https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/vulhm-stanovisko-k-planu-pro-zdrave-lesy-zpracovanem-hnuti-duha
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

VÚLHM: Stanovisko k „Plánu pro zdravé lesy“ zpracovaném Hnutí Duha

20.11.2023
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Foto | Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., vítá zveřejnění „Plánu pro zdravé lesy“ Hnutím Duha. Tento materiál představuje sumarizaci opatření navrhovaných touto environmentální nevládní organizací „pro dosažení pestrých a odolných lesů“. Považujeme ho za legitimní a přiměřeně konkrétní podnět k diskusi o legislativních normách vztahujících se k lesnímu hospodářství v České republice.
 
Úvod materiálu je poměrně alarmistický, což lze vzhledem k povaze předkladatele očekávat a snad i akceptovat. Jakkoliv si neidealizujeme současný stav lesů v České republice a ve střední a jižní Evropě obecně a jakkoliv vnímáme vysoká rizika, jež reprezentuje probíhající globální změna, považujeme tvrzení, že je „zdravotní stav stromů dlouhodobě nejhorší v České republice a ve Francii“ za zavádějící (viz tiskovou zprávu Jaký je zdravotní stav lesů v České republice? Lesy procházejí úvodními fázemi změny klimatu, nadějný je dobrý zdravotní stav mladých porostů). Přirozená obnova se v České republice v posledních desetiletích pohybuje v rozsahu 15-20 %, nikoliv 5 %, jak uvádějí autoři (viz Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2021, str. 25). Zvýšení podílu přirozené obnovy ovšem také považujeme za žádoucí. Dopad síry na lesy je dědictví, které si lesní půdy nesou především z průběhu imisní kalamity ve dvacátém století. Na tuto historickou zátěž bohužel – snad kromě využití vápnění a přihnojování porostů v nejpostiženějších oblastech – není lék. O to citlivěji musí lesní hospodářství nakládat s lesními půdami a chránit velmi nízké zásoby bazických živin před další degradací.

Materiál bohužel využívá řadu neurčitých pojmů, které nejsou nijak zakotveny v legislativě, ani autory definovány, což komplikuje možnost věcné diskuse. Zmínit můžeme například nejasné termíny „rizikové dřeviny“, „nepřirozené dřeviny“, „husté lesy“, „druh lesa“, apod. V řadě bodů jsou opomíjena či špatně interpretována současná legislativní ustanovení a možnosti, v některých případech lze požadovaná opatření provádět i podle současné legislativy a pravidel. Určitý rozpor vidíme v požadavcích na uvolnění a zjednodušení legislativy na straně jedné (např. opatření 8, 9, 13, 14, 16, …) a vyžadování nových striktních omezení na straně druhé (např. opatření 10, 11, 17, 21, …). Stejně tak je patrný i určitý střet idejí – například velmi striktní omezení holé seče na 0,3 ha versus požadavky na pěstování „světlých lesů“ a podpora „tradiční paseky“.

„Plán pro zdravé lesy“ zahrnuje širokou škálu 43 návrhů opatření, z nichž některá považujeme za přínosná, jiná za nedostatečně účinná, či vycházející z nesprávných předpokladů. Konečně v některých případech jsou navrhovaná opatření problematická až riziková pro budoucí vývoj lesů a lesního hospodářství. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vypracovat komentáře k jednotlivým návrhům, jež jsou uvedeny níže. Zároveň respektujeme, že některé návrhy spadají více do kompetence jiných odborných institucí (zejména Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů) a některé jsou spíše z oblasti rozhodnutí politických či rozhodnutí vlastníků lesů.

V obecné rovině souhlasíme:

   S požadavkem na účinná opatření pro snížení škod zvěří na lesích;
   S maximálním tlumením populace jelena siky ve volné přírodě;
   S požadavkem na zrovnoprávnění všech hospodářských způsobů obhospodařování lesů, včetně způsobu výběrného;
   S potřebou posílení přirozené obnovy lesů;
   S podporou pěstování pestrých lesních ekosystémů (geneticky, druhově, věkově i prostorově);
   S potřebou posilování retenční, hydrické i vodohospodářské funkce lesů;
   S podporou agrolesnických systémů na zemědělské půdě;
   S pokud možno jednoduchými a srozumitelnými pravidly pro vlastníky lesů.

Za zcela nevhodná opatření považujeme:

   Vyjmutí chráněných druhů ze seznamu zvěře;
   Zrušení lhůt pro zalesnění a zajištění obnovovaných ploch;
   Plošný zákaz frézování a štěpkování;
   Umožnění pastvy a hrabání steliva v lesních porostech;
   Uvolnění zákonných ustanovení v ochraně lesa před kalamitními škůdci (nezasahování);
   Výrazněji limitovat využívání nepůvodních a introdukovaných dřevin (regulace ano, ale v rozumné míře);
   Paušálně zavádět „ochranu“ (bezzásahovost) v přestárlých stejnověkých lesních porostech.

Celý text Stanoviska s komentáři k jednotlivým navrhovaným opatřením si můžete stáhnout zde.

Plán pro zdravě lesy zpracovaný Hnutím Duha najdete zde.


reklama

 
Další informace |
VÚLHM je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
VÚLHM

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

kk

karel krasensky

20.11.2023 13:10
Předejte les české republiky do správy hnutí duha a za deset roku máte místo lesu kopřivy a ostružíník
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.11.2023 15:25 Reaguje na karel krasensky
1*
Stačilo by pár ha lesa.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.11.2023 14:08
Ano. Bezzásahovost s využitím brouka jako " architektem lesa" je Duhová cesta k ekologickému lesu. Zajíc s jelenem škodí a brouk lesu pomáhá. S ekologismem na věčné časy a nikdy jinak!
Odpovědět
ss

smějící se bestie

20.11.2023 15:25 Reaguje na Michal Ukropec
1*
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.11.2023 16:22
Zejména s "Za zcela nevhodná opatření považujeme:" lze jen souhlasit.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

20.11.2023 17:37
No teď záleží, čí stanovisko bude pro stát závazné a zda zvítězí názor
aktivistů a nebo odborníků z daného oboru. Nevím kdo za DUHOU stojí, ale
propagují samovýsev a bezzásah, což jsou způsoby, jak levně pěstovat lesy
na energetickou štěpku. Je to doslova beznákladový způsob produkce biomasy
schopné těžby už po 20. létech na rozdíl od hodnotného dřeva po 70 a více
létech. Obávám se, že vítr věje odtamtud a příspěvky na činnost některých spolku taky. Sami podnikatelé hlásnou troubou být nemohou, protože každý
pozná o co jim jde a tak je nejlépe nastrčit ekologisty za nějaký bakšiš.
Tímto se mi podobné spolky zcela zhnusily, když se dávají dohromady s
takovými plundrhospodáři toužícími rychle na lesním pozemcích zbohatnout!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

20.11.2023 19:23 Reaguje na Břetislav Machaček
Babišovy ekologická biopaliva podporovala taky DUHA. SZ dostávala taky kapříky. A garantem byl Matěj Stropnický. Zámek a rekonstrukce není za hubičku. No a když zklamal, letěl i s fotříkem.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

20.11.2023 17:51
Je třeba si přečíst, že: https://www.osel.cz/13185-evropa-v-minulem-interglacialu-nebyla-ani-omylem-cela-pokryta-lesy.html
Odpovědět
HH

Honza Honza

21.11.2023 08:37
1. je zajímavé, že nikde se nepíše, že je třeba i v lese zachycovat vodu, na úkor lesa rozšiřovat mokřady, zřizovat i jezírka, rybníčky. Zemědělci to mají jako povinnost, přitom voda se má zachycovat především v lese, na hranici rozvodí (jak se v ekolistu psalo). Především les je zásobárna vody, kterou postupně uvolňuje do krajiny.
2. dále se myslím málo zdůrazňuje výsadba takových stromů (rostlin, keřů- viz pestré lesní ekosystémy (geneticky, druhově, věkově i prostorově- jak se píše zde), které zlepšují kvalitu půdy. Každý zemědělec na to dbá, proč ne lesníci? Lepší půda zlepšuje a zrychluje růst stromů, zachycuje CO2, zachycuje vodu.
3. s tím souvisí i hospodářský efekt lesa- co je platná krásná příroda, když z toho nic nebude. I na hosp. zisk je nutno přihlédnout, lesníci zase musí myslet na to, aby jim vůbec něco rostlo.
4. s tím opět souvisí celá filozofie přírody- něco je třeba nechat na přírodě (sukcese, přírodní postupy, organická hmota v půdě), něco ale se musí uměle měnit: uměle pěstovat smíšený les, uměle dbát na diverzifikaci- proti sukcesi vyklučovat keře, pěstovat takové odrůdy, které přežijí i když v současnosti je běžná výsadba vytlačuje- musí se hledat kompromisy, boj proti fanatizmu, selský rozum. Platí to i ve správě NP- tam není třeba hledat hosp. zisk, ale nelze vše nechat jen na přírodě- to je špatná filozofie
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.11.2023 09:11 Reaguje na Honza Honza
Za totáče jsem se párkrát bavil s profesorem Hromasem. A ten tvrdil to samé. I kdysi Ing. Jan Metzl. Ten po revoluci zekologizovatěl.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.11.2023 10:47 Reaguje na Honza Honza
Tak nevím co a jak čtete ale s velkou pravděpodobností čtete hodně špatně. Třeba hned ten váš bod jedna kde píšete, že se nikde nemluví "že je třeba i v lese zachycovat vodu". To najdete pod bodem mluvícím o " posilování retenční, hydrické i vodohospodářské funkce lesů".
2- podle vás se "málo zdůrazňuje výsadba takových stromů (rostlin, keřů které zlepšují kvalitu půdy. O jakých stromech, keřích vlastně mluvíte? Můžete nějaké jmenovat? Myslíte si, že ty meliorační dřeviny a jejich předpis dle LVS, souboru a typu toto přímo nepředpisují? Atd. Více méně se s vámi shodnu na tom, že " nelze vše nechat jen na přírodě". Příroda žádný odolnější les nevytváří a přírodní lesy jsou neustále ve fázi rozpadu.
Odpovědět
HH

Honza Honza

21.11.2023 13:37 Reaguje na Jarek Schindler
nečetl jsem např. že by někdo v lese vykácel stromy, přehradil odtok z rašeliniště a rozšířil močál, prameniště. Zřídil močáloviště za prameništěm apod. V NP se to částečně děje - zvyšují se hráze, ale plošně k rozšíření močáloviště na úkor stromů asi nikde nedošlo
k druhému bodu: meliorační dřeviny- patrně máte pravdu, já jsem o tom ale nic nečetl
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

21.11.2023 13:43 Reaguje na Honza Honza
Proboha o čem asi to "posilování retenční, hydrické i vodohospodářské funkce lesů" je. Největší problém této doby bude asi ten, že do lesnictví a myslivosti kecají pomalu všichni co jednou za čas vyrazí na hoby.
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

21.11.2023 19:06 Reaguje na Jarek Schindler
Ano. Jediný odborník na lesy je DUHOVÝ Bláha.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist