https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jake-jsou-environmentalni-hrozby-ruske-agrese
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jaké jsou environmentální hrozby ruské agrese?

13.5.2022 07:13 | PRAHA (Ekolist.cz)
Vojenské cvičení ukrajinské 66. samostatné motorizované pěší brigády. 10. květen 2018
Vojenské cvičení ukrajinské 66. samostatné motorizované pěší brigády. 10. květen 2018
Válka vždy znamená lidské utrpení, krev, slzy a bolest ze ztráty. Obětí války však nejsou jen lidé, ale také životní prostředí. Příroda, všechny živé bytosti a jejich životní prostředí jsou "tichými oběťmi" války.
 
Bez nadsázky lze říci, že válka je faktorem rozsáhlých, komplexních a dlouhodobých environmentálních hrozeb, rizik a katastrof, které mají za následek degradaci přírodního i lidského prostředí.

Vojenské akce narušují úrodnost půdy, čistotu vody a vzduchu, opylování, fungování systému podpory klimatu, zkrátka všechny přírodní služby. Rozměr důsledků války není jenom lokální, ale má i globální dopad, protože se narušuje integrita biosféry.

Válkou zničený Kyjev.

Největší obavy z dopadů války na životní prostředí jsou spojené s ovzduším a systémy podpory klimatu, protože vojenské akce jsou doprovázeny vysokou mírou emisí škodlivých látek do atmosféry. Používání vojenské techniky způsobuje obecně technogenní znečištění. Cílem útoků jsou často průmyslové areály, jejichž zničení vede k zamoření oblasti. Zvláště nebezpečné je poškození jaderných zařízení. Ničení vegetace je na denním pořádku.

Za zmínku stojí, že rozvoj moderního environmentálního hnutí se časově shoduje se zesílením protiválečných protestů a aktivizací hnutí za lidská práva v letech 1960–1970. Zřetelně to bylo vidět během války ve Vietnamu (1961–1971), v níž byly použity nejen tradiční zbraně, ale také toxický herbicid Agent Orange, který způsobil vážné zdravotní problémy Vietnamcům i americkým vojákům a jejich potomkům. V důsledku masivního používání Agent Orange utrpěly značné ztráty lesy a biologická rozmanitost.

Proti dopadům války

S cílem zabránit negativním dopadům válek nebo je zmírnit byla v roce 1976 přijata Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification Techniques (Úmluva o zákazu vojenského nebo jiného nepřátelského používání technik úpravy životního prostředí). Úmluva zakazuje používání metod modifikace životního prostředí jako nástroje válečných akcí. Stojí za pozornost, že signatáři této úmluvy jsou Ukrajina i Ruská federace.

V roce 1977 byl přijat protokol (I) Ženevské úmluvy s cílem zabránit dlouhodobým následkům válečných akcí. V tomto dokumentu se uvádí zákaz "používat metod nebo prostředků vedení války, které mají nebo mohou mít za následek rozsáhlé, dlouhodobé a vážné poškození přírodního prostředí" (čl. 35) a potřeba "chránit přírodní prostředí před rozsáhlým, dlouhodobým a vážným poškozením". Tato ochrana zahrnuje zákaz používání metod nebo prostředků vedení války, u nichž lze očekávat, že způsobí škody na přírodním prostředí, a tím poškodí zdraví nebo přežití obyvatelstva" (čl. 55).

V roce 2001 vyhlásilo Valné shromáždění OSN 6. listopad Mezinárodním dnem prevence zneužívání životního prostředí ve válce a ozbrojených konfliktech, protože válkou způsobené škody na životním prostředí vedou k dlouhodobé degradaci ekosystémů a přírodních zdrojů a dalece přesahují rámec válečných akcí.

Dopady války a nepřátelských akcí na životní prostředí se mohou projevovat nejrůznějšími způsoby: přímými a nepřímými, krátkodobými a dlouhodobými.

Patří mezi ně např:

   - ničení krajiny, ekosystémů, stanovišť a populací druhů;
   - rizika technogenních katastrof;
   - zničení, znečištění a vyřazení zemědělské půdy z užívání, narušení přirozených systémů podpory života a přírodních služeb, což ohrožuje potravinovou bezpečnost mnoha lidí;
   - ohrožení lidského života a zdraví v důsledku degradace ekosystémů a technogenních katastrof; omezení přístupu k přírodním zdrojům, znečištění půdy, vody a ovzduší, rizika vypuknutí epidemií.

Toto v žádném případě není úplný výčet skutečných a potenciálních hrozeb a rizik.

Válka porušuje základní zásady environmentální spravedlnosti a prohlubuje nespravedlnost ve všech jejích formách a projevech.

Ukrajina se potýká se všemi výše uvedenými problémy od doby okupace Krymu a bojů v části Doněcké a Luhanské oblasti. Na tyto problémy upozorňovaly jak státní orgány, tak aktivisté. Je však třeba uznat, že obavy z dopadů ruské agrese na životní prostředí v letech 2014-2022 nebyly dostatečné.

Vesnice Novoselivka nedaleko Černihova.
Vesnice Novoselivka nedaleko Černihova.

Současná ruská invaze (od 24. února 2022) má rozsáhlé a bezprecedentní dopady na přírodu, životní prostředí a kvalitu lidského života. Agresoři brutálně porušují všechna pravidla války, mezinárodní úmluvy a smlouvy. Uchylují se k teroru a ohrožují globální bezpečnost. Ruské síly záměrně a bezprecedentně obsazují jaderná energetická a výzkumná zařízení (včetně Černobylské a Záporožské jaderné elektrárny a Charkovského fyzikálně-technologického institutu), čímž se uchylují k jadernému vydírání a ohrožují lidské životy a bezpečnost životního prostředí. Záporožská jaderná elektrárna je největší v Evropě (15 energetických bloků) a havárie nebo špatné řízení mohou vyústit v celoevropskou nebo celosvětovou katastrofu.

Podle zprávy programu UNEP o omezení používání výbušných zbraní v obydlených oblastech (EWIPA) se Ukrajina zařadila na seznam zemí (jako Afghánistán, Irák, Sýrie), kde obyvatelstvo a městské a přírodní prostředí utrpělo obrovské ztráty a zkázu v důsledku použití výbušných zbraní v obydlených oblastech.

Ruskou agresí také silně trpí chráněné oblasti Ukrajiny. Podle odhadu zmocněnkyně ukrajinského parlamentu pro lidská práva Ljudmily Denisovové je asi třetina chráněných přírodních území Ukrajiny ohrožena zničením. Jedná se o Luhanskou přírodní rezervaci, Černomořskou biosférickou rezervaci, biosférickou rezervaci Askania-Nova, národní přírodní parky "Azov-Sivasky" a "Džarilgatsky", arboretum "Trostjanec" a další. Chersonská hydrobiologická stanice byla vážně poškozena.

Klíčovým úkolem ukrajinské společnosti je v současné době snižování škod a rizik na životním prostředí způsobených současnou válkou, dokumentování všech zločinů proti životnímu prostředí spáchaných Ruskou federací a informování mezinárodního společenství. Informace o vojenských zločinech proti lidem a životnímu prostředí jsou například pravidelně umisťovány na stránky speciálního projektu "Naturalliance" Evropské skupiny pro udržitelné využívání zdrojů (ESUG), aby se pravda o ruské agresi na Ukrajině dostala k lidem v zahraničí. Tento internetový zdroj je přeložen do mnoha jazyků, včetně ruštiny.

Důležité je také připravit žalobu, aby bylo možné požadovat od útočící země odpovídající náhradu za ekologickou újmu. Ukrajinská nevládní ekologická organizace "Všeruská ekologická liga" (Всеукраїнська екологічна ліга, neboli ВЕЛ) iniciovala národní videokonferenci "Environmentální hrozby a rizika pro životní prostředí, životy a zdraví v důsledku ruské vojenské agrese" (28. února 2022) s cílem projednat environmentální problémy války a vypracovat a zorganizovat postup dokumentace environmentálních zločinů Ruské federace pro přípravu nóty Mezinárodnímu trestnímu soudu.

Je také nesmírně důležité využít všech mezinárodních zdrojů, platforem a fór k předávání informací z ohrožených míst na Ukrajině a informovat o ekologických škodách způsobených ruskou agresí, protože příroda a životní prostředí nemají státní hranice.


reklama

 
Další informace |

Text vyšel v angličtině v časopise Envigogika. V ukrajinštině vyšel na serveru Day.kyiv.ua.
foto - Gardashuk Tetiana
Tetiana Gardashuk
Autorka je doktorka filozofie a expertka European Sustainable Use Group.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (52)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

PH

Pavel Hanzl

13.5.2022 10:15
Dost děsivé zprávy jsou v tom, že ruské tanky zapadají do bažin a jsou ničeny ukrajinskými střelami.
Bažina je přece velmi cenný biotop s obrovskou biodiverzitou a dnes tam teče nafta i vyjeté oleje, spálená místa i rozbagrovaná zem. A kdo to bude uklízet? Vytahat vše ven bude znamenat zase milión litrů nafty a další úniky a díry do země.
Může někdo uvést JEDINOU věc z Rusa, která bynebyla čistě negativní nebo přímo zločinem? A nejen na lidech.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.5.2022 12:00 Reaguje na Pavel Hanzl
Mohu, například Čajkovského balet "Labutí jezero" nebo Čechovovy "Tři sestry" popřípadě Mendělejevovu periodickou tabulku prvků.

Kdyby vám to bylo málo tak matematik Čebyšev, fyzik Kapica nebo Nikolaj Basov , držitel Nobelovy ceny za fyziku.

Rusko nerovná se Putinův režim, stejně jako Ku-klux-klan nerovná se USA nebo Hitler nerovná se Německo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2022 12:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jenže uvádíte vše z předsovětské éry. A v ní se z Ruska stal vřed na těle lidstva a všechny své, velmi talentované lidi využívá jen k tomu, aby škodili. Třeba současní petrohardští trollové a ruští hekři. Jen škodí, nikdy nic jiného.
Odpovědět
ZK

Zan K.

15.5.2022 21:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Hmm - ale takovej Mrazík už se točil v oné sovětské sféře a ony celiny s produkcí pšenice jsou dokonce i za toho Putina. Ono na všem lze najít při všem onom zlu i měco užitečného....
APP. A ono velmi talentovaných lidi využívat jen k tomu, aby škodili nečiní jenom Rus, to víme všichni. Jen je třeba sundat ony klapky z očí a umčet ony propagandy ovšem s pravdou podle Vysockého..
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

17.5.2022 07:51 Reaguje na Zan K.
Mrazík skutečně neudělá ze SSSR pozitivní stát, stejně, jako stovky pozitivních věcí na Hitlerově Německu.
Znáte jiný stát, který organizuje hackerské útoky na kohokoliv na světě, včetně nemocnic??
Znáte jiný stát, který vede hybridní - tj. dezinformační válku proti někomu na světě?
Odpovědět
ZK

Zan K.

22.5.2022 21:16 Reaguje na Pavel Hanzl
USA, A úspěšně sekunduje Britanie. Jenže se o tom taktně mlčí. (viz Snowden)
APP. ono to není jen o nějaké dezinformační válce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 07:46 Reaguje na Zan K.
Snowden byl ruský agent, ale objevil a zveřejnil víceméně kulový. Že je Berlusconi děvkař a podobné objevy.
Že Amíci odposlouchávají celý svět atd. atd.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2022 17:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Bohužel, Rusko se rovná Putin už 20 let a asi ještě dlouho bude. A největší mordýř všech dob a všeho lidstva byl Stalin, takže pořád to samé.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.5.2022 12:04
Jinak celý článek je podstatou ubohý blábol, kdyby autorka chtěla být objektivní musela by porovnat s válkou v Afghánistánu, operací Pouštní bouře -Kuvajt,Irán-Irák, občanskou válkou v Lýbii, použitím ochuzeného uranu letectvem USA v Jugoslávii či dokonce zabrousit i do historie II. nebo I. světové války.
Ještě zbývá vědecký výzkum o exkrementech ruských vojáků a jejich negativních vlivech na ukrajinské biotopy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2022 12:42 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tyhle války ale probíhaly především na pouštích a tam těch ekologických škod se moc nestane. Zapálené ropné vrty atd. jsou ovšem díla Husajna, uranium (ochuzený uran) nemá stopu vůbec žádnou.
Hlavně ale musíte určit toho hlavního viníka, Amíci tam dělali vždy jen policajty.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.5.2022 15:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Jeďte do jižního Srbska a řekněte, že ochuzený uran nic nedělá, tak z vás za živa stáhnou z kůže. A předtím vám ukáží ty nadhodnoty vytvořené uraniem na Srbech - starých i mladých. Jelito !
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2022 17:03 Reaguje na Miroslav Vinkler
Srbáci lžou skoro jak Rusi.
Když jim řeknete Srebrenica nebo Kosovo, tak se podělají.
Víte vůbec, co to uranium je a na co se používá? A na co se používají grafitové bomby, kterí házeli na srbské trafačky?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.5.2022 17:46 Reaguje na Pavel Hanzl
Máte doslova vymytý mozek. Na rozdíl od vás jsem v Srbsku byl a vím o čem píši.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2022 21:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
A byl jste v Rusku, kde za všechno můžou imperialisti a váleční štváči z Volstrítu?
To je to samé.
Ale zkuste mi vysvětlit co je to uranium a jaké má následky, i ta grafitová bomba by se hodila.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.5.2022 10:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Uran je toxický jako kov. Nebezpečné účinky munice z ochuzeného uranu se tak připisují nadýchání uranového prachu , pokud se člověk dostane na místo, kde byla munice s ochuzeným uranem použita. Do řádu cca hodin, kdy je ten uranový prach snadno zviřitelný nebo je dokonce ještě v ovzduší.
Nebezpečnost ochuzeného uranu skrz radioaktivitu je nesmysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2022 00:11 Reaguje na Radim Polášek
Všechny explozivní látky vytváří jedovaté sloučiny a zůstávají ve vzduchu daleko déle, než těžký uran.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2022 17:30 Reaguje na Pavel Hanzl
Tam nebyly "všechny explozivní látky" ale ochuzený uran.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 07:47 Reaguje na Radim Polášek
Ten se může dostat do vzduchu pouze razantní explozí uraniové munice.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.5.2022 06:59 Reaguje na Radim Polášek
Přesně tak. Uran krom toho, že je slabý alfa zářič, který škodí zblízka a gamma záření ho taky doprovází, je jedovatý. V Kosovu na hraní si se střepy US munice doplatily srbské a albánské děti, tehdy ještě si hrály společně. Dotýkaly se střepů, zanesly si ho do úst.. , umíraly na akutní otravu uranem. Stejně nezdrava je voda a plodiny z půdy "obohacené" ochuzenym uranem. Zlehčovat ten zločin a snižovat nebezpečnost nemůže normální osoba. Nemluvě o Faludži. Uranium je jen angl. a lat. pro uran.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 07:55 Reaguje na Jarka O.
Máte nějaské podivné informace. Uranium je ochuzený uran, tj. bez radioaktivity.
Je velmi tvrdý a těžký, proto se používá do průrazných střel. Nebezpečný je jen při výbuchu, kdy se dostane část do vzduchu (ovšem zlomkově proti jiným jedům z exploze) a střepiny jsou zcela inertní a nic jedovatého na nich není, protože se do okolí z nich nic neuvolňuje.
Ale vezměte si třeba olovo, která je silně toxické a ještě měkké a tím se uvolňuje i otěrem, přitom se používá zcela běžně.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.5.2022 08:39 Reaguje na Pavel Hanzl
… a také německy uran. Ochuzený uran se řekne depleted uranium. Snížení množství isotopu 235U neznamená, že není zbytková radioaktivita. Jedovatost nezávisí na izotopech. Jistě jsou nejhorší vodorozpustné sloučeniny, kterých u uranu není moc, stejně jako u olova, iridia, zlata, wolframu. Chtěl byste jíst brambory a chleba z polí, kde byla rozsypaná munice s uranem? Akutní otravy proběhly. Olovu chybí radioaktivita, není horší, jen kvůli dlouhému používání podrobně prozkoumané.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2022 07:06 Reaguje na Jarka O.
Nesmysl. Zbytková radioaktivita (pozadí) je úplně všude. Uranová munice netvoří žádné vodorozpustné sloučeniny, je zcela inertní. Takové brambory jsou zcela nezávadné, na rozdíl od olověných broků, které se v žaludku vodních ptáků rozloží a ptáka otráví.
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.5.2022 13:02 Reaguje na Pavel Hanzl
Kde se vzal hoax o neškodnosti uranu? Olova se bojíte a uran vám nevadí? Olovo i uran na vzduchu pasivují, takže se pokryjí vrstvou stabilního oxidu. V kys. prostředí žaludku můžou teoreticky rozpustné sloučeniny vzniknout, olovo i uran se usazuje v kostech, škodí ledvinám. Olovo je chronicky spíš potenciálně toxické, podle formy,org. olovo nejvíc, uran je méně známý, ale je to radioaktivní jedovatý a teratogenní kov. Ta munice se prý rozprskne, tím prachu a drobných úlomků, které zůstanou v půdě, určitě vytvoří neurékom. Jděte takovou půdu obdělávat. A protijed proti olovu a uranu je dokonce stejný – mléko – vápník, komplexující látky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 13:34 Reaguje na Jarka O.
"Typickými příznaky otravy olovem jsou bledost obličeje a rtů, zácpa a nechuť k jídlu, kolika, anémie, bolesti hlavy, křeče, chronická nefritida, poškození mozku a poruchy centrálního mozkového systému"."Ve Spojených státech amerických otravou zahynulo v 90. letech 2,4 milionů ptáků za rok, ve Spojeném království 8 000 kachen (Anas platyrhynchos) za rok. Z 1 500 mrtvých labutí (Cygnus olor) v letech 1981–1984 zahynulo 60 % na otravu olovem. [11]"
Ptačí žaludek olovo rozloží, u savců nikoliv.
"31. října 2007 první výbor OSN schválil většinou hlasů návrh rezoluce požadující přezkoumání zdravotních rizik zbraní používajících ochuzený uran".
Považuji to za zcela nesrovnatelné.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

15.5.2022 07:27 Reaguje na Miroslav Vinkler
Řekl bych že tento komentář je pouze prostoduchý ubohý blábol a ne ten článek. :-)
Odpovědět
sv

19.5.2022 13:10 Reaguje na Miroslav Vinkler
Přiléhavá sebekritika, napsal jste ubohý blábol. Když pominu fakt, že absolutně nejvíc škody v Iráku a Kuvajtu napáchal saddám zapálením vrtů a vše ostatní, ve srovnání s tímto byl jen slabý odvárek a "ochuzený uran" je takové zelené zaklínadlo antijaderných vemen, kteří netuší že se jedná o čistě protipancéřovou zbraň, kde stejný efekt má třeba wolfram, tak se pořád naskýtá otázka, proč by měla autorka, když popisuje danou situci k tomu používat ještě nějaká srovnání. Snad, aby se upokojili dušička latentního lidového rusáka?
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.5.2022 06:59 Reaguje na
Jo, a proč nepoužili ten wolfram? A že na těch hřištích a v domcích ale bylo pancířů, které to svinstvo vyžadovaly!
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

26.5.2022 07:08 Reaguje na Jarka O.
Jaká hřiště a domky máte na mysli? A kde?
Odpovědět
JO

Jarka O.

27.5.2022 13:04 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak jsem se dívala na wiki a odtamtud jsou ty informace tady… no, ale tam taky máte napsáno, kde byl ten uranový jedovatý a stále radioaktivní hnus použitý, a v kterých zbraních je, tak vy snad … nebo já nevím…
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.6.2022 13:39 Reaguje na Jarka O.
Uranium (depleted uranium) je ochucený uran, který radioaktivní není, naopak, děají se z něho pancíře proti radioaktivitě.
Ta mediální hyenizace vznikla po válce v Zálivu a bylo prokázáno kulový.
Odpovědět
MJ

Marcela Jezberová

13.5.2022 12:23
Tak Rusko všechny protokoly, dohody a ůmluvy používá místo toaletního papíru a je vcelku jedno, jestli se týkají životního prostředí nebo lidského života. Obávám se, že "Klíčovým úkolem ukrajinské společnosti je v současné době snižování škod a rizik na životním prostředí způsobených současnou válkou" bohužel neplatí, ti budou mít teď pár desetiletí úplně jiné starosti. A trochu pochybuji o tom, že by Všeruská ekologická liga byla ochotná řešit problémy ekologie na Ukrajině.
Není za každou cenu nutné psát a publikovat nadbytečné články. Někdy je lepší čas, nutný na plození takového výtvoru, věnovat užitečnější činnosti.
Odpovědět
JH

JH

13.5.2022 15:31 Reaguje na Marcela Jezberová
Nemáte úplně pravdu, že budou mít úplně jiné starosti, než životní prostředí. Minimálně znečištění půdy a vodních zdrojů jim starosti dělat budou a budou to muset nějak řešit.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.5.2022 14:19
Teroristický ruský stát asi bude sotva zajímat nějaké životní prostředí na Ukrajině. Ruská věrchuška žije v Moskvě nebo v zbohatlických enklávách velkých kilometry a chráněných proti běžnému lidu i proti nějakém znečištění bohatě placenými bezpečnostními službami.
Na Ukrajině vidím velké nebezpečí hlavně v obydlených civilních oblastech rozbitých ruskou palbou v požárech. Zhořelo tam značné množství plastických hmot, hodně z nich určitě bude obsahovat halogeny a tak nejspíš tam bude velká produkce různých dioxinů. Možná srovnatelná právě s tím Vietnamem, kde příměs dioxinu jakožto jedovatá tehdy nedefinovaná výrobní příměs v jinak relativně neškodném a netoxickém herbicidu je odpovědná za asi polovnu dioxinů, kterými byl Vietnam zamořem. Druhá polovina je z hořícího napalmu. Pro informaci, ve Vietnamu bylo Agentem Orange a napalmem zničeno území asi o rozloze naší Moravy a celkové množství dioxinů, kterými bylo toto území zamořeno, se odhaduje na asi 120 až 160 kilogramů. Množství mrtvě narozených a zmurtovaných dětí a onemocnění rakovinou a kardiovaskulárními chorobami krátce po ukončení vietnamské války dosahovalo podobné úrovně jako v té době u nás v našich průmyslových oblastech na Ostravsku a v Severních Čechách.
Vzhledm k tomu, jak velká je plocha zničených měst na Ukrajině, bude ta produkce dioxinů podobná.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

13.5.2022 14:31 Reaguje na Radim Polášek
Druhý problém bych viděl v používání moderních vysoce účinných vojenských trhavin, nutných zejména pro vytváření směrovaných výbuchů propalujících pancíře vojenské techniky a používaných v různých raketových středlách dlouhého doletu. V současné době jsou pro tento účel vesměs používány některé druhy nitrovaných cyklických aminů, které jsou většinou zdravotně závadné, karcinogenní. Dá se čekat, že podobné účinky budou mít i zplodiny z těch výbuchů. To znamená, že jimi budou vystaveni zejména lidé, kteří přežili blízký výbuch takové munice nebo lidé, kteří se na to místo dostavili do řekněme několik hodiny po výbuchu. Záchranáři, hasiči a podobně.
Otázka je, jak to je na Ukrajině z azbestem. pokud je tam ještě v některých budovách ve velkém množství, může při m jejich destrukci dojít k podobnému efektu, jaký pozorovali třeba na New Yorských hasičích, kteří v roce 2001 přežili zásah ve Dvojčatech, silný výskyt agresívních rakovin v dalších letech. Zřejmě jako kombinace nebezpečného prachu a psychické zátěže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2022 11:42 Reaguje na Radim Polášek
Hlavní aktivní součástí Agent Orange byl běžný herbicid, který se v té době používal zcela běžně i u nás.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

18.5.2022 10:30 Reaguje na Pavel Hanzl
A při jeho výrobě se v rámci tehdy používané technologie vytvářelo jako příměs na tehdejší analytické metody velice malé a obtížně zjistitelné množství dioxinů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

19.5.2022 00:14 Reaguje na Radim Polášek
Jistě. byl to běžný herbicid, ale masivní použití z něho udělalo nebezpečí i pro lidi a hlavně bolševická propaganda pomalu chemickou zbraň hromadného ničení.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

19.5.2022 17:32 Reaguje na Pavel Hanzl
To i dnešní zelená propaganda dělá z Agent Orange chemickou zbraň hromadného ničení.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 07:56 Reaguje na Radim Polášek
A ta jde taky z Ruska.
Odpovědět
Kamil Krabice

Kamil Krabice

13.5.2022 15:46
Jsem zvědavý kdy Ekolist zveřejní jména ukrajinských ekologů a aktivistů zavražděných "ukrajinskými" oligarchy a jejich bataljony před rokem 2014. Protože bránili v provozu průmmyslovým podnikům které byly technicky v 60.letech.
Tyto podniky měly brutální emise, ale modernizace se nekonala, protože pak by si rodiny privatizérů nemohly kupovat byty za stamiliony USD v Tel Avivu a Londýně.
Odpovědět
ZK

Zan K.

15.5.2022 21:23 Reaguje na Kamil Krabice
Dokud bude jakákoli snaha o hrabání majetku, nikdy se zlepšení nedosáhne.
Odpovědět
sv

s v

19.5.2022 22:28 Reaguje na Zan K.
To jsi to 40 miliardovému puťkovi nandal. To si za rámeček nedá.
Odpovědět
ZK

Zan K.

22.5.2022 21:12 Reaguje na s v
Kdyby jen on, tak to by bylo jednoduché. Ale zjistěte si, kde a kolik oligarchů vlastní nejvyšší procenta světového majetku. Tabulky a národnosti by se jistě našly.
Odpovědět
sv

s v

19.5.2022 22:27 Reaguje na Kamil Krabice
Jsem zvědavý, kdy ty zveřejníš jména ruských nejen ekologických aktivistů zavražděných čínskými firmami beztrestně plundrující sibiř, rusáckými oligarchy včetně toho největšího, covidového strašpytla puťky. Důležité je zmínit, že tito aktivisté skutečně existují... tedy existovali, než je nechal zavraždit puťka.
Odpovědět
JO

Jarka O.

23.5.2022 07:00 Reaguje na s v
Dej k tomu radiu jerevan zdroje.
Odpovědět
ZK

Zan K.

15.5.2022 21:21
Jak prosté. Rozpustit vojenské pakty a nevyrábět vojenské zbraně - s mezinárodní kontrolou.Když se o něco takového pokoušel Gorbačov, víme jak dopadl.´
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2022 11:40 Reaguje na Zan K.
Vy jste fakt komik - eskamotér. Zkuste to navrhnout Putinovi, nebo Si-Tinpingovi.
Gorbačoval se pokoušel zreformoval SSSR, což je zcela čurinovní představa. Jako reformovat Hitlerovo Německo.
Odpovědět
ZK

Zan K.

22.5.2022 21:10 Reaguje na Pavel Hanzl
Inu a vy se zkuzte zeptat všech prezidentů USA proč dohody Bush - Gorbačov porušovali....
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 07:58 Reaguje na Zan K.
Nic neporušovali. Naopak se snažili Rusku pomoci. Věděli velmi dobře, jak zapůsobil po válce Marshallův plán. Jenže Rusko není Německo.
Odpovědět
SM

Stanislav Mudra

19.5.2022 22:35
No zkrátka soudruzi je třeba válčit ňák tak mírumilovně
Odpovědět
ZK

Zan K.

22.5.2022 21:21 Reaguje na Stanislav Mudra
Nojo. A Rus si z oné Jugoslavie, Iráku bere příklad a snaží se nezůstávat pozadu. Prostě jako vždy zlo plodí opět jenom zlo. A na paktech, národnostech ani režimech to nezávisí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

23.5.2022 07:59 Reaguje na Zan K.
Omyl. V Jugoslávii jela krutá válka a Irák napadl samotné USA. Tohle nemá s Ukrajinou nic společného.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist