https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-na-lepsi-odolnost-mest-na-projevy-zmeny-klimatu-pomuze-sdileni-dobre-praxe
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak na lepší odolnost měst na projevy změny klimatu? Pomůže sdílení dobré praxe

21.12.2023 06:27 | PRAHA (Ekolist.cz)
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Sucho, vlny veder, přívalové deště způsobující povodně, silný vítr, časté změny počasí a další extrémy jsou již dnes typickým projevem klimatické změny v Evropě. Dopady změny klimatu ovlivňují kvalitu života, zdraví lidí a způsobují i ekonomické škody. I proto Evropská komise ve svém programu LIFE začala v posledních letech dávat větší důraz na projekty, které mají za cíl řešit klimatickou agendu. A to jak mitigační, která vede ke snižování emisí skleníkových plynů, tak adaptační směřující k posílení kapacit měst, obcí, regionů i států k adaptování se na dopady klimatické změny.
 
Adaptacím na klimatickou změnu se víc jak pět let věnuje i Nadace Partnerství. Díky hned několika projektům z programu LIFE poskytuje adaptační poradenství obcím, městům i soukromým subjektům, zajišťuje participaci veřejnosti, poskytuje vzdělávací semináře a konference a aktivně šíří osvětu v oblasti přípravy na dopady klimatické změny.

Aplikace Tree Check pomůže spočítat chladící efekt toho kterého stromu.
Aplikace Tree Check pomůže spočítat chladící efekt toho kterého stromu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Veronika Kameníková / Nadace Partnerství

LIFE Tree Check... Aby město nepálilo...

Ne všechny projekty LIFE jsou určeny na všechny problémy. Původní LIFE projekty byly hodně zaměřené na podporu biodiverzity. Nyní se rozšiřuje klimatická agenda.

Spolupráci s Evropskou komisí zahájila Nadace Partnerství v roce 2018 projektem LIFE Tree Check, který pomáhal městům nastavit si systémová opatření vůči tepelnému ostrovu a přehřívání. To způsobuje velká koncentrace budov, lidí, aut, množství asfaltových a betonových ploch a nedostatek zeleně a vody. V takovém prostoru se klimatické extrémy, jako jsou vlny horka, projevují mnohem výrazněji, než kdekoli jinde.

Jednalo se o první velký projekt LIFE v České republice zaměřený na klimatickou změnu. Nadace Partnerství byla vedoucí partner sedmičlenného středoevropského konsorcia. Hledala nástroje, jak téma komunikovat s veřejností a obcemi. Cílem bylo, aby municipality téma řešily komplexně a nastavovaly si systémová opatření. Tak, aby se adaptační opatření propisovala do všech investičních projektů, do péče o majetek a veřejná prostranství a obecného řízení obce.

Adaptace na klimatickou změnu jsou nový obor, s cílenými adaptačními opatřeními se začalo před 10 lety. LIFE Tree Check byl se svým přístupem první svého druhu, který přinesl příležitost, jak šířit a sdílet dobrou praxi. Mezi těmi, kteří s adaptačními už pracují a těmi, kteří je teprve začínají realizovat. Právě sdílení dobré praxe bylo a nadále zůstává klíčové pro plošnou realizaci adaptačních opatření na klimatickou změnu.

Projekt LIFE Tree Check přispěl k tvorbě databáze dobré praxe Adapterra, která je dostupná online a zdarma na webu adapterraawards.cz a kterou Nadace Partnerství každoročně obohacuje o desítky nových projektů díky soutěži Adapterra Awards. Nadace Partnerství vytvořila také mnoho výukových materiálů, popularizačních videí, infolistů pro veřejnost nebo třeba monografii Odolné a příjemné město dostupné na webu lifetreecheck.eu. Vznikl software, který pomáhá modelovat chladicí funkci zeleně pro konkrétní území a porovnávat jednotlivé investiční modely. Využijí jej projektanti, architekti, urbanisti, správci zeleně i městské dodavatelské firmy. Mobilní aplikace Tree Check zase umožňuje hravou formou u stromů spočítat jejich chladicí efekt a jiné klimatické přínosy.

Projekt byl ukončen v srpnu 2022, nyní je ve fázi udržitelnosti. Nadace Partnerství z něj čerpá zkušenosti, které využívá ve svém adaptačním poradenství.

LIFE Coala... Klimaticky odolný Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský region prochází společensko-hospodářskou adaptací spojenou s ukončením těžby uhlí. Nový integrovaný projekt LIFE Coala má pomoci s proměnou regionu tak, aby investice související s transformací v sobě už od počátku nesly myšlenku mitigace i adaptace na změnu klimatu. Finance z fondu Spravedlivé transformace, které do regionu putují, tak budou investovány způsobem, který do budoucna pomůže řešit změnu klimatu. Projekt pomůže se zapojením veřejnosti při rekonstrukci veřejných prostor a pomůže tvořit studie, podle kterých se zrealizují jednotlivé projekty tak, aby byly přínosem pro místní obyvatele i klima.

Vedoucím partnerem projektu LIFE Coala je sám Moravskoslezský kraj. Aktuálně je desetiletý projekt ve fázi získávání know-how. Nadace Partnerství má v projektu roli poradce a konzultanta, který může předávat zkušenosti získané v rámci projektu LIFE Tree Check a dalších svých programů. Vzdělává v oblasti adaptací na klimatickou změnu a modrozelené infrastruktury partnery, zejména města a instituce v regionu, kteří budou získané know-how aplikovat a předávat dál. Funguje také jako konzultant změny způsobu zemědělského hospodaření, který pomáhá s lepším nastavením pravidel pachtovních smluv. Cíle jsou omezování tepelného ostrova a podpora zasakování vody. Hlavní pomoc spočívá ve vzdělávání, osvětě a šíření dobré praxe.

V souvislosti s projektem LIFE Coala vzniklo také partnerství Moravskoslezského kraje se soutěží Adapterra Awards pořádané Nadací Partnerství. Díky němu kraj výrazně posílil komunikaci témat klimatické změny vůči veřejnosti. Společně se snaží vytipovávat příklady dobré praxe. Těch bylo právě díky partnerství z Moravskoslezského regionu v roce 2023 nejvíce ze všech krajů.

Bez šetrného stavitelství to nepůjde. Na ilustračním snímku zelená střecha Domu v úžině. Projekt je zařazený do databáze Adapterra Awards.
Bez šetrného stavitelství to nepůjde. Na ilustračním snímku zelená střecha Domu v úžině. Projekt je zařazený do databáze Adapterra Awards.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Atelier Saem

LIFE ClimArchiBase... stavíme udržitelně

Budovy a areály jsou nedílnou součástí veřejného prostoru, lidé v nich tráví většinu života, ať už v práci či doma. Šetrné stavitelství z pohledu využití energií i dopadu na své okolí se v době klimatické změny stává čím dál důležitější. Domy mohou poskytovat kvalitní vnitřní prostředí bez přehřívání, nadměrných energetických vstupů či ztrát a mohou aktivně přispívat k ochlazování svého okolí či k využití dešťové vody.

Informace o širokých možnostech udržitelného stavění existují. Jsou však na různých místech z různých pohledů. Právě začínající projekt LIFE ClimArchiBase si proto dal za cíl vytvořit jednotný inteligentní rozcestník informací pro investory ze soukromého i veřejného sektoru, architekty a projektanty, kteří chtějí stavět udržitelněji. Rozcestník navede zájemce k nabídce, které je právě pro ně vhodná. Najdou v ní kurzy, poradenství i ukázky příkladů dobré praxe.

Výstupem projektu budou vedle rozcestníku informací i samotné publikace či návody pro investory. Součástí projektu je také vzdělávání. Zatímco Centrum pasivního domu, Česká rada pro šetrné budovy a ReThing Architecture se zaměří na vzdělávání developerů, architektů a projektantů, Nadace Partnerství nabídne vzdělávání investorům z veřejného sektoru tak, aby do své činnosti zapracovávali prvky adaptací na klimatickou změnu.

Starostka Jana Drápalová přednáší o své zkušenosti, jak využít dešťovou vodu ze střech panelových domů.
Starostka Jana Drápalová přednáší o své zkušenosti, jak využít dešťovou vodu ze střech panelových domů.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Andrea Křivánková / Nadace Partnerství

Jak ji uplatňovat jednak u investic, jednak při správě majetku, při práci s energiemi, vodou, správě nebytových prostor, areálů, ale také veřejných prostranství. Jak udržovat zeleň – trávníky, keře i stromy. Vzdělávání obcí bude mít navíc přesah i k nastavení pachtovních smluv, ve kterých mohou obce jakožto pronajímatel půdy nastavit podmínky směřující k regenerativnímu zemědělství. Stejně tak u lesů a rybníků. Důležité je povzbudit adaptační pohled na problematiku a zakomponovat do běžného působení nové trendy.

První, testovací verze rozcestníku by měla být hotová koncem roku 2024.

LIFE Jinag

Smyslem nového projektu LIFE Jinag je vytvoření kapacit Jihomoravského kraje pro energetické poradenství obcím, které povede ke snížení spotřeby energie. Jelikož je ale potřeba klimatické změně nejen předcházet, ale také se přizpůsobit jejím dopadům, neopomíjí se v projektu ani poradenství v oblasti adaptací, jejímž garantem bude Nadace Partnerství. Projekt potrvá tři roky.

LIFE – program pro lepší život

Program LIFE je finanční nástroj Evropské unie, který podporuje aktivity související se zlepšením životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 pomohl financovat a realizovat více než 5 500 projektů za téměř 6 miliard euro napříč celou Evropou.

Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

Česká republika začala využívat program LIFE po svém vstupu do Evropské unie v roce 2004. Od té doby se uskutečnily na území naší republiky desítky projektů za stovky milionů korun, které významně pomohly při ochraně životního prostředí. Program se stal i u nás významnou součástí podpory projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, životního prostředí a klimatu.


reklama

 
Další informace |
Článek vznikl v rámci projektu LIFE for Czechia s přispěním unijního programu LIFE.
foto - Křivánková Andrea
Andrea Křivánková
Autorka je pracovnicí Nadace Partnerství.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

HH

Honza Honza

21.12.2023 06:56
elektroauta už jsem viděl, ale že by se v nějakém městě někde uplatňoval program LIFE jsem nezaznamenal (kromě toho, že i ve městně jsou stromy, ty tady byly i za Rakouska, pasivní domy jsem viděl také, ty za Rakouska nebyly)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

21.12.2023 12:02
No o extrémní snaze svědčí předchozí článek: Fotogalerie ze dvou pražských přírodních pokladů.
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.12.2023 06:39
Program LIFE: Jeho dlouhodobým cíle je přispět k přechodu na udržitelné, oběhové, energeticky účinné hospodářství založené na energii z obnovitelných zdrojů, které je neutrální z hlediska změny klimatu a odolné vůči změně klimatu, k ochraně, obnově a zlepšování kvality životního prostředí, včetně ovzduší, vody a půdy, a k zastavení a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti a k řešení degradace ekosystémů.

- hospodářství nemůže být založeno na OZ pokud nebude existovat efektivní baterie, úložiště energie, což může být stejný problém jako termojaderná fůze, každých 20 let se říká, že za 20 let bude fungovat.
Hospodářství může být založeno na JE s tunami nezničitelného jaderného odpadu.
- neutrální ke změně klimatu: ke změně klimatu stejně dojde i při uhlíkové neutralitě. To by musel být zákaz výstavby nových dálnic, měst a staveb, továren = zánik civilizace. Myslet si, že elektroauta zachrání planetu a dál budeme přírodu ničit další a další výstavbou je naivita. Právě výstavba je základ problémů ekosystému, ne oteplování CO2- příroda funguje i v horkých tropech, ale jen ve formě tropického pralesa, zástavba se musí zpřírodnit- ozelenit, zalesnit, zadržovat vodu. Příroda se musí více zalesnit, aby lesy kompenzovaly oteplování zástavbou a vypouštěním CO2. Příroda nemůže mít základ v jednom prvku - CO2, je to komplex všech skutečností.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist