https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vladimiran-kresac-kubisova-cizp-si-nezaslouzi-degradaci-na-organ-ktery-jen-eviduje-havarie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vladimíra Kresáč Kubišová: ČIŽP si nezaslouží degradaci na orgán, který jen eviduje havárie

26.5.2021
Na ilustračním snímku odstraňování havárie v Kocbeřském potoce.
Na ilustračním snímku odstraňování havárie v Kocbeřském potoce.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČIŽP
Dovoluji si tímto reagovat do diskuze k probíhající novela vodního zákona týkající se šetření havárií.
 
Návrhem novely zákona je, aby veškeré kompetence v oblasti šetření havárií, mimo havárie mimořádného rozsahu, byly svěřeny do kompetence vodoprávních úřadů. V rámci probíhajícího připomínkového řízení jednotlivé kraje zaslaly MŽP své připomínky k předloženému návrhu. Zásadní připomínkou ze strany krajů je nesouhlas s přenesením všech povinností kolem šetření havárií na vodoprávní úřady. Tento nesouhlas vyjádřil náš i sousední Zlínský kraj.

Není tajemstvím, že novela vodního zákona byla navržena ze strany MŽP v důsledku velké havárie na řece Bečvě v září minulého roku, která zasáhla jak území Zlínského, tak hlavně území našeho kraje. K havárii musím říct tolik, že to byla havárie svým průběhem mimořádná a to z mnoha důvodů, ale to není obsahem tohoto článku.

V reakci na zaslané připomínky k návrhu novely vodního zákona zaznívají ze strany ČIŽP hlasy o zkreslujících informacích o stavu vodoprávní úřadů, jejich personálním a materiálním zabezpečení, podaných v rámci připomínkového řízení jednotlivými kraji. K tomu bych chtěla uvést následující:

Na správním území Olomouckého kraje se nachází celkem 14 vodoprávních úřadů a to 13 v sídlech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a 1 v sídle Olomouckého kraje na krajském úřadě. Celková obsazenost jednotlivých úřadů vyplývá z níže uvedené tabulky.

K tabulce je nutno dodat, že úředníci většiny vodoprávních úřadů včetně krajského vykonávají u své přenesené působnosti (státní správy) i samosprávnou činnost pro město či kraj, takže jejich pracovní náplň se ani zdaleka netýká výhradně úřední činnosti vodoprávního úřadu vyplývající z příslušných zákonů. Samostatné oddělení vodního hospodářství mají pouze dvě obce s rozšířenou působností a kraj, ostatní obce mají činnost vodoprávního úřadu zařazenu v oddělení, které vykonává i jiné správní činnosti například na úseku ochrany ovzduší, odpadů, ochrany přírody atd.

Od účinnosti vodního zákona č. 254/2001 Sb. tedy od 1. 1. 2002 proběhlo cca 30 jeho novelizací a změn, vešel v platnost nový správní řád č. 500/2004 Sb., nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. Také tyto předpisy prošly řadou novelizací a změn, které sebou přinesly další povinnosti a administrativní zátěž pro pracovníky vodního hospodářství. Tato legislativní nestabilita, časté změny zákonů, nárůst povinností a administrativy z nich vyplývající nepřispívají ke stabilitě a zkvalitnění činnosti vodoprávních úřadů.

V posledních letech dochází také k velké generační obměně pracovníků jednotlivých úřadů, tím následně ke ztrátě kontinuity znalostí a vědomostí o správním území a znalosti místních poměrů. Noví úředníci nemají dostatek času na zapracování, bývají tzv. „hozeni do vody“ bez možnosti navázat na práci a zkušenosti svých odcházejících předchůdců, pokulhává následné vzdělávání, účast na seminářích a školeních je limitována omezenými finančními prostředky.

Školení zaměřených na oblast havárií je minimum, troufám si říci, že téměř žádné. Materiální zabezpečení úředníků vyjíždějících k haváriím je v mnoha případech zcela nedostatečné. Často nemají k dispozici vyčleněný služební automobil, ke kterému by měli přístup i v mimopracovní době o sobotách a nedělích, držení havarijní služby v případech úřadů při malé obsazenosti 1 až 2 pracovníky je také dlouhodobě neudržitelné. Nejsou vyškoleni na odběr vzorků a mnohdy nemají k dispozici ani vybavení nezbytné k takovému odběru. Dalšími limitujícími faktory je nezkušenost, opatrnost v rozhodování vyplývající ze strachu z následného obviňování z plýtvání finančními prostředky, vytýkání špatného úředního postupu a jiné.

Nárůst úřední činnosti je zřejmý z několika posledních novel, kdy úředníkům vodoprávních úřadů narostla administrativa například při vydávání společných povolení, souhlasů pro geologické práce a povolení k vypouštění odpadních vod z odlehčení, vedení evidence TBD o vodních dílech IV. kategorie atd.

Naproti tomu u ČIŽP nastala na úseku vodního hospodářství situace opačná, kdy jim byly kompetence odnímány, když například zákonem č. 113/2018 Sb. jim byla odňata poplatková agenda, která přešla na Státní fond životního prostředí, a kontroly fyzických osob nepodnikajících, které zůstaly plně na bedrech vodoprávních úřadů.

Situace na vodoprávních úřadech tak není ideální, jak se na první pohled může zdát. Proto považujeme za potřebné, aby se ČIŽP na řešení havárií aktivně podílela, protože její odbornost v této oblasti považujeme za zcela nezastupitelnou. Tuto mou zkušenost potvrdilo vystoupení zástupce ČIŽP na kulatém stole k novele vodního zákona organizovaném Parlamentem ČR dne 13. 5. 2021, z něhož vyplynulo, že statisticky nejvíce objasněných havárií na vodách bylo v době, kdy vodoprávní úřady a ČIŽP řešily havárie společně.

Práce kolegů z ČIŽP, jejich vědomostí a erudice v oblasti řešení havárií na vodách a odstraňování starých ekologických zátěží si nesmírně vážím. Myslím si však, že si nezaslouží postupnou degradaci na orgán provádějící pouhou „evidenci havárií“. Naše republika není tak bohatá, aby mohla plýtvat zkušenostmi odborníků v jakékoliv oblasti, natož tak citlivé jako je řešení havárií dotýkajících se jakosti povrchových a podzemních vod.


reklama

 
foto - Kresáč Kubišová Vladimíra
Vladimíra Kresáč Kubišová
Autorka je vedoucí oddělení vodního hospodářství Olomouckého kraje.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Katka Pazderů

Katka Pazderů

26.5.2021 08:27
Havárie a pochybení ve vztahu k poškození přírody nebo veřejných vodních zdrojů musí řešit především Inspekce. Byla na to zřízena i jako nezávislá organizace, která obvykle nemá na místo poškození lokální vazby. Jsem pro zachování nezávislosti vyšetřování poškození přírody.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

26.5.2021 14:22 Reaguje na Katka Pazderů
Zachování nezávislosti? O jaké nezávislosti tu hovoříte?

ČIŽP je vedena a z úst mnoha jejich představitelů (a zdaleka nejen jich) likvidována jejich ředitelem Geussem, který je Burešův muž na špinavou práci pro skupinu Agrofert za ČIŽP.... zdaleka nejen "havárie" na Bečvě, je toho jasným důkazem.

ČIŽP a zdaleka nejen tato organizace bude potřeba první systematicky pročistit od všech těchto zločinců, a pak už si tu svou nezávislost a profesionalitu mohou udržovat, ale to je před námi ještě dlouhá cesta....

Vymést ten korupčně destruktivní chlív po vládě ANO bude minimálně na dalších 10 let než se dostaneme aspoň do bodu 0 (před první vládou ANO)....

Naivita voličů ANO pomohla tuto zem vrátit o mnoho let zpět někam do divokých 90' a naši reputaci ve světě dostat k bodu mrazu.... :(
Odpovědět
Kajetán Hostička

Kajetán Hostička

26.5.2021 22:00 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Je pravda že když si vzpomenu na takového Sobotku tak to byl oproti Babišovi úplný státník. A to že Babiš umí trochu líp anglicky to za to fakt nestojí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

27.5.2021 12:24 Reaguje na Kajetán Hostička
Souhlas
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

27.5.2021 15:09 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Obávám se že naše "divoká devadesátá" byla něco dost jiného. Když se zřítil bolševický systém na celém světě a náš průmysl zbankrotoval, nebylo možno nějakýcm spořádaným a civilizovaným způsobem dosáhnout normálního stavu, muselo se jít systémem Klondajk, který je razantní a rychlý.
A výsledek? Byli jsme jednoznační premianti, očekával se hospodářský zázrak i do EU jsme vstupovali bez dluhů a jasně z prvního místa, byla velká šance na morální obrodu a nastolení právního státu západoevropského typu.
A dnes?
Destrukce celého dvacetiletého úsilí dosáhlo stavu, kdy nastal praktický rozvrat státu (není možno ani vypsat tendr na dostvbu EDU, ani odsoudit primitivní podvod typu čapá hnízdo, ani zarazit gigantické rozkrádání dotací atd. atd. atd.) o Bečvě ani nemluvě.
Jsem zvědavý, kdo to po nich spraví.
Obávám se, že nikdo.
Pan astronom Grygar říkal, že ve středu každé galaxie je černá díra.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

28.5.2021 10:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Bohužel je to tak.
Odpovědět
hi

28.5.2021 12:33
Dle mého názoru bylo velkou chybou již zrušení okresních úřadů a slučování samosprávy a státní správy, kdy se zvýšilo riziko ovlivňování rozhodování úředníků volenými politiky.
Další velký problém je, že se stále nedaří pokročit při digitalizaci státní zprávy. Snad jen digitalizace by mohla pomoci zvládnout stále narůstající agendu spojenou s přijímáním dalších složitých zákonů, které není nikdo schopen kontrolovat a dají se pouze v jednotlivých případech účelově zneužívat.
Velké havárie a velké znečišťovatele by měla vyšetřovat a kontrolovat ČIŽP v součinnosti s Povodím a vodohospodářskými orgány. Aby však ČIŽP byla funkční, nesmí být pod vlivem politiků hájících své privátní zájmy a musíme žít v právním státě. Pokud ministr v prvním dnu havárie vydá jasnou zprávu "DEZA není původcem havárie nA Bečvě, musíte hledat jinde", tak nemůžeme očekávat, že viník bude nalezen.
Je veřejným tajemstvím, že havárii na Bečvě způsobila nejspíše výpust ve Lhotce, která je nejblíže místu výskytu prvních uhynulých ryb. DEZA ročně zpracovává stovky tisíc tun silně toxických látek. Podloží DEZY je silně promořeno toxickými látkami. Okolí je sice chráněno hydraulickou clonou, ze které jsou trvale čerpány podzemní vody. Její účinnost a kontrola však nemusí být stoprocentní. V rozsáhlém areálu DEZY se zcela jistě nacházejí staré sítě a objekty, které bůhví kdo kontroluje a v jakém jsou stavu. V budoucnu nás proto mohou čekat ještě větší havárie. Změnu by snad mohli přinést podzimní volby, pokud nová politická reprezentace bude mít vůli a sílu věci měnit.
Odpovědět
JK

Jiří Kvítek

3.6.2021 16:11 Reaguje na
Ano, máte pravdu!

A je třeba říci smutnou pravdu: byly to právě vodoprávní úřady, které neplnily svoji funkci v kauze "otrávená Bečva" a oprávněná kritika veřejnosti by neměla padat jenom na ČIŽP, ale i na dotčené vodoprávní úřady.

Když se k 31.12.2002 rušilo 78 okresních úřadů a místo toho se v rámci úspor (v režii Václava Klause staršího) zřídilo 205 ORP (obcí s rozšířenou působností), tak se položil základ tohoto problému. Funkční systém havarijních služeb pracovníků vodohospodářských orgánů jednotlivých okresů se rozpadnul a nikdo ho zcela nenahradil. Některé ORP dokázaly tuto službu zajistit, ale nejsou všechny.

ČIŽP by neměla jako inspekční orgán řešit malicherné stížnosti a udání na mnohdy bezvýznamné porušování zákona, ale naopak se přeškolit a úzce se specializovat na odbornou podporu při havarijních stavech. Již teď mají i svoje školené vzorkaře, tak proč toho potenciálu nevyužít? Společně se správci povodí by odborně zaškolení pracovníci ČIŽP mohli hasičům být důležitou oporou.

Sám jsem na referátu životního prostředí okresního úřadu 8 let pracoval a tak dobře vím, že to fungovalo. A výmluvy nynějších ORP jsou směšné a ubohé. Kdo chce, najde způsob jak fungovat - ostatní jenom kecají a hledají důvody ubohých výmluv.
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist