https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/o-revitalizace-toku-a-dvou-nadrzi-v-obore-hvezda
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

O revitalizaci toku a dvou nádrží v oboře Hvězda

10.7.2021 09:00 | PRAHA (Ekolist.cz)
Revitalizovaná nádrž Terezka. Své místo ve vodě má i mrtvé dřevo.
Revitalizovaná nádrž Terezka. Své místo ve vodě má i mrtvé dřevo.
Během studia na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze studenti v rámci výuky vodního hospodářství navštěvují řadu míst, která mají v intravilánu i v krajině velký význam a jsou ukázkovými realizacemi. Jedním z míst exkurzí za vodou kolem nás je zdařilá revitalizace v pražské oboře Hvězda. Vzhledem k pandemii korona viru a následné distanční výuce, kdy se studenti nemohli účastnit exkurzí prezenčně, byla vytvořena Katedrou hydromeliorací a krajinného inženýrství oficiální krátká výuková videa. Pojďme se společně podívat na okraj obory Hvězda do Dolní Liboce na význam vody v intravilánu, viz následující mapa.
 
Zdroj | Mapy.cz

V rámci této exkurze je prezentována revitalizace Šárecko-Litovického potoka a dvou malých vodních nádrží Ve Hvězdě a Terezka. Revitalizace zde proběhla v roce 2015 pod taktovkou správce toku, Lesů hlavního města Prahy, viz obr. 2, 3, a ukazuje, že voda v intravilánu má své nezastupitelné místo. Plní účel estetický, bioklimatizační, revitalizační i rekreační.

Obr. 2. Návrh nádrže Terezka
Obr. 2. Návrh nádrže Terezka
Zdroj | Mapy.cz
Obr. 3. Realizace terénních úprav u nádrže Terezka
Obr. 3. Realizace terénních úprav u nádrže Terezka
Zdroj | Mapy.cz

Prvním zdrojem vody pro revitalizovanou lokalitu je Šárecko-Litovický potok. V roce 2015 byl odtrubněn a vzhledem k blízkosti přilehlé autobusové zastávky a nedostatku místa pro další úpravy jsou jeho břehy pouze stabilizovány těžkým kamenným pohozem, viz obr. 4.

Obr. 4. Šárecko-Litovický potok
Obr. 4. Šárecko-Litovický potok
Zdroj | Mapy.cz

Funkce vodního toku v tomto místě je kromě jiného také protipovodňová a také nesmí bránit stabilitě autobusové zastávky. Proto musí být koryto toku dostatečně stabilní a kapacitní. Teprve po několika metrech může být rozvolněno do přírodní podoby, kde je umožněn případný rozliv vyšších průtoků. Vidět zde lze také ostrůvek v korytě s významem zejména ekologickým, pro živočichy a ptáky. Doprovodný porost, který stabilizuje rozvolněné koryto toku, začíná u letité vrby bílé, pod níž je přechod mezi kamennou dlažbou a přirozeným korytem. Nově vysázená doprovodná stromová vegetace vyžaduje v prvních letech ochranu před okusem zvěří, zálivku a následnou péči.

Obr. 5. Nádrž Ve Hvězdě
Obr. 5. Nádrž Ve Hvězdě
Zdroj | Mapy.cz

Druhým zdrojem vody pro revitalizovanou lokalitu je pramen Světlička. Vzhledem k jeho celoroční vydatnosti zásobuje vodní nádrž Ve Hvězdě, viz obr. 5, a v minulosti sloužil také jako zdroj vody pro Pražský Hrad. Na vstupu do nádrže je vidět provzdušnění vody z pramene přes kamenné stupně. Malá vodní nádrž byla rekonstruována a následně v roce 2018 odbahněna s náklady 4 miliony korun. Na ní studenti mohou vidět jednotlivé objekty malých vodních nádrží (zemní hráz, výpust a česle). Voda z nádrže odtéká do potoka a také propustkem pod zdí obory Hvězda do nádrže Terezka, viz obr. 6.

V těsné blízkosti nádrže je i tůňka a mokřad s lužními olšovými porosty, které i s ohledem na výskyt vzácných obojživelníků, chráněných rostlin a ptáků (například Ledňáček říční), patří mezi evropsky významné lokality Natura 2000.

Obr. 6. Rybník Terezka
Obr. 6. Rybník Terezka
Zdroj | Mapy.cz

Třetím prvkem revitalizované lokality v těsné blízkosti obory Hvězda, je nově vybudovaná malá vodní nádrž Terezka, viz obr. 6. Nádrž s plochou 1700 m2 a maximální hloubkou 1,5m vznikla na místě bývalých zahrádek a navážky. Byla vybudována v roce 2015 s nákladem 6 milionů korun a díky bohatému litorálnímu pásmu plní zejména krajinotvorný a ekologický účel.

Opět obsahuje základní objekty malých vodních nádrží (požerák/vypouštěcí objekt) a zároveň ukazuje i ekologický význam dřeva v nádrži. Podoba revitalizované lokality Dolní Liboce je významným přínosem ku prospěchu krajiny, vodě, i nám samým. Plní funkci krajinotvornou, ekologickou i rekreační a je důkazem, že i v intravilánu hlavního města Prahy lze vytvořit krásná příroda. Studentům zároveň tato virtuální exkurze umožní lépe si uvědomit význam vody kolem nás.


reklama

 
Další informace |
Článek vznikl díky projektu Počítáme s vodou.
Martin Dočkal a Pavla Schwarzová
Autoři jsou pracovníky Fakulty stavební ČVUT v Praze.
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist