https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zalohovani-napojovych-obalu-zavedeni-zaloh-je-nesystemove-a-ochrane-zivotniho-prostredi-neprispeje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Marek Sýkora: Zálohování nápojových obalů: Zavedení záloh je nesystémové a ochraně životního prostředí nepřispěje

18.2.2008
Myslím si, že se při zavedení povinného, zákonného zálohování nápojových obalů na jedno použití, a to zejména PET lahví, nedá vůbec hovořit o nějaké ochraně životního prostředí. Zavedení záloh na nápojové obaly vyvolá celou řadu významných problémů nejen u výrobců obalů, jejich prodejců (zde asi nejvíce), ale především, a to je podstatné, u občanů či veřejnosti samotné, v našich městech a obcích.
 
Jelikož dlouhou dobu pracuji pro samosprávy měst a obcí, a to nejenom ve zlepšování systémů odpadového hospodářství měst a obcí, koukám se na tento návrh především očima zástupců právě těchto samospráv, starostů. Existuje obrovská spousta lidí ve veřejné správě – starostové (jenom starostů či primátorů je v ČR skoro 6 300), „odpadáři“ na obecních či městských úřadech a ostatní odborníci v odpadech, kteří více jak deset let velmi dobře budují systém odděleného sběru všech obalů a odpadů obalů (a nejenom jich) a zároveň různými formami motivují veřejnost k tomu, aby tyto odpady a obaly odděleně shromažďovala do známých barevných nádob. Že se jim to daří, dokazuje to, že Česká republika je v tomto jedna z nejlepších nejen z nových státu Evropské unie, ale dokonce jedna z nejlepších ze všech států Evropské unie. A každý zástupce obce či klasický „odpadář“ praktik, který se pohybuje v terénu Vám sdělí, že např. PET láhev je symbolem třídění odpadů! Pokud budou zavedeny zálohy, tak se výrazným způsobem sníží produkce odpadů a obalů, které veřejnost třídí (produkce všech komodit, které se odděleně shromažďují a pak využívají), to je jasný názor drtivé většiny zástupců obcí a „odpadářů“. A zároveň dodávám, že by to bylo, když ne úplné zrušení, tak určitě takové výrazné narušení velmi dobře a dlouhodobě budovaného systému, tedy obecně zrušení či oslabení něčeho, co u nás funguje na vynikající úrovni za něco, co není prověřené, co není, a nevěřím tomu, že bude připravené, za něco, co i ve vyspělém systému v Německu vyvolalo kromě velkých nákladů velké problémy a jasné snížení odděleně shromažďovaných odpadů. Někteří zástupci veřejné správy to považují za naprostou destrukci a znevážení jejich dlouhodobé práce, na kterou jsou pyšní a hrdí, a já s nimi souhlasím. Říkají „…tak více jak deset let jsme občanům a veřejnosti říkali, že mají PET láhev sešlapat a vhodit do žlutého kontejneru na plasty a po zavedení záloh jim budeme říkat pravý opak – láhev v žádném případě nesešlapávejte, ochraňujte ji jako oko v hlavě, zejména její čárový kód a jděte ji vrátit do obchodu, který vybírá tyto láhve a vrací za láhve zálohu, kterou jste zaplatili v ceně, když jste si ji kupovali – VŽDYŤ NÁS TI LIDÉ BUDOU POVAŽOVAT ZA BLÁZNY!!!“

Každý zástupce obce vždy bere v potaz, co nová opatření přinesou pro občany a ostatní subjekty, které v obci fungují, stejně jako pro obec samotnou. Co to přinese pro obchodníky, kteří ještě zbyli na malých a středních obcích je zásadní, bohužel další podlomení nohou pro malé a střední podnikání v tomto státě, a to ze strany státu samotného! Je jasné, že majitelé malých obchodů nebudou mít prostředky na několikasettisícové automaty na vracení záloh. Oni ale budou mít problémy, jak zajistit vracení záloh alespoň ručním způsobem, jak vybudovat v prodejně samotné sklad na přijaté obaly, které jsou odpadem a tedy musí striktně oddělit odpady od potravin, které prodávají. I tyto náklady je budou stát minimálně dvěstě tisíc. Velké hypermarkety se s tím vyrovnají, samozřejmě. Může to dopadnout tak, že některé obchody budou úplně zavřeny, některé nebudou prodávat zálohované nápoje (pouze ty nezálohované) a někteří se s tím nějak vyrovnají, ale trh určuje zákazník a při ohromných frontách čekajících na „odbavení“ při vracení záloh, tedy při načtení čárových kódů u spousty odevzdaných lahví spousty nakupujících (u deseti lahví je to minimálně jedna minuta spíše více) to řadu zákazníků bohužel odradí!

Předkladatelé zákona, jako svůj velký argument, rovněž uvádějí tzv. “littering“, což je volně pohozený odpad na veřejných prostranstvích či dokonce v přírodě. Argumentují tím, že velkou část tohoto odpadu tvoří právě PET láhve a že se tím sníží počet volně pohozených PET láhví díky tomu, že budou zálohy a lidé tyto láhve nebudou odhazovat a když náhodou ano, tak je bezdomovci či říkejme raději sociálně slabší občané vysbírají, aby si přivydělali nějakou tu korunu na alkohol či cigarety. Není vůbec pravdou, že PET láhve tvoří velkou část litteringu, je to velmi malá a zanedbatelná část litteringu. A iluze o tom, že nám bezdomovci běhající po lesích, stráních a lukách vysbírávají PET, láhve je naprostou iluzí těch, kdo opravdu reál každodenního života v našich obcích a městech neznají. Naopak tito sociálně slabší občané nám budou rabovat zbylé a prázdné kontejnery na plasty a hledat tam PET láhve při vědomí, že je budou mít na jednom místě, anebo co je horší, kontejnery na směsný komunální odpad. Bude existovat nezanedbatelná část lidí, kteří obalové láhve nebudou vracet zpět do obchodů za účelem vracení zálohy a budou je prostě vyhazovat do nádob na směsný komunál. A jistě mi dáte za pravdu, že když sociálně slabší občané dnes rabují kontejner za účelem nalezení něčeho, co se hodí či se dá ještě zpeněžit, stojí to za to! Tvrdím proto, že se littering či spíše nepořádek od odpadků na veřejných prostranstvích přímo v obcích a městech zavedením záloh ještě zvýší. A tento fakt mnoha starostům a zástupců obcí opravdu vadí! Hlavně představitelům obcí v turistických centrech, kde se pohybuje velká spousta turistů a návštěvníků, kteří opravdu zálohované obaly nebudou vracet do obchodů!

Když, kromě naprosto jasně znepříjemněného života a zvýšením nákladů na výše uvedených příkladech (je jich ale daleko více) prodejců, obcí a samotných občanů po zavedení záloh na nápojové obaly, přihlédnu k samotnému prapůvodu tohoto návrhu, kterým je ochrana životního prostředí, tak je mi smutno. Vyspělé (tedy nejdražší) automaty na vracení záloh již budou uvedené PET láhve drtit na malé kousky. Co však tyto jinak velmi chytré automaty neumějí, je drcení PET lahví podle barev. Právě toto je kouzlo úspěchu a využití plastu z PET lahví na dotřiďovacích linkách a dále v zařízeních zpracovávajících plast. Jedině tak se dá plast využít k řadě účelů a k řadě nových výrobků. Prostě nadrcený plast z těchto automatů nebude využitelný. Do obchodů, které nebudou mít automaty, budou pro celé, ve skladech obchodů nashromážděné PET láhve, každodenně zajíždět automobily, které tyto ceniny (asi zapečetěné a nesešlapané) budou odvážet na centrální místa. Denně se tak po naší krásné vlasti budou pohybovat stovky dodávek a desítky kamionů převážejících PET láhve z obchodů, vozících vzduch! Velké množství vozidel, které budou ještě více zamořovat naše ovzduší zplodinami! Takto dopadne ochrana životního prostředí.

Mimo jiné zkrachuje řada dotřiďovacích linek na plasty postavených z veřejných prostředků, např. prostředků Evropské unie, a to kvůli zavedení záloh (ať jsou majetkem obcí nebo jiných subjektů)! A to se ještě nezmiňuji např. o kriminalitě, která se zavedením záloh na nápojové obaly vznikne tak, jako je tomu v Německu!

Za poslední tři měsíce jsem byl několikrát na různých místech ve Spolkové republice v Německu a mluvil jsem z německými „odpadáři“. Nedalo mi to a ptal jsem se jich na jejich zkušenosti se zálohami a to jako „odpadářů“ a stejně tak jako občanů. Jejich odpověď byla jednoznačná – je to neuvěřitelný chaos pro všechny a efekty jsou naprosto mizivé! Když jsem jim říkal, že toto samé chce u nás zavézt náš stát, tak kroutili hlavou a jednoznačně tito pořádkumilovní Němci říkali: „nedělejte to, opravdu to za to nestojí“!

A víte, že se bavíme o zhruba 29 tisících tunách PET lahví? Protože z celkových 60 tisíc tun se jich již 31 tisíc úspěšně recykluje. A když budeme nadále lidem trpělivě říkat sešlapujte je a vhazujte do žlutého kontejneru, můžeme se dostat až na 48 tisíc tun využitých PET lahví? Bude to stát rozhodně méně, než skoro odhadovaných deset miliard na zvedení systému záloh a další miliardy na jeho provoz. A kde je životní prostředí a jeho ochrana? Pojďme řešit raději zásadnější věci.

Zavedení povinného zálohování nápojových obalů na jedno použití je z mého pohledu nesmyslný a nesystémový krok, který navíc ani nepřispěje k ochraně životního prostředí! Dle informací, které mám, s ním nesouhlasí odborná „odpadářská“ veřejnost, obce a města, kraje, výrobci obalů, prodejci obalů, jejich zpracovatelé a jistě celá řada dalších subjektů. To už není malá skupinka. Když to neudělá samotný nejvyšší orgán v ochraně životního prostředí našeho státu, který doposud nebere v potaz názory a argumenty všech těch, kteří se více či méně podílí na systému nakládání s odpady v České republice a neustoupí od tohoto návrhu, věřím v prozíravost našich zákonodárců, především senátorů, z nichž řada byla či je starosty. Věřím, že tento nesmyslný a nešťastný návrh nezakotví do našeho právního řádu! Jde proti zdravému rozumu a přinese jen a jen problémy a naprosto mizivé efekty pro celou naši společnost!

Poznámka serveru Ekolist.cz:

Ve Fóru Ekolistu hodláme publikovat vyžádané komentáře zainteresovaných osobností k aktuálním tématům. Všichni oslovení budou mít stejné zadání tématu. V tomto díle seriálu vybrala redakce téma:

"Přispěje případné zavedení povinného zálohování nápojových obalů na jedno použití k ochraně životního prostředí?"

O komentář k tomuto tématu jsme požádali:
  • Marka Sýkoru, člena komise Životní prostředí Svazu města a obcí ČR - jeho názor najdete na této stránce.
  • Jana Bláhu, tajemníka Českého průmyslového sdružení pro obaly a životní prostředí - jeho názor najdete zde.
  • Daniela Vondrouše, vedoucí poradců ministra životního prostředí - jeho názor najdete zde.

reklama

 
Marek Sýkora
Člen komise Životní prostředí Svazu města a obcí ČR.
 twitter
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist