https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimir-wagner-co-rika-taxonomie-o-jaderne-energetice-recyklaci-a-ulozisti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimír Wagner: Co říká taxonomie o jaderné energetice, recyklaci a úložišti?

24.3.2022
Termín v taxonomii vůbec neznamená, že by se nemohla v rámci taxonomie podpořit výstavba bloků III. generace i po roce 2045. Blok EPR v elektrárně Olkiluoto začal dodávat elektřinu.
Termín v taxonomii vůbec neznamená, že by se nemohla v rámci taxonomie podpořit výstavba bloků III. generace i po roce 2045. Blok EPR v elektrárně Olkiluoto začal dodávat elektřinu.
Zdroj | TVO
Současné události na Ukrajině ještě více ukázaly potřebu nezávislosti Evropské unie na fosilních zdrojích a potřebu rozvoje jaderné energetiky. Už v reakci na letošní zimu se schválilo zařazení jaderné energetiky do taxonomie udržitelných zdrojů. Je tak zajímavé se podívat na to, co taxonomie reálně znamená a na co je zaměřená.
 

Ještě před začátkem ruské invaze na Ukrajinu byla jaderná energetika zařazena do taxonomie udržitelných zdrojů. Jednalo se o důsledek průběhu letošní zimy, kdy se jasně ukázalo, že se energetika Evropské unie bez jaderných zdrojů neobejde. V současné době se vlivem dramatických událostí, které mají fatální dopady i na energetiku, o taxonomii mluví minimálně. Přesto je důležité se podívat, co by mohla znamenat.

Především je krokem od ideologie k racionálnímu pohledu. Jaderná energetika je reálně nízkoemisním zdrojem energie, který je z hlediska udržitelnosti a environmentálního dopadu srovnatelná a v řadě parametrů i lepší, než jsou obnovitelné zdroje. Zařazení do taxonomie tak konstatuje, že jaderné zdroje, pokud splní některé podmínky, budou považovány za udržitelné zdroje, které jsou v souladu s environmentálními cíli Evropské unie.

Naše poznání se rozvíjí a upřesňuje. Zároveň se zlepšují technologie, a to i ty jaderné. Podmínky, které je potřeba splnit pro zařazení do taxonomie, se tak mohou v budoucnu měnit. Aby měli investoři záruku stability pro své investice, jsou stanoveny termíny, do kdy budou platit současné podmínky. Ví tak, že změny proběhnou až po nich.

Připomeňme, že jedním z těchto termínů je rok 2040, do kterého je možné podle taxonomie financovat modernizace současných bloků II. generace. Vůbec to nemusí znamenat, že by se po tomto termínu nemohly tyto bloky podpořit. Jen bude třeba nutné u nich splnit nějaké dodatečné nároky. Může to být například s ohledem na důraz na recyklaci vyhořelého jaderného paliva požadavek na to, aby byl určitý podíl aktivní zóny zaplněn recyklovaným palivem MOX nebo REMIX. Může však dojít i k tomu, že podpora bloků II. generace bude pokračovat po roce 2040 za stávajících podmínek.

Stejné je to i s termínem roku 2045, do kdy se musí podle současné taxonomie získat stavební povolení pro budování bloků III. generace. To jsou ty, které se plánují i pro nové Dukovany a dostavbu Temelína. Jak to s nimi bude po roce 2045 se ukáže před tímto datem, kdy se určí podmínky taxonomie pro další období. Vůbec to nemusí znamenat, že se po tomto roce už nebudou s podporou taxonomie povolovat další reaktory III. generace a budou se budovat jen reaktory IV. generace. Podle poznání a rozvoje technologií mohou podmínky zůstat stejné, ale můžou se také objevit nějaké nové. Třeba, aby nové reaktory III. generace běžely plně na recyklované palivo a společně s reaktory IV. generace vytvořily efektivní mix s do značné míry uzavřeným palivovým cyklem.

V základech taxonomie v jaderné energetice je snaha o maximální úroveň bezpečnosti a také tlak na snížení objemu jaderného odpadu a dosažení uzavřeného palivového cyklu, tedy co nejvyšší míry recyklace.

Přechodné úložiště v jaderné elektrárně Temelín.
Přechodné úložiště v jaderné elektrárně Temelín.
Zdroj | ČEZ

Trvalé úložiště

Jedna z podmínek, která je v taxonomii, se týká vybudování trvalého úložiště jaderného odpadu. Zde si však různé požadavky v taxonomii protiřečí. V taxonomii je požadavek brzkého vybudování trvalého podzemního úložiště, které by mělo být k dispozici v roce 2050. Jak bylo zmíněno, je taxonomie zaměřena na maximální snížení objemu jaderného odpadu na jednotku energie, a tedy i tlak na recyklaci vyhořelého paliva. Ovšem realizace recyklace zpozdí o desetiletí termín, kdy se tento materiál může uložit do podzemního trvalého úložiště.

Je třeba zmínit, že reálně představuje vyhořelé palivo minimální problém, jeho objem je jen velmi malý. Pro provoz bloku s elektrickým výkonem 1 GWe se spotřebuje zhruba 25 až 30 tun jaderného paliva ročně. Takové množství není problém velice dobře zajistit a hlídat. Přechodné uložení veškerého vyhořelého paliva vyprodukovaného za celou dobu životnosti tak lze realizovat v meziskladu v areálu elektrárny, která je velmi pečlivě střežena. Jde tak spíše o problém psychologický a sociologický.

Vyhořelé palivo vytažené z aktivní zóny musí chladnout řadu let v bazénu a pak desetiletí v suchém přechodném úložišti, než je možné je uložit v trvalém geologickém úložišti. Ekonomické je také ukládání v době, kdy je už pro ně připraven dostatečný objem zchladlého vyhořelého paliva. I to je důvod, proč se zatím v České republice předpokládalo otevření takového zařízení až v roce 2065.

Budování geologického konečného úložiště Onkalo ve Finsku.
Budování geologického konečného úložiště Onkalo ve Finsku.
Zdroj | Posiva

Pokud se navíc začne i u nás vyhořelé palivo recyklovat, tak se termín potřeby trvalého úložiště v čase posune ještě dále. Navíc se jeho objem na jednotku vyrobené elektřiny dramaticky sníží. Vyhořelé palivo totiž obsahuje ještě okolo 94 % uranu 238, necelé 1 % uranu 235 a téměř 1 % plutonia. To vše se může využít při přípravě recyklovaného paliva, a tak je vyhořelé palivo vlastně velmi cennou surovinou, jak je podrobněji popsáno v článku pro časopis Vesmír.

Dá se z něj připravit palivo typu MOX, u kterého se k ochuzenému uranu přidává plutonium získané z vyhořelého paliva. Jeho podíl závisí na tom, jestli jde o palivový soubor pro klasický lehkovodní nebo těžkovodní reaktor. Největší je pak pro rychlý reaktor, který může být ve spalování plutonia velmi efektivní. Druhým typem recyklovaného paliva je REMIX, u kterého se využívá z vyhořelého paliva nejen plutonium, ale také uran, který má větší obsah uranu 235, než je tomu v přírodním uranu. V klasických reaktorech však může být realizován pouze omezený počet recyklací, protože se zde postupně hromadí stále větší podíl těžších izotopů plutonia. I tak se však může významně snížit objem odpadu, který musí jít do trvalého úložiště. Efektivnější spalování transuranů a tím i větší snížení objemu odpadu by se dosáhlo pokročilými jadernými technologiemi, jako jsou rychlé reaktory IV. generace nebo urychlovačem řízené transmutory.

Velikost potřebného úložiště se tak může i významně zmenšit. Nebo by jich stačilo méně. Pokud by se tak v této oblasti dokázaly státy Evropské unie domluvit, nemusely by se trvalá úložiště stavět ve všech státech, které využívají jadernou energetiku.

V současné době mělo smysl postavit pouze jedno takové zařízení, na kterém by ukázalo, že funguje a umíme realizovat ukončení palivového cyklu. Takové je už nyní ve Finsku. V geologickém úložišti Onkalo se v minulém roce po dokončení základní struktury začal razit první ukládací tunel. Zároveň by se měl v tomto roce dokončit závod na obalové soubory. Podrobněji byla tato etapa popsána v nedávném článku. Podobné úložiště se připravuje ve Švédsku a stejná metodika se využije i u nás. Je třeba zdůraznit, že ani ve Finsku není spěch a úložiště není v současné době potřeba. Jde tak hlavně o prokázání, že bude fungovat. S dalšími opravdu nemá smysl spěchat, budou potřeba až za řadu desetiletí.

Závěr

To, že byly jaderné elektrárny zařazeny do taxonomie udržitelných zdrojů energie, je krok k racionalitě. Události z nedávné doby jasně ukázaly nezbytnost využívání jaderných zdrojů, pokud chceme snížit závislost na fosilních palivech. Ve stávající taxonomii však stále zůstávají iracionální aspekty. Jedním z nich je tlak na rychlou realizaci trvalého úložiště vyhořelého paliva. Zvláště v případě, že se bude ve stále větší míře uskutečňovat recyklace vyhořelého paliva, se naopak bude potřeba tohoto zařízení posunovat do stále vzdálenější budoucnosti. Doufejme, že se v budoucnu taxonomie ještě více přiblíží realitě a racionalitě. A podmínka rychlé realizace hlubinného úložiště z ní zmizí.

Přehled taxonomie z pohledu uzavřeného palivového cyklu a úložiště jsem referoval na semináři organizace STUŽ:

Podrobnější a delší rozbor je pak zde:


reklama

 
foto - Wagner Vladimír
Vladimír Wagner
Autor pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (88)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

24.3.2022 07:31
Kdo má všech šest pohromadě, tak jádro podporuje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2022 14:53 Reaguje na Karel Zvářal
A jsou takoví, že mají podromadě deset a jádro odmítají.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

24.3.2022 14:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Nemyslíte doufám Němce?
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

26.3.2022 06:33 Reaguje na Jaroslav Studnička
z avizovaného vyplývá, že Němci si na ekologii spíše hrají ale co není dobré, že škytání Německa zavání na energetické burze jako referenční země pro určování burzovních podkladových cen. Mě to celé zavání snahou naučit ryby lítat
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.3.2022 08:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Jo, To jsou ti, co se přírodě jaksi nepovedli a mají ne o kolečko víc, nýbrž hned o pět koleček...

(Podle pana Zvářala jen o čtyři, on je na ně hodný.)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 09:22 Reaguje na Karel Ploranský
Vy těžko chápete, že existují lidé, kteří mají pouze jiný názor.
Němci prostě jádru nevěří, nejen Černobyl a Fukušima, ale také útok na JE v Záporoží jim dává dost důkazů o jeho nebezpečnosti.
Prostě si věří, že vše zvládnou pomocí OZE. Ovšem přepočítali se s podraznickým jednánám Rusů, což byla chyba, o které věděli dopředu a omluvit se nedá.
Ale není všem dním konec a OZE se budují stále a časem celosvětově převáží nad fosilem.
Jenom už bude pozdě, myslím si já.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.3.2022 22:44 Reaguje na Pavel Hanzl
Žádný skutečný důkaz o nebezpečnosti jádra nic z uvedeného nedává, Hanzle. Černobyl se u dnešních reaktorů nemůže opakovat z toho důvodu, že jejich konstrukce je zásadně odlišná a podobné havárii spolehlivě brání fyzikální zákony. K havárii ve Fukušimě došlo následkem jedné z největších přírodních katastrof v dějinách lidstva, při té přírodní katastrofě zemřelo skoro 20 tisíc lidí, na následky havárie ve Fukušimě nikdo. V Německu je podobná přírodní katastrofa prakticky vyloučená. Útok na JE v Záporoží je, pokud něco, tak naopak důkaz o bezpečnosti JE. I přes boje v areálu se totiž reaktorům nic nestalo a některé bloky dokonce dál vyrábějí elektřinu.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

26.3.2022 06:30 Reaguje na Karel Zvářal
se domnívám že otázka za 100 bodů je využití použitého paliva v kterém je pořád ještě hodně energie, které tlí v uložištích. Tam vidím problém, že ten okruh není uzavřený a jsou tam rezervy. A za další že výstavba Dukovan či dalších centrálních zdrojů energie nebudou do roku 2033 k dispozici. Někdo může říci, že ty " předsevzetí" vzali v posledních měsících za své ale od nějakého " data" je potřeba se odpíchnout a o něco se snažit
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

26.3.2022 06:30 Reaguje na Karel Zvářal
se domnívám že otázka za 100 bodů je využití použitého paliva v kterém je pořád ještě hodně energie, které tlí v uložištích. Tam vidím problém, že ten okruh není uzavřený a jsou tam rezervy. A za další že výstavba Dukovan či dalších centrálních zdrojů energie nebudou do roku 2033 k dispozici. Někdo může říci, že ty " předsevzetí" vzali v posledních měsících za své ale od nějakého " data" je potřeba se odpíchnout a o něco se snažit
Odpovědět
Ra

Radek

24.3.2022 08:48
Výborný článek s množstvím faktů
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.3.2022 08:13 Reaguje na Radek
Hlavně jsem rád, že někdo opět vysvětlil, jak zbytečná je hysterie kolem hrůz a běsů, které v očích průměrného občana představuje vyhořelé jaderné palivo a problém s jeho bezpečným uložením.

Už jsem tady v diskusích několikrát psal, že odpad z JE představuje s bídou PĚTINU radioaktivního odpadu, který u nás vzniká, a dokonce mezi nimi ani není tím nejnebezpečnějším...
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

25.3.2022 11:06 Reaguje na Karel Ploranský
Myslím, že kromě vrtulí a panelů nás čeká ještě booom rotopedů. Ve velkoměstech fitka ožijí se západem Slunce, a vymakaní sportsmeni budou zásobit sítě výkonem svých dolních okončetin. Zabijí se tak dvě mouchy jednou ranou: zvýšení kondice a současně chladničky a rozbujelé pouliční osvětlení budou mít svůj stálý zdroj.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.3.2022 09:03
Místo do FVE,VE by se mělo investovat do jádra a zejména nových modulárních reaktorů.
"Malé modulární reaktory (Small Modular Reactors) mají začít poprvé fungovat v bývalých jaderných lokalitách ve Walesu a v Cumbrii, hrabství na severozápadě Anglie. Výrobce Rolls-Royce předpokládá, že v Británii postaví deset až patnáct jaderných minielektráren."

Spojené státy americké již delší dobu prohlašují, že vidí budoucnost jaderné energetiky v malých modulárních reaktorech , největší federální energetická firma TVA představila program pro financování a vývoj nových modulárních jaderných reaktorů., atd.

Správně jak píše autor, ideologie vám energii nevyrobí , jádro ano !!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2022 09:23 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zkuste pane Vinklere objasnit, proč Američané, kteří jsou asi nejdále ve vývoji SMR, (NuScale má už obecnou licenci), pořád nemají komerční produkt na trhu? Proč se pořád mudruje o nějakých 10. letach? Kde to vázne?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

24.3.2022 11:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Na administrativě, která je skutečně složitá a důkladně se posuzuje, to platí v USA i EU , jen RF je doma benevolentnější.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

24.3.2022 14:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Protože s ohledem na nízké ceny fosilních paliv v uplynulých obdobích ani ty SMR nevycházely čistě z ekonomické hlediska jako nějaký zázrak. Takže vývoj probíhal, ale zase se tak na pilu netlačilo.

Pokud ten bordel na Ukrajině povede k dlouhodobě vysokým cenám ropy a plynu, tak se koncept SMR stává ekonomicky zajímavějším, půjde do toho víc peněz a vývoj, včetně následného uvádění do provozu, bude pravděpodobně rychlejší.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2022 14:50 Reaguje na Svatá Prostoto
Tohle jako důvod bych neviděl. O SMR byl zájem od začátku a hlavně to byla zbraň pro dekarbonizaci a OZE. Ale hlavně mají přece zájem ivestoři, kteří do projektu nalili neskutečný bambilión a potřebují návratnost, úroky pořád nabíhají.
Odpovědět
Ze

Zellosh

25.3.2022 03:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Argument hodný mistra,jako vždy skvěle Hanzle!
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.3.2022 11:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Vy máte nějaká ověřená data o těch investicích, vy bambilióne? To o těch úrocích raději vůbec nebudu komentovat.
Ta zbraň pro OZE znamená v této souvislosti jako co?
S dekarbonizací se zase tak dlouho neblbne a názory na to, co k čemu je a není se mění. Viz. evropské blbnutí s naftou do všeho, mopedy pomalu počínaje.
Navíc je to furt jádro, což pro řadu subjektů je sprosté slovo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.3.2022 18:33 Reaguje na Svatá Prostoto
Vám shůry nenadělili, ale při určité snaze se to dá dohnat.
Vývoj jakéhokoliv výrobku je drahý. Pokud máte vymyslet do posledního detailu, odladit a vyrobit a otestovat celý energetický systém, tak bude bambilión málo, s daty nebo bez nich.
S dekarbonizací se blbne řádově 20 let a hlavně SMR je původne vymyšlen pro sériovou výrobu, tj. pro výrazně levnější pořizovací cenu.
A celá investice začne přinášet zisk až v okamžiku, kdy se rozběhne sériovka, zakázek mají hafo.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.3.2022 11:18 Reaguje na Pavel Hanzl
Takže opět víte, co se konkrétních dat týče, úplné hovno, ale potřebujete se vypovídat.

Že si v neděli raději nezajdete do kostela, tam by vám to sedlo líp ... však víte, blahoslavení chudí v duchu a tak dál;-)))
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 14:13 Reaguje na Svatá Prostoto
Kdákance vám jdou velmi dobře, jenže to je celý. Vy můžete mít konkrétních dat celý pytel a bude vám na pytel, antož vůbec netušíte, co znamenají.
Na hodně věcí žádná data nepotřebujet, ale nutně potřebujete rozum.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.3.2022 14:52 Reaguje na Pavel Hanzl
Lopata s výučním listem ze sedmdesátek promluvila:-))).
Odpovědět
ZK

Zan K.

24.3.2022 14:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
...vidí budoucnost jaderné energetiky v malých modulárních reaktorech ....
A vidí někdo také možná rizika? Čím více takových zařízení, tím obtížnější kontrola. A co když z odpadu půjde vyrábět A bomby, či nějaké likvidátory lidí. Pak by to byl ideální stav pro lumpy a lupiče všemožných druhů. A to bez možnosti kontroly a pacifikace....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

24.3.2022 14:52 Reaguje na Zan K.
Pod kontrolou máte dnes už kažý kamión, tohoto bych se nebál, jede to automaticky. Měnit palivo za desetiletí se dá podchytit bezproblémů.
Odpovědět
JO

Jarka O.

25.3.2022 09:43 Reaguje na Zan K.
Nic proti SMR, ale vidím to jako Vy, jestli míníte kontrolu bezpečnosti. Nebojím se havárky, zato teroru. Myslím, že velká JE přece jen šílence, i kvůli možnosti zamoření i toho, co ohrozit nechtějí, odradí. Zato lokální SMR by je mohly dokonce přitahovat.
A je vůbec provoz SMR cenově výhodnější, efektivní a lépe kontrolovatelný než velké JE?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

25.3.2022 11:16 Reaguje na Jarka O.
Nic z toho se neví. Což v reálu znamená, že jasno v tom má nanejvýš tak Chuck Norris ... a samozřejmě Hanzl:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 22:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Samozřejmě to nevíte jen vy, jak dycky.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.3.2022 11:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Dubito ergo cogito. Cogito ergo sum.

Trumbero:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.3.2022 18:38 Reaguje na Jarka O.
Přímo zbraní hromadného ničení je jakákoliv vodárenská síť, potravinový řetězec, antrax rozptýlený v metru udělá divy, x násobně horší než nějaký SMR.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 22:27 Reaguje na Jarka O.
SMR NuScale je velký asi jak dva autobusy nad sebou a jede v bazénu pod vodou.
Může být tím pádem v jakémklov tunelu s daleko větším krytím a tím bezpečností, než velká JE, kterou několik dobře mířených Iskanderů tutově vyhodí do vzduchu.

Cena by měla být výrazně nižší, protože se počítá se sériovou výrobou, asi jak u aut.
Odpovědět
EN

Emil Novák

28.3.2022 23:18 Reaguje na Pavel Hanzl
NuScale není chráněný o nic víc než velké reaktory, které navíc obvykle chrání systémy protivzdušné obrany.
Sériově se běžně staví i velké reaktory, důvod nižší ceny by mohl být hlavně v nižší ceně peněz, protože jeden malý modul má daleko nižší investiční náklady než velký reaktor, tím pádem i nižší investiční riziko, které si investor vždy nechá zaplatit. Je to ovšem zatím jen teorie, protože v praxi dosud žádný SMR úspory neprokázal. Pro velké reaktory naopak hovoří "economy of scale", neboli úspory z rozsahu. Vždy bude levnější vyrobit jeden velký reaktor nebo jednu velkou turbínu než deset malých o stejném souhrnném výkonu, proto se také z malých reaktorů postupem času staly velké. Pěkně je to vidět na Dukovanech a Temelíně. Tu samou práci co v Dukovanech vykonává osm turbín, v Temelíně už zastanou pouhé dvě.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.3.2022 07:56 Reaguje na Emil Novák
Píšu, že NuScale může být instalován třeba v tunelu, tj. pod kopcem desítky až stovky vysokým, ten neprostřelí nic, ani JE. Protivzdušná obrana je hezká věc, ale Iskander s rojem klamných cílů ji překoná.
Velké reaktory se asi těžko vyrábí v sériích, protože se staví jen jednotky kusů. Až někdo vychrlí 500 velkých reaktorů ročně, tak se teprve může hovořit o sérii. Sériové tam můžou být snad jen matky M16.
Malý reaktor má taky velkou výhodu, že může nahradit teplárnu a využít stávající rozvody atd. atd.
Odpovědět
EN

Emil Novák

29.3.2022 08:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Já vím co píšete, je to úplný nesmysl. V tom tunelu "pod kopcem desítky až stovky vysokým" se podle vás bude chladit jak? Nikdo pod žádným kopcem NuScale stavět neplánuje, stavět se bude na zemském povrchu úplně stejně jako se staví velké reaktory.
Velké reaktory se v sériích vyrábí běžně, není vůbec potřeba žádných 500 reaktorů, na ty největší úspory úplně stačí čtyři. Každý další reaktor už má efekt menší a menší. Rozdíl mezi sérií o 6 nebo 500 reaktorech je už zanedbatelný, jak je vidět z křivky učení, na kterou se můžete podívat např. zde na str. 22: https://www.oecd-nea.org/jcms/pl_30653?utm_source=mnb&utm_medium=email&utm_campaign=pressrelease
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.3.2022 11:31 Reaguje na Pavel Hanzl
"Píšu, že NuScale může být instalován třeba v tunelu, tj. pod kopcem desítky až stovky vysokým, ..."

Což se vůbec neprodraží a vůbec se tím ten SMR z hlediska nákladů nestane totálně mrtvým šrotem:-))).

S tou teplárnou je to už pak vůbec super nápad. Prostě v takových Strakonicích místo teplárny uděláme takový menší hlubinný důl, do něj jebnem SMR a vlastně hrozně ušetříme, bo stávající rozvody. To bude na sídlištích radosti ... až jim to město rozpočítá do složenek:-))).

Co vy dokážete vymyslet za zhovadilosti, to fakt zírám ... a to si vždy říkám, že u vás už mě nemůlže nic překvapit:-))).
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

26.3.2022 06:37 Reaguje na Miroslav Vinkler
je tak jen bych doplnil mikroenergetiku pro domácnosti ono ty " panely" lze dávat i do oken nebo skloželezných konstrukcí staveb. Nicméně to bude spíše doplňkem...nejbližší měsíce nás naučí, že pole potřebujeme pro pěstování potravin ne FVE panelů. Možná si tím posvítíme ale rozhodně se nenajíme a to je základní princip potřeb
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

25.3.2022 08:28
Něco, co odpovídá SMR, existuje a provozuje se v nemalém počtu (!) už dlouhá desetiletí.
Jenže až na pár výjimek (jaderné ledoborce) ne v civilu - slouží to jen VOJÁKŮM. A voják = utajování.

To je myslím hlavní příčina, která brání tomu, aby se ty technologie - už dávno dobře zmáknuté - rychle uvolnily i pro obecné blaho.
No a pak také to, že armáda sice taky chce, aby to bylo spolehlivé a bezpečné, ale na rozdíl od investorů kteří chtějí stavět JE se nemusí ohlížet na obavy zblbnuté veřejnosti a politici si nemusejí vyrábět alibi. Takže armáda nemusí překonávat ty velehory administrativních překážek a přemrštěných požadavků, jaké stojí v cestě budování civilních jaderných zařízení.
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

25.3.2022 08:47
Když si jadernou elektránu vlastník postaví za své, tak při splnění parametrů bezpečnosti bude moci stavět až do álelůja. Jestli tu drahou elektřinu ale někdo koupí, bude záležet na tom, kolik bude stát. Zatím jsou nedražší plynovky, u jaderných elektráren je to také drahé, samozřejmě se započtením i výstavby a poté likvidace stanoviště a také se započtením zpracování paliva.
Odpovědět
JS

Jaroslav Studnička

25.3.2022 08:54 Reaguje na Katka Pazderů
Předpokládám, že stejně cílíte i na OZE, tedy aby si stavěli za své...
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.3.2022 09:29 Reaguje na Katka Pazderů
Ta elektřina bude stát podle toho, jak moc bude její cena deformována dotačními programy na podporu OZE. Nemůžete uplatňovat tržní principy tam, kde trh nefunguje. Cesta je jediná, přestat deformovat trh.

Splnit parametry bezpečnosti či dopadů na životní prostředí jistě není problém. Splnit horu formalit a obstrukcí, to je zjevně největší brzda. Možná vaši kolegové o tom také něco vědí.
Odpovědět
JO

Jarka O.

25.3.2022 09:44 Reaguje na Katka Pazderů
Ano, nejdražší jsou německé plynovky. Důvodem tendru má přece být porovnáni cen s konkurencí. Dnes to neplatí, konkurence je vyřazená ze soutěže, a to je špatně, a bojím se, že s cenou energií z JE budou mít zelení z tohoto důvodusvou chtěnou pravdu.
Odpovědět
sv

sv

25.3.2022 15:57 Reaguje na Jarka O.
Konkurence se svým zločineckým chováním, vyřadila sama, jsi chtěl říct jaroslave. Tedy ne že by to mělo, vzhledem k jejich dnes už příslovečným zpožděním, na výsledek tendru nějaký vliv.
Odpovědět
JO

Jarka O.

26.3.2022 18:00 Reaguje na sv
Nemyslím, že bych to chtěla miroslave. Ty píšeš názor na presumpci viny a mi neznámé zločiny ČLR vůči ČR, což nemohu řešit, nemám znalosti. Pro vysvětlení, můj příspěvek nebyl o vítězi v tendru, nýbrž o tvorbě ceny, tak příště kdybych smela prosit miroslave o něco k tématu.
Odpovědět
sv

sv

27.3.2022 19:27 Reaguje na Jarka O.
Ano, přesně to jsi chtěl říct, jaroslave. Na sepsání toho co je tobě neznámé, bys musel mít opravdu ale opravdu velký kus papíru. Pro vysvětlení, připuštění zločineckého korupčního subjektu do jakéhokoli státního tendru znamená, že ten zločinecký subjekt bude mít z hlediska ČR určitá práva, např. soudní cestou zdržovat a napadat průběh a výsledek tendru. Mimomísní představu místních čínomilů a volksrusáků o tom, jak "formálně zařadíme" bandity z východu do tendru čímž "dosáhneme snížení ceny", nesdílel ani tvůj guru agent bureš a jeho podržtaška havlíček. Proto je taky vyřadili. Obávám se, že tebe by nepoučilo ani 10 let soudních tahanic s čínskou tajnou službou schovanou za čínskou firmou a s nulovým výsledkem v oblasti požadované investice.
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.3.2022 23:04 Reaguje na sv
Tímto jsi své guru skutečně ale opravdu shodil. Tedy tvrdíš miroslave, že současné vedení státu není schopné nastavit a ohlídat si pravidla tendru, že neumí napsat šikovnou smlouvu s hrozbami arbitráže, že bude šetřit na právních službách a že české soudnictví není schopné posoudit pravidla férového zacházení. Že nekalá soutěž v celém světě, nejen na východě, existuje, a může mít až rysy sabotáže, na různých úrovních, i během vystavby, je známé, a od věci není posouzení historie firem. Ovšem musela by to dělat kvalitní tajná služba a ne zkorumpovani čučkaři horšího místního oddílu. Mluvení o banditech dokresluje presumpci viny, na co důkazy, že. Anebo jde o strašpytlovství, ani to by mě nepřekvapilo v případě chudáka, který se potřebuje zviditelňovat trapárnami. Ale je dobré, co jsi napsal, pro příklady nekalých praktik proti ČR neni třeba chodit daleko.
Odpovědět
sv

sv

27.3.2022 23:44 Reaguje na Jarka O.
Jinými tvoje vlhké představy jak probíhají jakékoli státní tendry a jak vypadá nejen česká legislativa a soudy jsou pro smích. Blátivými výrazy typu "šikovná smlouva, pravidla férové zacházení, apod." shazuješ svého učitele ze základní školy, jaroslave. V této zemi i malé dítě ví, že stačí nevhodná formulace v médiích (jako třeba ty havlíčkovy na téma rosatomu) a už to může znamenat žalobu u mezinárodního soudu. Jen ty to nevíš. A ano, místní hradní čučkaři dílem své zkorumpovanosti a dílem své neschopnosti, jsou zcela jistě zárukou toho, že by se takový tendr extrémně prodražil a realizace prodloužila (pokud by na ní vůbec došlo). Tvůj guru agent bureš během své tragické vlády nebyl schopen udělat skoro, žádný rozumný krok, kromě jednoho. A to vyřazení čínské tajné služby schované za státní firmou CNNC. A je smutné, že ty jeho podržtaška na něj za to kydáš špínu.
Odpovědět
JO

Jarka O.

28.3.2022 09:45 Reaguje na sv
No dobrá, tuto babskou hádku vyřeší blízká budoucnost. Nemám téměř co měnit na hořejším příspěvku. Udivuje, že jsi miroslave ze základní školy, na kterou se odvoláváš, zapomněl na zásady nejen slušného chování, ale i demokracie, jak dokazuje tvé totalitářství a odpírání mi práva na svobodnou volbu a kritiku za zbytečné chyby. Ale již ses v pár příspěvcích zastal babiše, to je zajímavé. Kydat špínu na havlíčka, že je neschopný a líný… chápu tvé ideologické přesvědčení, ovšem musel bys být hodně pracovitý a bezchybný ty sám, aby to nevypadalo na okopávání kotníků.
Odpovědět
sv

sv

28.3.2022 14:03 Reaguje na Jarka O.
Ty víš co to jsou základy slušného chování, jaroslave? Z tvých dosavadních grafomanských výlevů totiž vyplývá, že k nějaké formě poučení ohledně slušného chování ses nepřiblížil ani na sto kilometrů. Snad i před tvou ideologické zatížení pomůže, že bureš i havlíček se dostatečně okopali sami, žádnou další pomoc nepotřebují.
Tvůj vlhký dojem, že ti někdo něco upírá se snad má vztahovat na státní tendr?? Takovou míru infantility bych nečekal ani od tebe, jaroslave. Ano, tady opravdu ale opravdu zrovna ty žádné právo svobodné volby nemáš. A proč ji nemáš žáku jaroslave? Protože u státního tendru ji má jen a pouze příslušný státní orgán, v tomto případě vláda.
Odpovědět
JO

Jarka O.

28.3.2022 15:58 Reaguje na sv
Hulvátství zase pominu, ale „infantilní vlhké dojmy“ jsou slušnost na druhou. V právu volby jde o tendr? Ne, doposud ti šly zlostné výlevy za volbu do zastupitelských orgánů. Už ta konstrukce věty je divná.
A tendr prý hladce proběhne; to znamená, že vláda nepochybí při ohlídání dodržování termínů v tendru, podmínek smluv, jako účast českých firem. Poté při výstavbě bude mít právnické nástroje proti např. náhlým změnám specifikací komponentů, které by české firmy údajně nemohly dodat a byly by předány cizím firmám, řídící prvky a software bude neovlivnitelné ze zahraničí, a vláda bude mít k dispozici kvalitní právníky zajistěné smlouvami. A to hlavně i v tomto případě, i když nebezpečné firmy byly vyhnány a zůstaly jen ty naprosto čestné. To je vše.
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 00:00 Reaguje na Jarka O.
Chápu, jsou to pro tebe nová slova, hulváte jaroslave. Než se zase začneš urážet nad něčím co neznáš, tak zkus googlit. Jinak ale máš pravdu, tvoje hysterické výlevy nad posledními volbami jsou divné. Nikdo ti neupírá právo volit zločince a diletanty, pokud mermomocí chceš. Pak se ovšem nediv, že voliči, kteří na rozdíl od tebe diletanty a zločince nevolí, ti na tvoje kydání špíny na jedince schopnější a slušnější než agent bureš a jeho parta, patřičně odpoví.
Každopádně jsi zase nepochopil o čem je celou dobu řeč, přičemž tvoje rádoby odborné bláboly to jen potvrzují.
Pro lopaty řečeno, připustit do tak důležitého výběrového řízení státní podniky řízené totalitními režimy neštítící se korupce na státní úrovni, vydírání a vražd (nemluvě o tom, že jedna z těchto firem prokázala ve dvou případech totální neschopnost vůbec zahájit stavbu) znamená jediné, a to 100 % jistotu na obrovské množství problémů, vícenákladů a zpoždění, které si mohu v opačném případě ušetřit.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.3.2022 09:20 Reaguje na sv
Chceš říct, že sis dal právo mi nepatřičně odpovídat hulváte miroslave. Co si „volil“, se ti podobá, stejně „schopnější a slušnější jedinci“? Tak jsem zvolila nastěstí ok, a ano, na výběr jsem měla, ale odted za mě budou posílat hlasy na korespondáku tví kamarádi, že! A jinak – mně bylo jedno, kterého pitomce si volil ty, než si začal s útoky, jmenuje se to demokracie, ale to nepochopíš, ani se nenamáhej. Tvou potřebu zviditelnovat se siláckými výjevy bys měl při přesčasech na americké ambasádě ventilovat na jiném fóru, koho zajímají tvé soukromé sny. Co jsem napsala, jsou obvyklá uvažování při zadávání jakýchkoliv zakázek, nejen strategických investic, tak se nenech vysmát se svými rádoby odbornými bláboly, co nemáš ani z Hospod. novin.
Jestli strašíš korupcí atp. na státní úrovni, tak Francie a USA by neměly být do tendru z bezpečnostních důvodů připuštěny, zbyla by Korea, a také čína, které žádnou zemi v poslední době nenapadly, ale o tom polemizovat nechci. V tendru mají být všechny firmy a vyřazovat se má potom. TO je můj názor, o tom píšu, ale ty nechápeš. Já myslím, že lopata by to pochopila.
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 13:58 Reaguje na Jarka O.
Copak hulváte jaroslave, upíráš mi svobodu slova. Mohu, říct, že od tebe jako tepleplatonického milovníka bureše, čučkaře i covidového strašpytla puťky, který přebírá jejich totalitní manýry, mně to nepřekvapuje. Netuším komu chceš prodávat svůj hlas, nebo něco jiného. Všeobecně se ovšem ví, že se to dělo třeba v Chánově i bez koresponďáků. Bydlíš v Chánově Jaroslave? To, že bydlíš v CHánově, ještě neznamená, že se ... teda že musíš prodávat hlas. Můžeš mít přece trochu sebeúcty i bez toho jakým zločincům a diletantům jsi už prodal svůj hlas. A ano, ta demokracie o které ses zřejmě před chvílí dozvěděl, ti to dovoluje i bez toho, abys ji chápal. Netuším proč tady píšeš o svých potřebách a úvahách .. třeba exhibicionistických .. zřejmě to souvisí s tím kde bydlíš, jaroslave z Chánova. Každopádně jsou to projevy na sto kilometrů vzdálené od projevů normálního člověka o orgánu státní správy, který je zodpovědný za veřejné zakázky nemluvě.
Aha, když svoje rozumy bereš z Hospodských novin, tak se nedivím, že jsi sto vypouštět nesmysly na téma, kdo by měl nebo neměl být připuštěn. To si nech do kravína. Každopádně platí (a každý jedinec s alespoň minimální inteligencí a minimálním právním rozhledem to ví), že když se už někdo tendru zúčastní získává v tuzemsku určitá práva, jako třeba napadat výsledek u soudu. Jinými slovy jen totální vemeno, by do tendru klíčového pro ČR připustil státní podnik kontrolovaný totalitním režimem, který nezajímá kšeft ale politická korupce, vliv a rozklad demokracie.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.3.2022 22:15 Reaguje na sv
Ono existuje něco, co ty netušíš? Pleteš si však svobodu slova s hulvátstvím a ekolist s nějakým jiným fórem, a to ti ponechávám značnou svobodu blábolů nevděčný miroslave, aby ses v té Anglii nebo kde nenudil. Ale cpát své představy do článku o hlubinných úložištích jsi nemusel. Stále tvrdíš miroslave, že vláda nemá pravomoc nastavit a ohlídat pravidla tendru a že české soudnictví neumí jejich porušení posoudit? A jaká práva ty firmy musí mít krom práva na průběžné informování? Prodlužování termínů? Od toho je přece soud, aby to nedovolil, co je na tom za EU právničinu? A ta vláda nemá moznost nastavit zákon o tendrech tak, aby vyhovoval státu a ne cizím firmám, profesore miroslave, a žádný právník na to neupozorní? Jakož i neupozorní na známou nemoc českého soudnictví? To není od právníků férové.
Jo a klíčové-smí něco být pro ČR klíčové? A to, že firma nemá zájem o kšeft, nýbrž průtahy a likvidaci demokracie, si myslím, jsou bláboly a strašíš. Určitě by se našly lepší metody než na to jít přes tendr na JE.
Odpovědět
sv

sv

30.3.2022 00:12 Reaguje na Jarka O.
Například netuším, proč jsi tak frustrovaný jaroslave z chánova. Každopádně si nic nepletu, například tvoje hulvátské bláboly poznám na první pohled, jaroslave z chánova. Je jasné, že ty si pod pojmem "věcná diskuze" představuješ "cpaní představ". Není divu, když to taky imrvére děláš. Tak například do článku o úložiště, jsi nacpal svoji obvyklou fantasmagorii na téma tendru. A když jsi byl upozorněn na jistá fakta, tak si opět jako obvykle dostal hysterický záchvat grafomanie. Věcnost a fakta jsou pro tebe neznámé pojmy. Evidentně i chápání psaného textu ti dělá obrovský problém. Tvoje bláboly na téma, co já tvrdím, jsou jen tvoje fantasmagorie. Zkus si otevřít aspoň ty hospodské noviny, místo AHA (tu maturitu stejně nedáš) a nalistovat si článek na téma nějaké té kauzy ohledně veřejných zakázek. Můžeš začít třeba kauzou Diag HUman (na to stačil jediný výrok tehdejšího ministra zdravotnictví). Vím, že ve vyhledávání informací, nejsi moc kovaný, tak tady máš odkaz na jednu z posledních kauz diletanta bureše a jeho podržtašky metnara: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3294513-ministerstvo-obrany-musi-zaplatit-550-milionu-pokutu-za-vrtulnikovy-tendr-potvrdil
Odpovědět
JO

Jarka O.

30.3.2022 09:38 Reaguje na sv
Jako obvykle a už naposledy. Ty nejsi ten pravý na poučování o chování. Odpovědi ale neumíš. A všechny arbitráže vč. obrany, kde jsou ostudy 30 let, hodíš na babiše, to už je fakt nehoráznost. O potřebě kvalitních právníků jsem právě psala a to jsi nekomentoval, radši se hulvátsky vykrucuješ, takže vaříš z vody a Hospoda. novin. Ale OK, nebudu třeba volit Babiše. A ještě jedné věci jsi dosáhl, od ted jsem pro komunální energetiku a čínské soláry a tvé JE mě nezajímají, naopak, jsou nebezpečné. Je to mé rozhodnutí.
Jo a jak jsi psal dole to hulvátství a krom toho o práci na vyslanectví, tak z MZV jsem nabídku na práci kdysi měla, ale nevzala jsem ji.
Odpovědět
sv

sv

30.3.2022 18:07 Reaguje na Jarka O.
To máš pravdu, hulvátský jaroslave z chánova, ty opravdu nejsi ten pravý na poučování o chování. A chápaní psaného textu je u tebe hotová tragédie. Vždy ty ani nevíš co znamená pojem "naposledy", a už jsi tady naposledoval snad 10x. Ovšem na to vaření z vody budeš odborník. Vol si koho chceš. Já ti tady jenu uvádím zcela KONKRÉTNÍ kauzu, kterou má na triku tvůj tepleplatonický guru bureš a jeho frýdlantská podržtaška metnar. Copak si nedokázali sehnat ty tvoje KVALITNÍ právníky?
Můžeš si dát co chceš kam chceš, třeba vrtuli do zadku. Vím, že po tom toužíš. Já ti tady jenom říkám, že tvoje představy o tom, jak nějaký "kvalitní právník" zajistí, že se zločinecký režim nebude u tak důležitého tendru snažit vydírat a uplácet a třeba i vraždit a že nevyužije každé skulinky v právním řádu nejen ČR (kterých jsou desetitisíce) ale i mezinárodní soudní instituce, aby narušil průběh výběrového řízení, je směšná až na půdu. A že jediný logický závěr, z této situace je tedy nikoho takového do tendru vůbec nepouštět. K tomu dospěl i tvůj guru bureš (když nepřipustil číňany) i jiné země, které vyhlašují zakázky na nové JE a taky nepřipustili ani číňany ani rusáky (Nizozemí).
Copak, myslel sis jaroslave, že budeš jako Vendulka utěšitelka jednou na ministerstvu, a oni tě nechtěli, protože se jim nelíbily tvoje chlupaté nohy v silonkách. Tak to mi tě je líto.
Odpovědět
JO

Jarka O.

31.3.2022 15:58 Reaguje na sv
Vždycky zapomenu, že mluvim s úplným zvrhlíkem. Tak však jste nepustili, a co je tvůj problém. Když nechceš - nechceš, psala jsem, že se uvidí za 2 roky, jestli se s těmi „jinými, lepšími“ firmami kopne do země anebo se stane to, čím strašíš ze strany číny– zneužití tendru k tunelování, a bude se platit. Rosatom aféru s ovlivnováním tendru neměl. Na nekalou soutěž vypadá spíš něco jiného.
A řešení by byla taky mezistátní smlouva, ten návrh někdo v jiné diskuzi psal, a taky Korea, která je malá, a tím bezpečná. Ale neztrácej čas s odpovědí, ok, protože tohle jsem psala i před 4 dny, a bacha aby ses neprořekl, platit za arbitráže kvůli tvým blábolům bych nechtěla. Stejně tvé ne/odpovědi, zabalené do milionů debilních keců mimo mísu, jsou na nic.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 09:30 Reaguje na Jarka O.
Fakt si myslíte, že měl v tendru Rosatom zůstat?
A co kdyby fakt vyhrál? To by nastala přímo komická situace, kdy někdo staví JE nepříteli, který na něho uvaluje sankce, především v jádru.
Mylíte, že Rosatom dostaví Paks i tu JE ve Finsku? Že dostaví JAKOUKOLIV elektrárnu, která je ve stavbě??
Odpovědět
JO

Jarka O.

28.3.2022 09:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl, na vytváření nepřátel je specialistou miroslav a Vy, tak se zeptejte jeho, mně se to nelíbí. Nemyslím si, že životním zájmem hlavně malých statů je být slouhou. I malé státy zvládají být respektovaným partnerem, Finsko je příklad, ale Areva tam měla zpoždění veliké.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 14:20 Reaguje na Jarka O.
Ani já ani nějaký miroslav nikomu nevyhrožoval, že někomu vyrazí zuby. To byl Vladimir Vladimirovič.
Právě proto, aby malé státy nemusely dělat slouhy, si založili EU. A silně se to podařilo, tlačí se do ní státy, které jsou hlavně pod Ruskem.
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 00:04 Reaguje na Jarka O.
No tak nehysterči jaroslave. Já se ti tady jen snažím osvětlovat jistá fakta. ALe máš pravdu, Finsko bylo dlouho rusáckým slouhou a už nechce a hodlá kvůli tomu vstoupit do NATO. Čtyři roky kdy měl rosatom plnou parou stavět a při tom zvládl tak akorát srovnat plac buldozerem (třeba Areva minimálně dokázala zahájit stavbu včas) je dostatečným poučením a mementem.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.3.2022 09:21 Reaguje na sv
Blábol
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 13:20 Reaguje na Jarka O.
Copak, fakta ti nejdou pod čumák. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-moskva-finsko-helsinki-sanna-marinova-nato-severoatlanticka-aliance_2202251908_bko
Odpovědět
JO

Jarka O.

30.3.2022 09:39 Reaguje na sv
Ta zpráva je jen a pouze o debatě o vstupu do Aliance. Finové nikam zatím nehodlají vstoupit a snad zase vychladnou. Mezi vstupem a debatou je velký rozdíl. Stejně jako mezi sluhou a partnerem, oboje si uvědom.
Odpovědět
sv

sv

30.3.2022 18:11 Reaguje na Jarka O.
Ta zpráva je o tom, že před měsícem finská vláda vstup do NATO odmítala a teď je naopak pro vstup do NATO. Totéž Švédsko. TO jen tak pro ilustraci tvého blábolení na téma, kdo je čím slouhou a kdo se chce kam dostat, aby tím slouhou být nemusel.
Odpovědět
JO

Jarka O.

31.3.2022 16:00 Reaguje na sv
Tvé nepochopení slouhovství. Finsko se mělo vedle Ruska výborně. Partnerství a respekt byly výhodné pro oba. Slouhovství je výhodné jen pro jednu stranu, chápej. Jestli Finy dobré bydlo nudilo nebo je někdo zmanipuloval, bude to rozhodnutí osudné pro Evropu, hlavně pro nárazníkové pásmo. O tom ale článek není, realita je nově probíhající diskuze. Přihlášku nikdo nikam nepodal, takže zatím Nechce. Odpovídat netřeba. PS:Mmch, srovnání placu je obvyklý začátek staveb, že to nevíš…
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.3.2022 11:20 Reaguje na Pavel Hanzl
Proč by nedostavěl? Putin tam taky za rok už nemusí bejt.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 14:24 Reaguje na Svatá Prostoto
A kdo přijde po něm? Někdo ještě horší?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

28.3.2022 14:50 Reaguje na Pavel Hanzl
A nebo lepší.
Nechte se překvapit.
Já furt nechápu tu vaši potřebu věčně si hrát na Sibylu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 18:41 Reaguje na Svatá Prostoto
Nehraji si na žádnou Sibyllu, ale jen vás lehce upozorňuji, že vaše naivní představy se dost nepotkávají s realitou.
Rusko není Putinův výtvor, je to přesně naopak. Putin je produkt Ruska a to má takových týpků neomezenou zásobu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

28.3.2022 19:57 Reaguje na Pavel Hanzl
A co příchod Gorbiho? To se stalo v SSSR!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 22:19 Reaguje na Jiří Svoboda
Gorby byl dost ojedinělý jedinec, ovšem zdupal to zase typicky rusky. Nechtěl žádný rozpad SSSR, to zařídil až Jelcin.
Ty diktatury jsou prostě silně labilní a nikdy nevíte, kdy to celé řachne.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.3.2022 11:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Jako, že tam nenastane mír, prosperita, štěstí a kypící občanská demokratická společnost, to je snad jasné.

Ale stačí, když v Kremlu nebude sedět debil, který bude útočit na okolní státy.

Byl Jelcin nějaký zázrak? Nebyl. Ale tak nějak to s ním v mezinárodním měřítku šlo. A on i ten Putin cca prvních deset let nebyla nějaká trága.
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 00:21 Reaguje na Svatá Prostoto
Rosatom (upozorňuji, že se jedná o státní podnik) i v normálních časech nebyl sto ani za 4 roky, kdy už měl plnou parou stavět, tu stavbu ani zahájit. (V Maďarsku je to totéž v bledě růžovém.) V současné situaci válečného konfliktu, kerý vyvolal stát, který jej vlastní a s ohledem na skutečnost, že Finsko rosatomu v této souvisloti odmítlo udělit finální stavební povolení se šance na úspěšnou realizaci opravdu ale opravdu odsouvají do nedohledna. Je jisté, že ve srovnání s rosatomem budou Finové ještě s láskou vzpomínat na Arevu, která aspoň zahájení stavby zvládala v termínu.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

28.3.2022 12:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Z největších nepřátel mohou být za čas zase přátelé, je o tom v historii mnoho příkladů, brzdou, smiřování jsou většinou nesmiřitelní celoživotní fanatici. Celé dějiny lidstava toho jsou důkazem.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 14:23 Reaguje na Milan Dostál
Z nepřátel se můžou stát přátelé, ovšem nikdo z nich nesmí být Rus.
To je zcela specifický lidský druh, nikdy žádné přátele neměl, pouze votroky.
Jediný jejich jakoby přítel byl Adolf Hitler a jeno nacistické Německo a všichni ví, jak to dopadlo.
Odpovědět
MD

Milan Dostál

28.3.2022 14:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Já si myslím, že krom toho, že máte totalitní sklony, jste taky rasista a xenofob.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

28.3.2022 18:38 Reaguje na Milan Dostál
Velmi hluboký omyl, jak dycky. Rusi jsou velmi dobří lidé, měl jsem tam dost kamarádů, jenže byli z Petrohradu a kdoví jak moc byli Rusi.
Ale každý normální Rus má celoživotně utkvělou představu, že Rusko je velmoc. A od toho se odvíjí vše.
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 00:30 Reaguje na Milan Dostál
Teď jsi to celživotnímu fanatikovi puťkovi nandal milane. Každopádně představa, že se všechno v současné situaci brutálního válečného konfliktu vyvolaného rusáckem rychle urovná, aby alespoň ještě v tomto desetiletí mohla být znovu zahájena příprava (stavba ani nezačala) je na hraně fantasmagorie. Realita je taková, že buď se rusácko vzdá své agrese a pak bude muset platit Ukrajině reparace, takže státní podniky jako rosatom budou v lepším případě privatizovány (což k rychlosti realizace jakýchsi starých zakázek určitě nepřidá) nebo se své zlodičnecké agrese nevzdá a pak rusácké státní podniky v zahraniční nepostaví ani kurník. Za prvé jim to nikdo nedovolí a za druhé nebudou na to mít.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

29.3.2022 06:59 Reaguje na sv
Naivko.
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 09:22 Reaguje na pavel peregrin
Copak, fakta ti nejdou pod nos.
Odpovědět
JO

Jarka O.

29.3.2022 09:24 Reaguje na pavel peregrin
On není naiva,nýbrž nádiva, pracující na americké ambasádě a tomu odpovídají ta slova. Netřeba brát vážně. Navíc má minimálně modrou, každopádně neví, co je vojna. Takže naiva možná také, a generál hurvínek.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

29.3.2022 09:27 Reaguje na Jarka O.
1* Čím déle se s oním mažete, tím víc je cítit.
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 13:16 Reaguje na Karel Zvářal
Tvoje osobní problémy s hygienou jsou jen tvoje problémy, karlíku.
Odpovědět
sv

sv

29.3.2022 13:24 Reaguje na Jarka O.
Takovou míru sebekritiky bych od tebe nečekal, jaroslave. Z toho, že bys pracoval na rusáckém velvyslanectví tě ovšem nepodezřívám. Tobě stačí pozice mezi puťkovýma/čučkařovýma půlkama.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.3.2022 08:04 Reaguje na sv
Vidím to taky tak, ovšem je tam velká šance, že Rusko zbankrotuje úplně a ještě k tomu mu Čína obsadí Sibiř. Každopádně šance na nějakou dostavbu čehokoliv se blíží nule.

Orbán si ale může vykoledovat svým přizdisráčským jednáním masivní útok.
Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

29.3.2022 11:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Jen tak pro info, ten útok na Dolní Uhry očekáváte jako odkud???
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

25.3.2022 08:59
Což o to, dostat myšlenku nepotřebnosti trvalého úložiště do Ekolistu zjevně není problém. Jak ji ale dostat do hlav politiků, co o tom rozhodují, aniž by pořádně věděli, oč jde.

Díky za jasný článek! Škoda, že něco podobného nezaobaleně nepíše a neříká i paní Drábová. Nemohl by Ekolist v tomto paní Drábovou oslovit?
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist