https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/neregulovana-tezba-uhli-nici-prirodu-donbasu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Neregulovaná těžba uhlí ničí přírodu Donbasu

21.8.2023 06:04 | PRAHA (Ekolist.cz)
Donbas je s těžbou uhlí neodmyslitelně spjat. Haldy hlušiny se staly charakteristickým znakem místní krajiny.
Donbas je s těžbou uhlí neodmyslitelně spjat. Haldy hlušiny se staly charakteristickým znakem místní krajiny.
Okupace východní Ukrajiny ruskými vojsky v roce 2014 a následné boje v letech 2014-2017 způsobily výpadky elektřiny. V jejich důsledku došlo k zatopení šachet místních uhelných dolů. To vedle pokračující neregulované a nelegální těžby uhlí představuje významnou hrozbu pro životní prostředí Donbasu.
 
Jihovýchodní Ukrajina se nazývá Donbas, což je zkratka pro "Doněckou uhelnou pánev" (Donets Coal Basin). Před válkou byla naprostá většina obyvatel tohoto regionu tak či onak zapojena do těžebního průmyslu, který je důležitou silou pro celou socioekonomickou budoucnost tohoto regionu. Do roku 2014 zde žilo více než 6 milionů lidí. Těžba uhlí formovala jak samotný region, tak podmínky lidského osídlení.

Trocha historie

Doněcký masiv má rozsáhlá ložiska uhlí, která jsou díky dávným rozsáhlým erozním procesům snadno přístupná.

Doněcká uhelná pánev se těží od roku 1796. Od té doby zde bylo vytěženo více než osm miliard tun uhlí, přičemž zbývající zásoby se odhadují na více než 90 miliard tun. Při roční těžbě 100 milionů tun by se zásoby mohly využívat dalších 570 let.

Specializace místní ekonomiky na uhlí na dlouhou dobu zachovala divokou přírodu Donbasu nejlepším možným způsobem. V regionu nedocházelo k rozvoji zemědělství a divoká přírodní krajina často přímo hraničila s těžbou uhlí. Pokusy o rozvoj cestovního ruchu v tomto regionu před válkou nebyly úspěšné.

V roce 2013 objem nelegální těžby uhlí dosahoval milionů tun a podle některých odhadů představoval až 10 % veškeré produkce uhlí v zemi. V té době se doly a kopanky (tj. nelegálně provozované doly) rozkládaly na celkové ploše zhruba 2 500 hektarů, ale odborníci z Ukraine War Environmental Consequences Work Group (Pracovní skupina Důsledky války na Ukrajině pro životní prostředí) se domnívají, že rozloha oblasti je nejméně 5 000 hektarů. Téměř všechny se nacházely na okupovaných územích. Největší koncentrace míst povrchové těžby se nachází v aglomeraci Šachtersk-Torez-Sněžnoje.

Nejaktivnější, rozsáhlá nelegální povrchová těžba uhlí začala v letech 2010-2013, kdy byl ukrajinským prezidentem Viktor Janukovyč. Analýza historických satelitních snímků ukazuje, že právě v tomto období se začalo v povrchových dolech nejvíce těžit a i samotný počet dolů narůstal.


Povrchová těžba uhlí představuje novou éru průmyslu v Donbasu

Těžba uhlí povrchovým způsobem

Těžba probíhá téměř všude, kde lze sloje hloubit lžícemi bagrů. Doly se nacházejí ve stepích, lesích, polích, ale i v chráněných oblastech.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nelegální činnost, není překvapivé, že se nikdo nezabývá právním statusem vytěžených pozemků, ani nezkoumal, kdo je jejich vlastníkem.

Velké kopanky jsou v podstatě nelegálně obsazené a využívané lokality, které mají pod kontrolou zločinecké struktury. Výsledkem je, že se kopanky a povrchové doly táhnou kilometry daleko a ničí se kvůli nic silnice, lesy, stepi a vodní nádrže.

Zatopené doly: příčiny a následky

Na začátku roku 2014 vyřadily výpadky elektřiny z provozu důlní systémy čerpání vody, což to vedlo k zaplavení místních dolů.

Podzemní voda, která zaplavila důlní šachty šachtách, vyluhuje těžké kovy a soli z hornin. Tato "důlní voda" nezůstává v dole, ale skrz propustné horniny se dostává do prostředí, kde mísí s čistou podzemní vodou.

Poslední fáze zatopení nastává, když se důlní vody dostanou na povrch země a dostávají se do řek a nakonec až do Azovského moře.

A děje se to, že čím více dolů je zatopeno, tím více nových kopanek vzniká.

Uhelný důl je zpravidla 40 metrová jáma se strmými stěnami, obklopená haldami s hlušinou.
Uhelný důl je zpravidla 40 metrová jáma se strmými stěnami, obklopená haldami s hlušinou.

Mnohé z toho, co je známo o důsledcích zatopení dolů na Ukrajině, pochází z bádání hydrogeologa a doktora technických věd Jevgenije Jakovleva. Je jedním z mála odborníků, kteří se věnují tématu zatopených dolů.

Jakovlev předpokládá, že důlní vody ovlivňují hladinu podzemní vody v regionu. V důsledku zatopení dolů se hladina podzemní vody zvyšuje a prosakuje do základů domů. To by mohlo ovlivnit celé obce. Posoudit rychlost tohoto prosakování aktuálně není možné, protože Ukrajina v současné době nemá na okupovaných územích přístup k zatopeným dolům.

Vědci předpovídají ještě znepokojivější prognózy budoucích změn ekologického stavu Donbasu v souvislosti se zatopenými doly v příštích 10 až 50 letech:

  • Propadání půdy a zaplavování půdy, čímž se půda stane nevhodnou pro zemědělství;
  • Znečištění pitné vody ve studnách a nádržích těžkými kovy a minerály;
  • Povrchové emise metanu a jeho pronikání do sklepů. Metan je hořlavý;
  • Vznik propadlin nad oblastmi poklesu rudy v dolech;
  • zemětřesení; a v důsledku toho,
  • Masové stěhování lidí z regionu.

Vliv povrchové těžby uhlí v chráněných oblastech

Neoficiální povrchová těžba uhlí se dnes stává ekologicky nejničivější formou těžby uhlí, jakou kdy Ukrajina poznala.

Klasická těžba má také své dopady na krajinu. Z důlní šachty není vidět nic víc, než vstup. A samozřejmě halda hlušiny. I povrchová těžba rud, například v městě Kryvyj Rih, se do krajiny obtiskne: bezedný povrchový důl a vedle něj obrovská halda hlušiny. V obou případech je ale halda prostorově ohraničená a materiál se ukládá do výšky.

Nelegální těžba ale vytváří nekonečnou měsíční krajinu. Největší povrchový důl, který je vidět na snímcích dálkového průzkumu, se táhne v délce 15 km! Uhlí se těží extenzivní povrchovou metodou, hloubí se vše, kam se dá dostat bagrem, zpravidla desítky metrů hluboko. Dostupný materiál se vytěží a pak se pokračuje dál.

Tato nelegální těžba nezahrnuje výstavbu infrastruktury ani centralizovaný přístup k nakládání s haldami. Hlušina se vysypává, náklad za nákladem, přímo u dolu. Okolí se nakonec promění v nekonečné hromady hlušiny.

Tímto způsobem byla poškozena řada chráněných území, která se nacházejí na nejrozsáhlejších kamenitých stepích v Donbasu. V každé z nich se vyskytuje až 20 druhů vzácných rostlin zapsaných v Červené knize Ukrajiny. Žijí zde i vzácné druhy hadů, včetně dvou druhů hadů, které se na Ukrajině vyskytují pouze na Donbasu. Vodou naplněné kopanky jsou pro plazy smrtící pastí.

Foto | Valeriia Kolodezhna, Jeniffer Castner, Google Earth Space Image

Z hlediska rozsahu ekologické stopy se povrchová těžba nedá srovnávat s žádným jiným typem využívání přírodních zdrojů. Kromě samotného využívání fosilních paliv totiž ukládání hlušiny ničí divokou přírodu v ploše, která je nejméně desetkrát větší než samotný důl.

Hlavní obavy se týkají nedotčených přírodních oblastí, které jsou na Doněckém masivu hustě zarostlé. Přírodní prostředí je touto metodou těžby ničeno pouze na okupovaných územích. Nikde jinde v chráněných oblastech Ukrajiny kopanky nejsou a nikdy nebyly.

Důsledky povrchové těžby uhlí pro život obyvatel Donbasu

Ztráta zaměstnání v dolech, které po několik generací sloužily jako hlavní zaměstnání značné části obyvatelstva, způsobila, že lidem nezbylo nic jiného než pracovat v kopankách, protože většina z nich si jiný život nedokáže představit. Práce v dolech je velmi nebezpečná a nezdravá.

Kromě absence jiných pracovních příležitostí na okupovaných územích je třeba vzít v úvahu i psychologické faktory. Po celé generace na Donbasu propaganda vykreslovala horníky jako vyvolené, jako hrdiny a neuvěřitelně odvážné lidi. Pro mnohé bylo tak nesmírně těžké toto vnucené hrdinské "povolání" odmítnout. Ve skutečnosti toto nebezpečné a zdraví ničící povolání jednoduše vykořisťovalo miliony dělníků.

Při nelegální těžbě není důvod dodržovat jakékoliv normy bezpečnosti práce, ať už v kopankách, nebo v opuštěných dolech. Nelidské pracovní podmínky v dolech jsou zobrazeny v dokumentu Dělníkova smrt režiséra Michaila Glavoggera (2005).

V minulosti byly známy i případy, kdy v kopankách pracovali nezletilí. Objevily se zprávy o práci dětí (chlapců ve věku 13 až 15 let) v kopankách ve městech Antracit, Roveňky, Makijivka a Snižne.

Těžba uhlí probíhá i v dříve uzavřených dolech, které před uzavřením nebyly plně vytěženy. Nicméně veškerá zařízení nezbytná pro provoz a bezpečnost dolu byla odstraněna. Nelegální těžba tak bude pro pracovníky velmi nebezpečná.

Nelegální doly (kopanky) v Luhanské oblasti.
Nelegální doly (kopanky) v Luhanské oblasti.
Foto | Dzhos Anatoliy / Wikimedia Commons

Kopanky v geopolitice

Situace v uhelném průmyslu se v roce 2014 v souvislosti s vojenskými operacemi na Ukrajině dramaticky změnila. Když se část Donbasu dostala pod kontrolu nelegálních ozbrojených skupin v takzvané Luhanské a Doněcké lidové republice (LLR/DLR), posunula se otázka nelegální těžby uhlí pro Ukrajinu do jiné roviny. Těžba uhlí se stala oficiálně nezákonnou nejen v malých, soukromých dolech, ale také ve státních dolech, které byly obsazeny nelegálními ozbrojenými skupinami.

Okupace Donbasu vede ke vzniku podivných situací. Neexistuje například zákon, který by jasně upravoval vztahy Ukrajiny s těmi částmi země, nad nimiž Kyjev ztratil kontrolu. Proto až do roku 2017 jezdily na Ukrajinu z okupovaných území téměř denně vlaky s uhlím.

Do určité doby neexistovaly žádné formální důvody pro zákaz dovozu uhlí z těchto oblastí. Obě části, neokupovaná i okupovaná, jsou ukrajinským územím. Většina podniků působících dnes na druhé straně frontové linie vlastnila ukrajinské registrační dokumenty. Ukrajinská vláda ale jednoduše neměla kapacity na to, aby kontrolovala uhlí dovážené z LLR/DLR nebo aby věděla, kdo přesně provozuje doly na LLR/DLR.

Vyvstala samozřejmě otázka, do jaké míry okupační režim závisí na tržbách z prodeje uhlí svobodné Ukrajině. Skutečnými vlastníky různých soukromých firem působících na území kontrolovaném separatisty byli nejčastěji polní velitelé samozvaných republik nebo jim blízcí podnikatelé, kteří za možnost obchodovat platili zločincům lukrativní částky.

Ze čtrnácti tepelných elektráren, které na Ukrajině fungovaly před plnou invazí, sedm spaluje antracitem třídy A, tedy uhlí, které se z velké části těží ve východní části země.

Ukrajinská vláda delší dobu tvrdila, že nákup uhlí od nelegálních ozbrojených skupin je nezbytné a tepelné elektrárny by bez něj nemohly fungovat a lidé by v zimních měsících mrzli. Ukázalo se však, že toto uhlí se nenakupuje jen pro tepelné elektrárny, ale také pro průmyslové využití v jiných částech země. A vagony s uhlím volně přejížděly demarkační linii přesně podle toho, jaká byla poptávka na ukrajinské straně.

Od roku 2014 kontrolují ozbrojené skupiny v LPR/DPR také povrchovou těžbu. Na rozdíl od oficiálních dolů, které kvůli okupaci, zaplavení a bojům výrazně omezily těžbu, si povrchová těžba udržela průmyslový rozsah, kterého dosáhla za prezidenta Janukovyče, a nyní představuje významný podíl produkce uhlí v samozvaných republikách.

Místa, která jsou součástí Emerald Network v Doněckém masivu (zelená – přijatá, růžová – nominována).
Místa, která jsou součástí Emerald Network v Doněckém masivu (zelená – přijatá, růžová – nominována).

V březnu 2017 začaly jednotky ukrajinské Národní gardy blokovat vlaky s uhlím přijíždějící z okupovaných území. Tato blokáda byla motivována myšlenkou, že nákup uhlí ze samozvaných republik (které "znárodnily" všechny doly) je v podstatě financováním separatismu a války proti Ukrajině.

V reakci na to se začalo vyvážet uhlí z okupovaných území, ale registrované jako vytěžené v Ruské federaci, do středoevropských zemí. Stalo se tak přesto, že většina dolů, včetně těch největších, již nebyla oficiálně v provozu.

Značná část uhlí byla získána neregulovanou, nelegální těžbou uhlí jak v povrchových dolech, tak v kopankách, které často vytvářeli obyvatelé Donbasu nejen v přírodních oblastech, ale dokonce na vlastních dvorech.

Doly, které pokračovaly v provozu, využívaly nelegální exportní kanály přes Rusko a Bělorusko, aby se dostaly do Evropské unie. Evropští novináři například v roce 2019 často napočítali až 5 250 vagónů uhlí denně, které opouštěly okupované území a směřovaly do Ruska. Zajímavé je, že falšování původu uhlí znamená, že Bělorusko, které nevlastní jediný uhelný důl, se stalo jedním z největších vývozců uhlí do Evropy.

Zatímco ztráta dolů, zničení infrastruktury a blokáda možností reexportu změnily uhelný byznys, život obyvatel, kteří zůstali v hornických městech a vesnicích, se stal ještě těžším. V důsledku toho se v posledních letech rozvinula nelegální těžba uhlí tak, že místo malého počtu velkých dolů s těžkou technikou začalo vznikat obrovské množství nelegálních výkopů (nebo, jak jim říkají místní obyvatelé, "děr").

Události roku 2022 situaci výrazně změnily. Masové odvody obyvatel Doněcka žijících na okupovaných územích k vojenské službě v ozbrojených složkách DLR znamenaly odchod většiny práceschopné mužské populace regionu. Rusko tyto málo vycvičené vojenské jednotky vysílá do bojů proti ukrajinským jednotkám, v důsledku čehož utrpěly téměř největší ztráty. Je pravděpodobné, že pro práci v kopankách nejsou k dispozici žádní muži. Kromě dětí...

Závěr

Donbas čekají v budoucnu rozsáhlé změny, a to nejen v sociální a geopolitické oblasti. Rychlá degradace infrastruktury, odliv obyvatelstva a pravděpodobně i významné změny v uspořádání společnosti stále více vzdalují Donbas od jeho nedávné průmyslové minulosti. Následný postup fronty směrem ke státním hranicím Ukrajiny z roku 1991 tyto faktory ještě zesílí. Těžko říci, jak reálné bude v budoucnu obnovit doly (nebo vytvořit nové), ale zájem o uhelné zásoby nepochybně zůstane. S velkou pravděpodobností bude hrozba povrchové těžby uhlí přetrvávat, protože ani krátkodobé osvobození dočasně okupovaných území nevyřeší otázku přístupu k zatopeným dolům.

Aby se této hrozbě zabránilo, podpořilo v roce 2020 ukrajinské ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů návrhy vědců a obrátilo se na Stálý výbor Bernské úmluvy s žádostí o zařazení rozsáhlých přírodních masivů Doněckého hřbetu do evropské Smaragdové sítě. V okamžiku, kdy se Ukrajina stane členem Evropské unie, nebudou tato území o nic méně důležitá než národní parky a rezervace. Návrh byl v roce 2021 přijat a nyní je již většina donbaské přírody zařazena do kategorie "nominovaných" lokalit Smaragdové sítě, což vyžaduje stanovení ochranářských opatření. Bohužel rozhodnutí bylo přijato v době, kdy se území již dočasně nacházelo (a nadále nachází) mimo kontrolu Ukrajiny.

Nicméně jakoukoli těžbu uhlí v Donbasu lze již nyní uznat za jasné porušení mezinárodního práva. Pracovní skupina UWEC doufá, že obnovení kontroly Ukrajiny nad jejím územím a její následná evropská integrace ukončí destruktivní těžbu uhlí.


reklama

 
Další informace |
foto - Vasyljuk Oleksij
Oleksij Vasyljuk
Autor je je ukrajinský ekolog specializující se na chráněné oblasti a ochranu biologické rozmanitosti. Je vedoucí Ukrajinské skupiny pro ochranu přírody.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (20)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

21.8.2023 17:06
Pokud lidé potřebují zajistit své základní životní potřeby, tak jde nějaká ochrana přírody pryč. Teprve bohatí lidé mohou část prostředků odkládat na ochranu přírody.
A nějaká Smaragdová síť? To je pravděpodobně nesmysl, který se akorát snaží dělat chudým (ruskojazyčným) lidem naschvály.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.8.2023 10:02
Předmětem války byl a je průmyslový východ Ukrajiny osídlený ruskojazyčným
obyvatelstvem, neboť to ukrajinské se zabývalo zemědělstvím. V Doněcku jsem
pobýval pár dnů v hotelu Šachťor a měl jsem to "štěstí" vidět i továrny u
Azovského moře v Mariaupolu. Pobýval jsem i týden v Oděse a chápu o co Ukrajině jde. Bez "Východu" bude pouze zemědělskou zemí s pár továrnami
ve zbytku Ukrajiny. Nerostné bohatství je rovněž většinou na Východě a
kecy o netěžení uhlí po válce jsou pohádky. Čímpak bude Ukrajina platit
válečné zadlužení a z čehopak bude obnovovat zničený stát? V lepším
případě bude uhlí těžit sama a v horším vymění dluhy za doly a ty budou
drancovat věřitelé. Na ekologii na Ukrajině po válce nevěřím, protože
je pravdou, že ekologie je pro bohaté země a nikoliv pro ty zadlužené
a chudé. Autor je nadšený ekolog a asi ho neživí havířina a práce v
průmyslu, ale co mu na ukončení těžby poví nezaměstnaný Východ? Bude
nadšeně tleskat nové chudobě po ukončené válce? Nechci být škarohlíd,
ale i to bude důvod se bránit návratu Východu Ukrajiny pod křídla
Kyjeva ovládaného Euroatlantickými věřiteli. Rusko jim zaručí práci
v dolech a průmyslu, protože Rusko nějaká ekologie podle notiček z
EU nezajímá. No a práce jim zaručí slušný život a nikoliv živoření.
S pomocí Ruska tak budou to území bránit i za cenu jeho zničení
podle hesla: když ne my, tak nikdo! Při ústupu tak zničí i zbytek
a na nápravu škod nebude mít Ukrajina bez dolů a průmyslu z čeho.
Pamatujte na má slova, že po válce vyschnou v EU zdroje podpory
Ukrajině a naopak se přihlásí věřitelé a banky poskytující úvěry
na zbraně a na chod státu. Ne vše jsou totiž "nezištné" dary, ale
některé jsou vazalskými smlouvami.
Odpovědět
DA

DAG

22.8.2023 10:38 Reaguje na Břetislav Machaček
Rusko nikomu nic nezaručí. Obzvláště Ukrajincům, i když mluví rusky.
Pro rusy jsou jen lidský odpad.
Po tom co by rusové odtáhli, tak tam opravdu nic nezbude, ale jestli ten region má jít aspoň trochu nějakým směrem, tak musí zůstat Ukrajině.
Rusům nezáleží ani na vlastní zemi natož na nějakých ukrajincích.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

22.8.2023 14:29 Reaguje na DAG
Dag-u, bohužel, konflikt ještě neskončil. Čas ukáže, zda máte pravdu, nebo jste jen politicky korektní.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.8.2023 18:10 Reaguje na Tonda Selektoda
Politicky korektní je pouze jiný výraz pro diskutéry
uznávající pouze jediný "správný" názor. Pouze čas
ukáže, zda jim vyšla ta sázka na "správného koně".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.8.2023 18:30 Reaguje na Tonda Selektoda
Ruský mužik dobyde silou zemi, vydrancuje ji a jde dál. NIKDY tam nic neinvestuje a obyvatele považuje za odpad a votroky.
Důkaz? VŠECHNY ruské agrese až doposud, třeba v Sýrii bačují víc jak 10 let a výsledek? 80% lidí pod hranicích bídy, 4 milióny na útěku, perspektiva nula. Stejně to bylo po válce v Evropě, totálně zrasovali Afganistán, Čečensko, Dagestán a to nehovořím o Stalinových agresích, kdy byl kamarád s Hitlerem. Polsko, Finsko atd. atd.
Mužik se nikdy nic nenaučí a nic nezapomene.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

23.8.2023 10:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzl, když už jste si splnil svou povinnost a vyjádřil jste politicky negativní postoj k ruskému „mužíkovi“, víte že území na kterém současný konflikt probíhá, bylo i jeho vlastí? A, že po říjnové revoluci, to bylo dokonce územím společného svazového státu, zabírajícího sedminu souše Země? Dokonce, ve vedení toho svazového státu stáli dlouho občané, původem z té současné konfliktní oblasti? Nebo, že ten Vámi opovrhovaný „mužík“, již 12 let po II. světové válce, jako první, úspěšně vypustil do kosmu první umělou družici Země a za další čtyři roky, pak kolem Země, létal v kosmu kolem ní první člověk – taky „mužík“? Jaké drancování máte na mysli, pokud i třicet let po osamostatnění tohoto území, je ještě co rozkrádat, rozprodávat, privatizovat a jaký lidský odpad a otroky tedy máte na mysli? Nepletete si to náhodou s bývalými koloniálními mocnostmi v západní Evropě?
Odpovědět
JH

JH

23.8.2023 12:12 Reaguje na Tonda Selektoda
Negativní postoj ke všemu z Ruska dnes sice není povinnost, ale je to postoj myslícího člověka. Možná byli první v kosmu, ale na to, jak velkou část zeměkoule zabírají, toho zase tolik nedokázali. A že Ukrajince považují za svoje otroky dokazují každý den. Proto ne úplně chápu, proč někteří lidé chtějí být za každou cenu politicky korektní a Ruska se neustále zastávají. Mimochodem, „mužík“ a „mužik“ jsou dvě trochu odlišné věci.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.8.2023 12:16 Reaguje na Břetislav Machaček
A třikrát otčenáška za tatínka Putina... :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.8.2023 18:30 Reaguje na Petr Eliáš
Macháček je ukázková kobliha doblblá ruskou demagogií.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.8.2023 12:19 Reaguje na Pavel Hanzl
Jojo, je to sranda, když tenhle ,,odborník,, začne vyprávět své pohádky. :D Je to jak když Rajchl žvaní o těch jaderných reaktórech... :D
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.8.2023 18:23 Reaguje na Břetislav Machaček
Ukrajina má jen jednu dobrou možnost vývoje. Vypráskat Rusy tak, že se nebudou mít možnost vrátit. Tj. získat členství v EU a hlavně v NATO.
Potom nastane obrovský stavební i průmyslový boom, protože dost světových (hlavně evropských) firem sem chce přenést své výroby z Číny. Ukrajina má suroviny, energie, má přístup ke dvěma mořím, je blízko Evropy, má nejvíc úrodné půdy a pracovité obyvatele.
Jenže tohle ví i strýček Si a proto tu válku stále protahuje.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.8.2023 11:31 Reaguje na Pavel Hanzl
Nezlobte se, že vás nazvu politickým analfabetem. Zájmem
Ruska je aby byla Ukrajina ve vleklé válce zabraňující vstupu do NATO a její hospodářské vyčerpání zabraňující vstupu do EU.
Ukrajina by "vypálila" Rusku rybník odstoupením zabraného
území a uzavřením míru, který by ji umožnil vstup do NATO
a jistotu EU investovat do mírové Ukrajiny. Válka je
dobrá pouze k nestabilitě plodící nové zbrojení, které
bylo v míru zamrzlé a teprve válka rozhýbala kšefty se
zbraněmi, které navíc nyní stojí násobně více, než před
válkou. Vy vlastně propagujete oddalování toho členství
přesně podle přání Ruska, které zjistilo, že konfliktem
Ukrajinu odřízne od obou členství bez změny vlády na
Ukrajině. Tu si nakonec udělají Ukrajinci sami, až je
omrzí umírat v zamrzlém hraničním konfliktu, který nemá
jiné řešení, než to o čem píšu výše. Války končí mírem
vnuceným vítězem a nebo mírem z vůle poraženého nebýt k
míru donucen vítězem. Na to přijdou časem Ukrajinci sami,
že lépe vrabec v hrsti, než holub na střeše, když ho
nemám čím zastřelit. Rusko prostě neustoupí a nedopustí
mír, aby mělo na Ukrajině v NATO a EU. O to jim jde od
prvopočátku a bylo možno předejít válce neutralitou
výhodnou pro Ukrajinu jako mostu mezi Západem a Východem.
Být totiž překupníkem je snazší, než něco produkovat a
vybírat poplatky za tranzit je snazší, než být odříznut
od jedné ze stran. Ukrajina to pochopí, až bude místo
darů platit dovozy na které prázdná kasa nemá a dárci
ztrácejí nadšení a zdroje.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

22.8.2023 12:08
Není nad to mít za souseda primitivní mongoloidní národ (Russácko). Ale tak co čekat od národa, kterého v kosmonautice předbíhá už i Indie. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

22.8.2023 18:33 Reaguje na Petr Eliáš
Náhodou, u nás se o tom nepíše, ale ten jejich lunopád je zdroj veselí po celém světě.
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

23.8.2023 10:21 Reaguje na Pavel Hanzl
Odpovědět
TS

Tonda Selektoda

23.8.2023 10:22 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzle, jen hlupák a duševní mrzák, se může radovat ze škody a z neúspěchu vědecké mise do kosmu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

23.8.2023 11:55 Reaguje na Pavel Hanzl
Je to docela sranda co předvádí, no. :D Napřed vyřvávali, že opustí ISS do 2020 - pak to upřesnili, že ji opustí 2024 - teď už to opět upřesnili na ,,po 2024,,. :D Že si russko postaví vlastní stanici - ale nato nemají dostatek překližky a čipů z ukrajinských praček. :D A že prý bude Západ bez russka v koncích - opak je pravdou - russácké plány ve vesmíru jsou bez Západu v troskách. Bez Západních technologií, vybavení a programů jsou prostě v háji. :D

A kupodivu i ta LUNA-25 byla spolupráce EVROPY a russka. Ale Evropa po invazi z projektu odešla a russácko evidentně projekt zbabralo. A kvůli startu rakety museli russáci evakuovat jednu vesnici, protože hrozilo, že na ni dopadne první stupeň rakety. :D
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

27.8.2023 09:45 Reaguje na Petr Eliáš
Byly "srandou" havárie amerických raketoplánů? Pro
mne to byla lidská tragédie a raději neúspěšný pokus
LUNY bez lidské osádky, než chyby v konstrukci raket
a raketoplánů s lidskou posádkou. Kolik neúspěšných
startů a letů měli Američané taktně zamlčujete a
radujete se z havárie LUNY. Vy tak umíte asi leda
vytvořit něco do mísy WC a kydat na ty, co něco umí
špínu. Je mi vás líto stejně jako zapšklého Hanzla,
který po svých úspěšných pracovních misích v SSSR
musel převléci kabát a nyní je kritizovat, aby se
zapomnělo na jeho budování SSSR.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

27.8.2023 10:50 Reaguje na Břetislav Machaček
Evidentně nechápeš to, co jsem napsal, ale to se nedivím a ani mi tě není líto. :D
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist