak
ty znalosti nahrazují ideologickými žvásty.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 17:38 Reaguje na Břetislav Machaček
Tu páru si načerpejte nejen z posladní zprávy BIS.

https://www.bis.cz/vyrocni-zpravy/vyrocni-zprava-bezpecnostni-informacni-sluzby-za-rok-2016-d30334e2.html

Tady máte i výklad. Skutečně nechápu, proč dávat něco tak důležitého zemi, která se nám takto chová.
https://www.respekt.cz/politika/bis-otevrene-varuje-pred-promorenosti-ceska-ruskymi-spiony?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=Feed%3A+respekt-clanky+%28T%C3%BDden%C3%ADk+Respekt+%E2%80%A2+V%C5%A1echny+%C4%8Dl%C3%A1nky%29
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 17:51 Reaguje na Pavel Hanzl
"BIS – jak vyplývá ze zprávy – jasně říká, že hlavní hrozbou je Rusko a jeho tajné služby. A nezakrývá, že Rusové umí všechna ostatní rizika, která tu jsou, využít ve svůj prospěch. Nedůvěru v Evropskou unii, NATO, antiislamismus, fake news, korupci i organizovaný zločin".

Absolutně nechápu, proč bychom měli zrovna jim dávat klíče k naší energetice.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.11.2020 17:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud prezident republiky označí BIS za čučkaře, tak asi ví proč to říká.
Odpovědět
Jakub Graňák

Jakub Graňák

24.11.2020 18:47 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ruku na srdce, pokud něco řekne prezident Miloš Zeman (kolikrát už soudně uznaný lhář?), je třeba celé sdělení důsledně převrátit, výsledkem bude sdělení pravdivé
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.11.2020 21:25 Reaguje na Jakub Graňák
No, obávám se, že volba Zeman nebo BIS se nápadně podobá volbě, zda tím drátem do jednoho nebo druhého oka.

Nevěřím ani jedněm.

Za sebe si myslím, že to Sověti samozřejmě zkouší, ale současně v tom rozhodně nejsou sami.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

24.11.2020 23:07 Reaguje na Svatá Prostoto
Ano.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 08:33 Reaguje na Svatá Prostoto
Hluboký omyl. Když jeden lže, neznamená to, že druhlý lže taky.
Pokud by byla ve zprávě BIS jakákoliv nepřesnost, nedejbože chyba, natož lež, už dávno je Koudela a ostatní taháni po soudech.
Takže se dá tahle zpráva považovat za pravdivou.
"Promořenost agenty Ruska je už na hranici svéprávnosti".
Takže jasně vidíme, proč je tlak na dostavbu Dukovan Rosatomem, proč je tlak na ČT, proč se nestaví naše dálnice k hranicím, proč nestavíme evropské TGV, proč se v médiích štve stále proti EU a vůbec Západu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.11.2020 10:59 Reaguje na Pavel Hanzl
Ehm, Hanzl ... mohl byste nám, ne tak znalým vysvětlit mechanismus, jakým byste hodlal tu BIS před ten soud dostat a za co?

Vy jste fakt případ pro Chocholouška a čím víc o něčem víte, tím zarputileji se o tom hádáte.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.11.2020 11:23 Reaguje na Svatá Prostoto
Čím míň ... tohle byl dobrý překlep:-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:29 Reaguje na Svatá Prostoto
BIS má ve své zprávě dost konkrétních obvinění.
Pokud by nebyla pravdivá, bude žalována za pomluvu, podvod, klamání veřejnosti atd. a musí se obhajovat před soudem.
A hradní banda má velmi silný zájem, aby tohle proběhlo, mediálně by to bylo úžasné.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 14:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Cywe, nechcete místo fantazírování o vodíku nějakou dobu věnovat samostudiu práva?

Tu vaši žalobu bych fakt rád viděl ... myslím, že jako studijní materiál kudy ne by to byl docela šlágr.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 16:03 Reaguje na Svatá Prostoto
Určitě si vzpomínáte na Kubiceho zprávu. Paroubek, který tam byl označen za pedofila a korupčníka nasadil na Kubiceho sérii žalob, po asi pěti letech soudních tahanic další žaloby soud odmítl, protože se žádné pochybení nenašlo ani když vše obrátili stokrát naruby. Ty zprávy BIS musí být dělané taky tak.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 21:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Aha, takže jste nakonec dospěl k tomu, co vám tu celou dobu píšu. Že ty vaše nápady ohledně nějakých žalob jsou ptákovina.

A tak ... konec dobrý, všechno dobré:-).

BTW ... u Kubiceho nebyl problémem obsah, ale čas a způsob "zveřejnení".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

3.2.2021 20:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Jéžišmarjá, to není možný!!!
Kubiceho zpráva byla PRAVCDIVÁ do psledního detailu, proto ho neodsoudili, být tam úplná ptákovina, bručí doposud.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 19:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Samozřejmě to ví, protože je ruský agent. Zcela evidentně, pokud ještě něco dělal, tak hlavně pro Rusko a proti nám i EU.
Odpovědět
KT

Karel Tejkal

24.11.2020 23:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Má-li president ČR vlastní názor, odlišný od názoru aktivistů, neplyne z toho, že je ruským agentem.
Zmínky o samozřejmosti se odkazují na anonymní autoritu a jsou obvykle logicky klamné.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 08:24 Reaguje na Karel Tejkal
Proboha jaký jiný názor od aktivistů?
Proč Zeman na oficiální patformě vždy kryje Putinovy zločiny? Proč lhal, že "i u nás se vyrábí novičok"??
Proč v NATO lhal, že se neví, kdo napadl Donbas?
Proč navrhoval, aby Ukrajina prodala Krym Rusku za pár kubíků plynu?
Proč napadá BIS, která bije na poplach a dokazuje naše napadení Ruskem v hybridní válce?
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.11.2020 13:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Nelhal. Novičok se u nás vyráběl. Používal se k výcviku chemického vojska a vyrábí se vždy na místě, protože je tak toxický, že by bylo hazardní ho přepravovat.
A co tu dělala okupující sovětská vojska, to nikdo neví. Na našem území byla zařízení, kam se nedostal z našich občanů nedostal nikdo, ani Husák, ani ministr národní obrany.

Návrh oficiálního prodeje Krymu by zklidnil problém. Obyvatelstvo zpět do Ukrajiny nechce a Rusko nechce mít v Sevastopolu (nebo jiné krymské destinaci) jaderné rakety NATO (což se jim nelze divit).

BIS se zjevně plete do politiky, což se do značné míry míjí s jejím posláním. Tajná služba by měla být apolitická.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 23:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Totální nesmysly, jak dycky.
Vedení armády i vojenské rozvědky jasně sdělilo, že se NIKDY novičok nevyráběl. Za ruské okupace ani náhodou, stejně jak za husitů.
Prodat anektované území je krávovina galaktického rozměru, to by si pak nehorší agresoři vždycky něco zabrali a pak si to chtěli koupit za mísu šošovice.
Nikdy nikdo neřešil nějaké rakety NATO na Krymu, čistě ruská lež.
BIS se do žádné politiky nemontuje, jen hlásí konkrétní kroky nepřítele a napadení našeho tátu (opakované hackerské útoky na min. zahraničí i Opavská nemocnice) atd. atd.
Takže 4x špatně, jak dycky.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

26.11.2020 11:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Technicky, syntetizovat jakýkoli organofosfát (typu sarin, tabun, VX, nebo něco na úrovni látek z projektu Foliant) není žádná „high chemistry". Zvládali to Němci ve 30. letech, tak proč ne teď. Pokud myslímě gramová množství (na testy). Navíc, některé organofosfáty byly/jsou užívány i teď jako léčiva či pesticidy. Je jenom otázka, zda veřejně mluvit o neprokázaných věcech je moudré.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 12:24 Reaguje na Galipoli Petr
Asi narážíte na novičok číslo xxx, kterým byl otráven Skripal.
Zeman prohlásil, že se vyráběl (vyrábí??) i u nás a odpovědní lidé zoufale hlásii i do médiií, že se kvůli testům syntetizovalo občas mikromnožství novičoku ovšem číslo yxy, kterÉ bylo okamžitě zlikvidováno.
Takže Zeman čistě lhal. Otázkou je PROČ?
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 18:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Analogicky nechápu, proč bychom měli odebírat plyn z Ruska, FV panely a baterie z Číny, ocel pro VtE z Číny, že?
Odpovědět
PD

Petr Dvořák

24.11.2020 18:46 Reaguje na Jaroslav Studnička
Tohle je tak trochu falešný argument, který se stále opakuje. Situace je složitá, leč daná. Teď jde o to, jestli naši závislost prohlubovat, nebo naopak.
Pokud mají rusové technicky nejlepší řešení, pak je rozhodování dost složité..
Osobně jsem byl naivní a celkem proruský pacifista zhruba do okamžiku výskytu neidentifikovatelných zelených mužíčků na Krymu.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.11.2020 21:29 Reaguje na Petr Dvořák
Řešení je univerzální, kupovat technicky nej řešení a současně si krýt prdel a čekat nějakou levou. Platí vždy a se všemi.

“Hope for the best, plan for the worst.” ... a že Recher není žádnej blbec:-).
Odpovědět

Jan Šimůnek

24.11.2020 22:51 Reaguje na Petr Dvořák
Jakmile ten reaktor bude, spoustu věcí na něm vyřeší naši lidé a palivo do něj je s to dodat vícero firem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 08:11 Reaguje na Jan Šimůnek
Hluboký omyl jak dycky, přečtěte si ten rozhovor s pí. Drábovou.
Odpovědět
GP

Galipoli Petr

26.11.2020 11:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Palivo dodával (původně) Westinhouse, až po problémech s tvarovou stabilitou palivových tyčí, to převzal TVEL. Ale není problém (na rozdíl od plynu) se zásobit na několik let dopředu. A jinak palivové články vyrábí více firem na světě, nejenom TVEL a Westinhouse.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.11.2020 19:26 Reaguje na Jaroslav Studnička
Protože je můžeme okamžitě přestat kupovat. Paní Drábová jasně říká, že naši experti dodnes musí občas jezdit do Moskvy kvůli Temelínu. To je podstatný rozdíl.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.11.2020 20:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak to je opravdu tragédie :-). Proč by tam neměli jezdit, pokud spolupráce funguje? Proč bereme palivo pro naše jaderky z Ruska a nikoliv z USA?
Pánové, nezpochybňuji nutnost řešení bezpečnostních rizik, ale nad některými příklady mávnete rukou a někde děláte z komára velblouda.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 07:58 Reaguje na Jaroslav Studnička
Rusi spolupracují, protože nemůžou vydírat.
Nejsme ještě jejich otroci.
Kdyby nespolupracovali teď, naši by si nějak poradili, ale zablokovali by si nové Dukovany.
Začnou vydírat, až nás budou mít v hrsti.
Tohle je přece u nich normální jednání. Proč se všechny státy v jejich vlivu snaží osamostatnit? Už i Bělorusko.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.11.2020 09:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Moc to dramatizujete. Stejně tak by nás mohl vydírat i jiný dodavatel. Podívejte se jak reaguje USA na stavbu Nord Stream II...
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.11.2020 16:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, bez urážky, ale vy máte chápání politiky a velmocenské zvláště na úrovni žáka základní školy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:33 Reaguje na pavel peregrin
Člověče nešťastná,jděte tohle říci někomu z BIS.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.11.2020 17:49 Reaguje na Pavel Hanzl
O úrovni BIS si nedělám žádné iluze, zrovna tak a ještě více o úrovni politologů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 23:04 Reaguje na pavel peregrin
BIS je tajná služba chránící stát před napadení nepřítelem. A dělá to velmi svědomitě, její zprávy jsou velmi zajímavé a přímo děsivé i pro laika a hlavně vysvětlují naše až někdy bizardní chování našich politiků i voličů.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.11.2020 09:09 Reaguje na Pavel Hanzl
Hry tajných služeb se někdy diametrálně liší od skutečností, kterými je masírována veřejnost. Dělají to tak všechny a není důvod se domnívat, že BIS je výjimkou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 10:32 Reaguje na pavel peregrin
Zase úplná blbost. Zpráva BIS není žádná "hra tajných služeb", vy jste to evidentně nečtl. Jí miluji diskusníky, kteří stále komentují něco, co vůbec nečetli.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.11.2020 11:03 Reaguje na Pavel Hanzl
Nečetl jsem tu zprávu a ani ji číst nemíním. Pochopil jste můj příspěvek špatně. Vy jste schopen rozlišit, co v té zprávě je skutečnost a co hra?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 12:28 Reaguje na pavel peregrin
Samozřejmě. Kdybyste to četl, poznal byste taky, že tam žádná hra není.
Je tam popis skutečných událostí, kdy byl napaden náš stát a jaké to má důsledky, jak gigantická je u nás korupce a jak je Rusy ovlivňivána funkčnost celé země.
Diskuse o JE je toho taky důkazem.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

26.11.2020 14:32 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste tedy pašák. V případě posuzování toho, co je pravda a co není, je třeba být vždy opatrný a v případě zpráv tajných služeb dvojnásob. Nemyslíte si ale, že to, co se předhodí jako nezvratný důkaz od tajných služeb pro občany, může být, a většinou je, balónek?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 16:08 Reaguje na pavel peregrin
Nechápu, proč by to měl být balónek, když vidíme v praxi důsledky těch informací a hlavně kdo by ho vypouštěl a proč.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

27.11.2020 08:01 Reaguje na Pavel Hanzl
To je právě ta otázka.
Odpovědět

Jan Šimůnek

25.11.2020 10:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže tyhle jevy zde vznikly naprosto nezávisle na ruské propagandě.

Je čistě vinou zkorumpovaných neomarxistických bruselistů, že prošustrovali podporu společnosti v poměru 2:1 (zhruba poměr hlasujících pro vstup a proti) a dále prošustrovávají pořádáním neomarxistických hovadin i to, co zbylo.

Je čistě vinou generality a hlavně politického vedení NATO, že se stalo něco podobného v nazírání společnosti na tento vojenský pakt a členství v něm.

Muslimové si mohou za negativní postoje k nim jednoznačně sami, je to dílo jak islkámských atentátníků a teroristů, tak i běžných muslimů, kteří tyto teroristy bezvýhradně adorují a podporují.
"Fake news" jsou až na výjimky necenzurované pravdivé informace. Podobně jako za minulého režimu zprávy ze "štvavých vysílaček".

Kdyby nebyla EU silně socialistická, nebyla by v ní korupce, resp. nebyla by tak masovým jevem, jako reálně je.

S neomarxismem a dalšími typy EUrosocanství souvisí i to prorůstání státní správy, zákonodárství i justice s organizovaným zločinem.
Prognózu vidím černě: V USA k tomu došlo v souvislosti se socanskou prohibicí, a přestože ji zrušili už před skoro 90. lety, dodnes se z toho nevzpamatovali. Což dokazují jednoznačně "skandály" klanu Clintonových i Bidena jr. (a mnoho dalších).

Že ruská propaganda tyto jevy využívá? - Nedělaji ji totální blbové. Na jejich místě bych si počínal stejně. Nejefektivnější zbraň je prostě ta, kterou vyrobí a dá mi do ruky protivník, zejména v propagandistickém boji.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 10:36 Reaguje na Jan Šimůnek
Pořád melete furt to samé, ale nikdy jsem od vás neviděl odkaz na nějaké solidní zdroj informací.
Zajímalo by mě, kde jste přišel na ty "bruselské neomarxisty" a hlavně na tu obrovskou korupci. Pokud vím, tak jediný premiér členské země, který byl řešen přímo v EP kvůli korupci, byl náš Babiš.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.11.2020 06:49

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
RP

Radim Polášek

25.11.2020 07:50 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pan Wagner chudák asi nebude, se svými rozsáhlými technickými znalostmi a svými technickými, jen v nezbytné míře politickými články. Na rozdíl od Vás, pane Kašpárku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 08:08 Reaguje na Radim Polášek
Naše země je už delší dobu v nestabilní poloze, přímo balancuje na hraně.
Patříme na Západ, tedy do EU, nebo na Východ, tedy do vlivu Ruska?
Žádný střed neexistuje a tahle labilní pozice nám blokuje jakýkoliv vývoj prakticky ve všech oblastech života, samozřejmě i v energetice.
Uznávám pana Wagnera za technicky erudovaný postoj, ale ta politika je bohužel v téhle situaci daleko důležitější a právě JE v Dukovanech stavěná Rusy může celou situaci trvale zvrátit.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.11.2020 10:56 Reaguje na Pavel Hanzl
S ohledem na to, jak se ten Západ mění, to poslední dobou přestává být pro řadu lidí nějaká jooo výhra.

Samozřejmě, jsou to pitomci a škůdci, bo kdo není s Hanzlem, ten to má jistý:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 17:37 Reaguje na Svatá Prostoto
Tohle je prostě výsledek té hybridní války, rozeštvat nás mezi sebou a hlavně proti EU.
Západ se samozřejmě mění (a vždy sa každá společnost měnila), ale nám je tlačen do hlav dojem zcela vylhaný.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.11.2020 21:36 Reaguje na Pavel Hanzl
To jste tedy napsal ptákovinu vy konspirační teoretiku :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.11.2020 23:07 Reaguje na Jaroslav Studnička
Pokud si nepřečtete zprávu BIS, kde se taky píše o "aktivním opatření", tak to nepochopíte nikdy.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 14:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Helejte, pane Hanzl, já vím že to bylo za našeho mládí fajn, ale fakt si tu nehrajte na Rudé právo, které cosi plácalo s vědomím toho, že značná část obyvatel se na ten Západ prostě v životě nepodívá.

Dneska ... když teda zrovna neřádí mor a cholera ... tam jste ani ne za hoďku autem a bez papírů, takže ty vaše kecy o hybridní válce vedené Moskvou jsou fakt k smíchu. Možná pokud by někdo seděl věčně doma na prdeli, ale takových nás tu moc nebude.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 16:18 Reaguje na Svatá Prostoto
Tak mi zkuste vysvětlit, proč si Národ Masrykův zvolí do vedení státu totálně invalidního jedince, ještě agenta nepřítele a tuneláře, který musí být řešen v EP jako JEDINÝ PREMIÉR ČLENSKÉ ZEMĚ za korupci!!
Přitom jsme měli nedávno dobré a v devadesátkách naprosto vynikající politiky!!!
To celého národa asi rázem "jeblo do glocny", ne?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 21:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Ty vynikající politiky hoďte do placu, to si rád přečtu. Já jsem sice starej, ale jak jsem blbej, tak si pamatuju, takže jsem na vás zvědav.

A já žádný Masarykův národ tedy nejsem. Věřím že to myslel dobře a nedá se mu upřít, že měl koule do toho na starý kolena jít, ale s ohledem na to jak to dopadlo ... škoda toho Karla.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2020 06:31 Reaguje na Svatá Prostoto
Vy si fakt nepamatujete, že u nás byl president nějaký Václav Havel?
To byl ten, který byl symbolem boje za svobodu v 90. letech PRO CELÝ SVĚT!!
To byl ten, jehož projev v Kongresu je zapsán do historie, jeho busta je tam dodnes (snad jediná z východní Evropy?). To je ten, za kterém jezdili i Američtí presidenti (Clinton hrál i v baru na saxík), to je ten, na jehož pohřeb se sešla celá světová elita (včetně většiny ex i současných presidentů významných zemí). Fakt si to nepamtujete?
Právě on se obklopil lidmi, kteří založili naši demokracii tak dobře, že dodnes přes děsivé tlaky ještě nejsme ruští votroci (jako třeba Maďaróni).
Odpovědět
pp

pavel peregrin

27.11.2020 08:06 Reaguje na Pavel Hanzl
Prezidenta Havla byl nám čert dlužen a být Západem, metálů bych mu připnul ještě jednou tolik, protože jak on dokázal naservírovat průmysl a zemědělství na stříbrném podnose, tak to hned tak někdo nedokáže. Bohužel komediantský idealista a hned po něm bezohledný pragmatik(Klaus), to fakt našemu národu pomohlo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.11.2020 12:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Na Havla si pamatuji sakra dobře. Vážím si jej jako disidenta. Nebyl jediný a ani na tom nebyl oproti jiným zdaleka nejhůř, ale pořád měl koule, užil si svoje a všechna čest. Navíc oceňuji jeho zahraniční působení, kdy z hlediska PR pro ČR udělal opravdu hodně.

Nicméně pokud bychom se bavili o jeho působení v rámci ČR, tak jej považuji za presidenta nanejvýš průměrného a ač jsem nikdy nebyl velký Klausův fanda, na vnitrostátním poli považuji Klause za lepšího presidenta.

Takže plivat tu na VH nebudu, ale že bych je považoval za takové zářné slunce jako to děláte vy, to ani smykem.

O lidech, kterými se obklopil raději moc nenapíšu, byl bych povětšinou sprostý.

A taky je dobré vědět jak jeho polistopadové působení hodnotí mnozí bývalí disidenti. A až příliš často to není žádná sláva.
Odpovědět

Viktor Šedivý

25.11.2020 08:59 Reaguje na Radim Polášek
Pan Wagner by se měl držet svých naprosto špičkových textů o technice a neměl by zabíhat někam, kde pak vypadá jak, hm ... jak Hanzl u vodíkové akumulace!
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

25.11.2020 11:25 Reaguje na Radim Polášek

Příspěvek byl kvůli porušení pravidel diskuze smazán.

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.11.2020 11:45 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Zatímco vy, se svým stylem diskuze ... všichni jsou blbci a vysvětlovat proč nemá blbcům stejně cenu ... těmi kvalitami přímo přetékáte:-).
Odpovědět
pp

pavel peregrin

25.11.2020 16:11 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Pane Kašpárku, nezdá se vám, že se tady zbytečně ztrapňujete?
Pokud chcete slyšet a číst zasvěcený rozbor energetiky, tak pan Wagner je nanejvýš povolaný.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

25.11.2020 17:05 Reaguje na pavel peregrin
Ono každé pimprlové divadlo musí mít svého baviče a tak je
i tady a k němu mudrlant podobného ražení. Skvěle si oba
notují a přitom nerozumí ani té politice tak, že by by mohli
argumentovat něčím hmatatelným. Vystačí si s papouškováním
pohádek o říši zla a o říši dobra. To, že ta pravda je někde
jinde, jim díky ideologické slepotě ještě nedošlo a ani už
asi nedojde.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.11.2020 19:19
Výborný článek - ale přece jen mi to nedá, abych neměl pochybnost nad pasáží zmiňující malé (modulární) reaktory. Cituji:
"Větší blok je ekonomičtější a náklady na jednotku vyrobené elektřiny jsou u něj nižší. Výhodou malých modulárních reaktorů by mělo být využití finančního modelu s postupnou výstavbou většího zdroje z menších modulů, který snižuje investorské riziko a také cenu potřebných peněz díky rozložení investice."
Já bych k tomu chtěl znovu připomenout, že každý zdroj využívající Carnotův cyklus vyrobí kromě elektřiny také spoustu tepla, které je nadbytečné. S každou GWh elektřiny zhruba 2,5 GWh tepla - a čím je zdroj větší, tím menší je naděje na využití tohoto tepla. Je ho prostě příliš moc. Takže nejenže je k ničemu, ono dokonce ŠKODÍ...
Naopak u malých zdrojů toto teplo využít lze - a pokud se využije, ve srovnání s velkým zdrojem je to vlastně energie ZADARMO !! K energii v podobě elektřiny ještě bonus v podobě víc než dvojnásobku energie v podobě tepla!
Když se nad tímto zamyslíte, nezdá se vám, že otázka ekonomičnosti zdroje se najednou jeví úplně jinak?

Když se nechce, hledají se způsoby. Když se nechce, hledají se důvody...
Jestliže malé reaktory už desítky let bez problémů pracují v plavidlech, nikdo mne nepřesvědčí, že technologie pro budování malých jaderných zdrojů s kogenerací (elektřina+teplo) není k dispozici. JE !!! Jen musí být vůle sáhnout po ní.

Například reaktor jaderného ledoborce Arktika dává 56 MW. To je výkon, na který by bylo zapotřebí skoro 25 tisíc (!!!) obřích větrných turbín zmíněných v článku. Které by ke všemu byly pravděpodobně DRAŽŠÍ - nemluvě o tom, že jsou to monstra, kterými je zločin hyzdit naši líbeznou domovinu. Ä že by lány černých FV panelů byly něco krásného? To si také asi myslí málokdo.
Je třeba ještě něco dodat?

Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 14:50 Reaguje na Karel Ploranský
Je.

První věc je, že každý ten zdroj, malý nebo velký, musíte někam fláknout. A zatímco v areálech Dukovan a Temelína už to až na pár cvoků nikoho neruší, tak všude jinde to bude docela výzva. Zájemců o relativně levné teplo bude dost, ale těch, co to současně budou chtít mít "u baráku" podstatně méně.

Druhá věc otázka bezpečnosti. A teď nemám na mysli konstrukční či technologickou. Dostatečné zabezpečení těchto malých zdrojů právě z hlediska bezpečnosti je samozřejmě řešitelné, ale náklady na něj mohou celou ekonomiku projektu pohřbít. Zde je problém, že žádný dostupný komerčně vyráběný malý zdroj není zatím k dispozici a jakýkoli byť nástin ekonomické analýzy tedy není k dispozici.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 14:51 Reaguje na Svatá Prostoto
Aby bylo jasno, zejména pro teplárenství zde vidím velký potenciál, ale z výše uvedených důvodů jsem přesvědčen, že to v praxi nebude žádná sranda.
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

26.11.2020 16:28 Reaguje na Karel Ploranský
K tomu, aby se daly malé modulární reaktory efektivně využít jako decentralizované zdroje tepla, musí být dokončené projekty a musí mít dramaticky jiné podmínky licencování a jinou úroveň akceptace veřejnosti jejich přítomnosti v blízkosti sídel.
Jaderný atomový ledoborec (podobně jako jaderné ponorky) mají úplně jinou úroveň ochrany a zabezpečení a také jiné požadavky na ekonomiku. Totéž platí pro plovoucí jaderné elektrárny. Jejích použití ve specifických podmínkách, kde nelze připojit spotřebitele na celonárodní síť a jiné typy zdrojů se těžko staví, je ekonomicky velmi výhodné. Ovšem pro uplatnění jako decentrální zdroje do českých podmínek je třeba je hlavně kvůli ekonomice i jejich ochraně a požadavku na ní hodně upravit. Podrobněji o malých modulárních reaktorech zde: https://oenergetice.cz/nazory/soucasny-stav-oblasti-malych-modularnich-reaktoru
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 12:13
Je zajímavé, že se tu probraly všemožné názory z obou stran barikády, tj.nechumelistické "proč ne Rosatom" i alarmistické "nikdy Rosatom, je to nebezpečí".

Ale vůbec se tu neobjevil názor "proč Rosatom ANO".

Dobře, má vynikající technologie (ostaní taky) už toho dost postavil (ostatní taky) bude levnější (to se neví).

Tak proč zrovna Rosatom, kde bezečnostní problémy jsou dost výrazné a pí. Drábová říká, že je jeho koncepty se Maďarům a Finům "zle nevyplatily".

Proč preferovat problémového účastníka, když máme na výběr neproblémové?

Poláci to vyřešili tak, že si udělali smlouvu s vládou USA, čímž pádem mají přístup k nejmodernějším americkým technologiím, včetně SMR.
Proč tohle nemůžeme taky udělat my?

A nešermujte cenou. My dáváme asi 80 miliard ROČNĚ na armádu, která nás má chránit především před Ruskem a teď jim dáme klíče k celé energetice? Není to celé zcela mišuge?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 14:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Ehm ... vy to máte nějaké pomotané.

Většinový názor min tady je ... ať se vyhlásí VVŘ a ať se vybere ta nejlepší nabídka. kdo to bude je tak nějak fuk. A pokud to vyhraje zrovna Rosatom ... no tak ať.

A pak je tu Hanzl, který neustále tvrdí, že Rusko je holt říše zla a Rosatom to v žádném případě být nesmí, i kdyby byl ten nej a mabízel a garantoval ty nej podmínky.

Takže ten příspěvek je s ohledem na to, s čím tu furt vyšilujete, takový ... legrační:-)?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 16:26 Reaguje na Svatá Prostoto
Hej, zvonku to tak vyzerá.
Rusi (a Rosatom je stání firma) uvažují jinak, pro ně je takový kšeft ne o penězích, ale o podílu na moci.
Proto samozřejmě nasadí nejnižší nabídku, nalžou jakékoliv podmínky (smlouvy běžně nedodržují) a pak nás budou vydírat.
Víte, proč se hned po plyšákovi stavěl plynovod Ingoldstat?
Už v prvním tendru za Nečase avizovali, že ho totálně zkorumpují."Budeme hradit jakékoliv další náklady výběrového řízení..............."
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 21:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Ne nevím, bylo asi jen 30 a číst jsme ještě neuměl. Boha jeho.

Diverzifikace zdrojů je zcela přirozená a racionální ... protože taky pitchovina sázet jen na OZE a doufat v nějakou vodíkovou akumulaci, která v ryze komerčním provozu dosud neprokázala svoji efektivitu, a už vůbec ne spoléhat na dovoz z Reichu.

A hoďte do placu několik příkladů, kdy Rosatom nedodržel podmínky smlouvy. A zkuste se zeptat ve Finsku, jak to dodržování jde Arevě. Ona i ta dostavba Temelína nebyla zrovna easy, a Rosatomu u toho fakt nebyl.

Ale jo, my všichni jsme naivní blbci jen vy s Julkem bdíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2020 05:06 Reaguje na Svatá Prostoto
Nechali bychom si za 1. republiky klíčový prvek energetické soustavy stavět Hitlerovým Měmeckem?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.11.2020 11:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Jeden blok NENÍ klíčový prvek naší energetické soustavy.

A skromně bych si dovolil podotknout, že ta vaše analogie s ohledem na mez situaci nekulhá na obě nohy, ale drandí spíš na vozejku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2020 08:35 Reaguje na Svatá Prostoto
Samozřejmě JE. Protože naše energetická koncepce je zcela nesmyslně postavena na jádru.
Zkuste mi napsat, jak podstatný rozdíl je mezi Hitlerovským Německem a Putinovým Ruskem. Napadení Krymu i Donbasu byly prakticky totožné anexe, jen s tím rozdílem, že Krymčani nechtěli do Ruska (na rozdíl od Sudeťáků) a Putin nedostal souhlas velmocí (dnes OSN), na rozdíl od Hitlera.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2020 08:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Napadení našich Sudet v r. 38, pro hůře chápající....
Odpovědět
VW

Vladimír Wagner

26.11.2020 16:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, na Vaše příspěvky se snažím nereagovat, jste tím absolutně nejplodnějším autorem těch nejhloupějších příspěvků na Ekolistu. Tady bych přece jen učinil výjimku. Píšete, že nikde se nepíše o tom, jaké jsou výhody Rosatomu v případné soutěži. To se opravdu musím velice silně ohradit. Jste totální lhář. Napsal jsem opravdu velice hodně článků, které ukazují výhody i slabá místa jednotlivých potenciálních uchazečů, a to i reaktoru VVER1200. Jeden z takových je zmiňován i v článku: https://www.osel.cz/11354-rok-2020-dalsi-zlom-v-zavadeni-reaktoru-iii-generace.html .
Dále opravdu nehorázným způsobem dezinterpretujete rozhovory s Danou Drábovou. Ta jasně říká, že reaktor VVER1200 má skvělé technické (tím i bezpečnostní parametry). Zmiňuje, a to je pravda, že Rosatom má problémy s přípravou projektové dokumentace pro projekty v Evropské unii a nemá dostatek lidí se zkušenostmi s papírováním v Evropské unii. Druhou stránkou ovšem je, že tyto zkušenosti získává a jeho odborníci jsou stále zkušenější. Projekty v Maďarsku a Finsku se posunují dopředu. A hlavně v Maďarsku byly hlavním zdrojem zpoždění zatím obstrukce při jednáních okolo finančního modelu spojené s rakouskou snahou hodit do výstavby jakéhokoliv jaderného bloku vidle. A s tím se setká každý projekt, ať je od jakéhokoliv dodavatele. To, jak se Maďarům a Finům výběr Rosatomu vyplátí nebo nevyplatí, se teprve uvidí. A zatím nejsou zdržení a problémy při stavbě Hanhikivi opravdu větší, než tomu bylo a je při stavbě Olkiluoto.
Pan Hanzl absolutně nedefinuje, jakým způsobem se od sebe liší problémoví a bezproblémoví účastníci, a kteří jsou jakými.
S dodavateli malých modulárních bloků ČEZ udržuje kontakty a bude mít k těmto technologiím stejný přístup. Ovšem tyto opravdu neřeší současný problém nutnosti postavit včas novou velkou kapacitu. I v tomto článku, pod kterým diskutujeme, je odkaz na podrobný rozbor situace a možností u malých modulárních reaktorů: https://oenergetice.cz/nazory/soucasny-stav-oblasti-malych-modularnich-reaktoru . O této problematice pan Hanzl nic neví a má o ní podobné představy, jak si Hurvínek představuje válku.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.11.2020 17:06 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, já se skutečně nevyjadřuji k technické stránce, které skutečně nerozumím. Uznal jsem, že je asi možná dobré postavit mastodonta v Dukovanech. Paní Drábovou nijak nedezinterpretuji, jen cituji.
Já se tu bavím především o bezpečnosti, o ukotvení naší země ve Evropě, jejíž energetika je důležitou součástí. Technická arogance dost často tyhle nejdůležitější aspekty zásadně neregistruje a zásadně se jimi nezabývá.
Jenže jsou skutečně důležitější, než technika.
Je skutečně dobré dávat klíče k naší energetice nepříteli?
Naši demokratičtí politici jsou pitomci, naše BIS jsou hupáci, Poláci taky, vyspělá Evropa jakbysmet?
Zajímáte se vůbec aspoň okrajivě o politiku, víte, jak se chovají Rusi na celém světě?

PROČ ZROVNA JIM DÁVAT KLÍČOVOU ENERGETICKOU ZAKÁZKU?

Budete si kupovat heroin od dealera, který ho bude mít nejlevnější a nejkvalitnější?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

26.11.2020 21:58 Reaguje na Pavel Hanzl
DD citujete, ale jen kousek, že:-). Zbytek jsem docitoval za vás já ... není zač:-).

A přirovnávat herák k elektřině ... ale no tak.

A jen na okraj. Jde tu o JEDEN blok. I pokud by se nezadařilo, tak těch cca 1200 MW fakt nebude znamenat tmu od Šumavy ... k Tatrám už ne, kam je to teď:-)???
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2020 04:54 Reaguje na Svatá Prostoto
Nejde o jeden blok. Jde o systémové a zcela nesmyslné rozhodnutí v zájmu Kremlu, kterým se svalí bariéra a pojede to už celý.
Příklad: odmítli jsme Americký radar v Brdech.
No a co,jeden radar.
Ne. Bylo to zase rozhodnutí, jestli jsme země Západní, Evropská a uznáváme spojence, nebo ne.
Řekli jsme NE, takže už vůbec neaspirujeme na nějaké dohánění vyspělé Evropy, máme zcela tragické vedení země, rostoucí gigantický dluh a propadající se hospodářeství, pozici potížisty a totálně zkorumpovaného parastátu, kam nepřijede ani poslední šulda z Taralingapatam.
A podívejte se na Maďarsko, už je to prakticky zase ruský votrok.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.11.2020 11:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Šmarjá panno ... já sice beru, že fakt že je někdo paranoidní ještě neznamená, že po něm nejdou, ale u vás to už vyloženě patologické rysy.

Fajn ... vy se bojíte, my ne. Vy si to užijte, je vám přáno, ale my se s dovolením nepřipojíme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2020 06:15 Reaguje na Svatá Prostoto
Když se vám nelíbí herák, tak zkusím jiný příklad:
Někdo vám nabídne postavit pěkný domek zalevno, ovšem uprostřed záplavové oblasti.
Budete výrazně řešit barvu kachliček v koupelně, nebo půl procenta na hypošce?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.11.2020 11:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezlobte se, ale to ještě pitomější příklad než ten hérák.

Já si stanovím podmínky, zájemce mi sdělí zda je schopen splnit a nakolik a co za to bude chtít. A já si vyberu. nebo si řeknu, že se na to můžu zvysoka a zkusím to vymyslet jinak.

Vot i vsjo:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2020 08:12 Reaguje na Svatá Prostoto
Jistě. Chcete pěkný domek a nejlepší podmínky vám dá nepřítel, o kterém víte, že vám usiluje o život. Necháte si ho postavit právě od něho, protože je zalevno?

Včera expert na dezinformace v TV říkal, že podle rozsáhlého průzkumu asi 30%!!!! občanů by souhlasilo s omezením suverenity státu ve prospěch Ruska nebo Číny, pokud by to bylo finančně výhodné!
To je naprosto neskutečný!!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.11.2020 20:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Boha jeho! Rusi nás chců pozabíjať!!!

Šak Hanzel o tom písal na ekolistě!

Z vás prostě nejde nemít prdel:-).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.12.2020 07:57 Reaguje na Svatá Prostoto
Člověče nešťastná, trochu zapojit tu koblihu, co máte mezi ušma.
Rusi nás potřebují jako votroky, už jsme se přece velmi osvědčili...to je na vás už moc, že?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.11.2020 04:43 Reaguje na Vladimír Wagner
Pane Wagnere, paní Drábová několikrát v různých rozhovorech JEDNOZNAČNĚ označila Rosatom za nevhodného partnera pro stavbu naší JE z důvodu neschopnosti dodržet termín i cenu, tvrdila, že jeho stavby mají problémy VŠECHNY.
Taky se takto vyjádřila v ČT, reagoval na ni i Miloš Zeman s prohlášením, že "nějaká Drábová do toho nemá co kecat".
Tenhle poslední rozhovor je daleko smířlivější, asi na ni fest zatlačili.
Každopádně to není žádný důvod, abychom dali klíč k naší energetice nepříteli.
Odpovědět
EN

Emil Novák

27.11.2020 07:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Pan Hanzl je ideolog jak má být. Má svoji utkvělou představu, každé tvrzení, které této utkvělé představě nedopovídá, si buď překroutí, nebo ho zpochybní takovými kvaziargumenty jako "asi na ni fest zatlačili".
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

27.11.2020 11:44 Reaguje na Emil Novák
Pan Hanzl je asi takový ideolog, jako poručík Troník:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.11.2020 08:02 Reaguje na Emil Novák
Stejnou utkvělou představu měl třeba Karel Čapek, když sepisoval Matku, Válku s mloky, nebo Bílou nemoc.
Paní Drábová měla vždy na Rosatom velmi jasný názor a proč najednou začíná obracet?
Proč jede ten brutální tlak na ČT, poslední svodbodné mainstreamové médium? Proč nikdo neuveřejní, odkud vytekl kyanid do Bečvy?
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.11.2020 20:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Troufnu si říct, že má názor stále stejný, jen vy ty názory nejste schopný pochopit a vykládáte si je v duchu vaší nezlomné ideologie. Mimochodem, pusťte si tohle: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/kdyz-dukovany-nepostavime-svet-se-nezbori-rika-dana-drabova-131472
Jsou tam její postoje docela jasně vysvětlené a boří tam řadu mýtů, které tu tak rád publikujete, jako např. právě ohledně Rosatomu nebo SMR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.12.2020 07:54 Reaguje na Emil Novák
Nevím, co tam boří, ale paní Drábové se vždy vyjadřuje uměřeně a pokud řekne: "Já osobně bych Ruskou federaci jako zemi původu nedoporučovala, ač je ten projekt technicky vynikající. Vymahatelnost práva, zejména evropského, není v Ruské federaci jednoznačná,“ tak je to velmi silný názor.
A paní Drábová si energetiku bez jádra představiut nedokíže (na rozdíl od asi poloviny Evropy).
Každý, kdo není ryzí ropák, má podle vás "nezlomnou ideologii" a nic nechápe.
A
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.12.2020 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Podle mě máte tu nezlomnou ideologii hlavně vy. Třeba tam krásně rozebrala tu vaši víru v SMR, ale to na ni zase asi jen "fest zatlačili", tentokrát z Nuscale, že? :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.12.2020 22:03 Reaguje na Emil Novák
J8 pořád nechápu, co je na tom za ideologii.
Celá Evropa (dnes už skoro celý svět) pochopila, že se řítíme do fatálního průšvihu a snaží se něco dělat.
Není to někdy zcela idélní,ale celkové výsledky jsou velmi dobré. Co je na tom za ideologii?
Naopak ropáci se snaží protlačit Rosatom, což je silně problémový partner.
PROČ, když jsou další nabídky?
Bohužel, tammje ta ideologie, protože to nemá logiku.
Odpovědět
EN

Emil Novák

2.12.2020 22:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Rosatom není o nic problematičtější než jiní dodavatelé, naopak má nejvíc úspěšně dokončených i podepsaných projektů ze všech dodavatelů. Vy jste se ale zafixoval na jednu větu, ještě k tomu vytrženou z kontextu - to je ta ideologie. Co s tím mají společného "ropáci" netuším.
Každý uchazeč má své výhody a nevýhody. Třeba jediný Rosatom nabízí jako svou referenční elektrárnu pro Dukovany takovou, která je v provozu a je stejného typu. To je oproti nesporná výhoda.
- CGN nabízí Fangchenggang 3 - není dosud v provozu
- EDF nabízí Flamanville - není to stejný blok, který by se mohl stavět v Dukovanech, není v provozu a nikdo neví, kdy bude
- KHNP nabízí jako referenční bloky předchozí generace OPR-1000
- Westinghouse nabízí Vogtle, která dosud není v provozu.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist